TRĂDAREA CONTINUĂ! Pe ierarhii Bisericii Ortodoxe Române îi doare în cot de canoanele ortodoxiei şi de poruncile Sfintilor Părinţi

În a treia săptămână a lunii ianuarie a fiecărui an (19-26 ianuarie în 2015), Bisericile creştine din întreaga lume organizează seri de rugăciune pentru unitatea creştină. Tema Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştină din anul 2015 este inspirată din textul scripturistic “Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: «Dă-Mi să beau»“ (Evanghelia după Ioan capitolul 4, versetul 7). În Bucureşti, Săptămâna de Rugăciune ( a se citi Urâciune – n. admin.) pentru Unitatea Creştină (19-26 ianuarie 2015) a debutat aseară la Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“, prin slujba Vecerniei, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a reprezentanţilor cultelor creştine din Capitală. Sursa: ziarullumina.ro

Programul următoarelor zile AICI.

Ce o fi oare în capul sfinţiţilor ierarhi păstori puşi de Dumnezeu s-au îngăduiţi de El să păstorescă turma dreptcredincioşilor creştini din România?

Consideră ca nu mai sunt valabile canoanele Sfinţilor Apostoli şi celelalte care le confirmă? Consideră că s-au demodat? Dar oare Duhul nu e acelaşi?

Se cred ei mai întelepţi decât Sfinţii lui Dumnezeu? Sunt ei atât de plini de dragoste frăţească pentru eterodocşi încât îi pot scoate de sub anatemele Sfintelor Sinoade Ecumenice fără ca aceştia să se fi pocăit şi să fi renunţat la ereziile lor? S-a răzgândit Duhul Sfânt şi nu-i mai consideră pe eretici eretici? Trebuie să-i pupăm în bisericile noastre pe hulitorii de cele sfinte, pe cei ce hulesc Sfintele Taine şi lucrarea lui Dumnezeu în Biserică? Trebuie să ne ploconim în faţa hulitorilor Maicii Domnului şi a sfinţilor?

Se pare că da, după gândirea înalţilor prelaţi.

Ei bine preasfinţiţilor, noi cei care mărtirisim ortodox, NU vă urmăm!

Să înţelegem că Patriarhia şi Sinodul BOR le recunoaşte tainele ereticilor:

– romano-catolici (papistaşi) şi greco-catolici, care sunt tot una cu ei, ce nu mărturisesc aceeaşi Sfântă Treime ca şi noi; 

– pe cele ale protestanţilor şi mai eretici decât papistaşii, din care s-au rupt, pe cei ce n-o recunosc pe Maica Domnului ca rugătoare pentru tot neamul omenesc şi care au recunoscut căsătoriile (spurcăciunile) homosexuale şi au hirotonit femei (lutheranii şi anglicanii), nu acceptă cultul sfinţilor etc;

-pe cele ale monofiziţilor armeni (copţi, siro-iacobiţi etc), ce nu mărturisesc cele două firi ale Mântuitorului, în înţelesul ortodox mărturisit de Sfinţii Părinţi la Sinodul IV Ecumenic…

Aceştia toţi sunt sub anatemele Sfinţilor!

Dacă Patriarhia se rogă împreună cu ei înseamnă că nesocoteşte hotărârile Sfintelor Sinoade şi se pune sub aceleaşi anateme cu ei!

Iată, din nou, canoanele care îi condamnă:

CANONUL 10 apostolic (OSÂNDIREA COMUNIUNII CU CEI AFURISIŢI). Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, împreună cu cel afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească. (11, 12, 32, 45, 48, 65 ap.; 5 sin. 1 ec; 2 Antioh.; 9 Cartag.)
 
CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII) Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească. (10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)
 
CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE) Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15). (47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)
 
CANONUL 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECRESTINII ŞI ERETICII) Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească. (7, 45, 70, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 6, 29, 33, 37, 38 Laod.)
 
CANONUL 6 al Sinodului local de la Laodiceea Să nu fie iertat ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu, stăruind ei în eres. [Apostolic, can. 45, 65]
TÂLCUIRE
Nu sloboade canonul acesta pe eretici să intre în Biserica lui Dumnezeu, cea de ortodocşi ţinută, dacă nu vor a se întoarce şi stăruie în eres. Vezi şi cel apostolesc 45.
 
CANONUL 32 al Sinodului local de la Laodiceea Nu se cuvine a lua binecuvântările ereticilor, care mai mult sunt necuvântări, decât bine cuvântări. [Apostolic, can. 45]
CANONUL 33 al Sinodului local de la Laodiceea Nu se cuvine cu ereticii, sau cu schismaticii a se ruga împreună.
TÂLCUIRE
Rânduieşte canonul acesta să nu ne împreună rugăm, nici cu ereticii, adică cu cei ce greşesc în credinţă, nici cu schismaticii, adică ce după credinţă sunt ortodocşi, dar de soborniceasca Biserică despărţiţi pentru oarecare predanii, şi obişnuiri care se pot vindeca, după canonul 1 al marelui Vasilie. Vezi şi pe cel 45 apostolesc. 
Canonul 15 Sinod I-II (861) Constantinopol (Pidalion 1992, pg. 85): Cele rânduite pentru preoți, episcopi și mitropoliți se potrivesc cu mult mai vârtos pentru patriarhi. Drept aceea, dacă vreun preot, episcop sau mitropolit ar îndrăzni, să se îndepărteze de împărtășirea cu patriarhul său și nu ar pomeni numele lui, așa cum este hotărât și rânduit, la Dumnezeieștile Taine, mai înainte de înfățișarea Sinodului și condamnarea lui definitivă (a patriarhului ce ar greși în ceva – nota noastra) face schismă. Sfântul Sinod a hotărât ca acesta să fie străin de toata preoția, în caz că se va vădi de acest nelegiuit lucru. Acestea s-au pecetluit pentru cei care învinuiesc și se îndepărtează de întâistătătorii lor, fac schismă și rup unitatea Bisericii. În schimb, cei care se despart de împărtășirea cu întâistătătorul lor, pentru oarecare erezie condamnată de Sfintele Sinoade sau de Sfinții Părinți, aceia care predică eresul în public și cu capul descoperit îl învață în biserică, unii ca aceștia nu numai că nu sunt supuși certării canonice, îngrădindu-se pe sine de împărtășirea cu numitul episcop, înainte de cercetarea Sinodului, ci și de cinstea cuvenită Dreptmăritorilor se vor învrednici, că nu au osândit episcopi, ci episcopi mincinoși și învățători mincinoși (nu se referă la pierderea Harului, ci la faptul ca aceștia învață minciuna, deci sunt episcopi mincinoși – nota noastră) Și (cei care întrerup pomenirea lor – nota noastră) nu au rupt unitatea Bisericii, prin schismă, ci, s-au silit a izbăvi Biserica de schisme și de dezbinări.
 
Aşadar să NU ne rugăm cu ereticii şi să nu-i urmăm pe episcopii şi preoţii care se roagă cu aceştia sau care au simpatii eretice.
Ecumenismul este erezie! 
 
,,Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor. Căderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica ortodoxă, fie ei: arhierei, preoţi de mir, călugări sau mireni. Înapoi la Sfânta Tradiţie, la Dogmele şi Canoanele Sfinţilor Părinţi ale celor şapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu!’’ (Părintele arhimandrit Arsenie Boca, Talanţii împărăţiei, p.197)
Să ne amintim importanta mărturisire a românilor, de anul trecut:
Reclame

39 de gânduri despre „TRĂDAREA CONTINUĂ! Pe ierarhii Bisericii Ortodoxe Române îi doare în cot de canoanele ortodoxiei şi de poruncile Sfintilor Părinţi

 1. Draga Daniela, in opinia si din cele am mai citit si eu nu e bine sa judecam ca sa nu fim judecati la randul nostru. Am vazut si eu in alte randuri aceasta erezie. Cel mai bine ar fi sa ne vedem fiecare de mantuirea noastra ca tare e grea in zilele noastre. E mai greu in zilele noastre sa ajungem la mantuire decat a fost in trecut. O seara placuta iti urez! Doamne ajuta!

