Părintele EVGHENIE TELEVKA n-a rezistat mult în starea de mărturisitor

Actualizare: 

Părintele Evghenie a reluat pomenirea episcopului eretic

23 aprilie 2017

Lupta împotriva ereziei este foarte grea. Nu rezistă decât cei care Îl iubesc pe Hristos mai presus de orice. Să dea Domnul să fie toți așa. Le-o și ne-o dorim din inimă.

În urma unor vești triste legate de el, am vrut să iau azi legătura cu părintele Evghenie, dar n-a răspuns. Am trimis pe un fiu duhovnicesc în Prod și a aflat adevărul celor petrecute azi acolo.

Deci, de la credincioșii din Prod am aflat acum cele relatate de părintele Evghenie azi la biserica din Prod:

Părintele Evghenie a fost ieri la Sibiu, și-a cerut ”iertare” de la mitropolitul Streza, acesta l-a ”iertat”, iar azi părintele Evghenie a slujit cu preotul Circa (fostul preot din Prod) la Prod, pomenind ierarhul eretic. Părintele Evghenie a anunțat că hotărârea mitropolitului este ca el să rămână în Prod, dar va sluji vreme de o lună cu un alt preot, trimis al Protopopiatului Mediaș sau din altă parte, ca să se convingă ”stăpânirea” că ”s-a cumințit.” Expresiile din ghilimele îmi aparțin.

În concluzie, voi șterge de pe site tot ceea ce s-a scris referitor la părintele Evghenie, pentru că scrisorile lui nu au fost pecetluite de viață, iar laudele și încurajările nu le-a primit în inimă. Subiectul ”părintele Evghenie” pentru mine este închis. Din păcate.

Nu trebuie să fim triști, debusolați, fiecare va da seama de faptele sale. Adică noi toți. Să fim ai lui Hristos. Acum lepădarea părintelui Evghenie este similară cu cea a mitropolitului Streza, semnatar al ereziilor din Creta.

Mântuirea este o problemă de alianță: cu Dumnezeu sau cu satana. Să ne ajute Hristos să nu Îi trădăm iubirea și să trăim în Adevăr.

Pr. Ciprian Staicu


Inițial, titlul era acesta:

Părintele EVGHENIE TELEVKA a întrerupt pomenirea ecumenistului Laurențiu Streza – Scrisoarea de întrerupere a pomenirii

Preiau de pe: prieteniisfantuluiefrem.ro

Părintele Evghenie ne-a trimis pe mail scrisoarea de mai jos, cu aprobarea pentru publicare. Dumnezeu să îl întărească în lupta cu fiara ecumenistă pe fratele nostru.

Către Înaltpreasfinţitul Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza,

 Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului

Înaltpreasfinţia Voastră, vă scriu cu adâncă durere sufletească pentru apostazia unor episcopi prin semnarea unor documente eretice la Adunarea din Creta în a. 2016. Doresc să îmi exprim adânca părere de rău pentru această lepădare de credinţa strămoşească a celor care aveau datoria să o apere. Şi mai mult mă întristează faptul că dintre aceştia faceţi parte şi Înalt Prea Sfinţia voastră.

Astfel, conform canonului 15 de la Sinodul I-II Constantinopol, am luat decizia întreruperii pomenirii numelui Înalt Prea Sfinţiei voastre la Sfintele Slujbe începând cu Sărbătoarea Învierii Domnului, 16 apr. 2017. Aşa cum prevede Tradiţia Sfintei noastre Biserici, voi pomeni în loc „pe toţi episcopii ortodocşi care drept învaţă cuvântul adevărului”, până la dezicerea publică a Înalt Prea Sfinţiei voastre de semnăturile de pe documentele de la Creta şi condamnarea ecumenismului ca erezie.

Înainte de a-mi argumenta decizia, doresc însă să vă mulţumesc pentru părinteasca dragoste faţă de mine, de care aţi dat dovadă în anumite situaţii dificile din viaţa mea. De aceea vă port în continuare în rugăciunile mele particulare, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să vă lumineze şi să vă dea putere să vă întoarceţi către dreapta credinţă, căci numai în ea avem mântuire, iar Biserica are mare nevoie de ierarhi mărturisitori, căci înşelarea ecumenistă este mare şi devorează, din interior, asemenea unui vierme, Sfânta noastră Biserică, împuţinând-o ca număr, dar nu şi ca Izvor al sfinţeniei. Vă rog să nu credeţi că am ceva împotriva dumneavoastră personal, ci doar împotriva ereziei ecumeniste, pe care, cu părere de rău, o acceptaţi ca normativă în Biserica lui Hristos. V-aş întreba ce aţi face dacă aţi fi ofiţer într-o oaste, iar generalul ar trăda ţara, aliindu-se cu duşmanul pentru distrugerea ei, şi v-ar îndemna să-i faceţi ascultare? Aţi prefera binele ţării, sau îndeplinirea datoriei de a vă asculta superiorul, care v-ar fi putea fi chiar apropiat sufleteşte?

Întreruperea pomenirii este permisă de can. 15, I-II Constantinopol, care osândeşte în prima lui parte pe cei ce se rup de episcop „pentru o oarecare vinovăţie”, mai înainte de cercetarea sinodicească, iar în a II-a parte arată „că cei ce se despart pe sine-şi de împărtăşirea cea către întâiul şezător al lor pentru un oarecare eres osândit de Sfintele Sinoade, sau de Sfinţii Părinţi, de acela adică care eresul în public îl propovăduia, şi cu capul descoperit îl învăţa, unii ca aceştia nu numai canoniceştii certări nu sunt supuşi, îngrădindu-se pe sine-şi despre împărtăşirea numitului Episcop, mai înainte de sinodiceasca cercetare, ci şi de cinstea cuvenită celor dreptslăvitori se vor învrednici. Că nu au osândit Episcopi, ci minciuno-Episcopi şi minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi de împărţiri” (Pidalion, Ed. Credinţa strămoşească, 2013, p. 362).

Teologul Mihai Silviu Chirilă arată că „ecumenismul aplicat la nivel creştin poate fi definit ca o erezie eclesiologică creată cu scopul de a produce unirea tuturor creştinilor într-o entitate religioasă, care să aibă la bază o doctrină rezultată din coexistenţa, în baza principiului minimalismului dogmatic şi neutralităţii eclesiologice, a tuturor ideologiilor eretice ale membrelor mişcării ecumeniste, puternic ajustate nevoilor ideologice ale noii lumi pe care globalizarea o pregăteşte.”

