Scrisoare deschisă către toți cei care încă fac parte din Biserica Ortodoxă Română cu privire la Legea de combatere a antisemitismului

Image result for steagul bisericii ortodoxe romane

de teolog Mihai-Silviu Chirilă

Preafericite Părinte Patriarh,

Înaltpreasfințiți Părinți Mitropoliți și Arhiepiscopi,

Preasfințiți Părinți Episcopi, Episcopi-vicari și Arhierei-vicari (din nefericire încă în funcții – n. adm.),

Preacuvioși Părinți Stareți,

Preacuvioase Maici Starețe,

Preacucernici Părinți Preoți,

Cuvioși monahi, cuvioase monahii,

Frați și surori întru Hristos,

Parlamentul României a adoptat săptămâna trecută în regim de maximă urgență proiectul de lege B135/29.03.2018 cu privire la combaterea antisemitismului, ignorând unele demersuri făcute de membri ai societății civile, care au atras atenția că unele prevederi ale acelui proiect sunt neconstituționale.

În expunerea de motive a proiectului de lege se prevede că: “Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale)” reprezintă forme de antisemitism, care, în conformitate cu legea nou-votată se vor pedepsi cu ani grei de închisoare.

Expunerea de motive este destul de ambiguă, cum de altfel este și legea în sine, motiv pentru care nu se poate spune cu precizie cum anume ar trebui formulate acuzațiile că evreii l-ar fi ucis pe Isus” pentru ca ele să fie considerate fapte penale: ar putea fi vorba de discuții (insulte) de la om la om sau de un discurs public în care evreilor să li se reproșeze direct că “l-ar fi ucis pe Isus”, după cum s-ar putea considera antisemite și relatările biblice referitoare la moartea pe Cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca și imnografia și iconografia care însoțesc aceste relatări.

Pentru că acest aspect nu este explicat concret, legea poate fi interpretată în orice mod, putând deveni un instrument prin care să se încerce suprimarea oricărei referiri din partea Bisericii la procesul, judecarea, condamnarea și răstignirea Mântuitorului, ceea ce ar constitui o gravă încălcare a articolului 29 din Constituția României, care apără libertatea conștiinței religioase și garantează autonomia doctrinară a cultelor față de stat și sprijinul statului pentru buna desfășurare a activității cultelor religioase.

Prevederea expresă referitoare la evenimentele legate de moartea pe Cruce a Mântuitorului Hristos în această lege în care se interzic manifestările antisemite și riscul ca afirmarea adevărului biblic că Mântuitorul Hristos a fost răstignit de către Ponțiu Pilat ca urmare a acuzațiilor aduse Lui și ulterior chiar prefectului roman (Ioan 19,12) de către cărturarii și fariseii iudei (relatare istorică confirmată de cel mai mare istoric evreu, Josephus Flavius în Antichități iudaice1.) să fie considerată manifestare antisemită și să cadă sub incidența acestei legi trebuie să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru toți credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, indiferent de poziționarea acestora față de sinodul din Creta din 2016, și invită la o luare de poziție legală, chiar dacă tardivă, pentru ca această lege să nu fie promulgată de către Președintele României în această formă.

În anul 2014, în spațiul public românesc a avut loc un scandal, în preajma Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului, prilejuit de o colindă ardelenească difuzată de un post de televiziune local, în care se făcea referire la nașterea Mântuitorului Hristos și la reacția la aceasta a iudeilor contemporani Lui. Scandalul de atunci a fost oarecum preludiul legii de acum, constituindu-se într-un model de cum ar putea fi interpretată și aplicată legea proaspăt votată, în condițiile în care atunci se contestau unele catalogări care puteau fi interpretate ca ofensatoare la adresa evreilor (chiar dacă se refereau la iudeii antici, nu la evreii contemporani), iar nu direct o relatare biblică despre un eveniment din istoria mântuirii.

Cu acea ocazie, profesorul universitar Andrei Marga a afirmat într-un articol publicat că Biserica Ortodoxă are o viziune retrogradă despre evenimentul condamnării Mântuitorului, că este opacă la cercetările făcute în spațiul catolic și protestant, care fac o distincție clară între “Isusul istoric” și “Isusul eshatologic” și au demonstrat că pe Hristos L-au condamnat la moarte romanii, fără nicio implicare a iudeilor contemporani Lui, Care L-au iubit și cu care El s-a aflat într-o desăvârșită comuniune.

