Maica Siluana Vlad despre vaccin… sau lipsa discernământului și șantajul duhovnicesc

Arhive maica Siluana Vlad - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"

Foto – ortodox.md

,,Despre vaccin. Doamne binecuvâtează, Doamne binecuvântează fiecare cuvânt pe care îl scot din inima mea. Mulți mă întreabă, mă întreb, m-am întrebat, m-am frământat ne vaccinăm, nu ne vaccinăm, aflăm cât e de dăunător, dar uităm un lucru important pe Domnul. El a zis că ne dă putere să călcăm peste aspidă și vasilisc. El ne dă putere să nu murim dacă ne mușcă o viperă. El ne spune nu vă împotriviți celui rău. Suntem plini de împotrivire și ce, cine suntem când ne împotrivim? Niște răzvrătiți. Punem atâta patos în împotrivire încât uităm de Domnul. Uităm de menirea noastră în această lume. Dacă nu ne împotrivim și ne supunem de frică, din lașitate, suntem niște lași, niște animale târâte la abator care speră să mai trăiască până li se taie capul. Atuncea, ce-i de făcut? Doamne, ce-i de făcut? Să ne unim cu Tine Doamne, să ne unim cu Domnul. Să-ți strigăm Numele.

Aaa, ne temem de vaccin? Ăsta-i mai rău decât vaccinul. Cică ne afectează ADN-ul. O, Doamne, Doamne! Da, ura, ținerea de minte a răului, neiertarea, vorbirea de rău, pierderea vieții pe Facebook, pornografia, desfrânarea, lăcomia, da… celelalte? Nu ne dăm seama… De abia acum se apropie unii și descoperă că ne afectează efectiv ADN-ul, iar împlinirea poruncilor, mai ales iertarea și iubirea ne curăță ADN-ul. Și apoi trebuie să înțelegem că binele nu este confortul, plăcerea, lipsa de boală, ci bucuria de a fi în Hristos. Cu cruce, pe cruce, dar cu bucuria Lui altfel suntem niște ratați cu desăvârșire. Nu vreau să dau sfaturi, nu vreau să dau îndemnuri, dar vreau să ne rugăm și să cugetăm la ce mi-a dat mie Domnul în inimă după atâtea frământări dar chemând Numele Lui. Doamne, Tu ești Mântuitorul Meu. Doamne, Tu i-ai zis lui Pilat „nimic n-ai face dacă nu ți-ar fi dat Dumnezeu putere”. Dacă Dumnezeu îngăduie acest rău, dacă Dumnezeu le dă putere celor care zicem noi că ne urmăresc, să ne… facă rău, de fapt ei urmăresc să-și facă lor bine atunci Doamne primim, dar să primim de la Tine, de la Tine Doamne, voia Ta Doamne. Doamne fii binecuvântat, iartă-mă. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Doamne ajuta!”

Consider că această monahie sau ce e ea, face parte din categoria  sfătuitorilor de „bine” de genul celor ca ieromonahul Calistrat Chifan. 

În primul rând vedem că maica respectivă acceptă că cei care vor să ne facă vaccinurile ar putea să ne facă rău sau chiar ne fac rău, căci zice:Dacă Dumnezeu îngăduie acest rău, dacă Dumnezeu le dă putere celor care zicem noi că ne urmăresc, să ne… facă rău…”. 

Acceptă, dar ne asigură că putem călca peste aspidă și peste vasilisc, căci nu-i așa Domnul ne-a spus „Nu vă împotriviți celui rău”.

Se referă la pasajul acesta din Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei:

Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”.
Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Matei 5, 38-39

Adică ne putem lăsa otrăviți și putem zice: vreți să ne băgați în noi un vaccin, despre care știm că e rău, dar băgați-ne și două și trei și șapte, căci pe noi ne apară Dumnezeu. 

Cumplită înșelare! 

Hristos ne-a spus să întoarcem și celălalt obraz în cazul unor conflicte minore, între noi și aproapele nostru, să nu răspundem răului cu rău pentru a nu prolifera violența. Se știe că violența naște violență. De aceea trebuie să răspundem răului venit de la aproapele nostru cu bine încercând în acest fel să nu producem escaladarea conflictului și să-i arătăm celui de lângă noi superioritatea binelui, iubirii și iertării. 

