DESPRE ÎNTREBAREA DE LA REFERENDUM – pe scurt

Image result for referendum pentru familie, imagini

Pe buletinul de vot, pe 6 și 7 octombrie, veți fi întrebați:
„Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma aprobată de Parlament?”

Deși intrebarea pare vagă, totuși o altă formă adoptată/aprobată de Parlament în afară de cea de revizuire a Constituției în favoarea familiei (plus încă un articol care priveste revizuirea) nu există. Deci VOTAȚI FĂRĂ TEAMĂ „DA”!

Legea 3/2000, privind organizarea referendumului, care reglementează mai pe larg revizuirea Constituției, prevede:

art. 7 alin. (1): Cetățenii care participă la referendum au dreptul să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma aprobată de Parlament?”

https://legeaz.net/legea-referendumului-3-2000/art-7-referendumul-privind-revizuirea-constitutiei-organizarea-referendumului-national
Raspundeți „DA”!

Iată Legea care modifică Articolul 48 din Constituție (privind definiția familiei):

LEGE din 18 septembrie 2018 de revizuire a Constituţiei României

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. I
Alineatul (1) al articolului 48 din Constituţia României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul naţional organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 48
Familia
(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”

ART. II
Revizuirea Constituţiei se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispoziţiilor art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu respectarea prevederilor art. 151 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Sursa: http://www.monitoruljuridic.ro/act/lege-din-18-septembrie-2018-de-revizuire-a-constitu-iei-rom-niei-emitent-parlamentul-publicat-n-205009.html