Comunicatul întârziat al întâlnirii de lucru de la Beiuș (din 11-12 septembrie) și… un comentariu

În perioada 11-12 septembrie 2017 s-a desfășurat la Beiuș, județul Bihor, o întâlnire de lucru a preoților care au întrerupt pomenirea ierarhilor participanți la sinodul din Creta, din 2016. Întâlnirea s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a avut ca tematică discutarea unor probleme cu care se confruntă în activitatea lor preoții care au întrerupt pomenirea.

Deciziile cele mai importante care s-au luat au privit chestiuni generale, dar și probleme de organizare internă a luptei contra ecumenismului.

Despre har și Taine în Biserică

S-a decis să se pună capăt speculațiilor referitoare la prezența și lucrarea harului în Biserica Ortodoxă Română, pentru a nu se cădea în afirmații schismatice. Competența unei decizii pe această temă nu este a preoților care au oprit pomenirea și, cu atât mai puțin, a credincioșilor, ci a unui viitor sinod ecumenic ortodox, care va analiza și va decide în această privință.

Din acest motiv, părinții adunați în această întâlnire au decis să recomande credincioșilor să înceteze speculațiile teologice pe această temă, pentru a evita căderea într-o schismă sau încurajarea unei laxități morale cu privire la modul în care trebuie abordată comuniunea bisericească și euharistică cu cei ce s-au făcut vinovați de acceptarea deciziilor eretice ale sinodului din Creta. Mai mult decât atât, părinții au recomandat credincioșilor să profite de această perioadă de acalmie pentru a se întări duhovnicește și a se pregăti pentru vremurile grele ce vor veni.

Despre participarea la slujbelor pomenitorilor

Pentru a se păstra unitatea și armonia credincioșilor și a familiilor acestora, dar și pentru ca lupta împotriva ecumenismului să nu fie percepută de către cei încă neinstruiți în privința gravității ereziei ecumeniste ca o acțiune sectară, în afara și contrară Bisericii Ortodoxe, părinții au decis ca, în cazuri de strictă necesitate și cu mult discernământ, să se poată participa la slujba de înmormântare a unor rude, săvârșită de către preoții pomenitori, acolo unde familiile nu sunt convinse de necesitatea întreruperii comuniunii cu cei ce susțin deciziile din Creta, cu condiția ca aceste participări să fie tratate ca excepții și să nu devină regulă.

Despre actele biometrice

În privința atitudinii față de persoanele care au acceptat de bunăvoie actele biometrice, părinții recomandă să fie lăsat la latitudinea fiecărui duhovnic modul în care face canonisirea acestora, până când se va putea stabili o viziune unitară pe tema gravității acceptării actelor biometrice și a rolului pe care acestea îl îndeplinesc, în faza în care se găsesc, în acțiunea de lepădare de Hristos și de instaurare a împărăției lui antihrist.

Discuția a pornit de la afirmația Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul că actele biometrice nu sunt lepădarea propriu-zisă, dar reprezintă începutul lepădării, și a mers în direcția necesității stabilirii cu exactitate, prin intermediul unor studii teologice ce urmează a se face, a unor conferințe cu persoane specializate în domeniu, a nivelului de lepădare pe care îl reprezintă actualele acte biometrice emise de autoritățile statului român.

S-a degajat ideea că acordarea Sfintei Împărtășanii celor ce au acte biometrice și nu doresc să accepte că ele sunt periculoase pentru mântuire trebuie lăsată la latitudinea fiecărui duhovnic, care va ține seama de starea sufletească a fiecărui credincios în parte, nereprezentând o condiționare a primirii Sfintelor Taine, ci un exercițiu lăuntric de mărturisire personală a lui Hristos, în condițiile în care statul român oferă încă variante nebiometrice, ceea ce face ca ortodocșii să nu fie încă condamnați la a îmbrățisa acești pași reali spre lepădare.

Despre părtășia la erezie

În privința controversei iscate în jurul unor afirmații făcute de părintele Claudiu Buză în timpul verii, care au produs îngrijorare în rândul unor credincioși, părinții adunați la Beiuș au ascultat punctul de vedere al părintelui și punctul de vedere al reprezentantului celor care și-au manifestat îngrijorarea. Părintele Claudiu Buză a fost întrebat dacă îi consideră nevinovați pe cei care s-au făcut părtași la erezie, iar sfinția sa a acceptat că sunt nevinovați” doar în sensul că nu au fost încă condamnați de un sinod ecumenic și nu li se pot aplica încă acele canoane care interzic ortodocșilor orice contact cu ereticii afurisiți de sinoadele ecumenice (can. 45, 46 ap.), nicidecum în sensul răspunderii pe care o au în fața lui Dumnezeu pentru acceptarea, indiferent de motiv, a unei gândiri eretice, pentru care sunt la fel de vinovați înaintea lui Dumnezeu ca și ereticii care au creat și propovăduit erezia și vor avea parte de aceeași pedeapsă veșnică ca și ereticii, dacă nu se vor lepăda de cugetarea eretică.

Evidența demonstrează că părintele, care a întrerupt pomenirea ierarhului, și-a asumat o caterisire nedreaptă, numirea de către episcopul locului în mod public ca “al doilea Iuda”, nu poate să îi considere nevinovați pe cei ce s-au făcut părtași la erezie, deoarece, dacă ar fi făcut aceasta, tot sacrificiul sfinției sale nu ar mai avea rost. Părintele Claudiu a fost de acord că părtășia este începutul căderii în erezie, este modul în care cineva, care nu a inventat propriu-zis erezia, intră în contact cu aceasta, nu ceva străin stării de infestare cu erezia.

