Cine îşi făcea de cap în anii ´30? Legionarii sau autorităţile?

Despre istoria legionarilor se minte cum se respiră

Ipse dixit (este vorba despre Ponta, acest păcălici al politicii româneşti), mai alaltăieri:

”Vreau să daţi un semnal foarte clar de respectare a legii. Există o linie roşie peste care nu accept să se treacă. Colegul nostru, domnul Barbu, a fost agresat. Nu e vorba de domnia sa, că e bărbat, rezistă, e vorba de faptul că nu ne întoarcem la anii ’30, când îşi făceau legionarii de cap pe străzile Bucureştiului.” (citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/ponta-cere-interventie-fara-complexe-la-proteste-violente-si-face-comparatii-cu legionarii_1295924.html#ixzz2i5CqbP92).

De fapt, de o bună perioada de timp, mai exact de când poporul nu prea mai stă cuminte la ”locurile lui”, ambii păcălici ai politicii româneşti, Ponta şi Antonescu, văd în faţa ochilor numai legionari! Unde se strigă o lozincă anti-sistem, unde se sparge un geam, unde se organizează un cordon uman de protejare a bogăţiilor ţării, acolo sunt, în concepţia lor, exclusiv legionari.

Minţiţi cu neruşinare, impotenţilor în ale politicii şi administrării ţării! Voi ştiţi foarte bine care sunt şi unde sunt legionarii (că de n-aţi şti ar însemna să fiţi extrem de ignoranţi), şi cu toate astea continuaţi mârşăvia ce i-a caracterizat şi pe înaintaşii voştri de a cataloga legionarismul ca fiind o atitudine extremistă, precum de a pune în cârca legionarilor şi ce au făcut dar cu mult mai mult ceea ce nu au făcut.

Da, de câteva luni sunt şi legionarii pe străzile României, dar uitaţi-vă bine după ei şi constataţi cu câtă eleganţă, chiar dacă fermă, se manifestă aceştia!

Însă, stimaţi cititori, nu orice român care îşi arborează ostentativ vreun tricolor şi vreo cămaşă verde este numaidecât legionar. Grădina Domnului e mare, cine o poate cuprinde şi controla?! Legionarul adevărat nu este sub nici o formă extremist (decât, poate, doar din punct de vedere al cinstei şi corectitudinii – lucruri puternic dezavuate de mai toţi politicienii socialişti şi liberali), nu-şi face de cap, are o viaţă sobră, este responsabil pentru actele sale şi nu se manifestă niciodată în ascuns.
Pentru a surprinde, însă, mai bine şi mai concret modul de exprimare absolut mincinos al lui Ponta faţă de anii ’30, vă invit să constatăm cam cât de bine şi-au făcut de cap legionarii în perioada respectivă (iertaţi-mi lista atât de lungă cu ”năzbâtiile” lor, dar dat fiind faptul că aceştia au excelat în ”belşug şi înflorire”, aproape fiecare zi a lor a fost o adevărată ”fiestă” politică). Deci:
– 10 Aprilie 1930, au loc în Bucureşti ciocniri sângeroase între invalizii de război şi jandarmerie sub guvernul ţărănist. Studenţimea participă la manifestaţie alături de invalizi. Cu acest prilej a fost arestat un grup de studenţi în frunte cu dr. Gheorghe Sârbulescu. Corneliu Codreanu se înscrie ca prim apărător în procesul intentat studenţilor arestaţi.

