RĂSPÂNDIȚI! – Generalul Radu Theodoru către Mihai Târnoveanu pe 19 martie (înainte de protest): AFLU CĂ V-AȚI ÎMPĂRȚIT PE CĂPRĂRII… DACĂ ERAI MILITAR, în rezervă, ÎȚI ORDONAM, SĂ FACI IMPOSIBILUL PENTRU A RESTABILI UNITATEA ASOCIAȚIILOR PATRIOTICE! Feriți-vă de blestemele copiiilor voștri pe care îi lăsați fără Patrie. Mai ales, feriți-vă de blestemul istoriei!

INTERVIU Veteranul de război Radu Theodoru: Noi am reparat cu sânge toate gafele clasei politice | AGERPRES • Actualizează lumea.

 

 

„O generaţie lipsită de simţul responsabilităţii istorice, care pune ţâfnele personale înaintea interesului vital al ţării…

O generaţie care trebuie să depăşească nivelul rivalităţilor mărunte, în ultimă instanţă asasine de unitate…

Mihai Târnoveanu primeşte o misiune: să facă imposibilul pentru restabilirea unităţii asociaţiilor patriotice!”

Citiți și: De ce au fost două proteste în București pe 20 martie

 

„Zic: te rog, daca erai militar, in rezerva, iti ordonam. Sa faci imposibilul spre a restabili unitatea asociatiilor patriotice. Lasati tafnele si orgoliile, Destinele PATRIEI sunt in mainile voastre. Fereti-va de blestemele copiiilor vostri, pe care ii lasati fara patrie. Mai ales feriti-va de blestemul istoriei! Pana nu este prea tarziu,  Mihai. Va astept.”

3 gânduri despre „RĂSPÂNDIȚI! – Generalul Radu Theodoru către Mihai Târnoveanu pe 19 martie (înainte de protest): AFLU CĂ V-AȚI ÎMPĂRȚIT PE CĂPRĂRII… DACĂ ERAI MILITAR, în rezervă, ÎȚI ORDONAM, SĂ FACI IMPOSIBILUL PENTRU A RESTABILI UNITATEA ASOCIAȚIILOR PATRIOTICE! Feriți-vă de blestemele copiiilor voștri pe care îi lăsați fără Patrie. Mai ales, feriți-vă de blestemul istoriei!

 1. Părintele Nil Dorobanțu este un mare sfânt al neamului românesc. Cinstirea lui este o mărturisire a credinței ortodoxe. Dacă, odată cu instaurarea regimului comunist și cu înființarea Consiliului Mondial al Bisericilor, unii au ales să se dezică de el, noi, cei de azi, nu trebuie să facem acest lucru. De aceea, i-am creat un proiect de acatist care poate fi îmbunătățit ca formă, dar care este documentat ca informație. Criticarea ateismului și a ecumenismului și respectarea votului monahal al sărăciei sunt adevăratele motive ale denigrării sale. Dumnezeu, însă, i-a făcut dreptate, luându-l la El cu trup cu tot, ca și pe Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos.
  Acatistul Sfântului Preacuvios Nil Dorobanțu – proiect
  Data prăznuirii: 27 martie
  După rugăciunile începătoare:
  Condacul I
  Celui ce înțelepțește și-a înmulțit talanții dăruiți de Dumnezeu, conducând multe suflete spre mântuire, veniți să-i cântăm cu bucurie: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Nil, binecuvântare a creștinilor!