În privința frazei “acrivie cu dragoste”, din discuțiile avute cu sfinția sa, s-a tras concluzia că expresia nu poate fi interpretată per a contrario, în sensul că acrivia nu ar avea dragoste, deoarece nu se referă la natura acriviei în sine, ci la modul ei de aplicare. Acrivia este expresia voii lui Dumnezeu, sintetizată în Sfânta Scriptură, în scrierile Sfinților Părinți și în hotărârile Sfintelor Canoane, fiind, în consecință, manifestarea dragostei lui Dumnezeu față de oameni, rezultată din dorința Sa ca aceștia să urmeze calea cea dreaptă spre mântuire.

Modul în care se pune acrivia în practică poate să fie însă unul plin de iubire, păstrând neclintită fermitatea canoanelor Bisericii, sau unul brutal, distrugător, inchizitorial, care calcă în picioare toate principiile morale, sub pretextul slujirii dreptei credințe. În acest fel a dorit părintele Claudiu Buză să atragă atenția că acrivia, care este indiscutabil calea de urmat în lupta contra ereziei, trebuie aplicată cu dragoste, așa cum recomandă Sfinții Părinți1..

Luându-se în calcul că părintele Claudiu a fost de acord cu interpretările ortodoxe ale tuturor expresiilor pe care a fost acuzat că le-ar fi folosit într-o manieră heterodoxă”, părinții au constatat că mărturia sfinției sale continuă să fie ortodoxă, recomandând celor din zona în care au apărut îndoieli în privința sa să aibă în continuare încredere în sfinția sa și să nu promoveze public această exigență terminologică, în contextul în care este încă în desfășurare procesul de receptare de către pliroma a termenilor și noțiunilor care descriu situația actuală a îngrădirii antiecumeniste.

Ulterior întâlnirii, părintele a a fost acuzat că ar fi propus ideea de ascultare necondiționată față de duhovnic, însă la Beiuș nimeni nu a adus împotriva sfinției sale o astfel de acuzație. Părintele a explicat ulterior că nu a propovăduit niciodată o ascultare necondiționată de duhovnic sau o “infailibilitate” a acestuia, ci că a scos doar în evidență importanța ascultării față de duhovnic și a colaborării cu acesta în urcușul spiritual al creștinului.

Pentru coerența și buna coordonare a luptei împotriva ecumenismului, părinții prezenți la Beiuș au luat câteva decizii de ordin organizatoric.

Abținerea de la polemicile publice

Una dintre cele mai importante decizii luate la Beiuș a fost aceea a interzicerii oricărei forme de polemică publică între membrii sinaxei ortodoxe naționale și recomandarea adresată credincioșilor care au întrerupt pomenirea de a nu practica, la rândul lor, astfel de polemici.

Pentru ca mărturisirea celor ce luptă împotriva ecumenismului să fie credibilă și să poată ajuta pe cât mai mulți să se implice în acțiunea de respingere a deciziilor adoptate în Creta, s-a decis ca preoții să folosească întâlnirile de lucru pentru a-și rezolva diferendele ideologice, în duh creștin, cu dragoste și respect reciproc și să evite aparițiile publice în care să îi critice pe alți membri ai sinaxei sau pe credincioșii obișnuiți. S-a decis ca dacă cineva ar încălca acest principiu, cei prejudiciați de această încălcare să nu recurgă la contraatacuri pe internet sau pe alte media, pentru a nu crea impresia de dezbinare și de ură între mărturisitorii împotriva ecumenismului.

Această interdicție a polemicii între mărturisitori este o cerință a unui cod de principii morale creștine, pe care participanții la lupta antiecumenistă trebuie să le respecte cu sfințenie, pentru ca mărturisirea lor să fie cea autentic creștină.

Dorinţa membrilor sinaxei naționale de a polemiza mediatic sau chiar a face public atacul la persoană poate fi interpretată ca o autoeliminare din firescul acestor întâlniri şi o suspendare indirectă a dreptului la replică a celui vizat, care nu poate transforma respectul faţă de principii sănătoase şi demne în arenă de luptă mediatică, pentru a produce deliciu şi ostentaţie păgubitoare de suflet.

Neamestecul în pastorația preoților

Condițiile luptei antiecumeniste nu permit și nu pot fi folosite ca pretext pentru suspendarea legilor bisericești cuprinse în Sfintele Canoane sau în regulamentele Bisericii noastre Ortodoxe Române, care continuă, în mod firesc, să fie obligatorii tuturor, fie preoți, fie credincioși.

În acest sens, s-a decis că, în conformitate cu Sfintele Canoane și cu regulamentele bisericești, niciun părinte nepomenitor nu se poate amesteca în problemele comunității adunate în jurul altui părinte nepomenitor, fără acordul părintelui respectiv, iar săvârșirea Sfintelor Taine și a ierurgiilor se va desfășura în deplin consens și după o informare prealabilă a unui duhovnic de către altul.

Programul de lecturi patristice

Probabil cea mai importantă decizie care s-a luat la Beiuș a fost aceea de a se demara un program de studii patristice, care să îi ajute pe membrii sinaxei să găsească răspunsuri patristice adecvate situațiilor cu care se confruntă în pastorația credincioșilor care au întrerupt pomenirea.

Mai precis, părinții au propus ca fiecare membru al sinaxei să își aleagă opera unui Sfânt Părinte al Bisericii, pe care să o aprofundeze, urmând ca, într-o perioadă rezonabilă de timp, să împărtășească cu ceilalți cunoștințele acumulate, fie în cadrul consfătuirilor din viitoarele întâlniri, fie prin publicarea unor articole și studii într-o revistă de specialitate, pe care să o editeze instituțiile media care susțin lupta împotriva ecumenismului.