Mai întâi vom aminti faptul că ecumenismul, legalizat în Biserică prin Adunarea de la Creta, a fost dat anatemei de Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei: „Anatema – celor care se ridică împotriva Bisericii Ortodoxe şi susţin că Biserica lui Hristos s-a împărţit în aşa-zise „ramificaţii” ce diferă una de alta după doctrină şi modul de viaţă, sau că Biserica nu a existat în mod văzut, ci se va constitui abia în viitor, când toate „ramificaţiile” sau părţile, sau confesiunile şi chiar toate religiile se vor uni într-un singur trup. Anatema – şi celor care nu deosebesc preoţia şi Tainele Bisericii de „preoţia” şi „tainele” ereticilor, dar afirmă că botezul şi euharistia ereticilor ar fi suficiente pentru mântuire. De aici anatema – şi celor ce comunică în mod conştient cu ereticii amintitţi sau susţin, propagă şi iau apărarea ereziei ecumeniste proaspăt apărute a acestora sub pretextul pretinsei iubiri fraterne sau preupusei uniri a creştinilor scindaţi!”

Apoi vom arăta faptul că documentele de la Creta sunt pline de contradicţii, alcătuite nu cu claritate, aşa cum formulau Sfinţii Părinţi, ci făţarnic şi viclean, din formule de compromis, ca fiecare să le poată înţelege aşa cum vrea, cum s-a procedat şi la alte Sinoade tâlhăreşti, precum cel din Ferrara – Florenţa, unde s-a semnat unirea cu Roma tot prin formule de compromis, dar care au fost respinse de Biserica Sobornicească.

Astfel documentul „Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine” arată credinţa că „Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă Sobornicească şi Apostolească” (art. 1), dar în acelaşi timp vede în mişcarea ecumenică o „mişcare pentru restaurarea unităţii creştinilor” (art. 24). Mărturiseşte în chip fals că Mişcarea Ecumenică este continuatoarea Sfintelor şapte Sinoade Ecumenice în art. 5: „Dialogurile teologice bilaterale actuale ale Bisericii Ortodoxe şi participarea sa la Mişcarea Ecumenică se sprijină pe însăşi conştiinţa Ortodoxiei şi pe spiritul ei ecumenic, cu scopul de a căuta, pe baza credinţei şi a tradiţiei Bisericii primare a celor şapte Sinoade Ecumenice, unitatea pierdută a creştinilor.” Cele şapte Sinoade Ecumenice au dat anatemei pe eretici, despărţindu-i de Biserică, spre a le face înţeleasă starea în care se află, şi spre a-i întoarce prin pocăinţă către Sfânta Biserică. Iar Sinodul de la Creta îi numeşte făţarnic „creştini”, iar nu „eretici”, făcându-i să creadă că şi ei sunt pe calea mântuirii, de vreme ce îi numeşte aşa, căutând unirea cu ei nu prin întoarcerea lor prin pocăinţă în Sfânta Biserică, ci prin grave compromisuri dogmatice: „Metodologia urmată în timpul desfăşurării dialogurilor teologice are drept scop rezolvarea diferenţelor teologice care au fost moştenite din trecut sau a eventualelor diferenţieri apărute mai recent şi căutarea elementelor comune ale credinţei creştine.” (art. 11). Nu li se cere ereticilor nici un fel de pocăinţă pentru întoarcerea în Biserica lui Hristos, ci sunt învinuiţi indirect Sfinţii Părinţi că ne-au lăsat moştenire nişte diferenţe teologice, pe care le rezolvă ecumeniştii acum prin „dialogul dragostei”, dragoste pe care Sfinţii Părinţi, chipurile, nu o aveau faţă de eretici, de vreme ce i-au dat anatemei.

Dar să vedem ce spune Sf. Ap. Pavel despre dialogul cu ereticii: „De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit”. (Tit 3,10-11). Poate nici Sf. Ap. Pavel nu a avut dragoste faţă de eretici, dacă porunceşte să ne îndepărtăm de ei? Dar spune clar: după întâia şi a doua mustrare, iar nu printr-un dialog nesfârşit şi smintitor cu ei.

Este destul de clar că în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor (corect spus – al tuturor ereziilor) ei nu văd în Biserica Ortodoxă – Biserica cea adevărată a lui Hristos, ci au nevoie de prezenţa ortodocşilor acolo pentru a le confirma de fapt statutul lor de creştini şi de Biserici legitime, lucru pentru care îi şi atrag în dialog pe ortodocşi. Ca dovadă vedem că ei nu au cedat nimic din credinţa lor în cadrul acestui dialog, pe când ortodocşii au fost siliţi, pentru a putea continua dialogul, să accepte compromisuri dogmatice ruşinoase pentru ortodoxie. Ca dovadă să ne oprim numai asupra documentului „B.E.M.” adoptat la Lima în 1982 de comisia Credinţă şi organizare, prin care „din cele şapte Taine rânduite de Dumnezeu, scrie arhim. Serafim Alexiev în „Ortodoxia şi ecumenismul”, au fost alese doar trei”: botezul, euharistia şi preoţia, ultima, în engleză ministry, nici măcar nu înseamnă preoţie, ci slujire, ca să le convină tuturor neoprotestanţilor, care nu recunosc preoţia. Iar teologul grec A. Delybasy în lucrarea sa „Erezia ecumenismului” scrie: „Tainele nu sunt tratate drept taine ca atare, prin care se transmite harul dumnezeiesc, ci ca simple ceremonii simbolice, care au aceeaşi însemnătate ca şi predica sau chiar una mai mică”.

În II Tes. 2,15 Sf. Ap. Pavel scrie: „Staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră!” Dar să vedem cum schimbă ecumeniştii de astăzi predaniile şi rânduielile Sfintei noastre Biserici.

Slujba Prohodului Domnului din Vinerea Mare a fost scurtată, eliminându-se, în noile ediţii, chipurile în spiritul dragostei interreligioase, 13 strofe care se referă la vina iudeilor pentru răstignirea Mântuitorului. Nu se ţine de seama de faptul că toţi iudeii care nu au primit credinţa creştină se fac vinovaţi de răstignirea Domnului, pentru că ei sunt moştenitorii Făgăduinţei.

Se omite intenţionat din Molitfelnicul românesc slujba „Sinodiconului Ortodoxiei”, unde sunt daţi anatemei toţi ereticii. Căutându-se unirea interconfesională, episcopii noştri, în spirit ecumenist, nu vor să folosească numirea de eretici pentru ei, ci o îndulcesc prin cuvântul „eterodox”, care poate fi mai uşor confundat cu „ortodox”.

Se modifică substanţial, în spirit ecumenist, slujbele de primire la Ortodoxie. Acesta, în sine, este un subiect lung dacă vom arăta toate textele modificate, dar ne vom opri pe scurt asupra principalelor modificări. Iau ca şi carte de referinţă „Primirea la ortodoxie a celor de alte credinţe”, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2014 – împărţită obligatoriu tuturor preoţilor din Patriarhia Română prin intermediul Protopopiatelor. Citez: „Pe creştinii din Bisericile vechi-orientale, care se întorc şi se leapăpdă de învăţăturile lor greşite, precum şi cei care sunt despărţiţi de Biserica noastră (schismatici-stilişti) îi primim la Ortodoxie prin ungere cu Sfântul şi Marele Mir”. Cu ce putere, ne întrebăm noi, ereticii monofiziţi, condamnaţi de Sinodul IV Ecumenic, numiţi astăzi în chip viclean „Biserici Vechi-Orientale”, sunt omişi de la Taina Sfântului botez, şi se primesc doar prin mirungere? Acest lucru se justifică însă prin noile acorduri ecumenice, folosind iarăşi formule de compromis, pentru a recunoaşte ca Biserici pe eterodocşii monofiziţi.