  Apreciază

  • Alex,
   Stimabile, poate nu ai citit bine, intocmai ca acum, cand te-ai uitat superficial peste numele meu.
   Pai tocmai, ca ne vedem de mantuirea noastra. Ca daca nu ne-am vedea, nu ne-ar interesa nici ce fac ierarhii.
   Ei se alatura ereziilor si cine stie cat le va mai lasa Dumnezeu Harul, ca sa ni se ierte pacatele… Si pot veni mari urgii asupra noastra din cauza tradarii lor…

   Apreciat de 1 persoană

  • Sfântul Nectarie de la Eghina (+1920)

   “Despartirea Bisericilor a avut loc sub Fotie…, dupa ce Biserica Constantinopolului depasise pericolul de a fi exclusa din Unica Biserica Soborniceasca si Apostoleasca, iar Biserica Romana, sau mai bine zis papala, nu mai propovaduia dogmele Sfintilor Apostoli, ci ale papilor… Cei care nu s-au renascut prin lucrarea dumnezeiescului har in singura Una, Sfinta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica, in nici o alta biserica, nici vazuta, nici nevazuta, nu o vor face… Atit timp cit cauzele principale ale despartirii ramin aceleasi…unirea este imposibila…” (Stupul Ortodox, 1999)

   Sfintul Iustin Popovici (+1979)

   “Conform gindirii unitare a Parintilor si a Sinoadelor, Biserica este nu numai una, ci si unica… Biserica este una si unica, pentru ca ea este trupul Unuia si Unicului Hristos. Unde nu este Dumnezeul-Om, acolo nu exista Biserica, iar unde nu exista Biserica, acolo nici Euharistia nu exista. In afara acestei identitati, adica a Bisericii si a Euharistiei, se afla erezia, falsa biserica si antibiserica. Biserica, prin dumnezeiasca Euharistie, este unitate soborniceasca si unirea lui Hristos cu credinciosii si a credinciosilor cu Hristos. Si in Euharistie si in Biserica, Dumnezeul-Om Hristos este Unul si, de asemenea, este “toate si intru toti.” (Col. 3:11).
   Din unica si nedespartita Biserica a lui Hristos, in diferite timpuri, s-au desprins si s-au taiat ereticii si schismaticii, care au si incetat sa fie madulare ale Bisericii. Unii ca acestia au fost… romano-catolicii si protestantii si unitii si toata cealalta legiune eretica si schismatica. Ecumenismul e numele de obste pentru toate pseudo-crestinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. In el se afla cu inima lor toate umanismele europene cu papismul in frunte, iar toate aceste pseudo-crestinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decit erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obste este acela de “pan-erezie” (erezie universala). De ce? Fiindca in cursul istoriei, felurite erezii tagaduiau sau denaturau anumite insusiri ale Dumnezeului-Om Hristos, in timp ce ereziile acestea europene indeparteaza pe Dumnezeul-Om in intregime si pun in locul Lui pe omul european. In aceasta privinta nu e nici o deosebire esentiala intre papism, protestantism, ecumenism si celelalte secte, al caror nume este “legiune”.
   “Prin dogma despre infailibilitatea papei, papa a fost de fapt declarat drept Biserica si el, un om, a luat locul Dumnezeului-Om. Acesta e triumful final al umanismului, dar este in acelasi timp si “moartea a doua” a papismului iar prin el si cu el, a oricarui umanism. Totusi, inaintea Adevaratei Biserici a lui Hristos care de la aratarea Dumnezeului-Om Hristos exista in lumea noastra paminteasca ca Trup divino-uman, dogma despre infailibilitatea papei este nu numai erezie, ci o panerezie, fiindca nici o erezie nu s-a ridicat atit de radical si atit de integral impotriva Dumnezeului-Om Hristos si a Bisericii Lui, asa cum a facut papismul prin dogma despre infailibilitatea papei – om. Nu exista nici o indoiala ca dogma aceasta este erezia ereziilor, chinul chinurilor, o razvratire nemaivazuta impotriva Dumnezeului-Om Hristos. Dogma aceasta este, vai, cea mai ingrozitoare surghiunire a Domnului nostru Iisus Hristos de pe pamint, o noua tradare a lui Hristos, o noua rastignire a Domnului – numai ca nu pe crucea cea de lemn, ci pe crucea de aur a umanismului papist. Si toate acestea sunt iad, iad, iad pentru sarmana fiinta paminteasca ce se numeste om. Acolo unde Il inlocuiesc pe Dumnezeul-Om Hristos cu omul, fie si cu cel numit infailibil, acolo se desparte trupul de Cap. Si dupa cum din aceasta pricina Biserica dispare de acolo, tot asa se pierde si ierarhia apostoleasca divino-umana si succesiunea apostolica sacramentala.” (Biserica Ortodoxa si ecumenismul, 2002)

   Sfintul Ioan Iacob de la Neamt (+1960)

   “Iar citiva dintre slujitorii Sfintului Altar din ziua de azi defaima aceste Sfinte Canoane, numindu-le bariere ruginite. Canoanele sunt insuflate de Duhul Sfint prin Sf. Apostoli si prin Sf. Parinti ai celor sapte Sfinte Soboare ecumenice si ei zic: “Canoanele, de multa vechime pe care o au, au ruginit.” Nu zic ca ei de multa grasime si nefrica de Dumnezeu li s-a intunecat mintea si au napirlit, cazindu-le si parul si barba si mustata, facindu-se ca femeile. Cum e chipul Domnului si al Sfintilor si cum e chipul lor? De aceea, Sfintele Canoane ale Sfintilor ei le calca in picioare, dar predica sus si tare ca sunt ortodocsi.” (Hrana duhovniceasca, Buc., 2000)

   Sfîntul Tarasie, patriarhul Constantinopolului (+806)
   „Sã aducem aici în mijloc cãrţile distinşilor Sfinţi Pãrinţi, ca sã le ascultãm. Şi din acestea sã extragem şi sã adãpam fiecare dintre noi turma noastrã…, deoarece hotarele pe care le-au aşezat Pãrinţii noştri nu se mutã; ci, dupã ce am învãţat Predania apostolicã, sã pãzim Predaniile pe care le-am primit”.

   Sfîntul Efrem Sirul (+379)
   „Vai acelora care se întineazã cu blasfemiatorii eretici! Vai acelora care batjocoresc Dumnezeieştile Scripturi! Vai de cei cîţi murdãresc sfînta credinţã cu eresuri sau încheie vreo înţelegere cu ereticii!
   Atunci, la a doua venire a Domnului, se va cere de la fiecare din noi mãrturisirea credinţei şi unirea Botezului. Şi dacã am pãstrat credinţa curatã de orice eres şi pecetea neştearsã şi haina neîntinatã… Se cuvine ca toţi cei ce se apropie de Dumnezeu şi vor sã se învredniceascã vieţii celei veşnice, sã pãzeascã mai înainte de toate Credinţa Ortodoxã neîntinatã. Dar nu trebuie sã fie trãdatã nepreţuita comoarã a credinţei nici în schimbul dobîndirii vreunei vrednicii, nici pentru linguşirile ocîrmuitorilor, nici pentru a evita frica de ei.”
   ”Cuvine-se deci, sã dispreţuim orice ostenealã pentru dreapta mãrturisire a Domnului nostru Iisus Hristos… Sã fugi de purtarea familiarã faţã de schismatici şi eretici! Mai mult, sã te fereşti de erezia acelora care Îl despart în douã pe unicul nostru Domn Iisus Hristos! Aceştia cred în chip contrar celor 318 Sfinţi Pãrinţi care s-au întrunit la Niceea.”
   ”Pe eretici, ca pe nişte blasfemiatori şi vrãjmaşi ai lui Dumnezeu, Scriptura nu i-a numit oameni, ci cîini şi lupi şi porci şi antihrişti, dupã cum zice Domnul: Nu daţi cele sfinte cîinilor! (Matei 7:6). Şi Ioan zice cã mulţi antihrişti s-au arãtat (I Ioan 2:18). Pe aceştia deci, nu se cuvine sã-i iubim, nici sã ne întreţinem cu ei, nici sã ne rugãm împreunã cu ei, nici sã mîncãm împreunã, nici sã-i primim în casã, nici sã-i salutãm, ca sã nu ne facem pãrtaşi faptelor lor celor viclene.”
   ”Pãcatul fãrã iertare e fapta care se îndreaptã împotriva Duhului Sfînt şi pãcatele tuturor ereticilor, pentru cã au blasfemiat şi blasfemiazã pe Duhul Sfînt. Acestora nu li se va ierta pãcatul nici în viaţa aceasta, nici în viaţa ce va sã fie, pentru cã s-au opus lui Dumnezeu Însuşi, de la Care se dã izbãvirea.”