Cu acest prilej, părintele Grigore Sanda a prezentat un volum de documente referitoare la sinodul din Creta, cuprinzând cele mai importante luări de poziție din România împotriva ecumenismului și sinodului din Creta.

Părinții prezenți la întâlnire au fost de acord cu propunerea de publicare a răspunsului teologului Mihai-Silviu Chirilă adresat unei broșuri de popularizare a sinodului eretic din Creta, editată de către Patriarhia Română. Răspunsul fusese pus în discuție publică cu o săptămână înainte, pe portalul ortodox de știri ortodoxinfo.ro.

Frecvența sinaxelor și modul de convocare a lor

S-a decis ca fiecare dintre întâlnirile dintre părinții care luptă contra ecumenismului, la care nu participă poporul credincios, să fie considerate întâlniri de lucru, iar deciziile adoptate să fie de uz intern, fără a se face publice, deoarece îi privesc în principal pe preoți și se referă la aspecte duhovnicești și pastorale.

Întâlnirile între preoții mărturisitori împotriva ecumenismului vor fi trimestriale, iar sinaxa națională, la care participă și credincioșii, se poate convoca doar atunci când este necesară, iar caracterul ei de necesitate este acceptat și confirmat de către majoritatea membrilor sinaxei.

Pentru convocarea unei sinaxe naționale sau a unei întâlniri de lucru este nevoie de informarea prealabilă și de acordul exprimat al majorității membrilor sinaxei. Sinaxa sau întâlnirea convocată în mod unilateral, fără acordul majorității membrilor sinaxei naționale la acel moment, este nelegitimă și se recomandă atât preoților, cât și credincioșilor care luptă împotriva ecumenismului să nu participe nici la una, nici la alta, și să nu le accepte deciziile.

Întâlnirile de lucru au un caracter intern, deoarece tratează probleme specifice credincioșilor și preoților nepomenitori din Biserica Ortodoxă Română. Aceste probleme vor fi tratate și rezolvate de către preoții nepomenitori din Biserica Ortodoxă Română, urmând ca deciziile care se iau să poată fi aduse la cunoștință partenerilor de luptă antiecumenistă din celelalte Biserici Ortodoxe, ale căror opinii pe temele puse în discuție sunt foarte importante și vor fi luate cu grijă în considerare.

Sinaxele naționale sunt întâlniri organizate cu participarea credincioșilor ortodocși români mărturisitori împotriva ecumenismului, la ele putând fi invitați participanți din oricare dintre Bisericile Ortodoxe surori, care luptă contra ecumenismului. Cea mai importantă astfel de sinaxă s-a desfășurat în data de 18 iunie 2017 la Botoșani, fixând liniile directoare ale luptei contra ecumenismului în România și granițele canonice între care se înscrie întreruperea pomenirii. Rezoluția Sinaxei din Botoșani reprezintă documentul de referință al poziției preoților și credincioșilor mărturisitori împotriva ecumenismului.

Întrucât întâlnirile de lucru ale părinților antiecumeniști și sinaxa națională sunt simple grupuri de reflecție teologică, nicidecum o structură organizatorică paralelă Bisericii Ortodoxe Române, s-a decis ca președinția de onoare a fiecărei ședințe a întâlnirilor sau sinaxelor să o aibă preotul care le organizează în zona din care se află.

Pentru o bună coordonare între preoți și credincioși s-a decis ca în fiecare zonă istorică să existe o persoană de contact, care să ofere relații credincioșilor cu privire la preoții nepomenitori din zona respectivă, adrese, numere de telefon, să asigure legătura preoților nepomenitori între ei, să țină legătura cu preoții și credincioșii din alte părți ale țării. Persoana de contact nu are nicio însărcinare de ordin organizatoric sau vreo funcție de conducere, fiind doar un om de legătură care cunoaște cel mai bine situația din zonă și știe să dea relații cu privire la aceasta.

Răspunzând unor obiecții referitoare la oportunitatea prezenței unui laic în sinaxa preoților care au întrerupt pomenirea, părinții prezenți în ziua a doua a întâlnirii, când s-au luat deciziile importante, au reconfirmat statutul de membru cu drepturi depline al sinaxei al domnului teolog Mihai-Silviu Chirilă, considerându-se că domnia sa și-a adus contribuția la definirea direcției luptei antiecumeniste în România și urmându-se sfatul Sfinților Părinți care spun că în timp de erezie și persecuție îi este permis să mărturisească oricui are pregătirea teologică necesară să o facă.

Domnul teolog Mihai-Silviu Chirilă a cerut și a primit un mandat de reprezentare oficială a sinaxei naționale române la conferința interortodoxă desfășurată în perioada 4-5 octombrie 2017 în Federația Rusă. Domnia sa a participat la conferința organizată în orașul rus Krasnodar, prezentând un raport succint cu privire la stadiul luptei clericilor și credincioșilor români împotriva ecumenismului și a sinodului din Creta și la pericolul pe care îl implică faza actuală a luptei: riscul căderii în schismă.

Părintele Ciprian Staicu a primit mandatul de a contribui la buna colaborare cu delegația părinților din Sfântul Munte și cu nepomenitorii din Grecia și de a asigura o bună comunicare la nivel de traducere a documentelor din și în limba neogreacă. Părintele a refuzat ulterior, în mod public, mandatul pe care l-a primit din partea părinților nepomenitori prezenți la Beiuș.

