Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor

 

 

Inaltarea Domnului este praznuita la 40 de zile dupa Inviere, in Joia din saptamana a VI-a, dupa Pasti. Anul acesta o sarbatorim pe 10 iunie. Este cunoscuta in popor si sub denumirea de Ispas. In aceasta zi crestinii se saluta cu „Hristos S-a inaltat!” si „Adevarat S-a inaltat!”. IPS Bartolomeu Anania afirma ca noi folosim acest salut fie din nestiinta, fie din exces de evlavie, deoarece el nu este atestat de Biserica. Si marturiseste ca noi sarbatorim Pastile cu asertiunea „Hristos a inviat!”, la care ni se raspunde cu confirmarea „Adevarat, a inviat!”, pentru ca Invierea nu a avut martori, ea a fost receptata cu indoieli si necredinta. In vreme ce Inaltarea Domnului a avut martori, ea a fost o despartire izvoritoare de lumina, deoarece ucenicii s-au intors in Ierusalim „cu bucurie mare”. Din acest motiv in cartile noastre de slujba nu exista o salutare similara cu aceea de la Sfintele Pasti.

Hristos S-a inaltat la cer de pe Muntele Maslinilor, in vazul Apostolilor si a doi ingeri. Ingerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca acestia sa nu se lase coplesiti de durerea despartirii.

Din Sfanta Scriptura aflam ca Mantuitorul Si-a ridicat mainile, binecuvantandu-i pe ucenici, iar pe cand ii binecuvanta S-a inaltat la cer (Luca 24, 51), in timp ce un nor L-a facut nevazut pentru ochii lor (F.A. 1,9). Adeseori Dumnezeu le-a vorbit oamenilor din nor, fenomen prin care se manifesta energiile divine, menite sa reveleze prezenta Divinitatii, dar sa o si ascunda.

Inaltarea Domnului sarbatorita in vechime odata cu Rusaliile

Cea mai veche mentiune despre sarbatoarea Inaltarii Domnului o gasim la Eusebiu din Cezareea, in lucrarea „Despre sarbatoarea Pastilor”, compusa in anul 332. Din aceasta lucrare reiese ca Inaltarea Domnului era sarbatorita in acea vreme odata cu Rusaliile, la 50 de zile de la Invierea lui Hristos. Spre sfarsitul secolului al IV lea, inceputul secolului V, sarbatoarea Inaltarii s-a despartit de cea a Pogorarii Sfantului Duh (Rusaliile), fiind praznuita in a 40-a zi dupa Inviere, data care va ramane stabilita pentru totdeauna in calendarul bisericesc.

Inaltarea Domnului – deplina indumnezeire a firii umane asumate

Inaltarea lui Hristos intru slava si sederea Sa de-a dreapta Tatalui este chipul deplinei indumnezeiri a umanitatii Lui. Prin toate actele Sale, intrupare, moarte, inviere El a indumnezeit treptat firea omeneasca pe care a asumat-o, dar prin Inaltare a transfigurat-o pe deplin. Datorita transfigurarii supreme a trupului Sau, Hristos poate deveni interior celor care cred in El. Inaltarea Domnului nu inseamna retragerea Sa din creatie, pentru ca El continua sa fie prezent si lucrator prin Sfantul Duh.

Inaltarea cu trupul la cer este o marturie a faptului ca omul a fost creat pentru vesnicie, caci Fiul nu Se infatiseaza Tatalui numai ca Dumnezeu, ci si ca Om.

Hristos prin Inaltarea Sa, nu arata doar unde trebuie sa ajunga omul, ci se face cale si putere, ca omul sa ajunga la aceasta stare. El sade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar si locuieste in inima celor ce-L iubesc. Asa putem intelege paradoxul: Hristos este inaltat si in drum spre inaltare cu fiecare dintre noi.

