Comunicatul părintelui Antim către cei ce s-au îngrădit de erezia ecumenistă

Imagini pentru pr antim gadioi

Comunicat

Noi, cei care ne-am delimitat de ierarhie și de preoții rămași în comuniune cu aceasta, odată cu sinodul din Creta, rămânem în Biserica Ortodoxă Română strămoșească.

Lupta noastră mai departe trebuie să fie în duh de pace, în duhul lui Hristos și al Sfinților, pentru a ne putea raporta la lupta strămoșilor din Biserica strămoșească triumfătoare a sfinților neamului, care, cu prețul vieții și al sângelui curs, au apărat adevărul de credință.

În acest duh, continuăm mărturisirea, arătând abaterile grave de la credință pe care ierarhia le-a făcut în Creta și după aceea, având grijă să respectăm limitele canonului 15 I-II, conștienți că a adăuga ceva la ceea ce au spus Sfinții Părinți este periculos pentru mântuirea proprie și a sufletelor ce caută sincer mântuirea.

Ca un îndemn al meu, în dragostea lui Hristos, noi, preoții care ne-am îngrădit, prin hotărârile Sfinților, de ierarhie, dar și creștinii, călugării și maicile care au făcut-o, trebuie să ne abținem de la a formula, prin predică, purtare și sfaturi ocazionale personale, acuzații la adresa celor care au creat această situație în Biserica Ortodoxă Română, mai înainte de hotărârea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, așa cum vedem în decursul veacurilor că, la sinodul al III-lea ecumenic, hotărârile Sfinților, în iconomia dumnezeiască, au reabilitat chiar pe cei hirotoniți de Nestorie, patriarhul eretic.

Dacă, din hotărâre proprie, vom lua decizia personală, mai înainte de vreme, ca preoți sau mireni, de a judeca și osândi noi ierarhia sau pe cei care sunt în comuniune cu ea și evenimentele din Creta, putem cădea de-a dreapta sau de-a stânga, periclitându-ne mântuirea noastră și pe a celor pentru care ne facem călăuze.

Un alt aspect, tot ca un îndemn, urmând Mântuitorului, care spune că “nu oricine zice «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui” (Mt. 7,21), să ținem cu sfințenie dreapta credință, fără a uita că o putem păstra numai prin pocăința adevărată.

Astăzi, există prea multă vorbărie, prea mulți ne-am făcut teologi și înțelepți, speculând și acuzându-i pe cei ce au produs această situație în Biserica neamului românesc că sunt eretici, sau mai puțin eretici, sau că nu sunt deloc eretici, că mai au har sau nu mai au deloc etc. Nu este a noastră această hotărâre, ci a lui Dumnezeu, la momentul potrivit, când El va hotărî.

Nouă, preoților, Duhul Sfânt ne-a spus prin Sfinți să întrerupem pomenirea și să nu avem comuniune de slujire cu cei ce nu au întrerupt-o. Mireanul, dacă dorește mântuirea și să asculte de Dumnezeu și de Sfinți, trebuie să se îngrădească nemaiparticipând la slujbele celor care nu au întrerupt pomenirea. Și atât.

În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă rog încă o dată, preoți, mireni, călugări și maici, să rămânem în aceste limite stabilite de către Sfinți în Duhul Sfânt, și să avem răbdare, chiar dacă este greu, căci Hristos ne-a arătat calea: “Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni” (In. 15,20).

Nu există mântuire decât prin jertfă. A îngăduit Dumnezeu aceste timpuri pentru a ne încerca mai mult credința.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Protosinghel Antim Gâdioi

Sursa: ortodoxinfo.ro

Proiectul de lege pentru vaccinarea obligatorie este ILEGAL, NECONSTITUȚIONAL și ABUZIV

COMUNICAT despre legea vaccinării – versiunea din 31 iulie 2017

Asociaţia Pro Decizii Informate a solicitat opinii legale mai multor case de avocatură privind prevederile proiectului de lege a vaccinării în forma publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii la data de 31 iulie 2017 şi este în măsură să anunţe că:

1.

