Pr. Paisie Prodromitul: Este oprirea pomenirii o măsură pentru delimitarea de erezie sau de Biserică?

Schitul Prodromu vazut dinspre mare Foto: http://mihneamaruta.ro

Este oprirea pomenirii o măsură pentru delimitarea de erezie sau de Biserică? Nu de Biserică, ci de erezie. Atunci cum putem să-i socotim pe cei care au aderat la erezia ecumenismului în Creta de vreme ce au hotărât ca cei ce se împotrivesc ecumenismului sunt împotriva Bisericii? Îi putem numi eretici în cuget, de vreme ce au făcut și un sinod împotriva Ortodoxiei. Dar nu le putem contesta lucrarea harului, deoarece nu au fost caterisiți, dar de vreme ce au legiferat  o nouă erezie în Biserică și o și propovăduiesc în public, avem dreptul să nu-i mai pomenim la Sfânta Liturghie, nici să participăm la slujbele oficiate de ei sau la cele unde se pomenesc ei. Dar nu numai să oprim pomenirea, ci nici să-i numim episcopi, ci pseudo-epicopi și trădători. În caz contrar, suntem părtași cu ei la pedeapsa caterisirii, iar mirenii a afurisirii, deoarece ei se roagă împreună cu ereticii, dar  le și permit să lucreze cele preoțești, ca niște preoți adevărați , iar după un Sinod Ortodox dacă se va întruni vreodata vom cădea  împreună cu ei sub anatema, dacă nu ne vom pocăi.  Mulți eretici care au călcat Sfintele Canoane, dacă au murit în erezie, chiar dacă nu au fost dați anatemei de vreun sinod, au căzut sub blestemul Sfintelor Pravile sau Canoane ale Sfintei Biserici, și și-au luat pedeapsa după moarte, neputrezindu-le trupurile, ca mărturie că ei se chinuie în iad cu sufletele, neputând să-i dezlege nici un sinod, așa cum sunt cei trei proiestoși de la m-rea Lavra din Sf. Munte Athos care au s-au împărtășit cu catolicii-papistași la anul 1278. Dar priestamenii de astăzi nici nu vor sa audă de asta, numindu-le basme, iar noi dacă vom muri în părtășie cu erezia lor, nu vom avea parte de blestemul lor? Eretici sunt cei ce teoretizează și profesează cu perseverență erezia, ca patriarhul Bartolomeu, Ioan Ziziulas, Nifon al Târgoviștei, Daniel Patriarhul care numește Sinodul din Creta Sfânt și Mare, dar care „nu s-a ocupat de Dogme”, ci de fapt a stricat dogmele și hotarele Sfinților Părinți care-s Sfinte Canoane; Teofan al Moldovei, care nu face deosebire între  Biserica lui  Dumnezeu și sinagoga Satanei. Ceilalți sunt niște victime care execută mecanic niște ordine ale Noii Ordini Mondiale. Eretici sunt și cei ce sunt condamnați de alte Sinoade dinainte și care au început această erezie, adică protestanții, dar și cei ce se unesc cu dânșii.

Cei ce nu au semnat în Creta dar au semnat la București sunt și ei eretici, împreună și cu preoții care sunt de acord cu ei și silesc și pe alții să fie de acord cu ei prin diferite metode și răspândesc erezia mai departe, iar cei ce de silă sau frică accepta cumva erezia dar ei înșiși nu se fac propovăduitori sau susținători ai ei în mod public, nu pot fi numiți eretici dacă o fac cu scopul de a ține poporul mai puțin știutor în hotarele Ortodoxiei. Deci a-i numi pe toți eretici, cei ce nu au întrerupt pomenirea este exagerat, deoarece nu intră în prevederile Canonului 15, fiindcă pomenirea sau nepomenirea nu te face direct eretic, nici ortodox. Există niște grade de cădere și de ridicare din erezie pe care le spune clar Canonul 15, și anume: cel ce întrerupe pomenirea este vrednic de cinste, iar cel ce nu întrerupe pomenirea este vrednic de ocară prin analogie, dar nu automat eretic. Fiindcă nepomenirea este doar o măsură de îngrădire de erezie și  de mustrare a pseudo-episcopului, și nu una de condamnare, drept pentru care nu-l numește direct eretic, ci pseudo-episcop. Condamnarea definitivă o face numai un sinod. Dar noi, în mod peiorativ, îi numim de pe acum eretici deoarece nu numai că propovăduiesc o erezie, ci au făcut și un sinod împotriva noastră, numindu-ne schismatici înainte de Sinod, iar noi îi numim eretici, așa precum și ei, tot cum cu titlu declarativ, fără un Sinod Ecumenic, ci la un sinod tâlhăresc, au numit toate ereziile „biserici istorice”.