– 11 Ianuarie 1931, Ion Mihalache dizolvă Garda de Fier (expresia politică a Legiunii). În Ianuarie 1931 Corneliu Codreanu este arestat.
– 26 Martie 1931, se judecă la Curtea de Apel procesul lui Corneliu Codreanu şi al dizolvării Gărzii de Fier.
– Mai 1932, Garda de Fier este dizolvată pentru a doua oară de guvernul Iorga-Argetoianu. Se fac arestări, sediile sunt sigilate, Corneliu Codreanu este împiedicat să vorbească şi să se apere în Parlament.
– 10 Iulie 1933, peste 200 de legionari se adună la Vişani pentru a construi un dig care să oprească revărsările de ape ale râului Buzău. Jandarmii, din ordinul lui Armand Călinescu, opresc această măreaţă iniţiativă, maltratând şi arestând pe legionari.
– 23 Noiembrie 1933, studentul legionar Virgil Teodorescu este asasinat, la Constanţa, de jandarmi, pe când lipea afişe.
– 28 Noiembrie 1933, legionarul Niţă Constantin este asasinat.
– 10 Decembrie 1933, I.G. Duca dizolvă Garda de Fier şi agenţii poliţiei devastează sediile Mişcării Legionare. Se fac cca 10000 de arestări dintre legionari. Garda de Fier depusese candidaturi în toate judeţele, dar prin această dizolvare era împiedicată de a se prezenta la alegerile generale fixate pentru 20 Decembrie 1933.
– Decembrie 1933, legionarul Nicolae Bălănoiu este asasinat de poliţie, din ordinul liberalilor. Numeroşi legionari sunt arestaţi şi încarceraţi la închisoarea Jilava. Arestări numeroase se fac în toată ţara şi ele vor continua şi în primele luni ale anului următor.
– 29 Decembrie 1933, a fost asasinat de poliţia din Bucureşti legionarul Sterie Ciumetti, din ordinul liberalului Victor Iamandi.
– 12 Ianuarie 1934, legionarul Gheorghe Negrea este asasinat.
– 2 Ianuarie 1934, profesorul Nae Ionescu este arestat la Sinaia, dat în judecată şi ţinut arestat până la 7 Februarie 1934 când este pus în libertate, dar în seara aceleiaşi zile este rearestat şi menţinut la Consiliul de Război până la 15 Martie 1934.
– 1 Ianuarie 1935, Corneliu Codreanu semnează circulara către legionarii din întreaga ţară, făcând bilanţul anului precedent: 18.000 de arestari, cu 18.000 de case călcate de barbari şi umplute de sânge nevinovat; 300 de bolnavi în închisori, 16 morţi şi 3 înmormântaţi de vii sub pământ.
– În tabăra de muncă de la Drăgăşani, legionarii au lucrat de la 13 Iunie până la 14 August 1935, fabricând 100.000 de cărămizi destinate zidirii catedralei din acel oraş.
– De la 30 Iunie până la 15 Septembrie 1935, legionarii au lucrat cărămizi şi au clădit Mânăstirea Izbuc (jud. Bihor).
– De la 1 Iulie până la 16 Septembrie 1935, legionarii au lucrat la Buga (jud. Lăpuşna) la temelia unei mânăstiri.
– La Aciliu (jud. Sibiu), de la 1 Iulie până la 10 Octombrie 1935, legionarii au clădit o biserică.
– Tabăra de la Carmen Sylva a fost cea mai mare tabără de muncă a anului 1935. Acolo au lucrat, de la 5 Iulie până la 10 Septembrie, 800 de legionari în prezenţa lui Corneliu Codreanu, construind 7 cabane, 1 kilometru de şosea, terase, drum de automobile, 3 fântâni, au consolidat malurile, au făcut canale pentru scurgerea apelor, ziduri, turnuri etc.
– De la 8 Iulie până la 15 Septembrie 1935, legionarii construiesc un drum prin stâncă la Mânăstirea Arnota, locul de odihnă al voievodului Matei Basarab. În acest timp au lucrat 242 de legionari.
– În comuna Lat Laz (jud. Alba), de la 15 Iulie la 19 Octombrie 1935, legionarii au construit o minunată casă culturală.
– De la 8 Iulie până la 6 Octombrie 1935, legionarii au lucrat 100.000 de cărămizi pentru a zidi o biserică în comuna Marca (jud. Sălaj).
– În comuna Ineu (jud. Arad), de la 18 Iulie până la 14 Septembrie 1935, legionarii au lucrat 100.000 de cărămizi destinate construirii unei şcoli.
– De la 16 Septembrie până la 4 Octombrie 1935, legionarii au construit şase diguri ca să împiedice revărsarea apelor Oltului asupra avutului Mânăstirii Mamu (jud. Vâlcea).
– La 4 Octombrie 1935, în urma propunerii liberalului Victor Iamandi, ministru al cultelor în vremea aceea, Sfântul Sinod(!), cu îndemnul patriarhului Miron Cristea(!), trimite o adresă către toate eparhiile din ţară prin care interzice munca legionarilor pentru biserici.
– La 1 Mai 1936, se deschide Tabăra legionară profesor Traian Brăileanu de la Rădăuţi, care construieşte biserica Arhanghelul Mihail.
– Legionarul Gheorghe Grigor este asasinat de comunişti la Cernăuţi în luna August 1936.
– La 24 Noiembrie 1936, Ion I. Moţa, Vasile Marin, generalul Gh. Cantacuzino, Gh. Clime, preot Dumitrescu Borşa, Neculai Totu, Banică Dobre şi Alexandru Cantacuzino pleacă în Spania ca luptători legionari pe frontul generalului Franco.
– La 13 Ianuarie 1937, marea jertfă legionară se înscrie în istorie prin moartea eroică a lui Ion I. Moţa şi Vasile Marin pe frontul naţionalist din Spania, la Majadahonda.
– La 26 Februarie 1937, Consiliul de Miniştri desfiinţează cantinele şi căminele studenţeşti din toate centrele universitare. Această infamie a fost săvârşită în urma cererii lui Ştefănescu-Goanga şi Gabriel Marinescu şi se îndrepta, cu deosebire, împotriva legionarilor.
– La 2 Martie 1937, guvernul liberalului Gh. Tătărăscu hotărăşte închiderea tuturor Universităţilor din ţară. Măsura era luată împotriva studenţimii legionare.
– La 17 Mai 1937, se dă sentinţa în procesul intentat legionarilor care au condus Congresul Studenţesc de la Târgu Mureş. Alexandru Cantacuzino, dr. Paul Craja, Ştefan Georgescu, Gheorghe Furdui, Ioraş Teodor, Crudu şi Parvulescu sunt condamnaţi: primii doi la 1 an de închisoare, ceilalţi la 1 an şi 6 luni.

– La 6 Iulie 1937, se înfiinţează Tabăra legionară de la Câmpina, care se desfiinţează, la 11 Iulie în urma terorii autorităţilor.
– La 27 Iulie 1937, Prefectura judeţului Prahova trimite un ordin confidenţial fabricilor de postav, bere, sticlărie şi ciment din Azuga, în care cere îndepărtarea din serviciu a 36 de muncitori legionari.
– La 14 Decembrie 1937, este asasinat, în luptă electorală, legionarul Mihai Ţurcanu.
– La 6 Februarie 1938, bandele electorale cuziste împuşcă pe legionarii Mija Dumitru şi Florian St. Popescu în satul Mâineasa (jud. Ilfov).
– La 9 Februarie 1938, Corneliu Codreanu, văzând pornirile ucigaşe ale guvernării A.C. Cuza-Octavian Goga, hotărăşte retragerea Mişcarii Legionare din propaganda electorală.
– La 30 martie 1938, Nicolae Iorga, primind o scrisoare de la Corneliu Codreanu, se adresează Parchetului pentru a deschide acţiune publică de ultragiu. Codreanu, în această scrisoare, îl învinovăţeşte pe Iorga de necinste sufletească şi de jignire a tineretului. Scrisoarea avea un caracter particular. Aici îşi află obârşia procesul Căpitanului.
– În prima jumătate a lunii Aprilie 1938, bandele lui Armand Călinescu fac descinderi la toate sediile Mişcării Legionare din Capitală şi provincie. Se confiscă arhivele. Se falsifică anumite acte şi se dau publicităţii. Societăţile de stat şi particulare sunt obligate să concedieze pe funcţionarii şi lucrătorii legionari. Într-o singură zi, S.T.B. concediază 13 funcţionari legionari. Ziarul “Curentul” face o intensă publicitate prigoanei, după ce, la 21 şi 23 Martie, publicase două reportaje cu fotografii în care recomanda Insula Şerpilor ca lagăr şi loc de tortură pentru legionari.

