Video – Părintele Simeon Zaharia a reintrat sub ,,ascultare” faţă de ereticii cretani

simeon-2

Părintele Simeon Zaharia s-a sucit iar, de data asta pe motiv de ,,remuşcări”, de ,, lipsa unei gândiri mai profunde”, dar şi din cauză că nu are studii teologice. ,,Mai bine tăceam!”- a mai spus părintele într-un alt interviu şi cu adevărat mai bine tăcea decât să producă şi mai multă tulburare…

Aşadar după ce a declarat că sinodul din Creta este un sinod tâlhăresc (amănunte puteţi vedea aici Părintele SIMEON ZAHARIA de la Sihăstria, duhovnicul lui Teofan: „ACUMA CÂND O SĂ VIE, AM SĂ-I SPUN RĂSPICAT: ÎNALT PREASFINȚITE, TREBUIE SĂ RENUNȚAȚI LA CEEA CE AȚI FĂCUT; NEAPĂRAT! DACĂ NU…, GATA, NU MAI PUTEM: ÎNTRERUPEM POMENIREA!), pe 7 decembrie 2016, Mănăstirea Sihăstria a revenit cu un comunicat de presă în care precizează că membrii Consiliului duhovnicesc al mănăstirii l-au cercetat pe Părintele Simeon şi după ce l-au informat, acesta din urmă s-a liniştit sufleteşte şi a recomandat tuturor pomenirea ÎPS Teofan.

Întreg comunicatul îl puteţi citi mai jos: 

Consiliul duhovnicesc al Mănăstirii Sihăstria s-a reunit în data de 05.12.2016, ca să examineze tulburările care au apărut în unele schituri ale mănăstirii datorită interpretării greşite a hotărârilor Sinodului din Creta din 2016.

S-a constatat că printre cei afectaţi de aceste tulburări a fost şi Ieroschimonahul Simeon Zaharia de la Schitul Poiana lui Ioan, care a fost dezinformat în decursul timpului de către mai multe persoane.

Cu o zi înaintea acestui consiliu, părinţii mănăstirii l-au cercetat pe Părintele Simeon şi i-au pus la îndemână mai multe informaţii şi documente despre Sinodul din Creta, precum şi concluziile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 29 octombrie 2016. Astfel Părintele Simeon a remarcat şi apreciat Concluziile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, că Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe nu a formulat dogme noi, canoane noi sau modificări liturgice, ci a mărturisit faptul că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească a lui Hristos. De asemenea, s-a luat act de faptul că textele pot fi explicitate, nuanțate sau dezvoltate de către un viitor Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe. Explicitarea acestora și redactarea altor documente sinodale cu teme diferite nu trebuie realizate, însă, sub presiunea timpului, ci, în cazul în care nu există consens panortodox, ele trebuie amânate și perfecționate până când se va realiza un consens.

Această informare a dus la buna înţelegere a situaţiei privind consecinţele lucrărilor Sinodului din Creta şi liniştirea sufletească a Părintelui Simeon Zaharia, acesta recomandând tuturor pomenirea Ierarhului său, IPS Teofan.

Consiliul duhovnicesc al mănăstirii noastre, ca reprezentant duhovnicesc al obştii sale, sprijină unitatea Bisericii, pe ierarhul său – IPS Teofan – şi întregul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, considerând nejustificată reacţia unor clerici şi credincioşi de neascultare faţă de Biserică şi de ierarhii săi canonici.

Iar interviul cu mărturisirea lui îl puteţi asculta aici: 

Sursa: http://www.doxologia.ro