Puțini  sunt, totuși, care au curajul să vorbească împotriva ecumenismului și în special împotriva Sinodului din Creta, mulți vorbind indirect, temându-se de consecințele sinodului. Cred că a trecut vremea vorbirii în general despre ecumenism, deoarece, iată avem și un Sinod care l-a legiferat și noi dormim crezând că vom mai putea face ceva din interiorul Bisericii, asa cum se spune. Din interior dacă vrei să faci ceva, ești prigonit ca un schismatic și rătăcit. Dacă ieși din biserică, se zice că ești tot schismatic sau eretic. Deci care este soluția, fraților? În Biserică mai poți rămâne doar dacă taci, sau spui ca ei, chipurile aplicând teoria struțului „n-am văzut, nici capul nu mă doare”! Dar oare aceasta e „Biserică” în care Hristos ne-a liberat de robia păcatului și a oamenilor? Oare aceștia constituie Biserica, care și-au impus voința lor, împotriva Bisericii și a lui Hristos? Nu, aceștia sunt furi și tâlhari, care nu au întrat pe UȘĂ în staul, ci pe aiurea și care trebuie scoși afară pe unde au intrat. În cazul acesta tăcerea este complicitate, când vezi că erezia se propovăduiește la scară mondială.

Fiecare suntem responsabili de mântuire noastră proprie, dar și de a aproapelui, dar când vezi că aproapele tău, fie el stareț, duhovnic, Episcop sau preot nu te îndruma conform Sfintelor Scripturi și Sfintelor Canoane, trebuie să îți iei mântuirea în propriile mâini și a Sfinților Părinți, și să nu mai asculți de cei ce te duc în groapă, deci să îmbrățișezi SFÂNTA Neascultare. Dacă noi suntem numiți astăzi schismatici de către cei ce stau în erezie pentru simplu fapt ca suntem împotriva ecumenismului, delimitandu-ne de ei și nepomenindu-i, oare unde suntem? Am ieșit din Biserică? Nu, ei ne-au numit răzvrătiți, neascultători și schismatici fiindcă nu ascultam de dogmele lor cele stricate și nu vrem să ne unim cu ereticii. Noi suntem în Biserică, fiindcă nu ascultăm de ei, iar ei prin aceasta s-au osândit singuri și au ieșit din Biserica lui Hristos prin eres. Noi am rămas și suntem în Adevărul lui Hristos cu toate că ei pot să ne cateriseasca sau blesteme de câte ori vor voi, fiindcă blestemul va cădea pe capul lor așa cum spune la psaltire „întoarcă-se blestemul pe capul lui și nedreptatea pe creștetul lui să se pogoare”. Cei ce pentru binele poporului vor să se jertfească, să se jertfească spunând adevărul, nu cocoloșindu-i pe ucenicii lor, spunându-le să facă ascultare orbească de ei, deoarece ascultarea fără discernământ duce la idolatrie așa cum bine spunea Părintele Petroniu de la Schitul Prodromu, că nevoință fără cunoștință este idolatrie. Cine se bazează numai pe nevoință lui, pe faima lui de duhovnic cu mulți ucenici, dar nu-i învață pe ucenici dreapta socoteală și dogmele credinței și cum să se păzească de eretici și diferite înșelări și să citească Sfinții Părinți, acela devine un idol al ucenicului și pierzător. Sfântul Ignatie și Sfinții Atoniți numesc aceasta gherondolatrie, adică închinare la duhovnic ca la un guru. Acesta este adevăratul fanatism din Ortodoxie, neluminat de Duhul Sfânt, ci de o părută evlavie dinafară care se unește foarte bine cu fanatismul papal sau al ereticilor. Și Sfântul Apostol  Pavel spune ca îndeletnicirea trupească la puține folosește (adică postul, rugăciunile, milostenia, etc.) dar evlavia la toate, adică dreapta credință. Oare nu se laudă și ereticii că fac bine, fac școli, azile de bătrâni etc. Dar la ce le folosește dacă nu au dreapta credință? „Și-au luat plata lor”!

