La Valea Uzului 700 de români au sărbătorit ziua Armatei

Circa 700 de oameni din toată țara au sărbătorit, vineri după-amiază, Ziua Armatei Române în cimitirul internațional de la Valea Uzului. Deplasarea a fost organizată în principal de Asociaţia Calea Neamului şi Frăţia Ortodoxă. Ideea lansată pe internet a fost ca 149 de români să poarte 149 de torţe în memoria celor 149 de militari români care au murit aici.Vezi: [(AICI)]

 La Valea Uzului au ajuns 170 de torţe, acestea au fost purtate de 170 de cetăţeni mulţi îmbrăcaţi în straie populare. Cei 170 de români care purtau tortele urmaţi de alţi 50-60 au intrat în marş în cimitir unde se aflau deja câteva sute de persoane.

Comemorarea a început cu intonarea imnului naţional, apoi s-a continuat cu o slujbă religioasă, de pomenire, oficiată de un sobor de preoți. Dupa care au fost citite numele celor 149 de soldaţi români care conform documentelor se afla înmormântaţi în Cimitirul militar din Valea Uzului. După rostirea fiecărui nume, mulţimea a răspuns: “prezent” şi un român care purta o torţă a defilat prin fata monumentului.

 Primarul Constantin Toma a oferit distincţia “Ful Văii Uzului” acelor persoane care, pe 6 iunie 2019, au fost primele care au reuşit să pătrundă în cimitirul militar. Datorită acestora au putut fi sfinţite crucile şi monumentul central în formă de cruce maramureşeancă. La acea dată maghiari aduşi din judeţele Harghita şi Covasna au încercat să formeze un lanţ uman pentru a împiedica românii să intre în ceea ce ei considerau a fii „un cimitir unguresc”. În fapt în cimitirul internaţional sunt îngropaţi soldaţi de 8 naţionalităţi.

Primarul orașului băcăuan Dărmănești, Constantin Toma a spus în discursul sau despre Valea Uzului:

„Acum 100 de ani, acești oameni s-au jertfit pentru libertatea noastră. Mulțumesc fiecăruia dintre voi și vă sunt veșnic dator pentru că ați ales să vă rupeți din timpul vostru și să veniți aici, alături de cei de pe Valea Trotușului, de pe Valea Uzului, de pe Valea Tazlăului, să cinstim împreună eroii români.

 Nu am încercat, prin ceea ce am făcut noi, decât să cinstim memoria eroilor români, n-am vrut și nu dorim să stricăm pacea și liniștea din țara românească. Dar nu am putut să stăm impasibili la ceea ce s-a întâmplat în acest cimitir, timp de mai bine de 50 ani. Faptul că noi am pus aici câteva cruci simbolice, în memoria celor care au apărat acest ținut, nu cred că este un lucru greșit. Faptul că am ridicat acest monument, în memoria tuturor eroilor care sunt înhumați aici, cred că este un lucru absolut normal în anul 2019”

Presa nemulțumită

Dacă la Valea Uzului pe 25 octombrie 2019 se lasă cu scandal şi altercații toate agențiile de știri ar vorbit doar despre asta, nu s-a întâmplat însă nimic așa că au tăcut aproape toţi. Ceremonia a decurs extrem de frumos iar la sfârşit participanţi au decis să pună câte o lumânare sau o candelă la fiecare mormânt din cimitir.

Sursa: razboiulinformational.ro

Schimbarea veșmintelor și așezarea în raclă a moaștelor Sfântului Ierarh DIONISIE ERHAN, episcopul Cetății Albe

Pomenirea Sfântului Ierarh Dionisie Erhan, episcopul Cetății Albe și Ismailului (sfânt cu moaște întregi)- 17 septembrie

Avem ocazia să ne închinăm noului Sfânt Ierarh Dionisie Erhan, în aceste zile, căci fragmente din moștele sale au fost aduse la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, alături de cele ale Sfintei Mucenițe Filofteia în București (dealul Patriarhiei).

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul Bucureștilor

Image result for sf dimitrie cel nou

Sfântul Cuvios Părinte Dimitrie cel Nou a trăit pe vremea binecredincioșilor împărați româno-bulgari (secolele XII-XIV), într-un sat mic numit Basarabov sau Basarabi, așezat pe apa Lomului. S-a născut din părinți săraci, dar buni creștini dreptmăritori.