Acest nou text este mult diferit şi totodată mult mai amplu decât prima versiune, care fusese supusă unui simulacru de dezbatere publică, ca atare necesită o nouă consultare cetăţenească;

 

2.

Ca şi prima formă, şi această formă a proiectului de lege, aşa-zis definitivă, încalcă grav dispoziții legale de prim rang din sfera legislației aplicabile în materia sănătății, a drepturilor la viață, sănătate și integritate corporală, precum și libertăți fundamentale de conștiință și opțiune religioasă, cum ar fi:

 • drepturile pacientului,
 • drepturile parentale,
 • dreptul la respectarea vieţii private şi a integrităţii fizice şi psihice,
 • dreptul de a nu fi supus unui act medical sau unei intervenţii medicale fără consimţământ,
 • principiul inviolabilităţii persoanei şi dreptul de a dispune de ea însăşi,
 • dreptul la educaţie,
 • deontologia profesională a medicilor,
 • libertatea de conştiinţă şi religioasă,
 • dreptul la confidenţialitatea informaţiilor

Aceste drepturi sunt consfinţite prin legi organice, prin Constituţia României şi prin numeroase convenţii internaţionale de prim rang ratificate de ţara noastră.

 

3.

Guvernul a omis să publice forma a proiectului de lege care a fost aprobat în şedinţa din 9 august 2017 şi care a fost înaintat spre Parlament. Solicităm Guvernului să publice de urgenţă pe site-ul său textul complet al proiectului de lege aprobat.

Asociaţia Pro Decizii Informate, făcându-se vocea membrilor săi, solicită Guvernului retragerea acestui proiect de lege profund ilegal, neconstituţional şi abuziv.

Sursa: pro-decizii-informate.ro

DE ACEEA E FOARTE IMPORTANT SĂ PARTICIPĂM LA PROTESTUL DE DUMINICĂ 13 AUGUST:

Avem autorizație pentru PROTESTUL ANTIVACCINARE OBLIGATORIE! Duminică 13 august, Piața Victoriei (Muzeul Antipa) orele 15:00 – 17:00

Comunicat eretic al Sinodului BOR despre atitudinea românilor antiecumeniști față de sinodul din Creta

Imagini pentru sinodul bor imagini

Am scris in titlu cuvântul „eretic„ întrucât Sinodul BOR susține în continuare ecumenismul, deciziile eretice din Creta și dialogurile sterile cu ereticii.

Comunicat: Orice lămurire privind credinţa trebuie făcută în comuniune bisericească, nu în dezbinare

Redăm mai jos poziția Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la evoluțiile recente din România privind receptarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016):

În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în data de 16 decembrie 2016, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, s-a luat act cu mâhnire de evoluția recentă în România a reacțiilor negative referitoare la receptarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016).

Patriarhia Română a subliniat în mai multe rânduri faptul că Sinodul din Creta nu a formulat dogme noi, ci a mărturisit că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfânta, Sobornicească și Apostolească a lui Hristos” și a îndemnat constant la păstrarea păcii şi unității Bisericii cu toată responsabilitatea, cunoscut fiind cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur care spune că nimic nu poate supăra mai mult pe Dumnezeu decât dezbinarea Bisericii! Chiar de am săvârși mii de lucruri bune, noi cei care sfărâmăm pleroma bisericească nu suntem mai puțini vrednici de pedeapsădecât cei care au răstignit Trupul Său!” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către Efeseni, 11, PG 62, 85).

Cu toate acestea, constatăm cu durere în suflet că, în mod pătimaş și dăunător, unele persoane răzvrătite au indus în eroare pe unii clerici şi credincioși afirmând în mod fals şi denigrator că Sinodul din Creta ar fi proclamat ecumenismul ca dogmă de credință, iar unii clerici, crezând acest neadevăr, au întrerupt în mod necanonic pomenirea ierarhului lor, tulburând pacea şi unitatea Bisericii, prin atitudinea lor dezbinătoare.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că nici Sinodul din Creta şi niciun alt Sinod ortodox nu au declarat ecumenismul ca fiind dogmă de credință, după cum niciun Sinod ortodox canonic nu a declarat vreodatăecumenismul ca fiind „panerezie”. Prin urmare, acuzațiile aduse de contestatarii Sinodului din Creta sunt injuste, iresponsabile și dăunătoare pentru unitatea Bisericii.

