MARTORII LUI IEHOVA PREGĂTESC TERENUL PENTRU VENIREA LUI ANTIHRIST

Radu Iacoboaie, 20 iulie 2014

Un alt aspect important neglijat de ierarhia Bisericii Ortodoxe Române în ultimul deceniu, mai ales după alegerea lui Daniel Ciobotea ca Patriarh al României în 2007 este combaterea ereziilor și a prozelitismului sectar în rândul credincioșilor ortodocși. Nu știu dacă ați observat poate faptul că există totuși foarte puține cărți, reviste, articole, conferințe etc., care abordează această mare problemă cu care se confruntă Biserica Lui Hristos. La Trinitas (TV și radio), care sunt vocea Patriarhiei, nu se vorbește deloc despre această provocare. Explicația acestei tăceri condamnabile înaintea Lui Dumnezeu? Dialogul între confesiuni, desigur… Să nu fie atinsă nici pan-erezia ecumenismului… Să nu fie deranjată cumva nici erezia francmasonică…
Ne mai miră atunci de ce tot mai mulți români, mai ales dintre cei nevoiași cad în plasa sectarilor și slăbește credința ortodoxă? Pentru că aceștia le oferă ajutor material și consiliere spirituală. De ce nu-i sprijină Biserica Ortodoxă Română și statul român în loc să se preocupe excesiv de construirea unor imense catedrale în marile orașe sau ziduri? VORBIM DESPRE PORUNCA IUBIRII APROAPELUI, DAR PRIN CE NE DEMONSTRĂM NOI, BISERICA LUI HRISTOS, DRAGOSTEA FAȚĂ DE APROAPELE? Când sunt zeci de mii de familii de români cu mulți copii, care se zbat zi de zi doar ca să supraviețuiască și nu le întinde nimeni o mână de ajutor… Am auzit pe unii preoți la Trinitas spunând chiar, că rolul Bisericii nu este activitatea caritabilă. Îndeamnă pe credincioși să facă milostenie, dar ei înșiși se exclud…
Monahul Teodot de la mănăstirea Petru Vodă spunea într-unul dintre interviuri, că primii care îl vor primi pe antihrist vor fi Martorii lui Iehova și să fim atenți când vom auzi de un guvern mondial, pentru că el va fi condus de către antihrist. Și, în paralel cu alte acțiuni de anvergură mondială precum efectuarea plății prin carduri electronice (inclusiv a salariilor și pensiilor), instituirea monedei virtuale electronice (bitcoin) care va elimina banii cash, impunerea actelor biometrice în multe state ale lumii, unii dintre români au avut surprinderea să găsească acasă la intrare sau au primit pe stradă ori prin alte modalități, care mai de care mai pragmatice, pliante de la secta Martorii lui Iehova cu o invitație la un congres, în care se va vorbi despre UN GUVERN MONDIAL!…
Mai mult decât atât, se sugerează în acest pliant prin câteva întrebări legate de acest guvern, că AVEM NEVOIE DE UN GUVERN MONDIAL, că ESTE CHIAR POSIBILĂ ÎNFIINȚAREA UNUI ASTFEL DE GUVERN și de ce nu, ridică deja problema competenței celui care să-l conducă… Iată cum se lucrează fărădelegea, treptat, nu dintr-odată, ci șerpește. Ori, noi știm foarte bine, că atunci când vom auzi că a apărut un guvern mondial oficial, vom fi siguri că a apărut și antihrist, cel care îl va conduce… Iar un guvern mondial înseamnă și DESFIINȚAREA STATELOR ȘI TRANSFORMAREA LOR ÎN SIMPLE PROVINCII…
Întrucât se specifică, că la congrese vor fi prezenți misionari și delegați internaționali, în cele trei zile (25-27 iulie 2014) la Sala Polivalentă din Botoșani, deducem că acest congres este unul internațional și a fost inițiat de către conducerea sectei din străinătate, de forul conducător al acesteia din SUA, care și-a propus să facă ,,evanghelizarea” în masă a românilor. De ce tocmai la Botoșani? Pentru că este o zonă a țării mai săracă și ideologiile prind pe un astfel de teren (vezi comunismul)…
Se precizează încă de la început în invitație că este vorba despre un ,,discurs biblic încurajator”, care se numește ,,NOUL CONDUCĂTOR AL PĂMÂNTULUI: CINE ESTE CU ADEVĂRAT COMPETENT?” Păi, am mai avut vreun conducător al pământului, ca să fim întrebați dacă ne dorim unul nou? Chestia cu ,,Cine este cu adevărat competent?”, pentru a deveni liderul omenirii, sună cam de genul emisiunii globalizante ,,Mari români”, care nu cred că a mai fost continuată cum se urmărea inițial cu o emisiune-concurs ,,Cel mai mare pământean”. Cum să ne punem noi oare această problemă și întrebare, dacă NOI NU NE DORIM UN LIDER AL OMENIRII ȘI UN GUVERN MONDIAL?
Redau textual din pliant: ,,Tema congresului este: Continuați să căutați mai întâi Regatul lui Dumnezeu! Aceasta se bazează pe cuvintele lui Isus din Matei 6:33. DIN PROGRAM: Două drame, una modernă, iar alta având la bază o relatare biblică, vor scoate în evidență aspecte practice pentru zilele noastre… CINE POATE ASISTA? Oricine dorește. Intrarea este liberă; nu se face colectă.”
Observăm încă de la început, în ce hal s-a ajuns să se răstălmăcească îndemnul Mântuitorului: ,,Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate vi se vor adăuga vouă.” Apoi, hula adusă Mântuitorului Iisus Hristos prin scrierea greșită a numelui Său (Isus, care în traducere din ebraică înseamnă măgar). Apoi, ademenirea publicului cu două piese de teatru, care să fie atractive și interesante tocmai pentru ,,aspectele practice” ale acestora… Sublinierea faptului că poate asista oricine dorește este desigur de natură să stimuleze curiozitatea pentru evenimentul ,,cultural”.
Mai sunt lansate la urmă invitația lecturării broșurii ,,O veste bună din partea lui Dumnezeu” (?!), precum și auto-invitația pentru un ,,studiu biblic gratuit la domiciliu”… Foarte interesant! Apoi, se indică și un site pe internet: http://www.jw.org. Revista acestei secte – ,,Turnul de veghe” se laudă în primul rând cu longevitatea ei, din anul 1879 încoace. Ea ,,anunță vestea bună că, în curând, Regatul ceresc al lui Dumnezeu va pune capăt răutății și va transforma pământul într-un paradis”. Paradis pe pământ?! Nu era și visul comunismului? Ei cred că paradisul pierdut înaintea izgonirii protopărinților Adam și Eva va fi restabilit pe pâmânt… Și mai au profeția că ,,înainte ca Regatul să preia în mod deplin controlul, asupra omenirii se vor abate necazuri, cum ar fi războaie și cutremure.” (din revista Turnul de veghe, 1 octombrie 2013, pag.6).
Tot în această revistă, Martorii lui Iehova Îl văd pe Hristos ca pe ,,un om perfect, care a ascultat tot timpul de Dumnezeu.” Mare erezie și blasfemie totodată! Masonii și ateii Îl consideră la fel, un profet sau un om excepțional, negându-i dumnezeirea… Așa cum și monofiziții susțin că Hristos a avut doar o singură fire… PRIN ACEASTA, EI NEAGĂ DUMNEZEIREA ȘI ÎNTRUPAREA FIULUI LUI DUMNEZEU! EI NU CRED ÎN ÎNVIEREA LUI HRISTOS. EI SUNT ALIAȚII ȘI SLUGILE EVREILOR SIONIȘTI CARE ÎL AȘTEAPTĂ ÎNCĂ PE MESIA LOR, ANTIHRISTUL. De aceea, sunt convins că această sectă este condusă de masoneria din SUA.
Și mai există o precizare importantă care ne spune că: ,,Această publicație nu se comercializează. Ea este distribuită în cadrul unei lucrări mondiale de instruire biblică, susținute prin donații.” Este clar acum pentru cine lucrează ei? Mai observăm că această revistă pune un deosebit accent pe articolele ușoare, de factură laică, fără tentă religioasă, precum găsim în atâtea reviste pentru femei… Aceasta înseamnă că ea se adresează în special femeilor, care sunt mai ușor de racolat în cadrul Martorilor lui Iehova, datorită exploatării slăbiciunilor și sensibilității lor și că această sectă este cu totul în afara creștinismului…
Vorbind despre sectanți, un cercetător al fenomenului ne spune în acest sens: ,,Trebuie spus că mijloacele, formele de acaparare a conştiinţelor prin prozelitism şi de menţinere a acestora în comunitate sunt deosebit de moderne şi, în acelaşi timp, sunt exploatate cu multă abilitate sentimentele omeneşti, afectivitatea.” (Diac. P. I. David, Călăuză creştină – sectologie. Pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant, Ed. Episcopiei Argeşului, Curtea de Argeş, 1994)
În lucrarea monumentală ,,Călăuză în credința ortodoxă” (Ed. Episcopiei Romanului, 2000, pp.51-540), părintele arhimandrit Ilie Cleopa ne spune astfel:
,,Martorii lui Iehova sau studenţii în Biblie, zis şi milenişti sau Russelişti, este una din cele mai periculoase secte care acţionează şi în ţara noastră. Adepţii ei s-au numit „Russelişti”, după numele întemeietorului; „Milenişti”, ca unii care răspândesc învăţătura despre „mileniu”, sau „Studenţii în Biblie”, ca unii ce ar studia mai serios decât ceilalţi Biblia şi în fine „Martorii lui Iehova”, ca singurii martori ai lui Iehova. Întemeietorul sectei lor a fost Carol Russel, comerciant din America, născut la Pitsburg, statul Pennsylvania, în 1852, din părinţi irlandezi, prezbiterieni, emigranţi în America. Ajungând în contact cu adventiştii, ei s-au molipsit de învăţăturile acestora despre inexistenţa iadului şi despre apropiata a doua venire a Domnului pentru aşezarea împărăţiei de 1000 de ani pe pământ. […] La noi în ţară, iehoviştii au pătruns mai întâi prin mijlocirea unor unguri în Ardeal. Prin 1920, un român din America, Ioan B. Sima, molipsit de doctrina „martorilor”, este trimis în România ca să organizeze secta. Neobţinând nici aprobarea necesară, o organizează pe baze comerciale, înfiinţând la Cluj casa de editură „Viaţa”. Însă în 1927, convins că iehoviştii – sub masca religioasă – tind spre anarhism, părăseşte secta, demascându-i toate planurile. Încercările iehoviştilor americani de a-l împăca rămân zadarnice. Conducerea sectei o iau nişte unguri, iar propaganda şi-o susţin prin revista „Turnul de veghe” şi prin alte reviste şi broşuri fără de autor, fără indicarea datei, editurii etc. La adunările lor cântă din cartea „Imnurile zorilor mileniului”.
Învăţăturile specifice iehoviştilor sunt:
a) Cunoaşterea exactă a datei venirii a doua;
b) Mileniul – împărăţia lui Hristos de o mie de ani;
c) Nu există suflet nemuritor, omul neavând suflet, ci fiind suflet (adică fiinţă vie, sufletul nefiind altceva decât viaţa); deci nu există nemurire. Învierea este un dar deosebit al lui Dumnezeu dat celor aleşi ai Săi;
d) Nu există iad şi chinuri veşnice; păcătoşii la înviere vor fi nimiciţi; învierea va fi o restaurare sau o restabilire la loc a lucrurilor, aşa cum le-a făcut Dumnezeu la început;
e) Sfântul Duh nu este o persoană a dumnezeirii, ci numai o energie a Tatălui – deci nu există Sfânta Treime;
f) Iisus Hristos este o creatură a lui Dumnezeu pe pământ. El a fost numai om şi ca om a murit pe cruce pentru totdeauna;
g) Nu există nici o sărbătoare.
Celelalte rătăciri sunt comune cu ale altor sectari, având mai multe puncte comune cu adventiştii.
Nota autorului: În anul 1961 a apărut propria lor traducere a Bibliei în limba engleză, în care îşi introduc ereziile lor; cea mai grosolană fiind aceea că Iisus Hristos nu este Dumnezeu, ci una din creaturi. Această organizaţie sectară a devenit una din cele mai bogate din lume. Scopul fundamental al iehoviştilor este de a aduce cât mai mulţi oameni în „singurul adăpost”, care este secta lor. De aceea ei umblă din casă în casă ca să-i determine pe oameni să intre în secta lor, împărţindu-le din belşug publicaţiile Societăţii „Turnul de veghe”.
Sub masca unei organizaţii religioase se ascunde una din cele mai mari întreprinderi economice bazate pe o îngrozitoare exploatare a credulităţii adepţilor săi, transformaţi printr-o strategie bine pusă la punct, în fiinţe fără voinţă proprie, care execută orice dispoziţii sau ordine primite de sus, cu un fanatism rar întâlnit şi foarte periculos. Este suficient să amintim că după credinţa „Martorilor lui Iehova”, orice organizaţie în afară de cea a lor este satanică.
Cât despre convingerile lor religioase, acestea sunt atât de rătăcite faţă de dogmele creştine, încât cu greu ar putea cineva să-i recunoască fie şi caracterul de sectă creştină. Aceasta pentru că „Martorii lui Iehova” resping principalele învăţături şi practici ale credinţei. După ei Iisus Hristos este o creatură a lui Dumnezeu pe pământ. El n-ar fi înviat, ci în locul lui ar fi înviat Arhanghelul Mihail. Resping Biserica, preoţii, icoanele, sfinţii, crucea. Nu au un cult propriu-zis, acesta fiind înlocuit de răspândirea produselor Societăţii „Turnul de veghe”. ”