Comunicarea deciziilor întâlnirii

Părinții adunați la Beiuș au decis ca deciziile luate în data de 12 septembrie să fie aduse la cunoștință direct de către fiecare duhovnic în parte ucenicilor săi, urmând ca la următoarea întâlnire de lucru, programată a se desfășura în decembrie 2017, părinții care nu au reușit să participe la aceasta să poată asculta deciziile luate la Beiuș, să își exprime punctul de vedere în legătură cu ele, să le accepte sau nu, sau să aducă propuneri de îmbunătățire a lor. Abia după aceea se vor da publicității acele deciziile care îi privesc pe toți cei implicați în lupta contra ecumenismului.

Acest aspect are o profundă conotaţie misionară, vizând eliminarea oricărei speculaţii la nivelul ucenicilor fiecărui duhovnic în parte și receptarea unanimă a liniei trasate de fiecare întâlnire și respectarea ei de către toţi părinţii nepomenitori români. Nevoia este cu atât mai mare cu cât neliniştea şi fragilitatea conştiinţelor mărturisitorilor de astăzi este asaltată mai mult decât oricând de diverse materiale din mass-media, care propun, la nivel declarativ, diferite nuanţe teologice îngrădirii de erezia ecumenismului, fără însă a oferi și soluţii concrete, la nivel practic.

Această relatare de presă reprezintă o excepție, generată de dorința de a nu întreține impresia creată în spațiul media că la Beiuș s-ar fi discutat lucruri pe care participanții nu ar dori să le aducă la cunoștința publicului creștin. Cei ce îi cunosc, îi respectă și îi urmează pe părinții participanți la întâlnirea de la Beiuș nu ar putea să le pună vreodată la îndoială buna-credință.

1 “De aceea vă rog, pe voi toţi, ca pe ereticii aceştia, care discută cu voi, să încercaţi să-i îngrijiţi cu blândeţe şi bunătate ca pe nişte oameni care sunt cuprinşi de nebunie. Că învăţătura aceasta greşită a lor s-a născut din mândria lor fără de margini. Şi mare le este îngâmfarea minţii! Rănile cele umflate nu suferă să pui mâna pe ele, nici să le atingi cât de cât. Din pricina aceasta, doctorii cei pricepuţi dezinflamează astfel de răni slujindu-se de un burete moale. Aşadar, pentru că şi anomeii au o rană umflată în suflet, să ne slujim de cuvintele spuse aici ca de un burete moale muiat în apă bună şi alinătoare, să încercăm să le potolim mândria şi să le doborâm toată trufia. De te ocărăsc, de aruncă din picioare, de scuipă, orice-ar face, nu înceta să-i tămăduieşti, iubite! Trebuie să îndure multe de acest fel cei care-l îngrijesc pe un om cuprins de furii. Cu toate acestea, nici de suferi atât nu trebuie să te depărtezi de ei; ci mai cu seamă pentru aceasta trebuie să-i plângi şi să-i socoteşti nefericiţi, pentru că aşa este boala lor. Aceste cuvinte le spun celor tari în credinţă, celor ce nu pot fi ispitiţi, celor ce sunt în stare să nu sufere vreo vătămare din vorbirile cu aceşti eretici. De este însă cineva mai slab, să fugă de tovărăşia cu ei; să se depărteze de adunările lor, ca nu cumva prietenia să ajungă pricină de necredinţă” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt împotriva anomeilor, https://ioanguradeaur.wordpress.com/category/cuvantari-impotriva-anomeilor-catre-iudei/).

Sursa: ortodoxinfo.ro


Observ cu tristețe strecurate în acest comunicat:

„…întâlniri de lucru, iar deciziile adoptate să fie de uz intern, fără a se face publice, deoarece îi privesc în principal pe preoți și se referă la aspecte duhovnicești și pastorale.”

„Această relatare de presă reprezintă o excepție…”

Nu știu cine a hotărât să se scrie așa în comunicat – părinții atunci la Beiuș sau Mihai Silviu Chirilă (care a redactat comunicatul) acum sau tot părinții sfătuindu-l pe domnul Chirilă acum?

Dacă s-a păstrat hotărârea de atunci, dovedit fiind de toate câte s-au întâmplat, că a fost o greșeală, înseamnă ca părinții din sinaxă nu învață din greșeli. Dacă cel ce a redactat comunicatul a hotărît singur că acest fel de comunicat este o excepție, iarăși este greșit.

Oare ce au părinții de ascuns față de mireni de vor să discute cu „ușile închise”? Până și Patriarhia sau Sinodul BOR, pe care noi toți le declarăm, pe bună dreptate, pline de eretici, emite comunicate cu privire la ce s-a discutat și s-a hotărât la o anumită ședință. De ce părinții „nepomenitori” ar lua decizii care să nu fie comunicate public?!

Dacă e vorba de „aspecte duhovnicești și pastorale”, doar nu se vor duhovnici doar între sfințiile lor, în așa fel încât să-i privească exclusiv pe dânșii. Iar dacă rezultatele „întâlnirilor de lucru” se vor comunica de către fiecare duhovnic în parte credincioșilor săi, de ce să nu poată fi făcute și publice pentru a exista o totală transparență și pentru cei interesați (din sfera pomenitorilor), poate și pentru a-i încuraja să vină alături de noi în acestă luptă.

Cui folosește secretomania? Cui folosește izolarea? Dimpotrivă, pentru o bună informare și eliminare a oricărei speculații, trebuie o cât mai desăvârșită tranparență. Părinții din sinaxă nu sunt sectă și nici organizație subversivă. Nu au ce hotărâri să ia în secret!