– La 13 Aprilie 1938, ziarele “Cuvântul” şi “Buna Vestire” au fost suprimate de guvern.
– La 17 Aprilie 1938, Codreanu este arestat în Bucureşti.

– La 19 Aprilie 1938, Codreanu este condamnat la 6 luni închisoare, maximum de pedeapsă, în procesul intentat de N. Iorga.
– În zilele următoare, guvernul lui Armand Călinescu publică numeroase legi şi regulamente pentru prigonirea Mişcării Legionare.
– În a doua jumătate a lunii Aprilie 1938, se fac sute şi mii de arestări printre legionari. Ziarele de la 29 Aprilie anunţă: ” Peste 300 de arestaţi vor fi judecaţi în timp de trei zile”. O grindină de calomnii şi insulte cădea asupra Mişcării Legionare. Documente false, acte măsluite, tind să justifice aceste calomnii.
– La 13 Mai 1938, se judecă la Craiova procesul celor 49 studenţi acuzati de “dezordine” de la 14 August 1934. Numeroşi legionari sunt internaţi în lagăre.
– În prima jumătate a lunii Mai 1938, toate tribunalele militare din ţară judecă procesele legionarilor. Sunt zeci şi sute de condamnări, chiar şi elevi de şcoală sunt băgaţi în închisoare. Părinţii sunt ameninţaţi cu moartea, rudele de asemenea.
– La 23 Mai 1938, începe, la Consiliul de Război al Corpului II Armată din Bucureşti, Judecarea celui mai mare proces politic din istoria românilor – procesul Căpitanului.
– La 27 Mai 1938, Căpitanul este condamnat la 10 ani muncă silnică, 6 luni degradare civilă, 5000 lei amendă, 2000 lei cheltuieli de judecată.

– La 8 Mai 1938, profesorul Nae Ionescu, director al ziarului “Cuvântul”, este arestat la locuinţa lui din Bucureşti şi dus chiar atunci în lagărul de la Miercurea Ciucului.
– La 25 Iunie 1938, începe la Tribunalul Militar al Corpului II Armată din Bucureşti judecarea fruntaşilor Mişcării Legionare. În dimineaţa de 1 Iulie 1938 se dă sentinţa: Alexandru Cantacuzino şi profesorul Vasile Cristescu, câte 9 ani de închisoare; Gh. Clime, Alexandru Cristian Tell, Gheorghe Istrate, Mihail Polihroniade, dr. Paul Craja, Traian Cotigă, Sima Simulescu, Virgil Ionescu, Bănică Dobre, Gheorghe Furdui, dr. Şerban Milcoveanu, Nicolae Totu şi Radu Budişteanu câte 7 ani închisoare; Gheorghe Apostolescu, Eugen Ionică şi Serafim Aurel câte 5 ani închisoare; preotul N. Georgescu-Edineti 1 an închisoare.
– Noiembrie 1938, Generalul de jandarmerie Bengliu, dă un ordin prin care hotărăşte ca legionarii să fie împuşcaţi fără somaţie. Şi într-adevăr, legionarii Nicolae Făgădaru, Bică Anania şi Petre Andrei sunt împuşcaţi de jandarmi (8 Decembrie 1938).
– La 30 Noiembrie 1938, bandele lui Armand Călinescu şi Gavrilă Marinescu îl asasinează mişeleşte pe Corneliu Codreanu, dimpreuna cu Ion Caranica, Nicolae Constantinescu, Doru Belimace, Ion Trandafir, Iosif Bozântan, Ion Atanasiu, Ştefan Georgescu, Radu Vlad, Ion State, Gavrilă Bogdan, Ion Caratănase, Ion Pele şi Ştefan Curcă. Apoi îi îngroapă la închisoarea Jilava, turnând peste ei acid sulfuric şi punând deasupra o placă imensă de beton.

– La 3 Decembrie 1938, poliţia, fiind informată printr-un denunţ anonim că Comandamentul Mişcării Legionare s-ar afla la locuinţa bătrânului Dincă Cristescu, face o descindere unde nu găseşte nimic. Cercetând la alte proprietăţi ale bătrânului, găseşte, din întamplare, în comuna Colentina, tipografia Mişcării Legionare. Această tipografie fusese organizată de Titi Cristescu, şi acolo, în timpul prigoanei, s-au tipărit de către profesorul N. Pătraşcu şi V. Suciu manifestele Mişcării Legionare, “Curierul Legionar”, broşura profesorului Vasile Cristescu şi alte publicaţii. Cu prilejul descinderii poliţiei la tipografie au fost arestaţi fraţii Gheorghe şi Vasile Cristescu.

– La 4 Ianuarie 1939, în str. Aureliu 14 din Bucureşti, au fost surprinşi de poliţie şi arestaţi, legionarii: Gh. Clement, Dorca Filon, Virgil Noaghea, lt. Borzea şi alte elemente, care conduceau acţiunea Mişcării Legionare şi îndrumau legăturile cu provincia.