Cităm acum și din cursul profesorului lector dr. David Pestroiu de la facultatea de teologie ortodoxă ,,Patriarhul Justinian” a Universității din București, în cadrul disciplinei Misiologie și ecumenism, predat studenților de la Teologie Pastorală de anul II:
,,MARTORII LUI IEHOVA. Alte denumiri: studenţi în Biblie, milenişti, russellişti.
A) Istoric. Fondator: Charles Taze Russell – presbiterian de nuanţă pietistă, apoi adventist. Bogat, călătoreşte la Locurile Sfinte şi-şi sistematizează primele idei doctrinare: iminenţa sfârşitului lumii, inexistenţa iadului, conceptul de Armaghedon, mileniul. Strânge, în 1872, primii „studenţi în Biblie”. […] De la apariţia lor, iehoviştilor le sunt interzise manifestările, datorită orientărilor lor antisociale şi antinaţionale. Rutherford şi alţi lideri au fost închişi între 1916-1919, datorită îndemnurilor antimilitare. Vor interpreta acest fapt ca pe o împlinire a profeţiei apocaliptice a martorilor credincioşi, care vor învia după 3 zile şi ½ (Apoc.11,11).
B) Doctrina
– numele lui Dumnezeu – Iehova – prezent în traducerea lor eretică a Bibliei (New World Translation) de 7210 ori; – nu cred în Sf. Treime; – Hristos e „cel mai mare om care a trăit vreodată”. Anterior întrupării, dar şi după aceasta, e confundat cu Arhanghelul Mihail; – Duhul Sfânt – energie impersonală; – calculează parusia, evidenţiază „semnele” ei, susţin frenetic mileniul – împărăţie pământească de 1000 de ani; – nu cred în suflet, nici în iad şi chinuri; – învierea aleşilor „din memoria divină”; – împărţirea celor mântuiţi în clase: 144.000 de „martori” vor guverna în cer cu Hristos, restul pe pământ; – citesc şi interpretează Biblia asiduu, în special cărţile Daniel şi Apocalipsa, cu descrieri terifiante: Armaghedonul – război final între bine şi rău; – nu cinstesc pe Maica Domnului, sfinţii, moaştele; – neagă crucea; afirmă că Hristos a fost răstignit pe un par; – nu au sărbători şi sunt foarte ostili atât celor creştine (Paşte, Crăciun), cât şi celor laice; – nu au Sf. Taine; – prozelitismul – cerinţă expresă; ridicat la rang de dogmă
C) Practici ce contravin moralei creştine
– interzicerea transfuziilor, a altor tratamente medicale, vaccinuri, transplanturi; – refuzul apărării patriei: guvernarea mondială – „regatul lui Iehova”, nerespectarea drapelelor, imnelor, refuzul exercitării dreptului la vot; – izolarea socială, refuzul contactelor cu „nemartorii” în afara întâlnirilor prozelitiste; – acuzaţii de posedare demonică a tuturor organizaţiilor religioase, sociale, politice, naţionale şi internaţionale
D) În România – ardeleanul Ioan B. Sima, întors din S.U.A. în 1920 – primul promotor; în 1927 îşi dă seama de rătăcirea milenistă; – preiau organizaţia ungurii Kiss şi Szabo; – interzişi între 1927-1944 şi 1948-1989; – încearcă să organizeze un congres mondial la Bucureşti în 1996 – respins; – recunoscuţi drept cult în 2000
E) Prozelitism – în familie şi societate – vizite celebre pentru studii „gratuite” ale Bibliei la domiciliu; – unele semnale de violenţă, practici imorale; – revistele cu cel mai mare tiraj de pe glob: Turnul de veghere şi Treziţi-vă!, broşuri, pliante, cărţi; – cartea: Să aducem argumente din Scripturi – manual de prozelitism; – congrese megalomanice pe stadioane; – sistemul educaţional: şcoli particulare, forme de grupare impuse, respingerea internatelor şcolare; – restricţii: T.V., P.C. (pentru membri); folosirea lor pt. publicitate
F) Cult – 5 adunări/săptămână, dedicate pregătirii activităţilor prozelitiste: Întrunirea de serviciu, Şcoala de minister teocratic, Întrunirea publică, Studiul Turnului de veghere, Studiul de carte; – clădiri: „Sălile Regatului”; – congrese; – prozelitism normat: rapoarte de teren; – nunta, înmormântarea – prilejuri prozelitiste; – „comemorarea morţii lui Isus” – întâlnire anuală cu un numeros public; – botez în piscine, la congrese; – recunoaşterea drept cult religios – tendinţă de autodeterminare, stârneşte mânia unor aripi extremiste (ex.: dizidenţa Asociaţia Credinţa Adevărată a Martorilor lui Iehova din România – cu sediul la Cluj, care reproşează, în principal, organizaţiei-mamă, tocmai acest tip de colaboraţionism cu statul „satanizat”).”

BIBLIOGRAFIE: Pr. dr. David Pestroiu, Ortodoxia în faţa prozelitismului Martorilor lui Iehova, Ed. Insei Print, Buc., 2005; Pr. dr. David Pestroiu, Martorii lui Iehova – sunt ei creştini?, Ed. România creştină, Buc., 1999; Constantinescu Şerban, Năzbâtii teologice sau falsa mărturie a aşa zişilor martori ai lui Iehova, G.B.V., Dillenburg, 1990; Mureşan, Asist. Dr. Radu Petre, Martorii lui Iehova pe calea instituţionalizării. Problema adaptării unui discurs sectar, AFTOUB 3 (2003-2004), p. 555-573.

