Părinții athoniți ruși Rafail Berestov și Onufrie Stebelev – GLOBALIZAREA ȘI ECUMENISMUL: două coarne ale antihristului, două pârghii de putere ale satanei!

Globalizarea și ecumenismul: două coarne ale antihristului, două pârghii de putere ale satanei!

Starețul Rafail (Berestov), ieroschimonah Onufrie

Cuvânt pentru Ortodocșii Români și toți Creștinii Ortodocși despre globalizare și ecumenism, scris la rugămintea monahului român Timotei

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi!

Scopul masonilor-sataniști este să conducă omenirea prin globalizare, să-i transforme pe toți în robii antihristului, iar prin ecumenism să creeze o „biserică” unită și religia lui antihrist.

În Rusia globalizarea a început prin buletinul de identitate al Federației Ruse, CNP și polița medicală cu cod individual (SNILS). În buletinul sunt multe ornamente. Printre ele este și ornamentul celor trei de șase, despre care în Apocalipsa Sf. Ap. Ioan Teologul se spune că este numele numeric al lui antihrist.

Creștinii Ortodocși nu trebuie să ia și să aibă un astfel de pașaport! Chiar dacă cei trei de șase nu se află pe trupul omului, totuși primirea lor, semnând chiar cu propria mână un astfel de document, este un mare păcat. Toată greutatea acestui păcat astăzi îl cunoaște doar Dumnezeu și conștiința Ortodoxă vie a Creștinului.


În Rusia acesta e CNP, SNILS, УНЗР (în Ucraina), УНП – numărul contabil al contribuabilului (în Belarus), codul numeric personal (în România), матични број (în Serbia), პირადინომერი (în Georgie), προσωπικός αριθμός (în Grecia), ЕГН (în Bulgaria), rodné číslo (în Slovacia), osobisty numer (în Polonia), personal number (în SUA) etc. Dar toate acestea sunt denumirile numelui numeric unic, pe care slugile antihristului îl atribuie omului în calculatorul global numit „fiara”.

Codul de barereprezintă o inscripție tehnică, un semn. Codul de bare în care cel mai des apar cei trei de 6 este EAN-13. Codul de bare e alcătuit din linii de diferite grosimi – subțiri, medii și groase. Acestea sunt separate de trei perechi de linii înguste mai lungi, pe fiecare dintre ele scanerul citindu-le ca cifra 6.

Un cod de o generație nouă este așa-numitul cod QR. În codul QR sunt trei pătrate mari, așezate în colțurile codului, care în esență sunt purtătoare a cifrei 6. Așadar cele trei pătrate din codul QR sunt tot trei de șase – numele numeric al lui antihrist.

Codurile de bare și cele de tip QR se aplică pe toate produsele și mărfurile, pe bilete și pe documentele personale: pe pașaport, permis și chiar pe diamonitirion – permisul de intrare pe muntele Athos. Astăzi pelerinii ortodocși care vin în Sfântul Munte Athos sunt constrânși să primească permis de intrare cu cod QR, adică cu cei tre de șase. Pentru a ajunge în Grădina Maicii Domnului trebuie să ai pașaport cu trei de șase, pașaport biometric, viză biometrică, iar într-un final trebuie să primești cei trei de șase încă o dată pe Athos! Priviți în colțul stânga-jos de pe diamonitirion.


Prin toate aceste inscripții „tehnice” – coduri de bare și coduri QR – semnul fiarei deja astăzi este aplicat pe toate produsele, lucrurile și documentele. Astăzi noi vedem deja deschis în viața noastră numărul antihristoului – 666. Noi vedem că satana înseamnă totul și vrea să-și atribuie tot și toate. Deși noi știm că toate aceste produse le-a crescut și ni le-a dăruit Dumnezeu, satana mereu și pretutindeni se împotrivește și pretinde: „asta e al meu”. Să nu dea Domnul!

Oamenii care aplică aceste coduri pe produse pentru că așa le este serviciul probabil nici nu își pun problema despre un oarecare pericol ascuns, ci pur și simplu se gândesc că aceasta e o necesitate tehnică. Iar cei care introduc toate acestea în viața noastră cotidiană – masonii – știu bine că de asta are nevoie „dumnezeul” lor – satana. Masonii știu că asta e necesar pentru înșelarea oamenilor, ca ei să se învețe și să se obișnuiască cu semnul fiarei, astfel încât ulterior antihristuui să-i fie ușor și comod să conducă oamenii.

Verigile acestui lanț diavolesc de aplicare a semnului fiarei – peceții lui antihrist pe fruntea sau mâna omului sunt:

 1. Voința liberă a omului și acordul său personal pentru primirea semnului, astfel încât să poată vinde și cumpăra în continuare. Aceasta poate fi semnătura personală în cardul electronic sau în pașaportul biometric, acordul de a oferi date biometrice personale, acordul la colectarea și prelucrare datelor cu caracter personal.
 2. Primirea numelui numeric al fiarei – al antihristului – 666. Aceasta poate fi primirea codului de bare, codului QR sau a unui semn-tatuaj „invizibil” făcut cu laser.
 3. Primirea numelui numeric al omului. Aceasta poate fi primirea codului numeric personal.
 4. La preluarea biometriei cea mai importantă informație dintre toate datele biometrice despre om este algoritmul individual al funcțiilor creierului uman.

Toate aceste componente luate la un loc vor alcătui semnul fiarei (cf. Apoc. 13:16-18).

Sataniștii-masoni încearcă treptat și progresiv, prin diferite rețele globale, să prindă și să înghită omenirea, să-i aducă pe oameni la satanism și să îi conducă precum pe niște bioroboți.

Globalizatorii introduc astăzi tot felul de cipuri peste tot: în dispozitive electronice, în electrocasnice, în haine, în mâncare, dar de asemenea ei le introduc și în carduri electronice și în pașapoarte biometrice. În multe țări ale lumii cipurile sunt introduse deja în implanturile de dinți, în articulațiile artificiale, în cardiostimulatori, în mâinile și trupul oamenilor. Oamenii primesc tatuaje laser – semne pe frunte sau pe mână, care și este acel semn al fiarei despre care Domnul ne avertizează în Apocalipsa Sf. Ap. Ioan Teologul (cf. Apoc. 13:16-18). Slugile lui antihrist – guvernul mondial – impun prin globalizare tuturor statelor să accepte și să introducă un standard unic de documente pentru întreaga omenire.

Noi vedem că toate planurile și cerințele sataniștilor sunt înfăptuite și totul se petrece în fața ochilor noștri. Puteți lua de sine stătător pașapoartele sau cardurile electronice din diferite țări ale lumii pentru a le compara. Ele au un model comun. Pentru a-i înșela și a-i liniști pe oameni totul se oferă într-un ambalaj frumos, rapid și comod. Dar nu uitați: caşcavalul e gratis doar în cursa de şoareci!

