Mărturisirea de credință antiecumenistă a Ieroschimonahului Paisie Prodromitul

67440_schitul-prodromu-athos
După întreruperea pomenirii Patriarhului Bartolomeu, din Decembrie 2016, la schitul Prodromu din Sf. Munte Athos, starețul Arhim. Atanasie a reușit prin provocări și minciuni să întoarcă situația de partea sa, întâi prin introducerea la slujire la Altar  a preoților ecumeniști, neregulamentar, fără aprobarea Sinaxei schitului, apoi prin provocarea demisiei care a fost ultima lui arma și cea mai eficientă. Aceasta a provocat derută, după ce mai înainte era gata să semneze o declarație oficiala de întrerupere a pomenirii împreună cu Sinaxa. Apoi după demisie și-a lăsat și niște hârtii pe care să le semneze Obștea, prin care să se declare dacă sunt de acord cu demisia lui. Aceasta a fost altă manevră care i-a reușit pe deplin, deoarece noi, neavând experiență, am luat-o ca pe o măsură legală și regulamentară, pe când ea era o tehnică de manevră. Dar el de fapt s-a înșelat singur, crezând că înșală pe alții, căzând singur în cursa care a pregătit-o altora. Fiindcă fiind fricos și temându-se de oameni  și de pierderea scaunului, el s-a îngrijit și cum să revină înapoi pe scaun, înainte de a-și da demisia. Deci totul a fost calculat și, cum era de așteptat, a reușit, deoarece fii veacului acestuia sunt mai deștepți în înțelepciunea lor, decât fii luminii. Ultima manevra și cea mai infamă a fost ca să șteargă orice urmă de întrerupere a pomenirii la Prodromu, prin minciunile făcute publice pe site-ul Patriarhiei Romane în iunie 2017, la care am răspuns printr-o dezmințire.
Realist fiind, eu nu mi-am făcut prea mari iluzii de izbândă prin oprirea pomenirii, dar aceasta a fost îngăduită de Dumnezeu „ca să se descopere gândurile de la multe inimi.” Noi am fost învinuiți, că vrem să facem dezbinare, schismă, că vrem să pierdem schitul, așa cum și Altcineva, la fel a fost învinuit înainte de noi că vrea sa dărâme Templul, toate cu scopul de a-și acoperi propria slăbiciune și lașitate. Marii antiecumeniști când au fost puși în situația practica de a pierde ceva, au dat bir cu fugiții. Mai sunt aceștia stareți, povățuitori? Nu sunt decât niște maimuțe, care știu doar să zâmbească frumos, ca să dea bine și care se laudă că ei sunt Mucenici, fiindcă fac ziduri trecătoare dar pierd la greu suflete omenești. Dar totul îți poate ierta cineva, mai puțin decât să nu încerci să te ridici mai presus de el. Durerea mare este că așa îi povățuiesc și pe ucenicii lor: să disprețuiască adevărul, să iubească minciuna, lingușirea și închinăciunile prin piețe. Vai lor și ucenicilor lor! Una este diplomația și alta mărturisirea adevărului. Nici o împărăție nu a dăinuit pe neadevăr și minciună. Toate s-au prăbușit. Mai degrabă s-au mai târziu. Așa și castelul de hârtie al ecumenismului se va prăbuși, dar cei ce l-au susținut vor fi umpluți de rușine. Când toată minciuna s-a dat pe fata, atunci a început prigoana. Am fost învinuit că am trădat secretele schitului și am fost aruncat în drum fără nici un drept de apel. Apoi am fost învinuit că am susținut și spus alte secrete ale mănăstirii, în legătură cu niște afaceri neoneste ale mănăstirii, lucruri despre care  doar le-am confirmat ca adevărate, dar nu le-am pornit nici provocat eu, ci prostia și lăcomia lor de bani. Pentru aceasta nu am fost primit nici să stau măcar o noapte în schitul Prodromu, după ce am petrecut acolo 25 de ani. Prigoana s-a întins și asupra celor cu care mai aveam eu legătură, mai ales cu părintele Iulian, căruia i s-a interzis să mă mai primească la spovedanie, cu amenințarea izgonirii din schit. Mai ceva ca pe timpul inchiziției! Nu mai vorbesc de ceilalți frați, cărora li s-a impus să nu mai vorbească despre Sinodul din Creta, altfel vor fi dați afară din Schit. Nu spun de epitetele cu care am fost etichetați. Eu nu am fost de partea dură a celor care au întrerupt pomenirea.
Ceea ce am făcut, adică oprirea pomenirii, am făcut cu binecuvântarea pr. Stareț Atanasie și Duhovnicului Iulian, și mai apoi și a Sinaxei și nu am silit nici influențat pe nimeni să facă asemenea mie, știind riscurile unei astfel de poziții, ci doar mi-am arătat poziția și hotărârea de a nu pomeni. Nu am încurajat la împotrivire și răscoală, ci am vrut să arat că oprirea pomenirii trebuie făcută în Biserica și nu în afara Bisericii, iar dacă ești scos de ei și prigonit din Biserica, aceasta nu este problema noastră, ci a lor, căci nu înseamnă că m-au și scos din Biserica, ci ei singuri s-au scos din Biserica, prin mărturisirea strâmbă. De aceia nu am fost adeptul împotrivirii fizice sau verbale violente, ca să fim fideli cuvântului Evangheliei care zice: „vă vor scoate pe voi din Sinagogi (biserici)” cu toate că până la un anumit punct e bună și împotrivirea, dar în limitele pe care ți le impun Canoanele și regulamentele bisericești și monahale. Contrar celor spuse de alții, nu văd niciun sens în a mai sta cu niște oameni, cu care ai întrerupt comuniunea euharistică și de rugăciune, pentru a-i sili să facă sau să creadă ca tine. Tocmai în aceasta constă și oprirea pomenirii, a te depărta de cei ce au comuniune cu un eretic. Din cauză că unii nu au înțeles corect acest Canon, spunând că nu e drept să fim izgoniți și umiliți, s-a ajuns să fim catalogați toți ca tulburători și schismatici.

În această privință, eu nu am fost de acord nici cu interpretarea forțată că oprirea pomenirii se face pentru a a se aduna un Sinod ca să fie judecat episcopul eretic și pentru asta trebuie să oprească pomenirea cât mai mulți și în acest sens dând obligativitate acestui Canon ca și unui Sinod. Oprirea pomenirii se face nu pentru a-l scoate pe eretic din Biserică, ci pentru a îngrădi Biserica și pe noi de erezie, fiindcă ereticul este deja în afara Bisericii, dar încă nu este caterisit și își exercita ilegal în fața lui Dumnezeu funcția de episcop. Se poate întâmpla să nu fie un Sinod ortodox degrabă și până atunci eu voi sta în comuniune episcopul eretic? Scopul nostru nu este de a provoca un Sinod, căci asta nu prevede canonul 15, ci a ne îngrădi de erezie. Canonul 15 tocmai îmi da posibilitatea sa tai comuniunea cu un astfel de episcop, înainte de un Sinod, fără a fi sancționat de acesta și nimic mai mult. Canonul 15 ne da posibilitatea ca să oprim pomenirea dar nu ne obligă, ci ne obligă conștiința și erezia să ne despărțim de ereticii și de părtașii lor. Ne obligă erezia vădită de sfintele Canoane și Sinoadele  Ecumenice care spun să fugim de eretici și de părtașii lor, adică de cei condamnați și de cei necondamnați, care se împărtășesc cu ei.

Trebuie să înțelegem, totuși, că oprirea pomenirii este o măsură de excepție în Biserica, în lipsa pronunțării unui Sinod ortodox, după care se va reveni la normal. Obligatoriu pentru restabilirea adevărului sunt hotărârile unui Sinod, iar în lipsa acestuia folosim măsură opririi pomenirii. Noi dacă vom adopta poziția cea bună, Biserica singură va reveni la Ortodoxie, căci Biserica suntem noi, iar ereticii vor rămâne pe dinafara, cu toate că acum se pare ca sunt înăuntru. Deci oprirea pomenirii nu este regulă în Biserica, ci se aplică doar în cazuri de erezie, de prigoană în Biserica. Nu toți cei care nu au oprit pomenirea sunt și eretici, ci doar cei ce învață pe alții o erezie și îi silesc să fie de acord cu ei. Pentru aceasta eu am păstrat încă comuniunea de rugăciune cu cei ce pomenesc până la o vreme, sperând în întoarcerea lor, mai ales știind că majoritatea nu sunt ecumeniști, ci mulți pomenesc din frică și din oportunitate, fără a mă împărtășii cu Sfintele Taine, decât în unele cazuri de excepție, unde am știut că episcopul nu prigonește pe cei ce au oprit pomenirea și nu-i socotește schismatici, cu toate că formal a acceptat Sinodul din Creta. Aceasta am socotit-ca o iconomie până la un timp, pentru a mărturisi adevărul. Dar mult timp adevărul nu poate sta cu minciuna, căci adevărul aduce la lumina minciuna, care nu mai răbdă să fie dată pe față.  A spus unul din sfinții Athosului, pr. Dionisie de la Kolciu, că cine nu știe să facă pogorământ, nu este adevărat mărturisitor, fiindcă de sila prigoanei mulți nu au puterea de a opri pomenirea, sau nu au unde se duce, toate Bisericile fiind ocupate în chip samavolnic de ei, și atunci putem să spunem că toți cei ce pomenesc sunt părtași la erezie sau eretici, dacă ei nu împărtășesc erezia, ci o detestă? Vedem că Biserica a făcut pogorământ cu aceștia la Sfintele Sinoade și că ei s-au întors în Biserică doar prin blestemul ereziei, de aceia trebuie să înțelegem situația critică și concretă, dar să nu facem nicio concesie ereziei și celor care o sprijină pe față. Aceștia sunt prigonitori și nu vor avea nici un cuvânt de îndreptățire, și vor fi judecați că au avut părtășie de bunăvoie cu ereticii condamnați deja de Biserica conform Canonului 45 apostolic sau ei înșiși au propovăduit o nouă erezie. Deci lupta trebuie dusă strict în limitele canonului 15, nu confundate lucrurile și amestecate, adică starea Bisericii înainte de o hotărâre Sinodală  și starea de după un Sinod. Biserica acum este într-o stare de luptă, fiindcă și oprirea pomenirii este  iconomie a Bisericii făcută pentru perioada de prigoană, nu este o stare normală de a nu pomeni pe episcop la Sfânta Liturghie; deci trebuie să înțelegem că trebuie să facem iconomie și cu frații noștri mai slabi, care nu au oprit pomenirea până vor putea să ia și ei poziția cea buna în lupta cu erezia.

Nu am avut mare speranța în reușită opririi pomenirii de obște, știind greutatea și răutatea celor care țin mai mult la liniștea lor, decât la pacea Bisericii, dar am încercat totuși să facem ceva, măcar să trezim conștiința Bisericii, iar în continuare nu e treaba noastră, ci treaba lui Dumnezeu. Dacă am reușit sau nu se va vedea în timp. Am păstrat tăcerea până acum, dar văzând lipsa de rușine și de bun simț a ecumeniștilor, care continuă să-și îndreptățească faptele lor în numele așa zisei iconomie cu ereticii, ca și cum ar avea ei dreptate, în loc să se pocăiască în sac și în cenușă, am hotărât să nu mai tac. Căci tăcerea este al treilea fel de ateism. Iconomia se face până la o vreme, în vederea întoarcerii sau cu cei care se pocăiesc și se întorc, dar dacă cineva stăruie în greșeală, pentru acela nu mai este iconomie. După cum vedem și „Preafericitul” Patriarh Daniel, care în virtutea unei iconomie false, calcă în picioare, în continuare, toate Sf. Canoane și rânduieli îndemnând și pe alții prin faptă și cuvânt să o facă, atunci cum vom tăcea? Desigur, atunci „pietrele vor striga”! Iconomie se face cu pliroma Bisericii, cu cei care nu cunosc încă bine legile bisericești, nu cu cei ce știu și nu fac și strâmbă legea lui Dumnezeu. Acestora li se aplica vai-urile adresate de Mântuitorul cărturarilor și fariseilor fățărnici. Propovăduiesc și aceștia „dulcea și Sfânta Ortodoxie”, dar după capul și mintea lor, grăbindu-se toți cât de repede să se lepede de Hristos și să-l înscăuneze pe Antihrist. Noi nu-i urâm, ci urâm faptele și răutatea lor cu care se grăbesc să înăbușe Adevărul în numele adevărului. Căci propovăduiesc și ei un adevăr, dar un adevăr relativ în funcție de interesele și de mersul vremii, iar pe adevărații apărători ai Adevărului îi prigonesc. Ca și iudeii din vremea Mântuitorului. Căci după ei există mai multe adevăruri, dar după spusa lui Petre Țuțea:  „mai multe adevăruri, nici un adevăr”. Doamne luminează mintea mai marilor noștri, ca „drept să învețe cuvântul adevărului” și să ne povățuiască pe calea mântuirii, să înceteze dezbinarea și prigonirea dintre frații aceleiași Sfinte Mame – Biserica, ca în unire și-n dragoste să te putem slăvi pe tine: Tatăl, Dumnezeul cel ceresc și pe Fiul Tău, pe care L- ai trimis pentru mântuirea noastra, Iisus Hristos, întru Duhul Sfânt, Treimea cea de o ființă și nedespărțita în veci. Amin.
Ieroschimonah Paisie Prodromitul
11 februarie 2019
Notă – daniel vla:
Personal, deși din canonul 15 I-II Constantinopol nu reiese că întreruperea pomenirii ar fi obligatorie, consider că în contextul celorlalte canoane, scrieri ale Sfinților Părinți, și Sfânta Evanghelie aceasta este o datorie a oricărui cleric (sau mirean) responsabil și râvnitor – ruperea comuniunii cu oricine propovaduieste o erezie.
De asemenea, consider că daca unii nu au facut-o, asta se datorează unor neputințe personale ale acelora . Iar pentru neputința lor, Biserica a aplicat iconomia în privința comuniunii și legăturilor pe care trebuie să le păstrăm cu ei (cu pomenitorii).

87 de gânduri despre „Mărturisirea de credință antiecumenistă a Ieroschimonahului Paisie Prodromitul

 1. Iată aici lista Bisericilor Ortodoxe membre în C.M.B. (WC.C.)
  De înțeles ar fi ca toate să fie luate în vizor de cei ce susțin antiecumenismul, că nu e B.O.R. singura acolo!