Spicuim în final și dintr-un studiu mai vechi dar foarte actual, făcut din perspectiva psihologiei, întocmit de părintele Al. Scvoznicov în lucrarea ,,Psihologia sectelor religioase. Studiu analitic asupra cauzelor și fondului mișcării sectare” (Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Chișinău, 1939, pp.1-24):
,,După război, au apărut încă câteva secte noi, pe care le-am putea caracteriza ca ,,secte anarhice’’, dintre care cea mai răspândită este secta ,,Martorii lui Iehova’’, de origine americană, respingând şi combătând orice formă de guvernământ şi orice organizaţie şi formă bisericească, pe care le socotesc drept ,,unelte în mâna lui Satan’’ şi propovăduiesc cu stăruinţă apropiatul ,,Armaghedon’’ – lupta cea mare între puterile binelui şi ale răului, luptă în care diavolul, cu toate slugile lui şi în general toţi păcătoşii vor pieri. Muncile cele veşnice sunt socotite de această sectă nouă drept ,,născociri popeşti’’, pe care preoţii şi guvernanţii le folosesc pentru a conduce mai uşor poporul şi în scopurile lor înguste şi egoiste. Această sectă, fiind oprită de legile statului, se ascunde sub diferite firme, deschizând centre de propagandă cu denumiri nevinovate ca: ,,edituri pentru literatura moralizatoare, societăţi de biblii şi tratate’’ etc.”
Prin urmare, cercetând problema sectară, avem înainte-ne un fenomen foarte complex, cu multe aspecte: religios, psihologic, social, – avem un câmp de cercetări foarte întins, aproape nemărginit. Dar cu toate că numărul ,,sectelor creştine’’ existente la noi în ţară şi aiurea, este foarte mare şi cu toată diferenţa de doctrină, cult, organizare, pe care le are fiecare sectă în parte, totuşi există un fond psihologic comun, care poate fi privit laolaltă şi cercetat în mod sistematic, fără să se ţină seama de deosebirile, caracteristice fiecărei secte. […] Pentru combaterea şi readucerea sectanţilor la staulul mântuitor al Bisericii, este nevoie, în primul rând, să cunoaştem fondul psihologic al mişcării sectare.
A. – Cauzele interne. […] 1. Analfabetismul (sau igoranţa religioasă) este socotit de către cei mai mulţi sectologi ca una din cauzele cele mai însemnate a ivirii sectelor şi a reuşitei, de care se bucură pe alocuri propaganda sectară.
Lipsa de pregătire religioasă elementară o constatăm adeseori nu numai în masa credincioşilor simpli de la ţară, dar şi în rândurile intelectualilor de azi şi chiar în cercurile mai înalte ale societăţii. Majoritatea creştinilor nu este lămurită chiar asupra adevărurilor de fond ale credinţei. Sunt mulţi creştini ortodocşi, care nu îndeplinesc nici datoriile lor esenţiale creştineşti: nu săvârşesc rugăciunea zilnică acasă şi nici nu ştiu să se roage. Foarte mulţi, în special bărbaţi, nu cercetează slujbele bisericeşti cu anii. Alţii vin la biserică numai întâmplător, la anumite solemnităţi, înmormântări sau ca să asculte un cor frumos, să vadă o cununie mai bogată. Foarte mulţi creştini din aceştia nu se împărtăşesc cu anii şi chiar mor fără a se împărtăşi cu Sf. Taine. Sunt creştini, care în viaţa lor nu au pus mâna pe Evanghelie, necum au răsfoit-o sau cercetat-o cu cutremur, cu credinţă şi cu luare aminte. Sunt destui care nu cunosc deloc conţinutul slujbelor bisericeşti şi nici însemnătatea simbolică a diferitelor momente liturgice. […]
Apoi mulţi dintre intelectualii noştri au păreri greşite despre fondul şi duhul creştinismului. În tot cazul, la noi există mult mai mulţi liber-cugetători şi de mai multe feluri decât ar crede cineva. De ex., foarte des am auzit pe creştinii noştri, chiar pe cei cu studii superioare, pronunţând cu ironie un dicton, care se repetă adeseori: ,,Crede şi nu cerceta’’. Adică aşa ar porunci Biserica credincioşilor săi, să primească orbeşte învăţătura ei, fiind neputincioasă de a le explica oarecum îndestulător adevărurile religioase, pe care le propovăduieşte, şi practicile pe care le are. Ba cei mai mulţi îl atribuie chiar Mântuitorului Iisus Hristos. […]
2. Dorul de mântuire. […] Dorul acesta al omului, care suspină după fericirea pierdută prin căderea strămoşilor în păcat, se trezeşte la un moment dat chiar în sufletele oamenilor adânc înfundaţi în tina păcatului. […] Se întâmplă că astfel de suflete zbuciumate, negăsind la bună vreme un sprijin moral din partea păstorului său, care trebuie să vină şi să-i dea asigurarea în numele Bisericii că eliberarea sau mântuirea prin jertfa lui Iisus este hărăzită tuturor oamenilor, deci şi acestui suflet zbuciumat şi dornic de mântuire. Dar negăsindu-l la păstorul său şi începând să-l caute acest sprijin ici şi acolo, dă peste propagandişti sectari sau nimereşte în vreo adunare sectară sau îi cade în mână o carte sectară. […]
3. Nemulţumirea de anumite forme ale vieţii religioase şi dorinţa de a o trăi mai intens. […] În tot cazul în sufletele mai sensibile şi mai pretenţioase, la un moment dat se poate deştepta o nemulţumire faţă de mediul spiritual, faţă de formele vieţii religioase, unele în realitate insuficiente şi superficiale, altele închipuite ca atare, iar odată cu aceasta, se deşteaptă şi dorul de o nouă viaţă religioasă, de alte forme de trăire religioasă, dorul de revelaţii noi, dorul de a experimenta o viaţă religioasă mai intensă, care ar putea satisface pe cel nemulţumit. Adeseori, negăsind îndestulare în cadrul obişnuit bisericesc, astfel de suflete, dornice de primenire, de înviorare şi intensificare a vieţii religioase, se avântă după inovaţii şi doctrine sectare, căutând potolirea setei duhovniceşti şi dezlegarea problemelor mari, ce le frământă sufletele, dincolo de zidurile mântuitoare ale Bisericii, devenind liber-cugetători, inovatori, sectanţi. Aceste doruri şi această sete, adeseori este alimentată în mod indirect de simpla curiozitate, de noutatea propagandei sectare, de acea vrajă a pomului oprit, care oarecum pluteşte în jurul mişcărilor sectare. Odată atras în mrejele sectarismului, astfel de suflet este complet captivat de entuziasmul predicatorilor sectari, mărginind adeseori cu fanatismul, de acel misticism caracteristic, bolnăvicios şi exagerat, care domneşte în adunările sectanţilor, cu mărturisirile păcatelor în public, cu rostirea înflăcărată a rugăciunilor improvizate pentru întoarcerea păcătoşilor, pentru izbăvirea fraţilor persecutaţi, pentru iertarea şi înmuierea inimilor duşmanilor şi prigonitorilor.
4. Scandalul sau sminteala nu este de fapt decât o latură a cauzei precedente. Numai substratul psihologic în acest caz este de preferinţă moral, nu propriu zis religios. […] Foarte des se poate auzi din gura sectanţilor asemenea mărturisiri: ,,Biserica trebuie să fie fără pată şi fără prihană’’ (Ef. V, 27), iar ortodocşii se judecă, se ceartă, se urăsc, se omoară şi în general, trăiesc o viaţă păgână. De aceea, când Dumnezeu ne-a luminat, adică de când am început să citim Sf. Scriptură, atunci am înţeles porunca Domnului: ,,Ieşiţi din mijlocul lor şi nu vă amestecaţi cu ei’’. […]
5. Ambiţiile. […] a) Adeseori se întâlnesc indivizi, care, fie sub înrâurirea unei boli psihice moştenită, fie din cauza sistemului nervos zdruncinat sau altor perturbări sufleteşti, devin maniaci religioşi, obsedaţi de anumite idei fixe. Aceştia dându-se drept nişte paracleţi, profeţi sau iluminaţi, dau naştere la curente religioase noi, cu caracter sectar sau se îndreptează înspre mişcările sectare, deja existente, dându-le un suflu nou de viaţă. În tot cazul, ei devin factori importanţi în răspândirea rătăcirilor sectare. […]
b) O altă categorie de ambiţioşi o formează indivizii, care au păreri exagerate despre valoarea morală a personalităţii lor, se separă de ceilalţi credincioşi, înjghebând societăţi sectare noi sau alăturându-se la secte mai vechi, pe motiv că sunt ,,aleşi’’, ,,curaţi’’, ,,pocăiţi’’, chiar ,,sfinţi’’ şi nu pot rămâne în mijlocul păcătoşilor. […]
c) Un alt aspect al ambiţiilor de acest soi, este încrederea neînţeleaptă în puterea (închipuită) de pătrundere şi cunoaştere nelimitată a adevărurilor dumnezeieşti. Învăţarea stăruitoare a unor părţi din Sf. Scriptură şi interpretarea lor tendenţioasă insuflă unora încrederea oarbă, cum că ei sunt umbriţi cu puterea de sus spre a cunoaşte şi pricepe tainele împărăţiei lui Dumnezeu. De altfel, majoritatea sectanţilor, potrivit principiului formal proclamat de Luther, recunosc numai autoritatea Sf. Scripturi (şi din ea numai cărţile canonice) şi o consideră ca singurul mijloc suficient pentru renaşterea omului şi pentru mântuire. […]
d) Se mai întâlnesc nişte indivizi de o grandomanie specifică, de a da comandă şi de a fi învăţători şi conducători. […]
e) De multe ori oamenii se fac sectanţi din cauza vreunei nedreptăţi, reală sau închipuită, ce a fost pricinuită cândva de preot, cu sau fără voie. Amestecul preoţilor în politică, direct sau indirect, precum şi cazurile triste şi nedorite, când preotul se înfăţişează înaintea instanţelor judecătoreşti, într-un proces oarecare cu păstoriţii săi, pot avea cele mai triste consecinţe. De asemenea orice alt conflict, între cler şi credincioşi, de orice natură şi de orice nuanţă, foarte uşor poate împinge pe creştinii mai susceptibili sau neputincioşi cu duhul, ca să apuce pe calea rătăcirilor sectare şi eretice, sau chiar pe calea ateismului şi duşmăniei faţă de Biserică şi clerul ei.
f) În sfârşit, trebuie să amintim încă despre un sentiment urât, care poate să încolţească în inima unui sau altui creştin, ori mai exact pseudo-creştin, anume acela de a câştiga anumite interese materiale, prin trecere în rândul sectanţilor sau altor adversari ai Bisericii. […]
B. – Cauzele externe. […]
1. Misionarismul sectar, sprijinit în bună parte de capitalul străin. Misionarismul sectar, sprijinit în mod energic de capitalul străin, este desigur cel dintâi factor extern, căruia i se datoreşte în bună parte întinderea molimei sectare. Trebuie să recunoaştem că propaganda misionară şi colportajul sectar, adeseori este mai bine organizat decât la alte confesiuni istorice mari. Majoritatea sectanţilor sunt pătrunşi de o credinţă fanatică în misiunea lor de a converti lumea de azi, necreştină şi pseudo-creştină (după convingerea lor). […] Dacă vom ţine seamă de acea împrejurare că cele mai multe şi cele mai bine organizate secte îşi au centrele de conducere şi de inspiraţie în străinătate, în special în Anglia, Statele Unite, Germania, Elveţia etc. şi că mulţi fruntaşi sectari de peste hotare, sunt în acelaşi timp şi mari bogătaşi (răposatul Taft, preşedintele Statelor Unite, Lloid George, fost prim ministru al Angliei, Ford, regele automobilelor, răposatul Rockfeller, arhimiliardarul american etc.), vom înţelege uşor că pe lângă râvna şi fanatismul misionarilor sectari, intervenind şi capitalul străin, se desfundă în chipul acesta calea spre răspândirea sectelor. […]
2. Neajunsurile misionarismului nostru ortodox ajută în mod indirect răspândirea sectelor. Se ştie adevărul că: puterea vrăjmaşilor noştri stă în slăbiciunile noastre. De fapt misionarismul în înţeles larg şi atotcuprinzător al acestui cuvânt, fără îndoială, trebuie să fie preocuparea de căpetenie a Bisericii. Misionarismul trebuie să fie sufletul, însăşi puterea de viaţă a Bisericii lui Hristos. Din nefericire Biserica noastră încă nu are un misionarism temeinic şi sistematic organizat. […] Nu avem un centru conducător, un consiliu sau un institut special, care investit cu toată autoritatea, ar urmări, ar coordona şi ar dirija toate problemele, care privesc misionarismul. Nu avem nici cadre special pregătite de preoţi, călugări şi chiar mireni zeloşi şi luminaţi, care s-ar putea dedica cu totul lucrului misionar. […] În prezent la noi pe terenul misionarismului, se lucrează la întâmplare, fără sistem, fără o îndrumare unitară şi metodică. […] Misionarismul nostru trebuie temeinic organizat, sistematic condus, ridicat la înălţimea cuvenită, apărat şi încurajat. Cu drept cuvânt: puterea duşmanilor Bisericii rezidă în slăbiciunile noastre!…
3. Împrejurările speciale, favorabile pentru propaganda sectară. În general, conducătorii sectelor caută să folosească orice prilej pentru răspândirea ideilor lor false în popor şi câştigarea de adepţi noi. Războaiele, revoluţiile, reformele sociale şi bisericeşti mari, nenorociri ce se abat asupra ţărilor şi popoarelor, ca seceta, inundaţii, epidemii, şomaj, adeseori şi fenomenele naturii, ca cutremurul, eclipsele, arătarea cometelor etc., – toate aceste semne sunt interpretate de propagandiştii sectanţi, aşa cum le convine lor, spre a impresiona pe victimele lor şi a le atrage la secta lor. Dar şi aici trebuie să fim obiectivi. Nu întotdeauna […] Înainte de război mulţi dintre sătenii noştri se duceau în America, cu nădejdea de a câştiga şi economisi ceva bani mai ales din regiunile cu populaţie deasă (jud. Hotin, Bucovina şi unele regiuni ale Ardealului). Întorcându-se în patrie, de multe ori ei aduceau cu sine şi ideile sectare, pe care şi le însuşeau în ţările de peste Ocean.
E locul să amintesc aici cum că, combaterea sectelor cu forţa şi mijloacele poliţieneşti, aproape întotdeauna a dat rezultate contrarii, sectanţii dându-se drept martiri pentru credinţă şi intensificând propaganda clandestină.
4. Legile şi regimurile favorabile pentru secte. Anumite legi şi regimuri politice de asemenea sunt cauze importante ale lăţirii sectelor. Astfel Statele Unite ale Americii de Nord, unde niciodată n-a existat o religie oficială de stat şi nici biserici naţionale, nici culte dominante sau privilegiate, de mult au devenit ,,ţara sectelor religioase’’. Acolo există cele mai variate şi cele mai ciudate secte religioase, toate bucurându-se de libertatea deplină de propagandă şi exerciţiul cultului, cu o singură condiţie, de a nu atinge ordinea de stat şi moravurile publice. Ba, sunt tolerate şi unele secte excentrice (de exemplu mormonii, care practică poligamia), delimitându-se anumite localităţi unde au dreptul de existenţă legală. Prin aceasta se explică numărul cel mare de secte din America de Nord.

