Părintele Nil Efrim despre cununia a doua, religioasă și civilă

ATENŢIONARE – CUNUNIA A DOUA RELIGIOASA DAR ŞI CEA CIVILĂ SUNT NECANONICE!

DIN DORINŢA DE ÎNDREPTARE FAC URMĂTOAREA

ATENŢIONARE

PENTRU PREOŢII SLUJITORI ŞI PENTRU MIRENI

ZICÂND AŞA :

CUNUNIA A DOUA RELIGIOASĂ DAR ŞI CEA CIVILĂ SUNT NECANONICE !

DE UNDE ŞTIU ?

Aduceţi-vă aminte că la CEREMONIA CUNUNIEI RELIGIOASE în Sf. BISERICĂ,

LA UN MOMENT DAT SLUJITORUL ZICE :

CE A UNIT DUMNEZEU OMUL SĂ NU DESPARTĂ ”.

Dar şi Sf. Apostol Pavel- Gura lui HRISTOS- zice că cei căsătoriţi nu mai au dreptul să se despartă şi să se recăsătorească ci fie rămân aşa despărţiţi, fie să se împace.

De aici rezultă că :

Slujitorul Sf.Altar nu are voie să calce această Lege Divină, adică să facă voia oamenilor, căci pe de o parte- cea de a doua cununie nu este canonică- iar pe de altă parte el face păcat ca şi cei doi soţi şi naşii.

Dar mai este încă un ARGUMENT DIVIN :

CĂ LA DUMNEZEU- cei doi chiar de se vor despărţi- rămân tot soţ şi soţie, împreună, iar de se recăsătoresc fac cu toţii desfrânare- păcat de moarte.

Iar slujitorul- preot- se face complice şi va duce aceeaşi osândă.

Faptul că această slujbă este scrisă în carte- eu zic că nu este o dovadă a valabilităţii ei, chiar dacă, cartea este ortodoxă- cu binecuvântarea Patriarhului.

Căci cine este mai mare Patriarhul sau HRISTOS Dumnezeu care Porunceşte clar şi categoric, şi imperativ, şi preventiv zicând că  ”ce-a unit El, Dumnezeu, omul- indiferent ce rang are el- să nu despartă ”.

Dacă analizăm mai de aproape acest lucru, constatăm un adevăr foarte îngrijorător că tocmai capul Bisericii orotdoxe este cel care calcă PORUNCA lui Dumnezeu.

Din experienţa de cunoaştere a modului de cugetare al oamenilor am constatat că există mireni care încearcă în mod insistent şi chiar impunător să-l determine pe slujitor să facă chiar abatere de la rânduială- celor două feluri de cununii- aşa cum se ştie, mai întâi se face cununia civilă rânduită din motive dogmatice ortodoxe Evanghelice temeinice, ca de exemplu:

La instituţia civilă mai întâi trebuie să se ia în evidenţă schimbarea statutului  ortodox al viitorilor soţi, căci nu mai rămân cum au fost până atunci, necăsătoriţi- fără poziţie la starea civilă şi la Registrul agricol, şi în toate evidenţele lor- ci devin soţ şi soţie cu schimbare şi de nume de către soţie. Pe de altă parte este necesară această etapă ca să se facă strigări în Sf. Biserică- că precum X şi Y se căsătoresc  ca să afle lumea şi toate rudele, ca nu cumva să se căsătorească rudenii apropiate  – nepermise- care este nu numai un păcat dar are şi urmări degenerative şi chiar diavoleşti la urmaşi, la copiii ajunşi- în câteva cuvinte- ” victime ” nevinovate ale părinţilor dar şi ale preoţilor slujitori care vai ! vor răspunde la Judecată.

Iată, dau acum un caz- concret- la Sf. Mănăstire Mărcuş: un domn orăşean, masiv, cu o figură şi cu o voce impunătoare, îmi impunea mie să sar peste cununia civilă şi să fac direct cununie religioasă. Dar şi viitoarea soţie aflată în stare gravă şi inconştienţă susţinea cu încăpăţânare dorinţa abuzivă, şi necanonică şi vinovată de a călca de fapt o lege civilă stabilită tot de Dumnezeu.

Dacă cercetăm la concret s-ar părea că acest bărbat, viitor soţ, aflat în conflict cu Legile civilă şi Divină- să fie chiar rudă cu viitoarea soţie, şi ea, nefericita, să consimtă.

De aceea, iarăşi insist ca slujitorul să fie atent şi exigent.