– După ce fusese pus în libertate, la 19 Decembrie 1939, profesorul Nae Ionescu este iarăşi arestat şi închis în lagărul de la Miercurea Ciucului.
– La 14 ianuarie 1939, se judeca la Cluj procesul legionarului dr. Emil Popa şi încă a 9 legionari care sunt condamnaţi la închisoare.
– La 26 Ianuarie 1939, profesorul Vasile Cristescu, care conducea Mişcarea Legionară împreună cu Horia Sima, a fost asasinat de poliţie la locuinţa lui din strada Aviator Iliescu nr.15. Vasile Cristescu a fost împuşcat în frunte de iudeul Otto Reiner.
– La 1 Februarie 1939, intră în vigoare legea privitoare la pierderea naţionalităţii române, alcătuită de Armand Călinescu. Legea aceasta era vădit îndreptată împotriva legionarilor refugiaţi în străinatate.

– La 8 februarie 1939, se petrece la Bucureşti arestarea grupului legionar Nadoleanu. Legionarii sunt omorâţi şi arşi la Crematoriu, chiar în prezenţa lui Armand Călinescu.

– La 9 Februarie 1939, se termină la Cluj judecarea procesului asasinării rectorului Ştefănescu-Goangă. Pe banca acuzării se aflau 72 de legionari. Studenţii Pop Ion şi Lăscăianu Aurel sunt condamnaţi la moarte. Legionarul Atofanei Gheorghe la muncă silnică pe viaţă; 38 de legionari sunt condamnaţi între 12 ani şi 3 luni închisoare şi amendă.

– La 11 Februarie 1939, comandantul legionar Victor Dragomirescu, pe când încerca un zbor cu avionul în Bulgaria, în tovărăşia pilotului Andrei Costin, are un accident de motor şi este rănit. Este arestat şi dus la Spitalul Militar. Acolo a fost vizitat de legionara Natalia Nicolicescu, condamnată la 1 an închisoare, dar evadată şi urmărită de poliţie. Legionara Nicolicescu este arestată, iar Victor Dragomirescu, rănit încă, este dus la închisoarea Văcăreşti. De la închisoare este luat de comisarul Al. Davidescu şi ştrangulat. Apoi, tot de acesta, este dus la crematoriu, şi fiind încă în viaţă, este aruncat în cuptorul crematoriului.

– La 22 şi 23 Februarie 1939, se judecă la Tribunalul Militar din Bucureşti procesul legionarilor care organizaseră laboratorul din str. Căpitan Oarcă. Virgil Mihăilescu este condamnat la 8 ani închisoare, iar studenţii Achim Mircea şi Stroescu Alexandru la câte 6 ani. Toţi în lipsă. În prezenţă: Bereche Ion la câte 3 ani închisoare; dr. Constantin Zisu şi Contes Constantin la câte 4 ani închisoare; dr. Gh. Butu, Demetrescu Nicolae, Chirilă Nicolae şi Custură Ion la câte 1 an închisoare.
– La 9 Martie 1939, profesorul Nae Ionescu este rearestat şi dus la spitalul din Braşov, de unde este eliberat la 24 Iunie 1939, dar cu domiciliul forţat în Bucureşti.
– La 10 Iulie 1939, comandanta legionară Nicoleta Nicolescu a fost asasinată în Bucureşti de poliţia lui Armand Călinescu.

– În noaptea de 21 Septembrie 1939 au fost asasinaţi 252 de fruntaşi ai Mişcării Legionare. Acest măcel, în care îşi pierd viaţa cei mai vrednici conducători ai Mişcării Legionare, s-a săvârşit sub domnia lui Carol al II-lea, prim-ministru fiind generalul Argeşanu şi ministru de interne generalul Gabriel Marinescu.

Vedeţi, dragi cititori, ce bine ”şi-au făcut de cap legionarii”?! Or fi fost alţii care să se fi bucurat de-o mai mare ”libertate” decât ei?!

Da, recunoaştem, în anii ’30, câţiva dintre ei au greşit cum un creştin n-are voie s-o facă – au ucis 3 oameni! Doamne fereşte de a se mai întâmpla vreodată aşa ceva, dar poate cineva să numere câţi legionari au fost ucişi, arestaţi, condamnaţi, maltrataţi, pângăriţi în aceeaşi perioadă? Păi, în această situaţie, care sunt cei care şi-au făcut de cap?!

Minciuna, Ponta şi Antonescu, este un act păcătos, propriu satanei. O ştiţi, dar probabil că nu vă mai puteţi abţine!

Poporul însă, trebuie să ştie adevărul adevărat. Legionarismul înseamnă credinţă nelimitată în Dumnezeu, jertfă pentru binele şi mântuirea neamului, dragoste necondiţionată de ţară şi popor. A trăi astfel înseamnă aţi face de cap sau a fi cumva extremist?!

Sorin Andrei 

Sursa: http://www.buciumul.ro via http://www.napocanews.ro

Reclame

15 gânduri despre „Cine îşi făcea de cap în anii ´30? Legionarii sau autorităţile?

 1. Legionarii isi faceau de cap. Tatal meu a copilarit la acea vreme in judetul Alba. In Sibot, unde traia el, comunistii nu au ‘saltat’ nici o singura persoana in toata perioada comunista. Legionarii insa au crezut de cuviinta si necesar sa-l omoare pe paznic, in lupta lor impotriva comunismului. n-au omorit nici un activist, l-au omorit pe amaritul de paznic.
  Cit despre crestinism si OMENIE, tata mi-a povestit cum trei soldati rusi coboriti din trenul militar (mergeau deja spre Berlin), dupa ce au luat o desaga de mincare cu forta de la una din familiile de chiaburi, cind sa plece, s-au oprit in ulita si au privit la cea mai saraca casa. au chemat pe unul din sat care stia rusa (fost prizonier dupa primul razboi, caci asemeni majoritatii ardelenilor romani, a luptat IMPOTRIVA ROMANIEI, lucru de asemeni ratacit de voi in istorie) si l-au pus sa-i intrebe pe amaritii aia citeva intrebari si sa le dea si citeva lamuriri. apoi s-au intors la chiaburii aia si i-au pus sub amenintarea cu arma sa duca un sac cu de ale gurii la saracii aia. fiul mare al chiaburului era sa faca precum scirbele de legionari, inevitabil ar fi murit daca tatal tatalui meu nu ar fi intervenit sa potoleasca lucrurile. si ca sa nu se lase cu o familie de chiaburi indoliata, a sacrificat o oaie proprie si ia dat masa la o grupa de soldati rusi. in final s-a lasat cu cintece de se uita lumea lung. doi rusi din tren stiau sa cinte si aveau cu ce, si cam cit de o grupa aveau si voci grozave. bunicu a investit o oaie. el era de zeci de ori mai sarac decit chiaburul. crezi ca chiburul ala a inteles vreodata ce s-a intimplat? crezi ca a fost vreodata recunoscator?
  mai legionarilor, ati fost si sinteti depasiti de istorie, si nu intelegeti realitatea. sinteti o ramasita de spirit uman decazut, si aveti obsesia de a musca. mergeti mai la groapa de rahat a istoriei!