Din punct de vedere ortodox, ecumenismul lucid nu este o nouă dogmă de credinţă, ci o atitudine spirituală de dialog și cooperare între creștini, în locul polemicii pline de ură confesională și al confruntării violente, care s-au manifestat secole de-a rândul în istoria creștinismului. Mișcarea ecumenică s-a născut, la începutul secolului 20, când misionarii creștini occidentali predicau Evanghelia iubirii necreștinilor din Africa şi Asia, în timp ce creștinii erau dezbinați în multe confesiuni creștine antagoniste, care se urau şi se contestau reciproc, atitudinea acestora nefiind o mărturie misionară pozitivă în fața altor religii și nici în fața societății civile. Participând la această mișcare de dialog între creștinii de confesiuni diferite, Biserica Ortodoxă a considerat însă că refacerea unității creștinilor neortodocși dezbinați între ei de-a lungul timpului se poate realizanumai pe baza credinței Bisericii nedespărțite a lui Hristos, care este Biserica Ortodoxă, cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, pe care o mărturisim în Crezul ortodox (niceo-constantinopolitan).

În acest sens, Biserica Ortodoxă consideră că aduce în dialog cu alți creștini tocmaimărturia Bisericii celei Una a lui Hristos, de care aceştia s-au despărțit în timp prin deviere de la credinţa ortodoxă. Desigur, niciun creștin ortodox nu este obligat să dialogheze sau să coopereze cu alți creștini dacă are teamăcăși pierde credința ortodoxă. În același timp, este nedrept săconsiderăm că toți creștinii ortodocși care dialoghează teologic și cooperează practic în viața societății cu creștini de altă confesiune sunt trădători ai Ortodoxiei. Un creștin ortodox pașnic poate rămâne fidel Ortodoxiei fără a deveni fanatic, dacă mărturisește credința ortodoxă în dialog cu alți creștini, fără compromisuri.

De asemenea, Sfântul (nu prea e deloc sfant! – n. a.) Sinod a luat act cu mirare de atitudinea necanonică şi agresivă a unor teologi și clerici (preoți și ierarhi) din două Biserici Ortodoxe surori, de a veni în eparhiile Patriarhiei Române pentru a critica ierarhia acesteia și a instiga pe unii clerici și credincioși la neascultare față de ierarhii Bisericii noastre. Din acest motiv, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis ca să fie aduse la cunoștința Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori (Patriarhia Moscovei și Biserica Ortodoxă a Greciei) situațiile în care unii dintre preoţii şi ierarhii acestora desfășoară în mod necanonic activități agresive şi turbulente în eparhiile Patriarhiei Române, instigând la neascultare, răzvrătire și dezbinare.

Clericii, monahii şi mirenii implicați în acțiuni de răzvrătire şi denigrare a Sinodului din Creta, ignorând faptul că un Sinod nu poate fi judecat decât de către un alt Sinod, vor fi chemaţi la îndreptare prin dialog pașnic și lămurire canonică privind gravitatea dezbinării și a tulburării păcii și unității Bisericii. La fel, sancțiunile administrative și canonice disciplinare se vor aplica spre îndreptarea clericilor, monahilor și mirenilor care persistă în starea lor de răzvrătire și dezbinare, tulburând pacea și unitatea Bisericii.