   Sfîntul Vasile cel Mare (+380)

   „Vãdita necredinţã a ereticilor ne vatãmã puţin. Cu toate acestea, cei ce poartã piele de oaie şi se prezintã pe dinafarã cu chip paşnic, sfîşie dinãuntru oile cele înţelegãtoare ale lui Hristos şi vatãmã mult, înşelîndu-i pe cei mai simpli. Aceştia sunt mai periculoşi şi greu se aparã cineva de ei. Ce lucru îndrãzneţ nu au fãcut aceşti înnoitori? Din aceasta pricinã, i-a despãrţit Biserica şi s-au rupt de ortodocşi şi au fãcut mincinoasa adunare… Totuşi, trebuie sã cunoaşteţi cã, prin harul lui Dumnezeu, nu sunteţi singuri, ci aveţi pe mulţi împreunã cu voi care apãrã Ortodoxia Sfinţilor Pãrinţi, care au alcãtuit la Niceea evlavioasele dogme ale Credinţei.”
   „Una este crima care se pedepseşte acum cu asprime: nepãzirea Predaniilor Pãrinţilor. Sã ne luptãm pînã la sfîrşit … nu pentru bani, nu pentru slavã… ci pentru a dobîndi de obşte comoara credinţei sãnãtoase şi sã rãmînem luptându-ne…”

   Sfîntul Grigorie Teologul (+389)

   „Unde este evidentã necredinţa, trebuie sã preferãm mai bine focul şi sabia şi situaţiile critice şi mîinile tiranilor – şi toate cu dãruire – decît sã luãm parte la aluatul pãcatului şi sã ne unim cu cei care bolesc în credinţã… De mii de ori este mai bunã dezbinarea care se face pentru cuvintele bunei credinţe ortodoxe decît pacea, cînd aceasta este unitã cu patimile”

   Sfantul Ioan Gurã de Aur (+ 407)

   „Dacã cineva contraface mãcar o micã parte a chipului regelui pe moneda regalã, în felul acesta o falsificã; la fel şi în credinţa cea adevãratã, acel care va schimba chiar cît de puţin în ea, o vatãmã pe toatã. Cãci dacã, pe de o parte, dogma este rãstãlmãcitã, şi înger de ar fi, sã nu-l credeţi. Nimic nu foloseşte viaţa virtuoasã, dacã credinţa nu este sãnãtoasã.”
   „Dacã episcopul sau clericul este viclean în chestiunile credinţei, atunci fugi şi leapãdã-te de el, nu numai ca de un om, ci chiar şi înger din cer de-ar fi. Cel care doreşte mîntuire personalã, cel care vrea sã fie un adevãrat fiu al Bisericii Ortodoxe, acela cautã la corabia lui Noe scãpare de potop. Cel care are teamã de trãsnetul straşnic al anatemei, care omoarã sufletul şi trupul, acela sã ia asupra-i dulcele jug al dogmelor Bisericii lui Hristos, sã-şi îmblînzeascã îndãrãtnicia cugetului sãu, cu ajutorul legilor bisericeşti şi sã se supunã în toate maicii sale – Biserica… Dupã mine, pacea nu este aceea care se ţine pe saluturile şi mesele comune fãrã rost, ci pacea întru Dumnezeu este cea care vine de la unirea duhovniceascã. Mulţi distrug astãzi tocmai aceastã unire, cînd, dintr-o rîvnã nechibzuitã, neluînd în seamã hotãrîrile noastre şi dînd mai multã importantã celor iudaice, socotesc pe iudei drept învãţãtori care meritã o încredere mai mare decît Pãrinţii noştri.”

   Sfîntul Maxim Mãrturisitorul (+662)
   „A tãinui cuvîntul adevãrului înseamnã a te lepãda de el. Bine este sã trãim în pace cu toţi, dar numai cu aceia care cugetã aceleaşi despre buna credinţã ortodoxã. Şi este mai bine sã ne rãzboim, atunci cînd pacea lucreazã conglãsuirea cãtre rãu”. (Vieţile Sfinţilor din greacã, 21 ianuarie)

   Sfîntul Teodor Studitul (+826)
   “Atunci cînd Credinţa e primejduitã, porunca Domnului este de a nu pãstra tãcere. Dacã e vorba de Credinţã, nimeni nu are dreptul sã zicã: „Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cîrmuitor? Nici acesta nu doreşte sã aibã vreun amestec. Sau un sãrac care de-abia îşi cîştigã existenta? … Nu am nici cãdere, nici vreun interes în chestiunea asta. Dacã voi veţi tãcea şi veţi rãmîne nepãsãtori, atunci pietrele vor striga, iar tu rãmîi tãcut si dezinteresat?”
   „Sinodul nu este aceasta: sa se întruneascã simplu ierarhi şi preoţi, chiar dacã ar fi mulţi; ci sã se întruneascã în numele Domnului, spre pace şi spre pãzirea canoanelor… şi nici unuia dintre ierarhi nu i s-a dat stãpînirea de a încãlca canoanele, fãrã numai sã le aplice şi sã se alãture celor predanisite, şi sã urmeze pe Sfinţii Pãrinţi cei dinaintea noastrã… Sf. Ioan Gurã de Aur a spus deschis cã duşmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci şi cei aflaţi în comuniune cu ei.”
   “Avem poruncã de la însuşi Apostolul Pavel cã, atunci cînd cineva învaţã ori ne sileşte sã facem orice alt lucru decît am primit şi decît este scris de canoanele Sinoadelor ecumenice şi locale, acela urmeazã a fi osîndit, ca nefãcînd parte din clerul sfinţit. Nici un sfînt nu a încãlcat legea lui Dumnezeu; dar nici nu s-ar fi putut numi sfînt, dacã ar fi cãlcat-o.”
   „Şi chiar dacã am fi pãcãtoşi în multe, totuşi suntem ortodocşi şi mãdulare ale Bisericii Universale, îndepãrtîndu-ne de orice erezie şi urmînd oricãrui Sinod recunoscut ca ecumenic sau local. Şi nu numai acestora, ci şi hotãrîrilor pe care le-au luat şi le-au propovãduit Sinoadele. Nici nu este ortodox desãvîrşit, ci pe jumãtate, cel care crede cã are dreapta credinţã, dar nu se alãturã dumnezeieştilor Canoane.” (Migne, PG Epistola II.81)

   Sfîntul Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului (sec.X)
   „Cea mai bunã comuniune este comuniunea în credinţã şi în dragostea cea adevãratã… Nu existã nimic mai minunat decît Adevãrul! Existã doar o singurã Bisericã a lui Hristos, apostoleascã si soborniceascã. Nu mai multe, nici mãcar douã. Iar celelalte sunt sinagogi ale celor ce viclenesc şi sinod al rãzvrãtiţilor. Noi, dreptcredincioşii creştini, acestea gîndim, aşa credem, pe acestea le vestim. Este nevoie sã pãzeşti toate fãrã nici o excepţie şi, mai presus de toate, cele ale credinţei. Pentru cã dacã ai devia cît de puţin, pãcãtuieşti pãcat de moarte… Şi acestea care au fost hotãrîte la Sinoadele ecumenice şi de obşte, trebuie ca toţi sã le pãzeascã. Şi toţi cîţi pãzesc cele pe care fie unul dintre Pãrinţi le-a scris în chip particular, fie un sinod local le-a statornicit, au dreapta judecatã. Dar pentru cei care nu le primesc este înfiorãtoare neglijenţa.” (Epistola I cãtre papa Nicolae)

   Sfîntul Grigorie Palama (+1340)
   „Cei ce sunt în Biserica lui Hristos aparţin adevãrului, iar cîţi nu aparţin adevãrului, nu sunt nici în Biserica lui Hristos.”