  Icosul I
  Preasfântă Treime, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Sfinte Ierarhii de Sfinți Îngeri, Tuturor Sfinților, ajutați-ne să găsim cuvinte înțelepte pentru a lăuda minunata lucrare săvârșită de Dumnezeu prin părintele Nil Dorobanțu și să-i cântăm cu bucurie așa:
  Bucură-te, cel ce în duhul Evangheliei ai trăit;
  Bucură-te, cel ce toate Fericirile ți-ai agonisit;
  Bucură-te, cel sărac cu duhul și cel ce mult ai plâns;
  Bucură-te, însetând de dreptate alături de cei blânzi;
  Bucură-te, cel curat cu inima care L-ai văzut pe Dumnezeu;
  Bucură-te, cel denigrat pentru numele Său;
  Bucură-te, cel milostiv și de Dumnezeu miluit;
  Bucură-te, dăruind pacea, pentru dreptate fiind prigonit;
  Bucură-te, duhovnic iscusit și curajos;
  Bucură-te, jertfă la picioarele lui Hristos;
  Bucură-te, aprig luptător contra ateismului;
  Bucură-te, lauda Mehedințiului;
  Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Nil, binecuvântare a creștinilor!
  Condacul al II-lea
  Cu voia lui Dumnezeu, ai plecat din satul Crainici, pentru a urma cariera militară. Apoi, simțind chemarea lui Dumnezeu, ai abandonat această carieră. Prima teofanie ai avut-o la vârsta de paisprezece ani, iar îndemnul de a urma facultatea de teologie ți-a fost descoperit tot prin revelație. Ai urmat în același timp și cursurile altor facultăți, ai ajuns să cunoști douăsprezece limbi străine, dar pe toate acestea le-ai pus la picioarele Mântuitorului cântându-I: Aliluia!

  Icosul al II-lea
  Ți-ai făurit apoi o cultură vastă din multe domenii, pentru ca mai târziu să faci diferența între știința cea adevărată, guvernată de Dumnezeu și ideologia ateistă cu pretenții de știintă. Cunoașterea mai multor științe a fost pentru tine un pedagog minunat care te-a călăuzit spre Hristos, făuritorul tuturor științelor. Citeai Viețile Sfinților cu ochii teologului, ai filosofului, ai ofițerului, ai juristului ori a esteticianului aflat în căutarea Frumosului. Prin studii, ai ajuns la concluzia că ,,ortodoxia creștină este singura etică ce poate lumina poporul, mai mult decât orice constrângere.”
  Roagă-te acum lui Dumnezeu să ne arate mereu Calea, Adevărul și Viața și nouă, celor ce-ți cântăm:
  Bucură-te, al smereniei cinstitor;
  Bucură-te, al rugăciunii inimii nevoitor;
  Bucură-te, cel ce ai ascultat orbește glasul lui Hristos;
  Bucură-te, suflet viteaz și curajos;
  Bucură-te, cel ce ai pus toată știința la picioarele lui Iisus;
  Bucură-te, cel ce pe mulți îi ajutai, privind la slava de Sus;
  Bucură-te, vrednic iconom ce talanții i-ai înmulțit;
  Bucură-te, cel ce comori nepieritoare ai agonisit;
  Bucură-te, plângând pentru neamul tău;
  Bucură-te, cel ajutat și prin teofanie de Dumnezeu;
  Bucură-te, râvnă aprinsă pentru tot ce e de folos;
  Bucură-te, ofițer devotat al lui Hristos;
  Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Nil, binecuvântare a creștinilor!
  Condacul al III-lea
  Ai fost tuns în monahism la Mănăstirea Cernica, primind numele Nechifor. Apoi, până la terminarea facultății, chilia ți-ai ales-o în clopotnița Mănăstirii Radu-Vodă, astfel urmând smerenia lui Hristos cu vorba și cu fapta, avându-l duhovnic pe părintele Benedict Ghiuș. Apoi episcopul Antim Nica te-a numit profesor la școala de cântăreți de la Mănăstirea Cocoșu. Apreciindu-ți vastele cunoștințe, te-a luat peste tot în activități misionare. Ai parcurs cu repeziciune treptele monahale de ierodiacon și ieromonah și cântând cu bucurie: Aliluia!
  Icosul al III-lea
  Schimbându-se regimul și scoțându-se în afara legii ,,Rugul Aprins”, ți-ai urmat duhovnicul în județul Neamț. Ai fost hirotonit ieroschimonah la Mănăstirea Sihastria, primind numele Nil. Apoi ai fost numit stareț și director de studii prin decizie patriarhală, fiind trimis în foarte multe schituri și mănăstiri pentru a înființa școli monahale și pentru a ridica nivelul de pregătire moral-duhovnicesc. Ai reușit să aduci un suflu nou în monahismul românesc, chiar dacă ai întâmpinat adesea și ostilități. Prin puterea exemplului, îi îndemnai pe monahi să te urmeze, iar prin harismele tale atrăgeai mase mari de credincioși care îți cântau cu bucurie:
  Bucură-te, rug care ai ars prin alte candele aprinse de tine;
  Bucură-te, întrupare a virtuților creștine;
  Bucură-te, cel ce mustrai decadența și compromisul;
  Bucură-te, cel ce înfruntai convenționalismul și ateismul;
  Bucură-te, neobosit și devotat misionar;
  Bucură-te, cel plin de râvnă și har;
  Bucură-te, cel ce cu ușurință iertai;
  Bucură-te, cel ce Golgota neamului urcai;
  Bucură-te, că ateii curse îți pregăteau;
  Bucură-te, că sute de creștini te așteptau;
  Bucură-te, cel care pe mulți îi îmbisericeai;
  Bucură-te, cel care pe mulți la Ortodoxie îi converteai;
  Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Nil, binecuvântare a creștinilor!