Cu dragoste intru Hristos, nevrednicul Radu Iacoboaie, 21 iulie 2014

Continuare:

ORGANIZAȚIA MARTORII LUI IEHOVA – CREAȚIA EVREILOR SIONIȘTI (2)

Radu Iacoboaie, 22 iulie 2014

Continuând articolul precedent pe aceeași temă, ne propunem de această dată să pătrundem mai în profunzime, să demonstrăm în mod logic faptul că această pretinsă sectă creștină – Martorii lui Iehova, este ca și mișcarea New Age, un tentacul al uriașei caracatițe mondiale care este francmasoneria, peste care se află la vârful său masoneria sau sionismul, format dintr-un grup mai restrâns de evrei radicali sioniști, în frunte cu cei 13 așa-ziși Înțelepți ai Sionului.
Nu întâmplător putem spune că Organizația Turnul de veghe (redenumită în 1931 Martorii lui Iehova, iar din 1932 declarată ca ,,organizația lui Dumnezeu” pentru construirea unei NOI LUMI) s-a bazat încă de la început pe revista Turnul de veghe al Sionului apărută în anul 1879. Ulterior, i-au prescurtat numele, în mod evident pentru a nu se face legătura cu evreii sioniști, care credem că l-au sprijinit material pe Charles Taze Rusell să-și creeze organizația sau corporația așa-zis religioasă. Revista a avut multă vreme cel mai mare tiraj din lume dintre revistele sectare, ajungând în 1995 să aibă 17,9 milioane de exemplare în 115 de limbi, cu apariție bilunară. Alături de ea, s-a difuzat și revista Trezește-te, cu un tiraj de 15,6 milioane de exemplare în 34 de limbi. Societatea a avut și sute de posturi de radio și mai recent și televiziuni, ajungând în prezent să aibă peste 4 milioane de propagandiști și circa 6 milioane de simpatizanți în toată lumea.
Dacă analizăm cele două organizații, sionismul și Martorii lui Iehova, vom descoperi într-adevăr multe puncte și obiective comune. Astfel, ambele organizații sunt concepute într-un sistem totalitar și piramidal (cu concentarea puterii în mâna liderului), ambele poartă o ură profundă și irațională față de creștinism, față de Hristos, Maica Domnului, Sfânta Cruce, sfinții creștini și valorile tradiționale. Ambele au avut și au încă sediul pe teritoriul american în metropola New York. Martorii lui Iehova au sediul într-o clădire cu 13 etaje din Brooklyn. Și ambele întreprind o uriașă propagandă, folosind din plin mass media. Să uităm că și comuniștii masoni puneau accentul pe propaganda de partid. Pe de altă parte, potrivit chiar doctrinei iehoviste, în urma luptei de la Armaghedon, toți cei din afara organizației lor vor fi nimiciți, ceea ce rezonează cu profeția despre venirea antihristului și prigonirea sălbatică a creștinilor. Unele filme din ultima vreme au mediatizat și mai mult ideile lor despre sfârșitul lumii…
În lucrarea documentată a lui Radu Antim – ,,Societatea în contextul fenomenului sectar” (Ed. Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1996), cu multe surse externe, descoperim că erezia francmasonică (bazată pe gnosticism) și cea iehovistă sunt asemănătoare în conținutul doctrinar.
Astfel: ,,Werner Thiede distinge patru elemente care ne dau îndreptățirea unei paralele între viziunea iehovistă și cea gnostică:
1. Înțelegerea gnostică a Bibliei ca fiind inspirată verbal și integral de Dumnezeu, care își continuă opera de inspirație prin Său: societatea iehovistă; 2. Viziunea gnostică asupra apocalipsei privind restaurarea paradisului inițial; 3. Relația dintre Iisus și satan ca fiind inițial doi fii egali ai lui Dumnezeu; 4. Justificarea luptei dintre Dumnezeu și satan, la care oamenii sunt împreună cu Iisus martori.”
Din lucrarea de mai sus, mai aflăm și multe alte aspecte importante, precum că fondatorul organizației Rusell și-a găsit lesne predicatorii, dând pur și simplu un anunț în ziar: , că această organizație era de fapt o societate comercială în toată regula și bine organizată, că activitatea sectei s-a concentrat aproape exclusiv pe editarea și difuzarea revistei, dimpreună cu propaganda doctrinei lor pe sistemul de la ușă la ușă și evanghelizării la domiciliu…
Pentru ei, fiecare membru înseamna un propagandist și meritele erau apreciate doar în funcție de propaganda desfășurată pe teren. Fiecare membru avea normă să facă propagandă sectei și prozelitism un anumit număr de ore pe săptămână. Aceste ore erau voluntare ca și în cazul celor ce lucrau în tipografiile lor. Un pionier special ajungea să facă 134 de ore pe săptămână, adică circa 4-5 ore voluntare pe zi!
Vedem astfel că aceștia parodiază de fapt activitatea misionară a Apostolilor creștini care propovăduiau învățătura lui Hristos. Apoi, întâlnirile, congresele, ceremoniile lor de înmormântare erau totodată un nou prilej de a-și face prozeliți. Vorbim în fapt și despre o formă de IDOLATRIE, o formă de subcultură care se manifesta atât pe stadioane, cât și la televiziuni și posturi de radio.
De ce aveau ură în special față de creștini? Creștinismul era și este urât și catalogat diavolesc de către ei, chipurile pentru că acesta nu putea oferi un răspuns la întrebările legate de sfârșitul lumii…
Membrii lor ajungeau să-și neglijeze însăși propria familie uneori, lăsând bunuri sau toată averea organizației! Apoi, copiii lor erau învățați încă din familie să nu se implice în activitățile extrașcolare, să nu practice anumite sporturi (judo, box, karate etc.), să respingă ,,instituțiile diavolești” – statul și Biserica. Prin aceasta se automarginalizau și se izolau de ceilalți, iar mai târziu, ajungeau să respingă orice participare la viața socială și politică (inclusiv prezența la vot), chemarea sub arme pentru apărarea țării, pentru că nu aveau o identitate națională! Pot fi observate în acest sens unele asemănări chiar cu fracțiunile fundamentaliste islamice, în sensul extremismului. Așa se explică și acțiuni extreme de genul respingerii de către părinți a tratamentelor medicale și în special a transfuziilor de sânge, cazuri nu puține la număr în care copiii lor și-au pierdut chiar viața iar medicii au fost supuși până și ei unor anchete penale pentru că nu și-au făcut datoria… Adică, s-a ajuns la comiterea unor crime în numele religiei lor, în numele lui Iehova…
Făcând o paralelă cu himera comunismului, o altă creație masonică de anvergură mondială îndreptată împotriva creștinismului și pentru sărăcirea țărilor ortodoxe, observăm aceeași manipulare a conștiinței și o mare înșelătorie. Deși Martorii lui Iehova invocă mereu texte biblice, diverse pasaje scoase din context și folosite într-o construcție prin care să demonstreze ,,adevărul” doctrinei lor, ei nu se închină de fapt lui Dumnezeu, ci ,,organizației lui Dumnezeu”…
Când un membru al lor realizează în sfârșit că această organizație spală creierul și nu oferă decât o perspectivă profană asupra lumii, nicidecum teologică precum susțin liderii lor, adeseori este prea târziu și un drum fără întoarcere. Unii cu multă greutate au putut să părăsească această organizație, să scape de amenințările și șantajul confraților lor, înțelegând că libertatea lor fusese doar una de fațadă, de altfel aceeași ca și în cazul francmasonilor care depun un jurământ oribil la inițiere…

În final, merită să lecturăm și un model de propagandă perfidă iehovistă din lucrarea citată mai sus (pag.12), deși este mai vechi. Suntem convinși că el a mai fost perfecționat între timp:
,,Această scriere (broșură sectară, n.n.) poate fi încredințată unor tineri, băieți și fete, pentru a fi difuzată. Dacă nu poți chiar tu personal (adică un membru al sectei, n.n.) să faci o vizită vecinului tău pentru a-i arăta cartea și să-i câștigi interesul, poți să încredințezi această misiune tinerilor angajați. Fetele vor avea mai cu seamă succes. Însă tu trebuie să le plătești tinerilor angajați mai multe exemplare și să le asiguri hrana pentru o zi. Dacă te duci totuși în misiune, să nu stai în fiecare casă mai mult decât două-trei minute. Dacă lumea nu se arată hotărâtă să facă un abonament la revistă, spune simplu: și dă o dată la care poți să mai faci o vizită. Dar poți la fel de bine să spui: ,,Dacă nu aveți Dvs. Interes pentru revistă, are cu siguranță vecinul. Dacă cumpărați un număr și-l dați vecinului interesat, ați făcut o faptă mare. De ce să sufere de neștiință vecinul, doar pentru faptul că acum Dvs. Sunteți zgârcit?”

Cu dragoste intru Hristos, nevrednicul Radu Iacoboaie, 22 iulie 2014

42 de gânduri despre „MARTORII LUI IEHOVA PREGĂTESC TERENUL PENTRU VENIREA LUI ANTIHRIST

 1. @Iacoboaie Radu
  David Pestroiu nu e de incredere e ecumenist

  B) În străinătate – la nivel postdoctoral: bursă de bref séjour, obţinută din partea Comitetului Catolic de Colaborări Culturale, pentru cercetare şi studiu misiologic, în Biblioteca Universităţii Pontificale Gregoriene din Roma, ianuarie 2009.

  10. co-organizator al unei mese rotunde, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, prilejuită de vizita delegaţiei Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Cantonul Vaud, Elveţia şi întâlnirea cu conducerea Facultăţii, cu cadre didactice care predau disciplina Misiologie şi Ecumenism, precum şi cu numeroşi studenţi (21 oct. 2008);

  11. participant la simpozionul internaţional Statutul religiei şi instrucţia şcolară, organizat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti (30 oct. 2008), unde am prezentat prelegerea: Religia ortodoxă – o disciplină şcolară a toleranţei.

