Ieromonah Grigorie Sanda – Predică şi lămuriri despre Sinaxa de la Botoşani

grigorie sanda

Ieromonah Grigorie Sanda: Predică la Duminica a II-a după Paști (a Sf.Apostol Toma)

Iubiți credincioși,

Hristos a înviat!

Prima Duminică din Penticostar este Duminica Tomii. Pericopa evanghelică ne vorbeşte despre arătarea Domnului Sfinților Apostoli la opt zile după Înviere. Toma, care lipsise atunci când Domnul li Se arătase prima dată ucenicilor, nu a crezut în mărturia acestora, ci a voit să vadă şi să atingă pentru a crede. Domnul l-a îndemnat să „pună degetul său în semnul cuielor şi mâna sa în coasta Lui” (cf. Ioan 20, 25), iar Toma, chiar mai înainte de a-L atinge, doar pentru că pătrunsese în prezenţa lui Hristos cel Înviat, după cum tâlcuiesc Sfinţii Părinţi, a strigat cu glas mare: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (Ioan 20, 28).

Orice om, care-L va iubi pe Hristos, va fi iubit de Dumnezeu, i Se va arăta Hristos Însuşi, precum S-a arătat multor sfinţi, aleşilor Săi. El Se va arăta celui care cu dragoste fierbinte sărută rănile Lui, care va exclama împreună cu Apostolul Toma: „Domnul Meu şi Dumnezeul meu!“

Astăzi mi-am propus să vă vorbesc despre un eveniment important care s-a desfășurat de curând pe 1 mai, la Botoșani, la Sinaxa nepomenitorilor aflați pe calea împărătească a mărturisirii. Și fiindcă unii dintre frățiile voastre „au văzut și au crezut”, fericim, după cuvântul Mântuitorului, mai ales pe cei care „n-au văzut și au crezut”. Așadar, dați-mi voie să zugrăvesc în câteva cuvinte momentele importante ale Sinaxe:

„1. La ora 11:00 – după o vizită la Schitul Orășeni -, așa cum fusese programată, a început întâlnirea propriu-zisă, la care a participat o audiență numeroasă, care a umplut sala de conferință de la Rapsodia. Prima intervenție, care a bucurat inimile tuturor, fiind o surpriză foarte plăcută, a fost un salut din partea Arhiepiscopului de la Bănceni, Înaltpreasfințitul Longhin Jar, care a mângâiat sufletele celor care de trei ani luptă contra ereziei în România. Salutul a fost citit de la tribună de către părintele Mihail Popescu.

  1. Un călduros salut a adresat și grupul de părinți nepomenitori din Republica Moldova, care au fost alături de noi încă de pe vremea primei sinaxe de la Botoșani, din 2017.
  2. După câte o scurtă alocuțiune aparținând celor doi distinși oaspeți din Grecia, care și-au manifestat bucuria față de existența unor fortărețe ale Ortodoxiei în întreaga lume ortodoxă și au afirmat că, prin lupta antiecumenistă pe care o ducem în toate țările, din ce în ce mai multă lume începe să înțeleagă ce se întâmplă în Biserică și ia atitudine, au fost prezentate două referate, unul aparținând părintelui Theodoros, despre caracterul eretic al papalității, și al doilea părintelui Serafim, despre perspectivele luptei antiecumeniste în acest moment. Referatul Părintelui Theodoros a fost prezentat de către părintele Ioan Ungureanu, iar cel al părintelui Serafim, de către părintele Grigorie Sanda.
  3. Luarea de cuvânt a doamnei doctor Gabriela Naghi a prefațat partea a doua a evenimentului, dedicată scrisorilor adresate conducerii Bisericii Ortodoxe Române, pe teme stringente legate de prezența ereziei ecumeniste în Biserica noastră și necesitatea imperioasă de a-i pune capăt.
  4. Prima scrisoare adresată sinodului BOR, numităBiserica Ortodoxă Română nu are ce căuta în Consiliul Mondial al Ereziilor, este un memoriu documentat în care se arată că participarea Bisericii noastre la CMB a avut doar efecte negative asupra vieții bisericești, pe care a distorsionat-o. Memoriul se încheie cu o solicitare adresată ierarhiei de a renunța la ecumenism, de a retrage BOR din CMB și de a repune spiritualitatea și tradițiile ortodoxe în centrul trăirii adevăratei credințe. Petiția a fost citită de către părintele Claudiu Buză, fiind semnată de aproape 250 de participanți.
  5. Cea de-a doua scrisoare, intitulatăMaica acestui neam este Biserica Ortodoxă Română, prezintă coordonatele vizitei papei eretic Francisc în România, din perspectiva ortodoxă, și cere insistent Patriarhiei să ia o poziție corectă canonic față de acest eveniment și să refuze, după modelul Bisericii bulgare, să acorde binecuvântarea credincioșilor ortodocși pentru a participa la acest eveniment. Petiția a fost lecturată de către teologul Mihai-Silviu Chirilă, fiind semnată de 290 de participanți.
  6. A treia scrisoare, numităSchisma din Ucraina este o altă formă de uniație!demonstrează, cu argumente canonice, că recunoașterea autocefaliei “Bisericii Autocefale Ortodoxe Ucrainene” este un act schismatic, care îi atrage în schismă pe toți cei ce aderă la ea, fiind în plus o nouă formă de uniație. Documentul solicită ierarhiei române nerecunoașterea schismei ucrainene și neintrarea în comuniune cu cei ce o promovează. Petiția a fost lecturată de părintele Cosmin Tripon și a fost semnată de 240 de participanți la sinaxă.
  7. Ultima petiție citită în plenul sinaxei, numităCredincioșii ortodocși nepomenitori au dreptul de a fi îngropați în cimitirele parohiale, a fost un model de notificare pentru credincioșii nepomenitori care doresc să fie îngropați în cimitirele bisericești ortodoxe ale parohiilor de care aparțin. Pornind de la dreptul recunoscut de legea cimitirelor credincioșilor de a formula dorința în privința modului în care doresc să fie îngropați, documentul demonstrează că preoții ecumeniști nu au niciun drept legal sau canonic să refuze credincioșilor locul de îngropare în parohiile ortodoxe, întrucât aceștia nu au fost excomunicați din Biserica Ortodoxă Română, nici nu au părăsit-o în vreun fel.
  8. Întâlnirea s-a încheiat cu citirea de către Părintele Ioan Ungureanu, președintele de onoare al sinaxei, a unei declarații, prin care cei prezenți s-au delimitat de toate erorile adunărilor de la Roman, Satu Mare și Mestecăniș, de toate afirmațiile celor care batjocoresc lupta antiecumenistă a unor Biserici locale și episcopi mărturisitori, ale celor care neagă tainele în bisericile care nu au întrerupt pomenirea. Declarația reafirmă dorința de a continua mărturisirea împotriva ereziei, în primul rând prin nepomenire, iar la cei ce nu au încă curajul sau pregătirea pentru acest pas, prin mărturisire publică, atenționând că atitudinea noastră nu îndeamnă pe nimeni la inactivitate și lipsă de atitudine față de erezie. Documentul a fost semnat de 257 de participanți”. (https://www.marturisireaortodoxa.ro/marturisire-spre-inviere-trei-ani-de-rezistenta-antiecumenista-in-bor-sinaxa-interortodoxa-botosani-ii-1-mai-2019/).