Mulți Creștini Ortodocși nu cunosc asta, căci ei nu sunt avertizați de arhipăstorii și păstorii lor despre marea primejdie pe care o ascunde globalizarea și, în particular, primirea actelor biometrice cu cip. Astăzi mulți Ortodocși se bucură că au posibilitatea să călătorească peste hotare, că ei nu mai au nevoie de viză pentru călătorie, că noul pașaport este valabil nu 5 ani, ci 10.

Dar foarte puțini cunosc că în timpul fotografierii și preluării datelor biometrice ale omului există metode pentru aplicarea semnului-peceții laser pe frunte. Majoritatea Creștinilor Ortodocși nu știu că scanarea biometrică laser și primirea acestui semn-pecete este pierzătoare de suflet. Ei nu cunosc acestea pentru că lor nu le explică nimeni și nici măcar nu se vorbește despre asta. Sau, și mai rău, neștiind ei înșiși toate acestea, păstorii neinformați despre această problemă pur și simplu îi adorm pe oameni.

Ei le spun: „nu e nimic grav”, „aceasta e doar o necesitate tehnică a timpului nostru”, „globalizarea și preluarea biometriei e o etapă a progresului tehnic al omenirii”, „asta e foarte comod și accelerează lucrul vameșilor și a altor servicii care verifică documentele personale”, „acestea sunt necesare pentru lupta împotriva terorismului și a criminalității în lume” ș.a.m.d.

Aplicarea semnului laser, a tatuajului laser se face la distanță, nu este dureroasă și însuși semnul rămâni invizibil pentru ochiul liber. Semnul se poate citi doar printr-o scanare specială cu laser. Spre exemplu în unele aeroporturi deja sunt astfel de cabine speciale în care are loc scanarea laser a feței omului și citirea semnului „invizibil” pentru ochiul liber. Astfel de dispozitive, scanere, sunt în toate secțiile în care se face „fotografierea” pentru pașaportul biometric, iar de fapt acolo are loc aplicarea semnului fiarei și identificarea algoritmului individual al funcțiilor creierului omului pentru influența și înrobirea ulterioară a omului însuși.

Orificiul rotund mai mare din partea de jos este cameră foto, iar cel mai mic de sus este pentru laser.

Oamenilor care au primit semnul sau cipul și la care a fost identificat algoritmul individual al funcțiilor creierului, li se poate introduce un program informatic, le pot fi influențate emoțiile, simțurile, gândurile și voința. Astfel majoritatea oamenilor nu discern când diavolul îi ispitește prin gânduri, căci oamenii acceptă gândurile vrăjmașului ca și cum ar fi ale lor proprii. Asemenea și în cazul influenței prin calculator. Pentru majoritatea oamenilor această manipulare tehnică a omenirii rămâne ascunsă – taina fărădelegii. Principalul scop al influenței tehnice asupra conștiinței și voinței omului este de a face din el un biorobot lipsit de voință pentru vicleanul antihrist ce va să vină.

Înșelările globaliste sunt foarte diverse, dar pentru oameni ele sunt foarte atractive, comode și profitabile. Astfel prin polița medicală, în care este folosit numărul SNILS – numele numeric personal, care în calculator se citește prin trei de șase, numele antihristului – oamenii beneficiază de ajutor medical. Prin cardurile electronice, pașapoarte biometrice, pașapoarte cu trei de șase – numele antihristului, poți cumpăra și vinde, poți să iei bani din bancă, să călătorești în diferite țări, să vorbești la telefon la un tarif convenabil etc.

În genere în curând globaliștii-sataniști vor scoate din circuit banii obișnuiți, iar toate vânzările și cumpărările se vor face prin cipuri și carduri cu numele lui antihrist – 666.

Oamenii neîmbisericiți și cei neduhovnicești pot spune: „Și ce? E o nimica toată, numele numeric al lui antihrist, mie chiar mi-e foarte comod și convenabil să trăiesc cu aceste documente electronice”.

Dar oamenii care cred și îl iubesc pe Dumnezeu gândesc așa: „Eu nu pot să primesc aceste documente drăcești. Nu pot să fiu un vânzător și un trădător de Hristos”. Omul ortodox ține minte cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos spuse în Apocalipsa Sf. Ap. Ioan Teologul: „Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii” (Apoc. 2:10). Iar soarta vânzătorilor și trădătorilor este focul veșnic.

Nouă, ortodocșilor, ne e foarte neconvenabil să fim cu antihrist.

Nouă, ortodocșilor, ne este chiar foarte convenabil să fim cu Hristos și să nu-l primim pe antihrist, să nu nimerim în cursele globale antihristice, în închisoarea globalistă, în focul veșnic.

În timpul apropiat sataniștii masoni vor să îi numeroteze și să le implanteze cip tuturor oamenilor, să-i pecetluiască pe toți cu semnul fiarei. Dacă unele suflete după primirea semnului sau cipului se vor ruga cu osârdie și se vor împotrivi inoculărilor făcute prin calculator și cip, atunci astfel de oameni vor fi pur și simplu „deconectați” din societate. Culegând numele numeric al acelui om, slugile lui antihrist vor putea să-l omoare, transmițând un semnal către cipul său sau, cunoscând algoritmul individual al funcțiilor creierului acestui om, îi vor opri inima sau îi vor face hemoragie cerebrală.

Foarte important!!! Principala informație biometrică despre om nu este amprenta irisului, nici biometria feței sau a degetelor, principala informație biometrică despre om este algoritmul individual al funcțiilor creierului. În timpul așa-numitei preluări a datelor biometrice are loc aplicarea unui semn laser și identificarea acestui algoritm al funcțiilor creierului care este unic pentru fiecare om.

După asta se săvârșește o deplină supunere duhovnicescă a libretății omului, omul nimerește în cursele magiei tehnotronice, se stabilește legătura creierului uman cu calculatorul mondial pe nume „fiara”, un astfel de om va deveni un bioobiect lipsit de voință – rob al lui antihrist.

Creștini Ortodocși, nu primi codurile personale, nu dați datele biometrice, nu luați pașapoarte biometrice și alte carduri și documente electronice, nu luați cipuri!

Fiți credincioși Domnului nostru Iisus Hristos! Mântuiți-vă sufletele!

Ortodocși, auziți încă și încă o dată: nu luați codurile personale, nu dați acordul pentru preluarea datelor biometrice, nu luați actele biometrice! Nu schimbați veșnicia fericită pe o lingură de terci drăcesc! Aceasta e calea spre veșnica pierzanie a sufletului vostru nemuritor! Acesta e un mijloc pentru a vă prinde în cursele satanice și a vă despărți de Domnul Iisus Hristos!