  Apreciază

   • ma, tu nu esti cu totul la cap? frustrat poate fi zilele astea numai un proamerican care a intrat la reducerile de sponsorizari datorita austeritatii bugetare americane. si nu mai scheunati, ca istoria v-a iertat desi nu trebuia. acuma scheunati ca v-au calcat, cind ei v-au ocolit. traiasca Rusia Mare, speranta la libertate a popoarelor! si apropo, sint roman nascut in romania. si inca ceva: Rusia vine aici iar, si nu mai pleaca niciodata. cara-te in America, fugi! ca vin rusii si toti antirusii au sa fie sclavii celor ce tu ii descrii ca frustrati. la munca, blogherasule!

    Apreciază

   • inno cappuccinno,
    Se pare ca ai in cap chiar numai cappuccinno, daca asa te autonumesti. Asta ca sa nu zic altceva. Cine e proamerican?? Eu in nici un caz! Insa vad ca dumneata tanjesti dupa revenirea rusilor aici. Ca sa crezi ca Rusia da libertate popoarelor, trebuie sa fii cel putin naiv, daca nu necunoscator de-a dreptul. Studiaza mai bine istoria asa-ziselor relatii romano-ruse. Studiaza si istoria republicilor pe care le-a cotropit mastodontul slavo-asiatic de la rasarit si miazanoapte. Nu merita sa-ti raspund mai mult. Te sfatuiesc insa sa nu revii cu comentarii jignitoare! Sanatate!

    Apreciază

    • pai atunci hai sa te educ putin: cine a dat libertate Transilvaniei dupa cel de al doilea razboi mondial? soarta Transilvaniei a fost decisa de o singura persoana, STALIN. erau doua variante posibile si daca chiar stii istorie asa cum pretinzi, varianta cu impunerea Transilvaniei ca parte a Ungariei era egal posibila cu cea de a ramine parte a Romaniei. daca chiar voia sa raneasca Romania, daca chiar era dusmanul ortodoxiei, daca chiar il interesa numai sa dezbine pentru a cuceri (unica varianta ce se zbate in mintea americanului dealtfel, ca americanu stie numai asta), atunci dadea Transilvania Ungariei. nici Legiunea, cu forta ei mult prea mica, nici macar toata armata Romaniei nu putea nega dictatul lui Stalin. si Stalin ce a facut? ghici! si nu doar forte din exterior au cerut alipirea Transilvaniei la Ungaria, ci si forte conducatoare din Romania acelor ani. ca de exemplu taticu lu Petre Roman 🙂 dar poti si tu intui care mai erau. si dupa o vreme a si venit ordinul lui Stalin de a mai rari dintre aceia. ma refer la epurarile in rindul comunistilor de la conducere. ei acum, poate vrei sa spui ca decizia lui Stalin ca Transilvania sa ramina parte a Romaniei este un atentat colosal la libertatea popoarelor. dar eu stiu mai bine. tu ingrijeste-te de tine. apropo de povestea induiosatoare din capul paginii: nu cumva fatuca aia, surioara telectuala, gingasa si senzuala, impuscata atit de nedrept de oamenii lui Armand Calinescu, asa cum se zice acolo, nu cumva fatuca fusese vazuta mai inainte umblind tantosa cu automatul atirnat de git pe strazi? nu cumva legionarii aia au fost impuscati doar dupa atit de multe somatii ca nici nu mai pot fi numarate? si sa insinuezi ca Romania lui Antonescu era cloaca de evrei cu functii de conducere… cu armata germana in Bucuresti… cu mai putin mentionatul Gestapo, si el in Bucuresti…
     Legionarismul e asa cum a fost si in trecut, o diversiune fascistoida. o recunosti oriunde in lume, bineinteles cu specific local si regional. miscari ce cuprind multi amariti la urma, initiate de bogatani ce incearca astfel sa creeze forte paramilitare, pentru a vinde tara unei tari mai puternice, ce promite respectivilor bogatani recunoasterea si garantarea rolului conducator. mi-e sila!