   Sfîntul Cuvios Mucenic Cosma Etolianul (+1779)

   “Eu, creştinii mei, mi-am cheltuit viaţa studiind timp de cincizeci de ani, am citit şi despre preoţi şi despre necredincioşi, şi despre atei şi despre eretici, am cercetat adîncurile înţelepciunii. Toate credinţele sunt mincinoase, calpe, toate sunt ale diavolului. Am înţeles şi acest lucru adevãrat, dumnezeiesc, ceresc, desãvârşit şi pentru mine şi pentru voi: numai credinţa creştinilor ortodocşi bine-credincioşi e bunã şi sfîntã, ca sã credem şi sã ne botezãm în numele Tatãlui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Aceasta v-o spun acum, la sfîrşit, ca sã vã bucuraţi si sã vã veseliţi de mii de ori, cã v-aţi învrednicit sã fiţi creştini ortodocşi, şi sã plîngeţi şi sã vã tînguiţi pentru cei necinstitori de Dumnezeu, necredincioşi şi eretici, care umblã în întuneric, în mâinile diavolului.”
   “Evreul îmi spune cã Hristosul meu e un copil din flori şi Preasfînta Fecioara a mea e o desfrînatã, iar Sfînta Evanghelie îmi spune cã acest lucru e de la diavolul. Mai am acum ochi sã mã uit la evreu? Dacã un om mã ocãrãşte, îmi omoarã mama, fraţii, copiii, dupã care îmi scoate ochii, ca şi creştin am datoria sã-l iert. Dar sã-L ocãrascã ei pe Hristosul meu şi pe Preacurata Fecioara a mea! Eu nu vreau sã-i mai vãd, dar domniile voastre cum vã rabdã inima şi mai faceţi afaceri şi tocmeli cu evreii?
   De ce v-am spus acestea, creştinii mei? Nu ca sã-i omorîţi pe evrei şi sã-i prigoniţi, nu, ci ca sã-i plîngeţi cã L-au lãsat pe Dumnezeu şi s-au dus cu diavolul. V-am spus ca sã ne cãim acum pînã mai avem vreme, ca sã nu se întîmple sã se mînie Dumnezeu pe voi şi sã ne lase din mîna Lui şi sã pãţim şi noi ca evreii şi chiar mai rãu.”
   “Pe papa Romei sã-l blestemaţi, fiindcã el e cauza.” “Antihristul e unul papa, iar nu altul (adicã turcul n.n.) cel care e în capul nostru. Înţelegeţi cine, fãrã sã-i spun numele.”
   “Noi avem o poruncã ce spune sã anatematizãm pe oricine adaugã sau nu crede în ceva mic din cele pe care le-au legiuit Pãrinţii Bisericii noastre.” (Stupul Ortodox, 1999)

   Sfîntul Nicodim Aghioritul (+1809)

   “Se cuvine sã ne îngrãdim pe noi înşine şi sã ne separãm de episcopii care, în chip vãdit, stãruie în greşealã privitor la cele ce ţin de credinţã şi de adevãr, aşadar se vãdesc a fi eretici sau nedrepţi.”
   „Zice încã şi dumnezeiescul Hrisostom (în voroava cea de La început era Cuvântul) „Nu te amãgeascã pe tine o ascultãtorule adunãrile ereticilor, cã au Botez dar nu luminare, ci se boteazã cu trupul, iar cu sufletul nu se lumineazã.” Ci şi sfântul Leon în Epistolia cea cãtre Nichita zice: „Nici un eretic nu dã sfinţenie prin taine.” Iar Ambrosie în Cuvântul cel pentru cei ce se catehisesc, zice: „Botezul celor rãu cinstitori de Dumnezeu, nu sfinţeşte”
   (Tâlcuirea Canonului 46 Apostolic, Pidalionul de la Neamţ de la 1844)

   Sfîntul Ioan de Krnostadt (+1908)
   „Care dintre ortodocşi nu ar dori unirea cu toţi catolicii sau luteranii şi sã fie una cu ei în Hristos, o singurã Bisericã, o singurã obşte a celor credincioşi! Care însã, dintre aceste-zise biserici, mai ales dintre întîi-stãtãtorii numiţi papi, patriarhi, mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi, xiondzi (numele polonez pentru preot n.n.) sau pateri se va învoi sã se lepede de rãtãcirile sale? Nici unul. Iar noi nu putem sã ne învoim la învãţãtura lor ereticã fãrã sã aducem vãtãmare mîntuirii sufletului nostru. Oare se pot uni cele de neunit – minciuna cu adevãrul?
   Iezuiţii catolici în folosul papei şi a propriei lor vederi şi scopuri egoiste şi meschine, au pervertit legea conştiinţei şi legea Evangheliei, afirmînd cã pentru atingerea scopurilor proprii sau a scopurilor religioase, catolicii pot întrebuinţa toate mijloacele nelegiuite: adicã şi ca sã omoare şi ca sã vicleneascã în tot felul şi sã prigoneascã credinţa ortodoxã, sã o numeascã schismaticã şi o credinţã de cîini, şi sã-i ardã pe ruguri pe ortodocşi, ca pe Hus şi pe alţii.
   Neîndoielnice sunt cuvintele Mîntuitorului nostru Iisus Hristos: Cel ce nu este cu Mine, este împotriva Mea (Matei 12,30). Catolicii, luteranii şi reformaţii au apostaziat de la biserica lui Hristos – ei nu sunt de un cuget cu noi, nutresc vrãjmãşie împotriva noastrã, cautã din rãsputeri sã ne omoare, ne strîmtoreazã în tot chipul pentru credinţa noastrã, ne batjocoresc şi ne fac toate felurile de neplãceri mai ales în aşezãrile lor cele mai însemnate, ei merg în chip vãdit împotriva lui Hristos şi a Bisericii Sale, nu cinstesc de viaţã fãcãtoarea Cruce, sfintele icoane, sfintele moaşte, nu respectã posturile, strîmbã dogmele credinţei celei mîntuitoare. Ei nu sunt cu noi ci împotriva noastrã şi împotriva lui Hristos. Întoarce-i Doamne la adevãrata Ta Bisericã şi mîntuieşte-i!
   „De greşita înţelegere de cãtre catolici a cuvintelor Mîntuitorului: Tu eşti Petru si pe aceastã piatrã (pe Hristos, pe Care Petru L-a mãrturisit Fiu al lui Dumnezeu) voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui (Matei 16,18) depind toate rãtãcirile catolicilor şi papilor şi mai ales pãrelnicul primat papal în Bisericã şi pãrelnicul rang al papilor de locţiitori ai lui Hristos. Ci uitaţi-vã cîte rãtãciri sunt îngãduite în credinţa papei (iar nu a lui Hristos) rãtãciri ciudate, hulitoare de Dumnezeu – şi le veţi întoarce spatele cu nemulţumire şi groazã! O trufie omeneascã! O trufie sataniceascã! Auzi, papa infailibil! O, iezuitism!”
   „Catolicii recunoscîndu-l drept cap al bisericii pe papa, pe adevãratul Cap al Bisericii – Hristos L-au pierdut şi au rãmas lipsiţi de Cap. Întreaga istorie a papismului dã mãrturie cã la catolici nu este Cap fiindcã ei fac lucruri necuvioase, luptã împotriva Bisericii Ortodoxe. Iar în învãţãtura lor dogmaticã – vai, cîte erezii, inovaţii, abateri de la adevãr! O, pierzãtor sistem papist! Singurul Cap al Bisericii cereşti, pãmînteşti şi din cele mai dedesubt este Hristos Dumnezeu!” (Spicul Viu, ed. Sophia, Bucuresti, 2002

