SCRISOAREA lui Gheron Gavriil athonitul către ereziarhul Bartolomeu: „Sunteți un dușman al Dumnezeului nostru Treimic și al Maicii Domnului”

Starețul Gavriil din Karyes de la Mănăstirea Cutlumuș, l-a numit pe Patriarhul Bartolomeu, dușman și trădător al Bisericii, pentru încălcarea canoanelor și propovăduirea ereziilor. Monahul atonit l-a îndemnat pe conducătorul Fanarului să se pocăiască și să părăsească panta alunecoasă, care dăunează unității inter-Ortodoxe a milioane de creștini ortodocși din întreaga lume. O scrisoare deschisă a lui Gheron Gabriel Atonitul, din 24 octombrie 2019, adresată Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului, a fost publicată pe 4 noiembrie 2019 de către katanixi.gr. 

UJO prezintă o traducere a acestei scrisori din limba greacă.

„Sanctitatea Voastră,

În timpul vizitei recente pe care ați făcut-o în Sfântul Munte al Maicii Domnului, Fecioara Maria, am dorit cu adevărat să primesc binecuvântarea Voastră și să vă sărut picioarele, dar nu am putut face acest lucru, deoarece este de mult timp, imoral. Vreți să auziți de ce?

 1. În dialoguri fructuoase și ingenioase cu ereticii, ați trădat Biserica Cea Una, Ortodoxia, recunoscând de nenumărate ori „diversitatea” în învățăturile sfinte ale Bisericii noastre și caracterul ecleziastic în adunările sectare monofizite, papa și protestanții Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu și iconoclaști; mai devreme, i-ați blestemat oficial și ireversibil pe Sfinții Părinți ca „victime nefericite ale șarpelui cel rău ” pentru a vă considera eliberat de nevoia de a asculta chemările lor inspirate de Dumnezeu.

 1. Sunteți un dușman al Dumnezeului nostru Treimic și al Maicii Domnului, deoarece întrețineți prietenia instituțională cu eretici conștienți  nepocăiți și neamuri corupte și păcătoase și auto-afurisite, primați ai ereziilor (Tit 3, 11), înaintașii necinstirii, și odată cu ei veți avea același viitor sterp, departe de Pământul Viu, dacă nu vă veți întoarce la Credință. Căci Sfântul Hrisostom spune: „Cel care acceptă pe dușmanii țarului, nu poate fi un prieten al țarului, nu este demn de viață, dar este lăsat să meargă împreună cu dușmanii săi și el își îndură mâinile” și că „ura” pentru dragostea lui Hristos este mult mai bună decât prietenia de dragul Lui ”. Nu vă amintiți cuvintele inspirate de Dumnezeu din Sfânta Scriptură: „Că Dumnezeu urăşte deopotrivă şi pe nelegiuiţi şi nelegiuirea lor.”? (Înțelepciunea lui Solomon 14, 9)

 1. Din cauza bolii voastre patriarhale și sub protecția voastră, orice erezie și inovație au fost răspândite nu numai în eparhiile Tronului, ci și în Biserica Greciei sau în altă parte. Clerul vostru, conferințele onorifice și publicațiile teologilor și gânditorilor, laudătorii „Patriarhatului vostru luminat”, care au primit premii de la Sanctitatea Voastră, sunt toți pionieri și exarhi ai tuturor noilor erori teologice și inovații instituționale, de la teologia post-patristică și ecologică și cultul păgân al Pământului la reinstalarea schismaticilor din Ucraina fără pocăința acestora din urmă. Toți acești lupi spirituali, care sunt condamnați public de clerul și turma ortodoxă, sunt recunoscuți și îndreptățiți de voi, iar voi sunteți păstorul și Patronul lor; în formularea patristică, sunteți în  mod absolut în totalitate vinovat împreună cu ei: „Cum poate el să nu fie egal cu ei în răutatea lui <…>?”

 1. Fiind un alt papă, de trei decenii, cultivați o percepție în universalitatea Bisericii pe care o dorește orice „episcop” și în special Patriarhul Ecumenic ceea ce dorește, devine  în  mod arbitrar legea Bisericii. Cât de mult sunteți judecat, ca și Papa, de toți Sfinții pe care îi judecați pentru asta! Cât de potrivită pentru voi este condamnarea Sfântului Palama a ereticului osândit, predecesorul vostru – Patriarhul Ioan Kaleka: „el însuși a fost Sinodul … …”.

 1. Prin acțiunile și învățăturile voastre, nu cinstiți Canoanele Apostolice ale Sfintelor Sinoade Locale și Ecumenice și învățăturile Părinților, care interzic strict rugăciunile comune, prietenia și conslujirea cu ereticii, în timp ce Biserica consideră că „nu este corect pentru ortodocși, căci sfintele canoane nu pot fi schimbate pe  jumătate …”. Astfel, arătați că nu credeți în Dumnezeu, în nemurirea sufletului, în lumea nevăzută, în Rai și în iad, în Înfricoșătoarea Judecată de Apoi și în pedeapsă. Poate, Sanctitatea Voastră, întâlnirile dvs. frecvente cu reprezentanți și filantropi masoni și din alte ordine apropiate, vă atestă și vă întăresc statutul și poziția dvs. oarecum misterioasă și înaltă, care sunt incompatibile și vrăjmașe credinței Ortodoxe?

 1. Din păcate, cei care sunt familiarizați cu conducerea tactică a Sanctității Voastre și a angajaților dumneavoastră, care nu intuiesc tratatele bisericești legitime, cei care se opun metodelor voastre de răspândire a ecumenismului, sunt izolați în propriul mediu și sunt obligați să se retragă sau să rămână tăcuți. Acolo unde este posibil, folosiți pârghiile politice, așa cum a fost în cazul Sfântului Munte, și ceea ce Sfântul Atanasie cel Mare consideră a fi specific ereziei arianismului <…>.

Desigur, Sanctitatea Voastră ati mărturisit Ortodoxia în declarațiile voastre de multe ori, dar acestea sunt contrare acțiunilor voastre și datoriei voastre principale. Cu toate acestea, după Grigorie Palama, chiar dacă ați avea cele mai mici îndoieli cu privire la Ortodoxie, nu ați fi demn de rangul sfânt <…>.