Oare nu spune Sf. Evanghelie „că mulți vor zice în ziua aceia că: Au Doamne, oare nu am făcut minuni în numele tău? Și le va zice lor: nu va cunosc pe voi” Oare nu se fac minuni și la eretici? Da, se fac dar oare se mântuiesc? Mulți au făcut minuni, dar fiindcă n-au luat seama la lucruri mici care păreau neînsemnate, o iota sau cirtă din Lege, au căzut în mândrie, erezie și alte patimi!

Dacă nu vom păzi credința curată, ascultarea este robie, nu slobozire,  este chin înainte de chin. Credința dreaptă este Capul, adică Hristos, pe care trebuie să o păzim neîntinată de vreo erezie. Ascultarea fără dragoste este argatie la un stăpân, nu bucurie în Duhul Sfânt. Cine face ascultare de duhovnic ca de un stăpân, nu din dragoste față de Dumnezeu, ci față de persoana lui, acela este un idolatru și un înșelat. Auzim adesea mulți ucenici zicând ca nu au blagoslovenie de la duhovnic să facă anumite lucruri, chiar când e vorba de a ajuta pe cineva în viata de obște, în ceea ce nu contravine vieții de obște, unde trebuie să primeze dragostea și jertfa, nu părtinirea și deosebirea, învățându-i astfel pe ucenici să fie egoiști și îngâmfați, cu duh de a porunci celor mai bătrâni, dar și celor mai tineri, neînvățându-i lupta duhovnicească adevarată cu smerenie ca să deosebească singuri binele de rău. Aceștia îi înfășoară pe ucenicii lor, ca pe niște prunci mici în scutecele lor, ca nu cumva să se lovească de vreo ispita, neurmărind mântuirea lor, ci doar folosul material și astfel rămân neîncercați, și la orice ispita mică clachează și se plâng ca niște becisnici. Nu așa ne-au învățat bătrânii noștrii, ci ne-au lăsat să ne călim în focul ispitelor, să ne luptăm singuri cu noi înșine și cu diavolul, nu cruțându-ne, ci purtându-se cu noi cu multă asprime, dar înăuntru simțindu-se inima de mama care-i durea pentru fiecare cădere a noastră, mustrându-ne cu milă, dar nu disprețuindu-ne, ci îmbărbătându-ne prin exemplul lor propriu la lupta care ne stătea înainte. Dar, acum vedem prin mănăstiri, numai niște necopți și becisnici în care nu poți să ai nici o bază, fiindcă te lasă când ți-e mai greu sau nu-i intereseaza pur și simplu decât propria persoană. Din aceștia poți să faci mărturisitori ai dreptei credințe? Nu judecăm, dar asta este situația. Dacă știe o limba străină sau știe să conducă o mașină nu-i poți sta înainte. Acum conduc șoferii pe stareț nu stareții pe șoferi, așa zicea cineva dinafara care a observat lucrul acesta. Vom asculta de acești stareți „vânzători cu duhul”, care de fapt nu au nimic cu Duhul, ci doar cu alte duhuri, ale materiei, ale slavei deșarte etc.? Cu toate că dinafară par evlavioși când îi vei întreba ceva despre dreapta credință vor da din colț în colț, spunând tot felul de inepții după ureche: că nu e treaba noastră, că vor răspunde ei! Cine va răspunde de mântuirea mea, dacă eu nu voi vedea de ea? Acesta este răspuns de duhovnic sau de stareț? Acesta este răspuns de adormit conștiințele, nu pentru a trezi neliniștea cea bună așa cum spune Sfântul Paisie Aghioritul. Și atunci noi, dacă nu vom asculta de acești povățuitori falși, ci de Sfinții Părinți și Sfintele Canoane suntem în afara Bisericii, sau schismatici? Nu, fraților! Nu vă temeți de ei, că sunt călăuze oarbe, orbilor. Noi suntem în Biserică lui Hristos, și dacă nu avem povățuitori adevărați, Însuși Hristos și Sfinții Părinți ne povățuiesc prin Sfintele Scripturi. S-au dus Părinții noștri care au fost ca niște stâlpi, dar duhul lor a rămas și trebuie să-l reînviem întru noi și să ne luptăm ca niște lei pentru mântuirea noastră cu rugăciunile lor, fiindcă de la majoritatea duhovnicilor, a starețiilor și a episcopilor de azi nu mai ai ce aștepta. Sunt de acord cu Părintele Iustin care a zis că e vremea muceniciei. Nu mai avem ce aștepta de la nimeni. Trebuie să ne luam răspunderea mântuirii noastre în mâini și în mila lui Dumnezeu. Episcopul sau preotul care sub păruta grija a turmei sau a fiilor duhovnicești astăzi nu spune adevărul răspicat se va pierde împreună cu turma, chiar dacă are viața bună. Când e vorba de credință, dacă nu ești iscusit în Sfânta Scriptură, poți să fii făcător de minuni, te pierzi cu tot cu oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că mai mare minune decât a învia morții, este a învia un suflet din moartea păcatului prin cuvânt, iar astăzi este a arăta adevărul și a lupta pe față împotriva ereziei și a necredinței. Moartea cea mai cumplită este a nu cunoaște Sfânta Scriptura și învățăturile Sfinților Părinți, sau a-i ști doar după ureche, a sta în erezie și a mărturisi dreapta credință. Cine va voi să-și scape sufletul său îl va pierde, iar cine-și va pierde sufletul său pentru Mine și pentru Evanghelie acela îl va câștiga, așa zice Domnul! Amin.

