Rugăciune pentru pace în Ucraina şi în toată lumea

Privim alături de întreaga lume cu nelinişte la evenimentele care se desfăşoară în ultimele zile în capitala Ucrainei. Țara vecină trece printr-o perioadă foarte dificilă, iar tensiunea existentă s-a aproapiat de limita critică. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru pace în Ucraina și pentru oprirea confruntărilor sângeroase!

Rugăciune pentru pace în Ucraina şi în toată lumea

Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, cel bogat în milă şi în bunătate, Ziditorule a toată făptura cea văzută şi nevăzută, Domn al Păcii şi al Vieţii, Oceanul cel nemărginit al Iubirii ! Tu L-ai trimis pe pământ, pe Unicul Fiul Tău Cel Iubit, pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care și-a dat viaţa Sa pentru toată lumea. El ne-a îvăţat să ne iubim unul pe altul şi să nu răsplătim rău pentru rău. Ascultă strigătul robilor tăi, care cer îndurare şi pace, pentru ţara (teritoriul) Ucraina, pentru Biserică Ta şi pentru toată lumea. Pentru rugăciunile Presfintei Născatoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria şi pentru ale tuturor Sfinţilor Tăi, Te rugăm Multmilostive Doamne, iartă-ne nouă toată greşala cea de voie şi fără de voie şi opreşte războiul şi mânia, potoleşte toată răutatea şi dezbinarea în ţara (teritoriul) Ucraina şi în tot pământul. Cu Harul Sfântului Tău Duh îmblînzeşte inimile oamenelor înrăiţi, opreşte cu Puterea Ta Dumnezeiască toată lucrarea cea rea a vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, care doresc războaie şi stăpânire cu nedreptate. Fă să fie pace Doamne, dragoste şi bună înţelegere în casa noastră, între conducătorii ţărilor şi între toate popoarele. Dăruieşte-ne înţelepciune şi dragoste unul către altul ca în pace să trăim, luminează-ne mintea noastră, ca să te iubim pe Tine din tot sufletul şi pe apropele nostru ca pe noi înşine, că Tu Eşti Împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre şi Ţie Slavă şi mulţumire îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sursa: ortodox.md

Dumnezeu să-i ierte pe cei care şi-au pierdut viaţa acolo! 

Actualizare:

M-am gândit şi cred că nu ar trebui să recunosc drept ţară un stat care până în 1991 n-a existat niciodată în istorie şi care ne deţine, fără drept, Maramuresul de dincolo de Tisa, Nordul Moldovei (Bucovina de Nord), ţinutul Herţa, nordul Basarabiei, Sudul Basarabiei (Bugeacul), o parte din Deltă şi Insula Şerpilor, precum şi marea teritorială aferentă. Drept urmare am tăiat cuvântul „ţara” şi am adăugat „teritotiul”. Părere personală!

Să-i ajute Dumnezeu să scape de criza în care au intrat, dar noi trebuie să urmărim să ne recuperăm teritoriile strămoşeşti!

De asemenea, actuala Ucraină deţine teritorii aparţinând, Poloniei, Slovaciei, Rusiei, tătarilor din Crimeea…