Dacă vor să vină mai mulți în această luptă (clerici sau mireni) trebuie să aibă o totală deschidere spre exterior…

 

42 de gânduri despre „Comunicatul întârziat al întâlnirii de lucru de la Beiuș (din 11-12 septembrie) și… un comentariu

 1. Cred ca mirenii reprezinta un pericol pt dansii, nu cumva sa le mai dezvaluie iar vreo ratacire. Mai bine zis pt „teologul” Chirila.
  O problema ar fi participarea la slujba inmormantarii oficiata de preoti pomenitori; am citit ca unii sfinti nici asta nu vroiau. Caci daca ar oficia eretici convinsi, precum Nicolae Dascalu, Michael Tita, Constantin Necula, ce sa cautam acolo? Cand vin astia, eu m-as retrage cand ar aparea, dar nu numai, ci la orice preot pomenitor, daca n-as reusi sa aduc un nepomenitor. Caci nu slujba inmormantarii mantuieste, atatia sfinti n-au mai fost prohoditi de nimeni.

  Apreciază

 2. Domnule Daniel (sau cum vă cheamă), să trăiți!
  În primul rând vă spun că zilnic sughiț de 100 de ori, de câte ori spuneți câte un Doamne miluiește pentru mine. Nici mama nu mi-a purtat așa de grijă vreodată. De aceea v-aș ruga să îmi trimiteți numele celor vii și adormiți din familia dvs – pe adresa ciprioan@yahoo.com – să vă pomenesc și eu în fața Sfântului Altar, după putere, spre mântuire. Vorbesc serios.
  Cât despre articolul de pe orthocalomnia.ro, câteva lucruri sunt clare:
  1) Funcția care mi s-a dat (în lipsă) a fost după ce în prima zi am refuzat împărțirea oricăror ”dregătorii”, deci este o batjocură pe față.
  2) Înmormântarea cu pricina a umflat spiritele și trebuia să îl apere cineva specializat pe pr. Ioan Ungureanu, pe care să îl țină Domnul sănătos și să o ierte pe soacra lui.
  3) Stilul comunicatului vădește cine este autorul, din cei 12 părinți prezenți cel puțin 7 nici măcar nu au deschis vreodată gura să spună ceva, darămite să dea comunicate. Să nu vă povestesc de un bătrân monah care mai ”fura” și câteva ore de somn… în sinaxă.
  4) Acest comunicat nu trebuie luat deloc în seamă pentru că nimeni nu îl semnează. Este din Țara Nimănui și este adresat doar celor considerați… plebea (am ocolit un sinonim, ca să nu se simtă nimeni jignit). Cu toate că nu este așa.
  5) Comunicatul este cumulat cu studiul de acum simplului Mihai S. Chirilă, care a renunțat la statutul de ”teolog.” Slavă Domnului! Studiul face reclamă părtășiei la erezie, după principiul: ”părinte Claudiu, eu îți țin ție spatele, iar tu mie. Important este să meargă treaba.” Nu vă faceți griji, va veni și răspunsul – patristic, teologic, ortodox, nu vorbe în vânt.
  6) S-ar cuveni un comunicat prin care părinții care nu au fost prezenți, alături de popor, să se dezică de autorul comunicatului – dacă se va afla cine este – și de semnatarii lui – care nu cred că există. Deci, ăștia ne cred nebuni. Nu-i bai, dar NOI NU MANIPULĂM !
  Cu respect, pr. Ciprian
  PS – am slujit cu pr. Sava, am slujit cu pr. Teodor și încerc să mențin unitatea, dar nu una falsă, ci cea în adevăr, chiar dacă mai sar scântei. Fără patimă, fără ranchiună, doar să se limpezească apele!
  PS 2: ziceți mulțam, că vă ajut cu … rating-ul !

  Apreciază

  • Numai sarcasm in toate articolele si comentariile dumitale, preot Staicu Ciprian. Nu faci decat sa-ti continui activitatea de dezbinare, mai pe fata din mandrie de …teolog.

   Apreciază

  • Parinte Ciprian,
   Cred ca nu va port mai mult „de grija” ca cei de la ortodox info, astradrom sau altii… deci poate sughitati si din cauza altora…

   Mi-e cam frica sa va trimit pomelnicul, sa nu cumva sa va suparati mai tare vreodata si sa-i „legati” pe toti (de pe pomelnic).

   Acum serios vorbind, inca astept sa-i dezlegati, clar, pe cei doi (chiar daca e valabila „legatura”, chiar daca nu). Sa va manifestati dragostea nemarginita, intocmai ca si Mantuitorul, Care n-a blestemat/legat pe nimeni cat a stat printre oameni pe pamant, decat numai un smochin (pentru a arata ca are puterea sa o faca).

   Comunicatul nu-mi place in totalitate si am scris de ce… Ar trebui ca parintii sa-si reeevalueze pozitia fata de mireni si de cei din afara miscarii de… cum sa-i zic… marturisitori (daca asa au hotarat atunci, la Beius).

   Cat priveste studiul domnului Mihai Silviu Chirila, inca nu l-am citit pe tot, dar cat am citit il gasesc in regula si s-ar putea ca si pr-le Teodor Zisis sa-l gaseasca si sfintia sa in regula… daca il va traduce cineva in greacă.

   Ati face bine, sfintiile voastre, preotii care au intrerupt pomenirea sa va straduiti sa va intelegeti, caci dusmanii (diavolul in principal si ecumenistii convinsi) se bucura pentru toata aceasta dezbinare.

   Impacati-va parinte, cu toata lumea … Nu se poate construi mai nimic in aceasta stare de dezbinare…

   PS: numele acela e.

   Apreciază

  • CE VĂ MAI PLACE SĂ PUNEȚI FLORI ÎN COARNE ERETICILOR !

