Video – DEZBATERE DESPRE DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE, ce a avut loc astăzi, 11 decembrie, la Conferința Medicilor de Familie, în București

dezbatere

După cum am anunțat într-un articol anterior, a avut loc o:

DEZBATERE PE TEMA DOSARULUI ELECTRONIC DE SĂNĂTATE organizată de medicii de familie – DUMINICĂ, 11 decembrie, ora 10:00, în Bucureşti

Iată și filmarea discuțiilor: 

Câteva idei discutate în cadrul dezbaterii: 

Rodica Tănăsescu președintele Societății Naționale de Medicină a Familiei –

 • Oare datele medicale ale pacienților sunt problema Casei Naționale (de Asigurări)?
 • Oare acest dosar n-ar fi trebuit să fie creat, poate, de Minister… poate de Colegiul Medicilor…?
 • Ce treabă are Casa de Asigurări cu datele medicale ale unei întregi nații?
 • Cum este asigurată securitatea datelor pacienților?!
 • Cum se realizeaza siguranța colectării datelor?
 • Cum va avea pacientul acces la dosarul lui electronic?
 • Cum poate interzice un pacient accesul unor medici, în care nu are încredere, la dosarul personal?
 • Cine răspunde de securizarea datelor pacienților?
 • Ce se întâmplă dacă sistemul nu funcționează?
 • Care sunt garanțiile că datele nu pot fi sustrase din sistem? – Nu există nicăieri (așa ceva).

Concluzii:

 • nu există acordul pacienților pentru crearea acestui dosar
 • pacientul nu are nici un drept
 • sistemul electronic de sănătate este un dezastru

Mai multe ascultați în filmarea de mai sus. 

Citiți și: 

Din 12 noiembrie, Ministerul Sănătăţii vrea să ne bage cu forţa pe gât Dosarul Electronic de Sănătate 

Uimitor! Victor Ciorbea pare că face și el ceva – A SESIZAT CURTEA CONSTITUȚIONALĂ în legătură cu DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE

DEZBATERE PE TEMA DOSARULUI ELECTRONIC DE SĂNĂTATE organizată de medicii de familie – DUMINICĂ, 11 decembrie, ora 10:00, în Bucureşti

des

DEZBATERE PE TEMA DOSARULUI ELECTRONIC DE SĂNĂTATE organizată de Patronatul Medicilor de Familie – DUMINICĂ, 11 decembrie, ora 10:00la Crystal Palace Ballrooms Bucureşti (Calea Rahovei 198A, Sector 5, în imediata apropiere a Palatului Parlamentului şi a Pieţei Unirii, în spatele Pieţei George Coşbuc; pentru cei care vor să ajungă şi nu sunt cu maşina au la dispoziţie ca mijloace de transport în comun tramvaiele 32, 7 şi 23 sau autobuzele 117 şi 173, iar staţia unde trebuie să coboare se numeşte Piaţa Chirigiu).

Amănunte despre dezbatere au apărut pe http://www.formaremedicala.ro. Întreg articolul îl puteţi citi mai jos:

Dezbatere despre DES la Conferinţa regională ,,Medicul de familie – Practician şi manager”

Data ultimei actualizări: 08/12/2016

Sfârşitul acestei săptămâni  este marcat de un cel mai important eveniment al anului pentru medicii de familie.

Conferinţa regională “Medicul de familie – Practician şi manager aflată la ediţia cu numărul şase, are un program interesant, cu sesiuni şi seminarii despre cele mai actuale teme din practica medicului de familie la ora actuală.

Pe lângă sesiunile ştiinţifice, în ultima zi a conferinţei “Medicul de familie – Practician şi manager” va avea loc o dezbatere despre  PIAS ( SIUI, CEAS, SIPE şi DES).

La această sesiune şi-au anunţat participarea actori importanţi de pe scena sănătăţii din România.

Subiectul Dosarului Electronic de Sănătate (DES) va fi abordat de medicii de familie împreună cu jurişti, pacienţi  şi reprezentanţi din partea instituţiilor de decizie.

Dezbaterea va avea loc duminică, 11 decembrie orele 10:00,  la Crystal Palace Ballrooms Bucureşti.

La această dezbatere ar trebui să fie prezenţi şi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai Avocatului Poporului, precum şi ai Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, de altfel unii confirmându-şi deja prezenţa. Dezbaterea va fi moderată de Nana Pîrcălabu, preşedintele Patronatului Medicilor de Familie din Bucureşti. 

Desigur că este cel puţin ciudat ca dezbaterea unui asemenea subiect de o importanţă extremă să fie organizată tocmai duminica, în timpul Sfintei Liturghii, şi într-o zi când au loc alegeri… Să fi fost miza eliminarea „fanaticilor religioşi” de la aceste discuţii? Oricum ar fi e bine să anunţăm pe toată lumea şi cine consideră, să meargă, cine nu, să se roage pentru ca Domnul să nu le ajute!