Pentru „ieșirea din ignoranță” a Bisericii Ortodoxe Române, profesorul Marga propunea un parcurs în doi pași: “Primul constă în lansarea, de către teologi, filosofi și istorici pricepuți a unei competente dezbateri asupra lui «Iisus istoric» și a corelației dintre «Iisus istoric» și «Iisus eschatologic». Al doilea pas constă, oricât de incomod pare, în revizitarea liturghiei, al cărei text are, prin natura lucrurilor, mare răspândire. Știm prea bine că, de pildă, Papa Paul al VI-lea a decis în cele din urmă renunțarea în liturghia catolică la formulările ofensive față de evrei, care au fost înțelese ușor, în decursul istoriei, ca formulări antisemite. Această operație trebuie făcută și în liturghia de la noi. Ar trebui ținut seama de împrejurarea că fragmentele din Evanghelia după Ioan, care se invocă frecvent, au fost elaborate în cadrul unei polemici ce avea deja un trecut înăuntrul iudaismului și riscă mereu (desigur, adesea datorită slăbiciunilor exegezei) să fie înțelese pe dos, ca formulări antisemite, ceea ce nu a fost și nu este nicidecum cazul”2.

Cu trei ani înainte, în 2011, profesorul universitar Andrei Marga fusese distins cu Crucea Patriarhală a Bisericii Ortodoxe Române3, care se atribuie personalităților care își aduc o contribuție marcantă la promovarea Ortodoxiei în societate. Distincția nu i s-a retras nici până acum, în ciuda apariției acestui material denigrator la adresa BOR.

Propunerea profesorului Marga de a îmbrățișa o hristologie specific protestantă și mai ales de “revizitare a liturghiei” ne face să avem teama că unul dintre efectele adoptării acestei legi ar putea fi chiar exercitarea de presiuni ulterioare asupra Patriarhiei Române, pentru a determina ierarhia să adopte unele schimbări în cultul ortodox, de natură a se pune în acord cu prevederile acestei legi și a celorlalte legi care condamnă manifestările antisemite. Un compromis de acest fel, care să implice, de exemplu eliminarea din cult a Evangheliilor din Săptămâna Patimilor, care relatează despre procesul, condamnarea și moartea pe Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos, nu ar fi acceptat de niciunul dintre credincioșii ortodocși și ar fi considerat o trădare a Ortodoxiei mai mare decât concesiile doctrinare făcute ecumenismului prin semnarea docu-mentelor ecumeniste de la Kolimbari, din 2016.

Interpretarea ca antisemite a unor scrieri ortodoxe, pe care o dă profesorul Andrei Marga, nu este singulară, motiv pentru care o lege care să condamne penal antisemitismul, cu trimitere directă la “antisemitismul clasic [creștin]”, trebuie să ne alarmeze în cel mai înalt grad. O simplă privire pe Wikipedia, de exemplu, ni-l prezintă pe marele orator creștin Sfântul Ioan Gură de Aur ca “având un rol în dezvoltarea antisemitismului creștin4, pentru simplul fapt că avut o polemică teologică cu creștinii iudaizanți din epoca sa. Ce s-ar întâmpla dacă într-o bună zi Patriarhiei Române i s-ar cere să scoată din toate bibliotecile opera acestui mare sfânt sau a altora la fel de mari, sau măcar să le “curățe” de “afirmațiile sau scrierile antisemite”? Cum ne-am putea apăra atunci, dacă acum nu luăm nicio măsură?

Nu ar fi pentru prima dată când Patriarhia face astfel de concesii. Deja din anumite slujbe bisericești (Prohodul Domnului, acatiste, minee) au fost eliminate unele cântări care făceau referire la relația dintre creștinii primelor secole și iudeii antici sau la reacția acestora din urmă față de Persoana Mântuitorului și de Biserica Sa creștină.