     Apreciază

   • Da. E adevarat ca decizia ca Transilvania sa apartina din nou Romaniei a fost a lui Stalin. Dar asta nu il face cu nimic mai bun! Dumnezeu a vrut asa. Dumnezeu mai lucreaza si prin unii oameni care s-au predat satanei. Dumenezeu il mai forteaza si pe drac sa intoarca o anumita situatie in bine.
    In ce priveste ce afirmi dumneata mai jos…: „nu cumva fatuca aia, surioara telectuala, gingasa si senzuala, impuscata atit de nedrept de oamenii lui Armand Calinescu, asa cum se zice acolo, nu cumva fatuca fusese vazuta mai inainte umblind tantosa cu automatul atirnat de git pe strazi? nu cumva legionarii aia au fost impuscati doar dupa atit de multe somatii ca nici nu mai pot fi numarate?”
    Sa fim seriosi! Dumneata ai fost educat de filmele lui Nicolaescu. Ce spui acolo nu are nimic de-a face cu adevarul!
    Legionarii nu au fost sustinuti de bogatani, ci au fost, la inceput studenti care au muncit sa se intretina, apoi din toate categoriile sociale.
    Faptul ca in comuna satul ala, Sibot, nu au fost ridicati oameni de comunisti, daca o fi adevarat, asta nu inseamna ca nu s-a intamplat nimic in intreaga tara. Ai fost dumneata in puscariile comuniste? Ai fost chinuit cu legionarii si cu ceilalti detinuti politici?
    Ti-au fost smulse unghiile, ai fost batut la talpi cu rangi de fier, ti-au fost scosi dintii, ai fost batut pe tot corpul incat sa nu mai ai infatisare umana?
    Ai suferit foamea cu detinutii politici pana la a deveni un schelet ce de-abia se mai misca? Ai suferit dumneata torturile astea fizice precum si altele si tortura psihica insuportabila? Ai fost dumneta la Pitesti, Gherla, Aiud, Canal, Tg Ocna, Baia Sprie, Periprava si altele? Ai fost hranit cu saramura si lipsit apoi de apa zile intregi? Ai fost chinuit sa renunti la credinta in Dumnezeu si neam??
    Spune! Te intreb pt ca imi dau seama ca esti mai in varsta. Si chiar daca nu erai, puteai indura astea?
    Cine a facut toate astea? Nu cumva comunistii jidani veniti din Uniunea Sovietica cu complicitatea unor tradatori de aici?
    Si hai sa zicem ca cele de mai sus au fost in perioada comunista. Articolul de fata vorbeste despre perioadele carlista si antonesciana.
    Atunci legionarii au fost batuti, torturati asemantor in puscariile regimurilor timpului. Au fost haituiti, familiile le-au fost amenintate, injosite, casele le-au foast ravasite de perchezitii. Au fost nu numai impuscati fara somatie, Ci FARA VINA!!! Ce vina sa aiba studentii si taranii legionari care isi doreau ceva mai bun pentru tara lor? Participau la campanii electorale si erau impuscati si batuti. Munceau in tabere de munca si erau calcati in picioare de jandarmi. Fetele erau maltratate si violate de politie si apoi aruncate in crematorii. Uneori de vii. Elevii erau impuscati ca niste caini si unii ingropati de vii.
    Si toate astea pentru ce vina??? De ce ii acuzi dumneata, un aparator al comunismului inuman si fara Dumnezeu? Care fascisti, cand ei erau doar crestini si buni romani?
    Nu or fi fost toti ingeri, caci peste tot exista si elemente negative, dar majoritatea covarsitoare nu facusera nici un rau! Dumneata cu creierul spalat de comunisti nu poti intelege…

    Apreciază

    • nu sint comunist. si ideea de a ma inregimenta politic mi se pare o jignire la adresa mea. eu doaer incerc sa inteleg lucrurile. e ca un hobby pentru mine sa incerc sa depistez si sa demasc falsurile promovate si de unii, si de altii. e un exercitiu al intelectului. pentru a crede in adevar trebuie sa crezi si in faptul ca nimeni, NIMENI nu ti-l poate arata. atunci vei avea sanse sa te inseli, dar la fel de bine sa afli adevarul. va fi lupta ta, sufletul tau, si inainte de a ti-l vinde vei putea sa-l ai, sa-l tii si niciodata sa nu-l dai. dar daca crezi ca CINEVA iti poate arata adevarul, om, preot, calugar, general, presedinte, istoric, dac, roman, legionar, frate, copartinic, CINE vrei tu (si nu pomeni pe Dumnezeu ca nu-L *accesezi tu pe Acela!), atunci vei fi de cele mai multe ori inselat, sufletul tau va fi vindut, pentru ca primul ce se misca e mai totdeauna hotul, inselatorul, oportunistul. poti considera asta o axioma. crezi ca nu pot sa-mi imaginez singur fetele tortionarilor? dar mai e ceva, imi imaginez si tragismul istoriei vietii omului ce a ajuns pe mina lor. nu am sa dau niciodata de la mine vreo aprobare unui alt inselator, doar pentru ca inainte un alt inselator, altundeva, a inselat pe cineva.
     si cum nu sint comunist, nici capitalist nu pot fi, daca ai prins schema mai sus pomenita…
     cit despre Legiunea Arhanghelului Mihail: ea a fost fondata prin echipele de finantisti si industriasi printre care si personalitati gen Malaxa, politici si militari printre care si personalitati gen Maniu, asta ca sa fie repede clar despre ce e vorba, si de cei ce incercau sa promoveze catolicismul/greco-catolicismul. fondatorii Legiunii sint Papa, Fascistii, obsedatii de arianism. legionarii nu sint egal vinovati cu fondatorii, pentru ca asa cum usor se poate vedea, ei nu sint tocmai constienti de nasterea lor. am pomenit de Malaxa si Maniu. s-ar putea sa contrariez. o sa explic:
     o tara cu uzine, construind cele mai puternice locomotive europene, fara un singur inginer proiectant de locomotive, asta a cladit Malaxa, colonialism occidental. o tara flaminzita si bolnava la finele razboiului mondial (primul), rupind jumate de la gura ca sa salveze civilizatia Budapestana si austriaca (germana-austriaca), cu blocarea definitiva a oricarei plati, asta a daruit Maniu Romaniei. oameni ca astia v-au nascut (politiceste vorbind). si asta fiind zisa, un indemn cred pozitiv: amintiti-va doar de cei ce v-au nascut trupeste, ca in restul ati fost deja inselati. si nu o sa va dea suflet politica lor