  LISTĂ PUBLICAȚII
  – Cărţi

  3. „Prezenţa timpurilor finale în concepţiile sectare actuale”, prelegere susţinută în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice „TIMP ŞI SPAŢIU” – 28-29 martie 2005, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, publicată în vol.: Timp şi spaţiu. O abordare din perspectiva ştiinţelor umaniste

  http://www.ftoub.ro/index.php?option=com_comprofiler&task=userprofile&user=789&Itemid=187

  umanisti= masoni

  Apreciază

   • @Iacoboaie Radu scrie acolo : „Apoi, copiii lor erau învățați încă din familie să nu se implice în activitățile extrașcolare, să nu practice anumite sporturi (judo, box, karate etc.),”

    a intra intr’un dOJO asta E INTRARE in temple IDOLESTI ce faceau Sf Mucenici din Proloage intrau la aceste SPURCACIUNI ??—NU INTRAU!asa ca nu e nici o VIRTUTE a intra acolo E PACAT si TREBUIE SPOVEDIT ..si da jUDO tot in dojo se face plus ca E ALTA CALE =DO

    A dojo is a Japanese term which literally means “place of the way”.Initially, dōjōs were adjunct to temples.
    dojo E un termen Japonez care literal insaemna LOCUL CAII .Initial dojourile erau incoroprate la TEMPLE
    Care cai fratilor???? NU a zis Mantuitorul si Dumnezeul Nostru sunt Calea de cand sunt DOUA CAI?????
    Sfânta Evanghelie după Ioan
    Capitolul 14
    6.Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.
    http://www.sakurabudokan.com/the-traditional-japanese-dojo
    http://en.wikipedia.org/wiki/Dojo
    —..the meditation and prayer hall of Buddhist acolytes was referred to as a dojo
    SALA DE MEDITATIE SI RUGACIUNE a practicantilor budisti e denumita ca dojo
    —Do or michi, is the Japanese word for a road or pathway.
    Do sau michi e cuvantul japonez ptr drum sau CALE
    ju-DO
    aiki-DO
    from Japanese dōjō Buddhist seminary, from Sanskrit bodhi-manda seat of wisdom]
    din sanscrita LOCUL INTELEPCIUNII ?????
    http://dictionary.reference.com/browse/dojo
    http://www.frjudo.ro/istoria-judo-ului-mondial
    do (drum sau cale)
    si ei zic da is prea ORBITI de satana si ii zic sport desi ei zic ca E CALE
    Totuşi se pot găsi dovezi că artele marţiale erau practicate încă din vechiul Babilon.
    kito-ryu şi tenshin-shinyo-ryu, ultimele două contribuind la dezvoltarea judo-ului.

    Ryu is a baby boy name and the meaning of this name is ‘dragon’.
    RYU e un nume de copil si inseamna DRAGON dar inseamna si CALE

    ryūha scoala a GANDIRII ,Stil,SISTEM
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%AB_%28school%29
    acel drgon nu e balaurul de se zice prin Apocalipsa?????
    Si Balaurul i-a dat Fiarei puterea lui si tronul … Sf Averchie zice in cartea ” Apocalipsa Sfantului Ioan – un comentariu ortodox” : cu ajutorul Balaurului sau diavolul

    ei zic ca e sport asta nu inseamna ca judo e sport
    DO INSEAMNA CALE punct
    intrarea in astfel de dojouri e LEPADARE inca de cand se intra in ele se ACCEPTAT INCOSTIENT ALTA CALE acel DO de la doJO

    http://ro.wikipedia.org/wiki/Karate
    Karate-dō (空手道) este o artă marțială japoneză introdusă în Japonia (și ulterior în lume) din Okinawa în 1922. În japoneză kara înseamnă gol, te înseamnă mână iar dō înseamnă cale, rezultatul fiind calea mâinii goale.
    Locul în care se practică karate (sala de antrenament) se numește dojo. Termenul este folosit și în cazul altor arte marțiale japoneze.

    Proloage vol 2 pag 710 coloana 2: Ca de va gresi cineva cu ORISICE,INTRU ACEEA SI PEDEPSIT VA FI,de nu se va POCAI.IAR de se va intoarce si se va Pocai CU ADEVARAT,isi VA MANTUI SUFLETUL SAU

    ––-
    Te rog sterege acea fraza neorotodoxa

    Apreciază

 2. DACA PUTETI POSTA SI ACEST ARTICOL IN CONTINUAREA CELUI PRECEDENT. DOAMNE AJUTA!

  ORGANIZAȚIA MARTORII LUI IEHOVA – CREAȚIA EVREILOR SIONIȘTI (2)
  Radu Iacoboaie, 22 iulie 2014

  Continuând articolul precedent pe aceeași temă, ne propunem de această dată să pătrundem mai în profunzime, să demonstrăm în mod logic faptul că această pretinsă sectă creștină – Martorii lui Iehova, este ca și mișcarea New Age, un tentacul al uriașei caracatițe mondiale care este francmasoneria, peste care se află la vârful său masoneria sau sionismul, format dintr-un grup mai restrâns de evrei radicali sioniști, în frunte cu cei 13 așa-ziși Înțelepți ai Sionului.
  Nu întâmplător putem spune că Organizația Turnul de veghe (redenumită în 1931 Martorii lui Iehova, iar din 1932 declarată ca ,,organizația lui Dumnezeu” pentru construirea unei NOI LUMI) s-a bazat încă de la început pe revista Turnul de veghe al Sionului apărută în anul 1879. Ulterior, i-au prescurtat numele, în mod evident pentru a nu se face legătura cu evreii sioniști, care credem că l-au sprijinit material pe Charles Taze Rusell să-și creeze organizația sau corporația așa-zis religioasă. Revista a avut multă vreme cel mai mare tiraj din lume dintre revistele sectare, ajungând în 1995 să aibă 17,9 milioane de exemplare în 115 de limbi, cu apariție bilunară. Alături de ea, s-a difuzat și revista Trezește-te, cu un tiraj de 15,6 milioane de exemplare în 34 de limbi. Societatea a avut și sute de posturi de radio și mai recent și televiziuni, ajungând în prezent să aibă peste 4 milioane de propagandiști și circa 6 milioane de simpatizanți în toată lumea.
  Dacă analizăm cele două organizații, sionismul și Martorii lui Iehova, vom descoperi într-adevăr multe puncte și obiective comune. Astfel, ambele organizații sunt concepute într-un sistem totalitar și piramidal (cu concentarea puterii în mâna liderului), ambele poartă o ură profundă și irațională față de creștinism, față de Hristos, Maica Domnului, Sfânta Cruce, sfinții creștini și valorile tradiționale. Ambele au avut și au încă sediul pe teritoriul american în metropola New York. Martorii lui Iehova au sediul într-o clădire cu 13 etaje din Brooklyn. Și ambele întreprind o uriașă propagandă, folosind din plin mass media. Să uităm că și comuniștii masoni puneau accentul pe propaganda de partid. Pe de altă parte, potrivit chiar doctrinei iehoviste, în urma luptei de la Armaghedon, toți cei din afara organizației lor vor fi nimiciți, ceea ce rezonează cu profeția despre venirea antihristului și prigonirea sălbatică a creștinilor. Unele filme din ultima vreme au mediatizat și mai mult ideile lor despre sfârșitul lumii…
  În lucrarea documentată a lui Radu Antim – ,,Societatea în contextul fenomenului sectar” (Ed. Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1996), cu multe surse externe, descoperim că erezia francmasonică (bazată pe gnosticism) și cea iehovistă sunt asemănătoare în conținutul doctrinar.
  Astfel: ,,Werner Thiede distinge patru elemente care ne dau îndreptățirea unei paralele între viziunea iehovistă și cea gnostică:
  1. Înțelegerea gnostică a Bibliei ca fiind inspirată verbal și integral de Dumnezeu, care își continuă opera de inspirație prin Său: societatea iehovistă; 2. Viziunea gnostică asupra apocalipsei privind restaurarea paradisului inițial; 3. Relația dintre Iisus și satan ca fiind inițial doi fii egali ai lui Dumnezeu; 4. Justificarea luptei dintre Dumnezeu și satan, la care oamenii sunt împreună cu Iisus martori.”
  Din lucrarea de mai sus, mai aflăm și multe alte aspecte importante, precum că fondatorul organizației Rusell și-a găsit lesne predicatorii, dând pur și simplu un anunț în ziar: , că această organizație era de fapt o societate comercială în toată regula și bine organizată, că activitatea sectei s-a concentrat aproape exclusiv pe editarea și difuzarea revistei, dimpreună cu propaganda doctrinei lor pe sistemul de la ușă la ușă și evanghelizării la domiciliu…
  Pentru ei, fiecare membru înseamna un propagandist și meritele erau apreciate doar în funcție de propaganda desfășurată pe teren. Fiecare membru avea normă să facă propagandă sectei și prozelitism un anumit număr de ore pe săptămână. Aceste ore erau voluntare ca și în cazul celor ce lucrau în tipografiile lor. Un pionier special ajungea să facă 134 de ore pe săptămână, adică circa 4-5 ore voluntare pe zi!
  Vedem astfel că aceștia parodiază de fapt activitatea misionară a Apostolilor creștini care propovăduiau învățătura lui Hristos. Apoi, întâlnirile, congresele, ceremoniile lor de înmormântare erau totodată un nou prilej de a-și face prozeliți. Vorbim în fapt și despre o formă de IDOLATRIE, o formă de subcultură care se manifesta atât pe stadioane, cât și la televiziuni și posturi de radio.
  De ce aveau ură în special față de creștini? Creștinismul era și este urât și catalogat diavolesc de către ei, chipurile pentru că acesta nu putea oferi un răspuns la întrebările legate de sfârșitul lumii…
  Membrii lor ajungeau să-și neglijeze însăși propria familie uneori, lăsând bunuri sau toată averea organizației! Apoi, copiii lor erau învățați încă din familie să nu se implice în activitățile extrașcolare, să nu practice anumite sporturi (judo, box, karate etc.), să respingă ,,instituțiile diavolești” – statul și Biserica. Prin aceasta se automarginalizau și se izolau de ceilalți, iar mai târziu, ajungeau să respingă orice participare la viața socială și politică (inclusiv prezența la vot), chemarea sub arme pentru apărarea țării, pentru că nu aveau o identitate națională! Pot fi observate în acest sens unele asemănări chiar cu fracțiunile fundamentaliste islamice, în sensul extremismului. Așa se explică și acțiuni extreme de genul respingerii de către părinți a tratamentelor medicale și în special a transfuziilor de sânge, cazuri nu puține la număr în care copiii lor și-au pierdut chiar viața iar medicii au fost supuși până și ei unor anchete penale pentru că nu și-au făcut datoria… Adică, s-a ajuns la comiterea unor crime în numele religiei lor, în numele lui Iehova…
  Făcând o paralelă cu himera comunismului, o altă creație masonică de anvergură mondială îndreptată împotriva creștinismului și pentru sărăcirea țărilor ortodoxe, observăm aceeași manipulare a conștiinței și o mare înșelătorie. Deși Martorii lui Iehova invocă mereu texte biblice, diverse pasaje scoase din context și folosite într-o construcție prin care să demonstreze ,,adevărul” doctrinei lor, ei nu se închină de fapt lui Dumnezeu, ci ,,organizației lui Dumnezeu”…
  Când un membru al lor realizează în sfârșit că această organizație spală creierul și nu oferă decât o perspectivă profană asupra lumii, nicidecum teologică precum susțin liderii lor, adeseori este prea târziu și un drum fără întoarcere. Unii cu multă greutate au putut să părăsească această organizație, să scape de amenințările și șantajul confraților lor, înțelegând că libertatea lor fusese doar una de fațadă, de altfel aceeași ca și în cazul francmasonilor care depun un jurământ oribil la inițiere…

  În final, merită să lecturăm și un model de propagandă perfidă iehovistă din lucrarea citată mai sus (pag.12), deși este mai vechi. Suntem convinși că el a mai fost perfecționat între timp:
  ,,Această scriere (broșură sectară, n.n.) poate fi încredințată unor tineri, băieți și fete, pentru a fi difuzată. Dacă nu poți chiar tu personal (adică un membru al sectei, n.n.) să faci o vizită vecinului tău pentru a-i arăta cartea și să-i câștigi interesul, poți să încredințezi această misiune tinerilor angajați. Fetele vor avea mai cu seamă succes. Însă tu trebuie să le plătești tinerilor angajați mai multe exemplare și să le asiguri hrana pentru o zi. Dacă te duci totuși în misiune, să nu stai în fiecare casă mai mult decât două-trei minute. Dacă lumea nu se arată hotărâtă să facă un abonament la revistă, spune simplu: și dă o dată la care poți să mai faci o vizită. Dar poți la fel de bine să spui: ”

  Cu dragoste intru Hristos, nevrednicul Radu Iacoboaie, 22 iulie 2014

  Apreciază

  • ,,Dacă nu aveți Dvs. Interes pentru revistă, are cu siguranță vecinul. Dacă cumpărați un număr și-l dați vecinului interesat, ați făcut o faptă mare. De ce să sufere de neștiință vecinul, doar pentru faptul că acum Dvs. Sunteți zgârcit?”

