„Răspunsul” Mitropoliei Moldovei și Bucovinei în privința DESHUMĂRII PĂRINTELUI IUSTIN și un mesaj pentru ortodocșii care vor citi…

,,Ca urmare a scrisorii, formulată în numele mai multor persoane, înaintată Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și înregistrată la Centrul eparhial Iași cu numărul de mai sus, vă aducem la cunoștință că am luat act cu bucurie de frumoasa evlavie pe care o manifestați pentru vrednicul de pomenire părinte arhimandrit Iustin Pârvu și vă adresăm mulțumiri pentru gândurile exprimate.

Vă încredințăm că la sorocul de 7 ani, părintelui Iustin i s-au împlinit rânduielile de pomenire printr-o slujbă arhierească, iar poporul binecredincios, în număr mare, a participat în rugăciune, cu bucurie duhovnicească și nădejde în Înviere.

Dumnezeu are rânduiala Sa tainică cu cei iubiți ai Săi, astfel încât nădăjduim să continuați cu aceeași evlavie smerită, în duhul bunului părinte Iustin, să vă rugați, să-i cinstiți memoria și să primiți ajutor și binecuvântare în tot ceea ce faceți.

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan.

Semnat  Arhim. Nichifor Horia,

Exarh administrativ”

Cum era de așteptat,  Mitropolia Moldovei a catadicsit într-un final, mult peste cele 30 de zile legale în care trebuia să dea un punct de vedere oficial la scrisoarea adresată instituției cu privire la cererea de deshumare a Părintelui Iustin Pârvu, să dea un răspuns evaziv folosindu-se de un limbaj de lemn greu de înghițit și de câteva cuvinte care sună bine fără să spună nimic.

Nu-i de mirare având în vedere faptul că prima oară puși în fața acestei idei purtătorul de vorbe al Mitropoliei l-a luat imediat pe ,,NU” în brațe… iar dragul de ÎPS Teofan nici nu a avut curaj să dea ochii cu creștinii la pomenirea de șapte ani a Părintelui Iustin… lipsind nejustificat.

Probabil numai rostirea numelui părintelui provoacă celor din Mitropolie coșmaruri, fără a-i mai pune la socoteală pe toți cei care se luptă încă să îngroape memoria Sfinților Închisorilor, inclusiv pe cea a Părintelui Iustin.

Despre faptul că la câteva zile după lansarea petiției în spațiul on-line, intervievat de presă, preotul Constantin Sturzu (menționat mai sus ca purtător de cuvânt/de vorbe) a mințit cu nerușinare spunând că nu se dorește deshumarea, în condițiile în care nici Mitropolia Moldovei și Bucovinei și nici Mânăstirea Petru Vodă, nu-și exprimaseră nici o poziție oficială clară, nu  mai are rost să vorbim.

Observăm însă că Mitropolia de la Iași nu are nici măcar curajul să-și asume un răspuns negativ, ci pur și simplu „ne mângâie pe cap”, viclenește, mulțumindu-ne pentru evlavie…

Reamintim că petiția cu semnăturile a fost depusă în dublu exemplar, atât la Mitropolie cât și la stăreția Mânăstirii Petru Vodă cu câteva zile înainte de data la care s-au împlinit 7 ani de la trecerea la Domnul a marelui duhovnic (16 iunie 2020).

IMPORTANT! Au fost depuse petiția și semnăturile pentru deshumarea Părintelui Iustin Pârvu

Dacă în cele din urmă, de la Iași a fost emis un răspuns, care nu este un răspuns de fapt, Mânăstirea Petru Vodă, al cărui stareț a dat în scris că se va consulta în sinaxă cu obștea mânăstirii, încă nu a reacționat.