  „WCC member churches (…)

  Alphabetical list:
  (…)
  Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East
  (…)
  Orthodox Church in the Czech Lands and Slovakia
  (…)
  Polish Autocephalous Orthodox Church
  (…)
  Romanian Orthodox Church
  Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate)
  (…)
  Serbian Orthodox Church”
  Sursa: https://www.oikoumene.org/en/member-churches

  Apreciază

 2. Avem incredere mai intai in Sfintii Parinti, apoi in duhovnicii zilelor noastre, primind sfaturile acestora din urma ca de la cei dintai atata timp cat sunt in acord cu aceia, nesubstituindu-se lor, altfel vom fi partasi la un altfel de „crestinism” decat cel propovaduit de Sfintii Parinti, iar fiind astfel nepregatiti, „ca praful ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului”(Ps.1,3), vom fi spulberati de urgia despre care se spune ca se apropie: „toti s-au plecat: si stapanirea, si arhiereii, si ministri, si ofiterii; si preoti, si monahi, si soldati, si carturari, si nestiutori de carte, si bogati, si saraci, si mari, si mici, barbati si femei. De la acest neam si de la acesti oameni sa nu asteptam progres sau vreo procopseala, ci mai degraba sulita viitoare si ultima si marea manie care ne va venii de la fiii pierzaniei, fiii neascultarii…cea pornita impotriva pacatosilor, si va venii mania cea mare de la Domnul Atottiitorul si intristare asa cum nu a fost de la inceputul lumi pana astazi. Noi, pacatosi, unde vom fugi? Numai la Dumnezeu ne vom refugia, si sa fim gata pentru asta, caci s-a apropiat sfarsitul acestui veac.” (Cuviosul Filotei Zervakos, Despre apostazia generala)

  „oprirea pomenirii trebuie făcută în Biserica și nu în afara Bisericii”
  Este facuta in Biserica de catre cei din Biserica fata de cei care din cauza ereziei nu mai sunt in Biserica, dupa cum spune mai jos: „ei singuri s-au scos din Biserica, prin mărturisirea strâmbă”.

  „ereticul este deja în afara Bisericii, dar încă nu este caterisit”
  Fiind in afara Bisericii este si caterisit, pentru ca nu exista preotie in afara Bisericii.

  „am păstrat încă comuniunea de rugăciune cu cei ce pomenesc până la o vreme, sperând în întoarcerea lor, mai ales știind că majoritatea nu sunt ecumeniști, ci mulți pomenesc din frică și din oportunitate, fără a mă împărtășii cu Sfintele Taine, decât în unele cazuri de excepție, unde am știut că episcopul nu prigonește pe cei ce au oprit pomenirea și nu-i socotește schismatici, cu toate că formal a acceptat Sinodul din Creta.”
  Nu poate fi acceptata comuniunea cu cei care, din varii motive, sunt in comuniune cu ereticii marturisind impreuna cu cei rataciti un dumnezeu inexistent.

  „A spus unul din sfinții Athosului, pr. Dionisie de la Kolciu, că cine nu știe să facă pogorământ, nu este adevărat mărturisitor”
  Asa este, insa aceasta este valabil si pentru cei care merg prea departe cu aplicarea iconomiei. Sfantul Vasile cel Mare a facut iconomie fata de unii a caror pozitie fata de pnevmatomahism nu era clara, intr-o vreme in care invatatura despre Sfantul Duh inca nu era precizata, insa atunci cand i s-a atras atentia, de catre Sfantul Grigorie Teologul, ca unii ortodocsi s-au scandalizat datorita acelei iconomii (Ep. 58), a intrerupt acea iconomie, pentru a nu produce tulburare in Biserica.

  „Deci lupta trebuie dusă strict în limitele canonului 15, nu confundate lucrurile și amestecate, adică starea Bisericii înainte de o hotărâre Sinodală și starea de după un Sinod.”
  Nu asa invata Sfintii Parinti in legatura cu ereticii necondamnati de un sinod, canonul 15 nu este in contradictie cu cele invatate de Sfantul Maxim Marturisitorul, Sfantului Patapie…

  „oprirea pomenirii este iconomie a Bisericii făcută pentru perioada de prigoană”
  Oprirea pomenirii nu este iconomie, ci face parte din marturisirea credintei in Dumnezeul adevarat si respingerea credintei in dumnezeul mincinos, si despartirea de cei care cred intr-un astfel de dumnezeu: „cei credinciosi sa se indeparteze… si sa nu mai cunoasca pe rude, si tatal sa-si lepede dragostea fata de fiul sau si fiul sa nu mai cinsteasca pe tatal sau, si maica sa izgoneasca iubirea fata de fiica sa. Caci trebuie si se cuvine ca cei ce sunt rataciti sa urmeze si sa mearga pe urmele celor ce au mintea sanatoasa, si nu cei ce au ales sa cugete drept sa vină dupa cei nebuni. Acest lucru l-a spus si in alt chip Hristos:«Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine»(Mat.10,37). Asadar cand din pricina evlaviei tale fata de Hristos, vei tagadui pe tatal tau, atunci il vei capata ca pe o mare bogatie pe Tatal cel din ceruri. Si daca parasesti pe fratele tau care necinsteste pe Dumnezeu, pentru ca tu vrei sa-L slujesti pe Dumnezeu, te va primi pe tine Hristos ca frate al Său. Caci El ne-a dat noua impreuna cu alte daruri si pe acesta: «Voi vesti numele Tău fraţilor Mei»(Ps.21,23).Vei afla atunci rudenii multe si stralucite, multimea sfintilor”(Sfantul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Sfantul Luca); Astfel daca „vrei sa-L slujesti pe Dumnezeu”? Trebuie rupta comuniunea cu „fratele tau care necinsteste pe Dumnezeu”.

  Despre arhiereul apostat, Sfantul Maxim spune ca nu mai trebuie sa fie nici macar numit cu titlu care i se cuvine unui ierarh: „Sfanta randuiala nu permite sa fie numit astfel” (P.G. 91), iar in canonul 15 I-II este numit minciuno-episcop.

  Apreciază

  • Grigorie
   Pentru expresii neghioabe de genul: „„ereticul este deja în afara Bisericii, dar încă nu este caterisit.”
   Fiind in afara Bisericii este si caterisit, pentru ca nu exista preotie in afara Bisericii.”, cu parere de rau, nu te mai pot lasa sa comentezi. Tu vrei sa transformi rubrica de comentarii intr-o portavoce schismatica.

   Apreciază

   • „ereticul este deja în afara Bisericii, dar încă nu este caterisit.”
    Daca n-ati observant,aceasta afirmatie ”neghioaba” nu-mi apartine.
    Insa ma indoiesc ca acesta este motivul pentru care ati luat aceasta decizie

    Apreciază

    • Un ultim comentariu
     Va inselati!
     Potrivit Sfintilor Parinti, in Sfanta Treime exista o treime de persoane si o identitate de fiinta, de vointa naturala si gnomica.In Biserica, dupa modelul Sfintei Treimi, atat cat este cu putinta, persoanele crestine au o identitate de vointa gnomica si de har , prin care sunt uniti cu Dumnezeu si intreolalta. Daca in Sfanta Treime n-ar fi identitate de vointa, n-ar fi nici identitate de fiinta; iar daca cei care sunt in Biserica nu ar avea identitate de vointa gnomica , n-ar impartasii aceleasi dogme, dar cu toate acestea, cum spun unii, sunt partasi la harul din Biserica, atunci harul, prin care Dumnezeu lucreaza in fiecare in chip deosebit, n-ar mai fi unic, iar daca harul n-ar fi unic, atunci, printr-o asemenea idee, reiese ca nici Dumnezeu n-ar mai fi unic. De aceea a sustine ideea harului la eretici sau validitatea tainelor celor rataciti este la propriu idolatrie.

     Apreciază

    • Din ceea ce ati scris, se vede ca n-ati inteles multe din cele spuse in comentariu. Fara citirea scrierilor Sfintilor Parinti, dar indeosebi, fara intelegerea celor continute in aceste scrieri, suntem, mai ales in asemenea vremuri de slabanogire teologica, neputinciosi in a cunoaste in adevaratul sens invatatura de credinta ortodoxa.

     Apreciază

    • Se poate sa nu inteleg tot, dar inteleg destul de clar ca ai o gandire schismatica. Ca pe ereticii ecumenisti necondamnati ii c onsideri fara har. Ceea ce e fals. Daca ar fi fost asa, aveam o gramada de nebotezati acum si daca mai aplici si teoria vaselor comunicante, nici nu mai aveam Biserica.
     Faci pe teologul si pretinzi ca ii intelegi pe Sfintii Parinti, dar mai mult aberezi si iti spui parerile personale.

     Apreciază

    • „ai o gandire schismatica. Ca pe ereticii ecumenisti necondamnati ii consideri fara har. Ceea ce e fals”

     Atunci cum intelegeti afirmatia ca „sunt cazuti din har si din Biserica, dar slujbele lor sunt inca valide.”?

     Apreciază

    • Am scris in articolul pe care l-am dat mai sus. Ereticii ecumenisti, necondamnati sinodal si necaterisiti, sunt totusi cazuti din har si din Biserica in chip mistic. Fiind cazuti in inselarea ecumenismului si propovaduind pe fata aceasta suma de erezii, sunt si despartiti de Hristos si de trupul Lui – Biserica. Dar aceasta in chip mistic/tainic/nevazut. In forma vazuta a Bisericii ei sunt inca membrii activi, cu functii, iar hirotonia lor (neluata de nimeni deocamdata) produce efecte. Harul lucreaza, nu pentru ca este al lor, al clericilor ecumenisti, ci Hristos lucreaza prin ei, ca prin niste unelte. Niste unelte, e adevarat, nevrednice.
     Asta e parerea mea.

     Apreciază

  • La care din Sfantii Parintii ati observat aceasta sustinere ca ereticii “sunt si despartiti de Hristos si de trupul Lui – Biserica…. mistic/tainic/nevazut [iar intr-o] … forma vazuta a Bisericii ei sunt inca membrii activi, cu functii, iar hirotonia lor (neluata de nimeni deocamdata) produce efecte.”

   Apreciază

    • Si eu ti-am adus argument ca nu e bine sa te bagi acolo unde nici sfinti nu idraznesc!
     Dumnezeu stie daca mai este Har sau nu…nu eu sau dumneata!
     Exemplul sfantului Maxim Marturisitorul! :

     „Vrăjmaşii lui au încercat să-l facă să spună vorbe de prisos, întrebându-l astfel: – Atunci, doar tu te vei mântui, în timp ce toţi ceilalţi se vor pierde?
     Iară Sfântul Maxim, cu mare înţelepciune de la Duhul Sfânt care se odihnea întru el, răspunse: – „Dumnezeu mă opreşte să osândesc pe cineva sau să pretind că doar eu mă mântuiesc! Acestea fiind zise, voi alege mai degrabă să mor decât să apostaziez în vreun fel de la credinţa cea adevărată şi să sufăr apoi chinurile constiintei”.

     Daca nu ai citit tot procesul, este bine de citit!
     Eu cand ti-am dat exemplu din Sfanta Scriptura, nu l-am dat cu intentia de a demonstra cu dinadinsul ca mai este Har..ci doar sa intelegem ca adancul lui Dumnezeu nu-l stie nimeni….si putem sa ne inselam.
     Nu spun ca este har, dar nici ca nu este…Dumnezeu stie.
     Odata ce nu mai am comuniune cu cei care au strambat adevarul de credinta…este suficient sa marturisesti lucrul asta, ori de cate ori este nevoie…exemplul sfantului Maxim Marturisitorul (ma simt nevoit sa repet).
     Eviti extremele si esti o pilda de urmat pentru cei doritori de adevar.
     Daca vrei sa sa stii mai mult si crezi ca ai harul lui Moise, inainteaza si stai de vb cu Dumnezeu.

     Apreciază

    • treaba lui…inteleaga cum o vrea… el se ia numai strict dupa teologie si cuvânt.
     n-avem nimic cu dansul, doar ii aratam ca nu suntem de acord cu el, chiar daca el zice ca de fapt n-am fi de acord cu Sfintii Parinti pe care el ii urmeaza .
     si oricum, aicea nu e sedinta de Sinod 🙂
     el fiind mare cunoscator al teologiei s-a coborât la nivelul nostru foarte inferior dpdv. al teologiei .
     dansul e potrivit sa discute cu părintii duhovnici nepomenitori si sa le expuna lor aceasta discutie.
     il sfatuiesc sa treaca pe la toti preotii : pr. Antim, pr. Ieronim , Pr. Paisie, Pr. Claudiu, Pr. Ioan Ungureanu, Pr. Spiridon ( poate cu el se va intelege cel mai bine) , Pr. Cosmin , ..ba sa povesteasca si cu monahul Teodot ( poate il convinge sa reia intreruperea pomenirii ), sa mearga in Sf. Munte la Prodromu , apoi la Pr. Zisiz, la Pr. Maxim , la Sinai la Ips. Damianos , la Pr. Gavriil Sf. Munte, si la cati mai doreste dansul sa se sfatuiasca cu toti acestia !
     in fine..ii dorin multa sanatate si post binecuvantat ! Dumnezeu sa-l ajute , iar pe noi sa ne miluiasca , ca un Bun si de oameni Iubitor .

     Apreciază

   • „Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut?
    Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.”

    Confirmarea ca poti sa slujesti in numele Domnului…si sa faci chiar si minuni, dar in fata Lui esti lepadat.

    Apreciază

    • „Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut?
     Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.”(Mt.7, 22-23)
     Este vorba despre cei din Biserica, nu de cei din afara ei. Asa cum arata Sfantul Vasile cel Mare, care nu recunoaste validitatea „Tainelor” ereticilor fie ei si necondamnati sinodal: „nu pentru ca au mintit ci, ci pentru ca au folosit rau darul lui Dumnezeu spre placerile proprii” (PSB 18); iar Sfantul Grigorie Palama: „Asadar este mult mai folositor sa ne grabim sa izgonim patima desfranarii si a maniei decat sa dam afara demoni”(Omilii), dar si alti Sfinti Parinti arata ca acesta este sensul textului scipturistic.

     Apreciază

    • Grigorie,
     Fii mai simplu si vei avea de castigat.
     Asa cum ti-au spus si alti…iti este de ajuns sa te delimitezi de cei care sustin „Sinodul” din Creta. Avem exemplu pe sfantul Maxim Marturisitorul…le-a raspuns simplu si a terminat toata teologia!
     Intelegeti ca nu mai sunt oameni in zilele noastre sa fie vrednici sa teologhiseasca. Noi care doar citim despre credinta …si nu o traim , ne pierdem in aceasta mare lucrare, teologia,care este data numai oamenilor sfinti.
     La fel cum am vazut ca dai exemplu pe sfinti parinti…tot de la ei poti intelege cand ne sfatuiesc, sa nu intram in adancurile lui Dumnezeu.

     Exemplu Sfantul Grigorie Teologul ;

     ” Lasati-va de lucrurile mari si apucati calea cea sigura. Inchinati-va nevointei si pocaintei.

     Şi teologie – nimic? – se auzi o voce.

     – Lăsaţi-o, fraţilor. Frică şi cutremur este teologia. Şi toto­dată frumuseţe negrăită şi copleşitoare. Cine e însă în stare de ea? Cine-i cel ce are putere şi har să ajungă la „frumuseţea tăinuită”, la adevărul ce se ascunde sub litera Scripturii, dedesubtul celui ce-l ştiţi cu toţii? Nu pricepeţi? Trebuie să te faci lumină ca să vezi prisosul de lumină. Iar cel nepregătit pentru asemenea lucruri se va întuneca cu desăvârşire înaintea luminii dumneze­ieşti. Iată de ce şi eu o ocolesc şi mă mulţumesc cu ceea ce ştim până acum din Tradiţie. Nu din trândăvie, cum mă învinovăţesc mulţi dintre voi, ci de frică şi de cutremur şi din sfială şi respect faţă de adevăr. Aşadar, dacă vreunuia dintre aprinşii şi zeloşii propovăduitori îi pare că are harul lui Moise, să înainteze… Şi să intre precum acela în nor, în norul adevărului. Cine se crede în stare, să meargă şi să vorbească cu Dumnezeu!