Ieromonah Paisie Prodromitul

04 mai 2018

Sursa: ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com

De reținut:

„Dacă noi suntem numiți astăzi schismatici de către cei ce stau în erezie pentru simplu fapt ca suntem împotriva ecumenismului, delimitandu-ne de ei și nepomenindu-i, oare unde suntem? Am ieșit din Biserică? Nu, ei ne-au numit răzvrătiți, neascultători și schismatici fiindcă nu ascultam de dogmele lor cele stricate și nu vrem să ne unim cu ereticii. Noi suntem în Biserică, fiindcă nu ascultăm de ei, iar ei prin aceasta s-au osândit singuri și au ieșit din Biserica lui Hristos prin eres. Noi am rămas și suntem în Adevărul lui Hristos cu toate că ei pot să ne cateriseasca sau blesteme de câte ori vor voi, fiindcă blestemul va cădea pe capul lor așa cum spune la psaltire „întoarcă-se blestemul pe capul lui și nedreptatea pe creștetul lui să se pogoare”. ”

 

22 de gânduri despre „Pr. Paisie Prodromitul: Este oprirea pomenirii o măsură pentru delimitarea de erezie sau de Biserică?

 1. HRISTOS A INVIAT!
  „Fiecare dintre noi este o mica imparatie. Imparatul suntem noi insine, constiinta noastra si activitatea noastra autonoma. Supusii sunt puterile fiintei noastre, puterile trupului, sufletului si duhului. Altar al lui Dumnezeu este in noi inima.”(Sfantul Teofan Zavoratul, “Stiinta rugaciunii”, Editura Sophia, 2008)

