Danion Vasile s-a întors în Biserica Ortodoxă Română

Anunţ: M-am întors…

Sursa: danionvasile.ro

23 de gânduri despre „Danion Vasile s-a întors în Biserica Ortodoxă Română

 1. Nădăjduiesc să fie sincer și să rămână STATORNIC ÎN CREDINȚA NOASTRĂ ORTODOXĂ… Altfel nu putem avea încredere între noi. Când mărturisești că ai găsit în sfârșit adevărul, nu mai cauți adevărul în altă parte… La fel s-ar putea spune că este și în căsnicie. Nu mai cauți altă consoartă…

  Apreciază

 2. COMENTARII TRIMISE ASEARĂ PE SITE-UL LUI…

  Radu Iacoboaie says:
  Your comment is awaiting moderation.
  20 June 2015 at 21:33
  DOAMNE AJUTĂ! ȘI IERTARE DACĂ M-AM PRONUNȚAT POATE PREA DUR ÎMPOTRIVA TA… IARTĂ-MĂ ȘI TU…
  Radu Iacoboaie says:
  Your comment is awaiting moderation.
  20 June 2015 at 21:34
  NE PUTEM ÎNTÂLNI UNDEVA ÎN BUCUREȘTI?
  Radu Iacoboaie says:
  Your comment is awaiting moderation.
  20 June 2015 at 21:36
  Sper că nu mă expulzezi și tu de pe blog ca fratele saccsiv…
  Radu Iacoboaie says:
  Your comment is awaiting moderation.
  20 June 2015 at 21:37
  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/06/20/ce-se-intampla-cu-fratele-saccsiv-vasile-in-ce-anturaj-se-invarte-acum-de-ce-credeti-oare-ca-m-a-trecut-la-spam/

  Apreciază

 3. SE PARE CĂ MI-AU ÎNCHIS BLOGUL PE WORDPRESS.COM SAU MI L-AU SUSPENDAT… ÎNCEPUSEM SĂ SCRIU ÎN ARTICOL URMĂTOARELE:

  MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI: LEGIONARII NU AU FOST FASCIȘTI! ÎN ROMÂNIA NU A EXISTAT FASCISM! IAR SFINȚII ÎNCHISORILOR COMUNISTE AU FOST LEGIONARI, TINERI ACTIVÂND ÎN FRĂȚIILE DE CRUCE ȘI SIMPATIZANȚI AI ACESTORA

  FRAȚI ROMÂNI, LIBERALII MASONI ȘI EVREII SIONIȘTI ÎNCEARCĂ ACUM SĂ VOTEZE O LEGE PRIN CARE MIȘCAREA LEGIONARĂ SĂ FIE CONSIDERATĂ PRIN LEGE ORGANIZAȚIE FASCISTĂ!… ÎN SPIRITUL FIDEL AL GÂNDIRII ȘI PROPAGANDEI COMUNISTE… VEDEM CUM PROPAGANDA ANTILEGIONARĂ CONTINUĂ CHIAR ȘI ASTĂZI PRIN REDIFUZAREA NEÎNTRERUPTĂ A FILMELOR ROMÂNEȘTI REALIZATE ÎN TIMPUL COMUNISMULUI… DE PILDĂ FILMUL ,,MOROMEȚII”… UNELE DINTRE FILMELE LUI SERGIU NICOLAESCU… (accesați http://mywebtv.info/filme-romanesti)

  Apreciază

 4. SE PARE CĂ MI-AU ÎNCHIS SAU ȘTERS BLOGUL PE WORDPRESS.COM… CÂND ACCESEZ ÎMI APARE: raduiacoboaie.wordpress.com is no longer available.This blog has been archived or suspended for a violation of our Terms of Service. For more information and to contact us please read the message in your dashboard.