     Smerit nu-i cel ce-şi mărturiseşte micimea, ci cel ce mărtu­riseşte că puţine ştie despre Dumnezeu, cel ce puţin vorbeşte despre Dumnezeu.

     Toţi câţi nesocotesc acestea se aseamănă celor ce vor să zidească un turn fără să aibă din ce, celor ce merg să înoate în larg fără a şti să înoate. Or să se facă de râs, or să se înece. Or să-şi piardă şi credinţa pe care o au”.

     Simplitatea rastorna toata mestesugirea de cuvinte!

     Apreciază

    • Asa este, dar cand adevarul de credita este atacat, iar tu taci, atunci-cum arata Sfantul Maxim Marturisitorul- te faci tradatorul acelui adevar. Iar Sfantu Ioan Hrisostom le spunea credinciosilor ca sunt datori sa apere adevarul de credinta.Sfantul Grigorie Palama spune: prima formă de ateism este negarea existenţei lui Dumnezeu, a doua este erezia care desfigurează adevărul despre Dumnezeu iar a treia este tăcerea care contribuie la răspândirea celorlalte două tipuri de ateism.

     Apreciază

    • Sf. Teofilact al Bulgariei:

     7,22-23: Mulţi îm i vor zice în ziua aceea: Doamne , Doamne , au nu
     în numel e Tău am proorocit, şi nu în numel e Tău am scos demoni, şi nu
     în numel e Tău minuni multe am făcut? (23) Şi atunci voi mărturisi lor:
     Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi
     fărădelegea.
     (7, 22) Luca 6,46 / 1 Corinteni 13, 2 (7, 23) Iov 13,16 / Psalm 5, 4; 6, 8 / Luca 13,25, 27
     La începutul propovăduirii mulţi au scos draci, chiar nevrednici fiind,
     căci din pricina numelui lui Iisus fugeau dracii (Luca 9,49). Pentru că darul
     lucrează şi prin cei nevrednici, după cum şi prin preoţii cei nevrednici ne
     sfinţim. încă şi Iuda Iscarioteanul a făcut semne, dar şi fiii lui Scheva (Faptele
     Apostolilor 19,13-17). Iar aceasta ce zice: „Niciodată nu v-am cunoscut pe
     voi”, întru acest chip [acest înţeles] este: „Nici atunci când făceaţi minuni
     nu vă iubeam pe voi”, întrucât dragostea este numită aici „cunoştinţă”.

     Apreciază

    • TILCUIREA
     EPISTOLEI ÎNTÎI CĂTRE CORINTENI
     ŞI A
     EPISTOLEI A DOUA CĂTRE CORINTENI
     A SLĂVITULUI ŞI PREALĂUDATULUI APOSTOL PAVEL
     de
     Sfîntul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei
     tălmăcită din elina veche în cea nouă şi
     împodobită cu felurite înseninări de către
     Nicodim Aghioritul

     Bucureşti: Editura Sophia; Alexandria: Cartea Ortodoxă. 2005

     pag. 40

     Cum puteau însă Corintenii, trupeşti fiind, să facă minuni ? Răspundem că
     erau între dînşii şi desăvîrşiţi, şi nedesăvîrşiţi – precum am zis la început –
     primii făcînd minuni, iar ceilalţi nu. Şi, de altfel, cineva poate face minuni
     chiar dacă este trupesc, precum erau cei ce scoteau dracii cu numele lui Hristos. Căci minunile se fac pentru folosul altora şi de aceea, de multe ori, se lucrează şi prin cei nevrednici.

     Apreciază

    • „Căci a profeţi, a scoate demonii, a face multe acte de virtute pe pământ este lucru mare şi admirabil, dar nu dobândeşte Împărăţia cerească cel ce făptuieşte toate acestea, dacă nu merge respectând drumul drept al adevăratei credinţe“ ( în „Apologeţi de limbă latină“, PSB vol. 3, EIBMBOR, 1981, Sf. Ciprian al Cartaginei, „Despre unitatea Bisericii ecumenice“, XV, p. 445).

     Apreciază

    • SFÂNTUL GRIGORIE CEL MARE ,traduceri Patristica 8, Omilii la Profetul Iezechiel. Cartea a II-a Omilia V, pag. 428-429, edit. DOXOLOGIA, Iași 2014

     Aici, de foarte multe ori, vedem sfinți făcând lucruri uimitoare, săvâșind multe minuni, curățind leproși, scoțând demoni, alungând prin atingere bolile trupești, propovăduind prin duhul profetic cele ce vor veni. Toate acestea nu sunt încă ramuri de finic, ci doar ramuri de finic pictate, căci acestea sunt date uneori și celor ce vor fi osândiți. De aceea, Adevărul spune prin Evanghelie: „Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am profețit și nu în numele Tău am scos demoni și nu în numele Tău minuni multe am făcut? Și atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi; depărtați-vă de la Mine cei ce lucrați fărădelegea“39 Mt. 7, 22-23. Singurul semn al alegerii este tăria iubirii, după cum este scris: „Întru aceasta se va ști că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții“40 In 13, 35. Când aleșii fac minuni, ei le fac într-un mod foarte diferit de cei ce vor fi osândiți, pentru că ceea ce aleșii fac din iubire, cei ce vor fi osândiți caută să facă din mândrie. Dar, pentru aleși, chiar și minunile pe care le fac cu iubire încă nu sunt ramuri de finic, ci sunt ramuri de finic pictate, pentru că astfel se arată despre ei în afară cum sunt înăuntrul lor în fața Dumnezeului Atotputernic. Ei vor avea ramuri de finic acolo unde deja nu va mai fi luptă cu moartea. Căci vestitul propovăduitor atunci a văzut că ramura de finic adevărată este dată învingătorilor, când a contemplat mai înainte cum va fi la învierea morților…Ori de câte ori suntem martorii uneia din acele lucrări minunate, care sunt semne, cea pe care noi o vedem nu este biruința însăși, ci sunt doar imaginile biruinței. Petru că, de obicei, minunile și semnele sunt date sfinților aflați pe cele mai înalte poziții, ca alții să fie îndemnați spre buna lucrare, ramurile de finic pictat se văd pe frontispiciile din interiorul edificiului.

     Apreciază

    • Cine a spus sa taca cineva?
     Marturisesti…dar nu spui lucruri care te depasesc…Este sau nu este Har!
     Au semnat erezii ierarhiii…le spunem clar si raspicat ca nu mai avem comuniune cu ei…pana ce nu isi retrag semnaturile si afirma public ca au gresit…iar daca nu o fac, nu avem comuniune cu ei pana la sfarsitul vietii…Cu ei..cu ierarhii..intrerupem comuniunea, nu cu Biserica….pt ca este riscul sa te trezesti ca cei de la Slatioara.
     Daca crestinul intrerupe pomenirea conform canonului 15 Constantinopol…si atat..se aseamana cu sfantul Maxim Marturisitorul…( marturiseste in acelasi timp si adevarul de credinta)care a spus clar ca nu este al lui a stii daca se mantuiesc, sau nu.(e Har sau nu e Har).. cei care sustineau ereziile acelor timpuri.
     Nu suntem noi ca sfantul Vasile cel Mare..sfantul Ioan Gura de Aur…proorocul Moise etc…sa poata vb despre Harul lui Dumnezeu….
     Daca sfinti sau temut sa deschida subiectul asta..noi ce facem?
     Cum sa ne bagam noi in adancurile lui Dumnezeu…chiar nu mai realizam asta?
     In zilele noastre sunt mai multi ” teologi” decat au existat in toate timpurile…
     Despre asta ne vb toti sfintii..sa fim cat mai simpli..si nu vom gresi.
     Harul lasa-l in seama lui Dumnezeu…ca al Lui este ..nu al nostru.

     Apreciază

    • “Marturisesti…dar nu spui lucruri care te depasesc…Este sau nu este Har!”

     Cand spun ca nu este har, aduc argumente din Sfintii Parinti.
     Dumneata spui ca este har. De unde stiti ca este har, pe ce va bazati?

     Apreciază

    • Grigore
     Si eu ti-am adus argument ca nu e bine sa te bagi acolo unde nici sfinti nu idraznesc!
     Dumnezeu stie daca mai este Har sau nu…nu eu sau dumneata!
     Exemplul sfantului Maxim Marturisitorul! :

     „Vrăjmaşii lui au încercat să-l facă să spună vorbe de prisos, întrebându-l astfel: – Atunci, doar tu te vei mântui, în timp ce toţi ceilalţi se vor pierde?
     Iară Sfântul Maxim, cu mare înţelepciune de la Duhul Sfânt care se odihnea întru el, răspunse: – „Dumnezeu mă opreşte să osândesc pe cineva sau să pretind că doar eu mă mântuiesc! Acestea fiind zise, voi alege mai degrabă să mor decât să apostaziez în vreun fel de la credinţa cea adevărată şi să sufăr apoi chinurile constiintei”.

     Daca nu ai citit tot procesul, este bine de citit!
     Eu cand ti-am dat exemplu din Sfanta Scriptura, nu l-am dat cu intentia de a demonstra cu dinadinsul ca mai este Har..ci doar sa intelegem ca adancul lui Dumnezeu nu-l stie nimeni….si putem sa ne inselam.
     Nu spun ca este har, dar nici ca nu este…Dumnezeu stie.
     Odata ce nu mai am comuniune cu cei care au strambat adevarul de credinta…este suficient sa marturisesti lucrul asta, ori de cate ori este nevoie…exemplul sfantului Maxim Marturisitorul (ma simt nevoit sa repet).
     Eviti extremele si esti o pilda de urmat pentru cei doritori de adevar.
     Daca vrei sa sa stii mai mult si crezi ca ai harul lui Moise, inainteaza si stai de vb cu Dumnezeu.

     Apreciază

    • Pentru domnul Daniel

     “Si tu te bazezi pe interpretarile tale din Sfintii Parinti.”

     Intr-o discutie cu cineva, tot pe un subiect asemanator, acela sustinea ca papistasii au har, aducand ca argumene false minuni de la papistasi, „sfinti” papistasi neputreziti, stigmate, chiar si intrebarea: „De unde stii tu ca nu este har la catolici, ai vazut tu harul” s.a.. Contrazicandu-i ratacirea, facand trimiteri la texte din scrierile Sfintilor Parinti, la un momentdat mi-a spus: – Bun! Astea-s parerile Sfintilor Parinti, lasa parerile Sfintilor Parinti, spune-mi acum parerea ta”. Evident ca i-am spus ca nu am o parere a mea, alta decat invatatura Sfintilor Parinti, deoarece daca as avea o alta parere din acel moment nu mai sunt ortodox in credinta.

     Pentru Guti

     „…nu e bine sa te bagi acolo unde nici sfinti nu idraznesc!
     Dumnezeu stie daca mai este Har sau nu… ”

     Cu siguranta Sfintii stiau unde este har sau nu.
     Batranul ne mai povestea si acestea: cand avva Serghie anahoretul era in Rban dupa plecarea lui din Sinai, a trimis aici in manastire pe un monah tanar ca sa fie botezat. Noi am intrebat pe diaconul lui avva Serghie penttru care pricina se boteaza acum.
     Diaconul a spus:
     – Acesta a venit in pustie si avrut sa raman cu noi; eu ca diacon l-am primit; l-am sfatuti si l-am povatuit mult sa nu intre intr-o astfel de viata fara sa fie pus la incercare. Cand am cunoscut staruinta lui de-a ramane in pustie, l-am luat a doua zi si l-am dus la batran. La vederea lui, batranul mi-a spus indata, indeosebi, inainte de a fi putut spune ceva:
     – Ce vrea fratele acesta?
     – Se roaga sa raman cu noi, am raspuns eu.
     Atunci batranul calugar mi-a spus:
     – Crede-ma, frate, acesta nu-i botezat.Du-l insa la manastirea eunucilor si cei de acolo sa-l boteze in sfantul riu Iordan.
     Eu m-am minunat de cuvintele batranului si l-am intrebat pe frate cine este si de unde este. Mi-a spus ca este din Apus, ca parintii lui sunt pagani si nu stie de a fost botezat sau nu.
     Atunci a fost catehizat si a fost botezat in sfantul riu Iordan. Si a ramas in manstire multumind lui Dumnezeu.”(Limonariu, cap. 139)

     Spuneti inrt-un comentariu mai sus: „Daca crestinul intrerupe pomenirea conform canonului 15 Constantinopol…si atat..se aseamana cu sfantul Maxim Marturisitorul…( marturiseste in acelasi timp si adevarul de credinta) care a spus clar ca nu este al lui a stii daca se mantuiesc, sau nu.(e Har sau nu e Har).. cei care sustineau ereziile acelor timpuri. Nu suntem noi ca sfantul Vasile cel Mare..sfantul Ioan Gura de Aur…proorocul Moise etc…sa poata vb despre Harul lui Dumnezeu….”

     Sfantul Maxim Marturisitorul, unul din cei mai mari teologi ai Bisericii, poate cel mai mare dupa cum afirma Parintele Dumitru Staniloae, spuneti ca nu stia daca „e Har sau nu e Har” la eretici?
     Potrivit Sfantul Maxim Marturisitorul, ereticii „nu se simt vătămaţi de lipsa harului” (PSB 81);
     „ce fel de liturghie (μυσταγωγίαν) vor mai săvârşi sau ce fel de Duh se va pogorî asupra celor săvârşite de unii ca aceştia?”(Actele procesului și interogatoriilor Sfântului Maxim Mărturisitorul); iar intr-o scrisoare catre Petru Ilustrul (643 sau 644), spune, in legatura cu monotelitul Pyrrhus, ca: „a cazut din orice sfintenie [har] cel care din propria vointa a iesit in afara Bisericii” (P.G. 91) .

     Despre alti nu stiu cum sunt, dar in ce ma priveste sunt departe de a ma „aseamana – cum spuneti – cu sfantul Maxim Marturisitorul” care era un cunoscator al harului dumnezeiesc si care spune despre eretici ca au cazut din har; urmez invataturii Sfantului Maxim.

     Apreciază

    • Pentru domnul Daniel
     “Si tu te bazezi pe interpretarile tale din Sfintii Parinti.”

     Intr-o discutie cu cineva, tot pe un subiect asemanator, acela sustinea ca papistasii au har, aducand ca argumene false minuni de la papistasi, „sfinti” papistasi neputreziti, stigmate, chiar si intrebarea: „De unde stii tu ca nu este har la catolici, ai vazut tu harul” s.a.. Contrazicandu-i ratacirea, facand trimiteri la texte din scrierile Sfintilor Parinti, la un momentdat mi-a spus: – Bun! Astea-s parerile Sfintilor Parinti, lasa parerile Sfintilor Parinti, spune-mi acum parerea ta”. Evident ca i-am spus ca nu am o parere a mea, alta decat invatatura Sfintilor Parinti, deoarece daca as avea o alta parere din acel moment nu mai sunt ortodox in credinta.