  Condacul al IV-lea
  După înființarea Consiliului Mondial al Bisericilor, începe un atac din exterior și din interior asupra Ortodoxiei, fapt care te va arunca într-o luptă directă cu forțele răului. Dispărând mistica și ascetica din facultațile de teologie precum și treapta de schimonah, deveneai din ce în ce mai puțin înțeles, chiar și de către unii confrați. În timp ce tu promovai monahismul autentic și îndumnezeirea omului, lumea era atrasă în direcția opusă prin negarea lui Dumnezeu, prin ideologizarea științei și a artei ori prin ridiculizarea teofaniilor. Cu toate acestea, ai căutat să-ți îndeplinești misiunea primită cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
  Icosul al IV-lea
  Ai fost, pe rând, stareț și duhovnic în mai multe mănăstiri, unde ai respectat toate voturile monahale. Acceptai cu ușurință voia lui Dumnezeu, Care smerește și înalță, de a merge dintr-un loc în altul în virtutea votului ascultării. Sufereai, adânc, însă, pentru negarea lui Hristos și, cu mânie sfântă și cu argumente imbatabile, demonstrai falsitatea ideologiei comuniste, mustrând, catehizând, îndreptând și întărind duhovnicește pe cei ce-ți cântau:
  Bucură-te, cel ce urăști păcatul și îl chemi la pocăință pe păcătos;
  Bucură-te, cel ce pe mulți i-ai adus la Hristos;
  Biucură-te, cel ce ai mustrat conformismul monahilor;
  Bucură-te, cel ce ai nimicit argumentele ateilor;
  Bucură-te, cel trimis în lupta de idei ca Sfânta Ecaterina;
  Bucură-te, că dragostea de Hristos ți-a fost vina;
  Bucură-te, suflet deschis spre primirea cuvântului hristic;
  Bucură-te, cel ce ai predicat pocăința tâlharului și belșugul euharistic;
  Bucură-te, înălțime duhovnicească uimitoare;
  Bucură-te, misiune înfricoșată și cutremurătoare;
  Bucură-te, străvăzător al sufletelor pe care le împărtășeai;
  Bucură-te, că și pe cei adormiți îi salvai;
  Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Nil, binecuvântare a creștinilor!
  Condacul al V-lea