   Cucernicul Pãrinte Dumitru Stãniloae (+1993)
   ”Eu nu prea sunt pentru ecumenism; socotesc cã ecumenismul este produsul masoneriei; iarãşi vor sã relativizeze credinţa adevãratã. A avut dreptate Biserica zicînd cã nu prea suntem uniţi. Ecumenismul este pan-erezia timpului nostru. Biserica Romano-Catolicã şi Biserica Ortodoxã nu sunt douã surori. Nu existã decît un singur cap al Bisericii, Iisus Hristos. Nu poate exista decît un singur trup, adicã o singurã Bisericã. Deci noţiunea de Biserici surori este improprie.”
   „Au venit odatã şi aici, la un congres al ecumeniştilor. Şi unul dintre reprezentanţii lor a susţinut ideile socialiste. Eu i-am combãtut şi vorbeam mereu de Hristos. Iar mã întrebau: “De ce tot vorbiţi de Hristos? Aici este vorba de altceva, nu de Hristos”. S-au supãrat teribil şi, dupã ce am plecat, m-au criticat foarte tare pentru cã vorbeam de Hristos şi nu de probleme de-astea sociale. De ce sã mai stau de vorbã cu ei care au fãcut femeile preoţi, sunt de acord cu homosexualii, nu se mai cãsãtoresc…” (interviu preluat din Ortodoxia şi internaţionalismul religios, ed. Scara, 1999)

   Apreciază

 2. Daniel,

  Am vazut si eu multi eretici, multi din ei inversunati impotriva a ceea ce noi iubim, cu astia nu pot fi in comuniune, nu ma lasa duhul lor,
  insa am vazut si oameni care desi sunt adventisti, penticostali, baptisti, si alte ciudatenii, sunt oameni care ne respecta si pe noi si credinta noastra, pentru oamenii acestia ma rog ca Dumnezeu sa ii aduca inapoi la dreapta credinta,

  Zilele astea ne rugam ca Dumnezeu sa ii aduca inapoi pe toti cei rataciti,
  de fapt nu numai acum, asta facem toata viata!

  Apreciază

  • Cristian,
   Nu e vorba de respect aici. Ii respectam!
   E vorba de adevar! Trebuie sa le spunem ca sunt eretici si in afara Bisericii si sa le explicam de ce trebuie sa fie ortodocsi. NU sa ne rugam impreuna cu ei, incurajandu-i in ereziile lor si smintind si pe alti ortodocsi, care nu cunosc prea multe (facandu-i sa creada ca si catolicii, protestantii si altii sunt „adevarati”).

   Apreciază

 3. Ohoo, taica, stai usor ca nu dau turcii. Eu am locuit in Franta anul trecut si am participat la o seara din asta si n a fost vorba de rugaciune impreuna, ci fiecare s a prezentat, a spus ce rol are in parohia dumnealui si apoi la vremea cuvenita, fiecare grup din cele doua prezente, catolic si ortodox, a cantat o rugaciune. Dupa ce i-am ascultat pe francezi, am cantat si noi Cuvine-se cu adevarat, ca sa le aratam si noi o mostra din ceea ce suntem/facem, etc. Asa ca nu ne am rugat cu ei. In Occident se fac slujbe in bisericile catolice pt ca n ai unde in alta parte, iar daca am fi asa de inversunati dupa cum zici tu, ar trebui sa ne adunam la rugaciune sub cerul liber.

  Apreciat de 1 persoană

  • miki,
   Mai bine ar fi sa se adune romanii sub cerul liber sau in case particulare decat sa slujeasca in capistile romano-catolice!
   Nu v-ati rugat impreuna dar v-ati adunat impreuna in acelasi „duh”. E absurd frate! Adica v-ati rugat pe rand, nu in cor si n-ati fost in comuniune, ortodocsi si eretici…. Aiurea!
   Si daca au venit la voi sau voi la ei, le-ati spus ca sunt in inselare? Le-ati spus ca sunt in afara Bisericii? Le-ati spus ca la ei nu mai e Har si ca nimic din ce savarsesc „preotii” lor nu e valabil? Cred ca nu.
   Atunci, mai rau ati facut! I-ati incurajat in erezia lor si vor ramane tot in afara Bisericii!
   Unii dintre voi chiar nu cititi cu atentie ce spun canoanele. Ele au fost facute de sfinti si sfintii stiau ei de ce le fac si de ce ne interzic sa ne rugam cu ei.
   TREBUIE SA NE RUGAM PENTRU EI in particular, NU CU EI!
   NU este voie sa-i pomenim nominal la slujbele Bisericii. Dar acasa ne putem ruga pt ei, sa vina la adevarata credinta.
   Daca ii iubim si vrem ca toti oamenii sa se mantuiasaca trebuie sa le spunem Adevarul (ca Ortodoxia este singura credinta adevarata), NU sa ii incurajam in ereziile lor adunandu-ne impreuna cu ei si recunoscandu-le minciunile ca adevarate.

   CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE) Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15). (47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

   Apreciat de 1 persoană

   • Daca se face intro biserica catolica sfânta liturghie de catre un preot ortodox eu nu vad nimic eretic în asta. Hai sa nu mai mâncam, sa nu mai vorbim sa nu mai lucràm impreuna cu nici o alta credinta de cât ortodocsi cu alte cuvinte sài indepartam complet 😀si atunci niciodata nu vor cunoaste adevarul. Dumnezeu este iubire ei se comporta ofensiv si agresiv verbal chiar fizic si daca noi am face la fel am fi protestanti ca si iei. Prin asta noi ne diferentiem mult de iei

    Apreciază

   • bucatica cristian,
    Da, da… Sunt multi din astia ca voi, mai intelepti decat sfintii Bisericii.
    Sfantul Apostol Pavel spune: „De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te,” ( Tit 3, 10 )
    Revenirea eterodocsilor la adevar este lucrare dumnezeiasca, nu omeneasca.
    Dar in loc sa-i acceptam ca facand si ei parte din niste „biserici”, mai bine le-am spune, cu blandete si cu dragoste, desigur, ca ei sunt in afara Bisericii. Mai bine BOR ar trimite misionari sa le spuna ca sunt in greseala.
    Daca slujim in capistile lor, e ca si cum le-am, recunoaste credintele gresite. Tot un inceput de erezie, tot ecumenism!

    Apreciat de 1 persoană

   • „Cine nu este cu Mine, este impotriva Mea si cine nu este impotriva Mea, este cu Mine”… Nu mi-ar fi de mirare ca multi din cei care au respectat litera legii si canoanele sa mearga spre iad, dar pe o cale aparent ingusta, iar cei care au respectat suprema lege a Iubirii, sa ajunga in rai pe o cale aparent larga in ochii unora. Judecata Lui Dumnezeu este diferita de cea a oamenilor…
    Canoanele sunt bune ca sa mentina credinta curata, dar trebuie sa intelegem ca dragostea Lui Dumnezeu este mereu peste neputinta noastra de simtire, de manifestare, de intelegere, de interpretare…
    Acum, ar trebui de remarcat daca ierarhii din biserica noastra au savarsit rugaciuni pentru unitatea credintei; sau s-au rugat impreuna cu reprezentanti ai altor culte in acelasi timp, acelasi loc si cu aceleasi rugaciuni… Sunt chestiuni diferite!
    PACE VOUA/ NOUA!!!