  DUPĂ CE SACCSIV M-A EXPULZAT APROAPE FĂRĂ MOTIV, IATĂ CĂ PLATFORMA WORDPRESS.COM A LUAT O MĂSURĂ ȘI MAI DRASTICĂ… COOPEREAZĂ CU SERVICIILE SECRETE SAU CU MASONERIA?…

  ÎNCEPUSEM SĂ SCRIU ÎN ULTIMUL ARTICOL DE PE BLOGUL ,,APĂRAREA ORTODOXIEI – Radu Iacoboaie” URMĂTOARELE:

  TITLUL ARTICOLULUI:
  MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI: LEGIONARII NU AU FOST FASCIȘTI! ÎN ROMÂNIA NU A EXISTAT FASCISM! IAR SFINȚII ÎNCHISORILOR COMUNISTE AU FOST LEGIONARI, TINERI ACTIVÂND ÎN FRĂȚIILE DE CRUCE ȘI SIMPATIZANȚI AI ACESTORA

  FRAȚI ROMÂNI, LIBERALII MASONI ȘI EVREII SIONIȘTI ÎNCEARCĂ ACUM SĂ VOTEZE O LEGE PRIN CARE MIȘCAREA LEGIONARĂ SĂ FIE CONSIDERATĂ PRIN LEGE ORGANIZAȚIE FASCISTĂ!… ÎN SPIRITUL FIDEL AL GÂNDIRII ȘI PROPAGANDEI COMUNISTE… VEDEM CUM PROPAGANDA ANTILEGIONARĂ CONTINUĂ CHIAR ȘI ASTĂZI PRIN REDIFUZAREA NEÎNTRERUPTĂ A FILMELOR ROMÂNEȘTI REALIZATE ÎN TIMPUL COMUNISMULUI… DE PILDĂ FILMUL ,,MOROMEȚII”… UNELE DINTRE FILMELE LUI SERGIU NICOLAESCU… (accesați http://mywebtv.info/filme-romanesti)

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  Apreciază

 5. POATE A FOST ÎNCHIS DIN CAUZA ARTICOLULUI DESPRE CEI 12 MONAHI ARESTAȚI NOAPTEA LA NEGRU VODĂ….

  AM MAI GĂSIT UN LINK FOARTE IMPORTANT PE ACEASTĂ TEMĂ:

  Dispariţia misterioasă a călugărilor de la Negru Vodă
  miercuri, 17 aprilie 2013

  Acum 10 ani, în plină noapte, au fost săltaţi de mascaţi, chiar în Săptămîna Luminată
  Dispariţia misterioasă a călugărilor de la Negru Vodă

  12 monahi au dispărut, în primăvara lui 2003, peste noapte, în frunte cu stareţul de atunci, Vichentie Punguţă, după ce au fost săltaţi de mascaţi… Explicaţiile oficiale, vagi şi cusute cu aţă albă, n-au lămurit nici acum problema.
  Ce şi cine se ascunde în spatele acestei acţiuni?

  Un lucru cît se poate de bizar, învăluit şi as­tăzi în mister, s-a pe­tre­cut, acum zece ani, în spatele porţilor în­chise ale Mănăstirii Ne­gru Vodă, din Cîm­pu­lung. În anul 2003, chiar în Săptămîna Luminată, de după Paş­te, în plină noapte, în lăcaşul de cult au descins mascaţii, pen­tru a-i lua pe cei 12 călugări, în frunte cu preotul arhimandrit Vichentie Punguţă.

  Un lucru neelucidat pînă în pre­zent şi despre care nimeni nu mai vorbeşte nici chiar pe şoptite. Pe atunci, cel mai ciudat a fost faptul că, a doua zi după dispari­ţia călugărilor, la mănăstire au a­părut măicuţe, care susţineau cu mîna pe inimă că acolo au fost de cînd se ştiu. Puţin mai tîrziu, au început să apară şi călugării dispăruţi, ei fiind localizaţi pe alte mănăstiri din judeţ, inclusiv la Curtea de Argeş. Părintele stareţ Vichentie Punguţă a reapărut, în 2004, într-un lăcaş de cult creş­tin-ortodox din Middletown – New York, existînd, la vremea respec­ti­vă, informaţii cum că ar fi plecat în pelerinaj în America. După ce­va timp, el ajunge preot la Mă­năstirea Robaia, sub jurămîntul tăcerii asupra celor întîmplate în noaptea din 2003. Pe atunci, mulţi au pus dispariţia călugărilor pe seama unui „manifest“ de pe Internet, însă gurile rele din rîndul credincioşilor musceleni vorbeau de nişte mari feţe bisericeşti care şi-ar fi dorit trasformarea Mănăs­tirii Negru Vodă în biserică de mir, avînd chiar „arvunite“ şi trei pos­turi de preot. O altă variantă a dis­pariţiei călugărilor, lansată tot la nivel de zvon, a fost că monahii au fost pedepsiţi pentru practicile neortodoxe la care se pretau, ei fiind văzuţi deseori, printre altele, în timp ce aduceau lăzi cu bere şi alte băuturi alcoolice în incinta mănăstirii, de la o bodegă din apropiere.