     Apreciază

   • Domnul meu,
    Constat ca in capul dumitale se invart informatii diverse si numai adevarul pe care il cauti nu.
    Incep cu Dumnezeu, pt ca ai zis sa nu-L pomenesc. Trebuie sa stii ca nimeni nu are dreptul sa spuna cuiva sa nu-L pomeneasca! De „accesat” L-au accesat sfintii pe care eu ii cred! Fara Dumnezeu nu se poate vorbi de Miscarea Legionara! Miscarea asta a fost de la Dumnezeu pentru ca a dat multime de sfinti, tocmai din cei chinuiti in puscarii (SI EU AM DOVEZI CEL PUTIN PENTRU MINE INSUMI CA E ASA).
    Apoi, eu nu ti-am descris fetele tortionarilor, ci pe cele ale torturatilor pe care dumneata ii jignesti trimitandu-i la groapa de „rahat” a istoriei.
    Ca ai simpatii comuniste, se vede foarte clar…, dar sa zicem ca nu e asa, tot esti educat de comunisti, pentru ca numai sistemul comunist putea sa-ti bage in cap atatea prostii.
    Malaxa si Maniu n-au avut nici o legatura cu legionarii! Nu stiu de unde ai scos-o. Taranistii demagogi erau adversari politici ai legionarilor.
    Dumneata confunzi Miscarea Legionara cu Nazismul din Germania. Crede-ma, nu e acelasi lucru.
    Si mai spui: „cei ce incercau sa promoveze catolicismul/greco-catolicismul. fondatorii Legiunii sint Papa, Fascistii, obsedatii de arianism.” N-am auzit in viata mea ceva mai fals!
    Cei care au fondat Legiunea Arhaghelul Mihail au fost studenti saraci care il aveau in frunte pe
    Corneliu Codreanu. Au fost ortodocsi! N-au avut legatura cu papa si cu arianismul! Nu au fost fascisti! Poate aveau in comun cu fascistii salutul care e de origine romana, dar care si ala se diferentiaza de cel fascist si nazist.
    E adevarat, cand miscarea a luat amploare, au intrat in randurile ei si greco-catolici din Transilvania. Dar in mai mare masura au intrat in Legiune macedo-romanii mai multi decat greco-catolicii si care erau ortodocsi. Asta ca sa vorbim de categorii integrate in ea, in afara marii majoritati romane autohtone si ortodoxe.
    Mai spui mai sus ca romanii ardeleni au luptat impotriva Romaniei in primul razboi mondial. Au luptat, fortati de imprejurari. Dar foarte multi dezertau (a se vedea romanul „Padurea Spanzuratilor”) si treceau de cealata parte. Cine falsfica asta?
    Asa ca… , daca nu cumva esti un diversionsit care iti faci de cap pe internet, si presupunand ca esti sincer, ia-o de la capat cu istoria, citeste surse adevarate si neinteresate in vreun fel sa ascunda adevarul. Prea multe informatii false se amesteca in capul dumitale cu franturi de adevar!

    Apreciază

    • mda, stim cum stam. acuma nu o sa ma loveasca prostia de a crede ca te am de convins. nu incerci sa convingi propagandistu de servici 🙂
     eu doar indemn pe altii sa fie circumspecti, sa fie putin mai atenti cu povestile ce li se furnizeaza, si pentru Dumnezeu, sa-si foloseasca puterea cugetului!
     cit despre Legiune, cine poate sa fie asa credul? un handicapat de student flaminzit sa porneasca singur Legiunea?
     voi cei asaltati cu astfel de mituri, fiti atenti si nu-i lasati sa va joace asa de ieftin.
     Legiunea a fost fondata de oamenii care aveau cei mai multi bani, si care detineau pe de o parte uzinele ce turau la maxim pentru tari straine, ca nimeni nu poate demonstra ca uzinele Malaxa produceau bunastare romanilor, finantistilor legati si cu proiecte de exploatari ale resurselor: vezi faptul ca in perioada interbelica absolut toate exploatarile de petrol din Romania erau deja ale americanilor (haha, pe asta o stiai?), padurile date in exploatare austriecilorsi italienilor, cum aproape zero folos Romaniei, apoi a acelora dintre ei care au controlat rechizitionarile de produse agricole si dirijarea lor in Germania. asta despre partea romana. bineinteles ca astia nici nu faceau ceva vreodata, daca nu erau si partile straine care i-au pus la treaba. cei care au jucat jocuri de strategie pot intelege usor cum a merstreaba daca se gindesc asa: s-a uitat jucatorul cutare unde sint cristalele, metalul si gazele, a mers acolo si s-a facut stapin. societatea romana nu era asa de matura incit sa conceapa altceva decit exploatari clasice, medievale, chiar antice…
     cine are proiecte de astea are nevoie si de sustinatori si armate. ele vin in felurite. oricit ar putea contraria afirmatia, masonerie, conspiratie, legiune, pro-democratie sint o echipa. scopul lor e sa smulga o viata mai buna pentru ei. legionarii, si ei, oricit de patrioti se dadeau, obtineau la vremea razboiului sa nu mai fie trimisi pe front, vitejii! din visurile lor e si acela de a se institui ca un fel de politie care sa taxeze oamenii care au loc de munca, la poarta fabricii, pe fermier la intrarea in sosea, sa interzica risul si batjocorirea prostiei si timpeniei umane. e la fel peste tot in lume. talibanii sint echivalentul arab al legionarilor nostri. puteti crede ca legionarii nostri sint altceva decit niste talibani crestini? fiti cuminti!