   Apreciază

 3. În final, merită să lecturăm și un model de propagandă perfidă iehovistă din lucrarea citată mai sus (pag.12), deși este mai vechi. Suntem convinși că el a mai fost perfecționat între timp:

  Această scriere (broșură sectară, n.n.) poate fi încredințată unor tineri, băieți și fete, pentru a fi difuzată. Dacă nu poți chiar tu personal (adică un membru al sectei, n.n.) să faci o vizită vecinului tău pentru a-i arăta cartea și să-i câștigi interesul, poți să încredințezi această misiune tinerilor angajați. Fetele vor avea mai cu seamă succes. Însă tu trebuie să le plătești tinerilor angajați mai multe exemplare și să le asiguri hrana pentru o zi. Dacă te duci totuși în misiune, să nu stai în fiecare casă mai mult decât două-trei minute. Dacă lumea nu se arată hotărâtă să facă un abonament la revistă, spune simplu: ,,Nu vreau banii acum. Luați un număr de probă și pregătiți banii pentru când mă întorc…” și dă o dată la care poți să mai faci o vizită. Dar poți la fel de bine să spui: ,,Dacă nu aveți Dvs. Interes pentru revistă, are cu siguranță vecinul. Dacă cumpărați un număr și-l dați vecinului interesat, ați făcut o faptă mare. De ce să sufere de neștiință vecinul, doar pentru faptul că acum Dvs. Sunteți zgârcit?”

  Apreciază

 4. Pingback: ARTICOLE BLOGURI ORTODOXE (24.07.2014): Despre cele de pe urma – Patericul athonit. MARTORII LUI IEHOVA PREGATESC TERENUL PENTRU VENIREA LUI ANTIHRIST. Rapirile extraterestre. Gandire de talmudista – MAMELE PALESTINIENE AR TREBUI UCISE | Saccsiv'

 5. Nu am sa spun nici ca sunt buni nici rai, dar asa cum citim cu totii Sfinta Scriptura nu avem noi dreptul sa-i judecam, ci numai Domnul. Daca au gresit vor da socoteala numai Domnului. Lasati-va de practica asta de a-i judeca pe altii. Si daca e sa o luam asa cine spune care este dreapta religie? Biserica Ortodoxa ? care se inchina la niste oase putrede si la niste icoane de lemn? Cititi Sfinta Scriptura ?Unde scrie sa ne inchinam la „moaste” niste cadavre care nu ne pot ajuta cu nimic.Asta ne-a invatat Isus cit a stat pe pamint? Auzi expresie :”ma inchin la sfintul …nu stiu care , ca sa imi dea Dumnezeu sanatate….???” Pai pentru asta te inchini la insusi Dumnezeu. Dar in aceasta religie locul domnului a fost luat de ceilalti sfinti morti …canonizati…etc. ,asta e religie mai presus de credinta. Stiu ca imi voi atrage o groaza de critici (sunt botezat crestin ortodox) dar asta nu ma impiedica sa vad care este realitatea. Domnul ne iubeste pe toti, toti suntem creatia lui, si toti suntem pacatosi, asa ca nu mai aruncati cu pietre in aceste ” secte” , tot o secta e si Ortodxia. isus are o singura biserica , cea a credinciosilor in Tatal, Fiul si Sfintul Duh. cine nu crede in Sfinta Treime , va raspunde la Judecata de Apoi.
  Domnul sa-i binecuvinteze pe toti crestinii din lume!

  Apreciază

  • elena,
   Daca zici ca esti botezata ortodox, probabil intre timp, te-ai lepadat de Ortodoxie, caci vad ca scrii numele Mantuitorului cu un singur „i”, ba chiar si cu litera mica.
   Daca ai vedea realitatea, ai fi de parerea Sfintilor Parinti, care l-au cunoscut pe Dumnezeu si care spun ca Ortodoxia este Crestinismul adevarat, si nu ai fi de parerea ereticilor care te invata sa crezi gresit despre El si sfintii Lui.
   Daca ai fi vazut realitatea ai fi vazut oase din acelea „putrede” cum le zici tu, care nu sunt deloc putrede, care izvorasc,in mod inexplicabil mir si emana, unele dintre ele, o mireasma deosebit de frumoasa, nepamanteana.
   Daca ai fi cunoscut realitatea ai fi cunoscut pe sfintii lui Dumnezeu carora noi ne „inchinam” in sensul de cinstire, caci adevarata inchinare o aducem lui Dumnezeu. Pe sfinti ii cinstim, pe Maica Domnului o preacinstim si lui Dumnezeu ne inchinam / îl adoram.
   Se foloseste termenul de „inchinare” si catre sfinti, dar cu sensul de cinstire, care, pana la urma se duce tot la Dumnezeu, caci El i-a sfintit.
   Iisus Hristos are o singura Biserica, cea Ortodoxa! Celelalte sunt denaturari satanice de la adevar!
   Domnul ne iubeste pe toti si ne asteapta la El.
   Dar nu toti se inchina Lui in Duh si in Adevar….

   Apreciază

   • „Iisus Hristos are o singura Biserica, cea Ortodoxa! Celelalte sunt denaturari satanice de la adevar!” asta o spui dumneata.
    Vedeti cum faceti aprecieri, la adresa unora si altora ?!Va confirmat Bunul D-zeu in vreun fel care sunt cei buni si cei rai, sau mai exact „satanisti” doar pentru ca nu se duc sa sarute icoane si miinile spurcate de mizerii umane si pacate ale celor care se numesc preoti si spun ca sunt reprezentantii Domnului pe pamint ?
    Despre care realitate vorbiti, cum puteti sa-i judecati pe oameni in felul acesta , (asta nu ca nu ar exista si astfel de culte sataniste) doar pentru ca nu vin in biserica Ortodoxa?, inseamna ca sunt satanisti?
    Daca au luat-o pe cai ratacite ii va aduce Domnul inapoi, noi oamenii sa ne vedem de pacatele noastre ca tare sunt multe.
    Cit despre inchinare, o reafirm, ca ne inchinam mai mult la sfinti decit Domnului, inca odata ma intorc la Sfinta Scriptura…unde scrie aceasta inchinare la sfinti.?……Porunca intaia este aceasta: “Eu sunt Domnul Dumnezeul tau, Care te-a scos din pamantul Egiptului si din casa robiei. Sa nu ai alti dumnezei afara de Mine!” (Ies. 20, 2-3), asta daca nu cumva greseste Biblia si are dreptate Ortodoxia.
    Sa ne ierte Bunul Dumnezeu pe toti!

    Apreciază

   • Cucoana, esti eretica, adica indracita.
    Eu, oricate ti-as explica nu vei intelege. Asa ca…. mai lasa-ne!
    Un lucru iti spun, sa-ti ramana in cap: esti foarte departe de Adevar! Iti vei da seama dupa ce o sa dai coltzu, daca nu se indura Dumnezeu de dumneata sa te aduca in Biserica mai nainte.

    Apreciază

  • elena,
   Si daca cineva ti-ar invata copiii sa o ia pe cai gresite, sa nu te mai cunoasca asa cum esti, sa se duca in lume cine stie pe unde, aiurea, tu, tot asa ai zice? „Va da acela socoteala Domnului.”
   Nu ai incerca sa-ti intorci copiii? Nu i-ai certa? Asta ar insemna ca ii judeci? Nu!
   Ar insemna ca te stradui sa-i aduci la adevar.
   Atitudinea asta o avem si noi fata de eretici si pagani.

   Apreciază

   • Cine decide daca acesti oameni sunt eretici si pagini, pe ce va bazati?Cit despre copii da, doar Bunul Dumnezeu apoi tatal lor si mama lor au acest drept sa ii aduca pe drumul bun, si nu oricine care scrie pe un blog si se erijeaza in apararea Ortodoxiei, si arunca cu pietre in cei care nu le impartasesc parerile.
    Suntem indoctrinati de religie, in numele religiei s-a facut tot felul de abominatii , credinta insa ….e ceva ce din pacate putini sunt cei care o au.
    Cit despre ortodoxie, exita oameni credinciosi cu adevarat si nu am contestat asta dar nu inseamna ca nu sunt si alti credinciosi crestini si ei in afara ortodoxiei care sunt binecuvintati de Domnul.
    Cit despre credinta, mea , nu cred decit in Sfinta Treime -Tatal , Fiul si Sfantul Duh, restul sunt doar religii!

    Apreciază

   • ASTA TE FACE PE DUMNEATA ERETIC DACA VORBESTI ASA, ASTA ITI E CREDINTA? CINE NU-I CU NOI E IMPOTRIVA? ASTA A FACUT ORTDOXIA SI AU FUGIT OAMENII! LA TEORIE STATI BINE, DAR MAI GREU E CU IERTATUL CELUI CARE-L CONSIDERI CA GRESESTE, IAR ORTODOXII SUN CEI CARE ARUNCA PRIMII PIATRA!
    DOMNUL SA TE BINECUVINTEZE!

    Apreciază

  • Ați spus că sunteți ,,botezat crestin ortodox”. Așadar, sunteți bărbat, nu? Atunci de ce semnați cu un nume de femeie? Se observă ușor că nu sunteți ortodox, dar vă dați drept ortodox și vorbiți de rău ortodoxia și sfintele moaște… Măcar știți ce este sfințenia? Noi ne închinăm la icoane de lemn?! De fapt, cărei secte aparțineți? De ce nu aveți curaj să fiți sincer?

