Pseudo-patriarhul Daniel, scrisoare SERGHIANISTĂ prin care le cere episcopilor să se abțină de la comentarii despre vaccinuri și pandemie

DNA, cu ochii pe BOR. Procurorii au dorit sa il aduca la DNA chiar si pe Patriarhul Daniel. Jurnalistul Victor Ilie: "S-au speriat de impactul public" - Aktual24

Efectul ”Ambrozie și Teodosie”: Patriarhul Daniel, scrisoare dură prin care le cere capilor Bisericii Ortodoxe să se abțină de la comentarii despre vaccin și pandemie

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, le-a trimisi ierarhilor din BOR o scrisoare dură în care le cere acestora să se abțină de la comentarii despre vaccin și pandemie. În scrisoarea consultată de G4Media.ro, Patriarhul Daniel critică faptul că unii ierarhi au încălcat disciplina internă a Bisericii Ortodoxe și dă exemplul episcopului de Giurgiu, Ambrozie, care a susținut că vaccinurile anti-Covid ar fi expirate.

 

”Vă aducem la cunoștință că, în ultima perioadă, în special în contextul extinderii pandemiei, unii clerici s-au exprimat public asupra unor chestiuni de interes național, mai ales cu opinii pro sau contra vaccinării, nerespectând astfel prevederile statutare și hotărârile sinodale referitoare la disciplina comunicării în BOR. Mai mult chiar, unii ierarhi și-au exprimat public puncte de vedere personale în mod unilateral, fără nici o consultare cu mitropolitul lor sau cu Patriarhul. Recent o astfel de atitudine a avut-o preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, care a folosit predica din cadrul Sfintei Liturgii pentru a critica virulent autoritățile publice din România, în special pe președintele României”, arată Patriarhul Daniel în scrisoare.

Iată și filmarea cu predica lui Ambrozie al Giurgiului: 

El arată că poziționările anti-vaccin ale unor ierari au adus prejudicii întregii biserici: ”luările de poziție individuale privind relațiile Stat-Biserică la nivel național nu respectă prevederile statutare și hotărârile sinodale referitoare la responsabilitatea și disciplina comunicării în Biserica Ortodoxă, generând deja atât reacții în presă, care au adus un deficit de imagine Bisericii, cât și petiții și plângeri ale cetățenilor înregistrate la Cancelaria Sfântului Sinod”.

În încheierea scrisorii, Patriarhul Daniel le cere direct capilor bisericii să se abțină de la comentarii politice și despre pandemie și anunță o ședință a Sfântului Sinod pe această temă: ”Vă solicităm, Înaltpreasfinția Voastră, să evitați exprimările publice referitoare la subiecte politice și medicale pentru care clericii nu sunt calificați și să aveți o atitudine pastorală conformă cu prevederile canonice, statutare, regulamentare și cu otărârile Sfântului Sinod, pentru a confirma că Biserica Ortodoxă Română este cu adevărat un factor al păcii sociale în această perioadă dificilă pentru toți românii”.

Context. Pe lângă episcopul Ambrozie, și ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a lansat atacuri dure la adresa campaniei de vaccinare și le-a transmis credincioșilor să nu accepte presupusa obligativitate a vaccinării, deși nu există o astfel de prevedere în legislație. Într-o emisiune de săptămâna trecută la Radio Dobrogea, post al Arhiepiscopiei, Teodosie a lansat în acel moment un apel la mobilizare împotriva presupusei obligativități de vaccinare: „Așa este. Eu cred și trebuie să fac un apel la juriști să se mobilizeze, este o frământare foarte intensă a oamenilor care nu acceptă vaccinul și au dreptul lor de a nu-l accepta, nu trebuie să fie obligatoriu. Mai ales că nu-i asumat de nimeni. Și sunt atâtea urmări negative. Deci acești oameni ar trebui, credincioșii noștri să se adreseze în masă justiției. Au fost atâtea sentințe care au arătat că este fără temei constituțional această interdicție a nevaccinaților. Am citit clar că uniunea Europeană a anunțat că vaccinul va înceta. De ce înainte de a înceta este cea mai intensă propagandă pro vaccin, a obligativității vaccinului?”

 

Teodosie a continuat: „Vă spun să nu vă speriați. Aveți tot dreptul să alegeți. Nu trebuie să fiți obligați. Nu este constituțional, nu este legal. De aceea nu vă speriați. Mergeți și dacă vi se interzice, faceți sesizare și vă vor apăra. Sunt mulți avocați care vor să vă apere. Este o nerânduială în această forțare care este nefirească și fără temei și cu rolul de a vă speria să vă vaccinați forțat. Nu acceptați. Avem personalitate de sine fiecare, sunteți apărați de Constituția țării și chiar de legile europene. Nici legile europene nu te obligă la vaccin”.

Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, s-a remarcat încă de la începutul pandemiei de coronavirus prin sfidări repetate a regulilor stabilite de autorități.

Sursa: g4media.ro

15 gânduri despre „Pseudo-patriarhul Daniel, scrisoare SERGHIANISTĂ prin care le cere episcopilor să se abțină de la comentarii despre vaccinuri și pandemie

 1. ATENTIE
  Cine pune BOTNITA antihristului,precum e si acest domn Ambrozie,oamenilor sau TACE/TAINUIESTE, NU le zice NIMIC despre acest INSEMN SATANIC pus de slugalaile antihristului precum, NEbotezatul RAHAT arafat din palestina(Sf Stefan cel Mare a TAIAT miii de semilunari satanisti ca si ARABUL RAHAT arafat) si wernerul german,care nici macar Sf Cruce nu isi fac, ala NU E PASTORUL CEL BUN,NU e omul Lui Dumnezeu,indiferent ce zice din gura.
  Sa NU uitam …DUPA roade(FAPTE) ii cunoastem,nu dupa vorbe…

  Apreciat de 2 persoane

 2. Domnului să ne rugăm.

  Dumnezeiasca şi sfânta, marea şi înfricoşătoarea şi nesuferita numire şi chemare facem spre izgonirea ta, potrivnice; aşijderea şi certare facem spre pierderea ta, diavole. Dumnezeul cel sfânt, Cel fără de început, Cel înfricoşător, Cel nevăzut în fiinţă, Cel neasemănat în putere şi necuprins ca Dumnezeire, Împăratul slavei şi Stăpânul Atotţiitorul, Care cu cuvântul bine a întocmit toate din nefiinţă în fiinţă şi Care umblă pe aripile vânturilor, Acela te ceartă pe tine, diavole. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Care cheamă apa mării şi o varsă peste faţa întregului pământ; Domnul Puterilor este numele Lui. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul cel cu frică slujit şi lăudat de nenumăratele cete cereşti de foc, şi cu cutremur închinat şi slăvit de mulţimea cetelor de îngeri şi de arhangheli. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul cel cinstit de puterile ce‑i stau împrejur, de preaînfricoşaţii heruvimi cei cu ochi mulţi şi de serafimii cei cu câte şase aripi, care cu două aripi îşi acopăr feţele lor din pricina Dumnezeirii Lui cea nevăzută şi nepătrunsă de minte, şi cu două aripi îşi acopăr picioarele lor, ca să nu se ardă de slava cea negrăită şi de măreţia Lui cea necuprinsă cu mintea, şi cu două aripi zboară şi umplu cerul de strigarea lor: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de slava Lui.

  Te ceartă pe tine, diavole, Domnul Dumnezeu Cuvântul, Care S‑a pogorât din cer, din sânul Tatălui şi prin întruparea cea mai presus de fire şi curată din Sfânta Fecioară, în chip de negrăit S‑a arătat în lume ca să o mântuiască şi cu puterea Sa cea singură stăpânitoare te‑a aruncat din cer şi cu totul lepădat te‑a arătat. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul Iisus Hristos, Care a zis mării: taci, linişteşte‑te; şi prin poruncă îndată s‑a liniştit. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Care a făcut tină şi lumină a dăruit orbului. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Care pe fiica mai‑marelui sinagogii cu cuvântul a înviat‑o şi pe fiul văduvei din gura morţii l‑a răpit şi mamei lui întreg şi sănătos l‑a dăruit. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Cel ce pe Lazăr din morţi a patra zi, neputred, ca şi cum n‑ar fi fost mort şi nestricat l‑a înviat, spre mirarea multora. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul Iisus Hristos, Cel ce, lovit fiind cu palma, a stricat blestemul, şi prin împungerea preacuratei Sale coaste a depărtat sabia cea de foc care păzea raiul. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Care, prin scuiparea preacuratului Său obraz, a şters toată lacrima de la toată faţa. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul Iisus Hristos, Care a înfipt crucea spre întărirea şi mântuirea lumii şi spre căderea ta şi a tuturor îngerilor de sub stăpânirea ta. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul la al Cărui glas pe Cruce, catapeteasma Templului s‑a rupt, pietrele s‑au despicat, mormintele s‑au deschis şi morţii cei din veac s‑au sculat. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Care cu moartea pe moarte a omorât şi cu învierea Sa a dăruit viaţă oamenilor.