Inaltarea Domnului – Ziua Eroilor

Prin hotararile Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane din anii 1999 si 2001, sarbatoarea Inaltarii Domnului a fost consacrata ca Zi a Eroilor si sarbatoare nationala bisericeasca. In aceasta zi, in toate bisericile din tara si strainatate se face pomenirea tuturor eroilor romani cazuti de-a lungul veacurilor pe toate campurile de lupta pentru credinta, libertate, dreptate si pentru apararea tarii si intregirea neamului. – crestinortodox.ro

4 gânduri despre „Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor

 1. Fraţilor, ştim că toată făptura împreună suspină şi împreună are dureri până acum. Şi nu numai atât, ci şi noi, care avem pârga Duhului, şi noi înşine suspinăm în noi, aşteptând înfierea, răscumpărarea trupului nostru. Căci prin nădejde ne‑am mântuit; dar nădejdea care se vede nu mai e nădejde. Cum ar nădăjdui cineva ceea ce vede? Iar dacă nădăjduim ceea ce nu vedem, aşteptăm prin răbdare. De asemenea şi Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci însuşi Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Iar Cel ce cercetează inimile ştie care este dorinţa Duhului, căci după Dumnezeu El se roagă pentru sfinţi.

  Apreciază

 2. Pentru ca întru mânia îngrozirii Sale să nu ne împuţineze pe noi, pentru păcatele şi fărădelegile noastre, ci să‑Şi aducă aminte de mila şi de îndurările Sale cele din veac şi să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm.

  Pentru ca să‑Şi aducă aminte de legământul Său cel făcut cu Noe şi să nu strice, cu mulţimea ploii celei fără de măsură, cu întunecata şi nelămurita vreme a văzduhului şi cu întunecoasa ceaţă, pământul şi pe nevrednicul Său popor, ci cu milostivire să cruţe moştenirea Sa, şi să poruncească a străluci pe pământ soarele, cu raze aducătoare de roade şi cu căldură la vreme, Domnului să ne rugăm.

  Pentru ca să poruncească norilor să înceteze ploaia cea peste măsură şi negura să se risipească şi lumina soarelui să strălucească, Domnului să ne rugăm.

  Pentru ca să cruţe poporul şi animalele şi tot pământul acesta şi să nu‑l strice cu vărsarea ploilor celor peste măsură, Domnului să ne rugăm.

  Pentru ca să dea moştenirii Sale senin cu bună prefacere şi să se înmulţească roadele pământului, Domnului să ne rugăm.

  Pentru ca să nu ne răsplătească nouă şi să nu ne pedepsească pe noi după păcatele noastre, ci după mare mila Sa şi după mulţimea îndurărilor Sale să‑Şi arate spre noi grabnica Sa iubire de oameni şi bunătatea Sa, Domnului să ne rugăm.

  Pentru ca să nu strice roadele şi seminţele pământului pentru păcatele noastre, cu vărsarea ploilor celor peste măsură, ci cu arătarea seninului să le cruţe şi să le crească pentru nevrednicul Său popor, Domnului să ne rugăm.

  Pentru ca să fie bineprimită rugăciunea noastră şi să ne izbăvească pe noi de foamete, de boli, de cutremur, de potop, de grindină, de foc, de sabie, de venirea asupra noastră a altor neamuri, de războiul cel dintre noi, şi de toată rana cea aducătoare de moarte, Domnului să ne rugăm.

  Apreciază

 3. Cele vrednice de pedeapsă am făcut şi dreapta Ta judecată ne‑a ajuns pe noi, Doamne, dar Te milostiveşte; milostiveşte‑Te spre poporul ce a greşit şi‑Ţi întoarce mânia Ta cea cu dreptate pornită asupra noastră. Întru pocăinţă cădem către Tine şi cu smerenie Te rugăm: auzi‑ne şi ne miluieşte.

  Ca să nu ne înece pe noi, Doamne, mulţimea apelor şi să nu strice pământul şi cu foamete să ne omoare pe noi, poporul Tău, ca un bun, încetează vărsarea apelor şi ca un Atotputernic, porunceşte să lucească pe pământ lumina soarelui şi să coboare căldura, cu deadinsul Te rugăm, Împărate preasfinte, auzi‑ne şi ne miluieşte.