   Apreciază

   • Trebuie sa apartin unei religii? neaparat, deci sa inteleg ca nu pot avea credinta decit daca fac parte dintr-o religie?Domnule , eu nu vorbesc pe nimeni de rau , nu este nimeni mai curat decit insasi Domnul Hristos, dar in conditiile in care ortodoxii ii acuza pe ceilalti ca sunt eretici doar pentru ca se inchina direct Domnului si nu prin moaste si icoane asta arata o ura imensa fata de semeni si nicidecum ca aceasta este drepata invatatura pe care o practica Biserica Ortodoxa. Asta au facut religiile au invrajbit oamenii, care au uitat ca Domnul face „regulile ” atit in Cer ci si pe Pamint!
    Cei care cred in Iisus Hristos Fiul Domnului rastignit pe cruce, care a inviat a treia zi se numesc crestini.”ORICINE VA CHEMA NUMELE DOMNULUI VA FI MANTUIT „

    Apreciază

    • Aveți un comentariu incoerent și foarte slab ancorat în teologie. Pentru că nu cunoașteți ortodoxia. Religii învrăjbite?! Au fost cândva… E cazul războaielor religioase dintre catolici și protestanți, când au murit milioane de oameni… E cazul primelor cruciade a creștinilor împotriva musulmanilor pentru recucerirea Ierusalimului…
     Ură din partea ortodocșilor? Noi ne rugăm și pentru vrăjmașii noștri personali care ne-au făcut vreun rău. Nu este o formă de iubire? Este chiar poruncă de la Hristos. Dar nu îi putem iubi pe vrăjmașii și hulitorii lui Dumnezeu (masonii). Ne putem ruga doar pentru ca Dumnezeu să le descopere credința cea adevărată, ADEVĂRUL.
     Dacă mântuirea ar fi așa de ușor de obținut, ar însemna că putem trăi toată viața în patimi cât de grele și doar prin câteva cuvinte adresate Domnului obținem mântuirea… Nu este deloc așa. Mântuirea este un drum mai anevoios, un urcuș duhovnicesc. Ea există doar în ortodoxie, care este un mod de viață și nu o simplă religie inventată de om. De ce? Pentru că Mântuitorul este numai HRISTOS și mântuirea vine prin El. Nu este suficient să crezi în El. Și diavolul crede, se cutremură, dar NU FACE VOIA LUI. La fel și sectanții și masonii, care se închină unei divinități, dar nu lui Dumnezeu, Celui Viu și adevărat, ci unei plăsmuiri a lor și chiar lui Lucifer în cazul masonilor.
     Pentru mântuire este nevoie de BOTEZUL ORTODOX și de PARTICIPAREA LA SFINTELE TAINE ALE BISERICII ORTODOXE. Este nevoie și de respectarea poruncilor din Vechiul Testament (cele 10 porunci) și din Noul Testament, și de fapte de milostenie săvârșite cu smerenie…
     ,,Trebuie să aparțin unei religii?” Să înțelegem că sunteți ateu sau mason. Mă repet. Ortodoxia nu este o religie. Este un mod de viață asumat pentru a dobândi prin cultivarea virtuților creștine Împărăția Cerurilor, care nu se cucerește ușor, ci prin multă străduință, răsplătită apoi pe măsura faptelor noastre.
     ,,CREDINȚA FĂRĂ FAPTE ESTE MOARTĂ”. (Sf. Apostol Iacov)

     Apreciază

  • elena,noi nu ne propunem sa convingem pe nimeni si nici nu ne dorim sa luam cu „japca” pe cineva,pentru a deveni crestin ortodox.Aceasta este credinta noastra, si prin aceste explicatii si atentionari , nu facem alteceva ,decat sa ne informam,in spatiul nostru,de vicleniile vrajmasului ,de metodele pe care le foloseste pentru smintirea oamenilor..
   Iti permiti sa ponegresti,ceea ce noi veneram,iti permiti si sa folosesti argumente mincinoase in numele adevarului.
   Suntem asaltati peste tot ,noi si copii nostrii[-acasa,pe strada,la cimitire,in zona scolilor–]”de binevoitori” ca tine,care ne ponegresc,ponegrindu-ne credinta.
   Cata minte trebuie sa ai sa intelegi,ca nu poti schimba pe nimeni ,daca acel cineva nu doreste sa o faca,si cata intelegere trebuie sa ai,sa intelegi ca o credinta de 2000 de ani,a strans de-a lungul timpului multe si suficiente argumente care sa-i ateste valabilitatea,si ca nu este nevoie sa se vina din exterior, cu nimic.Avem tot ce ne trebuie,iar casa noastra[biserica] e dotata cu tot ce avem nevoie.
   Singura noastra dorinta ,este sa va duceti cu totii,acolo ,de unde ati venit.Va putem asigura, ca nu va vom chema inapoi si nici n-o sa va simtim lipsa.Vom fi cu totii,mai linistiti.

   Apreciază

 6. elena,
  Doamna, sau ce sunteti, insusi Hristos a spus: Luca 11-23. „Cel ce nu este cu Mine este împotriva Mea; şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte.”
  Voi sunteti impotriva noastra si impotriva lui Hristos si a Bisericii Lui.

  Doamna, te supara ca m-am adresat asa?
  Dar uite cum vorbesti/scrii dumneata:
  „oase putrede” , „miinile spurcate de mizerii umane si pacate ale celor care se numesc preoti”,

  Dumneata jignesti sfintii si preotii lui Dumnezeu prin care vine Harul Duhului Sfant!
  Te supara ca ti-am zis eretica, indracita si ca o sa dai coltzu? Toti dam coltzu, mai devreme sau mai tarziu. Depinde in ce credinta murim si in ce fapte. Eretica esti, caci te situezi de partea ereticilor, altfel ai scrie cu doi de ”i” numele Domnului. Probabil frecventezi vreo secta neoprotestanta. Indracita esti pentru ca altfel nu ai aduce blasfemie asupra sfintilor, care sunt prietenii si casnicii lui Dumnezeu.
  Si mai spui ca sfintii sunt „sfinti morti”. Pai nu zice Hristos: „cine va crede in Mine, chiar daca va muri, viu va fi”? De unde sfinti morti??

  Dar uite, imi cer iertare ca am folosit un limbaj mai dur si, desi stiu ca e inutil, voi incerca sa-ti explic.

  Hristos a lasat Biserica, a intemeiat-o.
  Care Biserica? Sau care e aceea?
  Sa vedem.

  In Vechiul Testament, pentru pacatele oamenilor se aduceau jertfe sangeroase, de animale.
  In Noul Testament, pentru pacatele oamenilor se aduce jertfa nesangeroasa, adica Hristos, mielul lui Dumnezeu. Insusi fiul lui Dumnezeu.
  Dar cum?
  Jertfa a inceput pe cruce. S-a jertfit, si-a dat sangele si trupul pt noi.
  Dar oare asta a fost tot?? Nicidecum! Caci acolo a fost doar inceputul.
  Hristos Domnul se jertfeste continuu pt izbavirea de pacatele noastre.
  Cum?
  Simplu. Prin repetarea jertfei de pe cruce, de pe Golgota. Hristos se jerfeste in fiecare zi pe altarele liturgice ale bisericilor.
  Care biserici (cladirile in sine), apartin Bisericii Ortodoxe.
  De ce numai Bisericii Ortodoxe?
  Pentru ca ea e singura care a tinut neintrerupt sirul traditiei de la Pogorarea Sfantului Duh, la Cincizecime, de cand s-a infiintat Biserica pana acum.
  Ereticii au pierdut aceasta constiinta a jertfei care e in mod real Trupul si Sangele lui Hristos, acoperit pt neputinta omeneasca in paine si vin.
  Doar in Biserica Ortodoxa s-a pastrat succesiunea apostolica, adica Harul care s-a transmis de la Duhul Sfant prin apostoli la episcopi si la preoti. Si de atunci prin episcopi la preotii tuturor celor aproape 2000 de ani si de la episcopi la alti episcopi si preoti etc.
  E logic ca orice alta institutie cu pretentii de biserica, in afara Bisericii celei ADEVARATE, care a functionat neintrerupt, nu are sucesiune apostolica.
  Unde au fost toate aceste pseudo-biserici de la anul 33 pana acum??
  Unde e harul lor? Unde sunt episcopii lor si unde sunt preotii lor? Caci nu sunt! Cei pe care ii au nu sunt episcopi si preoti!
  Vei spune ca nu aceasta a fost Biserica la inceput. Ba a fost! Nu a avut slujbele desavarsite inca de la inceput, dar ele existau intr-o forma incipienta.
  De exemplu Sfanta Liturghie (in cele trei forme care exista) este dezvoltata pe structura mai vechii liturghii a sfantului Iacob, ruda Domnului si primul episcop al Ierusalimului.

  Asadar, noi ordodocsii afirmam cu toata taria si convingerea ca Biserica Ortodoxa, si singura Biserica, este pastratoarea si detinatoarea Harului Duhului Sfant, sfintitor, de la anul 33 si pana la sfarsitul veacurilor. Doar episcopii si preotii ei (ai Bisericii Ortodoxe) au Har al Duhului Sfant care poate sa sfinteasca painea si vinul si sa le transforme in Trupul si Sangele Domnului Hristos, a treia persoana a Dumnezeirii, fara de care nu exista iertare de pacate si viata vesnica!
  Si Trupul si Sangele lui Hristos nu se poate lua decat dupa Sfanta Spovedanie, o Sfanta Taina instituita de Hristos atunci cand zice: Matei 18-18. „Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer.”
  Le-a dat puterea asta numai apostolilor care au transmis-o episcopilor Bisericii si acestia preotilor.
  Si toate astea sunt NUMAI in Biserica Ortodoxa.
  De aceea, orice alta formatiune cu pretentii de Biserica este de la diavolul, pentru ca propovaduieste alta „realitate”: Galateni 1-8. „Dar chiar daca noi sau un inger din cer v-ar vesti alta Evanghelie decat aceea pe care v-am vestit-o – sa fie anatema!” Adica in afara Bisericii.
  Atat deocamdata. Sa te lumineze Dumnezeu sa intelegi!

  P.S.
  Si fratii pot mustra pe fratii lor rataciti, nu numai parintii. Noi, ortodocsii, cu ereticii si paganii, suntem frati in Adam, dar nu in Hristos! Vom fi frati in Hristos daca vor veni si ei la Ortodoxie!

  Apreciază

 7. @elena
  Numele de Ortodoxie vine din limba greacă, de la ορθο (ortho – drept, corect) și δοξα (doxa – slăvire sau, într-un înțeles mai general, opinie), traducându-se deci literal „dreapta-slăvire”, cu înțelesul de „credință, opinie corectă”, sau „dreapta-credință”.

  Cartea
  Ortodoxia şi ecumenismul
  pag. 38 “Sf. Parinţi au dat anatemei toate ereziile şi pe toţi ereticii, văzând în ei duşmani ai mântuirii sufletului omenesc”
  Cartea
  Cea mai scurtă cale către rai nu judeca şi nu vei fi judecat – Arh. Serafim Alexiev

  pag 21 : ” Unica osândire îngăduită. Sfânta Biserică, prin puterea data ei de Domnul nostru Iisus Hristos şi de la Sf. Apostoli, DĂ DREPTUL DE A OSÂNDI numai pe O CATEGORIE DE OAMENI – eRETICII, cei ce deformează credinţa ortodoxă. Conform convingerii de nezdruncinat a luminaţilor şi plini de har Sf. Parinţi ai Ortodoxiei, eRETICII SUNT CEI MAI RAFINAŢI SLUJITORI AI sATANEI. Pentru că ei par a propovădui pe Dumnezeu dar ne conduc către diavol, par a se prezenta cu Biblia in mână, dar ne aruncă în iad; zic că ne cheamă la mântuire, dar ne duc la pierzare”