Cei care vor ajunge duminică acolo poate ar trebui să amintească, pe lângă multe alte argumente care există împotriva DES, şi faptul că ,,o companie de date a avertizat că domeniul medical va fi sectorul cel mai atacat în anul 2017. De aceea, organizațiile de sănătate de toate mărimile au fost sfătuite să se asigure că dispun de măsuri de securitate și planuri pentru împrejurări de urgență adecvate și actualizate, pentru a putea reacționa împotriva unui atac cu viruși ransomware. Sfatul aparţine companiei de date Experian, care a avertizat că atacurile sofisticate asupra datelor vor începe anul viitor, ceea ce va expune datele medicale la riscuri imense.

În a patra Prognoză anuală privind industria de încălcare a securității datelor, aceasta a declarat că sectorul medical poate să rămână în continuare punctul focal pentru hackeri, întrucât furtul de identitate medicală rămâne o afacere avantajoasă și ușoară pe care infractorii cibernetici o pot exploata, iar înregistrările medicale electronice au o mare probabilitate de a reprezenta obiectivul principal al hackerilor.” (Sursa: http://www.univadis.ro).

Şi, nu în ultimul rând, tot pe tema DES există deja o inițiativă a Asociației pentru Libertatea Românilor, de a depune plângere împotriva Dosarului Electronic de Sănătate, plângere pentru care se strâng în prezent semnături. Amănunte se pot obţine accesând pagina http://asociatialibertatearomanilor.ro/.

Uimitor! Victor Ciorbea pare că face și el ceva – A SESIZAT CURTEA CONSTITUȚIONALĂ în legătură cu DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE

Imagini pentru dosarul electronic de sanatate imagini

Foto – ziaruldearges.ro

După cum probabil știți, dosarul electronic de sănătate a devenit obligatoriu din 12 noiembrie: 

Din 12 noiembrie, Ministerul Sănătăţii vrea să ne bage cu forţa pe gât Dosarul Electronic de Sănătate

Dar iată că Avocatul Poporului, adică Victor Ciorbea, a sesizat Curtea Constituțională în privința legislației Dosarului Electronic de Sănătate: 

 

Probleme în sistemul medical: Dosarul electronic de sănătate ar fi neconstituțional

Publicat: 11:17
ccr

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. 30 alin. (2) și (3) și art. 280 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată. Potrivit Avocatului Poporului, prevederile privind dosarul electronic de sănătate ar fi neconstituționale pentru că ar fi reglementate greșit și ar încălca dreptul la viață privată.

„Dispozițiile sus-menționate sunt neconstituționale prin raportare la prevederile art. 1 alin. (5), art. 26 și art. 53 din Constituția României, precum și ale art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale, întrucât permit restrângerea exercițiului dreptului la viață intimă, familială și privată prin acte normative de nivel inferior legii, ce nu întrunesc cerinţele de previzibilitate, certitudine şi transparenţă care caracterizează o lege adoptată de către Parlament, în calitatea sa de unică autoritate legiuitoare sau de către Guvern, ca legiuitor delegat”, precizează Avocatul Poporului.

Argumentele invocate:

Examinând cadrul normativ de reglementare al dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES), Avocatul Poporului observă, între altele, că dispoziţiile legale incidente prezintă un grad mare de generalitate, deși legiferează într-un domeniu atât de sensibil precum datele personale de natură medicală cuprinse în dosarul electronic al pacienților. Totodată, Avocatul Poporului constată că legiuitorul s-a rezumat la a reglementa faptul că modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului va fi stabilită prin norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la dosarul electronic de sănătate al pacientului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Astfel, dispozițiile Legii nr. 95/2006 fac trimitere la acte normative cu forţă juridică inferioară legii, modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului fiind stabilită prin norme metodologice, în baza unei proceduri neprevăzute de lege, şi deci, susceptibilă de a fi calificată arbitrară. Avocatul Poporului apreciază că simpla trimitere la hotărâri de Guvern care la rândul lor trimit la ordine, acte normative caracterizate printr-un grad sporit de instabilitate, pentru reglementarea condițiilor de utilizare şi completare a datelor cu caracter personal cuprinse în dosarul electronic de sănătate al pacientului încalcă principiul constituţional al legalităţii, consacrat de art. 1 alin. (5) din Constituţie.

În esență, în excepția de neconstituționalitate formulată, Avocatul Poporului reține caracterul lacunar al normelor care reglementează dosarul electronic de sănătate, de vreme ce reguli substanţiale, esenţiale în materia protecției vieții intime, familiale și private, precum și a protecției datelor cu caracter personal, nu sunt reglementate prin lege. În cazul de faţă, legea relativizează în mod nepermis reglementarea dosarului electronic de sănătate, lăsând la latitudinea Ministerului Sănătăţii şi Casei Naționale de Asigurări de Sănătate stabilirea unor elemente esenţiale ale utilizării și completării acestuia, cum ar fi accesul la datele reținute (cazurile în care sunt permise accesul și utilizarea datelor, categoriile de persoane care au acces la date, extragerea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor din DES).

