Audio – Părintele NIL EFRIM sfătuind un grup de pelerini (2010) -Exemplu de autoritate cu care un preot trebuie să învețe credincioșii

După cum se observă la minutul 1:50, părintele Nil avea o poziție total intransigentă în cazul divorțului și recăsătoririi.  Totuși trebuie spus că există canoane care reglementeaza căsătoriile a doua și, cu foarte mare greutate a treia, în anumite condiții/ excepții.

Canoanele: 1 Laodicea, 4 al Sfântului Vasile cel Mare.

Și pentru a vedea că nu este un caz singular de intransigență putem citi și Canonul 2 al Sfântului Nichifor Mărturisitorul, care interzice punerea cununilor pe capetele celor ce ajung la a doua și a treia nuntă, considerându-i „biruiți”.

Însă Biserica nu a ascultat de glasurile extreme și dă voie a se face, în condițiile canonice, a doua și a treia nuntă, încununând mirii, dar oprindu-i de la împărtășanie un an, doi sau trei și interzicând preotului ce a făcut acea nuntă să mănânce cu aceia. – Pidalion pag. 727-728.

De la minutul 2:40 părintele Nil contrazice teoria heliocentristă : „Pământul nu se învârtește!”


Iată ce spunea pr. Ioanichie Bălan despre condițiile în care se acceptă divorțul și recăsătorirea:

„În ce condiții Biserica Ortodoxă dă dezlegare pentru a doua și a treia nuntă?

Biserica lui Hristos, potrivit sfintelor canoane, dezleagă pentru a doua și chiar a treia cununie, numai dacă unul dintre soți a decedat și dacă cel rămas în viață este sub 45 de ani, ca bărbat, și sub 40 de ani ca femeie, și nu au copii, în speranța nașterii de copii și pentru evitarea desfrâului. Însă dacă soțul rămas văduv renunța la căsătorie și trăiește în curăție, purtând grijă de copiii săi, și își pune toată nădejdea numai în Dumnezeu și în duhovnicul său, acela a ales cea mai bună cale și are mare plată de la Dumnezeu.

În ce condiții Biserica Ortodoxă aprobă divorțul?

Biserica Ortodoxă cunună pe fiii săi pentru toată viața, nu numai pe un an, doi sau mai mulți. Dar dacă unul din soți cade în desfrânare și alte păcate grele și este dovedit, și nu vrea să părăsească păcatul, iar celălalt soț este cinstit și nu mai poate răbda această fărădelege, atunci Biserica, potrivit cuvântului Mântuitorului (Matei 19, 9), acceptă divorțul și, cu aprobarea episcopului, dezleagă la a doua nuntă pe soțul care a fost cinstit în prima căsătorie. Biserica mai aprobă divorțul când unul dintre soți s-a făcut sectant, ori s-a lepădat de credința în Dumnezeu, sau în cazul când unul , ori amândoi, intră în viața monahală, pe bază de consimțământ reciproc.

În afară de cazurile de mai sus Biserica Ortodoxă nu aprobă nici un fel de divorț, iar cei care divorțează o dată și de mai multe ori fără motive canonice și iar se recăsătoresc, aceia singuri se despart de Dumnezeu și de Biserică, căci trăiesc și unii și alții în preadesfânare și în concubinaj, cum ne învață Mântuitorul. Asemenea căsătorii sunt total necanonice, soții vinovați nu se pot împărtăși șapte ani, iar preoții care săvârșesc asemenea cununii din adulter, fără aprobarea episcopului, calcă și ei sfintele canoane și vor da răspuns în fața lui Dumnezeu, căci prin aceasta se încurajează divorțul și adulterul în masa credincioșilor noștri.” – Călăuză ortodoxă în Biserică I, Arhimandrit Ioanichie Bălan Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 2001, pag. 100-101.