  Prin predici înălțătoare și prin scrieri, ai opus rezistență ateismului, îndemnând poporul la păstrarea valorilor autentice și a credinței ortodoxe. Mustrai cu asprime lepădarea și vinderea lui Hristos, precum și îndoiala și frica de a-L mărturisi. Ai predicat în mănăstirile din toată țara precum și în unele biserici din București cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
  Icosul al V-lea
  În călătoriile tale misionare, erai așteptat cu mare bucurie de către toți cei care voiau să se vindece sufletește și trupește. Duhul Sfânt, Care sălășluia în tine, îi ajuta pe mulți să-și schimbe viața și să meargă pe drumul mântuirii. Harismele primite le întrebuințai spre slava lui Dumnezeu, ca și Sfântul Spiridon, pentru a-i convinge pe oameni să-L caute cu râvnă pe Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu să ne ajute acum, ca și atunci, să facem voia Sa și pe noi, cei ce-ți cântăm:
  Bucură-te, predică adâncă și vie;
  Bucură-te, că mulți sectanți s-au întors la Ortodoxie;
  Bucură-te, că Logosul îți vorbea mereu;
  Bucură-te, că te-ai supus întruna voii lui Dumnezeu;
  Bucură-te, aprig luptător împotriva patimilor sufletești;
  Bucură-te, că predicai până reușeai să le izgonești,
  Bucură-te, că doi orbi ai vindecat;
  Bucură-te, că două femei moarte ai înviat;
  Bucură-te, că eplilepticii și slăbănogii s-au tămăduit;
  Bucură-te, că, prin ruga ta, muții au vorbit și surzii au auzit;
  Bucură-te, că și de alte boli mulți se vindecau;
  Bucură-te, că mulți păcătoși se păcăiau și se cuminecau;
  Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Nil, binecuvântare a creștinilor!
  Condacul al VI-lea
  Văzând neamul românesc amenințat, Însuși Dumnezeu l-a cercetat, prin tine și prin unii oameni simpli, dar curați cu inima, arătându-Și slava în teofanii. Cu toții ați predicat pocăința poporului român și i-ați prorocit ani grei de suferință dacă nu va asculta de Dumnezeu. Cu toții ați fost denigrați, dar profețiile voastre s-au împlinit întocmai. Umblând desculț și îmbrăcat simplu, vesteai cuvântul lui Dumnezeu cu autoritate dată ție de Sus cântând: Aliluia!
  Icosul al VI-lea
  Misiunea primită era demnă de un ierarh, chiar dacă nu ți-a fost dată cu această intenție. După adormirea Patriarhului Nicodim, chiar ai devenit arhiereu la fel ca Sfântul Ierarh Amfilohie de Iconium, hirotonit prin puterea și porunca lui Hristos. Acest lucru a fost confirmat și de o teofanie a maicii Veronica Acojocăriței de la Mănăstirea Văratec. Ca un ierarh ai apărat Ortodoxia prin predici și prin scrieri în care mustrai ateismul și batjocorirea celor Șapte Taine. Transmiteai îndemnul primit prin teofanie de a întări credința poporului aplicând iconomia, prin deasa Împărtășanie și prin pocăința profundă și rapidă, fără canoane grele care să-i îndepărteze pe creștini de Dumnezeu.
  Roagă-te lui Dumnezeu să ne izbăvească de mândrie, de trufie, de slavă deșartă și de ignoranță pentru a asculta măcar acum sfaturile primite și să-ți cântăm:
  Bucură-te, cel ce uciderea savanților creștini ai demascat;
  Bucură-te, cel ce despre contrafacerea civilizației ne-ai avertizat;
  Bucură-te, cel ce ai confirmat teofaniile de la Maglavit și de la Vladimirești;
  Bucură-te, cel ce ai mustrat pe cei ce n-au crezut Cuvintele cerești;
  Bucură-te, cel ce ai auzit Cuvântul ceresc al lui Hristos, al Maicii Domnului și al Sfântului Ilie;
  Bucură-te, cel ce ai criticat îndepărtarea oamenilor de Euharistie;
  Bucură-te, cel ce ai arătat că teologia trebuie verificată și cunoscută empiric,
  Bucură-te, cel ce știi că Hristos Se arată celor smeriți, care viețuiesc mistic;
  Bucură-te, cel ce blamai ateismul și stilismul mereu;
  Bucură-te, cel ce înveți societatea să asculte de Dumnezeu;
  Bucură-te, cel ce ai combătut ateizarea culturii;
  Bucură-te, cel ce ai deplâns înmulțirea patimilor și a urii;
  Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Nil, binecuvântare a creștinilor!