  Versiunea oficială

  La vremea respectivă, decla­raţiile oficiale ale reprezentanţilor Arhiepiscopiei Argeşului pe mar­ginea dispariţiei călugărilor de la Mănăstirea Negru Vodă au lipsit cu desăvărşire. Abia trei ani mai tîrziu, au venit şi explicaţiile, însă au fost vagi şi cusute cu aţă albă, fără să lămurească de fapt ce s-a petrecut. „În urmă cu trei ani, la Mănăstirea Negru Vodă, din Cîm­pu­lung, au fost executate nişte lucrări de reparaţie. Cu acea o­ca­zie, au fost mutaţi călugării la alte lăcaşuri de cult din judeţ“, de­clara, în 2006, pentru un ziar e­lectronic argeşean, consilierul episcopal Ovidiu Vlăsceanu. „În perioada ianuarie – septembrie 2003, călugării de la Mănăstirea Negru Vodă au fost repartizaţi la alte lăcaşuri de cult din judeţ, deoarece în cadrul complexului monahal s-a făcut curăţenie. În toată această perioadă, la Negru Vodă au fost aduse măicuţe, pentru a le pregăti masa munci­torilor şi a face rînduiala aşa cum se cuvine într-un sfînt lăcaş“, i-a ţinut isonul protopopul de Muscel Eugeniu Matei, care a omis, însă, să precizeze de ce după termina­rea curăţeniei nu s-au mai întors călugării la mănăstire.

  Mişcarea Ortodoxă de Reînviere Monahală?
  Potrivit yogaesoteric.net, „cu­ră­ţenia“ de care au vorbit re­pre­zentanţii Episcopiei ar fi fost una simbolică. Se bănuieşte că mascaţii au intervenit în forţă, întrucît se credea că la Negru Vo­dă se afla un nucleu al Miş­cării Ortodoxe de Reînviere Mo­nahală (MIREM), o mişcare mis­terioasă, alcătuită din călugări, călu­găriţe, stareţi, preoţi orto­docşi, care protestau împotriva unor hotărîri ale celor ce con­du­ceau Biserica Ortodoxă Româ­nă, avînd susţinerea unor călu­gări de la Muntele Athos. De alt­fel, acţiunea de mutare a călu­gărilor a venit la scurt timp după Proclamaţia lansată de această or­ganizaţie, o grea lovitură pen­tru Biserica Ortodoxă Română, ale cărei hotărîri şi principii „vin în contradicţie cu credinţa seculară ortodoxă şi sînt, de altfel, verita­bile erezii“. Semnatarii Procla­ma­­ţiei cereau Patriarhiei, printre alte­le, retragerea BOR din Consiliul Ecumenic şi cereau ca Biserica să ia poziţie împotriva politicilor de globalizare, precum şi împo­triva intrării României în UE.