De asemenea, din aceleași considerente, au fost scoase din slujba de trecere la Ortodoxie a ereticilor, schismaticilor, mozaicilor sau musulmanilor toate lepădările punctuale de întemeietorii ereziilor, schismelor sau cultelor necreștine respective, privându-i astfel pe proaspeții convertiți de posibilitatea de a se lepăda cu adevărat de fosta lor religie și a intra realmente în comuniunea cu Dumnezeul cel adevărat, rămânând în felul acesta în continuare legați într-un fel cu duhurile care inspiră religiile din care provin, lucru cu grave consecințe pentru progresul duhovnicesc și mântuirea acelor oameni.

Este de datoria tuturor credincioșilor ortodocși români să fie vigilenți în apărarea drepturilor constituționale ale Bisericii noastre, pentru a nu permite niciun amestec politic (corect) în propovăduirea învățăturii ortodoxe așa cum a fost primită prin generațiile anterioare de la Mântuitorul și Apostolii Săi.

Este datoria episcopilor și preoților Bisericii, a stareților și starețelor marilor mănăstiri ortodoxe din țară să explice autorităților statului, în duhul Scripturii, că pentru noi, ortodocșii, “nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus” (Galateni 3,28), că noi nu practicăm discriminarea pe niciun criteriu, că nu obișnuim să îi acuzăm pe evreii contemporani de faptele săvârșite de către strămoșii lor din Antichitate, pe care Mântuitorul Hristos i-a iertat pe Cruce, alături de romanii pe care dă vina acum profesorul Marga și pe care ni-i prezintă istoria oficială a statului ca strămoși (unii dintre romanii care L-au răstignit pe Mântuitorul au devenit ucenici ai Săi și sunt între timp sfinți ai Bisericii), ca pe unii care nu știu ce fac (Luca 23,34), dar că nu putem falsifica sau escamota realitățile biblice pentru a plăcea mentalității sociale dintr-o anumită epocă istorică, doarece cel ce va răstălmăci sau ciopârți Scripturile și le va învăța astfel oamenilor foarte mic se va chema în Împărăția cerurilor, după asigurările date de Mântuitorul (Matei 5,18-19), adică nu va avea nicio șansă la mântuire.

În consecință, vă adresez invitația de a vă alătura și a-i convinge și pe credincioșii ortodocși să se alăture demersului de sesizare a Președintelui României cu privire la exercitarea atributului constituțional de a trimite legea care combate antisemitismul la Parlament, pentru a fi revizuită și corectată în privința prevederilor neconstituționale pe care le conține.

Este momentul ca ortodocșii români să se unească într-un efort de apărare a Bisericii Ortodoxe Române de un pericol ale cărui consecințe s-ar putea să se arate în viitor, când deja nu se va mai putea face nimic. (?!) A tăcea când se interzice prin lege adevărul despre Patimile Mântuitorului Hristos este o trădare a lui Hristos despre care Mântuitorul lumii a spus: “Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului se va rușina de el, când va veni întru slava Tatălui Său cu sfinţii îngeri…” (Marcu 8,38).

În cazul în care, ignorând acest demers, Președintele României va promulga legea în forma actuală, vă sugerez declanșarea sau sprijinirea unei inițiative legislative de modificare a legii antisemitismului, care, în conformitate cu art. 74 din Constituția României, poate fi pusă în mișcare cu sprijinul a 100.000 de cetățeni români, cu condiția înregistrării a cel puțin 5000 de semnături din fiecare județ și municipiul București.

Vă informez că la data de 22 iunie am adresat o Scrisoare deschisă Președintelui României, rugându-l să trimită legea înapoi în Parlament pentru revizuire5.

Am inițiat o petiție publică în sprijinul Scrisorii deschise, semnată până acum de 341 de persoane6.

La data de 26 iunie 2018, am adresat Avocatului Poporului o petiție în care îl rog să sesizeze Curtea Constituțională a României cu privire la încălcarea de către legea antisemitismului a articolelor 16, 29 și 30 ale Constituției României.

26.06.2018 Cu deosebit respect,

Teolog Mihai-Silviu Chirilă

Preafericirii Sale, Daniel, Patriarhul României

Membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

Stareților și starețelor din Patriarhia Română

Preoților parohi de pe cuprinsul Patriarhiei Române

Monahilor și credincioșilor de pe cuprinsul Patriarhiei Române

1 Josephus Flavius, Antichități iudaice, Hasefer, București, 2015, vol. 2, p. 450.

2 http://andreimarga.eu/iesirea-din-ignoranta/.