Dar niciodată Hristos nu ne-a învățat să ne supunem orbește prigonitorilor de stat sau unei alte orânduiri antihristice. 

Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul.
La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi păgânilor. Matei 10, 17-18

Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui.
Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel, până ce va veni Fiul Omului. Matei 10, 22-23

Niciodată Hristos nu ne-a învățat să fim proști.

Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. Matei 10, 16

Niciodată Hristos nu ne-a spus să ne sinucidem. Dimpotrivă, să ne ferim, să fugim, să căutăm să scăpăm, iar când totuși vom cădea în măinile celor răi, în mâinile prigonitorilor, să mărturisim, fără să ne îngrijim ce vom spune. 

Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi;
Fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi. Matei 10, 19-20

Ce sunt aceștia care ne vor vaccinați, otrăviți în numele așa-zisului bine decât niște prigonitori, niște slugi ale sistemului antihristic?

De altfel, Mântuitorul atunci când a fost dus la judecata arhierelui, iar sluga arhiereului Anna L-a lovit peste obraz, NU a întors și celălalt obraz, ci a răspuns cu demnitate:

Deci arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui.
Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit pe faţă lumii; Eu am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu, unde se adună toţi iudeii şi nimic nu am vorbit în ascuns.
De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce au auzit ce le-am vorbit. Iată aceştia ştiu ce am spus Eu.
Şi zicând El acestea, unul din slujitorii care erau de faţă, I-a dat lui Iisus o palmă, zicând: Aşa răspunzi Tu arhiereului?
Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău, dovedeşte ce este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce Mă baţi?Ioan 18, 19-23

Așadar trebuie să avem discernământul necesar să distingem între momentul în care nu trebuie să ne împotrivim unui om agresiv întorcând și obrazul celălalt și momentul când trebuie să reacționăm cu demnitate sau să ne apărăm în fața prigonitorilor antihristici.

Se pare că maicii Siluana Vlad îi lipsește acest fel de dișcernământ.

Dar mai mult decât atât. După ce ne amețește cu comparațiile nepotrivite din Sfânta Scriptură, folosește o altă logică falsă, așa cum obișnuiește un alt „influencer” într-ale credinței – Calistrat Chifan, amintit mai sus – aplicând un fel de șantaj duhovnicesc

Ne aduce aminte că suntem păcătoși, că nu ne ferim suficient sau deloc de păcate, dar totuși ne permitem să ne împotrivim vaccinului anti-Covid. Dar cum îndrăznim?? Probabil numai un om înduhovnicit ar avea voie să se teamă de lucruri antihristice (acte cu cip, vaccinare cu sau fără pecete etc). 

În concepția acestei monahii starea noastră de păcătoșeni nu ne oferă decât alternativa să zicem:atunci Doamne primim, dar să primim de la Tine, de la Tine Doamne, voia Ta Doamne.”

Adică să ne mințim pe noi înșine că vaccinul modificator gentic și cine știe ce alte otrăvuri având în el, printre care și celule din fetuși avortați (deci canibalism – satanism) că ar fi de la Dumnezeu. Să ne mințim că-l primim ca din partea lui Dumnezeu. Să ne lăsăm otrăviți personal, ca indivizi, dar și ca neam, acceptându-ne dispariția prin infertilitatea provocată de aceste vaccinuri. Ba acceptând vaccinarea am putea fi siliți să acceptăm și pecetea antihristului sau să fim deja pecetluți prin una din multiplele variante ale acestor modificatori genetici care ni se bagă pe gât (a se vedea prezența enzimei „luciferaza” presupusă a exista în vaccinul de la Moderna) Deci iată ce ne îndeamnă „înduhovnicita” maica Siluana Vlad să facem. N-o ascultați fraților și spuneți-le și altora să nu asculte asemenea sfaturi strâmbe!

Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. 1 Ioan 4, 1