Încă din copilărie, Sfântul nu s-a deprins la învățături înalte, nici la meșteșuguri strălucite, nici la măiestrite neguțătorii, ori la desfătările copilărești și la alte plăceri cu care se îndeletnicesc tinerii cei iubitori de lume și de cele ale lumii, ci s-a îndeletnicit cu meșteșugul meșteșugurilor: lucrarea faptelor bune, a smereniei și a rugăciunii, ca și Avraam, Isaac și Iacob; deoarece prin astfel de virtuți cu înlesnire se învrednicește omul a vorbi cu Dumnezeu și degrabă se împrietenește cu El, făcându-se bineplăcut Lui.

Dintru început, fericitul se îndeletnicea, cu luare aminte și osârdie, cu pășunatul vitelor satului său, precum odinioară Iacob păștea turmele lui Laban. După ce cu sârguință și cu nevoință s-a ostenit destulă vreme în această smerită ascultare, pe toate cele ale lumii ca pe un nimic socotindu-le, s-a retras într-o peșteră pe apa Lomului în sus, unde era o mănăstire. Aici a primit schima monahală, fugind de rudenii, prieteni și cunoscuți.

Apoi, prin viața cea cu totul îmbunătățită, izbăvindu-se de orice ispită, a început, ca un viteaz ostaș al lui Hristos, să alerge spre luptele cele mai anevoioase și duhovnicești: post aspru, priveghere și rugăciune de toată noaptea, sporind acestea cu smerita cugetare întru frica lui Dumnezeu, lucrări care i-au adus măsura întregii înțelepciuni, din care se naște curăția vieții și podoaba faptelor monahicești.

Că, de n-ar fi fost întru acest chip, nu s-ar fi învrednicit să fie și după moarte nestricăcios și, de nu și-ar fi agonisit prin lucrarea faptelor bune harul Sfântului Duh, în puterea căruia trupul său și până acum se păstrează întreg și înmiresmat, n-ar fi săvârşit atâtea minuni, despre care vom vorbi mai jos.

După ce s-a făcut desăvârșit întru toate faptele bune, ajungând a fi „bărbat desăvârșit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4, 13), și, pe când a mai viețui în trup i se părea o adevărată pagubă, iar a zbura spre veșnicele locașuri – o neprețuită dobândă, Dumnezeu, pe Care-L iubea și pe Care-L dorise, a hotărât să-l mute din „cele de aici”.

Și iată că, din tainica descoperire dumnezeiască, mai dinainte cunoscându-și sfârșitul și, culcându-se între două pietre mari ce se aflau acolo, aproape de peșteră, tocmai pe țărmul Lomului, și-a dat strălucitul său suflet în mâna lui Dumnezeu, iar mult truditul lui trup multă vreme a rămas nevătămat între acele două pietre.

Odată, s-a revărsat apa Lomului, încât prăbușea copacii de pe țărmuri, surpa podurile și aducea cu ea bolovani mari. Atunci s-au surpat lespezile care acopereau trupul sfințit al Cuviosului Dimitrie cel Nou și moaștele au căzut în apă, rămânând vreme îndelungată acolo, ca o neprețuită comoară duhovnicească.

Apoi s-a arătat Cuviosul, în vis, unei copile, care era chinuită de duh necurat, arătându-i locul și zicându-i: „Eu te voi vindeca, dacă părinții tăi mă vor scoate din apă“! Dimineața, copila a spus părinților visul pe care l-a avut.

Atunci, adunându-se preoți și oameni mulți, s-au dus toți la locul descoperit copilei în vis, unde adeseori se ivea o lumină, care se socotea de cei de rând a fi semn că acolo era o comoară. Căutând cu de-amănuntul, au aflat sfintele lui moaște în prundiș, după cum se arătase copilei, le-au scos întregi, strălucind ca aurul, și le-au dus în satul Basarabov.

Vestea despre aflarea cinstitelor moaște a străbătut toate împrejurimile și a ajuns și la urechile domnitorului Țării Românești. Acesta îndată a trimis preoți și boieri, ca să aducă în țara noastră moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie.

Mergând trimișii domnești în satul Basarabov, au luat moaștele Cuviosului și au pornit către Țara Românească. Însă, ajungând cu acestea până la o localitate ce se numea Ruse, aproape de o fântână, au lăsat sfintele moaște, de vreme ce – prin dumnezeiască minune – n-au putut să le ducă mai departe.

Iar preoții și boierii, văzând aceasta și nedumirindu-se ce vor face, s-au sfătuit să înjuge două junici tinere la carul în care se aflau moaștele Sfântului și să le lase să meargă încotro vor vrea, socotind – cu dreptate – că aceasta va fi voia Cuviosului. Și – o, minune! – junicile s-au întors îndată cu moaștele Sfântului înapoi la Basarabov, oprindu-se în mijlocul satului.