  Frumos articol!
  Ma regasesc in el intru totul.
  Panerezia ecumenista inghite treptat intreaga Biserica Ortodoxa.Conform practicii Sfintilor Parintii ai Bisericii,ne-am ingradit ,pentru a ne salva sufletele de la condamnarea la moarte vesnica.
  Acest „triumfalist”,dar vrednic de plans, asa zis sinod, a scos la suprafata spre surprinderea mea,pe de o parte gandurile frumoase ale celor care s-au ingradit de ereziile propovaduite de acesta,credinta nesovaielnica ortodoxa marturisita in Hristos Domnul nostru si in Sfanta smerita Biserica Sa .Numai in ea castigi smerita cugetare,”*virtute dumnezeiasca si haina domneasca”,spre care tindem cu totii,noi nevrednicii. Ea nu este o simpla virtute omeneasca, ci o virtute dumnezeieasca, ingereasca si omeneasca, pentru ca „in aceasta virtute se nevoiesc si pe ea o pazesc si ingerii si toate acele Puteri stralucite si dumnezeiesti, stiind cu ce cadere a cazut satana, mandrindu-se”.
  (Sf.Filotei Sinaitul)
  Sfantul Ioan Scararul considera virtutea smereniei „imparateasa virtutilor” „un har fara nume al sufletului”, „unica virtute care nu poate fi umilita de draci”,definind smerita cugetare drept „acoperamant dumnezeiesc, spre a nu fi vazute izbanzile noastre”, caci ea este „adancul fara fund al putinatatii noastre, care nu poate fi furat de nici un talhar”.Smerenia lupta in mod special impotriva egoismului si egocentrismului nostru, impotriva egofiliei, a iubirii patimase de sine (filavtia), maica a pacatelor si se impotriveste cu toata puterea parerii de sine, slavei desarte si mandriei din firea noastra.
  Sfantul Isaac Sirul delimiteaza, din punctul de vedere al originii, doua tipuri ale acesteia: o smerenie izvorata din frica de Dumnezeu si o smerenie daruita de Dumnezeu. Smereniei izvorate din frica de Dumnezeu ii urmeaza bunatatea, simtiri bune, curate si o inima zdrobita toata vremea. Celei daruita de Dumnezeu si izvorata din bucurie, ii urmeaza multa simplitate si o inima curata si iubitoare la culme de Dumnezeu.
  Pe de alta parte ingradirea de erezie,a scos la iveala din ascunzisul inimii iubitoare de sine,duhurile amortite ale rautatii,mandriei si salvei desarte,care ingusteaza fiinta umana, o limiteaza si o umileste, scufundandu-o in marea pacatelor si patimilor,care i-au supus pe fratii nostri intru Hristos,pana mai ieri, cu a caror ura ,minciuna si dispret ,cultivate cu abilitate de cei care se considera singurii ortodocsi romani ramasi in viata,ne-am confruntat si ne vom confrunta si de aici inainte,pentru ca singurul lor scop,este anihilarea noastra ,distrugerea miscarii antiecumeniste,si nu lupta impotriva ereziilor talharescului sinod din Creta.
  Nu cunosc prin ce s-au evidentiat in cei aproape 2 ani,gruparea ‘supercorectilor’,in afara de atentatele la bunul renume ale Parintelui nostru Duhovnic,Ieromonahului Grigorie si al dl.teolog Mihai-Silviu Chirila;atentatele la memoria Marturisitorilor neamului romanesc,Cuviosii Parinti Justin Parvu si Arsenie Papacioc,pentru care vor da seama in fata lui Dumnezeu,afront de neimaginat adus intregii suflari ortodoxe ;comuniunea liturgica cu IPS Artemie, ,conducatoare spre schisma.Altceva?Nimic!!!!Trist ,fratilor!
  Lucrarea prin care am fost impreuna o vreme,o consider etapa in atragerea noastra spre schisma si nu o schimbare la 180 de grade a modului lor de gandire,din pacate ratacire totala si inselare.
  Consider ca evlavia pe care multi credinciosi ortodocsi o au pentru alti Duhovnici ai neamului nostru,este o problema personala,intima, a fiecarei persoane si nu trebuie discutata decat in taina cu Parintele Duhovnic,si nu public pe diverse bloguri(idei total neinspirate la care au aderat ,Monahul Sava,Pr.Matei Vulcanescu, redactorii blogurilor respective,si altii)
  Nu poate cineva iubi pe Sf.Martiri ,Marturisitori Mucenici din temnite si inchisori,daca nu se identifica cu maretele idealuri ale acestora,insemnand credinta statornica ,iubirea de neam si tara,pana la jertfa suprema,ajutand fratii aflati in nenorocire,si iubindu-si vrajmasii de moarte in chip nemincinos.
  La blasfemiile aduse Sf.Marturisitori de pe sit-ul ,al carui nume nu merita sa fie mentionat,sunt partasi toti cei care sunt sustinuti sau publica pe el.O consider o inselare, o boala si o ratacire de proportii, prin care cel(cea) care a propagat-o ,impreuna cu cei care au fost de acord cu aceasta sminteala,in gand,in minte sau in vorbe sunt dusmanii neamului nostru oropsit si tradat de veacuri.Sa aiba Mila Domnul,de sufletele lor.
  Numai astept nimic bun in aceasta directie din partea BOR,si a niciunui episcop sau preot aflat in comuniune cu ezeriarhii.Fiecare isi apara ceea ce considera,ca are mai de pret. .Au avut si au in continuare toata libertatea,de a alege.Dar in acest neam pentru care s-au jerfit generatii,nu exista unitate in credinta,nu exista iubirea aproapelui(a se vedea cum suntem priviti de ceilalti ramasi alaturi de duhovnicii lor in biserica),iar panerezia ecumenista,ca o ciuma le slabeste treptat toate puterile sufletesti.
  „Cuviosul Isaia Pusnicul, vorbind despre smerenie si fapta smereniei sau modul in care ea infloreste si isi raspandeste darurile sale, considera ca proba de adevarata smerenie este a se socoti cineva pe sine inaintea lui Dumnezeu ca este pacatos si nu face nimic bun. Iar fapta smereniei este tacerea si a nu se masura pe sine in ceva, a nu se sfadi, supunerea, a cauta cu privirea jos, a se pazi de minciuna si de vorbire desarta, a nu se impotrivi celui mai mare, a nu voi sa se impuna cuvantul sau, a rabda defaimarea, a ura odihna, a se sili pe sine spre osteneala, a nu supara pe cineva.”

