Rugăciunea – cea mai puternică armă a românilor în aceste vremuri

Întotdeauna românul şi-a pus speranţa în Dumnezeu. În vreme de necazuri războaie, catastrofe, boli, tot timpul. Oriunde ar rătăci, până la urmă tot la El se întoarce. Cu atât mai mult trebuie să ne rugăm acum când au venit pe capul nostru străini sa ne ia aurul, argintul, petrolul, gazele, să ne otrăvească apele, când vin peste noi cutremure, inundaţii şi când politicienii vânduţi străinătăţii şi forţelor oculte vor sa ne reprime violent dacă deschidem gura.

Cea mai puternică armă e rugăciunea! Să ne rugăm tot timpul. Acasă, la serviciu, pe drum, în mijloacele de transport, peste tot. Să ne rugăm pentru iertarea păcatelor personale, dar mai ales pentru neam şi ţară!

Pentru că se zice ca cerurile sunt deschise la miezul nopţii şi rugăciunea ajunge mai repede la Dumnezeu, să ne rugăm mai ales după 12 noaptea. Cine poate. Cine nu, să se roage înainte de ora lui obişnuită de culcare.

Cred ca rugăciunile următoare sunt potrivite pentru Ţară: Paraclisele Maicii Domnului, Psalmii, rugăciuni alcătuite de diferiţi sfinţi, rugăciunea improvizată şi altele.

Să nu uităm spovedania! Cine are duhovnic să-l cerceteze mai des, iar cine nu are să-şi găsească cât mai repede.

Iată o rugăciune a părintelui Gheorghe Calciu pentru un conducator ales de Dumnezeu:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin !

Prea Sfântă Treime, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, certat-ai neamul acesta al nostru cu secetă, boli şi pierderea avuţiei naţionale. Au flămânzit copiii Tăi, Doamne, au pierit bătrânii de mustrarea Ta şi rodul grânelor şi al muncii noastre s-a uscat sau a putrezit prin mânia Ta. În multe feluri ai mustraţ Stăpâne, pe poporul Tău, pe tineri şi pe bătrâni, pe voinici şi pe copilandri, căci toţi am greşit înaintea Ta şi ne-am abătut, am călcat poruncile Tale şi de dreptatea Ta nu ne-am adus aminte. S-a umplut paharul răbdarii Tale şi răuţătile noastre s-au înmulţit mai mult decât grindina şi seceta cu care ne-ai cercat. Ca nişte fii rătăcitori ne-am îndepărtat de Tine, dar azi ne întoarcem asemenea Fiului risipitor şi strigăm către Tine din adâncul inimii noastre îndurerate: Dumnezeul părinţilor noştri, care ai trimis harul şi pacea Ta peste înaintaşii noştri şi precum în vremurile grele ale neamului nostru ai ridicat la nevoie bărbaţi vrednici care au luat pe umerii lor greutăţile poporului, aşa ridică şi acum un bărbat cu suflet mare, gata de orice sacrificiu prin care să se răscumpere păcatele poporului nostru înaintea Ta, Stăpâne.

Dă-i harul Tău, pune în el virtuţile cereşti pe care le dai celor care te iubesc pe Tine şi dă-i binecuvântarea Bisericii Tale întemeiate pe sângele iubitului Tău Fiu.

Fă-l pe dânsul fiu adevărat al Bisericii Ortodoxe, binecuvântat de ierarhi şi iubit de popor, deplin luminat cu lumina cunoştinţei Tale, să ducă neamul acesta al Tău, Doamne, pe drumul salvării din necazurile în care propriile păcate l-au scufundat spre soarele Dreptăţii, Răsăritul cel de Sus, Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Sfântă Maică a lui Dumnezeu, ajută neamul şi ţara noastră! Toate puterile cereşti, apăraţi pământul ţării noastre de năvălirile vrăjmaşului văzut şi nevăzut. Toţi sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Adaptare după Rugăciune pentru Anul Acesta(2001),
a Părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa

Sursa: http://www.apologeticum.ro