GENOCIDUL AVANSAT în Sydney, Australia! Apel disperat la RUGĂCIUNE

Ar putea fi o imagine cu text care spune „PRAY FOR SYDNEY”

Australia – După protestele din 24 iulie, autoritățile din Sydney cer ajutorul armatei pentru a IMPUNE RESTRICȚIILE DE MIȘCARE (lockdown) în unele zone ale orașului

Șantaj cu lockdown prelungit pentru a determina oamenii să se vaccineze! Ferească Dumnezeu de așa demenți!

Să ne rugăm pentru sărmanii oameni, să ne rugăm să nu ajungem și noi în situația asta!

Un text cu traducerea de pe facebook

Ion Lorin

From a very frightened Australian citizen:
🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🤍🤍🤍🤍🤍🤍
URGENT HELP. For us in SYDNEY AUSTRALIA 😭😭💔💔🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺
I don’t know how else to get attention than to do lots of emojis, but my name is Mandy I’m in Sydney Australia and we are URGENTLY URGENTLY URGENTLY needing some help!!!!!! Urgent media coverage on our corrupt government. 🚨🚨🚨🚨 ABOVE ALL ELSE WE ALSO NEED URGENT URGENT URGENT PRAYER!!!!!!
THE MILITARY ARE NOW IN CONTROL ALONG WITH THE POLICE (we are basically under martial law they just twist all the words not to announce it!!) THIS IS NOT A JOKE! 🚧🚧🚧 WE NEED PRAYERS, WE NEED WORLDY NOISE TO HELP US IN NEW SOUTH WALES. 🚩🚩🚩🚩🚩🚩
I understand there are so sooooo many people who need help & prayer and yes we aren’t a third world country but our people need help!!! PLEASE PLEASE PLEASEEEEEEE make some noise public for us!!! We are getting censored. The people. We are being removed. We are in our 6th week STAGE 5 lockdown. 🔒🔒🔒🔒 we can not leave the house AT ALL (only for food once a day & exercise🔎 more than 5kms in some areas (10kms in the rest). APARTMENT BLOCKS full of families & people LOCKED IN no access to leave by MILITARY, the POLICE & military, have just been given AUTHORITY BY OUR PRIME MINISTER TO SHUT DOWN ANYONE ANY BUSINESS ANY PARK ANY PUBLIC SPACE, beaches, shops, roads, public transport if they feel like COMPLIANCE isn’t happening!! 💔💔💔💔💔💔💔 I know I’m asking a lot but we are DESPERATE!!! They HAVE now MANDATED ALL OUR LAST YEAR HIGHSCHOOLERS TO GET VACCINATED. They have just announced tonight …
Our lockdown has just been extended another 4 weeks minimum, until September… THE PRIME MINISTER HAS ANNOUNCED, only those that get vaccinated will be released from lockdown with special rules applying to them to live freely! The rest of us unvaccinated are in lockdown until we do!! No work, no seeing our families, our friends, shopping centres, restaurants, cafes, Grocery stores!!!! To be announced only for the vaccinated!!!!
De la un cetățean australian foarte speriat:
🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🤍🤍🤍🤍🤍🤍
AJUTOR URGENT. Pentru noi în SYDNEY AUSTRALIA 😭😭💔💔🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺
Nu știu cum altfel să atrag atenția decât să fac multe emoticoane, dar numele meu este Mandy, sunt în Sydney Australia și URGENT avem nevoie URGENT URGENT de ajutor!!!!!! Acoperire urgentă a mass-media urgentă despre guvernul nostru corupt. 🚨🚨🚨🚨 MAI PRESUS DE TOATE, AVEM ȘI NEVOIE URGENT DE RUGĂCIUNE URGENTĂ URGENTĂ!!!!!!
MILITARII SUNT ACUM ÎN CONTROL ALĂTURI DE POLIȚIE (practic suntem sub legea marțială doar răsucesc toate cuvintele pentru a nu anunța!!) NU ESTE O GLUMĂ! 🚧🚧🚧 AVEM NEVOIE DE RUGĂCIUNI, NEVOIE DE ZGOMOT LUME CARE SĂ NE AJUTE ÎN NOILE ZILE DE SUD. 🚩🚩🚩🚩🚩🚩 🚩🚩🚩🚩🚩🚩
Înțeleg că sunt atât de mulți oameni care au nevoie de ajutor și rugăciune și da, nu suntem o țară din lumea a treia, dar oamenii noștri au nevoie de ajutor!!! VĂ ROG VĂ ROG, VĂ ROG SĂ FACEȚI public niște zgomot pentru noi!!! Suntem cenzurați. Oamenii. Suntem înlăturați. Suntem în cea de-a 6
-a săptămână de blocare a ETAPEI 5 🔒🔒🔒🔒 nu putem ieși deloc din casă (doar pentru mâncare o dată pe zi & exerciții fizice 🔎 peste 5 km în unele zone (10 km în restul). BLOCURI DE APARTAMENTE pline de familii și oameni ÎNCHIȘI ÎN NICI UN ACCES LA LICEUL DE MILITARI, POLIȚIA ȘI ARMATA, tocmai au primit AUTORITATE DE (LA)PRIM-MINISTRUL NOSTRU PENTRU A ÎNCHIDE PE ORICINE AFACERE, ORICE PARCURS, ORICE SPAȚIU PUBLIC, plaje, magazine, drumuri, transport în comun dacă simt că nu se întâmplă COMPLIANȚE!! 💔💔💔💔💔💔💔 Știu că cer multe, dar suntem DISPERATI!!! ACUM AU MANDAT (PENTRU) TOȚI LICENII DE ANUL TRECUT PENTRU A SE VACCINA. Tocmai au anunțat în seara asta…
Lockdown-ul nostru tocmai s-a prelungit încă 4 săptămâni minim, până în septembrie… PRIM MINISTRUL A ANUNȚAT, doar cei care se vaccinează vor fi eliberați din lockdown cu reguli speciale aplicabile lor pentru a trăi liber! Noi, ceilalți, nevaccinați, suntem în lockdown până când facem!! Fără muncă, fără să ne vedem familiile, prietenii, centrele comerciale, restaurante, cafenele, magazinele alimentare!!!! Să fie anunțați doar pentru cei vaccinați!!!!