   ”Cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este.” (Matei 5, 37)

   Dacă ați început să vă luați și de părintele Ioan Miron și să-l clevetiți pe internet, e clar că aveți duh de ceartă. Și vă mai și înșirați aici, iar și iar, logica unei păreri proprii care nu va aduce cu sine decât altă tulburare printre credincioși…
   Sunteți tare că știți limba greacă ? Tocmai că această cunoștință a limbilor pământului nu certifică obligat adevărul dreptei credințe, pe care unii îl pot afla mai lesne altfel și nu prin ”sfântul” alfabet elen. Origen știa mai multe limbi și a sfârșit anatematizat.
   După modul dvs de gândire aș putea să concluzionez că sunteți adeptul infailibilității limbii grecești. Există însă și posibilitatea ca în cărțile grecilor să se fi strecurat neadevăruri ? Sigur că da… Ca și afirmația că Sf. Teodor Studitul s-ar fi aflat o perioadă în schismă. Sau alte prostii cum ar fi cea cu duminica pusă în prima zi a săptămânii după calendarul jidovesc.
   Idolatrizați și părinții greci și vă cuceriți lor ca neștiutorul de pe stradă care adulează UE și America până la Dumnezeu. Părintele Sava nu poate greși ? E încă tânăr și e vizitiu ca dvs… Sfinții Părinți apărători ai credinței nu aveau șarete pe care să le conducă cu hățurile (volanul) sau cu toiagul (manivela).
   Părintele Ioan doar se folosește de acel verset și apoi continuă completând cu „sfinții părinți.” Nu că Sfântul Pavel putea trimite pe Timotei la… Sfinții Părinți. Din nou vă pripiți ca de obicei.
   Ce ți-e și cu cărturarii ăștia și interpretările lor…
   Păcatul la vedere are trebuință de pocăință în public, așa că argumentația dvs cade cu „nu știm noi ce e in inima hoțului”. Pocăința tâlharul a fost auzită !
   Aruncați știrea neprobată în stil de can-can că părintele va trece la calendarul vechi ? Și care ar fi problema aici ? Până și ereticul Teoctist a dat evloghie în timpul vieții unor călugări care și-au făcut o mănăstire în MM (in BOR)… să țină pe vechi. Nu. Nu am nicio legătură cu ăia. Tot eretici sunt.
   Ierusalimul, Athosul, Serbia, Rusia, Georgia țin pe vechi. Deci nu e nimic de speriat.
   Am impresia că arheologia aia biblică pe care v-ați îngrămădit-o la cunoștință vă face acum să confundați lucrurile. Da, cu Hristos s-a împărtășit Iuda care s-a ars singur datorită propriei voințe, pentru că putea să refuze smerit, fapt ce ar fi fost pentru el începutul pocăinței. Dar asta nu înseamnă că ce ”sfințesc” astăzi trădătorii mai este Sfânta Împărtășanie.
   ”Întinare are împărtăşania unde e pomenit ereziarhul!” (Sf. Teodor Studitul) – Chiar nu vedeți că deja ritualul în sine a devenit o magie globală pentru gloata formalistă și superstițioasă ? Supradimensionați încă ierarhia apostată în lucrare ceea ce vă demontează toată mărturisirea !
   „Ecumenismul este suma tuturor ereziilor condamnate sinodal.” Cum adică nu suficient ? Păi ceea ce a apărut acum sunt puii acelor mari erezii ! …Prea vă încredeți în hotărârile judecătorești oficiale ! Să ieșim la miting, să protestăm ? Să tragem cu dinții de Sinodul Minune ?
   Înțeleg tot mai mult că tocmai evlavia asta talibană și prematură la deja sfântul închipuit – părintele Iustin Legionarul (criticul marelui duhovnic Cleopa Ilie pe care nu-l suportați), a adus atâta război în cuvânt urmașilor săi de breaslă. Că de Boca n-are rost să mai amintesc. Încă îl aveți la loc de cinste, așa-i ? Ce duhuri s-or năpădi de acolo, numai Domnul știe. Ascultați ochi și urechi de părintele Sava Grecul. Păi parcă a zis-o clar că Boca a fost un înșelat. Așa că…
   Și să inchei cu harul… Că de filosofat suntem „buni” ca grecii. Ce har să mai aibă BOR dacă de ani mulți sunt în erezie ??? La Creta doar au semnat public ce au făcut în trecut… Că Dumnezeu poate lucra în chip tainic pentru omul simplu oriunde și oricând asta e altceva. Dar tot la cunoștința adevărului trebuie să vină. Harul este doar în Biserica Lui Hristos (Ortodoxie). Nu în BOR ! Dacă ar fi în BOR, ar trebui să fie și în PSD, PNL sau alte instituții, partide și asociații. Just. (inclusiv Asociația Sf. Efrem)
   Înțeleptul discernământ e destul de departe și cu părere de rău constat și eu că într-adevăr nu cunoașteți adevărata teologie ortodoxă, deși ați studiat-o. Doar studiat. După argumentele și părerile ce le înșirați cu adevărat sofistice ar însemna că harul are posibilitate de existență și la celelalte confesiuni ”creștine”. Nici nu vă dați seama ce grozăvii spuneți !
   Cerne sita, cerne… ”Amin, Vino Doame Iisuse…” (Apocalipsa 20, 22)… până nu ne dezbinăm cu totul ! Hopa ! Ce am făcut ? L-am completat pe Sfântul Ioan Teologul, așa-i ? Mda. Puteam trimite și la Sfinții Părinți. Nu era nicio greșeală. Dar ce s-ar face vânătorii de greșeli dacă n-am exista noi ăștia, greșiții ?
   Și pe lângă aspectul ăsta, în loc să fiți mai liniștit și mai cu trezvie, vă plac dezbaterile ! Ca babele pe la porțile deschise ! Să se audă și să se vadă până în fundul satului…
   Și cum mai creați sminteală în public… !
   Ohi kala, pater. Ine kaka.
   I’m done.