Fără a contesta importanța constituirii și utilizării dosarului electronic de sănătate ca instrument modern și eficient necesar asigurării unei asistențe medicale continue și de calitate prin accesul la date şi informaţii medicale relevante, furnizarea de date şi informaţii statistice necesare politicilor de sănătate, Avocatul Poporului observă că asociațiile medicilor și cele ale pacienților au expus în spațiul public o serie de temeri cu privire la implicațiile pe care aplicarea dosarului electronic de sănătate le-ar putea avea asupra vieții intime, familiale și private ale persoanelor fizice, precum și asupra vieții profesionale a acestora, în condițiile în care legiuitorul nu prevede o serie de garanții menite să preîntâmpine diseminarea datelor personale cu caracter medical. În acest sens, se arată că în dosarul electronic de sănătate există o secţiune numită „sumar pentru situaţii de urgenţă” care conţine date vitale pentru pacient, esenţiale medicilor în situaţii de urgenţă, în care pacientul e inconştient sau nu poate spune medicilor bolile, alergiile cu care a fost diagnosticat şi nici dacă se află sub tratament medicamentos. În această secţiune sunt cuprinse printre altele bolile cronice ale pacientului; bolile hematologice relevante pentru urgenţe medicale; boli transmisibile relevante pentru urgenţe medicale; tratamentele curente; internări recente. De asemenea, se susține că aceste informaţii sunt accesibile oricând oricărui medic din sistemul medical public şi privat, care e autentificat în sistemul DES, precum și fapul că farmaciile, laboratoarele medicale, stomatologii şi orice alt furnizor de servicii medicale din România, autentificat obligatoriu în sistemul DES, poate avea acces oricând la aceste informaţii din dosarul oricărui pacient din această ţară. Această situație poate apărea motivat de faptul că sistemul DES este parte integrantă a platformei informatice din asigurările de sănătate, care se utilizează în mod obligatoriu la nivelul furnizorilor de servicii medicale, autorizaţi în conformitate cu prevederile legale, prin medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceşti furnizori, pentru toate serviciile medicale acordate pacienţilor, aferente întregii activităţi medicale. În contextul celor arătate, Avocatul Poporului observă că accesul la datele personale medicale ale pacienților este permis unei categorii definite mult prea exhaustiv. Astfel, cadrul normativ actual, configurat de două acte administrative normative, nu stabilește criterii obiective care să limiteze la strictul necesar numărul de persoane care au acces şi pot utiliza ulterior datele păstrate, astfel încât pacienții, ale căror date au fost păstrate în dosarul electronic de sănătate al pacientului, nu pot beneficia de garanţii suficiente care să le asigure protecţia împotriva abuzurilor şi a oricărui acces sau utilizări ilicite. Garanţiile legale privind utilizarea în concret a datelor reţinute nu sunt suficiente şi adecvate pentru a îndepărta teama că drepturile personale, de natură intimă, sunt violate, aşa încât manifestarea acestora să aibă loc într-o manieră acceptabilă.

Avocatul Poporului mai observă faptul că documentele internaționale stabilesc ca principiu necesitatea existenței unui echilibru între asigurarea continuității asistenței medicale, posibilă prin intermediul dosarului electronic de sănătate al pacienților, și protecția drepturilor acestora, implicit al dreptului la viață intimă, familială și privată.

Desigur, prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau ale Constituţiei României nu interzic consacrarea legislativă a ingerinţei autorităţilor statului în exercitarea drepturilor menţionate, însă intervenţia statală trebuie să respecte reguli stricte, expres menţionate atât în        art. 8 din Convenție, cât şi, respectiv, în art. 53 din Legea fundamentală. Astfel,măsurile legislative de natură să afecteze exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale trebuie să fie prevăzute numai prin lege, să îndeplinească un scop legitim, constând în cazul de față în apărarea sănătății publice, să fie necesare într-o societate democratică, să fie proporţionale cu situaţia care le-a determinat, să fie aplicate în mod nediscriminatoriu şi să nu aducă atingere existenţei dreptului sau a libertăţii. În context, Avocatul Poporului reține faptul că ingerinţa în dreptul la viață intimă, familială și privată generată de utilizarea și completarea dosarului electronic de sănătate nu este reglementată prin lege, contravenind astfel exigențelor art. 53 din Constituție.