Duhovnicul NIL

Sursa: sfaturi-duhovnicesti.ro

CEA DE-A DOUA CUNUNIE RELIGIOASĂ ORTODOXĂ ESTE PĂCAT DE MOARTE

ALARMĂ ORTODOXĂ LUMINĂTOARE NAŢIONALĂ

CEA DE-A DOUA CUNUNIE RELIGIOASĂ ORTODOXĂ ESTE PĂCAT DE MOARTE. PATRIARHUL IUSTIN CARE A APROBAT CEA DE-A DOUA CUNUNIE RELIGIOASĂ A FĂCUT PĂCAT DE MOARTE.

DAR IATĂ CĂ DUPĂ EVANGHELIA LUI HRISTOS MAI MULŢI AU FĂCUT ACEST PĂCAT DE MOARTE :

 1. PATRIARHUL IUSTIN
 2. EPARHUL TERITORIAL
 3. PREOTUL SLUJITOR
 4. CEI DOI CUNUNAŢI A DOUA OARĂ
 5. NAŞII CARE I-AU CUNUNAT
 6. ŞI TOŢI CARE AU ŞTIUT CĂ ESTE PĂCAT

ŞI AU TĂCUT MOTIVAŢIA EVANGHELICĂ :

I. OARE NU ZICE STĂPÂNUL- DUMNEZEUL NOSTRU AL ORTODOXIEI : ” CE A UNIT DUMNEZEU, OMUL SĂ NU DESPARTĂ.”

II. OARE NU ZICE CHIAR HRISTOS ÎN SF. SA EVANGHELIE : ” CEL CE IA PE CEA DESPĂRŢITĂ FACE DESFRÂNARE.” ” LA FEL ŞI CEA CARE IA PE CEL DESPĂRŢIT FACE DESFRÂNARE”

III. NU ZICE OARE ŞI SF. AP. PAVEL : ” CINE S-A DESPĂRŢIT- ORI SĂ SE ÎMPACE, ORI SĂ TRĂIASCĂ AŞA PÂNĂ LA MOARTE.”

De aceea- eu când am fost luminat şi am citit din Aghiasmatar slujba la cea  de-a doua cununie religioasă m-am îngrozit, căci am avut dintr-o dată înţelegerea alarmantă şi înfricoşătoare că prin aceste slujbe toţi cei numiţi mai sus au călcat PORUNCA Lui Dumnezeu de la PRIMA CUNUNIE RELIGIOASĂ, au călcat Evanghelia Lui HRISTOS luminătoare şi acuzatoare, au călcat PORUNCA SF. AP. PAVEL- GURA LUI HRISTOS- şi vai ! nimeni nu a descoperit acest adevăr, nici marii duhovnici văzători cu duhul şi care pretind că Îl iubesc pe Dumnezeu şi pe semeni, nici ACTUALUL PATRIARH DANIEL şi nici ARHIEREII- ARHIPĂSTORII puşi de Dumnezeu anume să păzească TURMA LUI HRISTOS de TOŢI LUPII CARE VOR SĂ O RĂPEASCĂ PE EA. OARE NU VOR RĂSPUNDE TOŢI ÎN FRUNTE CU PATRIARHUL DANIEL ?

DE ACEEA TREBUIE GRABNIC : SĂ SE DISCUTE ÎN SF. SINOD B.O.R. ŞI SĂ SE AJUNGĂ LA HOTĂRÂREA UNANIMĂ SĂ ANULEZE GRABNIC CEA DE-A DOUA CUNUNIE RELIGIOASĂ ORTODOXĂ ŞI SĂ DEA GRABNIC PASTORALA CA ÎN TOATE BISERICILE SĂ SE ANULEZE- REFUZE CATEGORIC- CEA DE-A DOUA CUNUNIE RELIGIOASĂ ORTODOXĂ, ŞI SĂ SE ANULEZE TOATE CĂRŢILE ÎN CARE SE PREVEDE ACEASTĂ SLUJBĂ, ŞI SĂ SE EDITEZE GRABNIC- DIN NOU : MOLITFELNICUL AGHIAZMATARUL

De v-am supărat vă cer iertare.
Ieromonah Nil- Mărcuş

Sursa: sfaturi-duhovnicesti.ro/


Canonul 9 al Sfântului Vasile cel Mare 

DESPĂRŢIREA (DIVORŢUL) 

Hotărârea Domnului este că nu-i iertat nimănui a desface căsătoria afară de motivul de adulter (Mt. 5, 32). Urmând sensul cuvintelor Domnului, se potriveşte deopotrivă atât bărbaţilor, cât şi a femeilor. Dar obiceiul nu este aşa; căci în privinţa femeilor aflăm rigurozitate multă în tratament, zicând Apostolul că cel ce se lipeşte de o desfrânată un trup este (I Cor, 6, 16), iar Ieremia că femeia de se va împreuna cu alt bărbat, să nu se mai întoarcă la soţul ei, ci spurcându-se să se spurce (Ier. 3, 1); şi iarăşi: Cel ce ţine adulteră este fără de minte şi nelegiuit (Pilde 18, 23); iar obiceiul orânduieste ca atât bărbaţii adulteri, cât si cei ce trăiesc în desfrâu să se reţină de la femei; încât ceea ce trăieşte împreuna cu un bărbat lăsat nu ştiu de poate fi numită adulteră; deoarece aici vina atinge pe ceea ce a lăsat pe bărbat, din care cauză s-a depărtat de căsătorie; căci sau bătută fiind si nesuferind bătăile, trebuia să rabde mai vârtos decât să se despartă de soţ; sau nesuferind paguba de averi, nici această pricină nu este vrednică de luat în seama; iar dacă bărbatul acela ar vieţui în des-frâu, în privinţa aceasta nu avem în obiceiul bisericesc această observaţie. Ci chiar de bărbatul necredincios nu s-a orânduit ca femeia să se despartă, ci trebuie să rabde din cauză că nu ştie care va fi sfârşitul. Căci ce ştii femeie, dar dacă-ţi vei mântui bărbatul? (I Cor. 7, 6). Drept aceea, care a lăsat pe soţul său şi s-a dus la altul este adulteră; iar cel părăsit este de iertat, si nici ceea ce vieţuieşte laolaltă cu unul ca acesta nu se osândeşte. Insă dacă bărbatul, despărţindu-se de soţie, ar merge la alta, atât ci este adulter, fiindcă o face pe dânsa să fie adulteră, cât şi ceea ce vieţuieşte împreună cu dânsul este adulteră, fiindcă a atras la ea bărbat străin.


Părintele Nil avea o poziție total intransigentă în cazul divorțului și recăsătoririi.  Totuși trebuie spus că există canoane care reglementeaza căsătoriile a doua și, cu foarte mare greutate a treia, în anumite condiții/ excepții.

Canoanele: 1 Laodicea, 4 al Sfântului Vasile cel Mare.

Și pentru a vedea că nu este un caz singular de intransigență putem citi și Canonul 2 al Sfântului Nichifor Mărturisitorul, care interzice punerea cununilor pe capetele celor ce ajung la a doua și a treia nuntă, considerându-i „biruiți”.

Însă Biserica nu a ascultat de glasurile extreme și dă voie a se face, în condițiile canonice, a doua și a treia nuntă, încununând mirii, dar oprindu-i de la împărtășanie un a, doi sau trei și interzicând preotului ce a făcut acea nuntă să mănânce cu aceia. – Pidalion pag. 727-728.


Iată ce spunea pr. Ioanichie Bălan despre condițiile în care se acceptă divorțul și recăsătorirea:

„În ce condiții Biserica Ortodoxă dă dezlegare pentru a doua și a treia nuntă?

Biserica lui Hristos, potrivit sfintelor canoane, dezleagă pentru a doua și chiar a treia cununie, numai dacă unul dintre soți a decedat și dacă cel rămas în viață este sub 45 de ani, ca bărbat, și sub 40 de ani ca femeie, și nu au copii, în speranța nașterii de copii și pentru evitarea desfrâului. Însă dacă soțul rămas văduv renunța la căsătorie și trăiește în curăție, purtând grijă de copiii săi, și își pune toată nădejdea numai în Dumnezeu și în duhovnicul său, acela a ales cea mai bună cale și are mare plată de la Dumnezeu.

În ce condiții Biserica Ortodoxă aprobă divorțul?

Biserica Ortodoxă cunună pe fiii săi pentru toată viața, nu numai pe un an, doi sau mai mulți. Dar dacă unul din soți cade în desfrânare și alte păcate grele și este dovedit, și nu vrea să părăsească păcatul, iar celălalt soț este cinstit și nu mai poate răbda această fărădelege, atunci Biserica, potrivit cuvântului Mântuitorului (Matei 19, 9), acceptă divorțul și, cu aprobarea episcopului, dezleagă la a doua nuntă pe soțul care a fost cinstit în prima căsătorie. Biserica mai aprobă divorțul când unul dintre soți s-a făcut sectant, ori s-a lepădat de credința în Dumnezeu, sau în cazul când unul , ori amândoi, intră în viața monahală, pe bază de consimțământ reciproc.

În afară de cazurile de mai sus Biserica Ortodoxă nu aprobă nici un fel de divorț, iar cei care divorțează o dată și de mai multe ori fără motive canonice și iar se recăsătoresc, aceia singuri se despart de Dumnezeu și de Biserică, căci trăiesc și unii și alții în preadesfânare și în concubinaj, cum ne învață Mântuitorul. Asemenea căsătorii sunt total necanonice, soții vinovați nu se pot împărtăși șapte ani, iar preoții care săvârșesc asemenea cununii din adulter, fără aprobarea episcopului, calcă și ei sfintele canoane și vor da răspuns în fața lui Dumnezeu, căci prin aceasta se încurajează divorțul și adulterul în masa credincioșilor noștri.” – Călăuză ortodoxă în Biserică I, Arhimandrit Ioanichie Bălan Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 2001, pag. 100-101.

9 gânduri despre „Părintele Nil Efrim despre cununia a doua, religioasă și civilă

 1. Aici referitor la casatorii sunt niste aspecte de care trebuie tinut cont, si anume: eu de exemplu cu sotia mea suntem casatoriti civil ci nu religios deoarece sotia mea este atee, degeaba vreau eu daca ea nu vrea, eu unul sunt constient ca traiesc in pacat si am vrut o nunta normala ci nu cu zurgalai si cu surle si trambite, atunci ce vina pot avea, !?, ce vina au aceia care parteneri de viata au luato razna din diverse motive si ca atare oameni siau refacut viata cu cineva cu care sa poata convietui?!, sau ce vina au preoti cand anumiti indivizi se prezinta la preot pt a se casatorii si ei ai zic ca nu au mai fost casatoriti!?, este ca si in cazul spovedaniei si impartasaniei cand multi se duc a se spovedi la preot dar in loc sa spuna ceea ce trebuie ei spun verzi si uscate

  Apreciază

  • Si mai este un aspect referitor la cei incinerati. Sunt persoane care dupa deces au dorit sa fie inmormantati crestineste, insa familia, rudele, prieteni, autoritatile au trecut peste dorinta lor si iau incinerat invocand diverse motive, si din pacate acestia nu beneficiaza de slujbe din partea preotului cu toate astea nu din vina lor au fost incinerati, deci trebuie tinut cont si de acest aspect si mai ales ca sunt ft multi micuti ce mor in spitale si sunt incinerati, nici macar La gropi comune nu sunt dusi

   Apreciază

 2. Este f.trist să citesc așa aberații…dar și mai trist este că sînt aberațiile unui anume iromonah Nil.Cu siguranță nu este ieromonah,ci un pseudonim ca să aibă credibilitate minciuna lui.Sau este vreu ieromonah care habar nu are de legile lui Dumnezeu…habar nu are de Pidalion
  Adevărat că nu este a doua căsătorie dar Sfinții au acceptat binecuvîntare ptr a nu trăi în desfrânare.
  Cum?rămân canoanele mincinoase?că vine unul ca Nil și spune că :„Cununia a doua, religioasă și civilă, este necanonică și păcat de moarte”?…de la care Sfinți a luat el așa învățătură?
  *******************************************************************
  Ieromonah Nicodim Sachelarie – CASATORIA A DOUA
  https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/11/01/ieromonah-nicodim-sachelarie-casatoria-a-doua/
  *******************************************************************
  Ieromonah Nicodim Sachelarie – CĂSĂTORIA A TREIA
  https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/11/19/cine-se-poate-casatori-a-treia-oara/
  *******************************************************************
  CINE SE POATE CĂSĂTORI A TREIA OARĂ…PRAVILA BISERICEASCĂ-Ieromonah Nicodim Sachelarie
  https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/11/19/cine-se-poate-casatori-a-treia-oara/
  *******************************************************************
  PR XENOFONT
  Cine se poate căsători a doua și a treia oară conform Sfintelor Canoane ale Sfinților Părinți….ca să fie binecuvântată de Dumnezeu căsătoria lor
  https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/11/19/cine-se-poate-casatori-a-doua-si-a-treia-oara-conform-sfintelor-canoane-ale-sfintilor-parinti/
  *******************************************************************

  Apreciază

 3. Îmi cer iertare pentru greşealå!ORTODOXIE!Corect scris:Jurnal de bord actual de cålåtorie a acestei vieți våzutå la lumina ortodoxiei.Cu siguranțå, pårintele Nil se roagå pentru luminarea şi mântuirea ta!

  Apreciază

 4. Parintele Nil este un aiurit, care traind in manastire izolat de durerea si realitatile lumii, nu vede padurea din cauza copacilor. Canoanele nu acopera, din nefericire, toate cazurile care pot apare in viata…Ce se face daca, un sot pacatuieste 1 singura data, se caieste si cere iertare si face canon si doreste continuarea casatorie in stil crestin orthodox. Celalat sot, puritanul, nu doreste sa ierte sotul care a pacatuit, nici in mila crestina si , mai mult sare la bataie si doreste sa omoare pe sotul care a pacatuit si il pune in primejdie de moarte cu buna stiinta, asa, ca o razbunare….Evident, casatoria nu mai poate continua si ambii au binecuvantare de a se casatoria a doua oara . religios si in stil crestin orthodox pentru a face copii. Nu trebuie sa judecam pe altii. Duhul Sfant vine la aceste casatorii si eu am fost martor la aceasta minune!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s