Astăzi Ortodocșii trebuie să înceteze orice călătorii dacă plata pentru aceste călătorii este primirea pașaportului biometric, a vizei biometrice, a permisului de conducere biometric, primirea numărului și semnului fiarei, adică necredința și trădarea de Hristos!

Astăzi Ortodocșii care vor să-și păstreze sufletele pentru Hristos nu mai pot merge nici în Athos, nici în Ierusalim. Pentru a merge în Sfântul Munte este nevoie de pașaport cu trei de șase, viză biometrică sau pașaport biometric, trebuie primit diamonitirionul cu trei de șase. Pentru a merge în Țara Sfântă e suficient un pașaport simplu, dar pentru a ieși din Israel deja se solicită datele biometrice. Atenție, capcana se închide!

Astăzi e mai bine ca Ortodocșii să stea locului, să trăiască și să lucreze în sate, să se roage și să fie cu Dumnezeul cel Viu – să se mântuiască pentru Împărăția Cerurilor, decât să călătorească, să cumpere și să vândă, dar să-și piardă sufletul și să ardă veșnic în gheenă cu satana!

Globalizarea este legată nemijlocit cu ecumenismul. Globalizarea și ecumenismul sunt cele două coarne ale lui antihrist, două pârghii ale puterii lui satana!

Masonii îmbrăcați în rasă aflați în funcții înalte au primit comandă de la masonii-sataniști să creeze o religie unică și „biserica” lui antihrist. Dogma pseudo-bisericii și pseudo-religiei lui antihrist este aceasta: un singur „dumnezeu” pentru toate religiile și popoarele, pentru „ortodocși” și alți „creștini”, pentru iudei, musulmani, buddiști, hinduiști, șamani și tot felul de vrăjitori. Anume asta propovăduiesc astăzi papa de la Roma, papa de la Moscova și papa de la Istanbul.

Anume cu acest scop ereticii-ecumeniști au „adoptat sobornicește” ecumenismul ca învățătură a Bisericii Ortodoxe la Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse din 2-3 februarie 2016 și la pseudo-sinodul din Creta din 17-26 iunie 2016. Panerezia ecumenistă deschide ușa pentru toate ereziile osândite de Biserica noastră și pentru satanism, care astăzi este mărturisit în taină de Vatican și papa Romei.

În sec. XX flecarii ecumeniști ne spuneau cum că Biserica lui Hristos s-a împărțit în multe ramuri și că scopul ecumenismului este să refacă Biserica prin unirea tuturor confesiunilor și religiilor. Asta e erezie! E minciună și hulă!

Domnul nostru Iisus Hristos a spus: „Voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui” (Mt. 16:18). Iar ereticii ecumeniști Îl hulesc pe Domnul, de parcă Dumnezeu a spus un neadevăr.

Iar starea lucrurilor de fapt este aceasta: timp de două milenii mulți eretici diavolești s-au ridicat la luptă pentru a vătăma și a distruge Biserica lui Hristos, dar întotdeauna se ridicau râvnitorii pentru curăția Ortodoxiei și la cele Șapte Soboare Ecumenice Sfinții Părinți au apărat curăția învățăturii Bisericii. Și câte au trebuit să îndure?! Mărturisitorii Ortodoxiei erau bătuți, chinuiți, li se tăia limba și mâinile, erau întemnițați, surghiuniți, înfometați și executați. Dar Ortodoxia a biruit și va și birui!

Astăzi Ortodocșii au slăbit duhovnicește, Ortodocșii pierd sarea. Însă „Dumnezeu nu Se lasă batjocorit” (Gal. 6:7)! Domnul Iisus Hristos a spus: „Voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui” (Mt. 16:18). Prin mila lui Dumnezeu sunt și astăzi mărturisitori și râvnitori Ortodocși! Curăția Ortodoxiei va birui și astăzi! Iar fiara-antihrist cu coarnele rupte ale ecumenismului și globalismului împreună cu satana vor fi aruncați de vii în iezerul de foc (cf. Apoc. 20:10).

Ereticii-reformatori ai Bisericii aflați în funcții înalte, adică distrugătorii Bisericii, acționează cu curaj și îndrăzneală, iar episcopii care sunt chemați și puși de Dumnezeu să păzească Biserica și să păstorească oile lui Hristos, au căzut într-o frică mută. Preoții sunt nedumeriți: unii deschid ochii și devin mărturisitori și nu pomenesc pe ereticii-ecumeniști conform canonului 15 al Sinodului I-II din Constantinopol și canonului 3 al Soborului III Ecumenic; alții nu numai că nu calcă pe calea mărturisirii, ci chiar devin prigonitori ai mărturisitorilor Ortodocși; alții continuă să fie în nedumerire și continuă să aștepte ceva.

Mulți preoți care au tăcut și nu s-au împotrivit episcopilor ce s-au depărtat de Ortodoxie, episcopii care au „adoptat sobornicește” panerezia ecumenistă, astăzi pierd frica de Dumnezeu și evlavia, iar în bisericile lui Dumnezeu organizează concerte blasfemiatoare, spectacole, dansuri și prezentări acrobatice, arată filme și desene animate. Noi vedem cum roadele amare, otrăvitoare și întristătoare ale apostaziei – trădarea Credinței, ereziile, biruința duhului celui viclean, cuprind ca niște buruieni, ciulini și spini pe preoțimea care tace în fața apostaților ecumeniști.

Sărmanul popor ortodox la fel a obosit și e derutat, încercând să înțeleagă cine are dreptate și cine nu. Acei mireni ortodocși care s-au lămurit deja și înțeleg bine totul, se întreabă: unde să mergem? Unde și cum putem găsi un preot ce nu pomenește pe eretici?

Dragi frați și surori întru Hristos, uniți-vă întru Hristos, creați comunități Ortodoxe, rugați-vă sobornicește și căutați un preot credincios. Astfel de preoți există și ei vor deveni tot mai mulți și mai mulți. Rugați-vă cu osârdie către Dumnezeu și Maica Domnului, răbdați totul cu rugăciune, Domnul vă va trimite ajutor și mângâiere, vă va trimite un păstor Ortodox, Dumnezeu și Împărăteasa Cerurilor niciodată nu vă vor lăsa pentru credința voastră.

Răbdați, căci aveți pentru ce să răbdați. În curând situația se va schimba radical în întreaga lume. Va veni un Țar Ortodox Rus, care va zdrobi noua ordine mondială antihristică și va distruge globalizarea.Va veni un Țar Ortodox Rus care va face ordine în Biserica Ortodoxă, ecumenismul, globalismul, masoneria, satanismul și toate ereziile și apostaziile contemporane vor fi osândite, ereticii ecumeniști și pseudo-păstorii care tac vor fi înlăturați din catedrale arhierești și din parohii.