Romano – Catolicii şi Greco – Catolicii sunt recunoscuţi ca schismatici, iar nu ca eretici, de aceea noua practică a Bisericii este de a-i primi prin Taina Mirungerii, iar nu prin Taina Botezului, contrazicând hotărârile Sinoadelor Sf. Fotie cel Mare şi al Sf. Grigorie Palama. Cunosc personal cel puţin trei astfel de cazuri. Dar noua rânduială prevede că toţi cei care au fost botezaţi în numele Sfintei Treimi prin întreita afundare, din orice cult ar face parte, pot fi primiţi doar prin Mirungere, fără Botez, sau cel puţin deschide calea acestei practici, în vederea aşteptării viitoarei uniri interconfesionale, aşteptată de mişcarea ecumenică şi de Sinodul din Creta: „Dacă botezul nu a fost făcut cu formula trinitară consacrată, sau a fost făcut printr-o singură afundare (aşa cum practică neoprotestanţii baptişti, penticostali, adventişti, nazireni, etc), el nu este valabil iar persoana respectivă trebuie botezată.” (pag. 21) Înţelegem că dacă botezul a fost făcut în numele Sfintei Treimi şi prin întreită afundare, el poate fi recunoscut, şi nu se mai repetă, indiferent din ce confesiune ar veni. Acest lucru este lăsat în practică la consideraţia preotului.

Textul arată mai departe: „De asemenea trebuie ştiut că în prezent, majoritatea pastorilor baptişti, adventişti şi penticostali, deşi rostesc numele Sfintei Treimi, botează printr-o singură afundare sau stropire cu apă” (pag. 21). Înseamnă că dacă ar exista cazuri în care botezul a fost făcut în numele Sfintei Treimi şi prin întreita afundare de un cult neoprotestant, acesta poate fi recunoscut, şi nu trebuie repetat. Acest lucru însă contravine practicii vechi a Bisericii şi constituie o inovaţie în cult.

De asemenea Mărturisirea de credinţă de primire la Ortodoxie a celor de alte confesiuni şi de alte religii a fost scurtată considerabil, chipurile pentru a înlesni trecerea la Ortodoxie, neţinând seama de faptul că omul trebuie să se lepede cu totul de credinţa greşită pentru a îmbrăţişa Ortodoxia în tot adevărul lui Hristos. Mărturisirea în sine se face, bineînţeles, dar textul ei este, din păcate, mult scurtat faţă de vechea practică.

O altă încălcare a sfintelor canoane 10 şi 45 Apostolice se produce prin rugăciunea în comun cu ereticii din „săptămâna ecumenică de rugăciune în comun” care are loc în fiecare an în perioada 18 – 25 ianuarie.

Prin acceptarea ecumenismului ca doctrină oficială a Bisericii Ortodoxe la Sinodul de la Creta, sunt acceptate toate acordurile făcute de comisiile teologice de-a lungul vremii în cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, majoritatea dintre ele făcând grave compromisuri dogmatice din partea ortodocşilor. Acest lucru, să ne iertaţi Înalt Prea Sfinţia voastră, nu-l putem accepta, ca şi toate abaterile de la Ortodoxie arătate mai sus, precum şi altele, făcute în cadrul dialogului ecumenic. Discuţia prelungită cu ereticii, din păcate, suceşte minţile teologilor ortodocşi, majoritatea dintre ei având doctorate. Dar învăţăturile Sfintelor noastre Sinoade Ecumenice şi ale sfinţilor Părinţi sunt relativizate de dragul celor căzuţi de la dreapta credinţă. Dar dacă s-ar face cu adevărat de dragul lor, le-ar mărturisi fără abateri adevărul, ca să se poată mântui şi ei şi aceia. Ortodoxia înseamnă rămânerea în adevărul lui Hristos, iar dacă cineva se abate de la acesta, se abate de la dreapta credinţă şi de la mântuire.

Cu tristeţe pentru noua politică inovatoare a ierarhilor ecumenişti,

preot Evghenie Televka

Parohia Prod


Localitatea Prod se află în nord-estul județului Sibiu, la 16 km vest de Sighișoara (care se află în județul Mureș). 


Să-l întăreasca Dumnezeu! Poate se întoarce…

Reclame

53 de gânduri despre „Părintele EVGHENIE TELEVKA n-a rezistat mult în starea de mărturisitor

 1. ro Română

  Sfantul Efrem cel Nou
  Contact
  Ne puteți contacta folosind acest formular de contact.
  Legături

  Apărătorul ortodox – pliantul juriștilor ortodocși din Moldova
  Astradrom
  Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism
  Gânduri din Ortodoxie
  Ortodoxia mărturisitoare
  Psaltirea

  Categorii

  Biblioteca (241)
  Cercul de exegeză biblică Sf. Ioan Maximovici (43)
  Comunitatea Terapeutică Ortodoxă Sf. Efrem cel Nou (41)
  Fără categorie (1)
  Noutăți (277)
  Provita (30)
  Revista Curajul de a fi fericit (216)
  Sfinții Mărturisitori din închisorile comuniste (20)

  Etichete
  acatist Arhimandrit Theodor Zisis avort casatorie Ciprian Staicu comunitate terapeutica Conferință contemporan credinta Dobritoiu Rodica donatii ecumenism extrauterin Gheronda Gavriil ghid Ilie Moldovan Infiintare interviu Ioan Selejan Iustin Pârvu mars marturie obiective ortodox Paisie Aghioritul papa Parintele Ilie Lacatusu poeme prezentare proiect european prunci scop Sf. Nectarie Sfantul Amfilohie Sfantul Athanasie cel Mare Sfantul Chiril al Alexandriei Sfantul Duh Sfantul Ioan Maximovici Sfantul Maxim Marturisitorul Sfantul Vasile cel Mare Staicu Ciprian-Ioan Staicu Ioana-Alina tineri viata video
  Părintele Evghenie a reluat pomenirea episcopului eretic

  23 aprilie 2017 / By admin2 / In Fără categorie / 1 Comment

  Lupta împotriva ereziei este foarte grea. Nu rezistă decât cei care Îl iubesc pe Hristos mai presus de orice. Să dea Domnul să fie toți așa. Le-o și ne-o dorim din inimă.

  În urma unor vești triste legate de el, am vrut să iau azi legătura cu părintele Evghenie, dar n-a răspuns. Am trimis pe un fiu duhovnicesc în Prod și a aflat adevărul celor petrecute azi acolo.

