O afirmație falsă (sau cel puțin incompletă) și un adevăr aproximativ la sinaxa de la Negrești Oaș

După cum știm, pe 19 mai a avut loc o sinaxă a nepomenitorilor acriviști la Negrești-Oaș (județul Satu Mare). Au participat și cei cu vederi extreme, cei care afirmă dispariția harului în restul Bisericii, dar n-au fost în asentimentul majorității de acolo.

Conform articolului Sinaxa Inter-Ortodoxă de la Negrești Oaș (19 mai 2018), aflăm că s-a dat, printre altele și un răspuns „patristic” a întrebarea dacă ereticii mai sunt mădulare ale Bisericii.

„– s-a pus insistent întrebarea dacă ereticii mai sunt mădulare ale Bisericii. Răspunsul patristic a fost foarte clar: există eretici necondamnați și eretici condamnați. Cei necondamnați fac întotdeauna parte din Biserică, ei provin din Biserică, mintea lor este amăgită de erezie, Biserica face tot ce îi stă în putință spre a-i întoarce la adevăr; dacă ei nu vor cu niciun chip, nici măcar în fața unui sinod, atunci Biserica îi dă, cu durere, anathemei, iar atunci ereticii sunt tăiați de la Trupul Bisericii, nădăjduindu-se însă ca până la moarte să se reîntoarcă totuși la adevăr. Așa cum un membru bolnav al trupului face parte din trup până la tăierea lui definitivă, așa și ereticii – ca mădulare bolnave ale Bisericii – fac parte din ea (și se osândesc împărtășindu-se cu Hristos fiind ei în stare de erezie) și Biserica face totul ca ei să se întoarcă la adevăr;”

Comparația Bisericii, ca Trup al lui Hristos, cu trupul uman este totuși una relativă. În timp ce trupul uman este condus de sistemul nervos al cărui centru se află în organul numit cap, iar acesta are posibilități limitate de a conduce în orice situație trupul (corpul uman), Hristos, ca și Cap al Bisericii are autoritate și control absolut asupra acesteia.

Cu alte cuvinte argumentul că ereticul necondamnat este un membru bolnav al Trupului lui Hristos, fiind în Biserică pur și simplu, este nepotrivit.

Dacă ereticul (necondamnat oficial) este în Trupul lui Hristos (Biserica) înseamnă că totuși acel eretic necodamnat este unit cu Capul. Adica, chiar și membrul bolnav fiind are comuniune cu Hristos, este unit cu El. Căci dacă e încă „netăiat” din Trup…

Dar vedem foarte clar că ereticul, din moment ce cugetă cele contrare Adevărului (și mai ales dacă face ceva împotriva Adevărului), se desparte singur de Acesta, de Hristos. Deci iese sau este aruncat din Trupul mistic al Bisericii, dar rămâne încă în forma vizibilă a instituției pământești.

Lămuritor este citatul acesta, pe care îl reiau:

,,Un episcop eretic (și orice cleric sau mirean – n. adm.) este condamnat imediat ce îşi predică erezia în mod public şi fără de ruşine. El este depărtat de trupul mistic al Bisericii de mâna invizibilă a Capului şi Marelui Preot al ei, Domnul Iisus Hristos. Căci Domnul și numai Domnul are ״cheile morţii şi ale iadului״. În vreme ce este tăiat în mod invizibil de trupul mistic al Bisericii, ereticul poate rămâne o vreme membru al organizaţiei vizibile a acesteia”. – Sfântul Ierarh Averchie Taușev

Dar pentru a vedea și mai lipede că erezia este despărțire de Dumnezeu și implicit de Biserică, să căutăm în Pateric:

Se spunea pentru avva Agathon, ca s-au dus oarecari la dansul, auzind ca are dreapta si mare socoteala. Si vrand sa-l cerce de a sa manie, i-au zis lui:
– Tu esti Agathon ? Am auzit pentru tine ca esti curvar si mandru.
Iar el a zis:
– Ei bine, asa este.
Si i-au zis lui:
Tu esti Agathon barfitorul si clevetitorul?
Iar el a zis:
Eu sunt.
Au zis iarasi:
Tu esti Agathon ereticul?
Iar el a raspuns:
Nu sunt eretic.
Si l-au rugat pe el, zicand:
– Spune-ne noua, pentru ce atatea cate ti-am zis tie le-ai primit, iar cuvantul acesta nu l-ai suferit?
Zis-a lor:
Cele dintai asupra mea le scriu, caci este spre folosul sufletului meu. Iar cuvantul acesta eretic este despartire de Dumnezeu si nu voiesc sa ma despart de Dumnezeu.
Iar aceia auzind, s-au minunat de dreapta lui socoteala si s-au dus ziditi, adica folositi.