   PS: Nu e nicio problemă, părinte Ciprian, că nu mi-ați publicat răspunsul pe site-ul dvs.
   E bine că măcar l-ați citit.

   Apreciază

   • Cristian,
    Cu tot respectul, de data asta are dreptate pr. Ciprian. Pr Ioan Miron greseste!
    Desigur pr Ciprian omite sa spuna ca si gheron Sava exagerareaza numindu-i pe toti, (dintre pomenitori) fara deosebire, eretici.

    Apreciază

   • Pe Sava Grecul il punem fata in fata cu Sfintii Parinti si Scriptura Ion Miron greseste si in logica lumeasca sa il intrebe cineva daca stie toata psaltirea pe de rost sau macar vede haru? ca sa isi dea cu parerea ca de interpretari tot ne-am saturat

    Apreciază

    • Pai BOR e institutie, nu Biserica. Trebuie sa mai repet o data pentru tine ?
     Si nu e in erezie pentru calendar. Ci pentru lucruri dogmatice grave adoptate, semnate, făcute înainte și oficializate la Creta în 2016. …Nu ti-ar scrica o cateheza complexa.

     Apreciază

    • Cristian
     BOR este Biserica Ortodoxă Română! Adica Biserica Locală a României (sau a românilor).
     Deci o Biserica Locala, parte din Biserica Universala.
     Biserica Ortodoxă Română NU este în erezie. Doar ierarhii (cam toți) și unii preoți urmați și de unii mireni au cazut in erezie. Cati, Dumnezeu stie!
     Ierarhii eretici, alaturi de cei care ii urmeaza nu reprezinta ei BOR. Doar au pretentia ca o reprezinta. Pentru ca, de exemplu, si eu fac parte din BOR si nu-l recunoac pe patriarh ca reprezentant al meu. Si asa sunt destui care pot zice ca mine.

     Sigur, la un moment dat in istorie se poate ca o Biserica Locala sa cada cu totul in erezie (dar Biserica in ansamblul ei nu). Asa s-a intamplat de exemplu cu Armenia sau cu Etiopia…
     Dar nu e cazul acum cu Biserica Ortodoxă Română, pentru ca noi astia care ne certam pe aici, existam si ne luptam si suntem parte din ea.

     Apreciază

   • Cristian
    Uite ca m-am grabit si ti-am publicat mizeria de comentariu fara sa-l citesc in intregime.
    1 – pr Ioan Miron greseste CLAR!
    2 – pr Ciprian Staicu, in cazul asta, are dreptate, desi se face ca nu vede exagerarile lui Sava, din studiul lui.
    3 – in privinta stilului de a critica, chiar a fost un pic mai moderat aici.
    4 – Il denigrezi pe parintele Iustin Parvu, care, dupa mine e cel mai mare duhovnic al nostru din ultimile zeci de ani. Mai mare ca parintele Cleopa.
    5 – spui multe aberatii teologice printre care faptul ca BISERICA ORTODOXA ROMANA a cazut in erezie. Sinodul BOR da, e in erezie, dar Biserica romaneasca NU.
    Imi pare rau, dar nu mai te pot lasa sa comentezi. Doamne ajuta!

    Apreciază

    • Cristian
     Parintele Iustin e sfant si legionarii au fost nationalisti/patrioti si ortodocsi (multi dintre ei) practicanti. Multi au ajuns sfinti. Ai auzit de Sfintii Inchisorilor?
     Nu stiu cine te-a educat sau reeducat, dar sa stii de la noi ca esti pe o cale gresita!

     Apreciază

 3. Eu nu am nimic împotriva întîlnirilor de lucru cu uși închise pentru clerici dacă asta îi va întări mai mult pe ei în mărturisirea credinței, iar nu a rătăcirilor.
  Fiecare greșește, important să nu ne înverșunăm în greșeală, în păcat: recunoaștem, ne căim, ne iertăm și mergem înainte. Nimeni nu se naște ortodox sau atotștiutor. Important să ne ridicăm cînd ne poticnim.
  În privința studiului lui Mihai SIlviu Chirilă, nu e totul ok. Am scris în comentarii, sunt suficiente greșeli, fie și inconștiente, dar destule: http://ortodoxinfo.ro/2017/11/06/partasia-la-erezie-expresie-biblica-si-patristica/

  Apreciază

 4. Pentru inselatul „preot” Tudor
  Retrage-ti „legatura” (chiar daca nevalabila), caci este data abuziv si pe nedrept, din postura gresita in care te afli si stam de vorba.
  Pana atunci nu dialoghez cu „preoti” cu un limbaj „patristic prea-plin de dragoste” ca cel pe care-l ai!

  Apreciază

 5. Sf. Paisie a zis in „Semnele vremurilor” ca actele cu cip si cod de bare nu sunt pecetea, nu ca nu sunt lepadare. Chiar zice „diavolul, antihristul, cand e pe buletin, …nu se sfinteste”. Iar in alt loc zice clar ca nu doar pecetea, ci si buletinul cu cip e lepadare. Asa zice si pr. Iustin P.
  Deci, ori beiusenii nu stiu sa citeasca, ori mint cu nerusinare!