  Deci, de la credincioșii din Prod am aflat acum cele relatate de părintele Evghenie azi la biserica din Prod:

  Părintele Evghenie a fost ieri la Sibiu, și-a cerut ”iertare” de la mitropolitul Streza, acesta l-a ”iertat”, iar azi părintele Evghenie a slujit cu preotul Circa (fostul preot din Prod) la Prod, pomenind ierarhul eretic. Părintele Evghenie a anunțat că hotărârea mitropolitului este ca el să rămână în Prod, dar va sluji vreme de o lună cu un alt preot, trimis al Protopopiatului Mediaș sau din altă parte, ca să se convingă ”stăpânirea” că ”s-a cumințit.” Expresiile din ghilimele îmi aparțin.

  În concluzie, voi șterge de pe site tot ceea ce s-a scris referitor la părintele Evghenie, pentru că scrisorile lui nu au fost pecetluite de viață, iar laudele și încurajările nu le-a primit în inimă. Subiectul ”părintele Evghenie” pentru mine este închis. Din păcate.

  Nu trebuie să fim triști, debusolați, fiecare va da seama de faptele sale. Adică noi toți. Să fim ai lui Hristos. Acum lepădarea părintelui Evghenie este similară cu cea a mitropolitului Streza, semnatar al ereziilor din Creta.

  Mântuirea este o problemă de alianță: cu Dumnezeu sau cu satana. Să ne ajute Hristos să nu Îi trădăm iubirea și să trăim în Adevăr.

  Pr. Ciprian Staicu

  PS – Orice comentarii referitoare la acest articol nu vor fi publicate. Eu nu vreau să lupt contra părintelui Evghenie. Îmi pare rău pentru el. Lupta merge mai departe, cu cine este de partea lui Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu!

  http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2017/04/23/parintele-evghenie-a-reluat-pomenirea-episcopului-eretic/

  Apreciază

   • Pai cum rezista zicand ca e primit stilistu la spovedit ei insisi dand-o in alte erezii decat ecumenismu, ca poti sa te impartasesti 3 zile la rand fara spovedit intre cele 3 impartasiri (impartasirea avand loc in cele 3 zile de Sf Pasti) si mancand carne, lapte, branza, oua???? apoi te impartasesti ???

    Apreciază

    • ayeaye20,
     Exista undeva un canon care spune ca Saptamana Luminata este ca o singura zi. Ca prima zi de Paste. Asta inseamna ca daca te-ai impartasit de Inviere, te poti impartasi toata Saptamana Luminata, chiar daca nu tii post. Caci e interzis sa tii post in perioada asta. Sigur, dimineata si pana la primirea Sfintelor Taine, nu mananci.

     Apreciază

    • Ayeaye20
     Citeste canonul 66 Sinodului VI ecumenic sa intelegi cum e cu impartasirea in saptamana Luminata: ,,Sa se indestuleze credinciosii cu Sf Taine”. Si ca sa evitam pe viitor o interventie ,,erudita” despre postul euharistic, iti ofer ,,bonus” invatatura Bisericii despre postul de sambata si duminica: ,,Daca un cleric s-ar afla postind in ziua Duminicii sau a sambetei (afara numai de una), sa se cateriseasca; iar daca va fi laic, sa se afuriseasca.” (Canonul 66 apostolic). Asta este invatatura Bisericii! Postul euharistic este cel pe care il tine si preotul!
     Cu gandirea pe care o ai, esti cam ,,afurisit” prietene! Si mai vrei ,,acrivie” judecandu-i pe ceilalti! Opreste-te la timp cu comentariile pline de otrava si judecata! Pana acum ai spus numai minciuni!
     Acum, cred ca e timpul sa citesti ce spun Sf Parinti despre pocainta si smerenie! Incearca si putina rugaciune, nu strica!
     Pace si bucurie!

     Apreciază

    • Vorbesti de pocainta fariseule de ce nu zici ca vorbesti cum bate vantu pe facebook zici ca ii primesti pe stilisti la spovedit apoi le zici la oameni ca nu ii primesti ca is eretici si apoi ca iar ii primesti, nu vorbi de canoane ca nu le intelegi orb esti ca nu vezi Haru , cand te-am vazut erai rosu la față ca varlaam merticariu suferi de erezii citeste toate canoanele despre post ca sa vezi ca unele posturi nu se supun acestor canoane , si daca esti asa de ortodox de ce nu ai intrerupt pomenirea inainte de creta???, vezi-ti caderea, preotii batrani nici peste nu manaca, cand e dezlegare si oare gresesc??? Habar nu ai ce e postu te inchini la sistem si esti lepadat prin cnp 666 si vii si dai lectii de post si pocainta UNDE E POCAINTA TA????, NICI MACAR NU AI BUNU SIMT SA ZICI : AM GRESIT tot te indreptatesti, ca sa te mantuiesti ar trebui sa te opresti singur de la preotie canonu 10 sinodu 1 Ecumenic daca nu iadu te asteapta toata marturisirea antiecumenista e egala cu ZERO cand suntem lepadati prin cnp 666, dar nu vei intelege pana nu renunti la inchinarea la sistem prin cnp dat de MASONI, documentele cui le ai? , esti tu oare al lui Hristos??? esti un numar esti in inchisoarea electronica nu ai nume ai cnp NUMAR

     Apreciază

    • Si inca ceva tot zici de invatatura Bisericii cum i-ai aruncat-o lu naucu acela ce ti-a zis sa dai anathema stilismu: i-ai zis ca tu faci ce face Biserica(adica nu dai anathema) tu te contrazici singur , in Duminica Ortodoxiei e o anathema ptr cei ce neaga tainele Bisericii(bosv neaga tainele Bisericii), deci daca matale ai facut slujba in Duminica aceea indirect i-ai dat anathema si pe stilisti(prin acea anathema) si tu zici ca faci ce face Biserica??? TU Habar nu ai ce FACE BISERICA, BISERICA DA ANATHEMA EREZIA SI ERETICII…nu vorbi ca teologia nu se invata citind scolastic rational canoane ci traindu-le, si inca ceva papistasii is cei ce „impartasesc” fara spovedit, exact faceti cum zic parintii din sarea pamantului ca nu mai le cercetati CONSTIINTA(Spovedit) si le dati impartasania ca borsu. Vai voua!!! ca dormiti incontinuare…vai voua ca v-ati lepadat de parintii trupesti neavandu-i in cardu de identitate, vai tie ca il tragi in jos pe Ciprian Staicu, Vai tie ca duceti lumea in locuri de ruga supravegheate cu camere video vai voua !VAi NOUA ! CA NE-AM LEPADAT DE Nume si de Dumnezeul Treimic Ortodox si vrem impartasanie fara roada POCAINTEI,VAI NOUA! VAI NOUA !VAI NOUA!…iarta-ne Doamne pe noi lepadatii..