3 http://www.tirgumureseanul.ro/detali-stire/lista/home/articol/profesorul-andrei-marga-sustine-marti-o-conferinta-la-universitatea-petru-maior.html.

4 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Gur%C4%83_de_Aur.

5http://ortodoxinfo.ro/2018/06/22/scrisoare-deschisa-catre-presedintele-romaniei-pentru-a-trimite-legea-antisemitismului-la-parlament-spre-revizuire/.

6https://www.petitieonline.com/scrisoare_deschis_ctre_presedintele_romaniei_pentru_a_trimite_legea_antisemitismului_la_parlament_spre_revizuire.

SEMNAȚI PETIȚIA

Dovadă trimitere către Cancelaria Sinodului BOR


Nu prea înțeleg eu pasajul acesta:

„Este momentul ca ortodocșii români să se unească într-un efort de apărare a Bisericii Ortodoxe Române de un pericol ale cărui consecințe s-ar putea să se arate în viitor, când deja nu se va mai putea face nimic.”

Să se unească ortodocșii sau ortodocșii cu ecumeniștii, adică implicit cu pseudo-ierarhii? Cum ar veni să ne unim cu cei cu care am rupt comuniunea? Spre apărarea Bisericii, pe care tocmai ei o atacă prin ecumenism?

Ce-i drept, „șefii” BOR (din nefericire încă șefi) au influență și ar avea și puterea să influențeze spre normal orice inițiativă legislativă aberantă. Mă îndoiesc însă că o vor face!

8 gânduri despre „Scrisoare deschisă către toți cei care încă fac parte din Biserica Ortodoxă Română cu privire la Legea de combatere a antisemitismului

 1. Am semnat cu nadejde in Hristos Domnul,aceasta Petitie,pe care ati initiat-o cu dragoste netarmurita fata de Sfanta Credinta Ortodoxa,fata de neamul stramosesc,impotriva caruia s-a ridicat oameni necinstiti sufleteste,care vor sa ne desfiinteze ca neam traitor de veacuri pe aceste meleaguri.
  Nu sunt convinsa ca ierarhii si cinul preotesc sau monahal vor indrazni sa faca un pas in acest sens,fara aprobare de sus.Cat despre mirenii asa zisi ortodocsi,care pot semna cu usurinta Petitia,ei trebuie sa se consulte in prealabil cu Parintii lor duhovnici,care categoric nu le vor da voie,semn ca sinodul BOR in frunte cu presedintele sau nu este de acord cu aceasta initiativa,care strica planurile ocultei sionisto-masonice,bine inchegata in tara noastra.O buna parte a acestui popor,in special tinerii ,in marea lor majoritate nu sunt interesati de ceea ce reprezinta viitorul lor pe aceste meleaguri,au o insuficienta pregatire atat istorica cat si teologica,constatare valabila si pentru alte categorii de varsta, locuitori ai oraselor mici,sate si comune.

  Sa citim cu atentie un comunicat al patriarhiei,care reprezinta intentiile acesteia cu privire la antisemitism si „xenofobie”:

  COMUNICATUL PATRIARHIEI ROMANE:
     ,,Biserica Ortodoxă Română respinge antisemitismul şi xenofobia”
    
