De ce masonii au asasinat-o pe Maica Heruvima

„Mucenița Ta, Doamne, (N), întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile ei, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.„

Image result for maica heruvima

O înregistrare interesantă cu explicații despre ereziile origeniste, noua eră (new age) și planurile eliltelor de subminarea a Ortodoxiei prin tâlcuiri eronate ale Sfintei Scripturi și despre opoziția și jertfa maicii Heruvima, care s-a opus acestora, cu prețul vieții. 

În ce privește ultima frază din înregistrare, îmi permit un comentariu:

„Și sper ca într-o zi să cinstim pe această muceniță așa cum îi cinstim și amintim pe mulți duhovnici români și să mergem la mormântul ei și să depunem o floare și să amintim jertfa ei și altora care încă nu o cunosc.”

Consider că este mult prea puțin doar să amintim jertfa și să depunem o floare pe mormintele noilor mucenici ai timpurilor noastre! Aceștia, ar trebui cinstiți așa cum se cuvine, ca sfinți ai lui Hristos, cu închinarea cuvenită din partea credincioșilor și pe lângă proslăvirea dată de Dumnezeu, ar trebui să ne facem datoria și de ce nu, să le cinstim și trupurile sau osemintele sfințite de prezența Harului, prin așezarea în frumoase racle argintate, spre lauda lui Dumnezeu și întărirea creștinătății slăbite a acestui veac din ce în ce mai apostat.