Ortodoxia va birui cu o putere mare și plină de har! La slujirea Bisericii lui Hristos vor fi puși Arhipăstori și păstori noi, adevărați, credincioși lui Dumnezeu și iubitori de Hristos. Va avea loc ultima propovăduire a Evangheliei lui Hristos în duhul Sfintei Ortodoxii în întreaga lume! Se va face o uniune a popoarelor frățești Ortodoxe! Ortodocși din toate țările, uniți-vă întru Hristos!

Peste 40 de soroace

Va veni un Țar, sluga lui Hristos!

Citește despre el în Biblie

Și așteaptă venirea sa!

Versuri de monah Mihail, 9.01.2017

Fraților și surorilor ortodocși, răbdați cu rugăciunea lui Iisus, nu acceptați numele numerice, nu acceptați actele electronice cu biometrie și cip, nu-i urmați pe ecumeniști și nu-i pomeniți. Fiți credincioși Domnului nostru Iisus Hristos, mergeți pe calea mărturisirii, rugați-vă pentru sănătatea Țarului Ortodox Rus ce va veni și pentru unitatea tuturor popoarelor Ortodoxe întru Hristos! Amin.

Ieroschim. Rafail (Berestov)

Ieroschim. Onufrie (Stebelev-Velasques)

3/16 iunie 2017

Pomenirea cuv. Varlaam de Hutin

Mutarea moaștelor sf. binecredinciosului țar Dimitrie de Uglici


Comentariu daniel vla: 

Profeția de la sfârșitul articolului se aseamnă cu cea a Sfântului Metodie, episcopul Patarelor și cu cea a Cuviosului Iosif Vatopedinul.

Profeția Sfântului Metodie:

Şi atunci vor sta caii şi se va auzi glas din cer, strigând: „Staţi, staţi! Pace vouă! Destul!” Această izbândire se va face pentru cei nesupuşi şi neascultători. Şi le va zice: „Veniţi către părţile din dreapta oraşului şi acolo veţi afla un om, stând cu multă întristare, rezemându-se între doi stâlpi (coloane), ştergându-şi sudoarea de pe hainele sale şi va fi cu barba albă, drept, milostiv şi cu haine sărăcăcioase şi blând la fire, de vârstă mijlocie, şi va avea la piciorul drept un negel în mijlocul lui.” Şi glas de înger se va propovădui: „Luaţi-l şi-l încoronaţi pe acesta împărat.” Şi, luându-l pe el patru îngeri purtători de viaţă, îl vor duce pe dânsul la Sfânta şi marea Biserică a lui Dumnezeu, Sofia, şi îl vor încorona pe el împărat şi îi vor da lui în mâna dreaptă o sabie, zicându-i: „Imbărbătează-te şi te întăreşte, biruieşte pe vrăjmaşii tăi.” Luând el sabia de la îngeri, va bate pe ismailiteni şi pe etiopieni şi pe tătari şi pe alte neamuri. Pe ismailiteni în trei îi va împărţi: partea întâi o va tăia cu sabia, a doua parte o va boteza, iar a treia parte o va goni cu mare mânie până la copacul singur (Mărul roşu). Şi întorcându-se de la război, se vor deşerta comorile pământului şi toţi se vor îmbogăţi, nimeni dintre dânşii nu va fi sărac şi pământul îşi va da roada sa însutit. Iar din armele cele de război îşi vor face fiare de plug şi seceri. Şi va împărăţi 15 ani, iar după moartea lui va împărăţi altul 11 ani, şi acesta va vedea moartea sa mai înainte de vreme, mergând în Ierusalim, unde este împărăţia lui Dumnezeu, iar după el vor împărăţi patru feciori ai lui. Cel dintâi va împărăţi la Roma, iar cel de al doilea va împărăţi la Alexandria, al treilea la Tesalonic, iar al patrulea la Constantinopol. Şi aceştia, ridicând război între dânşii, pe preoţi şi pe călugări îi vor lua la oaste; şi nici unul dintre dânşii nu se va mântui. Şi, nefiind vreun bărbat de folos, ca să fie pus împărat pe pământ, va împărăţi o muiere spurcată şi fără de ruşine. Şi aceasta va spurca Sfintele Biserici şi Jertfelnicele lui Dumnezeu şi, stând în mijlocul Constantinopolului, va propovădui, zicând cu mare glas: „Cine este Dumnezeu afară de mine şi cine va sta împotriva împărăţiei mele?” Şi, îndată, se va cutremura Constantinopolul şi se va scufunda cu totul în pierzare şi numai cele ce se cheamă „măguri uscate” se vor vedea. Şi trecând prin Constantinopol corăbierii vor zice: „Aici a fost Constantinopolul cel vestit şi lăudat în lume!” Şi aşa, va împărăţi altul la Tesalonic, puţină vreme, şi se va scufunda şi acela şi după aceasta se va scufunda şi Smirna şi Cipru, de furtună, în mare. După aceea, va împărăţi Antihrist şi va face minunate şi ciudate minuni, atâtea încât vor rătăci mulţi de la dreapta credinţă, iar de va fi cu putinţă şi pe cei aleşi. Şi îi va mări şi îi va slăvi pe jidovi şi va dezrădăcina Bisericile lui Dumnezeu şi le va preface în capişti idoleşti; şi va fi foamete şi ciumă în toată lumea, iar apele se vor usca şi pâraiele şi lacurile vor seca şi ploaia nu-şi va da roada sa pe pământ.

Mai multe citiți aici: În această zi se face şi pomenirea Sfântului Sfinţitului Mucenic Metodie, episcopul Patarelor – Profeţia acestui sfânt pentru zilele din urmă

Profeția Cuviosului Iosif Vatopedinul:

Evenimentele se vor desfăşura astfel: când Rusia vine în ajutorul Greciei, americanii şi NATO vor încerca să prevină aceasta, pentru a nu se forma nicio alianţă între două ţări ortodoxe. De asemenea ei vor provoca la luptă alte puteri, cum ar fi Japonia şi altele. Va fi mare sacrificiu pe teritoriul fostului Imperiu Bizantin. Vor pieri 600 de milioane de oameni. Vaticanul de asemenea se va implica mult, pentru a împiedica rolul crescând al ortodoxiei şi pentru a preveni o alianţă între ţările ortodoxe. Astfel se va împlini pronia Divină.