Drept aceea, preoții și boierii s-au întors fără nicio ispravă și au spus domnitorului toate cele ce au văzut. Atunci domnitorul Țării Românești a trimis din nou boieri cu bani și au făcut o biserică în numele Cuviosului Dimitrie, acolo unde s-a oprit Sfântul.

Multe minuni a săvârșit celor care au năzuit cu credință către el. Despre acestea vom istorisi câteva dintre cele ce s-au însemnat de martori ai acestora demni de crezare.

Astfel, două femei surori, anume Aspra și Ecaterina din Cernavodă, au făcut o biserică preafrumoasă, punându-i hramul Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și s-au sfătuit între ele cum ar putea să ia vreo părticică din moaștele Sfântului Dimitrie, ca să o aducă în biserica lor; întrucât a le lua cu totul socoteau că nu va vrea Sfântul, precum a și fost.

Deci, venind cu smerenie și cu evlavie și închinându-se Sfântului, au luat în taină o mică părticică din moaștele lui și, vrând să se ducă cu căruțele lor, caii nicidecum n-au putut a se mișca din locul acela, deși vizitii îi băteau mereu. Atunci, coborând din căruțe, cu lacrimi au alergat și au căzut la moaștele Sfântului și, punând părticica la locul ei, s-au rugat să le ierte greșeala; și așa, izbăvindu-se de nevăzuta oprire, s-au dus cu pace în satul lor.

Altă dată, a venit Părintele Mitropolit al Târnovei, anume Nichifor, cu soborul lui, ca să se închine cinstitelor moaște ale Sfântului Dimitrie.

Și, închinându-se mai întâi Mitropolitul și sărutând sfintele moaște, s-a depărtat puțin și a șezut pe un scaun; după aceea, mergând pe rând toți ceilalți din sobor și sărutând sfintele moaște, un oarecare monah, anume Lavrentie, în vremea sărutării, încercând să rupă cu gura o mică părticică din moaștele Sfântului, a rămas cu gura deschisă; și toți, privind spre el și văzându-l cu gura deschisă, nu pricepeau ce a pătimit, iar Mitropolitul i-a poruncit să se dea la o parte, ca să se închine și ceilalți.

Dar el, fiind mut și fără glas, de-abia s-a depărtat puțin de la racla Sfântului. După ce au ieșit toți, a căzut cu lacrimi la moaștele Sfântului, cerându-și iertare, și astfel i s-a dezlegat limba și a grăit ca mai înainte. A mers apoi cu Mitropolitul la cel care-i găzduia și i-a spus toate cele ce a pătimit. Iar el a zis: „O! Păcătosule, cum n-ai socotit, că de-ar fi fost să se împartă sfintele moaște la toți care vin să se închine lor, până acum n-ar mai fi rămas nimic. Deci, de acum pocăiește-te, că ai greșit lui Dumnezeu și Sfântului”.

Un iubitor de Dumnezeu, Episcop al Preslavului, anume Ioanichie, căzând într-o boală foarte grea, era purtat de patru inși și, neputând a se vindeca, l-au dus în biserica Sfântului Dimitrie. Acolo l-au pus jos cu așternutul lui și, slujindu-se Sfânta Liturghie, după trei ceasuri s-a ridicat sănătos și umbla pe picioarele sale, lăudând pe Sfântul și mulțumindu-i.

Între anii 1769 și 1774, fiind război între împărăția Rusiei și Poarta Otomană și cuprinzând rușii, cu armatele, țările românești, generalul Petru Saltîkov a trecut Dunărea și, pornind război asupra Rusciucului, a ocupat și câteva sate de peste Dunăre, între care și satul Basarabov, unde se aflau moaștele Sfântului, pe care, luându-le, voia să le trimită în Rusia.

Un creștin dreptcredincios, anume Hagi Dimitrie, aflându-se într-acea vreme lângă general, a căzut înaintea lui cu rugăminte, ca să nu înstrăineze sfintele moaște, ci să le dăruiască Ţării Româneşti, pentru pagubele şi suferinţele pe care le-au pătimit locuitorii ei din pricina războiului și s-o mângâie cu acest dar. Înduplecându-se, generalul a dăruit sfintele moaște Țării Românești.

În anul 1774, pe timpul Mitropolitului Grigorie al II-lea al Țării Românești (1760-1787), primindu-le tot poporul cu mare cinste și evlavie, le-a așezat în biserica cea mare a Sfintei Mitropolii a Munteniei.