    ,,În legătură cu materialele de presă din ultimele zile referitoare la opiniile antisemite ale unui monah de la Mănăstirea Petru Vodă, judeţul Neamţ, precizăm:
    Patriarhia Română dezaprobă categoric atitudinile şi acţiunile cu caracter antisemit şi respinge orice ideologie xenofobă cu iz religios, deoarece acestea sunt contrare iubirii lui Dumnezeu pentru toţi oamenii. Aceste manifestări care îndeamnă la ură religioasă sau etnică nu reprezintă opinia oficială a Bisericii Ortodoxe Române, ele fiind cazuri izolate de indisciplină sau de manifestare a libertăţii individuale fără responsabilitate comunitară. Monahii adevăraţi pot fi buni patrioţi şi fără vreo asociere cu ideologii politice antisemite şi xenofobe.
    Ca atare, Patriarhia Română solicită Arhiepiscopiei Iaşilor să continue să explice monahilor de la Mănăstirea Petru Vodă că astfel de opinii şi atitudini dăunează Bisericii Ortodoxe Române pe plan naţional şi chiar internaţional, încât pot afecta inclusiv pelerinajele credincioşilor ortodocşi români la Locurile Sfinte, organizate ca expresie a evlaviei, dar şi a respectului şi cunoaşterii reciproce dintre popoare şi religii diferite.
    În concluzie, fidelă Evangheliei iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii, Biserica Ortodoxă Română promovează permanent pacea, dialogul şi buna înţelegere între oameni de credinţe, etnii şi culturi diferite.”
    Biroul de Presă al Patriarhiei Române
    30.06.2014 | 14:19
  Prin acest scurt comunicat patriarhia se desolidarizeaza de „atitudinea” monahiilor ,care au cantat Cuviosului Parinte Justin Parvu,cu ocazia aniversarii zilei sale de nastere,intr-un mediu privat,Imnul Miscarii Legionare,Sfanta Tinerete Legionara”(versurile apartinand Marturisitorului Radu Gyr,Comandant al Bunei Vestiri,al carui nume se regaseste pe „lista neagra”,a Institutului „Elie Wiesel”, condus de Alexandru Florian,fiul ideologului stalinist,Radu Florian)
  Aceste acuzatii au fost imputate legionarilor ,de catre iudeo-bolsevici,in regimul comunist ateu si preluate de catre propagandistii patriarhiei,in comunicatul de mai sus.
  Fie ca aceasta Petitie sa-si atinga scopul nobil propus ,in pofida celor care ne vrajmasesc,dand slava lui Dumnezeu pentru toate!

  Apreciază

 2. Aducem in atentia tuturor,cateva citate din opera Luceafarului poeziei romanesti,Martir al neamului stramosesc,marele poet Mihai Eminescu,a carei memorie o cinstim mereu cu dragoste si evlavie si a Episcopului Martir Irineu Mihalcescu.
  Acestea raman nesterse peste timp,dovedindu-si veridicitatea,astazi ca si ieri, cand romanii sunt amenintati si persecutati de evrei prin reprezentantii lor,iar parlamentul aflat in criza,ii sustine,ignorand si batandu-si joc de naivii care i-au votat.

  „Noi, din nefericire, suntem convinsi ca Europa oficiala stie intreaga stare de lucruri de la noi[…] ca agentii consulari au date statistice mai exacte decat noi insine, ca diplomatia europeana stie ca noi suntem cei amenintati si persecutati si evreii cei amenintatori si persecutori…”

  Eminescu isi incheie articolul din Timpul din 25 Mai 1879, cu blestemul lui Vasile Lupu: „Cine-si vicleneste mosia si neamul mai rau decat ucigasii de parinti sa se certe”
  Din art. Din 13 Oct. 1881:

  „Goniti din marea Imparatie ruseasca, persecutati in Germania, rau vazuti in Austro-Ungaria, evreii trec in carduri marginile tarii noastre”.

  „…nationalitatea romana ca oricare alta are dreptul innascut de a-si apara mostenirea istorica… Alegerea armelor si mijloacelor atarna de timp si imprejurari…”

  Din alt articol: „De cate ori se discuta cestiunea israelita, scriitorul roman are teama de a vedea vorbele sale interpretandu-se ca ura de rasa, ca prejuditiu national ori religios. Intrebam acum de ce folos, de ce necesitate pot fi evreii, economic si politic, pentru o tara a carei populatie se stinge din momentul in care ei intra in contact cu ea. Romanul e lenes, e imoral, e vicios. De ce insa nu e imoral si vicios acolo unde nu sunt evrei?”

  (Citatele sunt extrase din Opera politica semnata de Mihail Eminescu, publicistica intre 1 Ian. – 31 Dec. 1881 in ziarul Timpul, Ed. Academiei 1985)

  Mitropolitul martir Irineu Mihalcescu(24 aprilie 1874,-Valea Viei, comuna Patarlagele, judetul Buzau, -3 aprilie 1948, in Manastirea Agapia,ucis prin otravire de structurile masonice)
  (din cartea „Teologie Luptatoare” Ed. Episc. Rom. si Hus., 1994, pag. 165-174)

  Despre Francmasonerie:

  „Francmasoneria s-a schimbat insa la fata si a luat infatisari diferite si a urmarit alte scopuri, datorita elementului evreiesc care a patruns in ea si a aservit-o intereselor evreiesti”.