  *citate din http://www.crestinortodox.ro/credinta/smerita-cugetare-virtute-nu-poate-umilita-diavoli-69866.html

  Apreciază

  • De slujit au slujit numai clerici ortodocși, iar de mulțumit s-a mulțumit comunității catolice pentru lăcașuri, că multe biserici ortodoxe din Italia și Spania își au locul în clădiri primite de la comunitatea catolică.
   În loc să apreciem gestul italienilor, noi stăm să judecăm!
   P.S.În vechime chiar și unele temple păgâne au devenit biserici, de ex. Panteonul, dar probabil creștinii de atunci nu erau atât de deștepți ca cei de astăzi.

   „Şi le zicea: În orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi până ce veţi ieşi de acolo.”(Marcu 6, 10).

   Apreciază

   • @Ioan C. : dar ce părere ai de pseudo-episcopul Oradiei, care, de Buna vestire, a rostit Rugăciunea domnească pe scenă împreună cu eretici papistași, baptiști, penticostali etc. Ce scuză îi mai găsești ?

    Apreciază

    • Nici Dumnezeu nu a acuzat până nu a văzut cu ochii Lui de e adevărat au ba:
     „Pogorî-Mă-voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat aşa cum s-a suit până la Mine strigarea împotriva lor, iar de nu, să ştiu”. (Facerea 18, 21)

     Unii doar se folosesc de Ortodoxie ca instrument politic, văzând că nu le-a ieșit treaba cu comunismul (nu spun ce țară face asta).
     Niște PSEUDO-CREȘTINI!

     Apreciază

    • Ioan C.
     Ai o atitudine tipica de sectar. Dai numai citate din Scriptura considerandu-te inteligent. Probabil ai avut tangente cu vreo secta eretica in viata ta, caci le copiezi comportamentul.
     Minciuno- episcopul Sofronie al Oradiei e ecumenistul perfect. Doar nu el a facut agheasma cu un greco-catolic in 2008?

     Apreciază

    • Bănuiesc că și pe Pr. Galaction sau Î.P.S. Anania, care chiar cunoșteau Scriptura, nu îi vedeți chiar bine.
     Voi nu sunteți duhovnici, deci nu dați voi etalonul pentru Ortodoxie!
     De parcă dacă o să fiu pus la spam, m-aș considera ca excomunicat din Biserică.
     Amuzant! 🙂

     Apreciază

    • @Ioan C. : nu au fost numai romano-catolici acolo, au fost și greco-catolici, baptiști, adventiști, penticostali, iar, tu , ditamai episcop ortodox, rostești rugăciunea domnească împreună cu ei, cu hulitori ai Maicii Domnului, ai Sfintei Cruci și a Sfintelor icoane, iar pentru matale e scuză, nu e ecumenism, ci marș pro-viață. Păi dacă erau așa de grozavi, puteau organiza ortodocșii singuri acest marș și să scoată mult mai multă lume pe străzi. Cel mai grav, dacă vei urmări și o filmare mai completă (găsești pe youtube), vei vedea că au fost și mai multe opriri lângă capiștile de „rugăciune” ale ereticilor, unde au luat cuvântul și aceștia, legitimându-i și mai mult. Se vede chiar în deschidere cum un eretic baptist îl invită pe „domnul” preot (care este ortodox) să ia cuvântul…:D

     Apreciază

    • „puteau organiza ortodocșii singuri acest marș și să scoată mult mai multă lume pe străzi.”

     Străzile sunt loc public, iar „Marșul pentru viață” e organizat de laici, de niște ONG-uri. Preoții sunt participanți, nu organizatori.
     Da, pot organiza ortodocșii singuri! Dar organizează?

     În sfârșit, ideea interzicerii avorturilor e un lucru bun.
     Interzicerea avorturilor a fost printre foarte puținele idei bune din comunism. Dar, deși sunt de acord cu comuniștii de dinainte de 1989 cu interzicerea avortului, asta nu înseamnă că sunt comunist. Cum nici episcopul Oradiei, P.S. Sofronie nu e baptist, penticostal, martor, unitarian sau câte or mai fi.