     Pentru Guti

     „…nu e bine sa te bagi acolo unde nici sfinti nu idraznesc!
     Dumnezeu stie daca mai este Har sau nu… ”

     Cu siguranta Sfintii stiau unde este har sau nu.
     Batranul ne mai povestea si acestea: cand avva Serghie anahoretul era in Rban dupa plecarea lui din Sinai, a trimis aici in manastire pe un monah tanar ca sa fie botezat. Noi am intrebat pe diaconul lui avva Serghie penttru care pricina se boteaza acum.
     Diaconul a spus:
     – Acesta a venit in pustie si avrut sa raman cu noi; eu ca diacon l-am primit; l-am sfatuti si l-am povatuit mult sa nu intre intr-o astfel de viata fara sa fie pus la incercare. Cand am cunoscut staruinta lui de-a ramane in pustie, l-am luat a doua zi si l-am dus la batran. La vederea lui, batranul mi-a spus indata, indeosebi, inainte de a fi putut spune ceva:
     – Ce vrea fratele acesta?
     – Se roaga sa raman cu noi, am raspuns eu.
     Atunci batranul calugar mi-a spus:
     – Crede-ma, frate, acesta nu-i botezat.Du-l insa la manastirea eunucilor si cei de acolo sa-l boteze in sfantul riu Iordan.
     Eu m-am minunat de cuvintele batranului si l-am intrebat pe frate cine este si de unde este. Mi-a spus ca este din Apus, ca parintii lui sunt pagani si nu stie de a fost botezat sau nu.
     Atunci a fost catehizat si a fost botezat in sfantul riu Iordan. Si a ramas in manstire multumind lui Dumnezeu.”(Limonariu, cap. 139)

     Spuneti inr-un comentariu mai sus: „Daca crestinul intrerupe pomenirea conform canonului 15 Constantinopol…si atat..se aseamana cu sfantul Maxim Marturisitorul…( marturiseste in acelasi timp si adevarul de credinta) care a spus clar ca nu este al lui a stii daca se mantuiesc, sau nu.(e Har sau nu e Har).. cei care sustineau ereziile acelor timpuri. Nu suntem noi ca sfantul Vasile cel Mare..sfantul Ioan Gura de Aur…proorocul Moise etc…sa poata vb despre Harul lui Dumnezeu….”

     Sfantul Maxim Marturisitorul, unul din cei mai mari teologi ai Bisericii, poate cel mai mare dupa cum afirma Parintele Dumitru Staniloae, spuneti ca nu stia daca „e Har sau nu e Har” la eretici?
     Potrivit Sfantul Maxim Marturisitorul, ereticii „nu se simt vătămaţi de lipsa harului” (PSB 81);
     „ce fel de liturghie (μυσταγωγίαν) vor mai săvârşi sau ce fel de Duh se va pogorî asupra celor săvârşite de unii ca aceştia?”(Actele procesului și interogatoriilor Sfântului Maxim Mărturisitorul); iar intr-o scrisoare catre Petru Ilustrul (643 sau 644), spune, in legatura cu monotelitul Pyrrhus, ca: „a cazut din orice sfintenie [har] cel care din propria vointa a iesit in afara Bisericii” (P.G. 91) .

     Despre altii nu stiu cum sunt, dar in ce ma priveste sunt departe de a ma „aseamana – cum spuneti – cu sfantul Maxim Marturisitorul” care era un cunoscator al harului dumnezeiesc si care spune despre eretici ca au cazut din har; urmez invataturii Sfantului Maxim.

     Apreciază

    • Grigorie
     Una este la catolici si alta la ortodocsii pomenitori, pe care pana mai acum 2 ani si jumatate nu-i suspecta nimeni de lipsa de har. Sau cel putin nu atat de multi ca acum.
     Despre catolici spun Sfinti mari ai Ortodoxiei ca nu mai au har.
     In schimb aici, in cazul pomenitorilor si episcopilor ecumenisti, doar INTERPRETEZI, dupa cum iti convine, ca sa-ti sustii ideile.

     Apreciază

    • Grigorie,
     Atunci cum iti explici aceasta fraza spusa de sfantul Maxim cand a fost intrebat in acelasi context ca in zilele noastre ; ” Dumnezeu mă opreşte să osândesc pe cineva sau să pretind că doar eu mă mântuiesc.”
     Eu cred ca mai mult trebuie sa ne aplecam asupra acestei simple marturisiri…ca sa evitam atata teologie.
     Dar e greu ….la fel cei din vremea sfantului Grigorie ..: ” dar teologie nimic”?
     Parerea mea este ca de la atata „intelepciune”ce-o avem noi cei din zilele noastre…am ajuns sa socotim simplitatea atunci cand cineva o aplica la propriu, ca pe o gresala (ca verbal toti sunt de acord cu ea) si lipsa de discernamant ….si din cauza atator „teologi” s-a ajuns la aceasta dezbinare intre crestini..mai ales intre cei care sunt impotriva ecumenismului.
     Toata lumea face teologie!!!
     Ce este asa de greu de inteles….ca aceasta simpla marturisire ii taie craca oricarui ecumenist…si va fi de sine osandit….astfel evitand aceasta dezbinare…e har, nu e har!
     Iti spune constiinta ca nu mai e Har la ierarhi semnatar…este alegerea ta.

     Asta nu inseamna ca cel care nu se pronunta ca e, sau ca nu e, si are ca model marturisirea sfantului de mai sus este pe un drum gresit..
     Cel care este pe un drum gresit, este cel care din tote nedumeririle ..sau hotararile lui, are de gand sa isi faca propria lui „Biserica”..genul Slatioara.
     Tu imi dai exemplu pe Sfantul Maxim cand a spus ca nu mai au Har…iar eu ti-l aduc ca exemplu tot pe sfantul Maxim cand spune ca nu este a lui a osandi pe cineva si a spune ca numai el se mantuieste….ce reiese de aici?! …ca aceste cuvinte au fost spuse intr-un anumit context.

     Dumnezeu sa ne lumineze!

     Apreciază

    • Pentru domnul Daniel

     „doar INTERPRETEZI, dupa cum iti convine, ca sa-ti sustii ideile. ”
     Interpretez/inteleg, dar potrivit cu invataturile Sfintilor Parinti, daca aveti parerea ca nu este asa, aveti toata libertatea sa nu fiti de acord, numai ca trebuie sa si dovediti ceea ce sustineti, altfel ramane o simpla parere.

     Pentru Guti
     „cum iti explici aceasta fraza spusa de sfantul Maxim cand a fost intrebat in acelasi context ca in zilele noastre ; ” Dumnezeu mă opreşte să osândesc pe cineva sau să pretind că doar eu mă mântuiesc.”

     Daca tot faceti aceasta trimitere, puneti tot textul in cauza: „– Aşadar, tu singur te vei mântui şi toţi ceilalţi vor pieri? ”, Iar el le-a zis:
     – Cei trei tineri, care nu s-au închinat idolului la care s-au închinat toţi oamenii, n-au osândit pe nimeni (Dn III, 18), fiindcă nu se uitau la cele ale altora, ci cum să nu cadă ei înşişi din adevărata cinstire a lui Dumnezeu. Tot aşa şi Daniel, aruncat în groapa cu lei (Dn VI, 16), n-a osândit pe nimeni din cei care nu se rugau lui Dumnezeu potrivit decretului lui Darius, ci s-a uitat la el însuşi şi cele ale lui preferând mai degrabă să moară decât să supere pe Dumnezeu şi să fie biciuit de conştiinţa proprie pentru călcarea legilor firii. Să nu-mi dea Dumnezeu nici mie să osândesc pe cineva sau să spun că numai eu mă voi mântui! Prefer însă mai degrabă să mor, decât să am conştiinţa tulburată că am alunecat în vreun fel oarecare în ce priveşte credinţa”.

     Dupa cum cei trei tineri si proorocul Daniel s-au impotrivit paganilor, refuzand inchinarea la idoli, asa si Sfantul Maxim, urmand exemplul acestora, prefera mai degraba sa moara decat sa accepte ereticescul decret Typos.
     Iar ca nu osandeste pe nimeni, aceasta deoarece fiecare om atata timp cat este in viata, chiar daca este pseudo-crestin sau pagan, are putinta de a se indrepta si a se mantuii prin lepadarea de ratacire si venirea la dreapta-credinta, si in masura vietii duhovnicesti pe care o are.

     Apreciază

    • Grigorie,
     Pai si eu am spus altceva?
     Cu ajutorul lui Dumnezeu, acelas lucru il spun si eu cu sfantul Maxim Marturisitorul…..ca este gresita invatatura ecumenistilor si nu o primesc.
     Cine vrea mai mult….este alegerea lui.

     Apreciază

    • “Pai si eu am spus altceva?”

     Pai n-ati spus mai sus ca: “sfantul Maxim Marturisitorul…( marturiseste in acelasi timp si adevarul de credinta) care a spus clar ca nu este al lui a stii daca se mantuiesc, sau nu.(e Har sau nu e Har).. cei care sustineau ereziile acelor timpuri.” Mai pe inteles sustineti ca: “sfantul Maxim Marturisitorul……a spus clar ca nu este al lui a stii daca se mantuiesc, sau …[daca]e Har sau nu e Har).. [la]cei care sustineau ereziile acelor timpuri.”

     Altfel spus, sustineti ca din cele spuse de Sfantul Maxim Marturisitorul se subantelege ca el nu stia daca este har sau nu la ereticii de atunci. Ori in acel text Sfantul Maxim nu-si exprima nestiinta despre existenta sau neexistenta harului la eretici,in acea speta fiind vorba de monoteliti. Nicaieri Sfantul Maxim in invatatura sa, invatatura care este a Bisericii, nu sustine existenta harului la eretici, chiar si la cei necondamnati sinodal, caci „a cazut din orice sfintenie [har] cel care din propria vointa a iesit in afara Bisericii” (P.G. 91)
     A spune la un momentdat ca este har la eretici iar alta data ca nu este har la eretici dovedeste incoerenta, departe de Sfantul Maxim o asemenea incoerenta, cei care il banuiesc pe Sfantul Maxim de incoerenta nu au habar despre invatatura acestui mare teolog al Bisericii.

     Apreciază

    • Grigorie ,

     Spune unde afirma sfantul Maxim , ca mai este Har , sau ca nu mai este (asa cum susti tu) in acel proces?!
     Iar daca tu asa subantelegi…nu-mi pune mie in spate ” subantelegerea”.
     Acelasi lucru pe care sfantul il marturiseste..il cred si eu…fara a face o mai mare profunzime a teologiei!
     Fi mai simplu frate , ce tot le ametesti atata!

     Apreciază

    • „Spune unde afirma sfantul Maxim , ca mai este Har , sau ca nu mai este (asa cum susti tu) in acel proces?! Iar daca tu asa subantelegi…nu-mi pune mie in spate ” subantelegerea”.

     Aceste cuvinte: „ (e Har sau nu e Har) ” ,din comentariul dumneavoastra, ale cui sunt si „ce” inseamna?

     In acel text Sfantul Maxim Marturisitorul, intr-un mod subtil, i-a comparat pe monoteliti cu paganii, dand exemplul celor trei tineri si a prorocului Daniel care au marturisit in fata paganilor de atunci, pentru ca ereticii, dupa cum spun Sfintii Parinti, nu se deosebesc fundamental in credinta de pagani, deoarece se inchina ca si paganii la dumnezei inexistenti. Ereticii, chiar si ereticii necondamnati sinodal, ca si paganii gasindu-se in afara Bisericii nu au har sfintitor, de aceea nu se mantuiesc daca nu vin in Biserica unde se afla harul mantuitor. Sfantul Maxim a avut dreptate cand a spus: ”Dumnezeu mă opreşte să osândesc pe cineva sau să pretind că doar eu mă mântuiesc”, deoarece multi dintre monoteliti aveau sa se lepede de erezie reveind in Biserica unde au avut posibilitatea sa se mantuiasca, deoarece numai in Biserica au putut avea parte de harul sfintitor/mantuitor.
     Ideea prezentei harului in pseudo-tainele savarsite de eretici are origine in pseudo-teologia lui
     Augustin de Hippo, care sustinea ca o taina depinde numai de Dumnezeu, ca botezul savarsit corect dupa forma este valid, chiar daca este facut de cineva din afara Bisericii, indiferent de credinta aceluia, adica intr-un botez savarsit de un eretic sau chiar de un pagan lucreza harul, asa cum arata si catehismul papistas: „orice persoana, chiar nebotezata, avand intentia curata poate boteza”.
     Cei care afirma ca nu se stie daca este har sau nu este har la eretici, sustin de fapt ca este posibil ca papistasi sa aiba dreptate in aceasta privinta. Ori papistasii si Augustin nu au dreptate in aceasta speta, fiind in afara adevarului de credinta.

     „Acelasi lucru pe care sfantul il marturiseste..il cred si eu…”
     Aceasta o poate spune si un eretic papistas, dar este departe de adevar sustinand ca exista har la eretici, adica la cei ca el.

     „fara a face o mai mare profunzime a teologiei!
     Fi mai simplu… ce tot le ametesti atata! ”

     Simplitate in teologie si-au dorit de la inceput si protestantii, urmarea a fost minimalismul in invatatura de credinta

     Apreciază

    • Tu susti Grigore ca nu mai e Har la ierarhi…eu am spus ca nu stiu daca e sau daca nu e….Dumnezeu stie!
     Stiu ca paistasi nu mai au Har..sau pagani….dar aici este vb de BOR…inca nu a fost un sinod care sa-i condamne. Canonul 15 imi spune sa intrerup comuniunea..nu altceva.
     Am intrerupt oroice comuniune cu cei care sustin erezia. Imi este de ajuns pt moment.

     Eu am spus de tine ..sau unul ca mine sa fim mai simpli..nu de sfintii parinti care aveau darul Duhului Sfant.
     Ai tu ..sau eu darul Duhului Sfant de facem atata teologie?
     De ce nu vb si tu la fel de „subtil” ca sfantul Maxim?… esti mai luminat ca el?
     Te-am intrebat unde a spus sfantul ca mai au Har sau nu monoteiti…asa cum o faci tu!
     Nu ai putut sa raspunzi…
     Eu aici am incheiat discutia…pt ca e deja prea mult pt mine sa vb despre Harul lui Dumnezeu!
     Sa nu te superi,
     Iti doresc tot binele.

     Apreciază

    • „Nu ai putut sa raspunzi…”

     Ba da! Raspunsul se afla in comentariu, insa nu-i suficient sa citesti, trebuie sa si intelegi, ori pentru cei care au o abordare simplista, mai bine zis protestanta, a teologiei ortodoxe intr-adevar le este dificil sa priceapa.
     Ce v-a suparat atat de tare?! Cumva afirmatia din comentariu: „Simplitate in teologie si-au dorit de la inceput si protestantii, urmarea a fost minimalismul in invatatura de credinta. ”

     Daca aveti un trecut protestant, sa stiti ca inca nu sunteti convertit deplin la Ortodoxie.