Ați forțat sufletul fiecărui grec ortodox să facă față dilemei: „fie să te dedici iubirii Dumnezeului-Om Hristos, fie archon-patriarhului eretic”. Acest lucru este exact ceea ce Sfântul Chiril al Alexandriei a scris Primatului eretic al Constantinopolului și predecesorului vostru, Nestorie, în urmă cu 1600 de ani: „Ce s-a întâmplat cu noi cărora ni se cere prin evlavie să-L iubim pe Hristos Mântuitorul mai presus de noi? <…> „Fără îndoială, Sanctitatea Voastră, daunele pe care le-ați provocat Trupului lui Hristos, Bisericii, constituie o revoltă împotriva Mântuitorului Însuși.

Timp de 28 de ani de Patriarhat, nu ați luminat niciodată inimile adevăraților creștini ortodocși -ați luminat doar inimile seculare ale creaturilor care aduc onoruri „prinților acestei lumi demonice”, nu pentru gloria Ortodoxiei mântuitoare, ci pentru răsturnarea Ortodoxiei inițiate de Sanctitatea Voastră, în toate modurile posibile.

Sanctitatea Voastră,

Pocăiți-vă și coborâți de pe calea largă și alunecoasă pe care o parcurgeți în mod constant, ceea ce este în detrimentul credinței Ortodoxe și al unității inter-Ortodoxe a milioane de suflete botezate, pentru care veți da un răspuns „ecumenic” temător Dreptului Judecător.  Feriți-vă  că iadul necreat și nesfârșit este plin de ierarhi și patriarhi nepocăiți, căci istoria Bisericii cunoaște perfect ereziarhii afurisiți, înalta lor ținută, primul dintre ei fiind Apostolul căzut, trădătorul Iuda Iscarioteanul, deoarece Judecata divină va începe cu noi, oamenii bisericii: „Căci vremea este ca să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu; şi dacă începe întâi de la noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?”(1 Pet. 4:17).

Deci, „umblaţi”  Sanctitatea Voastră,” cât aveţi Lumina ca să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge” (Ioan 12, 35, 9, 4).

Monahul G. Gavriil,

Chilia Cutlumuș a Cinstitului Hristodulos din Patmos”.

Conform raportului UJO, în perioada 19-22 octombrie, Patriarhul Bartolomeu a făcut o vizită la Athos pentru a participa la sărbătorirea a 200 de ani de la pomenirea catolicilor din Mănăstirea Xenofon. 5 „episcopi” ai Bisericii Ortodoxe din Ucraina (Ed. BOaU) l-au însoțit pe patriarh în această vizită, în Sfantul Munte Athos .

Athonite geronta – to Phanar head: Repent and leave a slippery slope

Via: marturisireaortodoxa.ro

20 de gânduri despre „SCRISOAREA lui Gheron Gavriil athonitul către ereziarhul Bartolomeu: „Sunteți un dușman al Dumnezeului nostru Treimic și al Maicii Domnului”

 1. Danielvla,v-aș ruga să-mi permiteţi un drept la replică pt. domnul MSC ,la articolul de pe site-ul dânsului -,,Întrebare pt. monahul Sava…”,căci nu-i chip cu dânsul să porţi un dialog cinstit. Dânsul nu lasă acolo să scrie decât pe cine vrea dânsul ,cât vrea dânsul și când vrea dânsul, totul cu scopul de a manipula și de a impune direcţia de dânsul dorită.
  Ceea ce nu se încadrează ideologiei dânsului ,nu permite să apară pe site. Orișicum nu vreau să continui să vorbesc despre felul manipulator ,dezbinător și denigrator în care se folosește de site-ul respectiv.

  Din start vreau să menţionez că nu mă interesează discuţia despre cum sunt numiţi cei care sunt în comuniune cu ecumeniștii /cu erezia sau părtașii la erezie, pt. că acest aspect Biserica îl va hotărâ ,poate un viitor Sinod …ortodox, nu ecumenist.
  Acest subiect este întreţinut de unii pt. a crea dezbinare.Este un subiect care excede competenţa noastră.
  Problema adevărată este erezia și lupta cu ea ,nu cum sunt numiţi cei care participă la ea. Asta e treaba Sinodului să hotărească ,să judece, ,să decidă.

  Acuma,pt. dl. Mihai S.C.:
  D-le Mihai,comuniunea cu ecumeniștii, indiferent de cugetul celui aflat în această comuniune, îl face pe acela părtaș la erezie sau nu? Îl face pe acela participant la slujbele lor, la mărturisirea lor de credință sau nu? Se află acela unit cu o comunitate de oameni care neagă adevărul, care neagă învățătura Bisericii, care acceptă și mărturisește o învățătură de credință eretică, hulitoare? Este în comuniune cu ei, adică mărturisește împreună cu ei, adică participă la mărturisirea lor de credință (căci asta înseamnă comuniunea) ,la erezia lor?
  Dacă părtãșia la erezie, nu are consecințe în plan soteriologic, atunci’ ce rost mai are îngrădirea de erezie?
  Problema reală nu este cum sunt numiţi cei care se află în comuniune cu erezia, ci dacă comuniunea cu ereticii /cu ecumeniștii îi face părtași la erezie /participanţi la erezie /la hulă împotriva Adevărului ,pe cei aflaţi în comuniune cu ecumeniștii.
  Nu vorbim aici de gradul de vinovăţie a cuiva ,pe care un Sinod îl va decide sau Dumnezeu la Judecata Sa ,ci vorbim de fapta în sine ,de păcatul în sine ,de părtășia la erezie /comuniunea cu erezia.
  Dacă participarea la erezie, prin comuniunea cu ecumeniștii îi afectează sau nu. Dacă îi ţine în erezie, în comuniune cu erezia sau nu.
  Problema nu este cum sunt numiţi, ci dacă pe cei aflaţi în comuniune cu ecumeniștii, cu erezia îi afectează acest lucru sau nu. Dacă este permisă participarea la erezie sau nu.
  Pt. că în esență, comuniunea cu ecumeniștii în acest moment, post Creta, când erezia a fost acceptată sinodal, înseamnă pt. cei aflaţi în comuniune cu ei, mărturisirea aceleiași credințe cu a lor, participarea la mărturisirea lor de credință, indiferent de cugetul celui aflat în comuniune cu ecumeniștii, ba chiar mult mai grav, dacă este vorba de persoane cu cuget ortodox participante la mărturisirea de credință ecumenistă./eretică.
  În momentul acesta, toţi cei aflaţi în comuniune cu ecumeniștii, cu erezia lor/părtași la erezia lor, sunt în erezie /părtași la erezia lor.
  Nu este o învinuire a lor ,o acuzare a lor ,ci un semnal de alarmă tras,o atenţionare. Asta ne interesează. Nu cum sunt numiţi cei aflaţi în comuniune cu ecumeniștii.
  Asta un Sinod va decide, va judeca această situație, gradul de vinovăţie al fiecăruia și dacă acesta există.
  Pe noi ne interesează existența ereziei în Biserică și lupta cu ea, nu cu fraţii noștri.
  Dar lupta cu erezia nu se poate face doar verbal,în acest mom. ,când toţi membrii Bisericii au fost făcuţi fără voinţa lor părtași la erezie, prin legiferarea ei în cadru instituţional, dacă mă pot exprima așa, fără acordul nostru, ci lupta cu erezia acuma,nu se poate face decât prin îngrădirea de ea și în consecință prin condamnarea ei, atât prin mărturisire verbală, cât și concret, prin faptã.