    Apreciază

   • Bravo Daniel. Subscriu la comentariul tau pt.miki.
    Asta se întâmpla din faptul ca mulți sunt sau au fost ca miki, adică nu știm bine dogmele dreptei credinte otodoxe ( comunismul-unealta masoneriei- ne-a spălat creierul ). Dar ne-a dat Dumnezeu mulți mărturisitori acum, ca si Daniel, ca sa înțelegem.
    Asa ca fratilor, informați-va, si nu mai luați tot de bun ce vi se oferă.
    Ce sa faci, meteahna romanului este comoditatea, ingurgiteaza tot ce i se prezintă. Deci cum spun marii duhovnici, ca sa ne ferim de erezii, ne trebuie multă trezvie duhovniceasca!

    Apreciază

 4. Am observat ca se cultiva un soi de „ascultare” fara discernamant in multe biserici, iar poruncile sunt imbracate adesea in superstitie… Slava Domnului ca am duhovnic bun!!! ca multi dintre ei sunt unii „talibani”, altii „inovatori modernisti”

  Apreciază

 5. Pariintele Adrian de la Antim zicea ca Maica Domnului intotdeauna spunea adevarul, insa unle lucruri le pastra in inima ei. Aceasta cred ca e atitudinea corecta. E clar ca la Patriarhie sunt fooarte multe lucruri care se intampla pe dos, insa atentie, sa nu ne grabim sa ne rupem. Hristos cand o sa vina nu o sa mai gasesca credinta pe pamant… Sa ne rugam fie si cu cuvintele noastre „Doamne nu ma lasasa ma pierd!”

  Apreciază

 6. Se neaga Vietile Sfintilor legatura dintre Hristos si noi cei de azi, Izvorul Harului prin Sfanta Traditie. Erezia se numeste Teologie Postpartistica. Mai multe aici:

  Conferința ”Teologie patristică si erezie postpatristică”, propusă spre cercetare publicului românesc, tradusă pentru prima oară în limba română de către colaboratori ai blogului Graiul Ortodox, a avut loc ca o reacție la faptul că ”Academia Teologică de la Volos” a susținut în mod repetat ideea ereziei postpatristice. Astfel, Mitropolia Pireului, împreună cu unii teologi de marcă, a atacat public această erezie. In articolul apărut în Săptămânul Ortodoxos Typos din Atena ”Se-cere-caterisirea-Mitropolitului-Ignatie-al-Dimitriadei-si-cenzurarea-pozitiilor-eretice-ale-academiei-sale/” (https://graiulortodox.wordpress.com/2011/01/03/48-se-cere-caterisirea-mitropolitului-ignatie-al-dimitriadei-si-cenzurarea-pozitiilor-eretice-ale-academiei-sale/) sunt explicate derapajele teologice și duhovincești ale Mitropolitului Dimitriadei, dar si ale ”Academiei” pe care acesta o conduce. Mai jos este prezentată atât reacția Mitropolitului Ignatie publicată în O.T. imediat după conferință, cât si disputele teologice pe aceeași temă dintre Mitropolitul Ieroteos Vlahos și Mitropolitul Ioannis Ziziulas peședintele comisiei de dialog dintre Catolici și Ortodocsi.

  G.O.
  https://graiulortodox.wordpress.com/marturisirea-de-credin%c8%9ba/primatul-sinodalitate-si-unitate-a-bisericii/teologie-post-patristica/

  Apreciază

 7. Ceea ce nu inteleg unii, care comenteaza pe aici, e ca EREZIA ESTE PACAT IMPOTRIVA DUHULUI SFANT! Un pacat foarte grav! Care daca ramai in el, nu se iarta in veci. Dupa cuvantul Mantuitorului:

  „De aceea vă zic: Orice păcat şi orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta.
  Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie.”

  (Matei 12:31,32).

  Si iarasi:

  „Adevărat grăiesc vouă că toate vor fi iertate fiilor oamenilor, păcatele şi hulele câte vor fi hulit;
  Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de osânda veşnică.”

  (Marcu 3:28,29).

  Cei care ii fac pe oameni sa cada in erezii, adica sa schimbe adevarul despre lucrarea Duhului Sfant din Biserica, adica sa nege evidenta, sunt diavolii teologi.
  Asadar, nu intelegeti cu cine va rugati (cei care va rugati cu ereticii)…. Cu oameni inselati de duhuri intunecate foarte viclene. De aceea spun parintii Bisericii ca intoarcerea sectantilor si tuturor ereticilor la adevarul ortodox NU E LUCRARE OMENEASCA, ci DUMNEZEIASCA!

  Nu putem noi, imbuibati de mancare si bautura, caldicei in credinta, comozi si nepasatori sa luptam cu duhurile intunecate ale dracilor arhiconi. Ca sa intorci un eretic de la erezia lui, trebuie rugaciune multa si puternica, asceza si post si efort de multi ani. Cu lamuriri rationale nu se intorc ei, caci dracii care ii tin sunt puternici. Si asta daca exista predispozitie spre bine, din partea lor. Altfel… Dumnezeu cu mila…
  Dar chiar si asa, suntem datori sa le spunem Adevarul, sa nu fim trasi la raspundere ca n-am marturisit credinta cea adevarata!

  Cine are urechi de auzit sa auda, invatatura adevarata a Bisericii!
  https://danielvla.wordpress.com/2014/11/21/marturisire-impotriva-ereziei-a-romanilor-monahi-athoniti-din-tara-si-mireni/

  Apreciază

 8. oricum BOR este in erezie de cand s-a schimbat calendarul pentruca in canoane sfintii parinti au spus ca cei ce vin cu schimbari in biserica sa fie dati anatemei. Lumea nu intelege, unii nu au cunostinta de cauza iar pe majoritatea nu ii intereseaza. Sunt 3 mari taine in fiecare an care sunt pe vechiul calendar: lumina sfanta schimbarea la fata in muntele Tabor, si de boboteaza cand raul iordan isi schimba cursul daca acaste 3 mari minuni sunt pe vechiul calendar si nu pe cel papistas care BOR il urmeaza nu ma mira ca patriarhul si arhiereii se roaga impreuna cu ereticii. Scopul lor e de a promova toate religiile ca fiind adevarate si ca au toti in comun acelasi scop. Sa ne fereasca Dumnezeu in ce zile am ajuns!!!

  Apreciază

  • petronel,
   Daca BOR este in erezie, de ce Patriarhiile Ierusalimului, Rusiei, Serbiei, Georgiei si Muntele Athos sunt in comuniune cu noi (cu BOR)?!
   De ce sunt atatea minuni si atatia sfinti (dupa 1923) in bisericile de pe stil nou (Romana, Bulgara, Greaca, Antiohiana…)?

   Apreciază

 9. Stiti care e scopul real al intrunirilor ecumenice?. FALA, MANDRIE!
  Catolicii vor sa arate cat sunt ei de ,,IUBITORI”, protestantii se arata si ei ,,INTERESATI”, ortodoxi ca ar ,,INTINDE O MANA”. Concret se pierde timp si se da spectacol!
  Dar eu as avea ceva de spus celor care striga impotriva acestor intanliri ecumeniste, ca si cum ar fi singurul pacat pe care facandu-l ar ajunge in iad: Oare asa sa fie???
  Pai hai sa vedem cat seamana viata zelosului ortodox care tipa impotriva ecumenismului si se imbata ca porcul, si injura de cad stelele, si se ,,aranjeaza” cu cate o ,,afacere profitabila prin relatii”, si se mai si casatoreste de 3-4 ori si mai traieste si in concubinaj, si mai are si doar un copil-doi ca…de…viata e grea… si nu prea stie diferenta dintre Craciun si Paste, si cand vine la botez, nici sa citeasca crezul nu stie si cu vecinul nu vorbeste de ani, dar barfeste pe toata lumea…
  -cu viata crestinului despre care vorbeste sf Pavel sau Hristos in toate pildele?
  Ce ziceti, dragii mei, daca am incepe sa TRAIM CRESTINESTE, credeti ca s-ar schimba ceva?
  Eu zic, DA!, S-ar schimba enorm, si am reusi altfel sa lucram si pentru semenii rataciti, nu cu parul si cu barfa. Dar…

  Apreciat de 1 persoană

  • daniel,
   Asa o fi, cum zici. Sunt ortodocsii vinovati si de pacatele alea. Dar cu toate astea, cat mai este har, chiar si daca un om moare si ajunge in iad, tot mai este speranta ca poate iesi de acolo. Pentru rugaciunile rudelor, pentru slujbele Bisericii…
   Dar daca devii ecumenist si eretic sau esti deja eretic, repet, hulesti Duhul Sfant! Pacat care nu se mai iarta in veac, daca ai murit in el. Cine neaga asta, il face mincinos pe Mantuitorul!