Avocatul Poporului consideră că, în cadrul procedurii de legiferare în această materie, legiuitorul ar trebui să aibă în vedere următoarele aspecte menite să garanteze apărarea dreptului la viață intimă, familială și privată și a dreptului de proprietate asupra datelor personale:

– modalitatea de utilizare a datelor personale având caracter medical;

– precizarea limitativă a categoriilor de persoane fizice și juridice care au acces la informațiile înscrise în dosarul electronic de sănătate;

– garanțiile adecvate pentru protecția acestor date față de orice accesare și utilizare ilicită;

– necesitatea consimțământului pacienților atât pentru constituirea dosarului electronic de sănătate, cât și pentru utilizarea acestuia (în acestă ultimă ipoteză urmează a se avea eventual în vedere și reprezentanții legali sau aparținătorii pacientului);

– posibilitatea pacienților de a refuza includerea în dosar a anumitor informații despre starea lor de sănătate ce îi pot prejudicia, precum și

– dreptul pacienților de a decide asupra retragerii unor informații din propriul dosar electronic, în aplicarea prevederilor care în prezent se regăsesc în art. 1 alin. (2) din Normele metodologice, care proclamă dreptul exclusiv de proprietate al pacientului față de informațiile din propriul dosar.

Pentru asigurarea, pe de o parte, a unui climat de ordine, guvernat de principiile unui stat de drept și democratic, iar pe de altă parte, a protecției persoanei față de riscurile la adresa vieții private, Avocatul Poporului consideră că accesul și utilizarea datelor cuprinse în dosarul electronic de sănătate al pacientului trebuie să se facă în condiții de maximă securitate, de natură a înlătura diseminarea (chiar și accidentală) a oricăror date personale care ar putea aduce prejudicii de orice fel persoanei în cauză.

Întreaga motivație pe care se bazează opinia Avocatului Poporului se regăsește pe site-ul instituției, la secțiunea Contencios Constituțional – Excepții de neconstituționalitate.

 

Din 12 noiembrie, Ministerul Sănătăţii vrea să ne bage cu forţa pe gât Dosarul Electronic de Sănătate

des

Sistemul antihristic de îndosariere vrea să ne înghită încet-încet pe toţi şi asta cât mai repede cu putinţă. Mai exact, la sfârşitul acestei săptămâni indiferent că suntem asiguraţi sau neasiguraţi, indiferent că mergem la spitalele publice sau private, cu toţii vom avea dosar electronic de sănătate şi totodată vom deveni o ţintă mai uşoară pentru vânătorii de organe din lume. Şi dacă la cardul de sănătate ne-au mai lăsat o portiţă de scăpare, cu eliberarea adeverinţei de asigurat (sigur că până intrai în posesia ei te făceai bine, dar asta e o altă poveste), se pare că acum sunt decişi să nu ne mai dea nicio şansă să scăpăm, însă Mare e Dumnezeul nostru! Trebuie să ne unim forţele şi să încercăm încă o dată să-i refuzăm, să-i înfruntăm pe toate căile. Oricum cu o viaţă echilibrată, cu post, rugăciune, împărtăşanie deasă nu vom avea nevoie nici de medici, nici de dosarele sistemului.

Iată ce putem citi în presă:

,,După mai bine de un an de la introducerea obligativităţii cardului de sănătate în România, autorităţile introduc obligativitatea raportărilor în Dosarul Electronic de Sănătate (DES) al pacientului, o altă componentă a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS). Spre deosebire de card, însă, dosarul electronic trebuie utilizat de toţi medicii, indiferent dacă lucrează în sistemul public sau în privat şi chiar de către cei care nu au contract cu Casele de asigurări de sănătate.

Dosarul electronic de sănătate este un sistem funcțional, pe care o parte dintre medici îl utilizează şi în prezent, dar până acum nu a fost obligatoriu. Regulile se vor schimba, însă, în câteva săptămâni, când raportările în Dosarul Electronic al Pacientului (DES) vor deveni obligatorii pentru toţi furnizorii de servicii medicale.

Regulile detaliate referitoare la accesarea dosarului electronic al pacientului și datele medicale incluse în acesta au fost stabilite prin Ordinul comun nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului, emis de Ministerul Sănătății (MS) și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) publicat în Monitorul Oficial 806/13 octombrie 2016,  și se vor aplica de luna viitoare, mai exact de pe 12 noiembrie.

Orice pacient își va putea accesa propriul dosar electronic de sănătate cu ajutorul portalului DES (www.des-cnas.ro). Potrivit ordinului amintit mai sus, „accesul direct al pacientului la propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal se realizează numai prin intermediul portalului DES și numai după autentificare”. Autentificarea pacientului în portal se face fie prin folosirea cardului național de sănătate și a codului PIN asociat, fie prin folosirea codului de asigurat de pe cardul de sănătate (CID) sau a codului numeric personal (CNP). Momentan, prima variantă nu este funcţională, iar pentru cea de-a doua este necesară o matrice de securitate, care se eliberează numai de către medici, la solicitarea pacienţilor, în baza actului de identitate, și o parolă de acces, care va fi cunoscută doar de pacient. Practic, autentificarea unui pacient în portalul DES va fi posibilă numai după ce va face un drum la medic, pentru a genera matricea de securitate.

Odată depăşite aceste obstacole, pacientul va căpăta acces la informațiile medicale proprii şi chiar va putea adăuga informații medicale în secţiunea: „Antecedente declarate de pacient”.