Vorbește cumva avva Agaton de ereticii condamnați? Nicidecum. El doar era călugăr ortodox, cunoscut de mulți ca ortodox.

Nu poate fi cineva, despărțit de Capul – Hristos Dumnezeu și în același timp în Trupul Bisericii.

Nu mai reiau toate argumentele aduse în articolul: Schismaticul la schismatici trage.

Adaug doar două momente în care chiar principalii protagoniști ai sinaxei de la Negrești Oaș afirmă ce am spus eu, fără să-și dea seama:

În înregistrarea video de mai jos, între minutele 17:13 – 17:45, pr. Ciprian Staicu spune că la teologie a învățat multe erezii pe post de învățături ortodoxe și nu știa că sunt erezii. A ajuns în Sfântul Munte și a discutat cu părinți de acolo, care îi studiaseră pe Sfinții Părinți, a aflat că multe din cele ce învățase erau neortodoxe. „Și m-am lepădat de ele și lepădarea de el m-a ajutat să rămân în Ortodoxie.”

Iar aici, monahul Sava Lavrioul între minutele 1:30 – 1:55:

„Mulți episcopi care au luat parte la sinoade erau eretici în vremea aceea. Însă și-au înțeles greșeala și au revenit la Ortodoxie.”

Se poate pune semnul egal între Ortodoxie și Biserica? Bineînțeles! Unde este Ortodoxie este și Biserica, deci Biserica=Ortodoxie.

Atunci, dacă prin erezie se iese din Ortodoxie reiese că se iese din Biserică.

Concluzie: Cei ce au cuget eretic, înfăptuiesc acte eretice, semnează documente eretice, sunt afară din Biserică, mistic vorbind. Rămân însă, temporar, membri în organizația văzută a Bisericii Luptătoare, clericii nefiind caterisiți de vreun sinod, iar mirenii nefiind excomunincați.

Este o nuanță și consider că e obligatoriu să se precizeze acest lucru, deoarece simpla afirmație că ereticii sunt în Biserică este smintitoare!

Din păcate, am văzut că și domnul Mihai Silviu Chirilă este de acord cu această afirmație simplistă.

Iar despre faptul că există Har la slujbele clericilor eretici necondamnați, dar harul nefiind un atribut al episcopului/preotului ecumenist, vedem din canoanele incluse în Pidalion și din tâlcuirea aceasta:

Iar de ar zice cineva că după dumnezeiescul Hrisostom (Voroava a 2-a a epistoliei a 2-a către Timotei şi 11. a celei către Tesaloniceni 1 şi după 8 a celei către Corinteni 1): „Că darul nu pe toţi hirotoniseşte, prin toţi însă şi prin însuşi cei nevrednici lucrează; „răspundem, că şi prin toţi cei necaterisiţi lucrează, dar nu şi prin cei caterisiţi, şi deshirotoniţi.

– Pidalion, Tâlcuire la Canonul 28 Apostolic, subnota 61, pag. 65.

Dar și de aici:

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/05/24/partea-i-pr-adrian-fageteanu-la-biserica-cine-cununa-preotul-oare/

Să știți că Dumnezeu este Cel ce-i unește pe tinerii căsătoriți. Mă auziți? Dumnezeu v-a unit! La primărie căsătorește ofițerul stării civile, primarul, da? La biserică, cine cunună – preotul, oare?Ia să vedem, cum scrie în Molitfelnic? „Și îi binecuvântează preotul de trei ori, cântând: «Doamne Dumnezeul nostru, cu slavă și cu cinste încunuează-i pe dânșii».” Vezi dar, Dumnezeu e Cel care îi încununează! Când spui că a fost operat cineva, spui că bisturiul l-a operat, sau doctorul?Preotul este numai un instrument al lui Dumnezeu. Și de ce zice „de trei ori”? Pentru că încununează și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt!