     Apreciază

   • Mai aveti grija unde va spovediti si impartasiti
    Tineti va de PREOTII MARTURISITORI care nu sunt pentru ” sfantul si narelui sinod ” care este talharesc ..
    Acestia sunt Preoti Adevarati si prin mainile lor se tine ORTHODOXIA .pe acest pamant Marturisirea Clericului Orthodox si a mirenilor trebuie sa fie impotriva sinodului talharesc petrecut la Creta si astfel vom sta impotriva fiarei care se vrea intronata .
    Si ca sa stiti popii care au semnat cu nume si prenune cum ca sunt de acord pentru sinodul talharesc NUMAI AU MAINI pina la incheietura coatelor .
    Mainule lor sunt inghitite de intunericul care vine de la antihrist.
    De doua , 3 ori am vazut asta …
    Le a ramas graiul spre spovedanie curata si cu pocainta sincera altminteri vor pieri cu totul in intuneric .
    SLAVA LUI DUMNEZEU SA FIE .
    Mergeti LA Preotii MARTURISITORI care fie ca pomenesc fie sau ca nu pomenesc dar sa nu fi semnat pentru Creta .
    Intrebati si cercetati ca
    MARTURISIREA SE FACE IN CUVANT SI FAPTA si totul tine de zapis si iscalitura adica sa nu semneze
    La Creta marturisirea in Cuvant a fost ” buna ” dar ce folos cu o mana au asezat si cu alta au daramat , fapta cea nebuna sau ingroparea talantului .
    HRISTOS A INVIAT
    DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT
    amin.

    Apreciază

    • In primul rsnd se raspunde cu ADEVARAT A INVIAT daca sunteti sau esti crestin botezat orthodox.
     Daca nu vrei sa marturisesti Lumina din Lumina mai bine taci si te rogi ca mai folos vei avea decat spre a ti lua osanda .
     Si asta i o prostie sa nu mergeti la Biserica sau sa te scoata dracu din Biserica ca i pomenitor sau nepomenitor .
     Lumina la Ierusalim a venit si pentru aceea mergem la Biserica pentru a fi LUMINA DIN LUMINA.

     „Ecumenistii sunt foarte vicleni si au metodele lor de constrangere …nu stiu cat voi mai sluji ”
     Ca oaie ai ochi spre a vedea si urechi spre a auzi fluierul Pastorului Cel Bun si sa nu ratacesti ci sa mergi dupa Glasul Sau care a spus ” Nu te teme turma mica caci voi fi cu tine pina la sfarsitul veacurilor”
     Biserica este a lui HRISTOS fie ca o vor darama din interior bolovanii de piatra INSA PIATRA DIN CAPUL UNGHIULUI LE VA STRICA ZIDIREA CEA BLESTEMATA SI TOATA ASEZAREA LOR CEA SPURCATA ..
     Cand ai pe DUMNEZEU cu tine poti a te bate si cu toata lumea caci de nimic nu iti va fi teama.
     Luati va mataniere de la locuri Sfinte facute de monahi si rugati va pe acestea pentru ingradirea mintii si pentru a fi acoperiti de MAICA DOMNULUI ca mult se ostenesc talharii cei nevazuti si vazuti spre pierderea sufletelor.

     HRISTOS s Inviat.

     Apreciază

    • Bai ” desteapt o ” sau „desteptule ” pina si paganii se duc la Ierusalim iau Lumina si recunosc ca HRISTOS A INVIAT
     .Dar voi pui de naparci si vipere care colcaiti pe marginea drumului precum jidovii cei blestemati ,va bucurati de intuneric si cu intunericul va veti duce.
     Ce spune Crezul Orthodox pe care il marturisim …”Lumina din Lumina” si „Cred Intr Una Sfanta Soborniceasca si Apostoleasca Biserica ”
     Va pune satana uciga l ar Crucea sa ne dezbinati pentru a nu fi UNITATEA ORTHODOXIEI?!!
     Dar asculta bine , cine sapa groapa singur in groapa cade .
     Si DUMNEZEU mi a dat in gand sa spun HRISTOS A INVIAT ca sa vad cine raspunde si cine i adevaratul marturisitor.
     Zadarnica iti este osteneala ca nu esti in Duh si Adevar .
     Mergi cu ad scriptum de la Sarea Pamantului dar tu, nici macar Crezul Orthodox nu l marturisesti .
     Ce ai castigat ?
     Sau crezi ca noi suntem orbi si nu vedem si nu tinem de sfaturile Sfantului Parinte Vasile Novikov ?
     Fiecare duce cat i s a dat sa duca si cat poate duce
     Sau voi care refuzati cnp credeti ca sunteti deja ” Sfinti” ?
     Nu …voi nu stiti si nu cunoasteti ce este prigoana pt ca voi nu traiti pe acest pamant unde sangele varsat striga din pamant ” ridica te Gheorghe ridica te Ioane pe Sfinte Ciolane ”
     sa refuzi acte cu cip , sa refuzi permis cu 666 sa marturisesti si sa traiesti pentru Adevarul ce doar are a elibera din sclavia de la intuneric si de la antihrist spre binele intregii suflari de pe acest pamant si ca raspuns sa ti se dea ” persona incomoda ” pentru a castiga painea cea de toate zilele
     Sa nu ai casa , sa fii pradat cand vrei sa faci bine si …
     stie DUMNEZEU MAI BINE.
     Insa tine minte ca la cel cazut intre talhari a venit
     nici levitul, nici preotul ci un samarinean .
     Asa ca incearca sa fii cu blandete la cel cazut, batut si pradat de talhari fii precum bunul samarinean ca sa ai plata vesnica .
     Amin.

     Apreciază

 2. Ayeaye20
  Te sfatuiam mai devreme sa te linistesti cu judecata si sa imbratisezi pocainta si smerenia, cautand rugaciunea. Nu credeam ca esti stapanit de o legiune care se numeste pe sine ,,ortodox”. Vezi, poate ai nevoie de Molitfele Sf Vasile cel Mare. Intreaba ti duhovnicul si spune i si de modul de manifestare: lipsa iubirii, judecata, jignire, mandrie, filautie, habotnicie, s.a. Sa stii ca in cazuri extreme ajuta f mult! Atitudinea ta arata cat de departe esti de abc ul credintei.

  Apreciază

 3. tunci când ”fratele” se pregătește de ”fenomenul Pitești”

  25 aprilie 2017 / By admin2 / In Fără categorie / 38 Comments

  Am primit azi un mail-surpriză de la părintele Evghenie, având în vedere și faptul că azi, 25 aprilie 2017, ora 10, sunt chemat în judecata Consistoriului Mitropolitan la Sibiu.

  Mailul primit spune următoarele:
  ”Îți spun de la început că am semnat sa rup orice comunicare cu tine. De asemenea am primit vești sigure că lucrarea de întrerupere a pomenirii este o înșelare. Nu este timpul potrivit acum, ci va fi cândva în viitor, când ne vor impune lucruri. Te rog din suflet, revino la pomenire. IPS Laurențiu este milostiv și te va ierta, dar fa-o acum la consistoriu, dacă vrei, pun eu o vorbă bună. Crede-ma, așa e bine.
  Dumnezeu sa ne lumineze pe toți.”