Informaţiile, organizate în 5 module

Unul dintre cele cinci mari module în care sunt organiate datele despre pacient este  „Sumarul de urgență”, care cuprinde alergiile și intoleranțele diagnosticate, transplanturile, protezele și alte dispozitive medicale interne, bolile cronice, bolile hematologice sau transmisibile, tratamentele curente și internările recente. În „Istoricul medical”, se va găsi tot istoricul de boli/diagnostice, intervențiile efectuate, serviciile medicale, imunizările şi tratamentele primite. În modulul „Antecedente declarate de pacient”, fiecare persoană poate să introducă informații despre mediul și modul de viață, consumul de alcool, tutun, cafeină sau droguri, iar modului „Date personale” cuprinde prenumele, numele, data nașterii, CID-ul, sexul, vârsta și grupa sanguină. Modulul „Documente medicale” va cuprinde date și informații din fișele de consultaţii ale medicilor de familie, medici specialişti şi din spital, inclusiv pentru internările de zi. De asemenea, cuprinde toate prescripţiile şi recomandările primite.

Dosar şi pentru neasiguraţi

O prevedere interesantă a Ordinului amintit mai sus este că obligativitatea raportării în DES nu va fi doar a furnizorilor aflați în contract cu Casele de Asigurări de Sănătate, ci și a celor care nu au contract cu CAS, atât pentru pacienții asigurați, cât și pentru cei neasigurați. „Furnizorii de servicii medicale care nu se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceştia, în vederea utilizării sistemului DES, au obligaţia înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate”, se arată în document.

După cum anunţat recent reprezentanţii CNAS, dosarul electronic are avantajul că nu va porni de la zero, ci va avea un istoric. Adică, „în momentul instituirii, importă toate datele din sistemul vechi”, potrivit preşedintelui CNAS, Radu Ţibichi.

Însă, cum vor obliga autorităţile clinicile private să utilizeze dosarul electronic rămâne de văzut.

Pacientul va putea să vadă cine i-a accesat dosarul, precum şi ora, ziua şi IP-ul calculatorului de pe care s-a făcut acest lucru. De asemenea, va putea să acorde sau să retragă dreptul de acces al medicilor la datele din dosarul său electronic.

„În acest dosar vor fi, pe lângă date din istoric și cele care țin de sumarul de urgență a persoanei și informația de acolo poate salva vieți (…) Vor exista date medicale, se pot face studii, screening-uri”, spune Radu Țibichi, preşedintele CNAS.

Până în prezent, au fost constituite peste şase milioane de dosare electronice”

Sursa: http://jurnalul.ro

„PRIMIȚI CU VACCINUL?„ – Documentar „În Premieră – cu Carmen Avram„

Cam duplicitară totuși poziția realizatoarei. la începutul filmului…. 

Cazuri de efecte secundare după vaccinare. 

Despre cât de periculoase sunt vaccinurile. 

Despre faptul că nu se recunoaște numărul real al cazurilor de efecte secundare post-vaccinare. 

Despre Institutul Cantacuzino. Modernizarea forțată. Cine îl vrea anihilat?

Inregistrare: OLIVIA STEER DESPRE VACCINURI la Antena 3

Olivia Steer, cea mai cunoscută activistă antivaccin din România, a fost invitata lui Mihai Gâdea la emisiunea ”Sinteza Zilei” exact in ziua in care Ministerul Sănătăţii a anunţat epidemie de rujeolă din cauza nevaccinarii copiilor.

Olivia Steer a subliniat încă o dată motivele pe care le are ca să nu îşi vaccineze copiii.

„Muşamalizarea Colectiv, ascunderea infecţiilor nosocomiale (Spitalul de Arşi şi Spitalul Judeţean din Suceava sunt doar exemplele cele mai recente), imunitatea lui Gabriel Oprea şi muşamalizarea Hexi Pharma sunt forme de neasumare a modului în care statul se comportă cu propriii cetăţeni. Că nu-i protejează, că-i minte, că-i ucide pur şi simplu ”de pe bancheta din spate” sau că-i expune bacteriilor la suprapreţ şi apoi îi bate asigurator pe umăr, numitorul comun e că nu recunoaşte şi nu-şi asumă”, a scris Olivia Steer, joi, pe Facebook. – Antena 3

Preotul Marcel Răduț Seliște: Sistemul de sănătate post-decembrist, un LAGĂR DE CONCENTRARE, un MATRIX. Patronul Hexi Pharma, DAN CONDREA, un membru SS dispărut la timp

Preiau articolul: 

Unul dintre membri „elitei SS a Auschwitz”-ului românesc a dispărut. Rămâne întrebarea: Cine și unde sunt „marii naziști”?

