Ordonanța dictatorială nr. 7 – Carantinarea orașului Țăndărei. Permiterea zborurilor care transportă muncitori sezonieri în afara României.

Ședință de urgență la MAI. Ludovic Orban anunţă ordonanţa militară 7 – UPDATE

Foto – fanatik.ro

Ministerul de Interne a adoptat sâmbătă Ordonanța Militară 7 care prevede carantinarea orașului Țăndărei, interzicere zborurilor spre și dinspre zone roșii, precum și noi reglemetări pentru șoferii de tir sau pentru medici.

ORDONANȚĂ MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 și art. 4 alin. (2) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 18 din 4 aprilie 2020, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor pct. 1, 3 și 4 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 195/2020, în temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanță militară:

Carantinarea orașului Țăndărei

CAPITOLUL I

Instituirea măsurii de carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița

Art. 1. — Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița.

Art. 2. — În localitatea carantinată prevăzută la art. 1 sunt permise intrarea, respectiv ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane nu vor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru transportul călătorilor în localitatea carantinată decât dacă sunt respectate dispozițiile art. 2.

Art. 4. — În localitatea carantinată potrivit art. 1 se aplică în mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite prin ordonanțele militare emise în perioada stării de urgență.

Art. 5. — Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Ialomița (CJCCI) pentru a stabili completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile prevăzute la art. 2, cu acordul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Art. 6. — (1) Organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale vor stabili măsuri specifice de prevenire și limitare a intrării, respectiv ieșirii persoanelor în/din localitatea carantinată.

(2) Autoritățile administrației publice locale și județene vor aduce la cunoștință obligațiile ce le revin persoanelor, referitoare la deplasarea și accesul în/din localitatea carantinată.

(3) Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în/dinspre localitatea carantinată se realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naționale.

Art. 7. — Consiliul Județean Ialomița, primarul și Consiliul Local al Orașului Țăndărei vor lua măsuri pentru a asigura funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială, funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.

Art. 8. — Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din orașul Țăndărei, județul Ialomița, prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

Suspendarea zborurilor și a transportului rutier de persoane spre și dinspre zone roșii

CAPITOLUL II

Alte măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Art. 9. — (1) Se suspendă toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 5 aprilie 2020, ora 23,00, ora României.

(3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 8 aprilie 2020.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

Art. 10. — (1) Sunt permise zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de destinație.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică lucrătorilor care își desfășoară activitatea în domeniul sanitar și al asistenței sociale.

Art. 11. — Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, pe toată perioada stării de urgență.

Noi reglementări pentru șoferii de tir

Art. 12. — La intrarea în România, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care își asumă locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse. Aceștia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu condiția asigurării de către angajator a materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19.

Art. 13. — Prevederile art. 12 se aplică în mod corespunzător conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care de deplasează în interesul desfășurării profesiei din România într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în România, ca stat de rezidență al conducătorului auto, indiferent dacă deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport marfă sau prin mijloace individuale sau în cont propriu. Aceștia trebuie să prezinte, la intrarea în România, o adeverință de salariat, asumată de angajator.

Art. 14. — (1) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care tranzitează teritoriul României, nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația epidemiologică, dacă respectă următoarele condiții minimale:

 1. a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;
 2. b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;
 3. c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.

(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (1), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului.

(3) La intrarea în România, conducătorul auto este obligat să aplice, pe părțile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant special pus la dispoziție de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, respectiv să păstreze asupra sa formularul de tranzit al cărui model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Art. 15. — Prevederile art. 5 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, nu se aplică mecanicilor de locomotivă și personalului feroviar.

Ministerele și autoritățile locale trebuie să pună la dispoziția medicilor spații de cazare

Art. 16. — (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale vor asigura, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. — (1) Personalul gărzilor forestiere teritoriale și județene sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică va participa în dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe drumurile publice, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Apărării Naționale, în vederea desfășurării activităților/controalelor specifice pe linie de control silvic.

(2) Controalele specifice se fac în punctele de control existente, în funcție de personalul disponibil la nivelul gărzilor forestiere sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 18. — (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

 1. a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 2 și 8;
 2. b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzute la art. 3 și 9;
 3. c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsurile prevăzute la art. 11 și 13;
 4. d) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art. 12;
 5. e) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, pentru măsura prevăzută la art. 14.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 2, 3, 8, 9 și 11—14 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. — Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.

Art. 20. — (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin două zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Sursa: digi24.ro

19 gânduri despre „Ordonanța dictatorială nr. 7 – Carantinarea orașului Țăndărei. Permiterea zborurilor care transportă muncitori sezonieri în afara României.

