CANONUL 27 apostolic (OSÂNDIREA CLERICILOR CARE BAT)

CANONUL 27 Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul, ce va bate pe credincioşii care ar păcătui ori pe necredincioşii ce ar fi nedreptăţit ori prin unele ca acestea ar voi a-i înfricoşa, poruncim să se caterisească. Că nicăieri Domnul ne-a învăţat aceasta. Ci dimpotrivă, el bătut fiind, nu bătea, ocărându-se, nu ocărârea, pătimind, nu îngrozea. [Sinod 1 şi 2, can. 9; Antiohia, can. 5; Cartagina, can. 57, 62, 76, 83, 99, 100, 106, 107; Epistola 1 Petru, can. 2, 22]

TÂLCUIRE

Învăţând Domnul pe ucenicii săi dumnezeieştile Sale porunci, zicea: „Cele ce zic vouă ucenicilor mei, tuturor (creştinilor) le zic” (Marcu: 13,37; Matei: 5,39). Iar una din poruncile lui este, ca să întoarcem obrazul nostru cel stâng, celui ce ne-ar lovi peste cel drept. Deci dacă de toţi creştinii trebuie a se păzi porunca aceasta, cu mult mai vârtos de cei ierosiţi (adică sfinţiţi, ori preoţiţi). Şi mai ales de episcopi, pentru care scria dumnezeiescul Pavel către Timotei: „Cum că episcopul se cade a nu fi bătăuş” (I Timotei: 3,3). Pentru aceasta şi canonul acesta, zice: Oricare episcop, ori preot, ori diacon loveşte pe creştinii ce îi greşesc ori pe necredincioşii ce ar nedreptăţi pe alţii, şi voieşte adică ca cu lovire de acest fel se fac să se teamă de el ceilalţi, poruncim să caterisească unul ca acesta. Pentru că Domnul întru nici o parte a Evangheliei ne-a învăţat să facem aceasta. Iar mai ales cu totul dimpotrivă cu pilda sa ne-a învăţat.
Pentru că bătându-se de ostaşi, şi de iudei, în vremea patimii, n-a ridicat mâna sa să-i bată, şi el prihănindu-se şi ocărându-se, nu ocăra nici prihănea. Şi pătimind pe Cruce, nu îngrozea că îi va pedepsi, ci ruga pe Tatăl său ca să-i ierte. Ai căruia Domn următori se cade a fi cei ierosiţi, mustrând însă pe cei ce păcătuiesc şi nedreptăţesc, ca şi ceilalţi să se teamă. Precum zice Pavel, şi înţelepţindu-i, uneori cu învăţătura şi sfătuirea, iar alteori şi cu bisericeştile certări, dar nu şi izbândind cu urgie şi cu mânie pentru necinstea să zicem ori pentru greşeala ce le-a făcut unii ca aceştia, ori bătându-i şi toiegindu-i. (I Timotei: 5,20) Pe însuşi acest canon şi canonul 9 al soborului 1 şi 2 pomenindu-l, zice: Cum că nu numai se caterisesc ierosiţii acei ce vor lovi însuşi cu mâna lor, ci şi acei ce vor pune pe alţii să bată.


Dacă respectivii clerici bătăuși sunt condamnați de acest canon pentru lovirea celor oarecum vinovați, cu atât mai mult pot fi condamnați pentru violență asupra celor nevinovați…