     Apreciază

    • Nu ne intelegem Grigorie,
     Unde dai si unde crapa !
     Am zis ca nu-ti mai raspund , dar fac o exceptie pt faptul ca-ti dai cu presupusul!
     Nu s-a suparat nimeni…suparat trebuie sa fi cand ai de ce.
     Nu am fost niciodata protestant nici papistas si nici eretic…si nici nu voi fi cu ajutorul lui Dumnezeu! Il rog sa ma tina pe drumul cel bun….nu dupa capul meu..ci dupa mare mila Lui.
     Daca tu crezi ca un om care are o retinere in a se pronunta in privinta Harului in ceea ce priveste situatia actuala din Biserica…este , sau are gandire protestanta….este numai problema ta!
     Sa fi sanatos… si Dumnezeu sa te lumineze.
     Aici am incheiat!

     Apreciază

    • „Nu am fost niciodata protestant”
     Dar aveti o abordare simplista a teologiei, aidoma protestantilor; sa stiti ca nu numai ereticii papistasi ci si cei protestanti sustin ca exista har la cei considerati de ei eterodocsi, ceea ce va apropie si mai mult in gandire de eterodocsii protestanti.

     „Confirmarea ca poti sa” te declari ortodox dar sa fii eterodox in gandire.

     Apreciază

    • Grigorie,

     Te-ai blocat pe ideea asta a „harului”!
     Omule…eu cred ca Dumnezeu este cel care hotareste in situatia de fata a Bisericii, daca mai este Har sau nu. Nu eu si nici tu!…este clar??

     Can. 15 iti spune sa intrerupi comuniunea. Ce mai vrei?
     Te crezi luminat…”inainteaza”!
     Pana la urma fa ce vrei..crezi ce vrei..esti liber. Iar daca altul nu gandeste ca tine…asta nu inseamna ca e protestant!

      „Smerit nu-i cel ce-şi mărturiseşte micimea, ci cel ce mărtu­riseşte că puţine ştie despre Dumnezeu, cel ce puţin şi vorbeşte despre Dumnezeu.” (Sfantul Grigorie )

     Crezi ca nu poti intelege acest citat?, acuza-l si pe sfantul Grigorie de simplitate sau de cugetare protestanta ……..poate asa poti sa iti dai seama cum stau lucrurile! ….dar eu cred ca poti…ca doar ai amintit de atatea ori de subtilitatea cuvintelor sfintilor parinti.

     Apreciază

    • „Smerit nu-i cel ce-şi mărturiseşte micimea, ci cel ce mărtu¬riseşte că puţine ştie despre Dumnezeu, cel ce puţin şi vorbeşte despre Dumnezeu.” (Sfantul Grigorie )

     V-am mai spus ca trebuie sa si intelegi, cititul nu e suficient.
     Acel citat din Sfantul Grigorie de Nazianz, dupa intelesul dumitale ar insemna ca atunci cand adevarul de credinta este deformat de unii trebuie sa taci, caci altfel esti strain de virtutea smerenie.
     Acel citat este impotriva celor care necunoscand indeajuns dogmele isi dau cu parerea voind sa arate ca ei sunt cunoscatori, ajungand sa rataceasca, acea invatatura ratacita la care au ajuns fiind „nascuta din mandria lor”( Sfantul Ioan Hrisostom).
     In cele teologice taci cand este vreme de pace in Biserica, in sensul ca nu trebui sa-ti etalezi cunoasterea, vorbesti cand e nevoie si cat trebui, insa atunci cand unii „au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună” (Rom.1,25) trebuie sa marturisesti Dreapta Credinta si sa respingi aceea invatatura contrara adevarului de credinta, altfel iti tradezi credinta: „sa nu stati nepasatori cand se falsifica dogmele credintei”, le spunea Sfantul Ioan Hrisostom intr-o predica credinciosilor.
     Sfantul Grigorie de Nazianz nu avea o abordare simplista a dogmelor, ci spune chiar si despre mireni ca trebuie sa ajunga la o cunoastere cat mai inalta a dogmelor: „ pe acestia trebuie cate putin a-i conduce la cele dinainte si sa inainteze incet catre cele mai inalte, sa li se daruiasca lumina dupa lumina, si povatuiti sa fie la adevar dupa adevar” (Sfantul Grigorie de Nazianz); iar atunci cand a fost nevoie sa se foloseasca de cunoastere pe care a dobandit-o, iata ce spune in vreme de tulburare provocata de erezie: „cat timp vom mai ascunde lumina sub obroc (Mat. 5, 15) si de la altii deplina cunostinta a dumnezeirii, cand s-ar cuveni ca lumina sa fie pusa de acum in sfesnic si sa lumineze toate bisericile si sufletele” (Sfantul Grigorie de Nazianz).

     Noi trebuie sa le urmam exemplu Sfintilor Parinti si sa ne sustinem credinta cand e nevoie, fiecare cat poate.

     „ Can. 15 iti spune sa intrerupi comuniunea. Ce mai vrei?”
     Dupa cum Sfanta Scriptura se completeaza si se armonizeaza pe ea insasi, tot asa si in Sfanta Traditie cand un anumit subiect dintr-un anumit text nu este clara trebuie cautat raspunsul in alta parte a Sfintei Traditii. Asa faceau Sfintii Parinti, raportandu-se la Sfintii de dinainte de ei, in primul rand la marii teologi, la scrierile acestora, dar plecand urechea si la cei cu viata sfanta din vremea lor, ascultand si de acestia atat cat erau in acord cu Sfitii Parinti din trecut. Atunci cand intr-o problema nu exista acel consensus patrum avea prioritate invatatura Sfintilor care au fost marii teologi. Ce se intampla in prezent? Se aplica doar canonul 15 I II, ignorand toate acele texte din Sfintii Parinti in care se arata cum au procedat sau sfatuit ei in situatii similare. Cu alte cuvinte, azi exista o concentrare doar pe canonul 15 I II, iar in privinta celorlalte corespondente in aceasta privinta din Sfanta Traditie se ignora/„rade” tot.

     „ Te-ai blocat pe ideea asta a „harului”!
     In trecut cand aparea o problema de credinta Sfintii Parinti se ocupau cu acea problema pana la solutionarea ei, aceea staruinta a lor nu inseamna nici un blocaj de care vorbiti.

     Ca sa-l intelegi pe Sfantul Maxim trebui mai intai sa-i citesti scrierile, si nu odata ci de mai multe ori, iar dumneata care nu l-ai citit pe Sfantul Maxim, sau aproape deloc, vii si-ti dai cu presupusul, criticandu-i pe altii, care l-au citit si poate au si mai inteles cate ceva, dand lectii despre simplitate in intelegere si exprimare. Poate ma veti intreba de unde stiu ca nu l-ati citit pe Sfantul Maxim. Cinea parcurs scrierile Sfantului Maxim, sau care are un minim de cunostinte teologice, nu le spune acelor eretici, cu care s-a confruntat Sfantul, asa cum le spui dumneata „monoteiti”, ca se fac de ras, ci monoteliti, si nu ati facut-o involuntar, deoarece la corectia care ati adus-o ati spus „monoteitii”.

     „guti flo | februarie 21, 2019 la 19:00
     Te-am intrebat unde a spus sfantul ca mai au Har sau nu monoteiti…”

     „guti flo | februarie 21, 2019 la 19:31
     Completez,
     Cei care vroiau sa fie in comuniune cu monoteitii…..nu monoteiti , ca ei nu au Har! ”

     Ceea ce faci dumneata pe aici este o bataie de joc la adresa teologiei ortodoxe si a Sfintilor Parinti. Nu doar ca nu aveti habar de teologia ortodoxa, dar aveti si evidente inclinatii protestante.

     Apreciază

    • Grigorie,
     Ai dreptate in privinta „monoteitilor”, o sa ma corectez.
     Ceea ce am vrut sa-ti transmit..e ca noi (cel putin eu) nu avem trairea necesara ca sa ajungi la cunoasterea deplina a scrierilor..si putem gresi.
     Nu s-a inteles..asta e!
     Pentru mine ca sa vb despre Har, trebuie mai intai sa-L traiesc..si apoi sa vb!
     Cum eu nu am trait acest lucru..nu se cuvine sa imi dau cu presupusul din citit.
     Si aici chiar am incheiat .
     Oricine poate sa citeasca..dar daca nu traieste ceea ce a citit..este ca izvorul desenat pe perete.
     Intr-o discutie este bine sa avem la baza Adevarul..nu incapatanarea noastra..si asa Dumnezeu va vedea intentia noastra…si ne va lumina.
     Iti doresc ca acest Adevar sa te calauzeasca toata viata.

     P.S. Nu mai ma face protestant sau ceva asemanator…ca gresesti…Dumnezeu stie cel mai bine ce sunt.

     Apreciază

    • Ciprian

     Am vazut scrisoarea in alta parte, ii urmeaza domnului Mihai-Silviu Chirila, incepatorul credintei in dumnezeul hibrid veliar-hristos (dumnezeu-mincinos), credinta rezultata din ideea pseudo-teologica de partasie la erezie.

     Apreciază

    • „Dar Tainele săvârşite de serghianiştii care sunt hirotoniţi corect
     şi nu sunt caterisiţi de la slujirea de preot sunt fără îndoială Taine
     mântuitoare pentru cei care le primesc cu credinţă, în simplitate, fără
     discuţii şi îndoieli privind eficienţa lor, şi nici nu suspectează măcar ceva
     incorect în ordinea serghianistă a Bisericii. Dar, în acelaşi timp, ele slujesc
     spre judecată şi spre condamnare pentru cei care le săvârşesc şi
     pentru cei care se apropie de ele înţelegând bine neadevărul care există
     în serghianism şi, prin lipsa lor de opoziţie faţă de aceasta, arată o indiferenţă criminală faţă de batjocorirea Bisericii. De aceea, este esenţial pentru un episcop ortodox sau pentru un preot să se reţină de la comuniunea de rugăciune cu serghianiştii. Acelaşi lucru este esenţial pentru laicii care au o atitudine conştientă faţă de toate detaliile vieţii bisericeşti.”
     din „Sfintii catacombelor Rusiei”

     Apreciază

    • Ciprian,
     Cel ce nu vrea sa inteleaga ce inseamna acest pasaj… din cuvinte iti va suci intelesul lor…asa cum au facut-o si cu Mantuitorul.
     Ceea ce i-a covarsit pe farisei a fost puterea lui Dumnezeu…la care nu au mai avut ce sa faca!
     Invierea din morti!
     Adevarul sta in putere nu in cuvinte!
     Cuvintele sunt la indemana oricui…dar puterea si trairea, o au numai cei care primesc Adevarul asa cum este El.

     Apreciază

    • treaba lui…inteleaga cum o vrea… el se ia numai strict dupa teologie si cuvânt.
     n-avem nimic cu dansul, doar ii aratam ca nu suntem de acord cu el, chiar daca el zice ca de fapt n-am fi de acord cu Sfintii Parinti pe care el ii urmeaza .
     si oricum, aicea nu e sedinta de Sinod 🙂
     el fiind mare cunoscator al teologiei s-a coborât la nivelul nostru foarte inferior dpdv. al teologiei .
     dansul e potrivit sa discute cu părintii duhovnici nepomenitori si sa le expuna lor aceasta discutie.
     il sfatuiesc sa treaca pe la toti preotii : pr. Antim, pr. Ieronim , Pr. Paisie, Pr. Claudiu, Pr. Ioan Ungureanu, Pr. Spiridon ( poate cu el se va intelege cel mai bine) , Pr. Cosmin , ..ba sa povesteasca si cu monahul Teodot ( poate il convinge sa reia intreruperea pomenirii ), sa mearga in Sf. Munte la Prodromu , apoi la Pr. Zisiz, la Pr. Maxim , la Sinai la Ips. Damianos , la Pr. Gavriil Sf. Munte, si la cati mai doreste dansul sa se sfatuiasca cu toti acestia !
     in fine..ii dorin multa sanatate si post binecuvantat ! Dumnezeu sa-l ajute , iar pe noi sa ne miluiasca , ca un Bun si de oameni Iubitor .

     Apreciază

    • Ciprian

     „Dar Tainele săvârşite de serghianiştii care sunt hirotoniţi corect. . . . ” ( Sfantul Chiril de Kazan)

     Acest raspuns vine mai tarziu, neavand acces la internet.

     Despre Tainele serghianistilor, am mai raspuns intr-un comentariu de mai jos, Grigorie | februarie 20, 2019 la 13:35.

     Serghianistii erau considerati schismatici, iar schismaticii, dupa Sfantul Vasile cel Mare, sunt „oameni care se mai află încă în Biserică”; „Părinţii cei vechi au hotărât să respingă cu totul botezul ereticilor în schimb să recunoască pe al schismaticilor”(PSB 12).

     Chiar si asa, un alt marturisitor impotriva serghianismului, Sfantul Mucenic Dimitrie Arhiepiscopul Gdovului, are o alta parere decat Sfantul Mucenic Chiril de Kazan: „nicio taină nu poate fi primită de la ei [serghianisti] şi nici alte slujbe private, căci oricine intră în comuniune eclezială cu cei excomunicaţi şi demişi şi se roagă cu ei, chiar numai şi acasă, este, de asemenea, declarat excomunicat”; „biserica condusă de Serghie este Împărăţia lui Antihrist… Tainele serghianiştilor nu sfinţesc, ci spurcă pe credincioşi”

     Chiar daca serghianistii ar fi fost considerati, cum spun unii, eretici si nu schismatici, o asemenea deosebire de pareri in privinta tainelor savarsite de acestia are precedente in istoria Bisericii. Sfantul Ciprian al Cartaginei si Sfantul Stefan episcopul Romei au avut chiar o disputa in privinta tainelor ereticilor din timpul lor, care era sa se incheie cu excomunicari. Istoria i-a dat dreptate Sfantului Ciprian, deoarece cei din Apus, din iconomie din iconomie, au ajuns in cele din urma la apostazie. Nu trebuie uitat ca si ereticul Arie s-a remarcat mai intai ca adept al iconomiei. O disputa asemanatoare cu cea din timpul Sfantului Ciprian a avut loc in secolul 8, inceputa in timpul Sinodului VII Ecumenic, intre iconomisti si acrivisti, Sfantul Teodor Studitul avea sa se alature acrivistilor, de aceea scrierile sale impotriva iconomistilor au fost anatematizate si arse, se pare ca atunci s-a pierdut si o parte insemnata din scrisorile sale, iar ucenicii Sfantului Teodor, intre care si Sfantul Naukratios, pentru ca au urmat celor scrise de Sfantul Teodor, neacceptand hirotoniile ereticilor iconoclasti, au fost anatematizati de Sfantul Meletie care la inceput a fost mai apropiat de ei decat de iconomisti; o parte dintre episcopii ortodocsi s-au alaturat monahilor studiti. Episcopii eretici iconoclasti, acceptati cu sprijinul iconomistilor la Sinodul VII Ecumenic, care au apucat cea de a doua faza a iconoclasmului, in timpul imparatului Leon Armeanul, au redevenit eretici iconoclasti, ceea ce arata ca acrivistii au avut dreptate cand au sustinut depunerea acestora din treapta si a neacceptarii hirotoniilor, tainelor, savarsite de acestia.
     Nu sunt multi cei care au stiut sa aplice cu adevarat iconomia in Biserica. Sfantul Vasile cel Mare a facut iconomie fata de unii a caror pozitie fata de pnevmatomahism nu era clara, intr-o vreme in care invatatura despre Sfantul Duh inca nu era precizata, insa atunci cand i s-a atras atentia de catre Sfantul Grigorie Teologul, ca unii ortodocsi s-au scandalizat datorita acelei iconomii (Ep. 58), a intrerupt acea iconomie, pentru a nu produce tulburare in Biserica.