  „Intr-adevar, evreii, care au pus stapanire in toate tarile, pe finante, industrie, comert, presa, etc., nu puteau lasa sa le scape din mana un instrument de dominatie asa de minunat[…]. Astfel, in 1756, evreul Stefan Morin puse in ordine 25 de grade ale masoneriei templierilor, ridicandu-se pe parcurs la 33 de grade. Un alt evreu, Iosef Balsamo(1795) a infiintat francmasoneria coptica, cu 90 de grade, si a primit in loji si femei. Alti evrei, fratii Bedarride din Avignon au infiintat francmasoneria numita Misraim, cu 90 de grade.[…] In tarile catolice si mai cu seama in Franta, au luptat impotriva Bisericii si a monarhiei. Enciclopedistii si mai toti fauritorii si capii marei revolutii au fost francmasoni. In revolutiile franceze[…] si dezastrul Frantei in al doilea razboi mondial se datoreaza in intregime comunismului, care este opera masoneriei”.[…]

  Francmasoneria este cu totul altceva decat ceea ce spune instructiunea masonica[…]. „Cum masoneria este organizata de evrei, razboiul dus de ea este indreptat cu indarjire speciala impotriva Crestinismului”.

  „Evangheliile trebuie arse – scrie un rabin – fiindca paganismul e mai putin periculos pentru credinta evreiasca decat Crestinismul”

  Apreciază

 3. Sunt convinsa ca Patriarhia nu va de nici un semn de adeziune la Petitia initiata de domnul teolog Mihai Silviu Chirila ,si nici nu va permite,promovarea acestei Petitii in randul clerului laic si monahal,intrucat este strans legata prin interese comune si prietenie sincera de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, condusă de Domnul preşedinte Aurel Vainer, de Prim-rabinul Rafael Shaffer.Acestia pot oferi la schimb putere pe plan international,sustinere materiala,cu ajutorul ocultei sionisto-masonice care vegheaza din umbra.
  Din organul de propaganda al Patriarhiei,aflam de intalnirea dintre Patriarh si cei de mai sus la care a participat si domnul Silviu Vexler, deputat în Parlamentul României.(iulie 2017)-promotorul legii antinationale si dictatoriale,despre care discutam.
  „La finalul întâlnirii, au fost exprimate buna cooperare între Cultul Mozaic şi Biserica Ortodoxă Română în planul activităţilor parlamentare pentru accelerarea despăgubirilor referitoare la proprietăţile care au fost confiscate în timpul regimului comunist, precum şi dorinţa de continuare a bunelor relaţii între cele două culte şi cultivarea unui climat de respect reciproc….”

  In februarie 2018,Patriarhul acorda dl.Aurel Vainer,titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti,intrucat„reprezintă un exemplu de solidaritate şi cooperare, atât la nivel local, în România, cât la nivel internaţional…..În cuvântul rostit cu acest prilej, Patriarhul a amintit și faptul că reprezentantul Cultului Mozaic a contribuit financiar la reabilitarea bisericii ortodoxe din satul său natal, Ştefăneşti, judeţul Botoşani….Aurel Vainer a mărturisit că s-a ghidat permanent „după valori în esență iudeo-creștine, cu toate dezvoltările ulterioare”.

  In anul 1998, intre 20-22 iulie a avut loc, la Durau – in vestitul centru ecumenist infiintat de actualul PreaFericit Daniel – Simpozionul Iudeo-Crestin “spiritualitatea psalmilor si morala sociala a profetilor”. La Simpozion au participat rabini de mare rang si preoti profesori universitari ortodocsi. Evenimentul a fost prezentat pe larg, cu luarile de cuvant ale participantilor, in paginile revistei Teologie si Viata, nr. 5-12, mai-decembrie 1998, publicatie a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, condusa pe atunci de IPS Daniel, actualul patriarh.
  Profetii sunt prezentati de preotii profesori si rabinii participanti drept propovaduitori ai “dreptatii sociale”, ai “eticii sociale” si ca aparatori ai demnitatii umane. Adica, propovaduitori ai unei ordini ideologice omenesti utopice, in care “dreptatea si pacea” stapanesc.