Totodată, s-a reamintit că dacă Părinţii sinodali care au participat la cel de-al doilea Sinod Ecumenic (din anul 381) au operat 3 omisiuni și 10 adăugiri sau diortosiri la textul Crezului formulat de către Părinții Sinodului I Ecumenic (din anul 325), cu scopul de clarifica şi completa textul sinodal iniţial, cu atât mai mult un viitor Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe poate explicita, nuanța și dezvolta documentele formulate şi aprobate de către Sinodul din Creta, pentru a se evita interpretări eronate dăunătoare păcii şi unităţii Bisericii lui Hristos. În această privință, de remarcat este şi hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare care, deşi are unele observații critice şi a propus amendamente viitoare la unele documentele ale Sinodului din Creta, totuși a hotărât: „să păstreze comuniunea fraternă, euharistică, spirituală, dogmatică şi canonică cu toate Bisericile Ortodoxe locale – atât cu cele care au participat la Sinodul din Creta, cât şi cu cele care nu au participat”.

În concluzie, orice lămurire privind expunerea credinţei ortodoxe trebuie făcută în interiorul comuniunii bisericeşti, nu în stare de răzvrătire şi dezbinare, deoarece Duhul Sfânt este, în acelaşi timp, Duhul Adevărului (cf. Ioan 16, 13) şiDuhul împărtășirii sau al comuniunii (cf. 2 Corinteni 13, 13).

 Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Sursa: basilica.ro

 Citiți și: Comentariul Părintelui CIPRIAN-IOAN STAICU la comunicatul Patriarhiei

Comunicat – Poziția părintelui ANTIM GÂDIOI față de situația creată de sinodul tâlhăresc din Creta și față de acuzele ce i s-au adus

Imagini pentru pr antim gadioi

Comunicat Protosinghel Antim Gâdioi 

Comunicat

 

   Faţă de diverse afirmaţii apărute în spaţiul public în ultima vreme, referitoare la poziţia adoptată prin întreruperea pomenirii ierarhului ca urmare a sinodului din Creta, doresc să fac următoarele precizări:

 1.    Am întrerupt pomenirea ierarhului, ca măsură canonică, prevăzută de canonul 31 apostolic şi de canonul 15 I-II Constantinopol, datorită semnării documentelor eretice ale sinodului din Creta, reconfirmate de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din 29 octombrie 2016.

 2.    Măsura nepomenirii ierarhului are ca scop îngrădirea preotului nepomenitor şi a credincioşilor pe care îi păstoreşte de erezie, iar aplicarea ei se face în funcţie de trezvia conştiinţei creştine a fiecărui preot sau credincios ortodox, care trebuie să se limiteze la a nu se face părtaş la erezie, fără a judeca starea de har în care se găseşte Biserica ca urmare a deciziilor sinodale din Creta, pentru a evita riscul căderii în greşeli săvârşite de alţii în trecut (grupările stiliste etc.). Fiecare creştin are propria conştiinţă şi, în funcţie de adevărul de credinţă adus de Hristos şi stabilit de Sfinţii Părinţi, este liber să aleagă singur pe Hristos sau altă cale, propovăduită de cei de astăzi, fiind mereu atent la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care atenţionează: Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema! Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit  să fie anatema!” (Gal. 1,8-9).

 3.    Nu am părăsit şi nu am de gând să părăsesc Biserica Ortodoxă Română, nu am primit niciun antimis de la PS Longhin Jar sau de la alt arhiereu, nu am cunoştinţă ca altcineva să fi primit. Nu ştiu nimic despre niciun “Sinod din Rezistenţă”, nici despre vreun plan de hirotonire de episcopi. Nu am ieşit din Biserica Ortodoxă universală, iar dacă duhovniceşte m-am îngrădit de erezie, duhovniceşte ţin de acei ierarhi care păstrează învăţătura adusă de Hristos.

 4.    Nu am nicio legătură cu vreo fundaţie cu atribute religioase creată pentru vreo “Biserică de Rezistenţă din România” şi nu ştiu ca vreunul dintre ucenicii mei să participe la astfel de acţiune. Nu am binecuvântat crearea niciunei asociaţii religioase cu asemenea scop.

   Cei care scriu comentarii rău-voitoare şi creează diversiuni în conştiinţa ortodocşilor au uitat de Dumnezeu şi de moarte şi ar trebui să se gândească la Ziua Judecăţii, când vor răspunde pentru tot cuvântul rostit.