  “Eresul este însă deformarea sfintelor dogme, HULĂ împotriva adevarului…Avva Agaton eresul este instrainare de Dumnezeu. Ereticul se rupe(se desparte) de Cel viu, adevăratul Dumnezeu, şi se alipeşte diavolului şi îngerilor lui cazuţi. Iar cel ce se desparte de Hristos deja nu mai este cu Dumnezeu, de la Care ar putea să ceară iertarea greşalelor sale, ci în toate privinţele e pierdut. Stricătorii adevaratei credinţe s-au abătut de la drumul mântuiri şi au pierdut milioane de suflete de oameni.
  Sf. Apostoli au urmat exemplul Mântuitorului Iisus Hristos. În ciuda faptului că ei cunoşteau MAREA VALOARE A DRAGOSTEI au fost foarte ASPRI cu călcătorii dreptaţii şi cu eRETICII FANATICI, numindu-i fiii diavolului (Fapte 13, 10) câini şi lucratori răi(Filip. 3, 2), oprind pe creştini să-i primească în casele lor şi chiar să le dea bineţe (2 Ioan 1, 10-11) şi îmbrăcându-i cu toată ascultarea : Dacă vă propovaduieşte cineva altceva decât aţi primit, să fie anatema( Galateni 1, 9).
  TOŢI SF. PARINŢI, ASEMENEA SF. APOSTOLI, CU ÎNDRAZNEALĂ AU OSÂNDIT PE ERETICI ca fiind DUŞMANI ai ADEVĂRULUI şi STRICĂTORI AI DECOPERIRII DUMNEZEIEŞTI..EI AU VĂDIT ERESURILE, numindu-le adâncuri ale satanei (Apoc 2,24) şi ferindu-i mai înainte de ele pe creştinii dept-slavitori.
  =============
  @elena zici „sa sarute icoane si miinile spurcate de mizerii umane si pacate ale celor care se numesc preoti si spun ca sunt reprezentantii Domnului pe pamint ?”
  =====ne ti prelegeri de a nu judeca fa diferenta intre neputintele firesti si EREZIE
  ” Nu osânditi eresurile! Nu avem dreptul să osândim“…Iată cam aşa reacţionează lumea modernă. Dar aceeaşi care se tem să osândească pe eretici se ocupă neâncetat în viaţa lor de zi cu zi cu bârfirea şi osândirea slabiciunilor lor fireşti ale celor care nu le sunt prieteni, denuntându’i şi ponegrindu’i când nu sunt de faţă. Când susţin că noi nu avem dreptul să osândim pe eretici, ei spun că trebuie să ne conducem dupa Legea Dragostei către toţi oamenii. Dar când osândim pe aproapele nostru pentru neputinţele lui fireşti, oare nu ne mai conducem după principiul dragostei? EREZIA, pe care Sfânta Biserică o osândeşte ca pe ceva pierzator, ei, INSPIRAŢI de diavol, o apară ca pe un lucru neofensator. ŞI ACOLO UNDE MÂNTUITORUL, Biserica şi toţi Sfinţii Parinţi opresc osândirea, EI MAI PE ÎNDELETE OSÂNDESC.”

  asa ca ANATHEMA ! ANATHEMA ! ANATHEMA ! hulitoare/hulitor de Sf Moaste ce esti eretic/a

  Apreciază

   • elena,
    Nici nu ma gandeam ca o sa pricepi ceva din ce ti-am scris! Diavolii teologi te-au pacalit desavarsit.

    In primul rand, Biserica Ortodoxa Romana, ca parte a Bisericii Ortodoxe universale, caci este doar o Biserica locala, ESTE a lui HRISTOS!
    NU este masonica si oculta! Poate ca unii clerici, din cadrul ei, vor fi cazut in aceste rataciri, dar in acest fel, au cazut si din Biserica. Fiecare isi va lua plata sa.

    In al doilea rand: „Bisericile” kiprianita si serghianista nu au succesiune apostolica, deci nu fac parte din Biserica!

    In al treilea rand: Simbolurile de care amintesti, unele au fost preluate chiar din crestinism de catre organizatiile oculte sau este pur si simplu o simpla asemanare.
    Oasele si craniul de la baza Crucii reprezinta craniul si oasele lui Adam cel care se presupune ca a fost ingropat tot pe Golgota, unde, deasupra s-a inaltat Crucea lui Hristos prin care a mantuit si mantuieste lumea. Acele simboluri vor sa prezinte Moartea, care a venit prin Adam si Invierea, care a venit prin Hristos!
    Dar ce sa intelegeti voi ereticii, care v-ati separat singuri si v-ati autoexclus din Corabia Mantuirii (Biserica)?

    Soarele… Hristos mai este numit si ”Soarele dreptatii”. „Ochiul lui Dumnezeu” se pare ca e preluat tot din crestinism; Vulturul bicefal este simbolul Imperiului Bizantin, cand nu existau masoni si nu e pasarea Phoenix.
    Sarpele e prefigurarea Sfintei Cruci din vechiul testament (vezi sarpele de arama din Sinai). http://www.doxologia.ro/cuvant-de-folos/ce-semnifica-sarpele-de-arama-care-fost-ridicat-de-moise-pe-stalp-pustie

    Nu neg ca s-ar fi putut strecura si simboluri oculte prin picturile si reprezentarile ortodoxe, poate din reaua vointa a unora sau din neglijenta, dar astea sunt amanunte nesemnificative fata de existenta Harului sfintitor, pe care nu o mai gasesti nicaieri in afara Bisericii/Ortodoxiei!

    Poti cauta mult si bine. In afara Ortodoxie vei gasi doar diavoli!
    Sa te ajute Dumnezeu sa te intorci!
    Mai citeste si aici: http://luminaadevarului.blogspot.ro/2013/03/cinstirea-icoanelor.html

    Apreciază

   • Foarte bine ai punctat frate. Aș adăuga și sublinia faptul că BISERICA LUI HRISTOS ESTE FORMATĂ DIN TOTALITATEA CLERICILOR ȘI MIRENILOR (CREDINCIOȘII ORTODOCȘI). Chiar dacă avem în frunte unii masoni, harul preoților nu se pierde. Doar dacă și aceștia aderă la ecumenism și au părtășie cu ereticii…
    Chestiunea cu simbolurile este una foarte complexă. Simbolismul este foarte important în masonerie. Masonii, preluând simboluri creștine, nu au făcut decât să introducă o mai mare confuzie în societate. Ei procedează asemenea vrăjitorilor, șarlatanilor care înșeală oamenii pentru bani, folosindu-se de icoane, de Sfânta Cruce și altele, pentru a induce ideea că ei lucrează cu Dumnezeu, când de fapt sunt înrobiți satanei…

    Apreciază

   • Radule,
    Da-mi voie sa te corectez:
    Sa aderi la masonerie sau la ecumenism e cam acelasi lucru.
    Sa fii mason, inseamna sa te subordonezi direct lui Lucifer. Fie ca esti constient de asta fie ca nu.
    Dar si ecumenist daca e cineva, tot de partea diavolului e. Caci acceptand ereziile inspirate de satan, conlucrezi cu el. Si apoi… ecumenismul e promovat si sustinut tocmai de masonerie.

    Daca un episcop sau preot ortodox e mason sau ecumenist, prin iconomia lui Dumnezeu, Harul inca lucreaza prin el, desi acela e cazut din Biserica (luandu-si plata cand va hotari Dumnezeu). Pentru poporul ortodox poate… Pana cand? Nu stim.
    Cert e ca lucreaza!
    Dar urmarile acestor fapte sunt grave pe termen lung: smintirea poporului, indepartarea de adevarul ortodox, atragerea urgiilor asupra poporului si tarii respective sau chiar pierderea Ortodoxiei.

    Apreciază

 8. Eu mă refeream la preoții ortodocși, care ar deveni ecumeniști. Este clar că masonii sunt ecumeniști și cei ecumeniști sunt masoni sau slugi ale lor…

  Apreciază

  • Pai ai zis: „Chiar dacă avem în frunte unii masoni, harul preoților nu se pierde. Doar dacă și aceștia aderă la ecumenism și au părtășie cu ereticii…”
   Rezulta ca daca adera la ecumenism isi pierd Harul.
   Dar ai dreptate masonii sunt ecumenisti si unii ierarhi, ecumenisti e posibil sa fie si masoni.
   Dar nu toti ecumenistii sunt si masoni…
   In sf. Scuze de observatie!
   Doamne ajuta!

   Apreciază

   • Trebuia să spun, mai corect, că ,,și aceștia din urmă aderă…” Adică, specificam. Sunt și eu vinovat. Scrisul nu este o joacă. Trebuie mare atenție la tot ce se scrie, pentru a nu lăsa loc unor interpretări nedorite… Doamne ajută!

    Apreciază

   • profesor Dimitrios Tseleghidis revista lumea credintei iulie 2012 : Daca ,prin urmare,vreun episcop dobandeste hirotonia in mod canonic,din punct de vedere bisericesc SI SE AFLA IN AFARA BISERICI DIN PRICINA CREDINTEI LUI GRESITE, EL INCETEAZA DE FAPT SA AIBA SUCCESIUNE APOSTOLICA

    – Ortodoxia si religia viitorului Serafim Rose pag26 ” scopul fatis al ideologiei masonice ,care a inspirat Miscarea Ecumenica
    ––––––
    chiar de nu’s masoni au gandirea masonica

    Apreciază

 9. nu caracterizez cum or fii martorii lui iehova, insa stiu cu siguranta ca exista cativa martori care nu au ce cauta in religia asta. mint de ingheata apele. suntem 3 frati, mama(martora) a divortat de tata dupa 32 ani, dupa ce a intrat in religia asta. (martorii despart familii) . tata crestin adevarat a lasat apartamentul mobilat mamei. ea l-a donat unei sore(mamei sotiei fratelui mijlociu-cuscra) apoi fratele cel mic este pe drumuri.. eu am grija de el.

  Apreciază

 10. Cand ma privesc spre nori, ma intreb oare unde este al 7-lea cer? Toti care merg la biserica si plang, se roaga, doneaza bani dumineca de dumineca…. Deschideti-va ochii. Religia a fost si este o manipulare a omeniri de foarte multi ani in trecut. Intreaba-te daca tu ai avut o rugaminte de la Dumnezeu vreodata, ti sa indeplinit? Cand va deschideti ochii? Nu vedeti cate biserici sunt deja pe cap de locuitor? In Lugoj sunt ca.1000 persoana la 1. Ca 50.000 locuiesc acolo. Si se mai construiesc. Este o spalare de creier. Eu sunt fericit ca mi-am deschis ochii. Sunt foarte fericit, am ajuns sa locuiesc in strainatate, am locuinta mea, dar oameni de aici la fel nu le pasa de biserci, de credinta, de religi, de a dona bani acelor cantareti flamanzi adica preoti, de a construi asa urate biserici. Aici lumea simte viata, stiu sa se distreze, sa fie seriosi, si se ajuta intre ei. Dar fara preot sau biserici. Aici bisericile au inceput sa se vanza. Nu isi au efect asa de tare ca in Romania. Nici nu ma gandesc la faptul ca eu voi locui din nou in Romania. Am fost in vacanta 1 saptamana, nu demul si am inceptul sa ma deprim de atatea necaziuri, dumineca sunau clopotele, si la stiri mereu mor 10-15 in tara. Poloticieni si vedetele se bat cu pietre si diferite feluri de vocabulare romanesti. La cumparaturi preturile sunt ca si aici. Si la ce ajuta biserica Romana? Cate religi sunt pe tot pamanatul? In care religie trebuie sa aveti crediinta?
  Spalati-va ochii, doar cu apa!

  Apreciază

  • Cezar,
   Vai tie, omule, vai tie! Ca doar atat ai ajuns sa intelegi din Biserica.
   Ii fericesti pe cei carora nu le pasa de biserici? Vai tie ca vezi numai banii care se dau la biserici (putinii banuti pe care ii cheltuie un om la biserica) si nu adevaratul rost al Bisericii.
   Crezi ca esti fericit? Ti se pare. Vor veni peste tine boli si necazuri si batranetea si vei incepe sa zici ”Doamne, Doamne”. Te va auzi Dumnezeu atunci? Dumnezeu de care acum nu vrei sa stii acum…
   Sa stii de la noi, ortodocsii, ca singura Biserica Adevarata este Ortodoxia!
   Singurul Dumnezeu adevarat este al ortodocsilor!
   Daca vrei sa stii de ce spunem asta, mai citeste pe acest blog si pe altele ortodoxe si poate vei intelege. Doamne ajuta!

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s