  Răspunsul meu a fost următorul:
  ”Sorry, părinte, eu am coloană vertebrală. Îți doresc să dobândești una. În viitorul cât mai apropiat.
  Întreruperea pomenirii este singura șansă a noastră de a nu ajunge în iad.
  Cât despre întreruperea legăturii cu mine, facă-se voia ta.”

  Cred că lucrurile sunt clare. Însă nădăjduim, ca și în cazul Sf. Ap. Petru. Părintele Evghenie nu este spălat pe creier. Încă.

  Până una alta, iată ce s-a depus acum o oră la Mitropolia din Sibiu, din partea mea (eu nu m-am mai dus, din motivele de mai jos):

  Pr Ciprian Staicu – Cerere 25 aprilie pentru Apel la Sibiu

  Facă-se voia Domnului, nu a omului !

  pr. Ciprian Staicu

  Apreciază

  • RIDICA TE GHEIRGHE, RIDICA TE, IOANE

   Nu pentru-o lopata rumena de paine
   nu pentru patule, nu oentru pogoane
   Ci pentru vazduhul tau liber de maine,
   ridica te Gheorghe ,ridica te Ioane!

   Pentru sangele neamului tau curs prin santuri,
   pentru cantecul tau tintuit in piroane
   pentru lacrima soarelui tau pus in lanturi,
   Ridica te Gheorghe , ridica te Ioane.

   NU PENTRU MANIA SCRASNITA IN MASELE
   CI CA SA ADUNI CHIUIND PE TAPSANE
   O CLAIE DE ZARI SI O CACIULA DE STELE
   RIDICA TE GHEORGHE , RIDICA TE IOANE .

   Asa , ca sa bei LIBERTATEA din ciuturi
   Si n ea sa te afunzi ca un cer in bulboane
   Si zarzarii ei peste tine sa i scuturi ,
   Ridica te Gheorghe, ridica te Ioane.

   Si ca sa pui tot sarutul fierbinte
   Pe praguri , pe prispe , pe usi, pe icoane
   Pe toate ce slobode iti ies inainte,
   Ridica te Gheorghe, Ridica te Ioane .

   RIDICA TE GHEORGHE , PE LANTURI ,PE FUNII!
   RIDICA TE IOANE , PE SFINTE CIOLANE!
   Si sus , spre LUMINA din urma furtunii,
   RIDICA TE GHEORGHE, RIDICA TE IOANE !
   de Radu Gyr
   Aceasta este ORTHODOXIA Neamului meu pe care o marturisesc si in Cer este Biserica Biruitoare in care m am nascut , cu HRISTOS DUMNEZEU am Inviat si o marturisesc , UNA SFANTA SOBORNICA SI APOSTOLICA BISERICA , BISERICA LUI HRISTOS..
   Amin.

   Apreciază

   • Si aceste cuvinte rostite in versuri de mai bine de 50 de ani sunt la fel de VII CA ODINIOARA …
    Astazi ” oanenii ” vor razboi pentru ca stau dracii calare pe ei si indeamna limbile sa se incaiere .
    Au pus intai” limbile „la comfortul dintre betoane ca apoi sa fie babilonia si amestecarea limbilor la troaca satanei uciga l ar CRUCEA LUI HRISTOS ,;
    troaca numita ue si nato cu batjocura asupra neamului fiecarei limbi ;
    si acuma da i cu omor asupra ” limbilor ” ?
    Cata viclenie mizerabila au avut jidovii cei blestemati spre a distruge Creatia lui DUMNEZEU !

    Asa numitele ” posturi de tv ” la care belesc ochii romanii cei multi „spun cu zambetul pe buze ” a venit cel nai mare distrugator britanic in apele Marii Negre ”
    Cu ranjet de satisfactie si nu „zambet „ca asa i indeamna fiara la care s au inchinat si s au vandut toata adunatura cea spurcata din Bucuresti ca …antihrist lucreaza cu fiara la care oamenii i s au inchinat prin semnul fiarei 666 ,ocaua jidovilor spurcati si blestemul dracilor din iad .
    Doar o fractiune de secunda sa fie oprita schimoniseala pe care o arata crainicii iadului care nu vor a gandi la focul care se pregateste.
    Chiar atat de spalati pe creier au ajuns ” romanii” si toate natiile slugarnice la fiara din apus pentru a aduce foc pe acest pamant?
    POATE ASA NE MERITAM RASPLATA DOAR ASTFEL SA NE RIDICAM IN SUS” SPRE LUMINA DIN URMA FURTUNII”
    DOAMNE AI MILA
    amin.

    Apreciază

 4. …ce curve si talhari sunt pandarii si popii astia dupa ce si au facut de cap in Creta anul trecut cand ne au vandut cu tot cu Neamul de pe acest pamant si cu Dreapta Orthodoxie Pravoslavnica data noua romanilor prin Jertfa Sfintilor Voievozi Martiri si Mucenici Brancoveni Constantin cu cei patru fii ai sai si sfetnicul Ianache ,
  astazi fara drept de apel la ” gloata” cum suntem socotiti cauta sa ne covinga ca iuda nu i iuda cu sarutarea mincinoasa si ca intunericul este Lumina prin conferinte tinute acolo in inima Transilvaniei la Cluj unde Horea Closca si Crisan rastigniti si trasi pe roata au fost de eretici si papistasi pentru Dreapta Credinta Pravoslavnica .

  Orb sa fii ca sa nu vezi cum satana lucreaza prin astia care i s au inchinat si care de HRISTOS ESTE ORTHODOX , de a Sa Sfanta BISERICA s au lepadat …. pentru ca antihrist sa se introneze .

  DOAMNE DA NE PUTERE IN ACEASTA LUPTA cu insasi fiara antihrista
  Amin.