Protosinghel Antim Gâdioi

 

Comunicat al academicianului Nicolae Breban despre Liiceanu şi Patapievici

Nicolae Breban: Liiceanu vrea să justifice scabrozităţile lui Patapievici la adresa poporului român minţând cu neruşinare. COMUNICAT

Aflu cu surprindere că dl G. Liiceanu a publicat un denunţ calomnios, în care afirmă că, într-o şedinţă a Secţiei de Literatură şi Lingvistică a Academiei Române, eu i-aş fi menţionat numele şi aş fi afirmat că el, G. Liiceanu, „ar trebui împuşcat”. Pentru a clarifica situaţia, repet ceea ce am comunicat zilele trecute şi Agenţiei Mediafax. La Academie am repetat pe scurt ceea ce am spus la Antena 3, în emisiunea domnului Radu Tudor.

La emisiunea Punctul de întâlnire din data de 10 mai 2015, am afirmat că, dacă dl Patapievici ar fi fost în Polonia şi ar fi murdărit şi înjurat istoria şi identitatea poloneză, probabil că polonezii l-ar fi împuşcat. Insist, polonezii, nu eu.

A fost o comparație pentru a sublinia ideea că disprețuiesc atacurile la adresa neamului românesc și a istoriei acestui neam. Voiam să spun că probabil polonezii ar fi reacționat foarte ferm. Pe când în România nu a reacţionat nimeni. Eu îi dispreţuiesc pe cei care atacă istoria şi limba românească. N-am spus nimic de dl Liiceanu, care nu a participat la acea şedinţă a Academiei Române. Cu toate acestea, el minte cu neruşinare, inventând, răstălmăcind grosolan afirmaţiile mele şi lezându-mi astfel imaginea publică.

Referitor la antiromânismul agresiv, cunoscut publicului larg, al dlui Patapievici, înainte de a mă pronunţa, reiau câteva citate din textele d-sale:

Patapievici: ■ „Radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca un cur, fără șira spinării.” „Un popor cu substanța tarată. Oriunde te uiți, vezi fețe patibulare… guri vulgare, trăsături rudimentare.” „Românii nu pot alcătui un popor fiindcă valorează cât o turmă”.

Patapievici: ■ „Româna este o limbă în care trebuie să încetăm să mai vorbim sau… să o folosim numai pentru înjurături … ” (H. R. Patapievici, Politice, ediția 1996, pag. 64)

Patapievici: ■ „Puturoșenia abisală a stătutului suflet românesc… spirocheta românească își urmează cursul până la erupția terțiară, subreptice, tropăind vesel într-un trup inconștient, până ce mintea va fi în sfârșit scobită: inima devine piftie, iar creierul un amestec apos.” (H. R. Patapievici, Politice, ediția 1996, pag. 49)

Patapievici: ■ „Ca poet naţional, Eminescu nu mai poate supravieţui, deoarece noi iesim azi din zodia naţionalului“, „Poet canonic Eminescu nu mai poate fi, deoarece revoluţia sociologică din învăţământul superior care a avut loc după 1990 a adus la putere studioşi care fac alergie la auzul cuvântului canon şi manifestă tendinţa să pună mâna pe revolver când aud cuvântul tradiţie“, „Eminescu joacă rolul cadavrului din debara. Sec spus, Eminescu nu mai este azi actual, deoarece cultura română, azi ca şi ieri, se dovedeşte a nu fi decât o cultură de sincronizare”.„Pentru noua tablă de valori acceptate, Caragiale a fost găsit «politic corect», în timp ce punerea lui Eminescu la patul lui Procust al noului canon (…) a arătat fără dubiu că fostul poet național al României clasice e «politic incorect»” (H.-R. Patapievici, Inactualitatea lui Eminescu în anul Caragiale,Flacara nr. 1-2, 2002, p. 86)

Uzând de un fals de logică şi forţând grosolan valoarea eseistului Patapievici, dl Liiceanu îl pune pe acest calomniator al limbii şi naţiunii române alături de mari scriitori europeni, crezând că în acest fel, prin asemenea enormităţi, pot fi justificate aceste scabrozităţi, precum şi altele, ale dlui Patapievici.