Dumnezeu va permite distrugerea tuturor celor care seamănă aceste tentaţii, pornografia şi dependenta de droguri. Iar Domnul le va întuneca minţile astfel încât să se distrugă unii pe alţii fără nicio satisfacţie. Domnul va permite aceasta special pentru a putea aduce o mare „epurare”…

După această „epurare” va urma o mare renaştere a ortodoxiei, nu numai în Rusia, ci peste tot în lume. Dumnezeu îşi va arăta binecuvântarea Sa, ca şi în primele secole de creştinism. Atunci oamenii se duceau la Dumnezeu cu inimă deschisă. Aceasta va dura pentru 3-4 decade (decenii), apoi dictatura lui Antihrist va începe brusc.

Mai multe la: Profeţia Cuviosului Iosif Vatopedinul, asemănătoare cu a Sfântului Sfinţit Mucenic Metodie, episcopul Patarelor

O altă variantă a vremurilor sfârșitului este că nu va veni nici o înflorire a Ortodoxiei și nici un împărat bun. Că va fi un război cumplit după care, direct împărăția lui antihrist. Vom vedea ce va vrea Dumnezeu să fie…

 

62 de gânduri despre „Părinții athoniți ruși Rafail Berestov și Onufrie Stebelev – GLOBALIZAREA ȘI ECUMENISMUL: două coarne ale antihristului, două pârghii de putere ale satanei!

 1. Pingback: Monahul Timotei de la Petru Vodă – ne îndeamnă să NU ascultăm de ierarhii apostați care ne cer să ne supunem Legii Vaccinării – Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism

 2. Pingback: Despre cnp, cip, Qr-code, cod de bare | ayeaye20

  • Cum adica sa renunt la cnp?
   Orice as face nu va disparea de la fiara lor.
   Daca te referi sa fiu impotriva si sa le zic si oamenilor, asta voi face cu siguranta de ma va intari Insusi Domnul…

   Apreciază

   • Adica sa ii dai foc sa nu te mai folesesti de el (de cnp)si sa nu il refaci niciodata, ca de sters am tot intrebt si nu vor ei sa ne stearga datele din sistem. Daca nu arunc documentu(cu cnp) e ca si cum as avea card nu is de acord(cu mintea) dar ma folosesc de el(cu fapta) sa scot bani si il pastrez desi are 666 si am semnat ptr el, asta e cam viclenie ceva genu cum a facut Teodot a decupat card de pe frunte dar a uita de 666-sss de sub poza de cnp, mrz, de floarea masonica, de tiparitira cvadrupla si restu…daca nu are parintii trecuti ci simplu ROU , deci e de acord cu sodomitii…ca nu are parinti

    Apreciază

 3. Pingback: GLOBALIZAREA ȘI ECUMENISMUL: două coarne ale antihristului, două pârghii de putere ale satanei! | ganduri din ortodoxie

 4. Pingback: GLOBALIZAREA ȘI ECUMENISMUL: două coarne ale antihristului, două pârghii de putere ale satanei! | ortodoxiadreaptacredinta

 5. Pingback: Despre cnp ce se zice si se intampla in România | ayeaye20

 6. Pingback: Codul-qr(666) si CFR | ayeaye20

 7. Pingback: Cica libertate cu 666 | ayeaye20

 8. Pingback: Lanț uman în jurul Parlamentul împotriva VACCINĂRII OBLIGATORII (duminică 29 oct.)- Ar trebui schimbați organizatorii! – Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism

 9. Creștini Ortodoxi !! Dar Catolicii nu sunt creștini?? De ce nu se scrie doar creștini? De ce tot timpul se face diferența asta? De ce exista rasismul asta între Creștinul ortodox și Creștinul catolic?? De ce? De ce? Nu am înțeles niciodată !! As fi mulțumit dacă as primi un răspuns clar și fără pic de rasism in el.
  Doamne ajuta pe toți creștinii !!

  Apreciază

  • Daniel
   Eu am sa incerc un raspuns, dar ma cam indoiesc ca veti intelege din prima, caci prejudecatile o sa va impiedice daca sunteti cumva catolic sau aveti in mediul in care traiti prieteni sau rude printre catolici.

   Biserica E UNA! A fost una de la intemeierea ei de catre Domnul nostru Iisus Hristos.
   A fost, este si va fi numai UNA!
   Din aceasta Biserica Crestina, de-a lungul timpului s-au despartit diferite grupuri care au adoptat diferite doctrine teologice. Diferite de cea crestina autentica ramasa de la Iisus Hristos prin apostoli si urmasii lor episcopii si preotii.

   Asa s-au despartit de ea (de Biserica) gnosticii, arienii, nestorienii (astazi ramasite ale lor sunt prin Siria si Irak – caldeenii), monofizitii (armeni, copti/egipteni, etiopieni, siro-iacobiti), iconoclastii, catolicii/papistasii din care s-au rupt protestantii si neoprotestantii si multi altii.

   Toti acestia se diferentiau de adevaratul crestinism prin doctrine schimbate/diferite/strambate.
   Pentru asta a fost nevoie ca adevaratii urmasi ai Apostolilor si ai Sfintilor Parinti sa se denumeasca ortodocsi, adica drept-credinciosi ( ORTO = DREAPTA si DOXOS = CREDINTA – greaca).
   Asadar cei ramasi in invatatura neschimbata si corecta s-au numit pe ei insisi crestini-ortodocsi.

   Cei ce se desparteau de Biserica si adoptau doctrine contrare invataturii adevarate, ortodoxe se autodenumeau dupa numele capului lor, dar au primit, din partea ortodocsilor, denumirea generala de eretici.

   Fiecare dintre aceste grupuri de despartiti/eretici de adevaratul crestinism (cel ortodox) impreuna cu capii lor (ereziarhii). de regula episcopi (dar nu numai) care au inventat dogme gresite, au fost condamnati de Sinoadele Ecumenice, Locale sau regionale.
   De exemplu: arienii au fost condamnati impreuna cu capul lor Arie, la Sinodul I Ecumenic, nestorienii la Sinodul III Ecumenic, monofizitii la Sinodul IV Ecumenic, monotelitii la Sinodul VI Ecumenic, iconoclastii la Sinodul VII Ecumenic etc.

   Catolicii, dar mai corect spus papistasii, adica cei care il urmeaza pe papa, au mai multe erezii in doctrina lor. Principalele doua sunt: doctrina filioque si primatul papal.
   Aceste erezii au fost condamnate si respinse la Sinodul recunoscut de tot mai multi teologi ca al VIII-lea Ecumenic desfasurat in anii 879-880 in timpul Sfantului Patriarh Fotie cel Mare.
   Condamnarea acestor greseli a avut loc inainte de generalizarea lor in Biserica Romei. Dar cand ruptura intre Roma si celelalte Patriarhii a devenit inevitabila, caci se generalizasera ereziile in Apus (din cauza influentei fracilor), Biserica Romei s-a rupt de restul Bisericii. S-a rupt adica a iesit din ea!
   Si conform Sfantului Ciprian al Cartaginei care conglasuieste impreuna cu intrega Biserica:
   EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS! – In afara Bisericii nu este mantuire!