  Iar din,, răspunsul la răspuns „dat de dl. Mihai S.C.,înţeleg următoarele:
  niciunde Părintele Sava nu afirmă astfel de grozăvii pe care i le imputaţi dvs. și anume că Duhul Sfânt sfinţește Tainele spre osândă. Este o interpretare a dvs. strict personală sau mai bine spus, o răstălmăcire a celor afirmate de Părintele Sava. Iar pt. faptul că părtãșia la erezie te face părtaș la mărturisirea de credință eretică /ecumenistă,impusă samavolnic în Biserică de către ecumeniști, adică te întinează cu erezia lor/te face părtaș la hula/erezia lor, nu este în nici un caz vinovat Părintele Sava, care de fapt atenţionează asupra acestui lucru, ci acestea sunt consecinţele faptelor ierarhiei ecumeniste /efectele faptelor ei asupra turmei păstorite de ea.
  Este vina Ierarhilor ecumeniști pt. consecinţele faptelor lor asupra celor care rămân în comuniune cu ei,adică în comuniune cu erezia /părtași la erezia lor.Este vina Ierarhilor pt. întinarea care are loc ca urmare a părtășiei la erezie a acelora care păstrează comuniunea cu ecumeniștii. Nu este de vină Părintele Sava care avertizează asupra acestui lucru, ci de vină sunt cei care a creat această problemă.
  Cu alte cuvinte, nu este de vină cel care te avertizează că cineva ţi-a pus otravă în mâncare, ci este de vină cel care te otrăvește. Vina întinării cu erezia o poartă ecumeniștii și cei care îndeamnă, sub diferite forme, la păstrarea comuniunii cu ei , nu Părintele Sava, care avertizează asupra consecinţelor părtășiei la erezie /participării la mărturisirea de credință eretică a ecumeniștilor.
  Ierarhia este de vină pt. atragerea după ea în erezie a tuturor celor care o urmează, a tuturor celor care păstrează comuniunea cu ea, nu Părintele Sava. Ierarhia trage turma după ea în erezie, nu Părintele Sava, care tocmai avertizează asupra acestui lucru.
  Nu Părintele Sava îi face pe oameni părtași la erezie, ci Ierarhia ecumenistă și cei care îi îndeamnă pe oameni să nu întrerupă comuniunea cu ecumeniștii.
  Nu este de vină Părintele Sava că avertizează asupra acestui lucru, ci de vină sunt cei care îl săvârșesc.
  E caraghios ca atunci când ai o problemă sau … o boală și cineva îţi atrage atenția asupra acestui lucru, încercând să te ajute, tu să fi revoltat și să-l acuzi pe acela că te jignește, că te face bolnav… ș.a.m.d.

  Sunt convins că dacă dl.Mihai S.C. ar fi avut bunăvoința să dea curs nenumăratelor invitaţii de a se întâlni cu Părintele Sava,făcute de către acesta din urmă, aceste aspecte s-ar fi lămurit ,dacă ar fi existat bună intenţie, dar se pare că dl.Mihai S C are alte intenţii ,motiv pt. care și refuză cu îndârjire orice întâlnire cu Părintele, sub diverse motive și continuă o luptă surdă,neloială și plină de defăimări și denaturări ,caracteristică…….,las pe fiecare să tragă concluziile după conștiința lui.
  Mulţumesc proprietarului acestui site pt. îngăduinţa de a-mi exprima aceste gânduri.
  Mă iertaţi!
  Doamne ajută!

  Apreciază

  • HD

   In privinta lui M. S. Chirila ai dreptate. NU-MI PLACE DELOC CENZURA PE CARE O PRACTICA! Ar trebui sa inteleaga ca esenta articolelor lui nu e afectata de comentariile de dedesubt. Chiar daca n-are timp sa raspunda tuturor, ar trebui sa lase oamenii sa se exprime liber pe site-ul dansului (desigur cei care comenteaza civilizat). Din discutii si dezbateri pot iesi si lucruri bune. Se pot lamuri unii si altii, pot comunica ortodocsi intre ei… Au si comentariile rolul lor.
   Si pentru faptul ca mi-a cenzurat si mie unele comentarii, prefer sa scriu la mine pe blog daca am ceva cu care sa-l combat.

   Problema nu este ca monahul Sava avertizeaza asupra unui lucru. Problema e ca monahul Sava greseste si a devenit nociv pentru miscarea celor ingraditi de erezie.

   Spui ca un viitor sinod va decide cum sunt numiti si gradul de vinovatie al celor ramasi in comuniune cu ecumenistii. Da. Dar va decide si in ce masura au fost partasi la erezia ierarhilor ecumenisti sau nu.
   Nu poti sa-i numesti ca partasi la erezie (cu stiinta sau fara) sau ca fiind in erezie, dar sa nu fie eretici. Sunt in erezie dar nu sunt eretici? E absurd.

   Problema e ca unii sunt eretici (gandind in mod ecumenist) si altii NU sunt.