  Condacul al VII-lea
  Predicile tale în dezacord cu viziunea oficială, în care militai pentru evitarea compromisului, pe care îl considerai mai periculos decât propaganda comunistă, ți-au adus mai întâi întemnițarea, apoi caterisirea. Iertându-i pe toți, I-ai mulțumit lui Dumnezeu și pentru acestea, cântându-I: Aliluia!
  Icosul al VII-lea
  Te-ai supus cu bucurie voii lui Dumnezeu de a face misiune și în închisoare, unde, conform propriilor mărturii, ai predicat, ai dezlegat, ai convertit, ai stors lacrimi, ai botezat, ai miruns, ai tuns în monahism, ,,conform teofaniilor și sub directa îndrumare a Preasfintei Treimi, a Maicii Domnului și a Tuturor Sfinților”. Timp de patru luni, ai suferit multe pătimiri greu de imaginat, dar ai adus și multe suflete la Hristos și ai dobândit o rugăciune mai adâncă și o purificare amplă. Roagă-l pe Dumnezeu să ne izbăvească de patimi și pe noi, cei ce-ți cântăm:
  Bucură-te, că pentru Hristos ai fost întemnițat;
  Bucură-te ștergând lacrimile, tu, cel înlăcrimat;
  Bucură-te, cel ce pentru persecutori te rugai;
  Bucură-te, că mâna ce te lovea o sărutai;
  Bucură-te, cel ce ai simțit durerea lui Hristos;
  Bucură-te, suflet viteaz și curajos;
  Bucură-te, că semnul crucii mereu îl făceai;
  Bucură-te, căci cu glas tare pe Hristos Îl mărturiseai;
  Bucură-te, că, prigonitorii nebun te socoteau;
  Bucură-te, că prigoniții la Hristos se-ntorceau;
  Bucură-te, cel încercat de Dumnezeu prin mari ispite;
  Bucură-te, în suferințe mari și-n bucurii nesfârșite;
  Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Nil, binecuvântare a creștinilor!

  Condacul al VIII-lea
  Pentru a putea predica în închisoare, ți-ai asumat nevoința nebuniei pentru Hristos, lepădându-te de sine complet și mărturisindu-L pe El cu glas tare. Vedeai lumea întreagă stând sub semnul Sfintei Cruci, te închinai și făceai metanii mereu. După ce ai stat trei luni în închisoare, la proces, procurorul general a spus că, fiind mistic, împiedici progresul demonic și a recomandat să fii tratat fără nicio îngăduință. Cu toate acestea, tot Cerul și chiar martorii acuzării te-au apărat, fiind în final achitat, pentru care Îl slăvim pe Dumnezeu, cântându-i: Aliluia!
  Condacul al VIII-lea
  Intrând în sala de așteptare a tribunalului, ai strigat cu glas mare: ,,Pocăiți-vă, s-a apropiat împărăția cerurilor!” Ai intrat apoi în sala de judecată după ce se prezentaseră toate declarațiile de acuzare, deoarece te considerau nebun. Văzându-te tuns chilug și cu multe răni pe cap, martorii acuzării au spus că au fost siliți să mintă în declarații, și-au recunoscut în fața tuturor păcatele de care s-au izbăvit prin rugăciunile tale și, plângând, au cerut să fii eliberat, spre binele poporului.
  Roagă-te acum lui Dumnezeu să ne dea curajul mărturisirii lui Hristos și nouă, celor ce-ți cântăm:
  Bucură-te, că și în sala de judecată dezlegai și exorcizai;
  Bucură-te, că puterea lui Dumnezeu le arătai;
  Bucură-te, cel hrănit cu Hristos euharistic;
  Bucură-te, cel ce ai fost un grandios mistic;
  Bucură-te, că soldații nu te-au putut scoate afară;
  Bucură-te, cel ce i-ai uimit pe toți prin predica ta clară;
  Bucură-te, că martorii acuzării te apărau;
  Bucură-te, că spovedanie publică plângând făceau;
  Bucură-te, cel ce necredința ateilor mustrai;
  Bucură-te, că, prin curajul tău, pe toți îi uimeai;
  Bucură-te, că frâiele procesului ai luat;
  Bucură-te, că Preasfânta Treime, Maica Domnului și Toți Sfinții te-au îndrumat și te-au ajutat;
  Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Nil, binecuvântare a creștinilor!
  Condacul al IX-lea
  Douăzeci de medici numiți să-ți cerceteze starea minții au spus că ești mai sănătos decât ei. Dus fiind apoi apoi în celulă, ai fost provocat, persecutat și scuipat. Mai întâi le-ai vorbit ighemonilor despre Patimile Mântuitorului, apoi ai ales rugăciunea în tăcere. Neavând cuvânt împotriva ta, te-au eliberat, iar tu, după ce i-ai dezlegat pe toți și le-ai cerut iertare, ai îmbrăcat din nou haina monahală mulțumindu-I și cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!
  Icosul al IX-lea
  Strângând la piept cu bucurie odoarele sacre, ai ajuns la praznicul Învierii Mântuitorului, într-o biserică, unde ai slujit Sfânta Liturghie. Asumându-ți nevoința nebuniei pentru Hristos, ai stârnit deopotrivă admirație și denigrare. Dezvăluiai cu simplitate harismele primite, spre slujirea aproapelui și spre slava lui Dumnezeu, ca și Sfântul Apostol Pavel. Prin darul străvederii, îi ajutai pe mulți să se cunoască pe sine. Cu o mare putere de convertire cu vorba, cu lucrarea și cu rugăciunea, îi ajutai pe mulți să-și prețuiască sufletul și să meargă pe drumul mântuirii. Spuneai, ca și Sfântul Serafim de Sarov, că sensul adevărat al viețuirii creștine este dobândirea darurilor Duhului Sfânt.
  Ajută-ne, prin rugăciuni, să ne salvăm sufletele în aceste vremuri de grea încercare și pe noi, cei care-ți cântăm:
  Bucură-te, mucenic bătut și umilit;
  Bucură-te, că Hristos pentru tine a suferit;
  Bucură-te, cel ce ce te-ai predat cu totul lui Dumnezeu;
  Bucură-te, că Hristos a luptat pentru tine mereu;
  Bucură-te, martor al dumnezeirii;
  Bucură-te, cel ce mustri pe hulitorii misticii și ai teofaniei;
  Bucură-te, cel bogat în comori cerești;
  Bucură-te, cel sărac în cele pământești;
  Bucură-te, cel ce ne chemi la curățire, iluminare și unirea cu Hristos;
  Bucură-te, cel ce-l chemi la pocăință pe omul viclean, fariseu și vanitos;
  Bucură-te arzând de dorul lui Dumnezeu;
  Bucură-te, mare rugător pentru sufletul meu;
  Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Nil, binecuvântare a creștinilor!