Sinaxa și-a propus să parcurgă evenimentele esențiale ale luptei antiecumeniste, de aceea nu s-a dorit dezbaterea unor probleme importante cu care ne confruntăm (acte electronice, vaccinare obligatorie, homosexualitate, avort, tehnologia 5G etc), concentrându-ne strict pe mărturisirea ortodoxă împotriva panereziei ecumeniste (după modelul elen de a se alege și discuta o singură temă la sinaxele lor). Deasemenea, data desfășurării sinaxei a fost anunțată cu puțin timp în urmă, pentru a evita eventuale ispite și piedici pregătite de cei străini de Adevăr.

La puțin timp după anunțul întâlnirii de la Botoșani, unii creștini au dorit să fie introduse în discuție și alte teme, dintre care cea mai importantă s-a dorit a fi problema actelor personale electronice. Cunoscând că această temă necesită un studiu intens și o pregătire pe măsură, fiind un subiect sensibil ce vizează întreaga societate, am constatat că nu este timp într-o singură zi pentru a epuiza o asemenea tematică; iar lucrul început și neterminat generează confuzie și neînțelegere. Cele înfăptuite le-am gândit și realizat cu multă luare aminte, cu studiu și împreună sfătuire.

Pentru că am specificat acest lucru, amintim că problema biometriei și cea a actelor electronice ne preocupă pe fiecare dintre noi, părinții nepomenitori, dorind să găsim căi potrivite de analizare  cu rigurozitate a problemei.

Actele electronice sunt, după învățăturile și profețiile Sfinților (ex. Sf. Paisie Aghioritul), premergătoare pecetluirii de care amintește Cartea Apocalipsei. Știm cu toții că prin fiecare pas pe care îl parcurgem pe calea pecetluirii, Harul lui Dumnezeu se retrage, slăbind puterile sufletești ale omului. Întunecându-i-se mintea, în cele din urmă nu va putea să se opună pecetluirii. Aceste lucruri le-am mai spus și în alte predici, cateheze și sfătuiri, și le vom aminti de câte ori este nevoie.

Prin acest cuvânt, cunoscând nevoile duhovnicești ale păstoriților și doleanțele arzătoare ale frățiilor voastre legate de problema actelor electronice, pe care nu le-am putut aborda la Botoșani, am ținut să fac aceste precizări pentru a îndepărta temeri, îndoieli și tulburări nedorite.

Neînțelegerile apărute zilele acestea în mediul virtual ne cer să facem o scurtă analiză pentru a nu umbri aportul fiecăruia în informarea și luminarea poporului. Mulțumim pe această cale situ-rilor OrtodoxInfo și Mărturisirea Ortodoxă pentru profesionalism, jerfelnicie, actualitate și obiectivitate. Trag nădejdea că micile neînțelegeri apărute ne vor conduce la un dialog constructiv, ziditor și întăritor în lupta comună pe care o ducem împotriva ecumenismului, apostaziei și pecetluirii antihristice.

Iubiți credincioși,

Întorcându-ne la textul Sfintei Scripturi de astăzi, încheiem prin a spune că tot ceea ce este scris în Evanghelie este scris cu un singur scop: ca să credem ca Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă: să nu așteptăm un alt Mesia și Mântuitor al lumii, fiindcă Cel care trebuia să vină a venit. Înfățișându-Se lui Toma, Domnul Cel preabun ne-a ajutat pe noi toți să credem mai lesne în El, Cel înviat și viu si, prin aceasta credința, să avem adevărul veșnic și viața veșnică. Și crezând să strigăm cu Sfântul Apostol Toma: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”

Hristos a înviat!

Sursa:

https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2019/05/05/ieromonah-grigorie-sanda-predica-la-duminica-a-ii-a-dupa-pasti-a-sf-apostol-toma/