 1. ce prostie poti sa mai zici si tu , draga Magda ! pai atunci macar gandeste si tu babeste…daca crezi ca nu mai e Har unde se pomeneste…atunci macar Agheasma n-ar trebui sa nu fie agheasma?
  ai patit ca Pr. Pamvo cu ” este har..nu este har ” 😦

  nu-ti dau copy paste aici la comentariul tau de pe ayeaye ca sa nu zici ca te clevetesc.
  macar am aflat ce gandesti.
  Doamne ajuta.
  poate te-o lamuri altii.mai binr.
  .

  Apreciază

  • Amice,
   Eu nu mă dau pe după cireș!
   Am afirmat ASTA și pe ortodo info, și aici, și pe blogul lui ayea….
   În privința aghiasmei, s-avem pardon!
   Inclusiv a anafurei…care se mucegăia, albăstrea…în pungă de hărtie, iar aghiasma – apă clorurată de robinet, fără pic de savoare specifică aghiasmei.

   Apreciază

   • imi pare rau ca crezi gresit …
    eu am aghiasma de la preot pomenitor si nu s-a intamplat nimic si nici cu anafora. daca vrei sa vezi , n-ai decat. iti pot demonstra .
    apoi sa stii ca Harul.din Biserica Ortodoxa nu se ia . nu se ia Harul Sfintitor al celor Sapte Sfinte Taine ! aci nu e papism sa se ia asa cum crezi doar pt pomenire pt ca slujbele nu se fac in numele episcopului!
    poti insa sa zici ca se ia harul personal al episcopului/ preotului / calugar/ mirean cu gandire ecumenista.
    adica se ia harul in privat cand episcopul se dezbraca de Vesminte…cand insa savarseste slujbe..harul lucreaza ! insa nu tot asa cand se roaga personal la chilie ! se impartaseste spre osanda, dar se impartaseste cu Trupul si Sangele Domnului.
    e gresit cum crezi tu.
    de unde tu-ai format parerea asta..ca e o parere personala si e inselare ! nici preotii nepomenitori Antim si Ieronim nu au zis asa ceva…nici monahul Sava !
    plus ca se vede pe preot daca are Harul preotiei…tu n-ai vazut niciodata ca preotii au mainile si fata mai albe si mai umflate asa?
    atunci cand mergi la miruit sau cand vine cu Crucea de anu nou !
    se observa daca ai ochi de vazut…mai ales la Boboteaza.
    infine…io zic sa o mai intrebi si pe Maica Domnului daca nu cumva gresesti!
    zi: Maica Domnului meu….te rig aratami adevarul ca sa nu pierd sufletul meu…Ciprian zice ca nu s-a luat Harul din BOR…eu gandesc altfel…te rog Maica Domnului arata-mi cum estemai bine sa gandesc”
    si faci paraclisul mai multe zile…si o sa-ti arate cumva…o sa-ti lumineze mintea.
    hai…Doamne ajuta.

    Apreciază

 2. Amice!
  Dacă Părintele Macarie, schimonahul de la Mănăstirea Cutlumuș, din Sfântul Munte, care a întrerupt comuniunea bisericească cu toți pseudo-episcopii și cu toți cei care se află în comuniune cu aceștia, în urma cunoscutului și notoriului Sinod tâlhăresc din Creta, ce a avut loc în 2016 are fustă ca și mine, io n-am ce zice 🙂

  Iar dacă preotul ăla, cu familia lui a fost dat afară BRUTAL din Biserică de marele profesor de teologie împreună cu preoteasa lui, PURTA FUSTĂ, CA ȘI MINE?
  Iar copilul lor, la altă Biserică – înzestrat cu voce, i-a pierit dintr-o dată darul cântării când a vrut s-o mai facă în corul Bisericii, CE MAI ZICI?
  Omul, l-a provocat pe Dumnezeu să-i spună dacă e bine sau nu să se mai ducă ACOLO unde preotul liturghisitor îl pomenește pe pseudo-episcop și a primit răspuns…n-ai citit?
  N-a spus UNDE, dar a găsit în cele din urmă un preot ne-mpomenitor…

  https://stranaortodoxa.wordpress.com/2018/12/26/fuga-in-egipt-cum-am-intrerupt-eu-si-toata-familia-mea-comuniunea-cu-ereticii-ecumenisti/

  P.S. Închei subiectul, pentru că este sensibil pentru multă lume și nu e cazul să fac tsunamii pe aici.
  Deci, m-am luat după DOUĂ CAPETE, nu din al meu gât: unul – preot la mânăstire, altul – preot de mir. Așa că…iar dai cu piciorul în țepușă!

  Apreciază

  • siteul stranaortodoxa numa pe exageratii ii promiveaza …nici nu intru acolo…

   tu o dai la intors acuma !
   era vorba ca tu negi Harul la pomenitori ca pr. Ioan miron.
   asta se numeste schisma daca negi Harul in BOR pe motiv de creta !
   asa ceva nu gasesti la Sf. Parinti.
   una e sa intrerupi pomenirea ( dar fara sa mai teologhisesti despre Har ca e sau nu e…asta e arhidraconie)
   deci toti care au intrerupt pomenirea …au intrerupt si atat conform can. 15 . dar niciunul nu neaga Harul la pomenitori.
   care se apuca de gandit asa …e aruncat in schisma….devineca stilistii …un duh rau ii amageste si ii intuneca partea rationala!
   si pr. Gavriil sf. munte a intrerupt…si Rafail berestov…si Paisieprodromitul…pr. Iulian….dar nicuunul nu neaga harul din Biserica. altfel n-ar mai fii biserica ci pseudo.
   dar te lasi amagita de arhiteologii aia 🙂
   tu crezi ca Dumnezeu ar lasa fara har atatia.monahi si monahii care nu au internet si pidalion si teologie?
   crezi ca nu le facea monahilor simpli un semn cu anafora sa se inverzeasca sau negreasca?
   da tu gandesti ortodox in duhul dreptei socoteli ?
   tu crezu ca pr. Iustin lasa peatatea ucenite ale lui sa fie fara Har?
   pai du-te la Petru Voda sa vezi ca este Har . sau ai vazut tu Harul inainte de creta si dupa nu l-ai mai vazut?
   du-te la mormantul cuviosului pr. Iustin sa-l intrebi .
   intreaba petoti preotii nepomenitori ca niciunul n-are curajul sa zica ca nu e Har in BOR la pomenitori.
   e intrerupere a comuniunii si atat.
   in rest e teologie arhiconica.
   daca nu crezi..ti-am zis….dovezi…hai sa-ti dau anafura de la pomenitori sa vezi daca se inverzeste si dupa aia mai comenteaza 🙂
   no….treaba ta….da devii schismatica daca gandesti asa…si din schisma foarte foarte rau se mai indreapta omu….greu de tot asa cum ii vezi pe stilisti ca nu cred nici daca ar invia pr. Cleopa si le-ar zice….
   no…ai grija dupa cine te iei…primejdie mare….cel mai sigur ia-te dupa Paraclisul Maicii Domnului….io asa am facut cand nu stiam pe cine sa cred.
   Sfanta Lumina care se ca pogori Sambata viitoare in Capela Sf. Mormant sa-ti dea tie luminare mintii si sufletului tau . Amin
   Doamne miluieste . o zi frumoasa iti doresc cu cer senin pana la25 grade Celsius si vant racoritor de primavara 🙂

   Apreciază

   • N-o dau la întors = prin cei doi preoți, m-am convins cum stă treaba cu Harul!
    Mai aveai un pic și-mi spuneai că n-am cap și că-mi plouă în gât, în timp ce tu ai, doar ca să porți pălărie!
    Ești viclean la modul cum sanchi cică alini, ca apoi să dai cu tigaia în cap la om sau vice-versa…n-am citit și nici n-o să-ți citesc cearceaful ”justificării” tale în privința lenii de a citi până la capăt a CEVA ce ți-ar zdruncina postamentul de nisip pe care stai!

    P.S. Un bob zăbavă…acuși vine Hristos și se vor vădi cugetele cele viclene și erezia ticăloșilor din BOR care trag după ei toată turma lui Hristos la Iad. Și cu asta, chiar am încheiat cu tine subiectul ăsta, pentru că tu nu cauți Adevărul, ci doar justificări pro-erezie acuzând fără fundament…lumesc, juridic sau duhovnicesc!

    Apreciază

    • deci..nici tu nici orice alt preot sau monah , fie el si pustnic mare…nu poate dovedi ca nu lucreaza Harul la pomenitori !!!
     cine zice ca nu lucreaza Harul la pomenitori acela devine hulitor al Sfintelor Taine , hulitor al lui Hristos , si hulitor impotriva Sfantului Duh .
     altceva e sa intrerupi pomenirea unui episcop semnatar al fals sinod creta ( dar fara sa vbesti de har )! si asta nu e gresit…
     si altceva e sa hulesti aiurea .
     pacat de ravna unora ca o foloseste diavolul spre altceva.
     Dumnezeu sa ne ajute pe toti !