  Condacul al X-lea
  Ai bătut apoi zadarnic la porțile mănăstirilor, care nu te-au mai primit. Ai înțeles că și acest lucru se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu și ai cântat; Aliluia!
  Icosul al X-lea
  Ai continuat să slujești Sfânta Liturghie în mod discret, în catacombe. Biserica Vlahernei cea prigonită era cu tine și nimeni și nimic nu te putea despărți de Hristos. Urmându-ți sfaturile, mulți tineri din casele în care ai fost primit s-au îndreptat spre monahism. Roagă-te acum lui Dumnezeu să ne dea râvnă în rugăciune și nouă, celor ce-ți cântăm:
  Bucură-te, cel chemat tainic la sihăstrie;
  Bucură-te, cel ce ai cerut de la Dumnezeu predici și pustnicie;
  Bucură-te, cel ce ne inviți în divina armonie;
  Bucură-te, cel ce ne îndemni și pe noi să fim asemenea ție;
  Bucură-te, cel ce ne spui că mistica e vorbirea cu Dumnezeu;
  Bucură-te, cerându-ne să iertăm tot, respirând doar în El mereu;
  Bucură-te, cel ce ne îndemni să fim înflăcărați în har și să facem roade vrednice de pocăință;
  Bucură-te, cerându-ne să aducem și pe alții la credință;
  Bucură-te, cel ce ne îndemni să urmăm calea lui Hristos;
  Bucură-te, cel ce ne spui să căutăm al sufletului folos;
  Bucură-te, cel ne îndrumi să ne ferim de patimile sufletești mereu;
  Bucură-te, cel cel ne povățuiești să facem totul spre slava lui Dumnezeu;
  Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Nil, binecuvântare a creștinilor!