  Fostul stareţ a cerut în zadar explicaţii

  Îndepărtat de la Mănăstirea Negru Vodă, fostul stareţ Vichentie Punguţă reuşeşte să publice pe Internet, din „exil“, un material şocant despre descinderea mascaţilor din primăvara lui 2003. „La cererea noastră de a face cu­noscută părerea avizată a oficialilor episcopali în legătură cu dispariţia nocturnă a obştii de la Negru Vodă, am fost respinşi cu cuvintele: «Nu avem nimic de declarat». Ase­me­nea fapte sînt de netolerat, de neînchipuit, de netrecut sub tăcere! Este clar un abuz, o încălcare flagrantă a drepturilor de vieţuire într-o ţară ortodoxă, dar de cine îngăduită? De cine pusă la cale? Cine şade în spatele întregii regii, căci actorii îi cunoaştem? Să fi fost acolo sălaşul vreunui cuib terorist ce pregătea atentate la adresa Ortodoxiei şi care doar cu trupe super-specia­lizate a putut fi anihilat? Greu de închipuit! Nu vrem să ne lansăm în afirmaţii neîntemeiate, dar ca o coincidenţă, descinderea a avut loc cam la o săptămână după lan­sarea Proclamaţiei Mişcării Ortodoxe de Reînviere Mo­nahală. Dacă mercenarii au crezut că în Negru Vodă este centrul Mişcării s-au înşelat amarnic. Ceea ce ne stîrneşte pricini de nelinişte este tocmai modul comunis­to-securist de operare, ce aminteşte întrucîtva de sinistrul an ‘59, cînd călugării şi monahiile au fost evacuaţi „legal“ din mănăstiri, prin Decretul 410 (ce – luaţi aminte! – nu a fost încă abrogat), semnat de liftele roşii, în acordul şi sprijinul cît disimulat, cît manipulat al prelaţilor vremii. Pro­blema ce o ridicăm este însă de conştiinţă: • Ce aţi face dumneavoastră, da, chiar oricare dintre cititorii acestor rînduri – monahi sau nemonahi – de aţi fi puşi în situaţia de a fi declaraţi de oficiali pur şi simplu dispăruţi sau chiar nenăscuţi şi să vă treziţi înghiţiţi de beciurile Securităţii, pentru oarece bănuieli de propagandă ortodoxă antiecu­menistă? Să fiţi condamnaţi pentru aceasta, conform decretului X, la temniţă sau internaţi în vreun os­piciu, pen­tru „acţiuni teroriste de destabilizare a Româ­niei“? # Ce aţi face de veţi afla apoi că toţi v-au uitat, că nimănui nu-i pasă, că tuturor le e frică de represalii şi tac mîlc, că cei responsabili nu vor să bage de seamă? # Ce aţi face dacă v-ar dispărea peste noapte duhovnicul – cică ar fi plecat să-i încreştineze pe eschimoşi? Cît despre cele ale credinţei, ortodocşii şi Ortodoxia din România se manifestă în plin spaţiu totalitar. La orice cuvînt anti-eres de-al nostru, Big Brothers au pregătit mii de contre, unele chiar în formă de bîtă. Dar cui îi e frică de beci, de lanţuri, de mărturisire? Bătrînii cercaţi au sfătuit cam aşa: „Vremea noastră a cam trecut, voi sînteţi cei ce trebuie să duceţi pînă la capăt nestinsă flacăra Ortodoxiei. Noi am înfundat temniţele comuniste, tocmai ca voi, cei ce ne urmaţi, să nu mai treceţi prin iadul acela. Nu vă siliţi spre eroisme gratuite. Nu denigraţi arhiereii apostaţi. Încă nu a venit timpul“. Dar cînd plinirea vremii va sosi, vom cunoaşte lămurit aceasta, căci atunci „urîciunea se va trufi pe faţă în locaşurile sfinte“. Pentru monah este o normali­tate a afirma adevărul fără să se bată cu pumnul în piept; poţi ajuta poporul fără a crea dizidenţă, panică şi răz­vrătire şi fără „a arunca cu pietre“ în ierarhie. Pentru monahismul contemporan, anihilarea obştii Mănăstirii Negru Vodă este doar un nor ce prevesteşte furtuna ce va să vină. Aşadar, oare cine urmează?”, se întreba fostul stareţ de la Negru Vodă. Acum, la trecerea a zece ani de la „miracolul“ dispariţiei unei întregi obşti bisericeşti, ni­meni nu mai pomeneşte măcar de ceea ce s-a în­tîmplat atunci. Un mister cunoscut poate numai de înaltele feţe bisericeşti, care pe atunci au încercat să facă dispărută chiar şi… mănăstirea.

  sursa: http://www.curier.ro/

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s