     Apreciază

    • bine, Grigorie …
     io nu ma mai bag in dispute teologice …imi vad de treaba mea si de pacatele mele .
     Dumnezeu sa iti ajute si tie si mie pe lungimea Sfantului si Marelui Post si sa ne mantuiasca precum voieste El.
     Mila PreaSfintei Treimi cu toti.
     Doamne ajuta !

     Apreciază

   • Grigorie
    La Sfantul Apostol Pavel care zice: ”De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, Ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.” (Tit 3, 10-11)
    Sau: Sfantul Teofan Zăvorâtul: ..„Fie se pronunţă, fie nu se pronunţă asupra învăţăturii şi numelui tău anatema, tu deja eşti căzut sub ea atunci când cugeţi cele potrivnice Bisericii şi stărui în această cugetare.” (Sf. Teofan Zăvorâtul – Manuscrise din chilie, Cuvânt la Duminica Ortodoxiei)
    Anatema inseamna in afara Bisericii.
    Acestea si multe altele arata ca ereticii necondamnati sunt in afara Bisericii, in sens mistic.
    Dar, conform Pidalionului, chiar daca sunt osanditi, harul lucreaza prin cei necaterisiti, dupa cum se spune:
    „Iar de ar zice cineva că după dumnezeiescul Hrisostom (Voroava a 2-a a epistoliei a 2-a către Timotei şi 11. a celei către Tesaloniceni 1 şi după 8 a celei către Corinteni 1): „Că darul nu pe toţi hirotoniseşte, prin toţi însă şi prin însuşi cei nevrednici lucrează; „răspundem, că şi prin toţi cei necaterisiţi lucrează, dar nu şi prin cei caterisiţi, şi deshirotoniţi.”

    – Pidalion, Tâlcuire la Canonul 28 Apostolic, subnota 61, pag. 65.
    https://danielvla.wordpress.com/2018/05/21/schismaticul-la-schismatici-trage/

    Sau la https://danielvla.wordpress.com/2018/12/13/canonul-96-al-sinodului-local-de-la-cartagina-nici-un-episcop-nu-se-cateriseste-pana-nu-va-lua-sfarsit-judecata-sa-sinodala/

    Si vor mai fi si altele si in Pidalion si in Sfanta Scriptura si in scrierile Sfintilor Parinti.

    Apreciază

 3. Lista COMPLETĂ a Bisericilor Ortodoxe membre în CMB (WCC)

  „WCC member churches in this family

  Church of Cyprus
  Orthodox Church of Finland
  Orthodox Church in Japan
  Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and All Africa
  Orthodox Autocephalous Church of Albania
  Orthodox Church in the Czech Lands and Slovakia
  Polish Autocephalous Orthodox Church
  Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate)
  Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem
  Church of Greece
  Romanian Orthodox Church
  Orthodox Church in America
  Serbian Orthodox Church
  Ecumenical Patriarchate
  Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East”
  Sursa: https://www.oikoumene.org/en/church-families/orthodox-churches-eastern

  Apreciază

  • In pseudo-teologia protestanta exista pareri personale neargumentate patristic, in Ortodoxie nu exista asa ceva.

   V-am cerut sa probati, daca puteti, din scrierile Sfintilor Parinti, ca cei vaditi a fi eretici si care staruie in erezie, si care, dupa sustinerea dumneavoastra, ar fi in afara Biserici din punct de vedere mistic, cazuti din har, savarsesc taine valide? Nu ati adus nici un argument in acest sens.

   Cat despre cele din Pidalion, dupa cum s-a mai aratat intr-o dezbatere, tot la dumneavoastra pe blog, despre cei care s-au opus hotararilor dogmatice ale Sinodului III Ecumenic, canononul 1 arata ca acestia se afla in starea de caterisire, „lepădat de la sinodul acesta despre toată bisericeasca împărtăşire, şi sfinţita lucrare”, „chiar de acum prin acest sinod”, adica inainte de o judecata nominala, fiind apoi judecati nominal de episcopii si mitropolitii vecini care sa-i inlature de tot din treapta episcopala. Aceasta nu se impaca deloc cu cele sustinute de Sfantul Nicodim, daca in cele spuse de el ar fi vorba de incalcarea dogmelor nu a canoanelor: „dacă soborul nu va pune în lucrare caterisirea preoţilor, ori afurisirea, anatematisirea mirenilor, preoţii aceştia şi mirenii, nici caterisiţi nu sunt cu lucrul nici afurisiţi, ori anatematisiţi.” (Pidalion). Astfel este vorba de incalcarea canoanelor nu a dogmelor. Nu mai faceti confuzie intre dogma si canon.

   Sfantul Ioan Hrisostom : ”Căci nu zice: „eu botez pe cutare”, ci “se botează cutare”, arătând că el [clericul] este doar slujitor al harului şi oferă doar mâna sa, fiindcă, pentru aceasta a fost orânduit de către Duhul”. (Sfantul Ioan Hrisostom, Cateheze Baptismale).
   Daca “este doar slujitor al harului”, dar este cazut din har cum mai este “slujitor al harului”, ca “slujbele sa fie valide.”?

   Nu exisa nici o scriere a vreunui Sfant Parinte in care sa se afirme ca harul lucreza in „Tainele” ereticilor .

   Ideea prezentei harului in pseudo-tainele savarsite de eretici are origine eterodoxa.
   Augustin de Hippo, a carui pseudo-teologie a daramat Biserica din Apus, transformand-o in pseudo-biserica, sustinea ca o taina depinde numai de Domnul, de aceea botezul savarsit corect dupa forma ar fi valid, chiar daca este savarsit de catre cei din afara Bisericii, cu alte cuvinte intr-un botez savarsit de un eretic sau chiar de un pagan lucreza harul, asa cum reiese si din catehismul papistas: „orice persoana, chiar nebotezata, avand intentia curata poate boteza”. Niciun artificiu logic, fie si cel de genul: „ ca ereticii necondamnati sinodal sunt in afara Biserici din punct de vedere mistic, cazuti din har, dar savarsesc taine valide”, nu poate indreptatii aceasta idee eterodoxa a papistasilor. Cei care urmeza acestei idei a paistasilor/paganilor din Apus, nu sunt ortodocsi in cugetare.
   Aveti grija ca de la sustinerea unor asemenea idei papistase, gandind ca ei, puteti ajunge sa treceti de partea lor, asa cum a patit si Cristian Badilita, care era prezentat intr-o vreme de unii ca mare teolog ortodox, s-au cazul acelui profesor de Patristica de la Oradea; saracii, nici nu realizeaza ce li s-a intamplat. Cunosc cazuri de antiecumenisti, si inca unii bine pregatiti academic, care au ajuns sa fie azi ecumenisti sadea pentru ca au fost neglijenti in legatura cu aspecte teologice care unora li s-ar parea minore. Daca ati imprumutat aceste opinii de la unii sfatuitori „binevoitori” ar fi bine sa va departati de ei, nu va sunt apropiati cu adevarat. Altfel s-ar putea, fara sa va dati seama, ca ceea ce va pare azi imposibil maine ar putea deveni posibil.

   Apreciază

    • Grigorie, mă iertati ,
     am inteles ca dvs. sustineti ideea ca Harul s-a retras de la arhierei de cand au semnat la Creta, sau/si de cand au mai semnat odata in sept. Bucuresti .
     treaba matale, dar io zic sa te mai sfatuiesti cu inca cineva , nu numa te increde in tâlcuirile teologice . de unde stii ca nu gresesti in ceea ce spui si te pripesti in a intelege pe Sfintii Părinti. s-ar putea sa gresesti totuși . tu vii cu acrivia inainte de o condamnare si neglijești iconomia .
     de unde stii tu ca Dumnezeu nu intrebuinteaza la momentul de fata iconomia până la o vreme ?
     canonu 15 I II zice ca daca ne ingradim atunci nu suntem supusi canonisirii si ca cinste ni se cuvine ..etc… si ii numeste pseudo- arhierei …. dar nu zice nimic de luarea Harului Sfintitor de la ei .
     zice sa ne ingradim si atat. de restu se ocupă Dumnezeu !
     mai bine scrie-le parintilor teologi si dezbate cu ei treaba asta. du-te la urmatoarele sinaxe la ei si pune-le in vedere teologiile spuse aici!
     discuta cu parintii Greci care sunt nepomenitori , niciunu nu afirma ce afirmi dumneata .
     Doamne ajută!

     Apreciază

    • “Cel ce ne-a învrednicit să fim slujitori ai Noului Testament, nu ai literei, ci ai duhului; pentru că litera ucide, iar duhul face viu.”(IICor3,6)
     Atunci cand intr-un loc din Sfanta Scriptura iti pare ceva ca este neclar, cauti raspunsul intr-un alt text din Sfanta Scriptura, s-au cauti in scrierile Sfintilor Parinti pentru a intelege. Asa cum Sfanta Scriptura se completeaza si se armonizeaza pe ea insasi, tot asa si in Sfanta Traditie cand un anumit subiect dintr-un anumit text nu-ti este clara cauti raspunsul in alta parte a Sfintei Traditii. Asa faceau Sfintii Parinti, raportandu-se la Sfintii de dinainte de ei, in primul rand la marii teologi, la scrierile acestora, dara plecand urechea si la cei cu viata sfanta din vremea lor, ascultand si de acestia atat cat erau in acord cu Sfitii Parintii din trecut. Atunci cand intr-o problema nu exista acel consensus patrum aveau prioritate invatatura Sfintilor care au fost marii teologi.
     Ce se intampla astazi?! Avem aceasta mare problema pe care vrem sa o clarificam doar prin canonul 15 I II, ignorand toate acele texte din Sfintii Parinti in care se arata cum au procedat sau sfatuit ei in situatii similare.
     Cu iconomia despre care vorbiti s-a mers prea departe, a ajuns sa fie una din cauzele dezbinarii dintre cei care se impotrivesc ereziei actuale. Nu asa au facut Sfintii Parinti. Sfantul Vasile cel Mare a facut iconomie fata de unii a caror pozitie fata de pnevmatomahism nu era clara, intr-o vreme in care invatatura despre Sfantul Duh inca nu era precizata, insa atunci cand i s-a atras atentia, de catre Sfantul Grigorie Teologul, ca unii ortodocsi s-au scandalizat datorita acelei iconomii (Ep. 58), a intrerupt acea iconomie, pentru a nu produce tulburare in Biserica.
     La sinaxe arhiereii au prioritate, dar pentru ca nu mai avem arhierei prioritatea o au preotii si monahii; noi cei mai mici, dintre care cel mai mic sunt eu, de pe margine ii mai atentionam cand ceva ni se pare in neregula. Ne-am dori ca ei toti sa se intalneasca si sa dezbata pentru a se ajunge la un consens, un consens in acord cu invataturile Sfintilor Parinti. Exista insa o necunoscuta, este posibil ca printre ei sa existe unii care sunt de fapt oameni ai ecumenistilor de dinainte pregatiti pentru a se infiltra in aceasta miscare de impotrivire, punand piedici pentru a nu se ajunge la un consens.

     Apreciază

   • Grigorie zici : „Astfel este vorba de incalcarea canoanelor nu a dogmelor. Nu mai faceti confuzie intre dogma si canon.”

    Pidalionul 1844 zice asa : Pag.23 (acestea ce urmeaza sunt in original)subnota 24

    1. Cum că Canoanele se osebesc de hotărâri, de legi, de decreturi, şi de poruncitoarele trimiteri,
    căci Canoanele Sinoadelor chiar nu cuprind dogmele credinţei (decât rareori), ci pe buna rânduială, pentru aşezarea bisericii.
    ///// deci canoanele cuprind si dogmele rareori
    asa ca spui prostioare mai pune mana si mai citeste Pidalionul ăla

    Apreciază

    • O sa va raspund in acest comentariu si la celelalte pe care le-ati expus.

     Puneti minunea inaintea adevarului de credinta.
     Adevarul de credinta este criteriu primordial al Ortodoxiei.Abaterea de la acest adevar inseamna propovaduirea altei evanghelii, iar cel care sustine o alta evanghelie, nu doar daca este factor de minuni, chiar inger din cer de-ar fi este anatematizat de Apostol.

     Dumnezeu face minuni cu un anume scop intr-un anumit moment, insa aceasta nu schimba randuielile Bisericii in fundamentul lor.

     Despre povestirea din Limonariu, a evreului „botezat” cu nisip (Limonariu, cap.176), evident ca a fost o minune acea insanatosire, dar asta nu inseamna ca in acel „botez” a lucrat harul pentru ca un astfel de botez sa fie valid, de aceea evreul a fost botezat apoi cu adevarat in apa. Dar si in aceea povestire din Limonariu pe care o expuneti, prezenta si vederea acelor ingeri nu a validat o slujba dupa o randuiala eretica, caci acel diacon a spus: „Biserica nu primește acestea”, iar la nedumerirea batranului: „Ascultă de el, căci are dreptate, i-au răspuns îngerii”. Daca Biserica respinge o asemea slujba evident ca nu este primita de Cel care este Capul Bisericii.

     In Vechiu Testament Dumnezeu a facut multe minuni prin dreptii de atunci, dar a facut minune si printr-un dobitoc (Num. 22), aceasta nu inseamna ca acel dobitoc este in randul dreptilor de atunci.

     Incercati sa intelegeti cele spuse de Sfantul Simeon Noul Teolog: „sa nu credem pe orice om…ci numai daca avem mai inainte confirmarea din viata si din faptele lui, si mai cu seama daca cuvintele si faptele lui consuna cu cele ale Domnului si ale Apostolilor si cu invataturile Sfintilor Parinti, si abia atunci sa primim si sa ascultam cuvintele lui ca si ale lui Hristos. Iar daca nu, chiar daca ar invia pe morti, chiar daca ar arata zeci de mii de alte minuni, sa-i intoarcem spatele”(Sfantul Simeon Noul Teolog, Discursuri teologice şi etice)

     Cat despre Augustin de Hippo, nimeni nu contesta ca este incepatorul ereziei Filioque, dar si a altor rataciri.