   Monahul Sava Lavriotul are comportament schismatic si ar fi ai bine pentru el sa se opreasca din conferinte.
   Rolul lui a trecut.
   A ajutat pe multi sa intrerupa pomenirea, dar acum cade din exagerare in exagerare.
   Cateva greseli ale lui Sava:
   – condamnarea tuturor pomenitorilor ca eretici (cu consecinte dramatice asupra unor preoti nepomenitori care ajung in acest fel, treptat, sa creada ca nu mai este deloc har);
   – afirmatia ca nu mai exista nici un episcop ortodox in lume (lucru neadevarat);
   – de la aceasta afirmatie se ajunge in mod logic la inutilitatea formulei de pomenire „Pe toti episcopii ortodocsi…” si la formule aberante ca „Pe episcopul nostru…” care de fapt nu exista sau la alte ciudate formule de pomenire/nepomenire/repomenire;
   – scoaterea cu totul a formulei de pomenire a ierarhilor din cadrul Sfintei Liturghii sau a celorlalte slujbe;
   – aplicarea in mod incorect si nedrept a teoriei vaselor comunicante in privinta caderii in erezie prin intercomuniune;
   – si altele…

   Apreciază

 2. Danielvla
  Haideți să le luăm pe rând.
  – ,, dacă unii preoţi nepomenitori ajung să creadă că nu mai e deloc har „, nu e de vină Părintele Sava!!!, dacă aceia cred așa, mai ales în condițiile în care Părintele Sava combate aceste derapaje. Nu e de vină Părintele Sava dacă aceia nu ascultă sau au alte păreri decât Părintele Sava.
  Părintele Sava a explicat de la început că nu putem nega Harul din Biserică sau invaliditatea Tainelor,până la caterisirea ecumeniștilor.
  Nu poate fi acuzat Părintele Sava pt. exagerările Părintelui Ioan Miron sau ale Părintelui Pamvo sau ale altora. Acelea sunt problemele lor,nu ale Părintelui Sava, mai ales că Părintele Sava însuși le combate și niciodată nu a afirmat așa ceva.
  – referitor la formula de pomenire a ierarhului ,mie personal mi se pare coerent ceea ce învaţă Părintele Sava, care orișicum,în esență, acceptă ambele formule,doar că dânsul personal optează pt. cea asumată de dânșii,care nu cred că e greșită, dar care gândită în cheie ,,MSC”, în sensul că acesta ar bănui că cei împreună cu Părintele Sava ar pomeni alt episcop în tainã și …alte bănuieli…,atunci normal că pe firul acestor bănuieli poţi să ajungi la concluzii marca ,,MSC”. Dar Părintele Sava a repetat în numeroase rânduri că pomenirea altui Episcop decât a acelui eparhiot,înseamnă SCHISMĂ. Clar nu ?
  Atunci eu pe cine să cred? Pe Părintele Sava pe care îl auzim ce învaţă sau pe dl. Mihai S C, pe care îl auzim ce bănuiește sau își închipuie!
  Sincer vorbesc…,fără răutate sau …ironie.

  -pt. ,,scoaterea cu totul a formulei de pomenire „, chiar nu are nici o legătură cu Părintele Sava, decât dacă ţinem morţiș să-l acuzăm de lucruri care nu-i aparţin. Dânsul nu numai că nu le susţine sau/și le afirmă ,dar și le combate.
  Deci aceasta nu e învățătura Părintelui Sava. E ridicol să-l acuzăm pe dânsul de aiureala altora sau pt. ideile altora.
  Se întâmplă multe din lipsa de comunicare ,sfătuire,îîmpreună-cercetare/sfătuire, din cauza părerilor personale ,a părerii de sine și…se pot enumera multe aici ,dar eu nu le cunosc. Le știe Dumnezeu pe toate,mai bine ca noi.

  – ,,aplicarea în mod incorect și nedrept a teoriei vaselor comunicante în privința căderii în erezie prin intercomuniune”.
  În primul rând sintagma ,,cine se roagă cu cel caterisit ,caterisit este „,se aplică în cazul comuniunii cu ereticii caterisiţi ,după cum o spune și textul.
  Această acuzaţie,pe acest subiect,adusă Părintelui Sava, este o diversiune pe care a folosit-o Părintele Matei Vulcănescu încă de la început, pt. a-l denigra pe Părintele Sava.
  Părintele Sava nu vorbește de principiul vaselor comunicante, ci despre părtășia la erezie în variantă patristică ,nu în cheie ,,MSC”.
  Sunt două lucruri distincte.
  Una este teoria vaselor comunicante și alta părtășia la erezie, ca și expresie patristică ,repet.
  Prin părtãșia la erezie, Părintele Sava spune că te afli în comuniune cu erezia, adică în erezie, pt. că ,comuniunea implică mărturisirea aceleiași credințe. Acest lucru îl recunoaște și Părintele Teodoros Zisis ,care în scrisoarea dânsului de rupere a comuniunii cu episcopul dânsului ,afirmă că dacă ar continua sã-l pomenească, ar însemna să mărturisească aceeași credință cu dânsul, (că ar fi ca și el).
  Cine spune?
  Părintele Teodoros însuși, care are un profund cuget ortodox.
  Atunci ,ce a făcut Părintele Teodoros Zisis?
  S-a îngrădit de erezie!
  De ce ?
  Pt. că altfel ar fi fost în erezie.
  Altfel ar fi un nonsens să te îngrădești de ea. Pt. că dacă nu ești în erezie, păi atunci stai așa,căci nu te afectează și atunci nu trebuie să te îngrădești de ea ,nu?
  Deci,comuniunea cu erezia implică mărturisirea aceleiași credințe (în cazul comuniunii cu ereticii ecumeniști, învățătura lor legiferată /oficializată/instituţionalizată sau dogmatizată ,căci acuma o învaţă și o aplică ca pe o învățătură oficialã,fără menanjamente). Iar prin mărturisirea aceleiași credințe, care se datorează comuniunii păstrată cu ecumeniștii sau părtășiei la erezia lor,cel care are comuniune cu ei ,nu se află în erezie? Cum o spune și expresia: părtășie la erezie, adică în comuniune cu erezia, adică în erezie,adică mărturisind același lucru ca și ecumeniștii, adică mărturisind erezia lor ,care se realizează prin comuniunea păstrată cu ei. O afirmă Părintele Teodoros Zisis, nu numai Părintele Sava.
  Însăși expresia ,,părtășie la erezie „arată că ești părtaș la ceva ,nu ?
  Ești în erezie nu? Ce ,Părintele Teodoros nu are cuget ortodox?
  Dar comuniunea cu ecumeniștii l-ar ţine în erezie, de aceea s-a și delimitat/îngrădit de episcopul dânsului, pt. a nu mai fi în erezie, părtaș la erezia lui, la mărturisirea lui de credință, eretică.