  Să te certe pe tine, diavole, Domnul, Care S‑a pogorât în iad şi mormintele le‑a scuturat şi pe toţi cei legaţi, care erau ţinuţi într‑însul, i‑a slobozit şi la Sine i‑a chemat; pe Care portarii văzându‑L s‑au spăimântat şi cu oastea iadului ascunzându‑se au pierit. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, Care a înviat din morţi, Hristos Dumnezeul nostru, şi tuturor a dăruit învierea Sa. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, Care cu slavă S‑a înălţat la ceruri, la Părintele Său, şi a şezut de‑a dreapta pe scaunul slavei. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, care iarăşi va să vină cu slavă pe norii cerului, cu sfinţii Săi îngeri, ca să judece viii şi morţii. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, Care ţi‑a gătit ţie spre chinul veşnic focul cel nestins şi viermele cel neadormit şi întunericul cel mai adânc. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, de Care toate se tem şi se cutremură de faţa puterii Lui, că de neîndurat şi grozavă este mânia Lui asupra ta. Să te certe pe tine, diavole, Însuşi Domnul Iisus Hristos cu numele Său cel înfricoşător

  Înfricoşează‑te, cutremură‑te, teme‑te, depărtează‑te, pieri, fugi, tu care ai căzut din cer şi împreună cu tine toate duhurile cele viclene: duhul necurăţiei, duhul vicleşugului, duhul cel de noapte, cel de zi, cel de la amiaza zilei şi cel de seară; duhul cel de la miezul nopţii, duhul nălucirii, duhul cel ce iese în întâmpinare sau de pe uscat, sau din apă, sau din păduri, sau din trestie, sau din prăpastie, sau din răspântii, sau din trei căi, din bălţi şi din râuri; care cutreieri prin case, prin curţi şi prin băi, şi vatămi şi schimbi mintea omenească; degrab plecaţi de la făptura Ziditorului Hristos, Dumnezeul nostru, şi vă depărtaţi de la robii lui Dumnezeu (N), din minte, din suflet, din inimă, din rărunchi, din simţiri şi din toate mădularele lui, ca să fie el sănătos şi cu totul întreg şi slobod, cunoscând pe Stăpânul său şi Ziditorul tuturor, Dumnezeu, Care adună pe cei rătăciţi şi le dă lor pecetea mântuirii prin naşterea şi înnoirea dumnezeiescului Botez. Ca acesta să se învrednicească de preacuratele, cereştile şi înfricoşătoarele Lui Taine, şi să se unească cu turma Lui cea adevărată, sălăşluindu‑se în loc cu verdeaţă şi hrănindu‑se la apa odihnei, şi fiind păstorit neîncetat cu toiagul crucii spre iertarea păcatelor şi viaţa de veci. Că Aceluia se cuvine toată slava, cinstea, închinăciunea şi marea cuviinţă, împreună cu Cel fără de început al Său Părinte, şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Apreciat de 1 persoană

  • Aveti mare grija, cu astfel de rugaciuni nu e de joaca, pot fi citite si rostite doar de preot. Nu va recomand nici macar sa incercati sa cititi cele ce sunt scrise in Molitfele Sfantului Vasile si in alte dezlegari mari, daca nu sunteti preot. Nu ne putem inchipui cu ce urgie se pot porni diavolii asupra noastra, care suntem neputinciosi. Pana si unii preoti cu multa ravna si credinta au fost zguduiti de demoni din pricina puterii Molitfelor si a nevredniciei sau neevlaviei cu care sunt citite.

   Apreciat de 1 persoană

   • poi sunt porniți asupra noastră oricum…așa că din când și n când ne mai pornim și noi asupra lor și-i speriem cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, cu puterea Sfintei Cruci și cu harul rugăciunilor Sfinților 🙂