Revista FAMILIA ORTODOXĂ, nr. 11 (34)/2011 -NOIEMBRIE

Pag.47-48.

Afirmația corectă ar trebui să sune cam așa: Ereticii necondamnați nu mai sunt în Trupul mistic al Bisericii, căci s-au despărțit de Hristos – Capul acesteaia – însă sunt temporar membri ai formei văzute a Bisericii, Dumnezeu folosind-se de ei (în cazul clericilor) pentru a împărtăși Har poporului, până la o excludere/caterisire oficială făcută de un sinod.

În ce privește adevărul aproximativ pe care l-au spus, am în vedere afirmația monahului Sava Lavriotul din cel de-al doilea filmuleț între minutele 12:45 și 13:36:

„Noi la Roman am vorbit în principal de episcopi și preoți. Și am spus că episcopii și preoții, ecumeniștii îi conduc pe credincioși în erezie. Există mulți mireni care nu știu încă ce s-a întâmplat în Creta. Nu putem să-i acuzăm pe cei care nu știu ce s-a întâmplat că sunt eretici, însă trebuie să-i informăm pentru ca ei să se depărteze de erezie. Și aici este iconomia pe care noi o facem.”

Adevărul este că există mult mai multe categorii de nevinovați între cei care nu s-au îngrădit de ecumeniști. Inclusiv în din cei ce pomenesc încă din motive de strategie (în special unii ierarhi).

Dar prin „iconomia” pe care afirmă Sava Lavriotul că o aplică, ei de fapt contrazic cele ce le-au afirmat la Roman. Acolo nu au precizat că au vorbit doar de preoți și de ierarhi. Exprimarea e foarte clară – la general.

Să ne amintim câteva puncte din mărturisirea acriviștilor de la Roman:

2 – Orice formă de comuniune bisericească cu erezia este erezie. Sfinții Părinți sunt categorici în această privință.

3 – Părtășia la erezie cu știință sau fără știință este tot erezie.

8 – Tainele săvârșite de ereticii ecumeniști nu sunt spre sfințirea și spre mântuirea celor ce le primesc, ci spre osânda lor, datorită credinței lor eretice. Acesta este motivul pentru care noi am întrerupt comuniunea cu ei.

Orice formă de comuniune cu erezia era tot erezie, iar acum nu mai e…

Părtășia la erezie cu știință sau fără știință era tot erezie, iar acum nu mai e, căci acceptă excepții.

Tainele săvârșite de ecumeniști erau spre osânda tuturor, iar acum… nu chiar a tuturor.

E un progres…

Acceptarea acestei iconomii, crează o breșă în falsa teorie a vaselor comunicante adoptată de monahul athonit, teorie despre care am vorbit în articolul:

Comentariu despre Sinaxa de la Roman

Trebuie precizat că la început, monahul Sava avea o poziție relativ echilibrată (la sfârșitul anului 2016, când a ținut mai multe conferințe în România). Apoi și-a radicalizat discursul. Acum se constată o revenire. Să dea Dumnezeu să revină complet pe linia echilibrată!

PS:

Gruparea acriviștilor (deocamdată), mai au însă o problemă în privința acceptării hirotoniilor de episcopi (horepiscopi) făcute de unul singur de episcopul Artemie (fost de Kosovo). Problemă care poate ar trebui rezolvată prin cooperarea tuturor și recâștigarea episcopului sârb din schismă…

daniel vla

13 gânduri despre „O afirmație falsă (sau cel puțin incompletă) și un adevăr aproximativ la sinaxa de la Negrești Oaș