  Condacul al XI-lea
  Retrăgându-te apoi în satul natal și stând ascuns, ai scris mii de pagini spre slava lui Dumnezeu și a monahismului și pentru binele Bisericii Ortodoxe Române, cântând: Aliluia!
  Icosul al XI-lea
  Exigent cu tine însuți și cu ceilalți, te-ai adresat în scrierile tale, ca și Sfântul Agapie Criteanul, într-un stil direct, fără menajamente, pentru a lupta, ca și prin predicile de altădată, cu patimile sufletești și trupești, cu ereziile și cu ateismul, indiferent ce tematică era abordată. Din scrierile tale răzbate o iubire enormă și o dorință imensă de a ne chema pe toți la îndumnezeire.
  Mijlocește-ne acum ajutor pentru a face voia lui Dumnezeu în aceste vremuri și nouă, celor ce-ți cântăm:
  Bucură-te, cel ce cu sabia cuvântului păcatele loveai;
  Bucură-te, că frumusețea sufletului o căutai;
  Bucură-te, luptând pentru păstrarea neatinsă a Tainelor Ortodoxiei;
  Bucură-te, mare cinstitor al teofaniei și al Euharistiei;
  Bucură-te, cel ce ai pledat pentru o Sfântă Liturghie lucrătoare și sfințitoare;
  Bucură-te, cel ce ne chemi la Sfântul Potir în fiecare duminică și sărbătoare;
  Bucură-te, cel ce Sfânta Liturghie aproape zilnic ai slujit;
  Bucură-te, rugându-te pentru neamul tău, de atei prigonit;
  Bucură-te, cel ce împarți tuturor cuvânt cu folos;
  Bucură-te, că ne spui să ne facem vrednici să auzim glasul lui Hristos;
  Bucură-te, cel ce în scrieri te-ai adresat celor dornici de pocăință;
  Bucură-te, căci scrisul îți e amvon prin care chemi lumea la credință;
  Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Nil, binecuvântare a creștinilor!

  Condacul al XII-lea
  Întreaga activitate ai dedicat-o misticii experimentale, pe care ai considerat-o superioară oricărei științe, și i-ai rămas devotat lui Hristos până în ultima clipă, primind mereu arvuna bucuriei veșnice, suferind, nevoindu-te pentru El și pentru aproapele și cântându-I: Aliluia!

  Icosul al XII-lea
  Fiind chemat la cel veșnice prin mucenicie, conform rugăciunilor tale, Dumnezeu le-a mai dat ateilor o lecție chiar și cu această ocazie. Mormântul tău rămas gol va râmâne de-a pururi o predică vie și o chemare la pocăință și la recunoașterea atotputeniciei lui Dumnezeu.
  Roagă-te lui Dumnezeu să ne ierte pe noi, cei ce nu știm să te cinstim cum se cuvine, dar care îți cântăm:
  Bucură-te, cel de negăsit după adormire ca și Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos;
  Bucură-te, ierarh smerit cu suflet frumos;
  Bucură-te, al Sfintelor Canoane și al Apocalipsei tâlcuitor;
  Bucură-te, apologet erudit și râvnitor;
  Bucură-te, cel ce ne chemi la asceză, purificare și iluminare;
  Bucură-te, cel ce ne spui să facem de Dumnezeu ascultare;
  Bucură-te, cel ce ne spui să-i urmăm pe cei ce mistica au experimentat;
  Bucură-te, cel ce erorile din multe domenii ai demascat;
  Bucură-te, cel chemat la veșnica sărbătoare;
  Bucură-te, a monahismului românesc aleasă floare;
  Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Nil, binecuvântare a creștinilor!

  Condacul al XIII-lea
  Ne închinăm cu evlavie Preasfintei Treimi, Preafintei Născătoare de Dumnezeu și Tuturor Sfinților și le mulțumim că te-au ajutat să-ți sfințești sufletul.
  Sfinte Preacuvioase Nil, cel ce te bucuri acum în Biserica biruitoare, roagă-te lui Dumnezeu să mântuiască și sufletele noastre!
  Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi să ne izbăvească de înșelăciunile lui Antihrist, să ne ierte păcatele, să ne ajute să dobândim virtuțile creștine și Darurile Sfântului Duh și să cântăm împreună cu tine: Aliluia!
  (Acest condac se zice de trei ori, după care se zice Icosul I şi Condacul I.)
  Rugăciune
  Sfinte Preacuvioase Nil, mult pătimitorule, roagă-te lui Dumnezeu ne ajute să ne pocăim și să mergem pe drumul mântuirii! Roagă-te izbăvească Biserica Ortodoxă de ecumenism! Roagă-te să ne ajute să dobândim conducători lumești și bisericești care să facă voia Lui Dumnezeu!
  Așa, Sfinte, cel ce ești grabnic ajutător, ajută-ne să ne supunem cu bucurie cu toții voii lui Dumnezeu cu gândul la bunătățile cele veșnice!
  Doamne, Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile Sfântului Preacuvios Nil, ceartă, leagă şi alungă-l pe Antihrist, orânduieşte cele de folos pentru Biserica Ta și ne miluiește pe noi! Amin.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s