     Apreciază

 3. Ce ”exagerări” are site-ul strana ortodoxă:
  https://stranaortodoxa.wordpress.com/2019/05/03/atentionare-de-la-parintele-iustin-ne-vom-retrage-in-pesteri-si-catacombe-dar-fara-sa-trecem-la-nicio-alta-biserica-stilista-sau-de-alta-natura-il-vom-avea-pe-insusi-hristos-carma-si-arhiereu-s/

  https://stranaortodoxa.wordpress.com/2019/05/03/adevarate-profetii-ale-parintelui-iustin-va-veni-vremea-cand-intr-adevar-nu-vei-avea-unde-sa-intri-intr-o-biserica-care-sa-tina-predania-parintilor-si-rar-vei-gasi-un-epitrahil-unde-sa-ti-p/

  ”Adevărate profeții ale Părintelui Iustin: ”Va veni vremea când într-adevăr nu vei avea unde să intri într-o biserică care să țină predania Părinților și rar vei găsi un epitrahil unde să-ți pleci capul… Bineînțeles că nu mai vedem noi o perioadă de strălucire a creștinismului sau alții, după noi… Prin aceste cipuri și sistem de supraveghere, se induce în sufletele oamenilor ura aceasta nețărmurită împotriva binelui și a dragostei. Să ne rugăm să nu ne părăsească puterile sufletești! Că atunci dovedești cum ești: ucenic, urmaș apostolic sau iudă

  – Dragii mei, sa nu ne mire asprimea sau amaraciunea acestei lupte in care ne-am angajat, pentru ca aceasta este soarta crestinismului – jertfa; chiar de la inceputurile sale crestinismul se gasea in acelasi stadiu, cam cum ne gasim noi la ora aceasta. (…)

  Noi nu putem ceda in aceasta lupta de marturisire, pentru ca aceasta ar fi o lepadare de Hristos. Noi trebuie sa ne gasim pe baricade de marturisire pana in ultimul moment al vietii, pentru ca numai asa dovedim ca suntem lumina si fii ai crestinismului de odinioara. Sigur ca sunt vremurile acestea asa inspaimantatoare!

  Bineinteles ca nu mai vedem noi o perioada de stralucire a crestinismului sau altii, dupa noi. Dar noi suntem convinsi ca biruinta este a lui Hristos si a Bisericii Sale, al carei trup suntem, si portile iadului nu o vor birui.

  – Sunt credinciosi derutati de duhovnicii lor care, in loc sa vadeasca aceasta lucrare antihristica, nu vad niciun pericol in acceptarea acestor cipuri si raspund si ei precum cei de la Pro Tv, ca nu se poate ascunde dracul intr-un pasaport.

  – Acesti duhovnici sunt oameni care nu prea au curaj, se ascund si ei pe ici pe colo, ca daca ii intrebi maine despre o afirmatie facuta alaltaieri, o sa-si gaseasca indata refugiu si raspunsuri. Din pacate acestia produc sminteala si au semanat neincredere in sufletele credinciosilor fata de Biserica lui Hristos. Acestia au de dat un mare raspuns in fata Judecatii.

  – Si ce atitudine sa aiba ucenicii fata de astfel de duhovnici?

  – Pai, sa-i lase in pace! Ne rugam ca Dumnezeu sa-i lumineze, dar nu mai putem da ascultare sfaturilor lor. Va veni vremea cand intr-adevar nu vei avea unde sa intri intr-o biserica care sa tina predania Parintilor si rar vei gasi un epitrahil unde sa-ti pleci capul. Si nu suntem departe de acele vremuri. Iesiti voi, mortilor, sa intram noi. Este o perioada destul de grea. Bineinteles ca nu vom mai putea intra intr-o astfel de biserica. Ne vom duce la morminte si vom striga dupa cum zice Scriptura. Deci nu va fi usor deloc. Este nevoie de multa rugaciune, pentru ca fereasca Dumnezeu sa te cuprinda slabirea sufleteasca in aceste momente si sa-ti pierzi sufletul. Asta e important pentru noi – sa nu ne paraseasca taria sufleteasca, chiar pe noi, cei care ne-am angajat acum la aceasta lupta. Pentru ca puterea este a lui Dumnezeu si nu a noastra.”

  P.S. Să nu mai pomenim de predicile Pr.Ieronim redate de strana ortodoxă care…și ție, și mie îmi plac….la unele faze le zice atât de BINE, că mă și pufnește râsul la modul cum o face! E uimitor deseori prin radiografia duhovnicească pe care o face mirenilor, preoților, episcopilor și politicienilor.