  Apreciază

 6. ORTODOXDEZINFO.RO vs SF PAISIE AGHIORITUL : „Se leapada de Hristos. Cei care primesc pecetluirea se leapada de Hristos. Chiar si atunci cand primeste buletinul electronic, tot se leapada de Hristos. Daca, de pilda, nu mi-ar fi cerut sa semnez pe buletin, pot sa spun ca…mi-ar fi dat o hartie.
  Ti-ar fi spus: „Acesta este buletinul tau”. Sa zicem ca nu ar fi contat. Dar atunci cand are pe el simbolul diavolului si este vorba de identitatea mea, oare voi semna? Iar aceasta nu este un lucru neinsemnat. Prin urmare, arat ca primesc acest lucru. Dar Evanghelistul Ioan ce spune? Sfintii Parinti ce spun? Ai citit cat de putin? Lucruri foarte clare! Este lepadare!” VS ORTODOXDEZINFO.RO : ” Discuția a pornit de la afirmația Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul că actele biometrice nu sunt lepădarea propriu-zisă, dar reprezintă începutul lepădării…” nu credeți ca sunt sluji ale SRI-ului?!…. poftim dovada http://ortodoxinfo.ro/…/preotii-care-au-intrerupt-pomenire…/

  ORTODOXDEZINFO.RO VS CUVIOASUL VISARION SARAI : ” „Nu mă îndoiesc că toţi ştiu ce tulburare a pricinuit în poporul nostru un călugăr care a învăţat în contra uniţilor. La îndemnul lui, în unele locuri, poporul nu merge la biserică, nu se serveşte de preoţii uniţi, morţii şi-i îngroapă fără prohod şi fără de mângâierile duhovniceşti, copiii şi-i botează prin femeile bătrâne” …. VS ORTODOXDEZINFO.RO : ” părinții au decis ca, în cazuri de strictă necesitate și cu mult discernământ, să se poată participa la slujba de înmormântare a unor rude, săvârșită de către preoții pomenitori, acolo unde familiile nu sunt convinse de necesitatea întreruperii comuniunii cu cei ce susțin deciziile din Creta, cu condiția ca aceste participări să fie tratate ca excepții și să nu devină regulă….” încă nu credeți ca sunt preşurile SRI-ULUI ?! Poftim dovada : http://ortodoxinfo.ro/…/preotii-care-au-intrerupt-pomenire…/

  Apreciază

   • Succsiv. ..măcar aici sa fie un loc unde cenzura este istorie, ca oficinile voastre virtuale nu se deosebesc cu nimic față de Scânteia probabil unde chiar ai scris pe vremea pionieratului. Tu vârful de lance în lupta anti ecumenistă de ce te temi ca un blog cu trafic infim ti-ar putea scădea ție raitingul?! Măcar Daniel nu cerșește, și nici nu apelează la reclamă… în schimb la tine totul e pe dos…ai trafic imens cum te lauzi, faci reclamă, cerşesti și de la 5€ în sus, și pe deasupra, pe lângă faptul ca blochezi comentariile care va deranjează, dai în preoți de parcă ar fi saci de box, numai și numai sa-ți impui propria pseudo-teologie…. sau agendă!?

    Apreciază

    • ionel
     Eu cred ca se poate face o critica civilizata si fara atacuri denigratoare. Oricine poate, din spatele unei tastaturi sau a unui telefon, sa aduca injurii si jigniri. Mai greu e sa ramai decent si corect.
     Nu cred ca cei de la ortodox info cersesc. Trebuie sa traiasca din ceva. Munca lor e mult mai ampla decat a mea. Ei fac asta toata ziua, pe cand la mine e un fel de pasiune sa mai scriu pe aici din cand in cand.
     Oricine e suspus exagerarilor si greselilor, dar in linii mari sunt destul de echilibrati.

     Daca vrei sa critici ceva, te rog sa nu mai aduci jigniri altor persoane, sa raman sa ma cert eu cu ei. N-am timp de certuri; si mai ales in numele altora.
     Daca ai ceva de spus la adresa studiului sau comunicatului lui Chirila, te rog, fa-o fara sa jignesti.

     Apreciază

   • Toate atacurile sunt argumentate. Ce vina avem ca ceilalti promoveaza numai tampenii, minciuni si amenintari cu groapa de gunoi a istoriei? Poate isi vor reveni…din misiune, pe alocuri amestecata cu adevaruri, of corse, ca sa dea bine.

    Apreciază

 7. Gheron sava are dreptate numind eretici pe toti cei in comuniune cu ierarhii ereziarhii, Insa pr theodoros si pr ciprian ori nu mai au aceeasi parere cu gheron sava de putin timp. Ar trebui sa lamureasca ceea ce cred pt ca acum prin comunicatul pr ciprian pr theodoros susine erezia rugaciunii in Comun farà sa isi dea seama de aceasta.

  Apreciază

  • Alexandru
   Prietene, ai mai zis asta.
   Ereticilor necondamnati si nodal nu li se aplica aceleasi reguli ca ereticilor condamnati deja.

   „Una dintre cursele în care pot cădea cei ce au întrerupt pomenirea ierarhilor părtași la erezia ecumenistă este aceea a considerării tuturor celor rămași în comuniune cu ierarhii ca eretici și tratarea lor după regulile canonice după care trebuie tratați ereticii deja condamnați de un sinod ecumenic.” – M. S. Chirilă

   Apreciază

 8. Pingback: Părintele protoprezbiter Teodor Zisis este de acord cu proiectul moderat de rezoluție lansat spre dezbatere de unii părinți, un monah și un mirean, care s-au îngrădit de ecumenism – Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism

 9. Pingback: Proiect de rezoluție pentru combaterea extremelor apărute în lupta antiecumenistă – Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s