Oare prin asemenea diversiuni şi provocări mediatice grosolane vrea cumva dl Liiceanu – autorul volumului Dragul meu turnător – să-şi pregătească intrarea în Academia Română?

1 Iunie 2015, Bucureşti

Nicolae Breban

Sursa: fluierul.ro

Patriarhia Română vrea un fel de reeducare a monahilor de la Mănăstirea Petru Vodă – Comunicatul Patriarhiei în legătură cu discursul pro-legionar al părintelui monah Teodot

Iată surprinzătorul comunicat:

Biserica Ortodoxă Română respinge antisemitismul şi xenofobia

În legătură cu materialele de presă din ultimele zile referitoare la opiniile antisemite ale unui monah de la Mănăstirea Petru Vodă, judeţul Neamţ, precizăm:

Patriarhia Română dezaprobă categoric atitudinile şi acţiunile cu caracter antisemit şi respinge orice ideologie xenofobă cu iz religios, deoarece acestea sunt contrare iubirii lui Dumnezeu pentru toţi oamenii. Aceste manifestări care îndeamnă la ură religioasă sau etnică nu reprezintă opinia oficială a Bisericii Ortodoxe Române, ele fiind cazuri izolate de indisciplină sau de manifestare a libertăţii individuale fără responsabilitate comunitară. Monahii adevăraţi pot fi buni patrioţi şi fără vreo asociere cu ideologii politice antisemite şi xenofobe.

Ca atare, Patriarhia Română solicită Arhiepiscopiei Iaşilor să continue să explice monahilor de la Mănăstirea Petru Vodă că astfel de opinii şi atitudini dăunează Bisericii Ortodoxe Române pe plan naţional şi chiar internaţional, încât pot afecta inclusiv pelerinajele credincioşilor ortodocşi români la Locurile Sfinte, organizate ca expresie a evlaviei, dar şi a respectului şi cunoaşterii reciproce dintre popoare şi religii diferite.

În concluzie, fidelă Evangheliei iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii, Biserica Ortodoxă Română promovează permanent pacea, dialogul şi buna înţelegere între oameni de credinţe, etnii şi culturi diferite.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

30.06.2014 | 14:19

Sursa: http://basilica.ro/

Cu alte cuvinte diplomaţie, corectitudine politică, frică să nu supărăm neamul lui Iuda.

Deşi părintele Teodot a subliniat în mai multe rânduri că nu este antisemit, ci antisionist, se pare că pentru Patriarhie, este tot una.

Şi mă întreb care „manifestări care îndeamnă la ură religioasă sau etnică”?! N-am sesizat nici ură nici xenofobie la Teodot. De altfel, xenofobie înseamnă frică faţă de străini. Cum poate cineva sa-mi interzică să-mi fie frică?! Noi nu suntem nici xenofobi şi ne străduim să nu-i urâm pe străini, dar avem dreptul să ne apărăm fiinţa naţională şi Ţara.

Aşadar, Patriarhia sau mai precis patriarhul, vrea ca Arhiepiscopia Iaşilor  „să continue să explice monahilor de la Mănăstirea Petru Vodă că astfel de opinii şi atitudini dăunează Bisericii Ortodoxe Române pe plan naţional şi chiar internaţional, încât pot afecta inclusiv pelerinajele credincioşilor ortodocşi români la Locurile Sfinte, organizate ca expresie a evlaviei, dar şi a respectului şi cunoaşterii reciproce dintre popoare şi religii diferite”.

Adică reeducaţi-i mai bine! Invăţaţi-i în continuare să tacă precum tăcem noi, ierarhii. Ca să o ducă bine pe pământ. Uită Patriarhia că nu se poate sluji la doi domni. Ori slujim Adevărului ori compromisului lumesc!