     Apreciază

   • Tot pt dumneata,inno cappuccinno:
    Si pentru a intelege mai bine despre cei trimisi de dumneata la groapa de „rahat” a istoriei, despre caracterul si curajul lor, iti reproduc aici un comentariu al cuiva de pe blogul Saccsiv:

    oroles said, on noiembrie 8, 2013 at 8:07 pm
    „Da fratilor. Legionarii s-au jertfit cu miile pentru Dumnezeu, Neam si Tara. Fenomenul legionar, unic in lume, s-a propagat in randul populatiei precum crestinismul, cu care are o stransa legatura: prin jertfa si prin exemplul propriu. Va prezint cateva exemple descoperite recent:

    21 septembrie 1939

    1. “La Tecuci, în aceeași zi de represiune criminală împotriva tineretului legionar, BACIU VASILE – un student legionar – s-a prezentat la poliție, cu câteva minute înainte de executarea celor trei legionari arestați în acest scop, cerând să-l înlocuiască pe un camarad al său, aflat printre cei ce urmau să fie uciși. Motivul: camaradul său era cap de familie, avea mai mulți copii care rămâneau astfel pe drumuri… Iar el, student, fără familie, nu lăsa pe nimeni orfan pe drumuri!
    Polițaiul, care primise ordin să omoare „trei legionari” din județ, ca să fie pildă pentru toți locuitorii, nu avea nicio implicare personală în alegerea celor trei, singura sa grijă fusese numărul, să respecte ordinul dela centru: trei! Trei legionari să fie împușcați! Așa că nu a avut nimic împotrivă să se facă substituirea ce i se ceruse…”

    2. “În perioada vânării de legionari, la Ploieşti, în faţa Gării de Sud, au fost aduşi câţiva legionari pentru a fi împuşcaţi. Printre ei se afla şi fratele tatălui meu care avea un nume asemănător cu al unui legionar. A fost ridicat şi aliniat în locul mai sus amintit pentru a fi executat prin împuşcare. Era numai o asemănare de nume! Când a începunt execuţia s-a prezentat cel care era adevăratul legionar şi a zis: eu sunt … acesta nu este decât o asemănare de nume…. şi a fost împuşcat el”. –

    “Îi invit pe cititorii acestor rânduri să facă un efort de imaginație și să încerce a reconstitui atmosfera din acele zile cumplite de septembrie 1939, când Carol a ordonat „vânătoarea de legionari”! Câte trei din fiecare județ, bașca ceilalți, aflați deja arestați, un total de circa 280 de legionari duși în fața plutonului de execuție, fără niciun proces sau judecată, fără nicio sentință de condamnare…

    Poliția, în frunte cu criminalul Gavrilă Mărinescu, a reacționat cu nelegiuită promptitudine, și a întocmit mai întâi listele cu cei mai de frunte legionari din fiecare județ, apoi i-a căutat pe primii trei și i-a executat în fața propriilor concetățeni, a propriilor familii.

    În această acțiune s-a produs și o confuzie de nume, și în locul studentului ION MOLDOVEANU a fost arestat o persoană cu același nume, unchiul doamnei Camelia FURTUNĂ. Nu știm încă cum a aflat tînărul legionar de confuzia ce s-a făcut. Aflăm că nu a acceptat să-și salveze pielea și viața cu prețul onoarei, printr-o tăcere lașă, criminală! A dat fuga la locul execuției și a oprit moartea unui om „nevinovat”. Cu ce cuvinte se va fi adresat polițiștilor? Le-a spus că au greșit, că au adus în fața plutonului de execuție un alt ION MOLDOVEANU.”?”

    Apreciază

 2. textele cu pomenirea lui Dumnezeu in ele nu se pun. nu aveti dreptul, talibanilor! lasati cumparatul si vindutul de masini, ca aia e specula, treceti la munca!

  Apreciază

 3. NICI UN OM NU SE JERTFESTE PENTRU DUMNEZEU, NU RASTALMACI SCRIPTURA! DUMNEZEU SE JERTFESTE, NU TU, NICI CORNELUS ZDRELEA CODREANU! sinteti niste pramatii tupeiste. dar am o veste buna pentru voi: nu doar americanii au cules datele voastre, le-au cules si rusii. si vor veni, si va vor arata scurt cit de repede va sorteaza, si cum nu au nevoie sa demonstreze nimic in justitie. si nu va exista padure batuta de arhangheli mucenici care sa va ascunda. si veti merge la export la vest. si acolo veti cunoaste sclavia, ca la ce tunuri o sa le dea rusii, nu o sa mai fie dispusi sa mai imparta cu voi ceva. si au sa va scoata vesticii apoi la inaintare, pe granita cu rusii, sa faca aia aplicatii militare cu voi. sanatate neamule!

  Apreciază

 4. aha, ma izolati, sa nu poata citi altcineva ce scriu 🙂

  da va dati seama ca eu combat la fel de hotarit rahatul cu legiunea si in discutii directe cu oamenii, nu? si sti ceva? in discutii directe sint si mai tare, ca acolo nu mai controlezi jocul ca pe net, mai blogheras bicisnic!

  si ca s-o zic precum americanul: what are you going to do about it?

  Apreciază

 5. inno cappuccinno,
  Noi vorbim de mere si tu imi zici de pere. Se prea poate sa fii cam dus cu capul sau poate vreun diversionist.
  Ce legatura e intre uzinele Malaxa si legionari??
  Nu poti dovedi nici o legatura! Ce legatura au raporturile cu Germenia din al doilea razboi?
  Studentul ala nu era handicapat, indracitule!
  Prea multe jigniri din partea unui bosorog comunist.
  Si am impresia ca esti si eretic.
  Sa te ajute Dumnezeu sa iti vina mintea la cap, in cel din urma ceas!
  Ti-ai imprastiat veninul destul pe aici…
  Sanatate si mantuire!

  Apreciază

 6. Pingback: O LECȚIE DE ISTORIE CARE NU SE ÎNVAȚĂ ÎN ȘCOALĂ – ADEVĂRUL DESPRE MIȘCAREA LEGIONARĂ – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 14 martie 2016 | MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s