Unul dintre membri "elitei SS a Auschwitz"-ului românesc a dispărut. Rămâne întrebarea: Cine și unde sunt "marii naziști"?
Dispariția patronului „Hexi Pharma” – accident rutier, sinucidere, asasinat la comandă, substituire de persoane, încă nu știm clar – complică extrem ancheta cu privire la dezinfectanții diluați pe care spitalele de stat românești le-au cumpărat și folosit de peste un deceniu și care se presupune că au contribuit la moartea a câteva mii de pacienți.
Scandalul „Hexi Pharma” dobândise, oricum, caracteristicile unei încercări de mușamalizare în care au aflat un interes comun aproape toți actorii importanți ai scenei politice românești post-decembriste – chiar dacă premizele acestora au fost total diferite.
Unii au încercat să ascundă complicități criminale, estimate în acte de corupție în valoare de milioane de euro. Alții au încercat să ascundă incompetența criminală a instituțiilor statului. Câțiva s-au speriat de perspectiva declanșării – dacă s-ar fi ajuns la dezvăluirea întregului mecanism de „lagăr de concentrare” prin care a fost distrus sistemul de sănătate publică al României – a unei revolte populare cu intensitatea și dimensiunea a câteva mii de „Revoluții Colectiv”. Nu în ultimul rând, există și câteva instituții și/sau personaje care vor să profite de scandal fie pentru a „plăti polițe” unor rivali, fie pentru a se salva de confruntarea cu legea, în propriile dosare de corupție.
Oricare ar fi felul morții patronului de la „Hexi Pharma” și oricare ar fi interesele celor care vor profita de această moarte suspectă, există totuși beneficiul public că această acutizare a scandalului „Hexi Pharma” devine marea „bomboană pe coliva” sistemului de sănătate post-decembrist, transformat într-un mecanism de exterminare a bolnavilor.
Să fie marii vinovați ai acestui genocid național doar membri „elitei SS” – comercianții de dezinfectanți diluați, de medicamente false ori experimentale, corupții în halate albe, adică unii dintre profesorii universitari din învățământul academic de medicină care promovează studenții pe bază de „șpagă la examen” sau apartenență la „clanuri de medici” ori unii dintre managerii de spitale, șefii de secții medicale, dintre medicii, asistentele medicale, anesteziștii etc. care solicită și/sau primesc bani pentru faptul că exercită actul medical care oricum le este plătit, prin salariu, de la bugetul statului?