   Apreciază

  • Este clar .. Nu stii pe ce lume traiesti sau si mai exact NU ESTI ORTODOX . Primul care a vazut RAIUL a fost tilharul de pe cruce . MINTUITORUL a spus NU JUDECA si NU VEI FI JUDECAT , SMERENIA NE MINTUIESTE .

   Apreciază

 10. Daniel CITESTE BIBLIA!!!Acolo e adevarul…acolo vei gasi adevaratul indrumator pentru o viata cu adevarat crestina!!dar nu poti…pentru ca iti este interzis de BOR, pt ca au citit-o sfintii parinti si tu nu mai ai voie…ca sa nu te smintesti afland adevarul!!!

  Apreciază

 11. Pingback: MĂRTURISIRE ÎMPOTRIVA EREZIEI | SANTINELA ORTODOXA

 12. Sf Ioan Maximovici dece nu iera in comuniune cu Patriarhia Rusiei si facea parte dintro biserica care era in comuniune cu Mitro. Slatioara? Adevarul este foarte ascuns si greu de explicat!

  Eu cred ca ar trebui: cei din BOR anti-ecumenisti sa discute ci ierarhii de la Mitro. Slatioara

  Apreciază

 13. Sf Ioan Maximovici nu a fost niciodata in comuniune cu bisericile „oficiale”: BOR, patr. moscovei, a serbiei etc, ci a fost in comuniune cu Bisericile de Stil Vechi din Romania, Grecia, Bulgaria, el insusi apartinand de ROCOR, adica tot o Biserica „nerecunoscuta” de „ortodoxia” oficiala. Astazi, insa, bisericile oficiale il confisca pe Sfant si il cinstesc, dar ii arunca invatarura la spate! Altfel spus, il fura. Sa va dea Dumnezeu intelepciunea de pe urma, pentru rugaciunile Sfantului Ioan! (un citat care mi-a placut al unui comentator de la videoclipul de mai sus: ”Canonizarea Sf Ioan Maximovici”)

  Apreciază


 14. Singura manastire din tot Athosul care sa opus ecumenismului si este in comuniune cu Mitro. Slatioara (nu crede tot ce scrie pe internet, ci mergi si convingete singur)

  Apreciază

 15. Scrisoarea Sf Patri Mc Tihon adresata tuturor crestinilor:

  Prin mila Domnului nostru Iisus Hristos, Patriarhul Tihon, ucenicul şi pătimitoriul Lui, merg la moarte mucenicească pentru Hristos şi credinţa Pravoslavnică, cu mare bucurie duhovnicească, nădăjduind la mila lui Dumnezeu, că Domnul nostru Iisus Hristos mă va număra în Ceata Mucenicilor, învrednicindu-mă de Cununa cerească şi nu numai pre mine, ci şi pre toţi cei ce mă vor urma şi nu vor intra în cârdăşie cu Serghie şi cu puterea sovietică, şi nu vor primi pecetea lui antihrist, ci vor merge la munci şi la moarte pentru Hristos şi credinţa Pravoslavnică. Fiindcă toţi cei ce vor răbda până la sfârşit, se vor învrednici de Cununile cele muceniceşti şi vor moşteni Împărăţia Ceriurilor. Toţi cei ce vor rămâne până la sfârşitul vieţii lor credincioşi Domnului Hristos şi Pravoslaviei.

  Fiii mei! Vă Blagoslovesc pre voi în Numele Domnului nostru Iisus Hristos! Blagoslovenia lui Dumnezeu şi a mea să fie cu voi în veci. Amin. Iară pre Serghie şi pre toţi episcopii şi preoţii cei ce au vândut pre Hristos şi credinţa Pravoslavnică, pre lupii cei în piei de oaie, îi Blestem! Îi Blestem pre pierzătorii Sufletelor creştineşti, cari nu au vrut să meargă împreună cu mine la mucenicie, ci s-au lepădat de Dumnezeu şi de credinţa Pravoslavnică şi-au iscălit să colaboreze cu puterea sovietică, ca să piardă Suflete creştineşti şi Pravoslavia. Iată pentru cari lucru au primit ei “slobozenia”. Iară eu pre toţi aceştia îi predau Anathemei! Fiii mei, voi mai mult pre mine nu mă veţi mai vedea şi glasul meu nu-l veţi mai auzi, fiindcă eu nu mă învoiesc să iscălesc ca să lucrez cu spurcata putere sovietică şi de aceea pre mine nu mă vor mai slobozi din temniţă, ci mă vor munci, ca să mă omoare. Iară pre episcopii şi preoţii cei ce-au iscălit, pre aceia i-au liberat şi Serghie, cari au luat cu de-a sila Prestolul Patriarhiei, s-au făcut prieten al satanei. El a iscălit să lucreze cu satana! Să dea la munci şi la moarte pre toată ierarhia bisericească şi pre tot clerul bisericesc cari nu se învoieşte să lucreze dimpreună cu ei şi cu puterea sovietică. Serghie, acest lup în piele de oaie, a predat de acum la moarte mai mult de o sută de Episcopi şi mii de duhovnici, luptători pentru Pravoslavie şi ei de-acum nu mai sânt, căci au fost împuşcaţi. Dar iată că şi eu, îmi aştept pedeapsa cu moartea, cari din clipă în clipă trebuie să vie.

  Fiilor! Pravoslavie în Rusia nu mai este şi nici nu va mai fi, căci nu va mai rămâne în libertate nici un episcop sau preot, slujitor al lui Dumnezeu! Ci vor rămânea numai acei episcopi şi preoţi cari vor fi agenţi GPU, căci ei vor sluji o vreme în biserici, ca să piardă Sufletele cele creştineşti. Şi-atunci când ei cu totul vor aduce norodul în rătăcire şi minciună, atunci ei vor convinge norodul ca să lucreze şi în Sfintele Duminici, şi în Sfintele Sărbători, şi să nu mai ţină nici Sfintele Posturi, ci cu totul să se predea şi să se supună pre sine puterii sovietice: “Căci toată stăpânirea dela Dumnezeu este”. Iar atunci când stăpânirea va dărâma bisericile şi le va preface pre unele în cluburi şi teatre, atunci norodul să stea cuminte şi să rabde cu “smerenie”. Căci unde merge păstorul, acolo merge şi turma. Nu pot să vi le descriu în amănunt pre toate cele ce vor fi în acele vremi, fiindcă acuma cu totul sunt umflat de foame şi mâna mea nu mai scrie bine, nu mai am nici putere şi vederea tare mi-a slăbit. Şi de aceea, de nu am scris ceva până la capăt, după conţinut îndreptaţi.

  Copiaţi această scrisoare şi o transmiteţi tuturor Creştinilor, dar şi prin viu grai să spuneţi la toţi credincioşii aceste ultime ale mele cuvinte. Vă Blagoslovesc înainte de moarte: rugaţi-vă singuri prin casele voastre, fără preoţi, fiindcă ei sânt lupi în piele de oaie. Singuri îngropaţi morţii, singuri botezaţi copiii. Iar căsătoriile, să le blagoslovească tata şi mama cu Sfintele Icoane. Rugaţi-vă fiecare după cum ştie şi după cum poate, ţineţi toate Posturile, cinstiţi Sfintele Sărbători, păziţi credinţa Pravoslavnică pană la sfârşit.