   Catolicii sau papistasii au fost condamnati de mai multe sinoade ortodoxe locale si anatemizati de mai multi sfinti de-a lungul secolelor. Dar imediat dupa 1054, cand s-a produs ruptura, toata Biserica, adica toate patriarhiile ramase in invatatura adevarat, ortodoxa au fost de acord ca ei, catolicii, sunt in afara Bisericii.

   Conform teologiei ortodoxe cand cineva (un eretic) care adopta o doctrina gresita, este condamnat la nivel sinodal, adica oficial, de intreaga Biserica, acesta/grupul respectiv de credinciosi eretici NU MAI ARE HAR! Tainele episcopilor si preotilor lor nu mai sunt taine si preotii si episcopii lor nu mai sunt preoti, adica nu mai au succesiune harica apostolica!

   Din aceasta cauza CATOLICII SUNT ERETICI si NU mai au taine! Nemaivand taine, evident ca NU mai au nici BOTEZ! Nemaivand Botez, NU POT FI CRESTINI, in intelesul teologic al termenului.

   Ii putem numi crestini, doar din perspectiva raportarii lor la Iisus Hristos, desi ei nu mai cred in acelasi Dumnezeu ca noi, ortodocsii, pentru ca invatatura lor despre Dumnezeu este eronata, deci cred intr-un dumnezeu creat dupa mintea lor.
   Dar in sens teologic ei NU SUNT CRESTINI! Sunt eretici! Sunt in afara Bisericii!

   La fel si protestantii si neoprotestantii, care s-au desprins din catolici.

   Apreciat de 1 persoană

   • “Din aceasta cauza CATOLICII SUNT ERETICI si NU mai au taine! Nemaivand taine, evident ca NU mai au nici BOTEZ! Nemaivand Botez, NU POT FI CRESTINI, in intelesul teologic al termenului.”
    Eu sunt catolic! Și sunt botezat !! Numele Daniel l am primit la botez!
    Dmv ați povestit un pic din trecutul (istoria) religiei…ok am înțeles sau așa vreau sa cred ca am inteles, dar noi acum de ce trebuie sa ducem aceasta povara in spate?? De ce nu se revine la o singura religie așa cum era o data? Este un singur DUMNEZEU CREATORUL A TOT UNIVERSULUI.
    Eu sunt botezat in Biserica Catolica și sunt creștin.
    Soția mea este botezată in Biserica Ortodoxa și este creștina!
    Băiatul nostru am decis sa îl botezam in Biserica Ortodoxa și este creștin.
    Ați scris mai sus ca Biserica a fost doar una! Și din cauza unor …ce conduceau atunci sa destrămat.
    Acum avem alte minți, suntem mai deștepți, suntem mai lucizi in tot ceea ce facem.. de ce nu se unesc cele doua Biserici??
    As vrea un rasp și apoi am sa va scriu și eu de ce cred ca niciodată nu se vor uni aceste doua Biserici.

    Apreciază

    • Daniel,
     Aveti dreptate! NICIODATA NU SE VOR UNII!
     Incercari de unire au fost si vor mai fi. Dar nu se poate!
     Va explic si eu pe urma.

     Cu parere de rau, N-ATI INTELES!
     Din cauza unor ereziarhi (un anume cleric franc, un anume print franc, un anume papa eretic etc) Biserica Romei a cazut in erezie! Dar cauzele ereziei trebuie cautate mult mai adanc, in pacatele tuturor oamenilor dintr-o anumita Biserica locala.
     Biserica in ansamblul ei este formata din Biserici locale.
     La momentul 1054 existau: Biserica (Locala a) Romei, Biserica Constantinopolului, Biserica Ierusalimului, Biserica Alexandriei, Biserica Antiohiei.

     Deci Biserica Romei a cazut in erezie. Ca urmare, clerul ei nu a mai avut, pana astazi, succesiune apostolica, adica Har. Tainele „Biserici” Catolice nu mai sunt valide!
     Nici o taina! Asta este crudul adevar!
     De ce? Pentru ca nu pot exista doua Biserici cu doctrine diferite! Hristos a infiintat o singura Biserica.

     Deci Taina Sfantului Botez, NU E TAINA! Pentru ca nu e Har!
     Lasand la o parte faptul ca in catolicism nu se respecta nici macar forma exterioara a Botezului. Nu se face prin trei afundari (inclusiv cu capul), ci prin turnare, nu mai zic de lepadarile (exorcismele) in forma ortodoxa, care trebuie citite obligatoriu. Sau de faptul ca, tot catolicii, neavand taine, nu pot sfinti nici macar apa pt botez, care conform canoanelor trebuie sa fie sfintita inainte de afundarea pruncului.

     Am inteles situatia dvs si va inteleg indignarea.
     Dar cine va pune sa duceti povara catolicismului in spate?!
     Lepadati-o!
     Fara nici un pic de rautate (caci n-am nici un interes) va spun: „botezul„ dvs nu este valabil, casatoria nu este valabila indiferent daca s-a facut la ortodocsi sau la catolici.
     Copilul este ortodox si asta e foarte bine!

     TREBUIE SA VA BOTEZATI ORTODOX! TREBUIE SA VA CUNUNATI, dupa botezul ortodox, LA PREOT ORTODOX!

     Repet, nu e nici o rautate, nici o discriminare, n-am nici un interes nici sa va mint, nici sa va induc in eroare, ci va spun adevarul Bisericii.

     Apreciază

    • Daniel,
     Si inca ceva.
     Nu suntem mai destepti, nici mai lucizi. Dimpotriva multi cad si azi din Biserica (Ortodoxa), dintre ierarhi si preoti si mireni fiind ametiti de erezia ecumenismului de care poate ati auzit, dar pe care sigur n-o intelegeti.
     Sunt si acum oameni destepti si care cunosc adevarul, sunt inselati si oameni confuzi.

     Biserica Romei, in sensul istoric, nu mai exista! Odata cu caderea in erezie s-a auto-dizolvat. Biserica Romei o reprezinta azi ortodocsii care sunt in Italia.
     „Biserica” Catolica NU ESTE Biserica!

     Apreciază

    • @Daniel si eu am fost cu ideea ca cei catolici se pot mantuii iar cand am citit cartea CALAUZA ORTODOXA scrisa de PR.Ilie Cleopa m-am lamurit:ORTODOXIA E SINGURA CREDINTA MANTUITOARE.Inca nu ai pierdut lupta,sa nu deznadajduiesti,fii puternic!LUPTA MEREU!