  Apreciază

  • Magda, iarta-ma…
   sincer n-am intrat pe siteul ala cu stranaortodoxa ci doar stiu ca am citit odata de la un comentator ca i-ar promova numai pe ” acrivisti”!

   oricum ai reda orice…nu ai cum sa demonstrezi nici tu nici unul ca nu mai este Har la pomenitori….
   ma refer strict la subiectul acesta despre hulirea Sfintelor Taine din paetea celor care dupa ce s-au ingradit au inceput sa zica despre negarea harului…ceea ce este o hula impotriva Duhului Sfant…e o intunecare a mintii…se iau pur si simplu.numa dupa minte…fara a avea credinta si in inima…exact ca si carturarii si fariseii !
   Pr. Iustin e la petru voda…nu doarme acolo in mormant…
   nu te teme…ca daca i s-a aratat staretei Iustina pt descoperirea Sf. Moaste….i s-ar fi descoperit si sa-i zica sa nu mai frecventeze slujbele pr. Gherman ca in Sf. Potir n-ar fi Hristos( Doamne fereste) ci paine si vin !!!
   aicea e problema ta ! sa nu crezi in Sfintele Taine care nu se savarsesc in numele epuscopului…
   zice ” Binecuvantata este imparatia Tatalui si Fiului si Sfantului Duh…”. si la Epicleza nu zice ” preasfintite episcope transforma painea aceasta….” ci Duhul Sfant este cel care preschimba in Trupul si Sangele Domnului Iisus Hristos …si is prezentii Sfintii care nu se pot molipsi de erezia episcopului pomenit , ci doar ca preotul daca cu cunistinta nu a intrerupt …el raspunde pt asta ca nu a marturisit .
   plus ca Sf. Fotie care a dat can. 15 … nici el insusi nu a intrerupt pomenirea papei imefiat dupa ce a schimbat acela crezu….fiindca nu neaparat prin pomenire se viruseaza automat cel care pomeneste ( de frica sau neglijenta sau tactica ) un episcop necondamnat nominal . nu e aici papism sa te contaminezi automat !
   de aia nici georgienii nu au intrerupt pomenirea lu barto.
   intreruperea pomenirii e doar o forma de protest si marturisire impotriva episcopuluo care propovaduieste o erezie .
   zelotismul unora…ii duce la gandire schismatica pt ca nu se roaga inainte sa ia decizii….

   iti pot spune pagini intregi de demonstrari ca Harul nu se ia asa cum gandesc unii….dar daca tu nu ai urechi de auzit….de ce m-ai crede pe mine sau agheasma si anafura pomenitorilor 🙂
   ti-am zis…e buna nepomenirea…dar fara exagerari.
   P.S.: e valabila si preotia monahului Teodot de catre Ps. Teodosie chiar daca e dupa Creta.
   Dumnezeu il va judeca daca a facut bibe ca a cedat sau nu….numau Domnul stie….dar e valabil .

   Apreciază

   • N-am pentru ce să te iert…fiecare gândește cum crede de cuviință!
    Răutățile mă enervează…
    Știi, la un moment dat, chiar Pr.Ieronim de pe ”strana ortodoxă” a zis că NUMAI în urma unei adunări sinodicești, și ținerea langa a ereziei, îi condamnă definitiv pe episcopii, preoții care cred în ea și o propovăduiesc…

    Uite ce zice Sf.Vasile Cel Mare:
    https://www.aparatorul.md/sf-vasile-cel-mare-catre-preotii-marturisitori-prigoniti-si-catre-mirenii-ce-ii-urmeaza-despre-tainele-ereticilor-necondamnati-sinodal/

    La slujbe, cu ce inimă și minte afirmi despre pseudo-episcop să-L pomenească Dumnezeu, pentru că, numai ”DREPT” nu învață Cuvântul Adevărului…iar tu, preot liturghisitor devenind împreună-mincinos cu cel/cei amintiți mai sus de la care ai pretenții de duhovnicie și jertfelnicie pentru oile Lui Hristos…și-atunci cum să-l/să-i țină Dumnezeu ”întreg/i, sănătoș/i (la minte sau la trup)?!

    Apreciază

    • bine domnisoara/ doamna Magda !
     au fost aici pe blog destule discutii teologice cu danielvla, H.D. Virgil, Roman si ayeaye si altii….nu mai reluam…
     dar niciunul nu s-a legat de Har…pt toti stiu o treaba !
     deci ma bucur ca nici tu in sinea ta nu hulesti Harul Sfantului Duh de la nepomenitori… restu e teologie care io nu ma pricep decat cu Paraclisul Maicii Domnului.
     hai …ca maine intampinam pe Iisus Hristos cu ramuri de salcie !
     Doamne ajuta si o saptamana binecuvantata iti doresc.
     iarta-ma si te roaga pt mine pacatosul.

     Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s