ÎMPĂRĂȚIA MĂȘTII LUI ANTIHRIST – Preot Nicolae Strizu, parohia Foeni, județul Timiș

Purtând masca… „Toți ajung un chip și o asemănare prin frică – frica de boală, frica de autorități, frica de moarte.”

Asupra neamului omenesc s-au abătut trei uragane:

1 – Sinodul tâlhăresc din Creta.

2 – Apostazia – apostazia pandemică, mult mai fină – închiderea bisericilor de Sfintele Paști, învoiala conducătorilor Bisericii la aceasta, ascunderea creștinilor prin case și nemărturisirea de Îmvierea lui Hristos. Purtatul măștii la sfintele slujbe este lepădare și blasfemie și recunoastere a împărăției lui antihrist.

3 – Pecetluirea – în curs de desfășurare, la ora actuală, posibil prin vaccinare cu nanoboți, microcipare sau altele.

Canonul 62 Trulan

PRAZNICELE ŞI DATINILE PĂGÂNEŞTI SĂ NU FIE ŢINUTE DE CREŞTINI

Aşa-zisele Calende şi cele numite Vota şi cele chemate Brumalia, şi
prăznuirea care se face în cea dintâi zi a lunii lui martie voim ca de
îndată să fie scoase din vieţuirea credincioşilor. Dar mai lepădăm şi
jocurile obşteşti (dansurile publice) ale femeilor, ca necuviincioase,
şi ca putând naşte (provoca) multă pagubă şi vătămare, dur încă şi
jocurile (dansurile) jucate (executate), fie de bărbaţi, fie de femei,
în numele (cinstea) celor numiţi în mod mincinos dumnezei de
către elini (păgâni) şi slujbele (ceremoniile) – ce se fac după un
obicei vechi şi străin vieţii creştinilor, – orânduind ca nici un bărbat
sa nu se îmbrace în haină femeiasca, sau femeia în cea care se
potriveşte bărbaţilor, dar nici să nu puie asupra lor obraze (măşti)
de haz (comice), sau de batjocură (satirice) închipuind satiri, sau de
jale, (tragice), nici să nu se strige numele blestematului Dionisos,
când se strivesc strugurii în teascuri, nici turnând vinul în vase să nu
stârnească (provoace) râsul, făptuind cele ale rătăcirii diavoleşti,
sub chipul neştiinţei sau al deşertăciunii.
De aceea, cei care de acum înainte s-ar apuca sa facă ceva din cele
zise mai înainte, după ce au fost puşi în cunoştinţă, poruncim ca
aceştia, dacă ar fi clerici, să se caterisească, iar dacă ar fi laici, să se
afurisească.