  Apreciază

   • Degeaba daca te duci la iudeke ce pomenesc fricosii se duc in iad si tu te osandesti , crestin e cel ce vede haru, nu cel ce zice MECANIC ,Crezu si monifizitii zic Crezu si is in Rai??? si tot ei se saluta cu Hristos a Inviat dar tot la iad se duc , e valabil si ptr tine ca nu te departezi de fricosi o sa iei si mai mult din frica lor, si nu te mai lua dupa mintea ta ca ce bine, vezi ce au facut Sfintii concret …nu au pactizat cu erezia niciodata , tu fiind cu ereticii pomenitori astepti raspuns??la Hristos a Inviat!!! Asteapta mult si bine ca Stapanu Iisus a zis sa nu va zice bun venit daramite alt raspuns,pacatele tale asupra capului tau sa fie si ale celor care le-au luat din amagirea ta raspunzandu-ti …

    Apreciază

    • Cu jidovii nu am ce discuta …atata timp cat ascunzi INVIEREA LUI HRISTOS ESTI un jidov blestemat sau o jidoaca blestemata .
     Am sa merg la Biserica Orthodoxa a Strabunilor mei cat este Marturisirea ORTHODOXIEI pe acest pamant …pina la Jertfa ca restu este Treaba lui DUMNEZEU .
     fatarnice ,
     mantuirea o da DUMNEZEU si nu o dati voi cu verdicte de aici la iad sau la rai .
     Asta o face arhiconu Ucigal ar Crucea
     Mai te laudai candva ca apartii de pravoslavnici ,insa din mandrie faci asta ca asa te indeamna satana uciga l ar Crucea insa pacatele Neamului bolsevico rus se vor spala atunci cand vor iubi Adevarul spre eliberare din sclavia de la fiara rosie ,
     Unul Este HRISTOS DUMNEZEU in SFANTA TREIME.
     …si cat despre pacate VEZITI BARNA din ochi fatarnice
     … sunt pe acest pamant si asupra mea nu striga sangele Sfantului Tar Nicolaie al 2 lea ucis miseleste de voi toti care v ati inchinat si va inchinati la fiara rosie.
     Am mai spus si spun iarasi Clar si Raspicat ORTHODOXIA pe acest pamant sta pe ” Sfintele Ciolane ” , pe ” lanturi si funiile ” si pe Haina de zeghe ce a imbracat o insusi Mantuitorul in temnita , in prigoane si este ORTHODOXIA pictata si Aratata de Parintele Arsenie Boca in Biserica pe Icoane si care Sfant este impreuna cu toti ceilalti Sfinti si Martiri ai temnitelor comuniste .
     …Insasi graiul limbii pe care il vorbesc este mai lesne suitor la MAICA DOMNULUI SI LA AL SAU SFANT ACOPERAMANT caci Jertfa Sfintilor Brancoveni este Temelie Sfanta pe acest pamant
     SI apoi vom vedea precum odinioara la POCIAEV ce inseamna Gradina MAICII DOMNULUI .
     Ca asa a Vrut DUMNEZEU sa fie
     si faca se Voia DOMNULUI si nu voia omului.
     Amin.

     HRISTOS A INVIAT .

     Apreciază

    • Invierea nu vine la antihristi pomenitori de erezie , vezi ca iti scrie DRAC PE FRUNTE, pe dracu de identitate, unde zice Hristos Stapanul ca poti fi si cu da si cu nu???du-te la stapanul caruia i te inchini Antihrist

     Apreciază

    • …daca pe fruntea mea spui ca scrie „drac ” ceea ce nu scrie… atunci pe duhul tau scrie antihrist pentru ca ai grija cu mare viclenie sa faci treaba lui antihrist.
     ….cat despre identitate afla ca actul trebuia sa fie scris in limba romana citit cu abc de la capat pentru a fi blestemul dracilor din iad sau ” drac ” cum spui si nu invers citit sau incrucisat si nici 666 pentru ca nu este , n am buletin de acela ” cardu universal” cu 666.

     …pui in fata ocaua cu ecumenismu ? De parca nu este de ajuns corvoada cea imensa pusa de naimiti pe spatele boului .
     Dar ce ai sa faci cand va incepe a striga catre DUMNEZEU Boul ARATAT SI NUMIT DE SFINTI ROMANIA ?
     faci treaba lui antihrist
     pentru ca sa scoti oamenii din Biserica
     Dar pe calea cea dreapta a marturisirii data de Sfintii Rusiei de ce nu alegi a indemna ?
     Nu cumva te deranjeaza si fumul de tamaie precum te deranjeaza Adevarul Curat rostit de intreaga Creatie Zidita in Cer si pe pamant de dupa Invierea lui HRISTOS din morti cu HRISTOS A INVIAT !
     …dar am spus si ma voi tine de Cuvant cu jidovii cei blestemati , cu slugile lui antihrist si cu vrajitorii NU STAU LA DISCUTII.

     Mergi la sinagoga lui antihrist ca io am sa merg cu ORTHODOXIA Marturisita si Aratata pe LUMINA DIN LUMINA .

     Apreciază

    • Antihristule scrie uita-te pe documentu tau satanic la poza mica dreapta sus orbule asta a zis si Sf Justin orbule masonii si draci se joaca cu cuvintele le inverseaza orbule , mrz e banda electronica 666, cnp e cheia de intrare in sistemu electronic te-ai lepadat si de parinti s-ar putea sa nu ii ai deci esti deacord cu sodoma, noi facem ce zice in strajerii ortodoxiei acolo e parerea bisericii. Anathema sa fi ptr ca negi parintii si sfaturile lor mantuitoare Anathema sa fi pana te pocaiesti, Anathema sa fi ca incerci sa adormi mintile crestinilor ortodocsi cu orbirea ta draceasca, Anathema sa fi pana te pocaiesti ereticule

     Apreciază

    • SFINTE DUMNEZEULE
     SFINTE TARE
     SFINTE FARA DE MOARTE , MILUIESTE NE PE NOI

     SFINTE DUMNEZEULE SFINTE TARE, SFINTE FARA DE MOARTE. MILUIESTE NE PE NOI.

     SFINTE DUMNEZEULE SFINTE TARE , SFINTE FARA DE MOARTE. MILUIESTE NE PE NOI
     Amin.
     HRISTOS A INVIAT .

     Apreciază

    • Si ca sa inchei pentru stiinta ta de schisma pe care o imparti , am duhovnic care n a semnat pentru Creta si numele de botez este altu …
     Asemeni ce este dat cu viclenie si fortat de la statul mamona nu se considera lepadare adica cnp ul …este inaintemergerea lui 666 asa explicat Sfantul Parinte Iustin Parvu , nu am luat de card de sanatate care este cu 666 nu am luat permis care la fel este egal pus intre semnu fiarei si numele de botez nu am pasaport ..asa ca
     Si ia ti mizeriile inapoi pe care le arunci „calugare negru” ca asta esti …
     asa cum te a vazut maica de la Petru Voda asemeni te am vazut pentru ca te ai ridicat cu hula asupra Sfantului Parinte Arsenie Boca si asupra a tot Neamul Sfant din temnite si inchisori de pe tot acest pamant , cu viclenie te folosesti de Numele Parintelui Iustin Parvu ereticule ca sa profiti si sa vinzi pe HRISTOS ca iuda pe arginti .
     Vei da socoteala cu vai si anar in fata acestor Sfinti.
     Esti in afara Bisericii acestui Neam ,Neamul Cel Sfant si cu hula te ridici asupra MAICII DOMNULUI care este mama noastra a tuturor de pe acest pamant.