  Mai grav decat atat este insa faptul ca preotii profesori ortodocsi, prin interpretarea ideologica a profetilor, legitimeaza si asuma interpretarea rabinica a acestora. Care este aceasta?
  Rabinul Rene Samuel Sirat, Vicepresedintele Consiliului Rabinic European, afirma mult mai transant:

  „Noi trebuie sa ne pregatim sa auzim pe Profetul Eliahu, care va anunta venirea lui Mesia al Dreptatii, al Binecuvantarii, al Milei, al Adevarului si al Pacii.” (Teologie si Viata, p. 67).

  Asadar, profetii sunt folositi pe post de ideologi ai unei noi ordini mondiale, in care Ierusalimul este capitala spirituala a lumii, iar stapanul va fi “Mesia” rabinilor. Ce este grav in aceasta? Participarea si girul teologilor ortodocsi dat acestei viziuni asupra lumii, viziune care nu este doar hiliasta si promotoare a unui soi de socialism global, ci care Il neaga implicit pe Domnul si Mantuitorul nostru Iisus Hristos si care il vesteste pe falsul mesia asteptat de evrei, care nu este, potrivit invataturii ortodoxe, altul decat insusi Antihristul.

  „Iar Iosua a zis către popor: „Nu-I veţi putea sluji Domnului, fiindcă Dumnezeu este sfânt; şi, gelos fiind, nu vă va trece cu vederea păcatele şi nelegiuirile. De câte ori Îl veţi părăsi pe Domnul şi veţi sluji la dumnezei străini, de atâtea ori El va veni şi vă va necăji şi vă va nimici, de vreme ce El, dimpotrivă, v’a făcut bine.“

  Iar poporul a zis către Iosua: „Nu, ci Domnului Îi vom sluji!“

  Iar Iosua a zis către popor: „Voi sunteţi martori împotriva voastră, de vreme ce voi L-aţi ales pe Domnul să-I slujiţi.” (Iosua, 19-22)
  Caderile poporului iudeu vor culmina cu prigonirea si uciderea propriului lor Mantuitor, nadejdea si asteptarea tuturor prorocilor vechi-testamentari. Si asa au ajuns iudeii martori impotriva lor insile, implinind cuvantul infricosator al lui Isus Navi cand au strigat in fata lui Pilat : „Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri!”
  Parintii Bisericii au aratat ca mesia asteptat de evrei va fi acelasi cu antihristul profetit in Apocalipsa Sf. Ioan. Sf. Ioan Gura de Aur in talcuirile sale la Noul Testament, Sf. Efrem Sirul, Sf. Ioan Damaschin au aratat foarte clar acest lucru.

  Apreciază

 4. „Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi. Auziţi până la marginile pământului, cei puternici plecaţi-vă. De vă veţi întări, iarăşi veţi fi biruiţi.
  Şi orice sfat veţi sfătui, îl va risipi Domnul, şi cuvântul pe care îl veţi grăi nu va rămâne întru voi, căci cu noi este Dumnezeu!” (Isaia 8, 9-10)

  O delegație a Bisericii Ortodoxe Ucrainene (aripa oficială rusă) s-au întâlnit cu Patriarhul Ecumenic (nu ecumenist, cum greșit înțeleg unii) Bartolomeu.
  Vedeți aici: https://mospat.ru/en/2018/06/25/news161331/
  Să vedeți acuma ce bine va fi prezentat pe bloguri Patriarhul Bartolomeu, doar-doar nu va accepta înființarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene autocefale.
  Dar au fost împotrivitori și la obținerea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române în 1885, totuși, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a reușit obținerea autocefaliei.
  Apropo, legionarii nu au defăimat Biserica Ortodoxă Română și ierarhii ei.

  Apreciază

  • Păi normal, Ioane, că legionarii n-au defăimat ierarhii, pentru că ierarhii au anatemizat masoneria, n-au fäcut parte din ea, ca mulți ierarhi actuali.

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s