SINAXA DE LA VOLOS – Atenționare către ierarhii români: ORICE MĂSURI DE PEDEPSIRE ȘI PRIGONIRE A PĂRINȚILOR MONAHILOR, MONAHIILOR ȘI MIRENILOR DIN ROMÂNIA (pentru îngrădirea de erezie) SUNT NECANONICE!

Hotărârea Sinaxei Clericilor și Monahilor Ortodocși din Grecia

vin în apărarea românilor care au oprit pomenirea ierahilor

 eisagogi-agion

Hotărârea Sinaxei Clericilor și Monahilor Ortodocși de la Volos referitoare la susținerea mănăstirilor, schiturilor, preoților, monahilor și monahiilor din România care au întrerupt pomenirea episcopilor datorită acceptării de către aceștia a numitului „Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe”, în fapt a oficializării ereziei ecumeniste în Biserica Ortodoxă.

       Hotărârea Sinaxei Clericilor și Monahilor Ortodocși de la Volos referitoare la susținerea mănăstirilor, schiturilor, preoților, monahilor și monahiilor din România care au întrerupt pomenirea episcopilor datorită acceptării de către aceștia a numitului „Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe„, în fapt a oficializării ereziei ecumeniste în Biserica Ortodoxă. 
     După  luarea la cunoștinta de către membrii Sinaxei, condusă de către protoprezbiter prof. Gheorghe Metallinos, protoprezbiter prof. Theodoros Zisis, Gheron Evstratie Lavriotul, arhimandritul Athanasie, proegumenul Marelui Meteor, arhimandrit  Sarandi Sarandos și a egumenului Hrisostomos al Mănăstirii Sfântul Nicodim (Gumenisa), a faptului că mulți preoți, ieromonahi, monahi, maici și mireni din România s-au îngrădit pe ei inșiși  de ierarhia canonici a Bisericii, s-a hotărât ca Părintii Aghioriți, membri deplini ai Sinaxei de la Volos, care în grup au oprit pomenirea Patriarhului Bartolomeu, să compună un text de susținere a tuturor părinților și fraților in Hristos nepomenitori în care să se atragă atenția ierarhiei române  asupra faptului ca orice măsuri de pedepsire sau prigonire a părinților, ieromonahilor, monahilor, maicilor sau mirenilor, care din motive de conștiintă dogmatică s-au îngrădit pe ei înșiși (prin oprirea comuniunii liturgice) de pseudo Sinodul din Kolombari, sunt cu totul lipsite de temei canonic, pentru că îngrădirea canonică nu reprezintă o schisma, ci o izbăvire de schisma și o vindecare de erezie.  
    Sinaxa de la Volos este formată din părinți care au oprit pomenirea ierarhilor lor și din părinți care nu au oprit pomenirea ierarhilor lor, cu toții aflându-se în deplină armonie și împreună lucrare în Hristos Domnul și în comuniune liturgică.
 
Au consemnat: 
Egumenul Gheron Evstatie al Marii Lavre a Sfântului       Munte Athos
și
Gheron Sava Lavriotul
 
 Notă:
 Menționăm faptul că Egumenul Gheron Evstratie Lavriotul a declarat în fața Patriarhului Bartolomeu că de astăzi nu va mai fi pomenit la sfintele slujbe săvârșite de sfinția sa în calitate de Sfințit Slujitor al Altarului, de Gheron al Sfintei Marii Lavre și de Egumen al Schitului „Axion Estin” Varibombi- Atena. Deasemena părintele profesor Theodors Zisis a anunțat că după ce se va materializa Simpozionul Interortodox despre pseudo Sinodul din Kolimbari și oprirea pomenirii, cu prezența multor ierarhi, teologi de marcă, clerici și mireni, vă opri pomenirea Arhiepiscopului Tesalonicului Antimos pentru că nu s-a exprimat împotriva acestui pseudo sinod. 
Surse:
synaxisorthkm@gmail.com
geron.savvas.lavriotis@outlook.com
Traducere (G. O.)