     Apreciază

    • Nu-s eretic si nu-s calugar …si iar mintu la 14 nu te-a fortat nimeni sa semnezei ne-am dus toti de buna voie ca rezonam si unii mai rezoneaza cu antihrist, daca zici ca esti Ortodox acu de nu il arunci??? Cnp s-au tie frica de prigoana adevarata ca vei fi afara de sistem si posibil vei muri…fricosii nu se mantuiesc

     Apreciază

    • …vei da socoteala cu vai si amar in fata acestor Sfinti Parintele Arsenie Boca si Parintele Iustin Parvu.

     Apreciază

    • Spune ARSENIE BOCA …
     Iata din cuvintele tale nu poti sa spui ca te arde ma talharule.
     Piei satano de unde ai venit …
     ca nu ai zile multe pe acest pamant .
     Amin

     Apreciază

    • Ai anathema împătrită deci nu mai avem ce discuta uita-te daca ai parintii pe 666 documentu tau card/drac de identitate ca sa vezi cat de orb esti , de parca ar conta (ca ai sau nu ai parintii trecuti acolo ) cand ai semnat ptr 666, tu inchinandu-te lu antihrist sistemu-documente si lu popa pomenitoru de ecumenisti religia lu antihrist …

     Apreciază

    • Hulitorule de Sfinti ai acestui Neam n au nicio putere anathemele tale pentru ca ESTI CAZUT SUB ANATHEMA BISERICII esti un eretic de slatioara bosv fara succesiune apostolica si a Harului Sfant , sunteti o mizerie care sta ca si mucilagiu din Biserica asezat de masoni eretici si iudei iar acum va indeamna satana sa faceti ravagii in turma lui HRISTOS
     Insa cu mine nu ti merge ,ca io cunosc Glasul Pastorului Cel Bun si merg dupa Pastorul Adevarat .
     Va lioseste Harul si de asta stati la pinda precum haita de lupi care dau tarcoale la staulul de oi.
     Insa exista ghioaga strunjita si pentru cojocul vostru.

     Du te in sinagoga ta ereticule si slujeste pe antihrist in continuare ca iti place sa fii cu intunericu si nu in LUMINA Sfintilor Parinti de pe acest pamant.

     Apreciază

    • Dar esti impotriva SFINTILOR ACESTUI PAMANT si tot ANATHEMA ESTI .
     Mergi si te spala si te caieste , ca nu esti de al lui HRISTOS.

     Pentru toti care mergeti la Radeni sau la popii Pamvo , Anitulesei , Vulcanescu , Teofan Savu si altii …care hulesc pe Sfinti si Mari DUHOVNICI precum Parintele Arsenie Boca , implicit Parintele Iustin Parvu si toti Sfintii Martiri din temnite si inchisori NU MAI MERGETI
     Si din cate am inteles este chiar si Antim Gadioi cu Ieronim au dat cu hule aduora SFINTILOR .
     Daca mergeti va luati povara hulelor si pacatelor impotriva DUHULUI SFANT ASUPRA VOASTRA .
     Cercetati si intrebati pe duhovnicii vostri daca au semnat pentru Creta daca sunt de acord cu sinodul din Creta si cand vedeti ca o tin ” una si buna ” DEPARTA TI VA DE ACESTI LUPI IN PIEI DE OAIE .
     Deci nici la hulitori dar nici la talhari ca s tot lupi in piei de oaie.
     Este mai bine sa batem sute de km la Banceni , la cei prigoniti , la bulgari la greci sau poate in fericit caz ii avem aproape in oras pe duhovnicii adevarati PREOTII MARTURISITORI care Marturisesc prin dezacord si nesemnatura pentru Cretasi nehulitori de Sfinti .
     Acestia sunt PREOTII ADEVARATI Care Marturisesc ORTHODOXIA CEA ” DE PE SFINTE CIOLANE ” , ORTHODOXIA de pe ” LANTURI si Funii”
     DUPA CUM AU SPUS SI ATHONITII DE CAUTAT Chiar SI PREOTII PENSIONARI CARE NU VOR POMENI PE cei care dupa Creta din pandari s au facut talhari , furi ai Sfintelor Margaritare din Biserica Orthodoxa Romana .
     Cascati Bine Ochii si Ciuliti urechile ” ca am fost vanduti de duhovnicii nostri ” dupa cum am fost avertizati de Parintele Iustin Parvu care Sfant este.
     ” Veti fi vanduti de duhovnicii vostri ”
     Si la BISERICA STRABUNA , MERGEM PENTRU MARTURISIRE DREAPTA PINA LA JETTFA
     Cu noi este DUMNEZEU
     Amin.

     Apreciază

    • Nu am fost niciodata la Radeni,Pamvo are si el greseli vot fi aratate si acestea, Anitulesei zice ca de nu e alternativa lumea sa ia documente cu cip, si nu a intrerupt pomenire ecumenistilor, Vulcanescu e pro cip in cap, il cam balacareste pe Sava pe la spate, teofan si-a pregatit un loc la iad in primele randuri ptr monofizitism si ecumenism e eretic, ( la bulgari Sava a zis ca de au comuniune cu ecumenistii ca Bartolomeu, bulgarii cam tot degeaba nu au acceptat Creta, se va duce lumea la bulgari degeaba) nici la Banceni nici la bulgari nu se poate ca ne trebe pasaport,pasaport are mrz deci e electronic 666 dar mai sunt nepomenitori in Romania ,pomenitorii degeaba nu is deacord daca de frica pomenesc in timp li se altereaza gandire exemplu e Evghenie o discutie cu Streza si se facu ecumenist si nu numai da acu incearca si pe Staicu sa il traga la erezia ecumenista, tocmai asta e jertfa sa stai deoparte dupa cum invata Sfintii Parinti, Sfantul Maxim si Sfantul Palams is exemplele de urmat nu Teodot …

     Apreciază

 5. Bai, ayeaye20 si Teodor Stela, terminati odata cu cearta pe aici!
  Cine dintre noi e fara greseala??
  Ar trebui sa-i ajutam pe parintii care lupta cu fiara ecumenista, nu sa-i infieram!
  Asa cum sunt ei, cu greselile personale, trebuie sa fim alaturi de ei si sa incercam, daca putem face ceva, sa-i unim… Lupta e grea!

  Apreciază

   • …te tine dracu , uciga l ar Crucea sa nu scrii , ca nu suporta .Mergi de te spovedeste macar si ia si tu indreptare de la duhovnic, un preot marturisitor si nehulitor de SFINTI.
    Iar daca si ” athonitii” au ajuns sa ne huleasca Sfintii acestui pamant precum Parintele ARSENIE BOCA , Parintele Iustin Parvu , Parintele Ilarion Argatu prin capcana intinsa la Radeni de cei talhari si deopotriva cu lupii in piei de oaie atunci acestia numai sunt ” athoniti” ci sunt doar cu numele .
    Si vom alerga dupa cum albinutele alearga si zboara zum zum zum spre a culege nectarul cel bun SPRE FOLOSUL SI MANTUIREA NOASTRA .
    amin.
    HRISTOS A INVIAT

    Apreciază

 6. Pingback: Câteva răspunsuri pentru preotul Evghenie Televka – Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: