Un nou act de curaj! MÂNĂSTIREA „LACUL FRUMOS„ A ÎNTRERUPT POMENIREA arhiepiscopului VARSANUFIE

Înaltpreasfinția Voastră,

În urma evenimentelor din ultima vreme din sânul Bisericii Ortodoxe, respectiv Sinodul din Creta, noi obștea Mănăstirii Lacul Frumos, com. Vlădești, Jud. Vâlcea vă facem cunoscute următoarele:

1. Organizarea Sinodului, în multele sale aspecte, se abate de Ia tradiția Sinoadelor ecumenice și locale, instaurând infailibilitatea papală în Biserica Ortodoxă;

2. Documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine” reprezintă cartea de identitate sau cartea de vizită a ereziei ecumeniste.

3. Tot în acest document Ia punctul 22 se specifică faptul că „păstrarea credinței ortodoxe autentice este asigurată numai prin sistemul sinodal” și acest sistem este „cea mai înaltă autoritate în aspecte de credință și reguli canonice”. Însă cea mai mare autoritate în materie de dogme este conștiinta trează a Bisericii. Pentru acest fapt în istorie sunt consemnate unele sinoade ca fiind dreptmăritoare. iar altele ca fiind tâlhărești;

4. Prin documentul „Sfânta taină a cununiei și impedimentele Ia aceasta” în cadrul capitolului II intitulat „lmpedimente Ia căsătorie și aplicarea iconomiei” se introduce posibilitatea aplicării iconomiei Ia căsătoriile dintre ortodocși și eterodocși încălcând astfel Canonul 72 al Sinodului Quinisext care prevede că aceste căsătorii sunt interzise.

5. La scrisoarea pe care v-am trimis-o în data de 20.07.2016 ați evitat să ne comunicați poziția oficială a Înaltpreasfinției Voastre referitoare Ia situația Sinodului din Creta.

6. Până în prezent nu ați arătat o poziție de veto în privința Sinodului. Pentru acestea, conform Canonului 15 al Sinodului I – II din Constantinopol (861) care face referire Ia încetarea pomenirii ierarhului, noi obștea Mănăstirii Lacul Frumos, decidem încetarea pomenirii în cadrul slujbelor a Înaltpreasfinției Voastre.

În atenția Înaltpreasfințitului Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului

Data 01.08.2016

Varianta PDF cu semnături: http://psaltirea.ro

Sursa: sinodultalharesc.tk 

Să țină Dumnezeu și această mică obște, să-i întărească și să înmulțească mânăstirile care reacționează în acest fel! Amin!