Pustnicul SERAFIM din Muntele Rarău: „Căci, să știți fraților, ce s-a petrecut în Creta a fost cu ordin direct de la slujitorii antihristului ce va sluji peste acest amestec de religii.”

Muntii Rarau

Iubiți frați în Domnul,

Trăim în vremuri de cumpănă a Bisericii, când ni se cere, ca în primele veacuri de creștinism, să mărturisim dreapta credință. Acum nu mai vin cu pedepse inumane, căci nu sunt în acord cu drepturile omului, dar ne vând prin tratate și acte ascunse, la care noi nu avem niciun cuvânt de spus. Au confiscat Biserica doar pentru ei, iar ei la rândul lor sunt în mâinile mai marilor acestei lumi, ce decid soarta omenirii. Asta pe cât îngăduie Atotputernicul Dumnezeu, pentru a ne vădi necredința și pentru a ne cerne.

De când a avut loc falsul sinod din Kolimbari, în insula Creta, tulburarea, dezbinarea și prigoana au fost roadele ce le-am văzut fiecare dintre noi la nivelul întregii Ortodoxii. Acest lucru nu s-a mai întâmplat cu niciun Sinod Ecumenic, deși s-a vrut a fi și chiar s-a autonumit „Sfânt și Mare”. Ce concluzie putem trage din aceste roade pe care le-am văzut, decât că nu a fost de la Duhul Sfânt. Cât privește aspectele teologice, cred că au fost îndeajuns lămurite, pentru cine a căutat să afle Adevărul. Aș întreba doar atât: era nevoie de un sinod, făcut doar pentru a-i numi pe eretici, biserici?

Este dureros că cei ce se numesc și așa ar trebui să fie, Părinte Patriarh, Părinte Mitropolit, Părinte Episcop, nu arată dragoste părintească față de fiii ce se necăjesc pe bună dreptate de apostazia acestui fals sinod. Dimpotrivă, ei pun biciurile și-i izgonesc în vâltoarea lumii. Asta e durerea cea mare, căci vedem că ei sunt lupi, iar nu păstori. Ei ar pierde întreaga turmă, decât să renunțe la o semnătură politică. Căci, să știți fraților, ce s-a petrecut în Creta a fost cu ordin direct de la slujitorii antihristului ce va sluji peste acest amestec de religii.

Să nu ne punem nădejdea în oameni, căci acum oamenii au mai multă frică de legi, iar legile le schimbă după interesele lor. Să avem nădejde că Hristos ne va ajuta până în ultima clipă, mai ales atunci când nu mai vedem nicio nădejde. Trebuie să stăm în Biserica Sfinților Părinți, păstrând neschimbată învățătura de la Duhul Sfânt, căci și Domnul va fi cu noi și nu avem de cine ne teme. Noi nu schimbăm nimic și nu plecăm nicăieri! Așa ne vom mântui. Răbdați până la capăt. Rugați-vă neîncetat unii pentru alții. Maica Domnului să ne mântuiască pe toți! Amin.

6 februarie 2017, pomenirea Sfântului Fotie cel Mare
pustnicul Serafim din muntele Rarău

sursa: primit la comentarii de la un grup de credincioși ce au fost zilele trecute în Rarău.

De pe: sinodultalharesc.tk

Reclame

MĂRTURISIREA CREDINCIOȘILOR ÎNTR-O BISERICĂ DIN BUCUREȘTI și DOVADA că preoții care întrerup pomenirea ierarhilor ecumeniști, fără să anunțe public, prin scrisoare deschisă, NU SUNT MĂRTURISITORI ADEVĂRAȚI

Astăzi, duminica a 34-a după Rusalii (a întoarcerii fiului risipitor), într-o biserică din București. 

Părintele paroh, în ultimul timp, întrerupsese pomenirea patriarhului, spre bucuria multor credincioși, care veneau acolo ca la un loc de refugiu, în aceste vremuri de apostazie. Părintele nu a făcut publică întreruprea pomenirii și mergea pe… șest cum s-ar spune. Patriarhul ecumenist se pare că aflase, dar se prefăcea că nu-l vede (sau cel puțin așa credeau credincioșii). 

Dar iată că i-a venit un preot co-slujitor și părintele nevoit probabil, având de data asta un martor direct în altar (celălalt preot), a început să citească obișnuitele pomeniri ale ierarhului locului. 

La prima pomenire a dat replica un cor de femei din stânga: ERETIC ESTE! Părintele paroh a dat dezaprobator din cap spre credincioși, iar preotul cu care slujea se uita extrem de mirat (poate nu mai văzuse așa ceva). La a doua, din nou, strigăte de NEVREDNIC ESTE și ERETIC! La ieșirea cu Sfintele Daruri, au răsunat aceleași strigăte însoțite de ANATEMA! 