    Apreciază

   • 1. Şi coborându-Se El din munte, mulţimi multe au mers după El.
    2. Şi iată un lepros, apropiindu-se, I se închina, zicând: Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti.
    3. Şi Iisus, întinzând mâna, S-a atins de el, zicând: Voiesc, curăţeşte-te. Şi îndată s-a curăţit lepra lui.
    4. Şi i-a zis Iisus: Vezi, nu spune nimănui, ci mergi, arată-te preotului şi adu darul pe care l-a rânduit Moise, spre mărturie lor.
    5. Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L,
    6. Şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit.
    7. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca.
    8. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea.
    9. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face.
    10. Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă.
    11. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor.
    12. Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
    13. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela.
    14. Şi venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, prinsă de friguri.
    15. Şi S-a atins de mâna ei, şi au lăsat-o frigurile şi s-a sculat şi Îi slujea Lui.
    16. Şi făcându-se seară, au adus la El mulţi demonizaţi şi a scos duhurile cu cuvântul şi pe toţi cei bolnavi i-a vindecat,
    17. Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice: „Acesta neputinţele noastre a luat şi bolile noastre le-a purtat”.
    18. Şi văzând Iisus mulţime împrejurul Lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării.
    19. Şi apropiindu-se un cărturar, i-a zis: Învăţătorule, Te voi urma oriunde vei merge.
    20. Dar Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi; Fiul Omului însă nu are unde să-Şi plece capul.
    21. Un altul dintre ucenici I-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc şi să îngrop pe tatăl meu.
    22. Iar Iisus i-a zis: Vino după Mine şi lasă morţii să-şi îngroape morţii lor.
    23. Intrând El în corabie, ucenicii Lui L-au urmat.
    24. Şi, iată, furtună mare s-a ridicat pe mare, încât corabia se acoperea de valuri; iar El dormea.
    25. Şi venind ucenicii la El, L-au deşteptat zicând: Doamne, mântuieşte-ne, că pierim.
    26. Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puţin credincioşilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile şi marea şi s-a făcut linişte deplină.
    27. Iar oamenii s-au mirat, zicând: Cine este Acesta că şi vânturile şi marea ascultă de El?
    28. Şi trecând El dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizaţi, care ieşeau din morminte, foarte cumpliţi, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea.
    29. Şi iată, au început să strige şi să zică: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?
    30. Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând.
    31. Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoţi afară, trimite-ne în turma de porci.
    32. Şi El le-a zis: Duceţi-vă. Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de porci. Şi iată, toată turma s-a aruncat de pe ţărm în mare şi a pierit în apă.
    33. Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaţii.
    34. Şi iată toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor.

    Apreciază

 3. pai mai demult,

  episcopii si mitropolitii si patriarhii ii mustrau si pe imparatii care isi luau nasul la purtare si dadeau legi si ordine satanice poporului,

  acum de ce nu ar fi la fel???
  numai asa putem scapa de satanele astea din guvern, din parlament si mai ales, de la trei coceni, satana werner!!!!!

  Apreciat de 1 persoană

 4. Doamne, Iisuse Hristoase, zădărnicește toată lucrarea forțelor răului! Ajută-ne în aceste vremuri să nu fim ademeniți de minciunile slugilor lui Antihrist! Ajută-ne să respingem lucrarea satanistă de a pune stăpânire pe sufletele și pe trupurile noastre! Amin.

  Apreciază

 5. Din păcate, se înmulțesc iudele:
  https://ortodoxiacatacombe.wordpress.com/2021/10/22/se-inmultesc-iudele/
  Patriarhul Daniel trebuie să apere credința ortodoxă, nu ideologia cu pretenții de știință impusă de Organizația Mondială de Inventare a Bolilor. De aceea se află la conducerea BOR! Grea sarcină apasă pe umerii lui acum. Ce va face? Ne va da dracului pe toți sau va mărturisi adevărul cu prețul vieții?

  Sfinții ne spun că în aceste vremuri calea de mijloc dispare. Ori mărturisim credința cu prețul vieții, ori mergem în iad.

  A încuviința introducerea nanotehnologiei și a enzimei luciferaza în corpurile noastre echivalează cu aruncarea noastră în ghearele lui Antihrist. Dumnezeu să-l ajute să facă voia Sa!

  Apreciază

 6. Pai dacă vaccinul este pecetea lui antihrist, le mai și cere sa nu spuna nimic. La fel cu creta, am ajuns mai rău ca la catolici care au cenzurat totul și apocalipsa totul. Va dați seama, cât satanism este, cei care ar trebui sa Îl slujească pe Hristos lasa oamenii sa fie pecetluiti cu 666. Este de plâns pt ca s-a ajuns la aceste lucruri! Nu au spus bine ca antihrist va fi încoronat de “patriarh”.
  Poate aceasta scrisoare va face pe vreo-unul sa mărturisească ortodox si sa spuna împotriva ecumenismului. Pt păcatele noastre si pt lepădarea de credința vin toate aceste urgii!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s