     Apreciază

    • Ioan C.
     Mai bagator de cap in nisip ca strutul, stii foarte bine cum interzic canoanele impreuna rugaciunea cu ereticii si recunoasterea „botezului” acelora.
     Daca evenimentul a fost organizat de ONG-uri si de eretici, un ierarh adevarat ortodox si preotii ortodocsi nu aveau ce cauta acolo.

     Apreciază

    • Totuși, nu au coliturghisit ai noștri cu romano-catolicii.
     Era vorba de un miting împotriva avorturilor („Marșul pentru viață”). Iar dacă ar fi vorba de interzicerea avorturilor, atunci trebuie să se alieze toți cei ce sunt împotriva lui. Că numai așa va putea fi interzis.
     Deci, când e vorba de a face bine, cum a fost și acest miting, aș puta spune că în Vechiul Testament evreii și-au ridica templul, după robia babilonică, și cu sprijin de la regii Imperiului Persan, care nu erau evrei. Dar acest lucru a fost bun înaintea lui Dumnezeu. Ca să nu mai zic că în pilda samarineanului milostiv, samarineanul nu ținea întrutotul Legea, nu era iudeu, dar a fost găsit mai bun decât ceilalți care au trecut pe lângă rănit.
     „Vrei însă să înţelegi, omule nesocotit, că credinţa fără de fapte moartă este?” (Iacov 2, 20).]

     În altă ordine de idei, chiar mă uitam pe net la un Apostol greco-catolic și nu mi s-a părut chiar corect că era aproape identic cu cel ortodox, dar fără să precizeze sursa.
     Într-adevăr, ei au în text Christos nu Hristos, dar textul e preluat de la ortodocși.
     Bine, știu că greco-catolicii spun că se țin și de Ortodoxie, dar mi-e greu să înțeleg cum poți fi și catolic și ortodox în același timp, mai degrabă mă duce gândul la struțocămilă.

     Cât despre citirea Sfintei Scripturi, iată ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „Eu nu sunt monah, spun unii dintre voi… Dar, aceasta este greșeala voastră, să credeți că cercetarea Scripturii nu-i privește decât pe monahi, când de fapt vă este mai necesară, vouă care sunteți în lume. Există un lucru și mai rău decât a nu citi Biblia, anume acela de a crede acest act inutil” (Omilii la Matei 2, 5).

     Pe de altă parte, o icoană frumoasă aici cu Domnul nostru Iisus Hristos:
     http://www.eclesia-art.ro/icoana-argint-iisus-hristos-4

     Apreciază

 2. Apreciez foarte mult articolul lui Constantin Tudor.Ev stiu cazuri de preoti ortodocsi care pomenesc de frica si vin credinciosi,le explica ca ieraqhul e eretic si acei preoti ,efectiv,le intorc spatele.Parinte Claudiu,va apreciez mult .Aveti calea de mijloc,blestemele astora sunt nule.Stiti ce faceti Sf Voastra?Dregeti o supa cu multe ingrediente,atragatoare,dar,otravita.Nu imbratisam atitudini schismatice gen Sava Staicu Radeni.Care,au acrivia nu indreptata contra minciunii,ci sub atacul la persoana.Nu admit separarea de Biserica.Parinte Claudiu,exista un principiu de viata pt care te rog sa tii cont,pt a iesi cu discernere din ac tumult.Prioritar,in ac situatie de confruntare cu erezia,cum sunteti Sf Voastra ca persoana expusa atacurilor psihologice,scrise,mai inaintea dogmelor,e sa tineti cont de cateva reguli de viata psihica recomandate de stiinta psihiatriei,care nu trebuie sa ne sperie pe nimeni.Intr o conjunctura istorica precum aceasta,psihiatria ca stiinta pragmatica are un rol crucial.Te ajuta sa constientizezi sanatatea pt psihica a dogmelor si e un instrument care te orienteaza cel mai bine in gestionarea corecta(psihic) a problematicii ereziei si ereticului,apoi a muceniciei pt marturisirea ortodoxiei(in aceste doua situatii ajungi la greseli,lepadari,deziceri daca tot mai continui sa vezi ac lucruri doar la suprafata,cum am observat in text si nu tii cont de regulile psihiatriei moderne pe baza carora ti o spun deschis,a mers literalmente fara gres,SF Paisie Aghioritul.El a mers uimitor dupa prescriptiile medicale desi,am observat si la Dansul ca si la Sf Porfirie ca in anumite situatii,pozitia lor constituia inspiratie pt psihiatria aplicata).Principiul temelie este cultivarea periodica a resetting ului,adica,dezintoxicarea creierului prin schimbarea radicala la intervale regulate de timp a vechii gandiri.A doua temelie este(pt succesul garantat in munca de fata) e scoaterea din concept a tuturor mentalurilor materialiste si cautarea traiului simplu,nu simplist,a traiului care presupune ocari,ca esti tratat de prost,ca esti vazut de sus,se mai numeste simplul boschetarului.A treia temelie e cultivarea groasa a nesimtirii(in limita bunelor maniere) promovarea pozitivismului in contextul panereziei.Daca nu ai repere de natura psihiatrica stiind ca citatele nu ajuta deloc ,nu supravietuiesti psihic integru,te prinzi in hora impusa de cei din umbra si te alterezi incet incet.De aceea,te rog sa l rogi pe Mihai sa lase gandurile de fum si sa mi lase comentariile cu numele de „alex”.E greseala sa pui problema direct cu citate,care sunt bine puse acolo fara sa tii cont de viziunea psihiatrica in problema care implica mare consum nervos inutil.