 1. Fraților,judecățile pe care le faceți dvs. nu sunt oneste,în sensul că au o mare încărcătură de patimă.
  A judeca pe cineva în lipsă,e un joc f. periculos,căci îți poți permite să faci afirmații la adresa cuiva de care acela nu se poate apăra.
  De unde știți dvs. că dânșii nu aveau în minte și acele nuanțe?
  Mai mult,de ce nu ați participat acolo pt. a vă lămuri?! Mai ales în condițiile în care ați și fost așteptați/invitați(toată lumea care era interesată).
  Nu este onest să faceți ceea ce faceți acuma.Trebuia să participați pt. a vă lămuri.Ați fost așteptați.
  Nu puteau dânșii să aibe în minte toate nuanțele pe care le invocați dvs.
  Nu pot fi dânșii acuzați pt. nelămuririle dvs.
  Dãnșii vi s-au pus la dispoziție tocmai pt. lămurirea tuturor neclarităților,în măsura posibilităților.De ce nu ați participat?!Cred că era cel mai corect și…creștinește.
  Mai mult,mie mi se pare că cu această ocazie toată lumea s-a lămurit că nu sunt niște oameni blocați în niște clișee,ci sunt niște oameni dispuși să se și corecteze în caz că la un mom. dat pot greși sau exagera. Dar asta numai ei au demonstrat-o,nu și ceilalți,care nu au participat,care nu coboară din turnul lor de fildeș,dar care,din păcate pot f. ușor să bage de vină.
  Nu e corect fraților,nu e corect,nu e cinstit. E asemănător cu duhul ecumeniștilor,căci și ei fac la fel,evită confruntarea,dialogul față către față,dar…acuză tot timpul.
  Păr. Sava nu e inamicul dvs. ci e angajat în aceeași luptă ca și dvs. Dar dvs. vă raportați în mod greșit la persoana dânsului,ca niște inamici.
  Poate și dânsul avea nevoie de un dialog cu ceilalți,căci întotdeauna dintr-un dialog onest,părțile se pot zidi reciproc.Dar la noi ca la nimeni,fiecare cu bucățica lui,cu partida lui,știți-„eu al lui Pavel,eu al lui Apolo”…,adică exact așa cum nu trebuie.
  Nu s-au spus minciuni,nu s-au spus jumătăți de adevăruri,ci s-au spus niste învățături după auditoriul prezent la fața locului.Dacă erați și dvs. de față sunt convins că se lămureau și nedumeririle dvs. iar acuma pureați să scrieți într-un mod obiectiv despre aceste probleme,nu așa într-un duh de suspiciune,de bănuială și de hărțuială necontenită.
  Nu țin partea nimănui,ci doar observ cum se desfășoară lucrurile în faptă.
  Ecumeniștii au intrat în vacanță. Au oameni care le fac gratis treaba.
  Cei ce scriu pe ortodox info de ce nu s-au dus și ei acolo?
  Dintr-o confruntare directă adevărul ar fi ieșit la iveală. Nu contează că ar fi câștigat sau nu,ci contează că s-ar fi vădit intențiile,gândurile,cugetele. Dar așa,numai se împroașcă cu acuzații construite de logica propie,fundamentate pe afirmații din trecut sau fapte din trecut.
  De ce nu se ține cont că e un război în desfășurare și că e f. greu pt. cei aflați în luptă să fie ca la carte. Important este buna lor intenție și disponibilitatea de a lupta,…,efortul lor.
  Dar se pare că unii nu văd asta,ci văd concurență,țin cont de imagine,de orgolii,de gura lumii. Păi de aia se întâmplă ce se întâmplă:ceartă,hărțuială,răfuială.
  De ce nu se discută concret pe ce s-a vorbit acolo? Iar dacă sunt nelămuriri,de ce nu se așteaptă o viitoare sinaxă,unde să se meargă,să se discute,și să se lămurească.De ce se încearcă acuma să se găsească nod în papură,pe supoziții,pe bănuieli mai mult sau mai puțin fondate.
  Spun cei de pe ortodox info că:”ei,acuma s-a vorbit ortodox pt. a-și cãștiga aderenți”.Păi fraților, în logica asta poți să contești orice.Adică ori spui așa ori așa pt. mine tot aia e,că știu eu de ce…(!?) Adică ori ce ar spune,pt. suspicios tot în neregulă e.De ce? Pt. că el are calculele lui și până nu-i iasă pasența nimic nu e bine,oricât ar fi de bun.
  Mă iertați.Cu drag.

