22 septembrie – Sfântul ierarh mucenic Teodosie de la Brazi

sf-ierarh-mucenic-teodosie-de-la-brazi_7461bb338116c1

Sfântul Ierarh Teodosie s-a născut în ţinutul Vrancei în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Datorită vieţii sale duhovniceşti este ales stareţ al Mănăstirii Bogdana, pe care a şi reconstruit-o. În anul 1670 este ales episcop de Rădăuţi, iar un an mai târziu este ales episcop al Romanului. În anul 1674 Sfântul Teodosie este înscăunat ca Mitropolit al Moldovei pentru un an. A suferit moarte martirică pe când se afla la Mănăstirea Brazi, fiind chinuit de către tătarii care năvăliseră acolo pentru a jefui mănăstirea (în toamna anului 1694), în cele din urmă fiindu-i tăiat capul, deoarece a refuzat să le predea averea mănăstirii. A ctitorit Schitul „Brazi’, lângă Panciu, dependent de Mănăstirea Bogdana.
Mormântul său a fost decoperit în anul 1842, iar moaştele sale s-au aflat a fi frumos mirositoare. În anul 2000, în paraclisul subteran de la mânăstirea Brazi, au fost redescoperite moaştele. A fost canonizat în anul 2003.

Sfinte mitropolitule mucenic Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! 

RUGĂCIUNE

   Sfinţite Ierarhe Teodosie, care – de cununa mucenicească învrednicindu-te, prin tăierea cinstitului tău cap de către păgâni, pe când te aflai la Mănăstirea Brazi din Ţinutul Vrancei -, acum, împreună cu îngerii locuind, te bucuri de mărirea cea gătită sfinţilor, nu ne uita pe noi, păcătoşii, cei ce, nădejde având în puterea ta de mijlocitor către Împăratul Hristos – ca unul ce stai înaintea tronului Sfintei Treimi -, ţie, cu credinţă, grăim unele ca acestea:
Bucură-te, că la Mănăstirea Brazi ai strălucit prin mucenicie !
Bucură-te, că acel loc al muceniciei tale s-a făcut cunoscut tuturor prin tine şi, acolo, călugări şi călugăriţe s-au nevoit cu nevoinţa cea bineplăcută lui Dumnezeu, pomenindu-te necontenit între ctitori !
Bucură-te, că, pentru credinţa cea adevărată şi pentru apărarea sfintelor odoare ale bisericii, spre a nu le lasa pradă nelegiurii, ţi-ai jertfit viaţa !
Bucură-te, că Dumnezeu a insuflat gând de evlavie ucenicilor tăi, şi Lavrentie episcopul ţi-a pus piatră de marmură deasupra cinstitului tău mormânt !
Bucură-te, că o cărămidă pusă sub pătimitorul tău cap, cu numele Teodosie înscris pe ea, te-a făcut cunoscut urmaşilor de peste ani !
Bucură-te, că trupul tău, cazut sub ascuţişul sabiei celei sălbatice, s-a descoperit în vremurile cele mai de pe urmă !
Bucură-te, că te-ai învrednicit de proslăvire din partea lui Dumnezeu, Care a dat gândul cel bun ieroschimonahului Dimitrie spre a căuta în pământ, unde, săpând, a găsit piatra de marmură a mormântului tău şi cărămida cu înscrisul de pe ea, pe care era aşezat capul tău cel desprins de trup, ca şi întreg trupul tău !
Bucură-te, că, şi prin moarte, s-a arătat întreaga ta smerenie, căci capul aşezat, cu gura în jos, pe cărămidă, arăta că mereu ai avut fruntea plecată spre pământ, rugându-te, cu caldură, ca şi vameşul: „Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului !”
Bucură-te, că prin rânduială dumnezeiască s-a făcut lucrarea de dezgropare a cinstitului tău trup, după mai bine de o sută cincizeci de ani şi, cu sobor de preoţi, în cântări duhovniceşti, a fost pus în paraclisul de taină din peştera Mănăstirii Brazi, unde se săvârşea Sfânta Liturghie până nu demult !
Fericindu-te pe tine, mult nevoitorule şi mult rabdătorule Mucenice Teodosie, ne cucerim şi zicem: Roagă-te pentru noi, cei ce făcem, cu dragoste, pomenirea ta şi ne întărim duhovniceşte de lucrarea ta în pământul scumpei noastre Patrii şi în ogorul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române.

Bucură-te, Mucenice Teodosie! Amin!