  Pentru poporul Tău şi pentru animale, porunceşte văzduhului celui întunecat şi negurii celei pline de pâclă să se ridice şi razele soarelui să strălucească, întru tot milostive Doamne, ca să nu ne sfârşim înainte de vreme, rugămu‑ne Ţie, degrab auzi‑ne şi ne miluieşte.

  Mântuieşte‑ne pe noi, Doamne, de tină, de revărsarea şi de înecarea apelor, ca să nu se stingă în deşert zilele noastre şi anii noştri întru suspinuri, ci adu‑Ţi aminte de legământul făcut cu Noe şi fă cu noi după mila Ta, cu inimă înfrântă Te rugăm, auzi‑ne şi ne miluieşte.

  Întru scârbe şi necaz fiind noi şi întru tânguire înspăimântaţi, către Tine, Doamne Dumnezeul nostru, cu umilinţă strigăm: să se înalţe către Tine rugăciunea noastră şi să iasă din stricăciune viaţa noastră, ca să nu ne stingem înainte de vreme, ci cu milostivire auzi glasul nevrednicului Tău popor şi cu iubirea Ta de oameni miluieşte‑ne pe noi.

  Nu spre curcubeu care este semnul legăturii ce l‑ai pus prin nori, Doamne, ci spre îndurările Tale privim şi mila Ta căutăm să o dobândim. Către Tine, Cel bogat întru milă şi fără de măsură întru îndurări, cu inimă înfrântă ne rugăm: dă‑ne senin la vreme şi aducător de roadă, împreună cu prefacerea văzduhului, şi degrab, ca un milostiv, auzi‑ne şi ne miluieşte pe noi.

  Apreciază

 4. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Care odinioară ai ascultat rugăciunea râvnitorului Ilie, proorocul Tău, şi ai oprit ploaia pentru o vreme, şi acum, Iubitorule de oameni, făcătorule şi milostive Doamne, caută spre noi nevrednicii şi smeriţii robii Tăi şi spre smeritele noastre rugăciuni, şi ca un îndurat treci greşealele noastre, îmblânzit fiind de singură iubirea Ta de oameni. Dă cer senin moştenirii Tale şi luminează soarele spre trebuinţa celor care cer de la Tine milă. Veseleşte faţa pământului pentru săracii poporului Tău, pentru prunci şi animale şi pentru toate celelalte vietăţi, care se îndestulează prin bunăvoirea Ta; şi le dă tuturor hrană la vreme. Aşa, Doamne Dumnezeul nostru, să nu se întoarcă în deşert rugăciunea noastră, nici să ne ruşinezi pe noi de la aşteptarea noastră, ci ne apără după mare mila Ta şi ne cercetează cu îndurările Tale; că se sting în deşertăciuni zilele noastre şi se împuţinează de dureri viaţa noastră. Să nu ne pierzi pe noi pentru fărădelegile noastre, pentru că din nebăgare de seamă am adus peste noi mânia Ta, ci fă cu noi după blândeţile Tale şi după mulţimea milei Tale, că iată, cu suflete smerite şi cu duh umilit cădem înaintea Ta, şi ca nişte robi netrebnici şi vrednici de mai multă pedeapsă, pocăiţi şi umiliţi strigăm Ţie: Am greşit, nelegiuiri am săvârşit şi am păcătuit în toate, călcând poruncile Tale. Pentru aceea câte ai adus asupra noastră, pe dreptate şi cu judecată le‑ai adus; dar nu ne da cu totul stricăciunii, foametei şi pagubei, nici să ne înece pe noi noianul apelor, ci în mânia Ta adu‑Ţi aminte de milă şi pentru îndurările Tale în dar Te milostiveşte spre noi, zidirea Ta şi lucrul mâinilor Tale, şi ca un bun scapă‑ne degrab de toate răutăţile pentru rugaciunile PreaSfintei Născătoarei de Dumnezeu, ale Sfintilor Apostoli, si ale sfintilor pomeniti astazi, Că Ţie se cuvine să ne miluieşti pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s