  Apreciază

  • HD
   Sa mi se arate o singura fraza, de aici, din care sa rezulte ca eu il consider inamic pe monahul Sava Lavriotul!
   Dimpotriva, l-am criticat destul de civilizat, si cu destul respect, in punctele in care am considerat ca greseste. Consider ca a avut un mare rol in aparitia atator preoti ce au intrerupt pomenirea si in indrumarea multor mireni ce s-au ingradit de erezie.
   Dar, il credeti cumva infailibil?
   Totusi e destul de adevarat, ca afirmatii de genul ca oricine nu a intrerupt comuniunea cu episcopii ecumenisti e eretic sunt smintitoare. Din cauza unor astfel de etichetari, multi nehotarati s-au indepartat de ideea intreruperii pomenirii.
   Acum vad ca o lasa mai moale. Foarte bine!
   Totusi la critici avem dreptul pentru ca numai asa se pot corecta erorile. Invatam unii de la altii si ne perfectionam conceptia despre intreruperea pomenirii.
   E posibil ca, daca veneau prea multi acolo cu vederi diferite sa fi iesit scandal.
   Probabil exista si orgolii. Mai este si comuniunea cu episcopul Artemie cu care taberele celelalte nu sunt de acord. Mai este si atitudinea unor preoti, gen pr Ciprian Staicu, care a improscat cu noroi si o mai face si acum, iar pe urma pretinde ca e frate cu noi etc.
   Nu poti sa injuri omul ca la usa cortului (e un fel de-a spune) si pe urma sa-l inviti la masa sa dezbateti probleme teologice, in casa ta, la masa ta, cu organizarea ta, cu agapa de dupa din cheltuiala ta (ca ulterior sa ai ocazia sa reprosezi ca „v-am omenit”) si apoi sa continui cu calomniile.

   Sa se faca o sinaxa pe teren neutru, care sa dureze mai multe zile si sa se discute!
   Iar monahu Sava si ceilalti parinti athoniti sa fie un simplu participant, nu conferentiar! Sa aiba toti dreptul la cuvand sa fie lasati sa-si expuna argumentele si sa se decida o cale comuna de urmat.

   Cat despre mine, eu sunt un mirean parlit si pacatos, care n-are ce cauta la sinaxe teologice. Imi expun parerile pe aici si daca cineva constata ca am dreptate si ia aminte la cele ce zic, foarte bine, daca nu, tot la fel.
   Doamne ajuta!

   Apreciază

   • danielvla acuma offtopic… n-am nimica cu tine, dar totusi un pic o avut dreptate HD in sensu ca…zici ca nu ai ce cauta la sinaxe teologice ca nustiuce…dar de fapt cu mintea si cunostinta participi, stii ce se intampla acolo chiar de acasa..iar de teologhisit daca zici ca nu ai ce cauta acolo…aici faci pe teologu 🙂 deci se bat cap in cap „n-am ce cauta la sinaxe teologice” si aici pe blog teologhisesti 🙂 :p . amu am zis si eu numa asa ca un prostuti . iertati si binecuvantati si nu va suparati!

    Apreciază

    • Pai de ce sa incurc locul pe acolo? Imi dau cu parerea de acasa, ca aici nu trebuie sa-mi dea nimeni dreptul la cuvant. Mi-l dau singur 🙂
     Aici cine vrea sa citeasca ce postez, sa citeasca. Cine nu, poate sa nu ma bage in seama.

     Apreciază

 2. Bine 🙂 dar si aici trebuie sa-ti dea dreptu sa spui parerea , adica sa fie un pic de binecuvantare si de la cineva mai mare ca sa nu cadem in parerea de sine si nici sa suparam pe Doamne Doamne si Îngeru pazitor cu vorbele 🙂 E bine ca informezi pe cei interesati , numai sa constientizam ca aici ne informam , dar lupta marturisitoare se da , nu pe blog ci acolo unde e fiecare in lumea de zi cu zi , acolo sa aparam Adevarul cu faptele noastre, iar daca faptele dreptatii lipsesc de la noi..cuvintele raman fara valoare si nu ajuta pe nimeni. Dar e folositoare pt mine informarea de aici. Numa bine! Domnul sa ne miluiasca!

  Apreciază

 3. Stiu si stim ca aceasta grupare a pasit oficial in schisma la adunarea ( nu sinaxa) de la Roman. De data aceasta lucrurile stau mai rau.
  Am simtit clar, ca sunt intr-un duh urat, in adunarea aceasta de la Satu Mare. Lepadati-va si fugiti de aceasta grupare. Se duc de rapa! Degeaba o scalda acum. Le amesteca, nici ei nu siu pe ce lume sunt. Si amestecatura aceasta cu participanti din mai multe tari, cu fel de fel de erezii in cap, nu-i bine. Cum sa combata si sa indrepte ei pe altii, cand ei sunt in schisma. Iese un talmes balmes. Sa se lepede de ideile si faptele schismatice, nu ei sa conduca pe altii. Nu-s facuti pentru asa ceva, pentru ca nu se pricep. Daca mai merg si in Serbia si intra in contact si cu mai multe duhuri rele unde vor ajunge?

  Apreciază

 4. 2. Paziti-va de caini! Paziti-va de lucratorii cei rai!
  7.Dar cele ce imi erau mie castig, acestea le-am socotit pentru Hristos paguba.
  8. Ba mai mult: eu pe toate le socotesc ca sunt paguba, fata de inaltimea cunoasterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru Care m-am lipsit de toate si le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos sa dobandesc,
  9. Si sa ma aflu intru El, nu avand dreptatea mea cea din Lege, ci pe aceea care este prin credinta in Hristos, dreptatea cea de la Dumnezeu, pe temeiul credintei,(EPISTOLA CATRE FILIPENI A SFANTULUI APOSTOL PAVEL(3;2,7-9)

  Gandurile despre intalnirea de la Satu-Mare au disparut, asa cum au venit, tiptil-tiptil.
  Numai intereseaza pe nimeni,sa fie clar,caci se vede dupa reducerea comentariilor la acest eveniment oarecare,ca stire,important doar pentru gruparea acrivistilor (preoti,monahi,mireni).
  Ei au ales definitiv calea acriviei si a schismei cosmetizate si o mentin .Sa fie sanatosi!
  Au cautat unii, comentarii pe sit-urile ,care altadata le acordau atentie,in speranta ca isi vor veni in sine,dar iata ca toata lumea la unison,a evitat orice gand tradus in cuvinte,caci vorba goala ar fi fost,vorbire in zadar.

  Cei care continua manipularea ,amesteca multe ingrediente cu finete,facand un amalgam de idei contradictorii,greu de descalcit.
  Am selectat pentru cei care ne sunt alaturi in cuget,simtire si credinta,cateva pasaje edificatoare,din raspunsurile la intrebari:

  …”Adevărul este că toți cei care pomenesc episcopi eretici, sunt și ei căzuți în erezie…..episcopii și preoții ecumeniști îi conduc pe credincioși în erezie. Există mulți mireni care nu știu încă ce s-a întâmplat. Nu putem să-i acuzăm pe cei care nu știu încă ce s-a întâmplat că sunt eretici, însă trebuie să-i informăm pentru ca ei să se îndepărteze de erezie……Nu putem să spunem că avem episcopi ortodocși, doar pentru că vorbesc ortodox. Acesta este lucrul pe care ei nu-l acceptă. Însă, când e vorba de mireni care nu știu ce se întâmplă, cu ei trebuie să facem iconomie, să îi informăm, să afle ce se întâmplă. Și atunci trebuie să hotărască și ei ce vor face. Acolo facem iconomie, nu în altă parte. Cred că suntem foarte clari în ceea ce spunem. Și încă un lucru: noi nu forțăm, nu obligăm pe nimeni să facă ceva, noi spunem ce fac Sfinții, ce trebuie să facem noi ca să îi urmăm pe Sfinții Părinți și să Îl mărturisim pe Hristos.”[..]
  „Din păcate a fost dat un anunț pe care l-au preluat și alții, să nu vină nimeni la această sinaxă. De ce? Spunem ceva eretic? Nu suntem împotriva ecumenismului? Am spus vreodată că nu mai există Taine în Biserică? Am spus ceva eretic? Ceea ce facem noi nu este o voce ortodoxă? Unde greșim noi, în ce punct greșim? Potrivit acestora care ne acuză, noi greșim pentru că vorbim – ei, de fapt, vor să ne astupe gura.”[..]

  „Pe noi nu ne interesează să avem adepți, nici să spunem că noi avem adevărul. Adevărul îl avem, adică îl mărturisim pentru că îl demonstrăm, îl spunem. Iar adevărul este că vrem să rămânem lângă Hristos.”

  Clisee,pe care le-am auzit spuse de „n” ori,la unison.Se face iconomie la ce.??…la a-i numi pe toti in final eretici.
  V-as intreba, cum sa-i mai informam pe mireni despre erezia propovaduita in Creta si pecetluita in tara…,prin brosuri care sunt refuzate sistematic,cu riscul asumat inutil de a fi aruncat afara din biserica ,(spre sminteala multora),prin panouri publicitare,prin carti ,pe care nimeni nu le citeste…sa fim seriosi,este o utopie,caci cu forta nimic nu se poate,deci toata lumea este eretica cu exceptia celor care accepta aceste idei schismatice.Q.E.D.!!
  O micuta intrunire in zadar,care nu a contribuit cu nimic la intarirea coeziunii miscarii antiecumeniste,la anularea ideilor schismatice,lipsita de prietenia sincera,de dragostea frateasca intru Adevar,care se smereste,cerand din adancul inimii iertare celor ofensati,jigniti( de la inaltii ierarhi ai lumii ortodoxe contemporane,la preoti , ieromonahi , teologi si mireni),aruncati de-a valma in tavalugul minciunii…..pentru satisfacerea si inselarea celor insufletiti de o „manie proletara”,sincera de aceasta data.Dialogul este exclus,caci nu ne targuim.

  „Prima dintre toate patimile este iubirea de sine, iar ultima mândria”[Sfântul Talasie:(Despre iubire și înfrânare), Φιλοκαλία, vol. II, cap. 86, p. 221]

  „Cel care se leapădă de iubirea de sine, adică de mama tuturor patimilor, cu ajutorul lui Dumnezeu, se va lepăda ușor și de celelalte, adică de mânie, tristețe, aducere aminte de rău, etc. Iar cine este stăpânit de aceasta, fără voia sa, va cădea pradă și celorlalte patimi”[ Sfântul Maxim Mărturisitorul, Περί αγάπης (Despre iubire), Φιλοκαλία, vol. II, cap. 8, p. 15.]
  Asteptam cu dor in inimi, ca adierea Duhului Sfant sa ne invaluie cu nesfarsita Sa dulceata si bucurie,sa ne mangaie inimile ,strans uniti in jurul ,Sfintiei Sale, Pr.Claudiu,Parintele nostru Duhovnic,Slavind Treimea cea de o fiinta si nedespartita,acum si pururea si in vecii vecilor .AMIN AVVA PARINTE!

  Apreciază

 5. Citatul cu episcopul eretic NU-i apartine lui Averchie Taushev, ci lui Vladimir Moss. Nu de alta, da’ pentru multi Moss e un schismatic obsedat de erezie. Originalul suna asa:

  “1. A heretical bishop is condemned immediately he utters his heresy publicly and unashamedly. He is cut off from the mystical organism of the Church by the invisible hand of Her Head and Chief Priest, the Lord Jesus Christ. For it is the Lord, and the Lord alone, Who has “the keys of hell and of death” (Revelation 1.18) – that is, “authority over the death of the body and the soul” (Archbishop Averky).”

  Numai cuvintele “authority over the death of the body and the soul” ii apartin arh. Averchie (care nu e canonizat – asta desigur nu inseamna ca nu poate fi sfant).

  Apreciază

 6. Pingback: Preotul Ciprian Ioan Staicu declară că Sinaxa de la Botoșani nu este în totalitate ortodoxă! Se anunță o nouă „sinaxă” a acriviștilor la Vatra Dornei – Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism

 7. Pingback: Preotul Ciprian Ioan Staicu declară că Rezoluția de la Botoșani nu este în totalitate ortodoxă! Se anunță o nouă „sinaxă” a acriviștilor la Vatra Dornei – Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s