Inițiatorii petiției sunt conștienți de faptul că nu sunt vremuri tocmai prielnice pentru astfel de demersuri, având în vedere așa-zisa pandemie, acum când se interzice chiar și sărutarea Sfintelor Icoane…, dar este regretabil faptul că reprezentanții ierarhiei nu au curajul să ne expună motivele pentru care nu vor de fapt să facă deshumări de sfinți ai închisorilor. Motivele le cunoaștem, noi cei care îi cinstim pe acești sfinți ai timpurilor din urmă: frica teribilă a clericilor de structurile securistoide sau sioniste printre care și Institutul Elie Wiesel. Pentru că…, nu-i așa, mulți dintre Sfinții Închisorilor au fost legionari și legionarii, chiar și după moarte sunt prigoniți de sistemul antihristic.

Dar acestea nu sunt motive și nici pandemia nu e un motiv chiar dacă ar fi fost bine să nu existe (poate de aceea, în visul respectivei rude, Părintele a spus să fie dezgropat la 6 ani și jumătate – ar fi fost înainte de martie 2020/începutul plandemiei în Europa).

Dar acolo unde Dumnezeu vrea, se biruiește rânduila firii, adică frica sau opoziția dejustificată a unora.

Ar fi fost bine dacă ortodoșii noștri, ar fi reacționat mai energic la  propunerea de deshumare (dar poate că mulți nu vor fi avut acces la internet), căci rămâne de văzut dacă Părintele Iustin are pentru cine să iasă afară cu trupul sau nu.

MESAJ PENTRU ORTODOCȘI

În final un condac și un icos din Acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, POATE MAI ÎNȚELEG ȘI ORTODOȘII ROMÂNI CÂTE CEVA:

Condac 7:

Voind Dumnezeu a ne mângâia pentru multe nevoi și necazuri te-a dat nouă ocrotitor; dar noi te cunoaștem pe tine și părinte și de minuni făcător; pentru aceasta, mulțumind pentru bunătatea cea negrăită, Îi cântăm lui: Aliluia!

Icos 7:

Arătat-ă făptură nouă, trimițându-te Făcătorul pe tine la noi cei ce suntem făcuți de Dânsul; că focul războiului și al robiei s-a stins, pe vrăjmași cu rușine i-a întors și boala ciumii ca un fum a pierit; iar noi cei izbăviți de acestea, neîncetat grăim ție:
Bucură-te, râvnitor ca un alt Ilie;
Bucură-te, că la fel cu acela ai locuit în pustie;
Bucură-te, că ai biruit pe proorocul înșelăciunii;
Bucură-te, că s-au rușinat împletitorii minciunii;
Bucură-te, că ai potolit flacăra războiului cea stricătoare;
Bucură-te, că încetezi toată boala cea vătămătoare;
Bucură-te, că prin tine câștigăm ploi la vreme potrivită;
Bucură-te, că prin tine totdeauna dobândim cele trebuincioase;
Bucură-te, cel ce ți-ai lucrat comoara faptelor celor bune;
Bucură-te, că prin ea te-ai suit la înălțime;
Bucură-te, că nu îmbrăcămintea ci trupul tău ne-ai lăsat nouă;
Bucură-te, că prin el dobândim cele trebuitoare nouă;
Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!

………………..

CELE DE MAI SUS S-AU ÎNTÂMPLAT CÂND MOAȘTELE SFÂNTULUI DIMITRIE CEL NOU DIN BASARABI AU AJUNS ÎN ȚARA ROMÂNEASCĂ, ÎN 1774.

AȘADAR, ÎNȚEȚEGEȚI CE COMOARĂ/COMORI VREȚI SĂ ȚINEȚI ÎN PĂMÂNT, CEI CARE VĂ OPUNEȚI DESHUMĂRII MOAȘTELOR DE SFINȚI (care dau semne că vor să iasă)???

Textul inițial al petiției pentru deshumarea Părintelui Iustin:

PETIȚIE PENTRU DESHUMAREA LA 7 ANI A PĂRINTELUI IUSTIN PÂRVU

Vedeți și:

Celor care se tem de dezgroparea Părintelui Iustin Pârvu și au îndoieli cu privire la petiția lansată în spațiul public

Maica stareță Iustina Bujor de la M-rea Paltin A VISAT CANONIZAREA PĂRINTELUI IUSTIN și DOREȘTE DESHUMAREA MARELUI DUHOVNIC