  Apreciază

  • HD
   Sava e schismatic in primul rand pt ca invata ca toti pomenitorii sunt eretici si ca nu mai exista nici un ortodox in afara nepomenitorilor.
   Asta ar insemna ca si orice nou convertit in Bisericile locale participante la Creta sau nu, intra direct in erezie pt ca se afla in comuniune cu un episcop dezavuat de Sava si de cei impreuna cu el.
   Nu exista asa ceva inainte ca un sinod sa condamne acea ierarhie a acelei Biserici Locale.
   Sau si pe noii convertiti (majori fiind) ii asimileaza copiiilor de pana la 10 ani, pe care, cu ingaduinta maxima, ii declara totusi nevinovati?
   Apoi, una spunea inainte si alta zice acum. Cum puteti avea incredere in el??

   Apreciază

 3. Și mai este un aspect:
  – ,, Da ,dar va decide (un viitor Sinod) în ce măsură au fost părtași la erezia Ierarhilor ecumeniști sau nu ” , spuneţi.

  Părtășia la erezie este determinată de comuniunea păstrată cu ecumeniștii ,nu de cugetul celor aflaţi în comuniune cu ecumeniștii neapărat.
  Părtășia este rezultatul /efectul comuniunii cu ecumeniștii și se datorează neîngrădirii de aceștia.
  Dacă nu te îngrădești de ei/de erezia lor, atunci ești cu ei ,în comuniune cu ei ,în erezia lor ,neîngrădit de ea. Nu ai cugetul lor poate,dar rugându-te cu ei ,mărturisești același lucru ca și ei ,te afli în comuniune cu ei. Te faci părtaș la mărturisirea lor, la crezul lor.
  Nu poţi fi în comuniune cu cineva care mărturisește altă credință. De aceea e un nonsens să nu întrerupi comuniunea cu ecumeniștii, care nu au aceeași credință cu a ta. Pur și simplu se anulează învăţătura Bisericii în acest sens, dacă se păstrează comuniunea cu ecumeniștii.
  Sfântul Maxim Mărturisitorul învață că ,comuniunea este condiționată în mod absolut de mărturisirea aceleași credinţe/dreptei credinţe.
  Un Sinod nu va cerceta ,,dacă au fost părtași sau nu la erezia ierarhilor ecumeniști ” ,cei ce au păstrat comuniunea cu ei ,ci dacă sunt vinovați și în ce măsură fiecare.

  De aceea, dacă nu te îngrădești de erezie, dacă nu rupi comuniunea cu ecumeniștii, nu ai cum să nu fi părtaș la erezie. Nu este o acuzaţie. Ci o stare de fapt. Pot să spun altceva? Să spun că negru e alb că altfel sunt taliban ,schismatic?
  E un nonsens să afirmi că ești în comuniune cu ecumeniștii, dar nu ești părtaș la erezia lor. Păi atunci de ce să mă mai îngrădesc ,dacă pot sta liniștit în comuniune cu ecumeniștii, căci nu mã afectează, nu sunt în erezie, nu sunt părtaș la erezia lor?
  Ei au credința lor ,eu pe a mea ,dar ne putem ruga împreună, putem păstra comuniunea cu ei, căci nu ne afectează pe noi. Noi avem cuget ortodox.
  Păi asta e unitate în diversitate,la un alt nivel,nu la cel interconfesional. E un alt fel de ecumenism. Dacă se merge pe ideea asta ,praf și pulbere de lupta împotriva ereziei.
  Dacă cugetul ortodox mă ferește de părtășia la erezie. ..,atunci pot sta în comuniune cu ecumeniștii și dacă se poate și așa, ce să mai întrerup pomenirea ,ce să mă mai îngrădesc…și…adio lupta cu erezia.

  Am văzut la mulţi acest fel de a gândi… . Acuma sunt cu ecumeniștii…,sunt ,, liniștiţi ”…

  Apreciază

 4. Danielvla
  Părintele Sava nu este schismatic.
  Ca să fi schismatic trebuie să faci ,,alt altar”,altă Biserică ,să nu mai recunoști Biserica respectivă.
  Asta înseamnă schismă. Așa învață și Gheronda Gavriil.
  Nu am văzut așa ceva la Părintele Sava. Categoric. Doar supoziții, intrigi,bănuieli,interpretări ,manipulări la adresa dânsului, din partea unora sau altora. Părintele Sava dezabrobă comuniunea cu erezia/părtășia la erezie. Asta nu este schismă. Refuză părtășia la erezie.

  – al doilea aspect:
  repet,principiul vaselor comunicante se referă la dictonul patristic ,, cel care se împărtășește cu cel afurisit (anatematizat) ,afurisit este.
  Acest dicton deci ,se referă numai la cel care este caterisit ,condamnat de către un Sinod, ca eretic.
  Asta este lămurit, dovedit și deci trebuie să fie clar.
  Nu are nici o legătură cu discuţia noastră. Acest subiect e folosit de Părintele Matei V. în mod incorect ,ca instrument de manipulare și denigrare la adresa Părintelui Sava. Nu are nici o legătură cu ce învață Părintele Sava.
  Părintele Sava vorbește de întinarea prin erezie/cu erezia, pt. cei aflaţi în erezie, adică părtași la erezie, prin comuniunea păstrată cu ecumeniștii/cu ereticii necondamnaţi,aflaţi în Biserică. Nu pomenește de principiul vaselor comunicante sau de efectele lui ,ci vorbește de întinarea prin erezie.

  -,,nu există așa ceva înainte ca un Sinod să condamne acea ierarhie „.
  Mă iertați, dar nu am auzit așa ceva până acuma. Repet ,exclus să vorbim aici de principiul vaselor comunicante, care pur și simplu nu are obiect de referință aici. Acela vorbește despre ceva, noi despre altceva. Noi vorbim despre întinarea prin erezie, despre părtășia la erezie. Principiul vaselor.comunicante se referă la altceva.
  Revenind…,eu nu am auzit de așa ceva ,adică, că nu te poţi întina cu erezia sau nu poţi fi părtaș la erezie înainte ca un Sinod să condamne acea ierarhie (ecumenistă)/ înainte de condamnarea sinodală a ereticilor.
  Această confuzie dvs. o faceți /sau interpretaţi în acest fel acest subiect, pt. că priviţi această problemă prin prizma principiului vaselor comunicante, ceea ce nu este corect ,repet.
  Aici e vorba de părtășia la erezie, în înţeles patristic.
  Nu am găsit la Sfinții Părinţi această învățătură, cum că nu te poţi întina de erezie sau nu poţi fi părtaș la erezie dacă păstrezi comuniunea cu aceștia ,decât după condamnarea lor sinodalã. Nu am găsit la Sfinții Părinţi adică, cum că nu te poţi întina de erezie decât după ce ereticii sunt caterisiţi. Afirmaţi astfel pt. că folosiţi principiul vaselor comunicante la un subiect care nu face obiectul aplicării lui.
  Sfinții Părinţi înfierează și condamnă părtășia la erezie. O dezaprobă în mod categoric ,indiferent că are loc înainte sau după condamnarea ereticilor. Ceea ce diferă, în cazul condamnării sau necondamnării ereticilor ,sunt doar efectele părtășiei la erezie. Fapta în sine rămâne aceeași : comuniunea cu erezia ,participarea la erezie, la hulă ,întinarea cu erezia.
  După condamnarea ereticilor, doar efectele părtășiei diferă ,ca modalitate a lor de sancţionare ,nu și fapta în sine ,care rămâne aceeași.
  De exemplu: un furt este furt atât înainte de încadrarea lui în codul penal ,să zicem ,cât și după aceea. Ce diferă este doar modalitatea lui de sancţionare înainte și după încadrarea lui. Dar fapta în sine rămâne aceeași -furt/hoţie. Înainte…,este sancţionată într-un fel ,după…,în alt fel,conform legislației.
  Mă iertați!
  Doamne ajută!

  Apreciază

  • HD
   Sava aplica exact teoria vaselor comunicante : cine se roaga cu ereticii eretic este. El nu vorbeste doar de intinarea prin erezie (care poate avea loc sau nu in comuniunea dintre eretic si ortodox), ci de faptul ca acesta (ortodoxul) devine automat eretic daca a indraznit sa se roage macar o data cu ecumenistii sau daca ramane in comuniune, chiar si indirecta cu acestia.
   Asta nu e aplicare a vaselor comunicante: „Kiril (al Rusiei) este pomenit de Onufrie (al Ucrainei canonice) care este pomenit de Longhin impreuna cu care au slujit unii preoti nepomenitori romani? Rezulta ca nepomenitorii romani ar fi eretici prin intercomuniune, de la Kiril in jos.
   Nu zice Sava (si cei ce il urmeaza) asa?
   Si apoi, Sava se contrazice pe el insusi, caci in 2016 zicea altfel.
   Dar nu i-am ascultat ultima conferinta, poate s-o fi sucit iar.

   Apreciază

  • Mai sus m-am referit la faptul ca nu exista ca un nou convertit la Ortodoxie sa fie convertit direct in erezie. Daca exista taine, cum corect afirma si Sava (la clericii ecumenisti sau pomenitori de ecumenisti) exista Botez si noul convertit este ortodox.
   Este si el partas la erezie?? Este si el eretic, conform teoriei lui Sava?? Pentru ca el zice clar ca toti pomenitorii sunt eretici.
   Sau voi il asimilati situatiei copilului iresponsabil de sub 10 ani?

   Apreciază

  • Eu, in articolele de pe aici, l-am numit semischismatic. La fel si pe cei ce il urmeaza.
   Nu si-a facut altar si nici ierarhie separate, dar se radicalizeaza continuu ducand oamenii in extreme periculoase. Se contrazice pe el insusi si vine cu noi explicatii si noi teorii, considerand ca nu mai exista ortodocsi in afara celor ca el.

   Apreciază

 5. Danielvla
  Există un articol,pe site-ul dvs. cu Părinţii Theodoros Zisis și Evstratie.
  Abordează chiar acest subiect, unde afirmă clar :teoria vaselor comunicante se referă la faptul că dacă cineva se roagă cu altcineva care e afurisit, afurisit e și acesta din urmă.
  Eu am spus că Părintele Sava nu spune că cine e în comuniune cu ecumeniștii e afurisit (principiul vaselor comunicante) ,ci că este în erezie/părtaș la erezie.
  Acesta nu e principiul vaselor comunicante, ci aici e vorba de părtășia la erezie ,care poate avea loc foarte ușor și în lipsa contextului cu cineva care este afurisit, dar care totuși e în erezie.
  Exemplul Părintelui Theodoros cu episcopul dânsului.
  Părintele Theodoros a întrerupt pomenirea /comuniunea cu episcopul dânsului pt.erezia acestuia ,deci acesta e în erezie fără a fi caterisit. Deci aici nu se poate aplica principiul vaselor comunicante. Și totuși, comuniunea cu acesta te face părtaș la erezia lui,la mărturisirea lui de credință eretică , fără a fi afurisit. În Biserică nu-i valabil principiul unităţii în diversitate, că Biserica nu-i CMB.
  Să mă iertați că v-am obosit cu acest subiect.

  PS: personal nu sunt de acord cu a eticheta sau judeca pe cineva.
  Dar dacă nu-l judeci pe acela care spune că aplică…iconomia ,cu atât mai mult nu trebuie judecat cel care aplică acrivia ,iar acest lucru din urmă chiar este accentuat de Sfinții Părinţi !!