Și îndată a simțit poporul ocrotirea și sprijinul Sfântului, întrucât nu numai că a încetat războiul dintre ruși și turci, ci a contenit și boala ciumei cea înfricoșătoare. Și mult ajutor și mare folos câștigă toți cei care cu credință se închină la moaștele Sfântului!

De atunci și până astăzi au rămas în biserica aceasta, chiar dacă, în vremurile de prigoană ateistă, necredincioșii au dorit să le scoată afară și să dărâme din temelii biserica și reşedinţa patriarhală. Dar Sfântul Dimitrie nu a îngăduit aceasta, ci a făcut să cadă tirania și a păzit neatinsă catedrala care-i adăpostește cinstitele moaște.

CRUCEA BATJOCORITĂ PE CAPACELE DE CANALIZARE… ȘI LA IAȘI

CRUCEA BATJOCORITĂ PE CAPACELE DE CANALIZARE… ȘI LA IAȘI

CANONUL 73 Trulan (SEMNUL CRUCII SĂ NU SE PUNĂ ORIUNDE)

De viaţă făcătoarea cruce, arătându-ne nouă mântuirea, se cade ca noi să punem toată stăruinţa spre a-i da toată cinstea cuvenită aceleia prin care am fost mântuiţi de căderea cea veche. Drept aceea, dându-i ei în­chinăciune şi cu gândul şi cu cuvântul şi cu simţirea, poruncim să se şteargă cu totul semnele crucii făcute de oarecare pe pământ (pe jos, pe pardoseli), ca nu cumva, prin călcarea de către cei care umblă, să fie bat­jocorit acest semn al biruinţei noastre. Orânduim, aşadar, să se afuriseas­că cei ce de acum înainte ar face chipul crucii pe pământ (pe pardoseli).

În zilele pelerinajului la Cuvioasa maica noastră Parascheva de la Iași – octombrie 2019:

Mai  multe capace de canalizare cu stema Municipiului Iași, pe care este reprezentată Sfânta Cruce a creștinilor, au apărut în centrul Iașiului, vizavi de Catedrala Mitropolitană, pe spațiul din fața Consiliului Local Iași (clădirea Primăriei). În apropiere (în spate) se află și Casa de oaspeți „Sfântul Nicolae” (și colegiul cu același nume), un fel de hotel al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, acolo unde sunt cazați ierarhi și preoți veniți din toată țara la sărbătoarea Sfintei Parascheva. Mai mult, chiar în dreptul colțului de nord-est al clădirii Mitropoliei sunt astfel de capace de canalizare.

Oamenii neștiutori calcă în picioare fără să-și dea seama sau fără să le pese, simbolul sfânt al creștinilor. Preoți și ierarhi trec nepăsători pe lângă și poate chiar și ei batjocoresc Crucea în același mod.

Nu știu când au apărut, căci în anii trecuți nu erau. Probabil o dată cu renovarea zonei, în 2018 su 2017?

Și nu s-au limitat numai la acea zonă.

Cuiva i-a trecut prin cap ca și pe traseul pelerinilor (străzile pe unde se face rândul pelerinilor ce așteaptă să se închine la moaște) să pună un astfel de capac. Din păcate, nu am reușit să fac o poza, căci stând la rând, s-a trecut repede peste acea porțiune de trotuar. Așadar, mii sau zeci de mii de pelerini calcă Sfânta Cruce în picioare, poate fără să vadă, fără să știe sau făra să realizeze acest păcat.

Stema Municipiul Iași

Probabil mulți vă aduceți aminte că aceeași situație a existat (și încă există) și la București:

Image result for cruce pe capace de canalizare la bucuresti

Apel pentru schimbarea capacelor de canalizare din Lipscani pe care se afla Sfanta Cruce

Și se pare că Patriarhia a reacționat la sesizările credincioșilor, dar extrem de timit și fără rezultat:

Biserica cere eliminarea capacelor de canal pentru ca semnul crucii sa nu mai fie calcat in picioare

Oprescu, somat de BOR sa schimbe capacele de canal care au semnul crucii

Cum e batjocorit semnul Sfintei Cruci și stema cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie în București

Să fie oare posibil? Pecetluirea cu semnul fiarei prin televizoare și telefoane cu ajutorul tehnologiei 5G

 