     Apreciază

    • @Daniel o dovada vie ca Ortodoxia e Adevarata Credina este de Paste cand LUMINA SFANTA vine doar la ortodocsi.Sa nu crezi ca eu si fratele Daniel avem ceva personal cu oameni catolici ci cu erezia.Fa-ti botezul chiar daca vei avea ispite.te sustinem!

     Apreciază

 10. @DANIEL ma bucur ca tu cauti CALEA.La Efes.4,5 ni se spune asa:”este un Domn,o credinta,un botez”.Punct..deci,putem obs.ca nu pot fii doua adevaruri,decat unul.Invataturile catolice (ereziile) au aparut in 1054 care au fost inovate.iertare Daniel.

  Apreciază

 11. Pingback: Cine mai are incredere in Matei Vulcanescu? | ayeaye20

 12. In zilele noastre cateva dintre cele duhovnicesti sunt de cea mai mare importanta.
  Acest subiect al cipurilor este unul din ele alaturi de ecumenism!
  As vrea sa stiu pentru inceput, daca se poate, de unde este cuvantul acestor 2 monahi, care inteleg ca sunt vietuitori ai Sfantului Munte?
  Si intreb aceasta pentru ca stilul si limbajul folosit la scrierea acestui articol nu pare a fi a unor monahi simpli care stau in rugaciune permanenta in Sfantul Munte.
  Eu imi doresc sa aflu adevarul cu orice pret si nu vrea sa smintesc pe nimeni daca fac vreo greseala prin ceea ce spun sau gandesc. Sunt multe intrebari care nu imi dau pace si vreau sa aflu fiecare amanunt legat de acest subiect si acest articol pentru ca sunt FOARTE IMPORTANTE!
  Doamne ajuta

  Apreciază

 13. Deci parintele Timotei spune asa, citez:
  „El a spus de la parinti cu viata inalta, a spus ce se va petrece de curand…”
  Deci, in primul rand textul de mai sus nu este al parintelui Berestov! Sau cel putin asa reiese!

  Acum, apar in tot textul cuvinte care nu au cum sa apartina unor parinti imbunatatiti cum ar fi:
  „a fost identificat algoritmul individual al funcțiilor creierului, li se poate introduce un program informatic”.
  Cum sunt acestea cuvintele unor nevoitori cu viata inalta din Sfantul Munte??

  Ce vreau sa spun cu asta! Faptul ca nu trebuie sa luam actele cu cip si nici sa ne dam acordul pentru inscrierea in baza lor de date electronica e clar. Nu trebuie sa luam nici noul bulentin fara cip pentru ca asta ar insemna tot ca ne dam semnatura pentru a fi in baza lor de date! Totusi sunt multe amanunte in acest text care nu stiu cat de exacte sunt si cred ca este important. As aduca in discutie un prim amanunt :
  1. ai dovada unde se poate vedea clar ca aceste coduri QR (de exemplu) au trei de 6 in ele? Sau pentru ca cineva a incercuit intr-o poza asta inseamna ca automat acolo sunt 3 de sase?
  Eu am incercat sa vad ce inseamna acele trei patrate si este foarte greu de spus daca este asa sau nu!
  2. Pozele care apar in tot articolul sunt puse de tine sau le-ai primit asa de la cel care a tradus textul?

  Ca sa ma fac inteles ce si cum, cuvantul de aici a avut urmatorul drum:
  Parinti cu viata imbunatatita =» Parintele Berestov =» Parintele Timotei =» Traducatorul =» blog danielvla !!!! Si asta din ce am inteles asa la prima vedere! E de prisos a spune ca fiecare si-a pus amprenta asupra textului in masura in care a vrut si s-a putut. O parte din cele spuse aici sunt adevarate dar nu stiu daca toate sunt adevarate si trebuie sa fim atenti!

  ps: In ziua de astazi a spune lucruri de o asemenea gravitate trebuie verificat de multe ori si in amanunt pentru a nu sminti si mai rau
  ps2: in ceea ce priveste cipurile si codurile de bare EAN-13 si UPC am gasit dovada de netagaduit ca sunt in ele 3 de sase dupa cum s-a profetit!
  ps3: aproape fiecare paragraf de aici trebuie cercetat cat adevar este si cat nu!!!

  Apreciază

  • Ortodox,
   Cerceteaza! Cine te pune sa crezi neconditionat ce scrie aici?
   Eu asa am primit textul, cu imagini cu tot. Nu am intervenit in nici un fel in el.

   Dupa cum vezi, pr Onufrie Stebelev este tanar si ar putea fi cunoscator in domeniu. Nu e ceva extraordinar de ciudat ca un ieromonah tanar sa foloseasca acest limbaj. Tot asa de bine se poate ca sa fi primit informatii de la vreun inginer IT-ist de exemplu si sa le foloseasca in text.

   La fel, se pot culege informatii de la diferiti pustnici, de exemplu despre faptul ca si noile coduri de puncte QR ar fi de la diavol, iar in cuvantul de fata sa fi fost transpusa informatia in termeni tehnici, cu explicatiile de rigoare.

   Dar cerceteaza, cine nu te lasa…

   Apreciază

  • Mai omule nici acum nu ati intees ce parinte e parintele Berestov, e un sfantvin viata care are descoperiri ca si pr Justin si pr Elpidie, ce la harul lui Dumnezeu ascuns , tu ai intalnit doar falsi monahi de care nici haru nu s-a atins, cum avea parinte Sfantul Porfirie televizor ca al era orb ?…asta intunecare…nici acum nu intelegeti, geron Gavriil cand sau dus sa il intrebe de cip ce le-a zis: Sa mergeti la parintele Justin sa il intrebati pe el. Nu e clar ca stie ce a zis pr Justin…

   Apreciază

  • Parintii din Sare Pamantului cum spunea de computer ??si el a aparut abia dupa 30 de ani de cand s-a pomenit de el , asta inseamna parinte imbunatatit nu flecari de ecumenisti ce zic ca, canonul 15 e schisma

   Apreciază

  • Nu e al parintelui de ce minti in halul asta?, fratele Valerica i-a cerut binecuvantare sa lupte cu sistemu si sa renunte la numarul dracesc(cnp) , tu cand vei renunta la el(la cnp)? sau asta te macina ca ai luat cnp?(sau poate nu), ai intrat in cusca cu cascavalul gratis si acum lipsa harului te face sa nu poti renunta, ca ,cascavalul e gratis doar in cursa de soareci??? Aceeasi prostie o sustine si pr. Sava ca cnp nu e problema si cand a vrut pr Rafail sa zica de traba asta la sinaxa din Grecia nu l-au lasat!!!! Asta e dovada cea mai mare ca textul e al pr Rafail Berestov