  Fiilor! În vremea stăpânirii sovietice credinţă Pravoslavnică nu va mai fi. Şi atâta vreme nu va mai fi credinţă Pravoslavnică, cât va fi şi stăpânirea sovietică. Dar dacă noi ne vom ruga neîncetat şi vom posti, apoi atunci va mai fi pentru o scurtă vreme, o oarecare libertate religioasă. Şi-atunci, toţi revoluţionarii bisericeşti, popii şi vlădicii, slujitorii sovietelor, ucigătorii şi pierzătorii Sufletelor creştineşti din nou îşi vor lua locurile în biserici, de cari ei odinioară s-au lepădat. Dar voi, robii cei aleşi a lui Dumnezeu, să nu vă împărtăşiţi cu ei, şi să nu mergeţi la ei ca să vă rugaţi, căci ei toţi se află subt Anathemă şi blestem.* Şi pentru ca ei iarăşi să aibă dreptul dela Dumnezeu să săvârşească Sfintele Slujbe în Biserică, ei trebuie să se roage şi să postească în zatvor vreme de trei ani de zile, având voie să mănânce numai o bucată de pâine şi să bea un pahar cu apă, odată în zi, după apusul Soarelui. Iar după acest Canon, să se spovedească deschis înaintea norodului pentru păcatele lor şi numai după aceea vor putea să primească iarăşi dela Dumnezeu darurile şi drepturile depline ale unui preot creştin, în toate eparhiile. Căci drepturile şi darurile preoţeşti şi arhiereşti vor supraveţui numai în Japonia, şi aceasta, dacă japonezii vor rămâne tari în credinţă până la sfârşit şi nu-L vor vinde pre Hristos. Iară prin alte ţări, Pravoslavia abia dacă va mai supraveţui câte puţin, pe alocuri. Iar aşa, numiţii înnoitori ai credinţei, cei ce singuri pre sine se “sfinţesc” şi se numesc creştini, preoţi şi arhierei, aceştea toţi se află în slujba satanei, în slujba minciunii şi a înşelării Sufletelor creştineşti, căci atunci în biserici, “urâciunea pustiirii va sta în locul cel Sfânt”. Urâciune a pustiirii, cari îşi trage rădăcina sa încă din vremea despărţirii Bisericii Răsăritului de Biserica Apusului, cea din Roma. Dar Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, nu va mai răbda această fără-de-Lege şi va veni să Judece noroadele.

  Fiilor! Încă odată vă mai spun, din tot sufletul, aflându-mă în boală, pre patul de moarte, ca un bolnav, cari înainte de moarte primeşte uşurare de boala sa, iar apoi se ia dela dânsul şi boala, şi moartea: va mai fi o oarecare libertate religioasă şi pre urmă gătiţi-vă pentru Dreapta şi Înfricoşata Judecată, Judecata cea mai de pre urmă, definitivă şi fără de nici o întoarcere. Fiecare om să aştepte Judecata lui Dumnezeu. Amin.

  Apreciază

 16. Daca tot e vorba de canoane, mai bine invata-te sa respecti regulile scrierii corecte apoi sa judeci pe cineva. Si daca tu consideri ca ai libertate de exprimare, intr-adevar esti liber, dar ai grija ce vorbesti intr-un spatiu public. Macar daca alegi sa te revolti si crezi ca ai dreptate tine-ti parerile pentru tine si nu trage si pe altii impreuna cu tine. Dreptatea lui Dumnezeu e total diferita de dreptatea oamenilor si Dumnezeu se scarbeste de omul care isi face dreptate singur. Putin discernamant n-ar strica inainte sa arunci cu noroi in oameni.

  Apreciază

  • Popescu,
   Mie mi te adresezi?
   Ce n-am scris corect?
   Canoanele sunt clare.Esti tare de cap? Ce nu intelegi?
   Adevarul nu se tine ascuns, ci trebuie sa-l stie toata lumea. Avem chiar datoria sa marturisim adevarul despre credinta si sa nu-l amestecam cu erezii/minciuni. Cine are curajul sa marturiseasca, sa marturiseasca! Cine nu, sa taca!

   Apreciază

 17. …@Popescu le ANATHEMA SUNTETI DATI

  ASTA ESTE DISCERNAMANTUL, DUPA CARE NOI MERGEM INAINTE DE A NE BAGA LA TROACA CU VOI
  SUNTETI IN TROACA PORCILOR CARE AU SA VA SFASIE , A LUPILOR IN PIEI DE OAIE SI ASCULTATI DE ASTIA SPRE PIERZAREA VOASTRA
  …AM CITIT UNDEVA PE ALT ” BLOG ” adica ” vremuri tulburi ” CUM CA ESTE BINE CA CIUBOTEA ” PS” uraciunii pustiirii se roaga cu ereticii ca asa propovaduieste orthodoxia ,
  mai sa fie DAR SFINTELE CANIANE ALE ORTHODOXIEI DE CE NU LE PROPOVADUIESTE ?
  PE SFANTUL CIPRIAN DIN CARTAGINA DE CE NU L PROPOVADUIESTE CARE A DAT CANON IN PIDALION
  ” ANATHEMA ESTE IERARHUL CE SE ROAGA CU ERETICII ”

  Cata viclenie are dracu ca stie sa si propovaduiasca impotriva SFINTELOR CANOANE ORTHODOXE ALE BISERICII LUI HRISTOS

  Ori atata neghiobie a prostului cu laturi in cap nu am putut a vedea si nici nu pot a intelege ,OI PROASTE SI OARBE
  Adica CANOANELE SFINTILOR PARINTI ALE ORTHODOXIEI SA LE ARUNCAM CAT COLO SI SA STAM LA DISCUTIE CU DRACII FARA COARNE NUMITI ERETICI ,DATI ANATHEMA ca asa vrea si bate din copita incornoratu cu nume de francisc de la vatican iar ceilalti preiau comanda ….
  Ei
  CEEA CE VOR LUPII IN PIEI DE OAIE CARE SE NUMESC ECUMENISTI CARE SUNT TALHARI LA DRUMUL MARE , ESTE CA NOI SA DAM CU TOPORUL IN CEI SAPTE STALPI NUMITI SFINTELE SINOADE ALE ORTHODOXIEI ,SA NE LEPADAM DE UNA SFANTA SOBORNICA SI APOSTOLICA BISERICA PENTRU A FI PREDATI CA INCHINATORI lui antihrist la sinodul lor ” taliban ” al 8 lea
  ALELEI SPURCATI MASONI IN SUTANA ,BARTOLOMEU AL CONSTANTINOPOLULUI ,CIUBOTEA DANIEL , CHIRIL AL RUSIEI SI TOTI ECUMENISTII SLUGI VANDUTE LA PROFETUL MINCINOS FRANCISC DE LA VATICAN VETI DA SEAMA CURAND
  CU FOC VETI FI STERSI DE PE FATA PAMINTULUI , CACI HRISTOS ESTE CAPUL BISERICII

  SI PENTRU INSELACIUNEA ASTA PLECATA DE LA VATICAN SI LA CARE SUNT BAGATI CAPII ” IERARHIEI ” DIN BOR CE APARTIN MASONERIEI ,IN FRUNTE CU CIUBOTEA DANIEL NOI VOM STA IMPOTRIVA SI NE VOM LUPTA PENTRU CA DUMNEZEU ESTE CU NOI
  PROFETIT A FOST ACEST ADEVAR CURAT SI ASA VA FI INTOCMAI
  ” CEA MAI MARE SI ULTIMA BATALIE SE VA DA IN TARA SCITIEI (DOBROGEA DE AZI ) IMPOTRIVA LUPILOR IN PIEI DE OAIE
  SI VA FI
  VAI SI AMAR DE TINE OM ROSU ”
  SFANTUL MONAH MUCENIC AGHATANGHEL
  AMIN.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s