  Apreciază

 3. Al 4 lea punct si cel mai important punct,care te ajuta f bine e ca,la nivelul subconstientului meu,tau,lui,ortodoxia nu s a intrerupt.In caz de erezie,schisma cum e la Staicu,subconstientul reactioneaza imediat.El te sanctioneaza si,culmea,datorita lui tu stii imediat ca esti in schisma,acest lucru observandu se f bine in limbajul dominant incisiv ,aruncand vina caderii tale pe seama altora se mai vede si in expunerea textului care ascunde o incarcatura psihica negativa ce bate spre culpa.In contextul actual psihiatria nu recomanda sa sanctionezi pe cineva care nu are linia ta religioasa,interzice verdictele,acuzele,mai ales pe subiecte religioase,dar sa fii sceptic,precaut ,e indicat.Adevarul expus de tine are trai daca tii cont de liniile mari ale psihiatriei.Pana la pronuntarea unui sinod in chestiune,partile pro si contra,e indicat sa foloseasca expresii neutralizante precum:eu opinez ca e bine asa,parerea mea e,ar fi mai bine sa,dupa umila mea parere eu cred ca,eu consider ca,mi ar face placere sa fie asa,am sesizat parerea ta dar eu vad ca e asa.Fara o abordare moderna si viabila succesul e departe.Se ia in calcul :ceea ce expun duce la un rezultat?Nu.Atunci schimb si adaptez tactica psihiatrico pastorala.Daca metoda pe care am folosit o e buna,ereticul(care in majoritatea cazurilor e un ignorant vizibil,atat mireanul cat si clericul) devine membru al grupului meu.Sa stiti ca in ac caz,singura problema care v o creeaza e sa nu afle nimeni de pasul facut de el.E teama de grupul de unde a plecat el.Acum e momentul sa l asiguri ca daca a apelat la ajutorul tau ,nu l vei trada,pt ca comportamentul tau il va aprecia ca pe unul pe care nu l a intalnit in grupul din care a plecat si l va spune si altora din grupul lui.

  Apreciază

 4. Danielvlad,e chestiune de optica.Toti suntem stresati cu grijile de familie si e normal aceasta.Eu incerc sa vin cu ceva puncte pt care ma gandesc ca castigam experienta.Am vazut aici ca derbedei din baricada cealalta au jefuit niste chilii din Sf Munte.A caror reparatii au costat niste bani,nu?Atingem problema credibilitatii.Cum mai poti fi credibila tu ca biserica ecumenisto securistica cand faci asa acte vandalice?Daca gasesti un copil in casa,ce faci?Il omori ca i de nepomenitor?Esti dus rau,maica,cu capu’.In asemenea situatii cred ca biserica ecumenista stiindu se cazuta de la adevar,din slabiciune,apeleaza la talharii.Ei nu se gandesc ca si noi putem avea tactici de i am rapune dintr o virgula?Si o facem,de se stinge ditamai scandalul,fara zgomot,fara urlete si violenta.Tactica sa ai.Hackeri,la actiune!Faceti atac cybernetic ca si cum ar veni ordin de la Corpul din Moscova catre toate episcopiile ecumeniste,sa si retraga semnaturile din Creta si sa vezi cum asculta puhoiul de ramane Barti masca.Toti episc ecumenisti sunt sub comenzile Fsb al Moscovei.

  Apreciază

 5. Pingback: Schismaticul la schismatici trage – Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s