  Și încă ceva:,, nu există ca un nou convertit la ortodoxie să fie convertit direct în erezie „.
  Depinde de dânsul.
  Tainele sunt ale Bisericii ,nu ale ecumeniștilor. Iar ecumeniștii nu-s caterisiţi. Deci omul vine în Biserică. Și primește Taine valide ,Tainele Bisericii (vorbesc de cazul că-i adus în Biserică de ecumeniști) . Dar dacă după aceea nu se îngrădește de erezie /nu rupe comuniunea cu ecumeniștii, cum se află acela,întreb?
  Adică dvs. nu puteţi sta în comuniune cu ecumeniștii, pt. că vă întinaţi ,prin părtășia la erezie / prin comuniunea cu ea, adică pt. că vă afectează, iar acela poate?!!
  E clar că și el trebuie să se ferească de erezie, să se îngrădească.
  Biserica nu-s ecumeniștii. Biserica nu-i a lor. Ei nu-s mai presus de Biserică, chiar dacă o domină acuma,în sens instituţional. Iar cel convertit la ortodoxie, nu trebuie să petreacă în ecumenism/în comuniune cu ecumeniștii.
  Este interesant ! Părintele Sava explică aceste lucruri, dar este acuzat ca și cum dânsul le-ar provoca.Astea-s provocate de ecumeniști, nu de Părintele Sava.
  Adică vine unul și-ţi spune că ai o problemă și în ce constă ea și tu îl ocărăști și-l acuzi că-și bate joc de tine.
  Nu-i nimeni obligat să-l asculte.
  Orișicum avem multe de învăţat de la dânsul.
  Mă iertați! M-am întins iarăși.

  Apreciază

 6. Ciprian
  Doamne ajută!
  Sunt f. multe de discutat pe marginea celor spuse acolo . Și nu e timp…
  Dar ,pt. discuţia noastră e f. important un aspect. La început, Păr. Theodoros face o afirmaţie și anume că :Părinţii aghioriţi nu greșesc în ceea ce învață (auzi Ciprian? ),doar că dânșii vor să aplice o cale mai aspră (acrivia n.m.).
  Deci , Ciprian, nu e problema de învățătură (și e f. important), ci de tactică.
  Unii sunt pt. acrivie ,alţii pt. iconomie.

  Dar Sfinții Părinţi spun că cei care aplică acrivia să nu fie batjocoriţi de cei care aplică iconomia și că iconomia este o derogare de la regulă,de la acrivie ,nu este regulă/nu este normalitate.
  Mai departe ,când dl. Mihai SC îl întreabă pe Părintele despre cum să aplice iconomia, despre ce înseamnă episcop cu cuget ortodox ,f. bune întrebări urmează,se poate observa că Părintele dă un exemplu general, dar când fratele Mihai SC începe cu întrebările ,îţi dai seama în ce păienjăniș te bagă răspunsul la modul general al Părintelui și că de fapt te aruncă într-o junglă cu un milion de capcane ,din care ,omenește ,nu știu cum se poate scăpa nevinovat.
  Ca ex. concret ,privește la Mitr. Ierotheos,Ieremia al Gortinei ,Irineu de Bacika și lista poate continua mult și bine ,care în timp s-au vădit ca și cuget. Cum păreau în 2016 și cum se află acuma? In condiţiile acestea ,cât de benefică era iconomia sau cât de obiectivă putea fi acea strategie iconomică ,în condițiile date? Cum să te orientezi în acel context?
  Mă opresc că-s f. multe de discutat….
  Dumnezeu să-ajute și să-i lumuneze și pe mitropolitii menţionaţi.
  Nu i-am pomenit ca să-i judec ,ci m-am folosit de niște exemple la îndemână și de o stare de fapt existentă ,…cu durere exprimată.
  PS: știţi ce lipsește? Întâlnirea,consultarea,sfătuirea și discutarea împreună, chiar și la modul mai aprins ,a tuturor acestor probleme,ca membrii ai unei singure familii,ca mădulare ale aceluiași trup. Nu enlclavizare, separatism, grupare…
  Nu acesta este modelul Sfinţilor Apostoli, al Bisericii.
  Dumnezeu să ne ajute!

  Apreciază

  • dap ! cam asa ceva…numai ca , invers nu functioneaza ? adica cei cu acrivia sa nu batjocoreasca pe cei cu iconomia? ca de aici s-au rupt in două si s-au tot dus mai departe unii cu acrivia si altii cu iconomia punand foc tot mai mare si unii si altii asa incat diavolul o reusit sa strecoare ura, invidie , aroganta, mandrie …s.a. incat nu vor unii sa mai participe la sfatuiri, consilieri in comun cu totii !
   Dumnezeu sa ne ajute pe toti.
   Doamne ajută !

   Apreciază

   • si mai spune tot la inceput pr. Zisis ca a discutat cu pr aghioriti si cu Pr. Gavriil si au hotarat de comun accord sa aplice iconomia,… si arata scrisoarea pr-lui Gavriil unde scrie jos ca sa aplicam iconomia! si zice mai departe pr. Zisis ca Pr. Sava dupa doua zile parcă, a schimbat tactica si a mers pe acrivie !
    acrivie ce inseamnă pt unii?: sa zica despre Mitr. Serafim de Pireu , ca e eretic fiindca nu s-a ingradit?

    Apreciază

 7. Ciprian
  ,,Ce înseamnă acrivia pt. unii?”…întrebi.

  ,,potrivit lui Valsamon, ,, nu e nevoie ca cele făptuite după iconomie să fie introduse ca ceva folositor, să fie luate de exemplu și să fie ţinute drept rânduială canonică pe viitor „.”

  ,, … cel care lucrează după iconomie e dator să înțeleagă și să acorde respectul cuvenit credincioșilor care vor să urmeze acrivia. Cei care urmează acrivia nu înseamnă că vor fi înfieraţi prin caracterizări defăimătoare din acest motiv,ci dimpotrivă, -Biserica, fiind mamă adevărată îi laudă mult pe cei care vor să trăiască după o astfel de rigoare-așa cum învaţă Sfântul Chiril al Ierusalimului. ”
  ,,Cei ce acționează după iconomie sunt datori să o facă având conștiința faptului că iconomia constituie o deviere de la acrivie. Asta înseamnă că folosirea iconomiei nu creează o rânduială îndătinată canonic care ar tăgădui lucrarea după acrivie….”.
  ,,Atunci când nu sunt îndeplinite condițiile mai sus-pomenite și vrând cineva să schimbe ceva din cele pe care le-au spus Sfinții Părinţi purtători de Dumnezeu,nu avem de-a face cu o iconomie care se cuvine a se face, ci cu o încălcare și o trădare a dogmei,cu o lipsă de evlavie faţă de rânduielile lui Dumnezeu”, spune Sfântul Evloghie al Alexandriei.
  Pt. ca încălcarea acriviei să fie socotită iconomie bisericească, va trebui să fie dată cu mare prudenţă și înțelepciune, așa încât să nu creeze mai multe probleme înTrupul Bisericii decât cele pe care urmărește să le vindece” .