La a patra pomenire a trădătorului ecumenist, adică după Epicleză și „Cuvine-se cu adevărat”, s-a declanșat vacarmul. Ascultați aici: 

Asupra credinciosului care se aude cel mai tare au venit trei bărbați, care ajutau în altar, să-l dea afară. Au sărit să-l apere alți credincioși și nici el nu s-a lăsat intimidat, așa că a rămas înăuntru.

După rugăciunea „Tatăl nostru” s-a făcut liniște… Dar a urmat predica părintelui, care indignat fiind de tulburarea din biserică și de faptul ca a fost făcut „vândut” și „câinele lui Ciobotea”, a încercat o paralelă între întoarcerea fiului risipitor (păcătos nesocotit) și credincioșii care au îndrăznit să tulbure liniștea Sfintei Liturghii. 

A acuzat credincioșii că sunt răi și că urăsc pe aproapele lor. Că cităm din Sfinții Părinți, dar nu i-am citit în veci, că vorbim de canoane dar nu le-am citit în veci. Că trebuie să ne rugăm pentru cei care au făcut greșeli. Că nu contează neapărat pomenirea unui nume, căci liturghia este hristocentrică. Că internetul produce numai tulburare și dezbinare, că nu e bine ce facem. Se vedea clar cum confundă păcatele obișnuite cu greșeala hulitoare împotriva Duhului Sfânt – erezia. A citit ceva din Sfântul Nectarie care îndemna la iubirea pentru eretici. Tocmai pe Sfântul Nectarie l-a găsit. De ce n-o fi citit el și alte pasaje din acest sfânt. Una e iubirea pentru toți oamenii și alta părtășia cu ereticii.

Ce să zic… Ai căzut și dumneata părinte… 

Notă: Înregistrarea  a fost făcută special ca să nu se vadă despre ce părinte este vorba sau ce biserică e. Deși, cred că acum nu mai contează, odată ce a reintrat sub ascultare de stăpânii eretici. Dar, Dumnezeu e atotputernic, poate își revine… 

Image result for corabia bisericii icoane

Foto: traditiaortodoxa.wordpress.com

La slujbă a asistat și părintele Tihon Bivoleanu de la Petru Vodă, venit în București pentru niște investigații la spitalul Fundeni și care, la final, a spus că pentru păcatele poporului vine apostazia, iar nouă nu ne rămâne decât să mărturisim. 

Fragment din procesul Sfântului Maxim Mărturisitorul:

Acuzatorii către Sfânt

Zis-au lui:
– Dar ce vei face, de vreme ce cei din Roma sunt uniţi cu cei din Constantinopol? Căci aseară au sosit de la Roma două delegaţii şi mâine dimineaţă, în ziua duminicii, se vor împărtăşi cu Patriarhul din Preacuratele Taine. Cuviosul răspunse:
– Chiar dacă tot Universul va fi în comuniune cu Patriarhul, eu nu voi fi în comuniune cu el. Precum ştiu că Sfântul Duh prin Apostolul Pavel spune că îngerii înşişi vor fi anatema dacă ar propovădui într-alt chip, aducând ceva nou în credinţă(Galateni 1,8).

Cu alt prilej, Eparhul Constantinopolului l-a întrebat pe Sfântul Maxim:
– Vei intra în comuniune cu Biserica noastră sau nu?

– Nu voi intra, a răspuns Sfântul.

– De ce? a întrebat Eparhul.

– Deoarece a încălcat hotărârile Sinoadelor Ortodoxe, a spus Sfântul Maxim. Eparhul a continuat:
– Dacă este aşa, cum se face că părinţii acelor sinoade rămân în dipticele Bisericii noastre?

– Ce câştigaţi pomenindu-i, dacă vă lepădaţi de învăţăturile lor? l-a contrazis Sfântul. Nimic nu câştigaţi!

Apoi trimișii Patriarhului i-au spus:
-Într-un singur lucru îi superi pe toți, că îi faci pe mulți să rupă legătura cu Biserica de aici. Atunci Sf. Maxim a spus:
-Este vreunul care spune că l-am îndemnat să rupă legăturile cu Biserica Bizanțului?

Apoi ei au răspuns:
-Faptul că tu ai rupt legăturile este cel mai mare îndemn pentru toți.

Sf. Maxim a zis:
-Nimic nu este mai puternic decât conștiința care te mustră și nimic nu este mai încurajator decât conștiința împăcată.