Un genocid se execută cu ajutorul „ofițerilor și soldaților”, însă coordonarea lui aparține „generalilor” și mai ales „marilor naziști”. Rămânem deci, cu întrebarea: unde și cine sunt „marii naziști” ai sistemului de sănătate publică românesc, când vor fi prinși, anchetați, judecați și băgați la pușcărie, măcar pentru o detenție de 15 ani?
Nu știm dacă vom avea un răspuns corect și rapid la această întrebare, însă există posibilitatea de a înțelege cum s-a transformat sistemul de sănătate publică românesc într-un lagăr național de exterminare, prilej de îmbogățire pentru politicieni, negustori și medici corupți, de experimentare a unor medicamente promovate de marile corporații multinaționale și de asasinare, directă sau indirectă, prin infecții spitalicești și medicație incorectă sau controversată a mai multor mii de români.
Acest „lagăr de concentrare”, acest „Auschwitz” al sistemului de sănătate publică din România se constituie, în fapt, ca un mecanism mafiot extrem de complex, de ocult și cu o putere imensă de auto-apărare și regenerare. Probabil că dispariția patronului de la „Hexi Pharma” contribuie la întărirea acestui mecanism mafiot. Totuși, dincolo de această dimensiune ocultă a sistemului de sănătate publică post-decembristă, rămân anumite aspecte pe care le poate observa orice român care a fost nevoit să devină „deținut al lagărului”. O succintă prezentare a lor ne oferă o imagine suficient de sugestivă a gravității genocidului care se comite în spitalele publice românești de peste două decenii.
„Lagărul de exterminare”, numit „sistemul de sănătate publică” din România se caracterizează, „la vedere”, cel puțin prin următoarele aspecte negative:
1. Existența unor clanuri „de familie” care controlează, de două și uneori deja de trei generații – bunic, părinte, copil – o parte importantă din structurile de putere, decizie și practică medicală din Universitățile de Medicină, spitalele de specialitate, spitalele județene și municipale din România. Aceste clanuri s-au format – cu foarte puține excepții, când numitorul comun între generații a fost profesionalismul și loialitatea față de profesie – exclusiv pe criterii de rubedenie, de interese pecuniare egoiste, de perpetuare a unei bogății obținute pe căi imorale, izvorul principal al acumulării de cantități imense de bani fiind „șpaga” încasată de la bolnav. Sunt situații în care profesionalismul membrilor „clanului de familie” este însoțit de lăcomia cumplită a acestora, însă societatea românească a fost „dresată” să laude pregătirea profesională a medicului corupt și să închidă ochii cu indulgență la averea acumulată de acesta, care avere este imposibil de justificat, legal și moral, doar prin veniturile legale ale respectivului „medic profesor eminent”.
2. Existența unor clanuri „de partid” care controlează, alături de clanurile „de familie” o altă parte importantă a activității de management și de funcționare a sistemului de sănătate publică post-decembrist. Aceste clanuri au promovat corupția la nivelul angajării de personal medical – mii de euro „șpagă” la angajări, prin ignorarea criminală a nivelului extrem de scăzut al pregătirii profesionale a viitorului cadru medical – au acceptat practica „șpăgii” de la bolnavi și cel mai grav, au practicat „șpaga” și „comisionul” pentru investițiile de structură, pentru achiziția de aparatură și produse medicale, arie infracțională în care se înscrie și scandalul „Hexi Pharma”. Partidele politice au transformat funcțiile manageriale din spitale – și în multe situații, inclusiv funcțiile de conducere în secțiile de spital ori la nivelul universităților de medicină – în sinecuri unde au fost promovați „oamenii noștri”, tocmai pentru ca partidul să dețină controlul „lagărului de concentrare” și să beneficieze de banii ilegali și imorali încasați de la complici (negustorii de produse și servicii la nivelul spitalelor) și mai ales, de la „deținuții lagărului”, adică bolnavii care, de voie, de nevoie, dau „șpaga pentru salvarea sănătății și a vieții”.
3. Existența unor practici profesionale imorale și ilegale. Probabil că există sute de cadre medicale de rang înalt care au un program de muncă zilnic de genul: opt ore activitate plătită salarial ca șef de secție în spitalul public, patru ore activitate la catedră plătită salarial ca profesor la o Universitate de medicină de stat, două-patru ore activitate plătită salarial ca medic patron și/sau asociat la o instituție medicală privată (cabinet, policlinică, laborator, spital privat), uneori o oră/două ore activitate științifică plătită de o corporație de medicamente pentru experimentarea/promovarea unui nou medicament etc. O legislație extrem de permisivă oferă acestor medici posibilitatea de a obține venituri așa-zis legale din mai multe surse, deși, cel puțin în temeiul unei analize de bun-simț, este imposibil pentru un om normal să muncească atâtea ore, într-o singură zi, În așa fel încât să fie eficient, profesionist și corect în toate activitățile respective. Cine a fost internat într-un spital românesc de stat, a aflat ce înseamnă să aștepți cu orele „să vină domnul profesor” sau cât de scurtă poate fi uneori „vizita medicală” făcută de „domnul profesor”… Rezolvarea situației ar fi fost simplă: un medic plătit din bugetul statului, la nivel de opt ore pe zi lucrătoare, să primească dreptul de a profesa alte maxim patru ore la o instituție de învățământ în domeniu. Dacă domnul medic dorește să lucreze în sistemul privat – fie ca medic asociat, fie ca proprietar – atunci să meargă acolo și să plece din sistemul plătit de la bugetul public. Unii ar spune că s-ar goli spitalele publice de medicii buni. Dimpotrivă, eu cred că medicii buni care au plecat să lucreze în Occident, goniți de clanurile și corupția de aici, ar fi luat rapid locul celor transferați în sistemul medical privat, și ar fi avut rezultate profesionale cel puțin egal de performante.

4. Reglementările legale precare, contradictorii și absolut ineficiente din domeniul gestionării banilor publici destinați sistemului de sănătate publică, a relației Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate cu actorii de stat și mai ales, privați din sistemul de sănătate românesc. Alături de aceste reglementări care au dus la colapsul financiar al sistemului național de sănătate, așezăm ca un egal factor nociv, distrugător, politizarea sistemului de către „clanurile de partid”. Cetățeanul român plătește inutil „CAS”-ul, căci banii plătiți nu se regăsesc în servicii medicale de stat civilizate, eficiente, legale și morale.
5. Reglementarea legală extrem de precară a malpraxisului în actul medical. Există o proastă, imorală „solidaritate de breaslă” între unii medici – accentuată și aproape grotească atunci când aceasta se manifestă în cazuri de malpraxis care afectează vreun membru al clanurilor de familie și de partid – în temeiul căreia condamnările pentru malpraxis în România post-decembristă sunt foarte puține, deși periodic, statistici neoficiale avertizează că numărul de bolnavi al căror deces se suspicionează că a fost provocat de malpraxis este la un nivel alarmant de mare. Lipsa presiunii morale și legale care s-ar exercita asupra actului medical, printr-o legislație corectă cu privire la malpraxis, permite perpetuarea criminală a incompetenței, a corupției și a indiferenței în rândul cadrelor medicale.
6. Lașitatea cvasi-generală și aproape tradițională a românilor a contribuit, de asemenea, la transformarea sistemului de sănătate publică post-decembrist într-un „lagăr de exterminare”. Românul, de cele mai multe ori, este curajos pe Facebook, dar când el sau vreo rudă apropiată ajunge pe patul de spital public, acceptă să dea „șpaga”, în temeiul proastei filosofii că „pentru sănătate, omul face orice și dă oricât”. Societatea civilă post-decembristă nu cunoaște existența unor puternice asociații de monitorizare a actului medical, de apărare deplină a drepturilor și intereselor pacienților și bolnavilor. Dimpotrivă, cel mai grav, societatea civilă este infestată de felurite ONG-uri înființate și controlate de „clanuri de familie” din lumea medicală, prin care se obțin finanțări pe bani publici și europeni – de multe ori prin parteneriate (să nu le zic complicități) discutabile cu instituții de stat – pentru dezvoltarea sistemului medical privat, care așa cum am arătat, „căpușează” sistemul de sănătate publică.

7. Nivelul de salarizare ridicol, penibil, jignitor, extrem de scăzut – în comparație cu alte state membre ale U.E. – de care „beneficiază” cadrele medicale și mai ales, medicii specialiști. În sistemul de sănătate publică românesc, există probabil zeci, sute de medici specialiști foarte bine pregătiți profesional care, deși nu condiționează actul medical prin „șpaga” de la bolnav, acceptă totuși să încaseze „micile atenții” tocmai pentru că veniturile oficiale sunt insuficiente pentru a le asigura condițiile necesare exercitării eficiente și la standarde civilizate a profesiei. Un medic bun are nevoie să cumpere periodic tratate de medicină, cu cele mai noi studii în domeniu, să participe la conferințe naționale și internaționale de specialitate, unde uneori doar taxa de participare înseamnă câteva sute de euro, fără a mai aminti de costurile cu transportul, cazare și masa, altfel spus, un medic bun trebuie să investească mereu în pregătirea lui profesională. În „lagărul de exterminare” al sistemului de sănătate publică din România s-a ajuns la situațiile grotești în care medicii loiali profesiei își cumpără din banii personali instrumentarul medical, ba uneori chiar și medicamentele scumpe pentru pacienții lor prea săraci să le achiziționeze.
Despre „lagărul de exterminare” al sistemului de sănătate publică din România se pot spune foarte multe. Lista rămâne deschisă.
Ceea ce este extrem de grav, la acest moment, este faptul că prin dispariția patronului de la „Hexi Pharma” a fost pierdut un martor extrem de important care ar fi ajutat, prin declarațiile lui – evident, dacă ar fi fost lăsat să le facă și nu cumva determinat să nu le facă – la dezvăluirea unei dimensiuni importante din modul de funcționare a mecanismului mafiot și criminal al „lagărului de exterminare” în care s-a transformat sistemul de sănătate publică post-decembrist.

MATRIX, sistemul criminal care a reușit să acapareze controlul asupra societății românești, a reușit să evite – fie întâmplător, dacă patronul „Hexi Pharma” a murit în accident sau prin sinucidere, fie ocult, dacă respectivul individ a fost asasinat ori ajutat să dispară – declanșarea unei revolte de stradă cumplite, a unei „Revoluții Colectiv” înmulțită cu cel puțin o mie de ori.Manipulările de presă – deja presa începe să fie împărțită în apărătorii SRI/Sistemului și acuzatorii SRI/Sistemului, interesul fiind nu aflarea adevărului, ci doar de a da lovituri taberei adverse – tergiversările, interpretările fanteziste și probabil, rapida „distragere a atenției” de la scandalul „Hexi Pharma” la alt scandal (să nu uităm că vin alegerile locale!), vor diminua, probabil până la anihilare, tensiunile și furia din rândul cetățenilor, iar revolta va fi evitată.
Dacă pentru câteva zeci de morți în mizerabila speluncă de la „Colectiv”, au protestat pe străzile orașelor noastre câteva mii de români, care au sfârșit prin a fi folosiți pentru schimbarea unui guvern de mafioți, cu un guvern de „oculți”, pentru cele câteva mii, dacă nu chiar zeci de mii, de români asasinați, vreme de peste un deceniu, în spitalele publice românești, vor protesta doar câteva sute, eventual mii de români, dar nu pe străzi, ci pe Facebook, în cel mai fericit caz…

MATRIX aproape că a reușit să transforme majoritatea „deținuținuților” români în „minionii” perfecți: stau cu rânjetul pe buze sau cel mult înjură în tăcere, chiar și când îi doare cumplit ceea ce experimentează sistemul pe ei, și protestează doar manipulați și „la comandă”, iar asta numai și numai pentru a mai primi o porție de… banane.
Vae victis!
***
Un post-scriptum necesar
Totuși, există speranță, există nădejdea că MATRIX poate fi învins! Coaliția pentru Familie și cele 3 MILIOANE DE ROMÂNI LIBERI care au semnat pentru apărarea familiei tradiționale, prin revizuirea Constituției, reprezintă cel mai puternic argument că în adâncul sufletului românesc se află forța care poate să înfrunte și să învingă MATRIX-ul. Milioane de români luptă deja cu sistemul și urmează îndemnul lui Hristos: „În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți! Eu am biruit lumea!” (Sfânta Evanghelie după Ioan XVI, 33)