Din nou părintele Hariton Negrea împotriva actelor electronice – interviu (video) dat administratorului „Apologeticum”

Să-i înmulţească Dumnezeu curajul mărturisirii adevărului, părintelui Hariton!

Eu, personal, aştept şi o mărturisire împotriva ecumenismului din partea stareţului Mânăstirii Petru Vodă.