,,Sunt oare telefoanele și televizoarele inteligente unelte de cipare nano-bio-metrică în masă?
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2… https://www.researchgate.net/publicat…).
Din al doilea link reiese că există tehnologia de conectare a nanomaterialelor la ADN-ul uman prin fotografierea telefonică).
https://www.theorganicprepper.com/chi…
https://people.csail.mit.edu/fadel/pa…
https://www.youtube.com/watch?v=a3EHr… – despre dezbaterea asupra vaccinarii;
http://unwittingvictim.com/Symptoms.html – targeted individuals
https://www.slideshare.net/sunnysmith…

#SmartPhone&SmartTVChippingEntireFamily

PENTRU O BUNĂ ÎNȚELEGERE A SUBIECTULUI SE RECOMANDĂ VIZIONAREA ACESTUI VIDEOCLIP DE 2 ORI: ODATĂ FĂRĂ TRADUCERE – pentru a se vedea mai ușor mesajele de pe fundal, și ODATĂ CU TRADUCEREA ACTIVATĂ – pentru a beneficia de explicații suplimentare!
De-asemenea, e nevoie și de verificarea link-urilor atașate în descriere. ”

Documentar – APOCALIPSA 5G : UN EVENIMENT DE EXTINCȚIE – tradus în română

 

Sunteți încă în concepția greșită că expunerea necontrolată la câmpuri electromagnetice (EMF) și radiofrecvență (RF) nu are nici o importanță? Vă îndemn să vizionați acest documentar, „Apocalipsa 5G – Evenimentul de extincție” de Sasha Stone, cu subtitrare în limba română, pentru a-ți completa cunoștințele pe această temă și înțelege mai multe și mai profund despre 5G. Dincolo de teoriile conspirației, cum greșit le place unora să spună, știința este dincolo de orice dubiu pentru a justifica îngrijorarea cu privire la 5G.

 

DEZBATERE PUBLICĂ la Ministerul Comunicațiilor – luni 28 octombrie – privind tehnologia 5G (rețelele de comunicații electronice)

Dezbatere publică la MCSI, luni, 28.10.2019, ora 10:30

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicărepublicată, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), organizează luni, 28 octombrie 2019, ora 10:30, la sediul MCSI (B-dul. Libertății nr. 14, sector 5, sala de consiliu nr. 1, etaj 2), ședința publică de dezbatere a proiectului Ordonanței de Urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 1. Ordinea de zi a ședinței cuprinde următoarele:
 • deschiderea ședinței, semnarea listei de prezență, prezentarea ordinii de zi, stabilirea listei cu persoanele înscrise la cuvânt, prezentarea regulamentului de desfășurare a luării de cuvânt;
 • prezentarea proiectului de act normativ;
 • prezentarea și discutarea observațiilor și propunerilor referitoare la proiectul de act normativ.
 1. Modalitatea de colectare a recomandărilor/observațiilor:

Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită observațiile și/sau propunerile punctuale, în format .doc, la adresa de email: consultare.publica@comunicatii.gov.ro.

Termenul limită de transmitere a observațiilor și propunerilor este data de 24 octombrie 2019, ora 12:00, fiind necesară menționarea datelor de contact ale expeditorului, precum și data trimiterii.

 1. Modalitatea de înscriere:

Înscrierea la dezbaterea publică se face la adresa de email: consultare.publica@comunicatii.gov.ro, până la data de 23.08.2019, ora 10:00.  Pentru înscriere sunt necesare: numele și prenumele, seria și numărul documentului de identitate, precum și afilierea instituțională (sau mențiunea „nu este cazul”). Fiecare participant va specifica dacă dorește sau nu luarea cuvântului.

Participarea la dezbatere va fi admisă în limita locurilor disponibile (50 de locuri), în ordinea înscrierii.

 1. Accesul la dezbatere:

Accesul se va realiza pe baza documentului de identitate, în data de 28.10.2019, în intervalul orar 09:45 – 10:20.

 1. Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.
 2. Timpul alocat luării cuvântului: 5 minute, fără posibilitatea prelungirii alocuțiunii.
 3. Încheierea dezbaterii:

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție”.

 1. Participanți:

La această dezbatere sunt invitați să participe toți cei interesați, în limita locurilor disponibile: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate sau ai mass-media.

Următoarele instituții vor fi reprezentate în cadrul dezbaterii publice:

 • Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI);
 • Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM);
 • Asociația Operatorilor Mobili din România (AOMR).

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul MCSI (https://www.comunicatii.gov.ro), rubrica Transparență decizională – Proiecte de Acte Normative.

Sursa:

Dezbatere publică la MCSI, luni, 28.10.2019, ora 10:30