     „Sfantul Augustin caruia Sf Maximovici ROCOR i-a facut si slujba”
     Ce vreti sa spuneti, ca daca i-a facut slujba inseamna ca Filioque nu mai este erezie.
     Va mai spun ceva: Daca Sfantul Nicodim Agioritul a prezentat cartea unui eretic din Apus, Scupoli L., ca fiind o carte ortodoxa (Razboiul nevazut) inseamna ca acea carte nu mai este a unui eretic?
     In legatura cu Pidalionul, despre dogma si canon, s-a mai dezbatut tot pe acest blog. (Canonul 96 al Sinodului Local de la Cartagina: Nici un episcop nu se caterisește până nu va lua sfârșit judecata sa sinodală!
     DE DANIELVLA)

     Apreciază

    • botezul cu nisip a fost cu har ca unii au spus asta din sinodali si daca murea se ducea in Rai cu acel botez dar ptr ca a trait l-au botezat ca in Scriptura, dupa mintea ta creață acela se ducea in iad iata cum negi lucrarea harului, insusi lucrarea Harului e o minune ori voi aveti probleme cu minunile exact ce spune Sf Briancianinov noile erezia neaga lucrarea, Tainele nu ale ereticilor ca aceia nu au taine ci Tainele lui Hristos, Iisus are Taine. Daca Sfantul Lavrentie a spus ca Biserica Rusiei a ramas chiar daca din ce se stie au fost anathematizati serghianistii si colaboratorii lor de 2 ori cum vi si spui tu ca nu e har? tu ai vazut harul necreat ca sa te poti numi crestin macar sau macar sa exprimi ceva teologic? ca de „teologi/teoloage” ca tine tot dau care nu vad harul si neaga ba pe Sf.Gheorghe Calciu, Sf. Ilie Lacatusu, Sf. Maximovici si Sf. Filaret, Sfantul Filaret care a venit din Moscova serghianista anathematizata de 2 ori a venit in ROCOR fara a i se repeta botezul si hirotonia si are Sfinte Moaste, plus ca voi popii si necalugarii uitati de mireni care au fost si la primul Sinod al Apostolilor deci voi NU stiti ce e Biserica! voi vedeti doar ierarhia ca Biserica exact ce au facut echilibratii si ingraditii au dat interzis mirenilor la sinaxele lor eretice, tocmai ca sa nu se auda o voce ce le contrazice ereziile de nemarturisiri, proiecte si rezolutii. Dreptii Vechiului Testament s-au dus toti in iad pana a venit Stapanul Iisus si i-a scos. Decat cei care nu l-au inteles il acuza de erezie pe Sf Augustin tu si cativa grecotei, arata pagina si editia cu Sf Nicodim si Razboiul Nevazut. Caterisirea trebuie sa fie dubla 1)a lui prin faptele lui de pacate si 2)de la sinod , in Fata lui Dumnezeu ei is caterisiti dar trebuie si sinodul sa ii cateriseasca formal…de aceea harul inca lucreaza, nu ca ereticul conlucreaza cu harul ptr ca daca cel nevrednic care are pacate e ca unul cu mainile taiate care nu poate apuca harul cu atat mai mult ereticul care e cu erezii, ereticii is legati cu lanturi si nu pot face nimic, Hristos face Taina de aceea e gresit dogmatic a spune ca ereticul face Taine si ca lucreaza cu harul sau conlucreaza cu harul, el(ereticul) e in afara Bisericii pana cand se va pocai de erezie de acea Hristos face Tainele , Tainele sunt ale lui Hristos

     Apreciază

    • „botezul cu nisip a fost cu har ca unii au spus asta din sinodali”

     N-a fost nici un har in acel botez pentru a-l face valid. Daca cititi cu atentie acea povestire veti vedea ca se aminteste de Cuvantul la Sfanta Lumina a Sfantului Grigorie de Nazianz, care nu recunoaste un asemenea botez. Vedeti cum si atunci nu luau o hotarare fara sa se raporteze la Sfintii Parinti. Chiar daca erau si alte pareri, a avut intaietate invatatura Sfantului Grigorie.

     „ Sfantul Filaret care a venit din Moscova serghianista anathematizata de 2 ori a venit in ROCOR fara a i se repeta botezul si hirotonia”
     Informati-va! Serghianisti nu erau considerati eretici ci schismatici.

     „voi vedeti doar ierarhia ca Biserica exact ce au facut echilibratii si ingraditii au dat interzis mirenilor la sinaxele lor”

     Ati incercat sa participati la sinaxele de care amintiti si nu v-au primit?

     „cei care nu l-au inteles il acuza de erezie pe Sf Augustin”

     Ca invatatura ratacita a dublei purcederi, ca fiintare a Sfantului Duh, este prezenta la Augustin nu este contestat nici macar de ecumenistii care au studiat aceasta problema,chiar daca o fac cu jumatate de gura, doar unii ignoranti nu accepta aceasta realitate.

     „arata pagina si editia cu Sf Nicodim si Razboiul Nevazut”
     Aceasta problema a fost dezbatuta in mediul teologic ortodox din Grecia. Insa problema nu este doar cu „Razboiul Nevazut”, ci si cu scrierea „Deprinderi duhovnicesti” care este de fapt cartea „Exercizi Spirituali” despre a carui autor unii zic ca este Ignatiu de Loyola, altii ca ar apartine unui alt autor, scriere pe care Sfantul Nicodim a pus-o sub numele sau facandu-i adaugiri.

     „2)de la sinod , in Fata lui Dumnezeu ei is caterisiti dar trebuie si sinodul sa ii cateriseasca formal…de aceea harul inca lucreaza, nu ca ereticul conlucreaza cu harul…”

     Aici aveti o conceptie papistasa despre har, nici nu e de mirare, chiar ati spus ca „intelegeti” invatatura lui Augustin, in aceasta privinta sunteti in acord cu el.

     Apreciază

    • esti paralel cu Viata, Patriarhul Tihon a dat anathema pe comunisti si colaboratorii lor, si Biserica din Catacombe mai tarziu a dat o anathema asemenea asa ca acu’ m-am lamurit cu cine stam de vorba: cu cineva care arunca pareri personale fara sa cunoasca in detaliu subiectele pe care cica le dezbate, daca dezbati ceva trebuie macar sa stii ce dezbati adica, adica ceva de genu : sa discutăm de camilă si el in viata lui nu a azut camilă dar incepe sa imi face teorii si povesti din mintea lui care nici macar nu stie ce e aia camilă…deci orice discutie cu tine chiar nu isi are rostu ptr ca nu esti in tema cu subiectul, serghianismul e erezie, ateismul e erezie cele trei tipuri de ateism se pare ca le-ai uitat, au incercat altii sa se duca si da nu am fost primiti toata lumea stie ca mirenii nu au voie la sinaxele lor mai ales cand trebuie sa se SEMNEZE CEVA, ecumenistii zici ca si Sf Marcu al Efesului era de al lor asa ca asa cu ecumenistii il recunosc pe Sf Augustin de eretic nu stă in picioare acest argument, asa si monofizitii ziceau ca ei is cu Sf Chiril, da greci daca au dezbatit cum a deszbatut Zisis de Sf Paisie ca s-a luat dupa protestanti cu cipurile 666 imi este clar ce „dezbatere” a fost, sti tu despre har? tu care niciodata NU IL VEI VEDEA!…de caterisirea formala scrie aici: MANUAL DE DREPT BISERICESC ORTODOX ORIENTAL CU PRIVIRE SPECIALĂ LA DREPTUL PARTICULAR AL BISERICII ORT. ROMÂNE

     Arad, 1925

     pag. 12

     Observând că și normele de credință și de morală
     sunt obiect al dreptului bisericesc, dar numai întrucât observarea sau neobservarea lor de către membrii Bisericii poate fi supusă judecății forului extern bisericesc. Spre pildă, dacă un membru al Bisericii raspinge în internul său o dogmă de credință, nu se va mântui, dar împrejurarea aceasta nu se poate supune și normelor de drept. Dacă însă necredința și-o manifestă și
     în afară, în acte externe, atunci va fi condamnat și
     formal de către autoritatea bisericească după normele
     dreptului bisericesc.

     Apreciază

    • „cu cineva care arunca pareri personale fara sa cunoasca in detaliu subiectele”

     De unde cunosti dumneata in detaliu cazul serghianistilor, daca nu sunt date complete prin traduceri in romana despre acest caz? Sau cunoasteti cumva limba rusa si ati studiat amanuntit aceasta problema? Dupa anacronismul pe care l-ati facut in legatura cu Sfantul Filaret in comentariu precedent, se vede ca nu cunoasteti in detaliu cazul serghianistilor, mai mult arata ca faceti afirmatii fara sa le verificati, ca si in cazul cu Filioque, doar va dati cu presupusul.
     Din ceea ce am citit despre aceasta problema a serghianistilor reiese ca erau schismatici, pentru ca au colaborat cu bolsevicii. Iar ca i-au anatematizat?! Nu sunt primii schismatici din istoria Bisericii care au fost anatematizati. Dar de ce n-am aminti de-ai nostri. Ei ce au fost?Ati auzit de Patriarhul Rosu? De concesiile inadmisibile facute fata de statul comunist? De glorificare a sistemului socialist? De acceptarea cu buna stiinta a infiltrarii in cler, ba chiar in cel superior, a oamenilor comunistilor, posibil unii dintre ei atei, care au subminat Biserica din interior? Restul comentariului pe care l-ati expus este o valmaseala. Daca doriti un sfat: puneti-va mai intai ordine in idei abia apoi spuneti ceea ce credeti.

     Sustineti intr-un comentariu de mai jos urmatoarea idee, a cuiva care a semnat dintre ereticile documente din Creta: ”(comuniune dumnezeiesc-omenească după chipul Sfintei Treimi”) trimite – în mod eronat, dacă ne raportăm la unele interpretări curente – la relațiile dintre ființele umane ca imagine a relațiilor din interiorul Sfintei Treimi.”

     Nimeni n-a spus ca aceasta comuniune a credinciosilor dupa modelul Sfintei Treimi este identica cu cea din SfantaTreime. Cei care sustin afirmatia pe care o citati sunt cei care se gasesc in eroare. Cautati spre exemplu in PSB 41, unde Sfantul Chiril explica clar acest subiect.

     Apreciază

    • ptr a se vedea asa-zisa filioque-ală a Sf Augustin
     a se vedea cartea: Papalitatea eretica – Vladimir Guette unde se explica exact Vladimir cum a inteles Sf Augustin si nu cum au inteles teologii ecumenismului grecotei care sufera de FILETISM si neaplicarea can 15 I-II , acum am inteles si de ce vor incerca sa le dea Sfanta Cruce jos de pe steag grecilor ptr ca nu apara Ortodoxia si se complac in comuniunea/partasia constienta cu ecumenismul si ecumenistii de care se zice in anathema ROCOR

     Apreciază

    • si cine l-a dat Anathema pe acest asa zis-patriarh rosu? esti stilist ca ei tot spun de patriarhul rosu, si nu au cum sa submineze Biserica din interior ptr ca un ateu(eretic) NU ARE CUM SA FACA PARTE DIN BISERICA, ori acum tu te contrazici singur, dupa Pidalion NICI SCHISMATICII si nici ERETICII NU fac parte din Biserica Soborniceasca, singura valmaseala e in capul tau de aceea nu intelegi ce ti se spune ca sa intelegi cele duhovnicesri trebuie sa ai viata curata pe care tu prin cele ce spui se ARATA CA NU O AI ACUM, nu am scris eu a scris Vlahos dar nici macar nu te-ai obosit sa vezi tot linku asa faci si cand iti expui ideeile pe aici adica nu studiezi problema in profunzime asta e a doua dovada ca esti superficial in abordarile telogice si vrei sa inveti cea ce NU STUIDIEZI MAI INTAI, da si

     Apreciază

    • da si l-ai inteles tu pe Sf Chiril cum au inteles unii partasul la erezie-ortodox!!!, acolo scrie una si din cauza vietii tale necurate tu intelegi pe dos , dar nu intelegi si din cauza ca nu ai studiat la posibilitatile tale mai adanc subiectele si la alti sfinti parinti, tu crezi ca gata ai citit un psb 41 si ai inteles toata dogma??

     Apreciază

    • “Papalitatea eretica – Vladimir Guette unde se explica exact Vladimir cum a inteles Sf Augustin”
     Aceasta cartea fost scrisa in urma cu un veac si jumatate, de atunci au aparut nenumarate studii in problema Filioque. Sunteti mult in urma cu acest subiect.

     “esti stilist ca ei tot spun de patriarhul rosu”
     Iar faceti afirmatii neverificate. Nu stilistii, ci Vasile Leu, care a fost fiul Episcopului Grigorie Leu de Husi, a fost cel care a lansat termenul de “patriarh rosu” pentru patriarhul Justinian.

     “nu au cum sa submineze Biserica din interior ptr ca un ateu(eretic) NU ARE CUM SA FACA PARTE DIN BISERICA”
     Unde am spus ca fac parte din Biserica? Acel “interior” se refera la structura administrativa, interior de unde puteau actiona impotriva intereselor Bisericii, una din aceste actiuni, dupa cum spun unii, este si favorizarea orientarii ecumeniste, care a dus in cele din urma la situatia de azi.

     “tu crezi ca gata ai citit un psb 41 si ai inteles toata dogma”
     Nu-mi spune dumneata cat am citit,ca nu stii.

     “nu am scris eu a scris Vlahos dar nici macar nu te-ai obosit sa vezi tot linku asa faci si cand iti expui ideeile pe aici adica nu studiezi problema in profunzime”
     Daca tot staruiti cu Hierotheos Vlachos ca model in teologie, el fiind semnatar al unor documente eretice in Creta, semnatura de care nu s-a dezis pana azi, atunci din partea mea dezbaterea se incheie aici.

     Apreciază

    • nu am zis ca Vlahos e model dar acolo a zis bine, si cand face rau cum a slujit si s-a impartasit impreuna cu un eretic ca Teofan am atras atentia ca nu poate fi ortodox cel ce face asa

     Apreciază

    • A si daca tot esti cu contorul cu erezia, curviilor mixte de la 1881 cand Vasile Leu nici nu era nascut(1903) ? alea nu se pun?? ca dupa teoria voastra ca nu mai e har in Biserica Soborniceasca de cand propovaduiesc unii erezia cam de la 1881, deci nici Vasile Leu nu e botezat, nu e episcop, nici tu nu esti botezat si nici monah. Exact ca de obicei vrei varianta scurta lenea e cucoana mare care n-are de mancare asta apropo de unde scrie in „papalitatea eretica” , din ce se vede citesti si citesti DEGEABA

     Apreciază

    • Slujba Logodnei și Cununiei

     EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ȘI DE MISIUNE ORTODOXĂ BUCUREȘTI-2016

     Pag.147-148

     „ a reglementat încheierea căsătoriilor mixte prin “ Regulamentul pentru relațiunile bisericești ale clerului ortodox român cu creștinii eterodocși” din anul 1881, prevăzând, în art. 4, posibilitatea binecuvântării de către preoți a unor asemenea căsătorii, însă cu respectarea uzului, potrivit căruia toți copiii care vor rezulta dintr-o asemenea căsătorie să devină membrii ai Bisericii Ortodoxe.“

     Apreciază

   • Grigorie iar esti pe langa cu:
    „Augustin de Hippo, a carui pseudo-teologie a daramat Biserica din Apus, transformand-o in pseudo-biserica, sustinea ca o taina depinde numai de Domnul”

    –-uite o intamplare in care preotul oprit de la slujire pe drept nu a facur nimic: Cartea : CEA MAI SCURTĂ CALE CĂTRE RAI NU judeca și nu vei fi Judecat, Arhimandrit Serafim Alexiev, edit. Sophia, București 2007

    pag. 113-115

    Sfânta Biserică a păstrat o veche și minunată predanie:…l-a gasit pe preot în Sfântul Altar, consumând Sfintele Daruri…Băiatul i-a răspuns:

    – Adevărat îți spun, stăpânul meu, că acest preot nu este cel care m-a botezat. Acela care a săvârșit Taina Botezului avea fața asemănătoare fulgerului; el strălucea în întregime ca soarele. El a săvârșit și Dumnezeiasca Liturghie. Și, pe când el slujea, acest preot stătea în spatele ușilor împăratești legat cu lanțuri de fier la mâini și la picioare, iar doi oameni negri l-au păzit, până când preotul cel strălucitor la chip a încheiat Sfânta Liturghie…preotul…i-a mărturisit:…Când eram în orașul meu natal, am căzut în greu păcat. Aflând despre aceasta, episcopul locului m-a oprit să mai slujesc. Dar eu, ca un om sărac, pentru că nu aveam cu ce să mă întrețin fără slujbă, am venit aici, iar tu, stăpâne, te-ai milostivit de săracia mea și m-ai primit în casa ta. Însă eu, cel vrednic de plâns, călcându-mi conștiința, am uitat de veșnicele munci care vor fi pentru cei ce au călcat dreptarul cel dumnezeiesc și am slujit până acum, ca și mai înainte…
    – si inca ceva mai era unu Ciprian Staicu care il Hulea pe Sfantul Augustin caruia Sf Maximovici ROCOR i-a facut si slujba tocmai acela(Sfantul Augustin) care a data definitia despre Biserica si a explicat cine face parte din ea, si ce a patit acest Ciprian Staicu? o sa intrebi, păi a inceput sa invete ca Biserica e in 3 turme Biserica Biruitoare in Cer, Luptatoare pe pamant si ereticii adica Hristos are trei firi dumnezeiasca omeneasca si eretica un hibrid si cica asta citind actele Sinoadelor Ecumenice, daca asta a inteles trebuie sa ne dam seama cat lipsa de har in intelegere are:

    „Noi știm că Biserica e împărțită în două turme Biserica luptătoare, de aicea și Biserica biruitoare din ceruri. Nu e așa! Nu-s două îs trei. Biserica biruitoare e cea din ceruri și Biserica luptătoare se împarte în: Biserica celor sănătoși din punct de vedere al credinței și de asemenea Biserica celor care au fost botezați dar la un moment dat cad în erezie, adică mădularele bolnave ale Bisericii. Învățătura care spune că un om când cade în erezie automat a zburat din Biserică aparține lui Luther“

    Apreciază

 4. Grigorie nu exista: „Biserica, dupa modelul Sfintei Treimi”, Biserica NU E DUPA MODELUL Treimii , Biserica e doar Hristos ptr ca a spune ca Biserica e dupa modelul Treimii inseamna ca si celelate doua Ipostase au luat trup, aberatia asta au incercat sa o vâre pe gat la Creta, ai citit documentele eretice, dar explicatiile ortodoxe?

  Apreciază

  • Ceea ce am spus este in acord cu invataturile Sfintilor Parinti. “Eclesiologia” din Creta este prezentata intr-un dublu limbaj pentru a parea ortodoxa. Avand interdictie pe acest blog, mai mult nu pot sa va raspund. De aceea din partea mea dezbatereaz se incheie aici.

   Apreciază

   • https://www.atitudini.com/2016/07/ips-ierotheos-vlachos-cateva-concluzii-dupa-sinodul-din-creta/

    c.”Biserica: Trupul lui Hristos, chip al Sfintei Treimi”

    În Enciclica trimisă Bisericilor de către ”Sfântul și Marele Sinod” se observă și o serioasă problemă teologică, pentru că în aceasta, în afară de faptul că Biserica este caracterizată ca ”Trupul lui Hristos”, în același timp este caracterizată și ca ”chip al Sfintei Treimi”. De asemenea, în textul Enciclicei este scris că ”Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică este comuniune dumnezeiesc-omenească după chipul Sfintei Treimi”.

    Însă, Biserica, potrivit învățăturii Apostolului Pavel, este Trupul lui Hristos, baza Bisericii este hristocentrică, iar nu triadocentrică, dat fiind că Hristos, ”Unul din Treime”, este cel Care S-a făcut om, adică Și-a asumat firea omenească și a îndumnezeit-o. Când Biserica este caracterizată drept ”chip” sau ”după chipul Sfintei Treimi”, atunci, vorbind strict teologic, se face confuzie între teologie și iconomie și între necreat și creat. În plus, din formularea Biserica ”chip al Sfintei Treimi” rezultă multe aspecte problematice în ce privește relația dintre Biserici și însușirile ipostatice ale persoanelor Sfintei Treimi!

    Sfântul Grigorie Palama scrie că toate cele care au loc în interiorul Dumnezeului Treimic sunt ”mai presus de cunoaștere și de cuvânt”, cu alte cuvinte, ”cele ce țin de unirea după esență-fire” ”și cele ce țin de distincția ipostatică”, dar și ”cele ce țin de unirea esenței, cea întru totul neamestecată și neconfundată” și de aceea toate acestea ”sunt întru totul cu neputință de împărtășit” de către oameni și creație. Aceasta înseamnă că nu se poate găsi în creație nici un model al relației dintre Persoanele Sfintei Treimi. ”De aceea nu se poate găsi nici un model al acestora în creație”. Biserica este ”Trupul lui Hristos” și ”comuniunea îndumnezeirii”, iar nu chip al Sfintei Treimi.

    Ilustrativ vreau să semnalez că formularea Enciclicei Sinodale ”Biserica: Trupul lui Hristos, chip al Sfintei Treimi” diferă ca sens de formularea din aceeași Enciclică, potrivit căreia Biserica este ”comuniune dumnezeiesc-omenească după chipul Sfintei Treimi”.

    Prima formulare apare și la Sfântul Maxim Mărturisitorul și se referă la Biserică, Trup al lui Hristos și ”tip și chip al lui Dumnezeu”, în sensul că Biserica este tipul și chipul lui Dumnezeu, ”ca una ce are, prin imitare și tip, aceeași energie cu El”. Asta înseamnă că Biserica nu este chip al celor mai lăuntrice relații dintre Persoanele Sfintei Treimi, ci că Dumnezeu Însuși, prin energia Sa necreată, a adus la existență ființele, după care ”le cuprinde și le adună și le mărginește și în Pronia Sa leagă deopotrivă ființele înțelegătoare și pe cele sensibile cu Sine Însuși și unele cu altele”.

    Dumnezeu le ține pe toate în unitate, fără să existe confuzie, poartă de grijă ființelor și, în fapt, așa cum spune Sfântul Maxim, Biserica este cea care călăuzește toate ființele umane către Hristos, având ca scop îndumnezeirea lor. Acest lucru este tâlcuit în chip minunat de Sfântul Maxim în continuarea textului său, despre cum Biserica este cea care le cuprinde și le ține pe toate în unitate. Sfântul Maxim nu vorbește despre relațiile oamenilor ca imagine a relațiilor Persoanelor Sfintei Treimi. Relațiile din lăuntrul Sfintei Treimi sunt cu totul inaccesibile omului.

    A doua formulare (”comuniune dumnezeiesc-omenească după chipul Sfintei Treimi”) trimite – în mod eronat, dacă ne raportăm la unele interpretări curente – la relațiile dintre ființele umane ca imagine a relațiilor din interiorul Sfintei Treimi. De altfel, această interpretare a fost eliminată ca falsă de către ”Sfântul și Marele Sinod” însuși la propunerea Bisericii Greciei și cu acordul Patriarhului Ecumenic, din textul ”Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană”.

    În epistolele Apostolului Pavel, mai ales în Epistolele către Efeseni, către Filipeni și Coloseni, și în scrierile Părinților Bisericii, se face referire la faptul că Biserica este Trupul lui Hristos și comuniunea îndumnezeirii și nu trimit la relațiile din interiorul Sfintei Treimi. Dumnezeu, în nemărginita Sa dragoste, ”a strălucit în inimile noastre, ca să strălucească cunoştinţa slavei lui Dumnezeu, pe faţa lui Hristos” (II Corintei 4: 6), ne unește cu Biserica Sa și prin Hristos ne împărtășim de harul necreat al Dumnezeului Treimic, ne împărtășim de energiile necreate ale lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în Epistola sa către Coloseni scrie: ”Mulţumind cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moştenirea sfinţilor, întru lumină” (Coloseni 1: 12).

    De aceea, Biserica este interpretată hristologic. Hristos este Capul Bisericii, Biserica este Trupul lui Hristos, noi suntem mădularele Trupului lui Hristos și prin Hristos ne împărtășim de energiile necreate ale Dumnezeului Treimic.

    Apreciază

 5. dar de asta ce zici Grigorie???:

  Cartea: LIMONARIUL SAU LIVADA DUHOVNICEASCĂ, edit. REÎNTREGIREA, Alba Iulia, 2014, pag.236-237

  CAPITOLUL 199

  POVESTIREA DESPRE UN CĂLUGĂR OARECARE SIMPLU, CARE A VĂZUT ÎNGERI CÂND SĂVÂRȘEA SFÂNTA EUHARISTIE

  Unul dintre părinți povestea că un călugăr curat și sfânt, vedea îngeri în dreapta și în stânga lui în timp ce săvârșea Proscomidia. Acesta însă luase rânduiala proscomidiei de la eretici și pentru că era nepriceput în dumnezeieștile dogme în simplitatea și nerăutatea lui o spunea așa, neștiind că greșește.

  Prin hotărâre dumnezeiască însă, a venit la el un frate care era priceput în dumnezeiestile dogme. S-a întâmplat ca monahul acesta să săvârșească Sfânta Euharistie de față cu el. Fratele, care era diacon, i-a spus:

  – Slujba pe care o faci, părinte, nu este ortodoxă, ci eretică.

  Bătrânul însă, pentru că vedea îngeri în timp ce săvârșește Sfânta Taină a Euharistiei n-a dat atenție celor spuse, ci le-a disprețuit. Diaconul însă stăruia zicând:

  – Greșești, călugăre! Biserica nu primește acestea. Pentru că bătrânul s-a văzut astfel acuzat și mustrat de către diacon și, totodată, vedea ca de obicei și pe îngeri, i-a întrebat:

  – Diaconul îmi grăiește mie în chipul acesta. Este adevărat ce spune?

  – Ascultă de el, căci are dreptate, i-au răspuns îngerii.

  – Dar pentru ce nu mi-ați spus voi mie asta?, a întrebat bătrânul.

  – Așa a orânduit Dumnezeu, au răspuns ei, ca om pe om să se îndrepte.

  Și atunci s-a îndreptat, mulțumind lui Dumnezeu și fratelui.

  Apreciază

 6. Doamne ajută!
  cine stie mai bine , sa ma ajute oleacă sa inteleg ce nu stiu :
  ca tot veni vorba de Sf. Maxim cu monotelitii.
  bun… Sf. Maxim si ucenicul sau era singuru care s-a impotrivit patriarhului care o emis documentul ala eretic ca de acum inainte asa sa creada toti ?! potrivit ” vietile sfintilor”..
  si ca Sf. Maxim a mers in Roma la Papa ortodox si a reusit sa convoace un Sinod ( local?) care au dat anathemei documentul ala si cu erezia monotelita , nu? si tot veneau peste Sf. Maxim trimisii patriarhului sa-l oblige sa se impartaseasca cu ei…
  si tot asa pana a murit dupa multe patimiri.
  bun….asta in ce an o fost? si atunci la cat timp ( dupa moartea Sf. Maxim?) a fost Sinodul Ecumenic al 6-lea parca la 686 care au dat anatemei pe Serghie, Pirr si etc. si monofizitii ….
  si io ce nu inteleg…e că daca toti erau in comuniune cu patriarhul eretic…de unde au aparut Patriarhii ortodocsi care au intrunit sinodul ? ca inseamna ca Cuv. Maxim nu era el singurul ortodox, altfel de unde s-a ridicat sa-i dea anatemei pe ăia? ca in viata Sf.. Maxim scrie numai de patimirile lui si raspunsurile sale contra ereziei .
  si nici in Pidalion la Sinodu 6 nu scrie nimic de Sf. Maxim ! ( sau n-am vazut io bine?). cum de nu pomeneste Sinodu 6 pe Sf. Maxim ?
  si sinodu 6 o fost dupa moartea Sf. Maxim? la cati ani după? sau cum ?
  Doamne miluiește!

  Apreciază

 7. Domnului să ne rugăm !
  Doamne miluiește !
  Doamne Iisuse Hristoase , Fiul lui Dumnezeu,
  Cela ce esti Calea, Adevarul si Viața , miluiește pe robii Tăi, acestia de mai sus , care și-au luat asupra lor o Cruce mai mare decat puterea si socotinta lor .
  Cel ce ai zis ca ” fara de Mine , nu puteti face nimic”,
  pune strajă gurii lor si îndrepteaza gândurile inimii lor .
  Pacea Ta dăruiește-le lor ,
  lumineaza-le mintea lor ca sa-si vadă nemernicia lor si păcatele
  să si le plângă !
  Că n-ai venit sa chemi pe cei drepti, ci pe păcătosi la pocăintă.
  Asa, Doamne , dăruiește-le lor pocăința desavarșită precum i-ai dat vamesului, desfranatei, fiului risipitor si tlharului de pe cruce.
  Si apoi dupa ce vor fii varsat lacrimi din destul , atunci sa le daruiesti sa simta in inima lor PreaSfintele Tale pătimiri si sa se rastigneasca impreuna cu Tine , ca apoi să învieze impreuna cu Tine si sa slaveasca PreaSfant Numele Tău , Iisuse Hristoase , Cel DeOFiinta cu Tatal si cu Duhul Sfant, Amin.

  Apreciază

 8. Domnilor! Atitudinea dumneavoastra este lipsita de cucernicie fata de Grigorie care s-a exprimat elocvent fara sa va aduca vreun prejudiciu moral dumneavoastra, ceea ce dumneavoastra n-ati facut. El mi se pare ca are o atitudine morala mai ortodoxa decat a dumneavoastra si asta va situeaza in pozitia de ipocriti aparatori ai adevarului de credinta.
  Nu vorbim de validitatea unor chestiuni teologice care oricum ma depasesc ci doar de comportamentul dumneavoastra si modul in care gestionati o discutie.
  De ce l-ati blocat pe Grigorie? Va e frica de o dezbatere pana la capat a acestei probleme? Ceea ce ati facut dumneavoastra se cheama silnicie!

  Stiti voi insiva ce aveti de facut!

  Apreciază

 9. As vrea sa intreb ceva: de ce cei de la Radeni nu mai sunt cum trebuie? Recunosc ca nu m-am informat si nu stiu despre ce poate fi vorba. As vrea sa stiu parerea dumneavoastra despre acest lucru si care sunt luptatorii impotriva ecumenismului care au ramas si care duc lupta asa cum trebuie?

  Apreciază

  • Dragos
   Staretul schitului de la Radeni crede ca nu mai este har la episcopii si preotii ecumenisti care totusi nu au fost condamnati nominal sau caterisiti de un sinod.
   Greseste pentru ca vreun an si ceva, o alta grupare, inspirata de monahul Sava Lavriotul, reprezentata de mai multi preoti nepomenitori pe care pr Pamvo i-a primit in schit, l-a tot invatat ca toti pomenitorii sunt eretici.
   Concluzia logica pe care a tras-o pr Pamvo a fost ca daca toata Biserica formata de cei care nu au intrerupt pomenirea este compusa din eretici reiese ca nu e Biserica si in consecinta nu au har.
   Dar greseste grav si Pamvo si Sava Lavriotul!

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s