  Apreciază

  • da bine, multumesc!
   tu ai dat un raspuns teologic din carte, dar io am intrebat asa duhovnicesc pt situatia de azi :
   adica e corect acrivia asta a unora care considera eretici pe toti care n-au intrerupt pomenirea?
   considera eretici si pe bulgari si pe georgieni numai fiindca , desi n-au semnat la creta, au marturisit ca nu e sinod acela…
   dar pt ca sunt in pomenire/ comuniune cu aia ,unii acrivisti zic, ca si acestia is eretici, nu nai exista episcopi ortodocsi in intreaga lume, poate singurul o fi Artemie acela care nici nu stii daca nu cumva e si acela schismatic…
   deci eu asa am pus intrebarea.
   Doamne ajută .

   Apreciază

 8. Ciprian
  Problemele pe care le expui le-am mai discutat și răsdiscutat. Ai răspunsuri la ele ,numai bunăvoință să ai,să le cauţi.
  Pe de altă parte, decât să le discute faţă către faţă ,căci este normal să apară astfel de probleme, preferă să stea pe net și să batjocurească non-stop ,fără nici o acoperire. Ba că-s schismatici ,ba că-s eretici,ba că pomenesc în taină pe nu știu cine ,ba că-s stiliști, ba că-s agenţii patriarhiei ,ba că-s plătiţi de un mason ,ba că-s greci ?!?,ba că-s a lui Bartolomeu, sub acoperire ,ba că monahul Sava e mirean ,…vrei să mai continui? Nu-mi ajunge cerneala…
  Aceste lucruri sunt duhovnicești ?
  Sau subiecte de discuții?
  Cele pe care le-ai invocat frăţia ta ,sunt subiecte de discuție și trebuie lămurite pe înţelesul tuturor și nuanţate cum se cuvine sau exprimate cu multă precizie ,nu așa din topor și la grămadă, pt. a putea fi interpretate în fel și chip. Dar ai cu cine? Căci unii nu suportă dialogul ,înfruntarea ,sinaxa,chiar dacă alţii vin de la mii de kilometri pt. asta… Asta e duhovnicesc?
  V-ați dus la Părintele Sava să discutaţi aceste lucruri cu dânsul ,Personal ,și să le dezbateţi în adunare ?Căci pt. asta a venit ! Să le nuanţaţi , să le lămuriţi.Dacă ai fi fost să discuți cu dânsul personal și după aceea m-ai fi întrebat ,am mai fi discutat ,din nou .
  Dar așa ,numai ca să ne aflăm în treabă și să vorbim după șabloanele create de alţii ,cu un anumit scop ,nu are rost. Nu ne folosește.
  Sunt convins că toată această situație se datorează lipsei de cooperare și de împreună sfătuire și a unor discuții libere necondiţionate de voinţe personale ,simpatii ,aderenţe la anumite grupuri/nume cu renume sau persoane cu o anumită ,,aură” și percepție în plan lumesc ,la un mom. , dublate și de alte motivaţii ,pe care nu le mai enumăr.
  Ca să fiu mai explicit :l-ai întrebat personal pe Părintele Sava ce înţelege prin eretic despre unul care nu are știință de nimic din toate astea? Sau pe unul cu cuget ortodox? Sau….? Sau…?

  În ce constă erezia lui?
  De ce-l asimilează la gruparea ecumeniștilor?
  Care-i raţiunea pt. care procedează așa?
  O face din motive tactice ,obiective ,pastorale , subiective , s.a.m.d….? Sau din ce motive?
  Mă iertaţi !
  Doamne ajută!

  Apreciază

  • io am vrut sa arat ca e gresita cugetarea asta cum ca is toti eretici numai prin pomenire !!! atata tot ! situatia de azi e mai delicata decat cele din timpul Sf. Parinti !
   io daca ma duc sa discut, nu ma duc la pr. Sava ! de ce sa discut cu dansul ? io daca ma duc, ma duc la un om duhovnicesc, batran, intelept care nu se ia numai si numai.dupa Pidalion de capul lui ci are si descoperire de la Dumnezeu !
   si Sf. Parinti la vremea lor….nu s-au luat mota mo numa dupa ce au citit….ci s-au rugat la Dumnezeu sa le descopere cum trebe procedat la momentul respectiv….
   deci trebe si sa ai ” comuniune” cu Dumnezeu si cu PreaSfanta Stăpână , sa intrebi cum si ce sa faci , asa sau pe dincolo si sa primesti raspuns ! asa cum erau Sf. Iacov Tsalikis, Paisie , Porfirie , care mai mult decat citirea Pidalionului….erau instiintati de Duhul Sfant cum sa procedeze !
   asa cum si Sf.Maria Egipteanca nu a citit niciodata Sf. Evanghelie …dar prin Duhul Sfant i-a zis cuviosului Zosima parcă, din Evanghelie !
   sau Sf. Andrei cel nebun… 🙂
   deci io mai degraba ma-s sfatui cu pr. Iulian ca e duhovnic…si Dumnezeu sa puna in inima sa ceea ce trebuie sa-mi zica pt folosul meu ! eu asa as face ca unul ce sunt prost in credinta, adica simplist , asa ca țaranul 🙂
   aceia care is cu mintea intelectuala si mai ascutita in teologie….aceea pot cadea prada dracilor arhiconi si sa se bazeze numai si numai pe acrivie si teologie…fara sa mai intrebe pe Sfinti in rugaciune sau sa se roage sa ii instințeze Dumnezeu prin oarecare semn smerit , neinselat !
   Au doară Dumnezeu nu mai vbeste cu noi ca pe vremuri cu Sf. Parinti prin diferite mijloace ?

   ma iertati, Dumnezeu sa ne ajute pe noi, păcătoșii , sa ne fereasca de rele , de cursele vrajmasilor, de molima ce bantuie intru amiaza, de navalirea altor neamuri asupra noastra, si de razboiul cel dintre noi !
   Doamne miiiiluuuieeeeeșteee …..
   🙂

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s