   Apreciază

    • Nea’ ortodox acesta cand zice: „Deci, in primul rand textul de mai sus nu este al parintelui Berestov! Sau cel putin asa reiese!”
     Asta e minciuna, cate discuti cu aparatorii cnp-ului au fost ca ziceau ca ce : se refera numa la cel rusesc si nu si la cel Românesc, de parca dracu de e mov sau verde nu tot drac e, ca numa’ ala rusesc vatama si acu’ ce mai au de zis ? cine a inteles anapoda pe pr Berestov , cei ce is impotriva cnp, sau cei care indreptateau cnp-ul si ziceau ca : zice numa de cel rusesc, asta parca ar fi ca aia : am carduri cu cip ratb(Dumnezeu sa ne fereasca de a avea o astfel de lepadare)dar nu e tot o lepadare (zic cei pro cip)ca, cardurile din SUA cu cip, numa cele din SUA is nocive astea româneste is in regula(de ce is in regula ca asta zice satana popa idolesc calistrat?)asta e logica lor draceasca pe care o poseda unii

     Apreciază

   • CNP nu e nici pe mâna dreaptă, nici pe frunte, deci nu e numărul 666 din Apocalipsă.
    În plus, CNP e numai în România, că alte țări au altfel de numere, nu CNP (americanii au numărul de asigurare etc.)

    Apreciază

    • Da si nici dusu degeaba la pomenitorii de ecumenisti nu e nimic desi ANATHEMA DIRECTA ROCOR SPUNE: „prin urmare, acelora ce [în mod] conștient sunt în comuniune cu acești mai înainte-pomeniți eretici [ecumeniștii, sectele, denominațiunile și religiile] …ANATHEMA Direct si nu SA FIE Anathema ca in canoane adica sa fie , care acest sa fie inseamna adus in sinod judecat dovedit si apoi condamnat, de ce NU SE DISCUTA ASTA?? Daca sunteti asa de plin de har , tu de ce crezi ca Ciobotea se innegreste ptr ca STIE LA CATE SCRISORI de avertizare a primit e sub ananthema , asa ca …

     Apreciază

    • Cum am mai zis in comentarii voi sunteti mai sfinti ca Maica Domnului ce a zis ca e o lepadare si mai duhovnicesti ca pr Rafail care a clarificat ca numerele is lepadare ptr ca ele au contribit la ZIDIREA SISTEMULUI DE INREGISTRARE ELECTRONIC, ati da poza FETEI DUPA ANUMITE DEFINITII e DEJA BIOMETRIE, sistemu functioneaza pe 666 si nu e nici o problema , pai d-aia nu se i-a nici o atitudine si alti se plimba nu au treaba , Otrodoxia e a Suferinței a patimirii spune si mie ce sufera popii cu jeepane 4×4, Sa patimesti sa iei amenzi ca nu ai card cu cip asta se intapla cu ortodocsii nu cu cei ce au pactizat cu satana si sistemul, si e PROPROCIT : popii falsi care vor sta la magazibe mari si vor pune stampila(666) la oameni pe mana, Calistrat deja o vrea in ceafa l-a afectat cnp-ul si biometricul ce il are???

     Apreciază

    • Tot vorbești că Maica Domnului a zis una sau alta. Ai grijă că nu toate viziunile sunt de la Dumnezeu: „Nu este de mirare, deoarece însuşi satana se preface în înger al luminii.” (2 Corinteni 11, 14).

     Apreciază

 14. Chiar asta fac, intrebandu-te pe tine: CERCETEZ !
  Pe de alta parte noi trebuie sa cercetam duhurile, iar a presupune despre ce, cum, poate, crede si stie unul sau altul nu e lipsit de riscurile aferente.
  Multumesc
  Doamne ajuta

  Apreciază

 15. Pingback: Starețul Rafail Berestov și ieroschimonahul Onufrie – Cuvânt despre globalizare și ecumenism – STRANA ORTODOXĂ

 16. Hristos a spus ca Evanghelia se va propovadui la toate neamurile si dupa aceea va fi sfarsitul.

  Sa le spunem oamenilor cat mai mult de CNP, cip-uri si acte si tot ceea ce tine de acest sistem antihristic si sa cerem guvernului cat mai multi sa schimbe aceste acte si sisteme, si daca nu vor sa-i blestemam!
  Trebuie luptat cu astia ca daca nu, nu ne mantuim!
  Trebuie sa marturisim!

  Apreciază

 17. Pingback: Ce nu prea se spune! – ayeaye20

 18. Înteresantă mărturisire și te pune pe gînduri ; ce ne așteaptă lume ?🤦‍♀️🤦‍♀️Trebuie să fim pregătiți întărindune cu aceste predici.

  Apreciază

 19. Pingback: Marii iluminati ai lui satana Andrei Cojoaca, Ghervasie Giurgiu si Cristian Nicolae Bucuroiu mintind oamenii ca ierod. Visarion Iugulesc este eretic si inselat – ayeaye20

 20. Pingback: Ecumenistoidul Buza il lauda pe Macarie Banu, il apara pe ereticul Onufrie ecumenistul rugator cu jidov, vaticanist, imami, schismaticul caterisit Filare, nu a renuntat la erezia partasul la erezie constient=orthodox, propovaduieste ca erezia este in Bise

 21. Pingback: 5G radiatiile alfa, beta, gama si undele cerebrale omenesti – Titlu site

 22. Pingback: Una din pecetile 666, qr-code666 pe mana – Titlu site

 23. Mai degrabă m-aș încrede în „profeția” asta:
  „O altă variantă a vremurilor sfârșitului este că nu va veni nici o înflorire a Ortodoxiei și nici un împărat bun. Că va fi un război cumplit după care, direct împărăția lui antihrist.”, decât orice altă profeție care face referire la „inflorirea ortodoxiei” spusă de anumiți sfinți.
  E cu mult mai realistă și tind să cred că o revoltă/război se poate face mai ales în anul și anii care vor urma, tocmai datorită restricțiilor și certificatului verde care deja imparte lumea în două tabere.

  Apreciază

 24. Pingback: Vasile cel cu gandire STILISTA crede in inexistentul covid-19 si si-ar lua certificat qr-code666, 21 oct. 2021 – ayeaye20

 25. Pingback: Inca un motiv sa refuzi TESTAREA la TESTARE se DA SI LEPADAREA Qr-code666 – ayeaye20

 26. Pingback: Cand “satana” se transforma in inger de lumina – ayeaye20

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s