Şi apoi se zice că opiniile de acest fel pot afecta pelerinajele la Locurile Sfinte. Nu cred. Jidanilor daca le dai bani, te înţelegi cu ei. Cum să nu vrea ei cât mai mulţi turişti în Israel?

Din câte ştiu pelerinii români nu se duc la Locurile Sfinte pentru a cunoaşte religii diferite, ci se duc pe urmele Mântuitorului, a Maicii Sale şi a sfinţilor ce au trăit acolo.

Cu alte cuvinte, nici o speranţă de dreaptă învăţare a cuvântului adevărului de la diplomaţii ierarhi!

Ultimele două comunicate de pe site-ul Mânăstirii Petru Vodă. Reuşesc ele să clarifice situaţia?

Comunicat

15 ianuarie 2014

Noi, Mănăstirea Petru Vodă, dorim pacea şi lămurirea întru Adevăr a drept-credincioşilor noştri fraţi de credinţă şi de neam. Pentru aceea, cu frica lui Dumnezeu şi cu conştiinţă curată, grăim următoarele:

1. Mănăstirea noastră mărturiseşte acelaşi neschimbat şi neschimbabil adevăr dogmatic al Ortodoxiei, dimpreună cu toate Sfintele Soboare, cu întreaga învăţătură de credinţă a Sfinţilor Părinţi şi a Părintelui Ctitor, Arhimandritul Justin Pîrvu. Nu modificăm nici o iotă din pravila şi rînduiala lăsată de Părintele Ctitor, ci o mărturisim şi o susţinem în continuare, precum se cuvine, spre mîntuirea noastră, spre întărirea credincioşilor, şi spre slava lui Dumnezeu şi a sfintei Sale Biserici. Dacă veţi citi în presă sau veţi auzi zvonuri cum că am schimba predania dreptei-credinţe, vă rugăm să ne întrebaţi direct, şi vă vom lămuri cugetul precum ne va lumina Dumnezeu.

2. Precum se ştie, din raţiuni importante mîntuirii, începînd din ianuarie 2009, Părintele nostru şi vrednicul de pomenire Arhimandritul Justin a ţinut să transmită publicului român din toată lumea mesajele şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi ale Prea-cuvioşiei sale. Întrucît Mănăstirea Petru Vodă nu avea atunci nici un mijloc propriu şi independent pentru această funcţie, cu scopul de a ajunge cuvîntul Părintelui Justin la cît mai mulţi credincioşi, Prea-cuvioşia Sa a binecuvîntat publicarea pe toate canalele media care au binevoit să îi preia învăţătura. Toate textele oficiale ale Mănăstirii scrise de vieţuitorii mănăstirii noastre au fost citite şi binecuvîntate de Părintele Justin, semnate de autorii lor şi publicate pe orice sait care a binevoit să le preia.

3. La acuzaţiile care se aduc mie, ca stareţ, şi obştii noastre, răspund ca înaintea lui Dumnezeu că nimeni dintre noi nu voieşte altceva decît păstrarea ortodoxiei, grija faţă de mîntuire fiind singurul nostru subiect de preocupare. Precizăm aici că purtătorul nostru de cuvînt, monahul Filotheu Bălan nu a avut niciodată şi nu are nici o colaborare, de nici un fel, cu nici un organism politic sau informaţional, nici naţional, nici internaţional. Acest lucru îl susţine în faţa Sfîntului Altar cu mâna pe Sfînta Evanghelie şi pe Sfînta Cruce. Toate colaborările sfinţiei sale cu mirenii sunt exclusiv pe plan religios şi cultural, exclusiv pentru promovarea Ortodoxiei.

4. Părintele Gheorghe Calciu a lăsat scris un Testament ce conţine în mod detaliat o prorocie, text publicat în anul 2007 (cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Bartolomeu Anania, cu care Părintele Gheorghe a fost frate de suferinţă vreme de mulţi ani în temniţele comuniste). În acest text Sfinţia Sa scrie că trupul său va fi găsit neputrezit şi exprimă textual că acest lucru nu este lucrarea lui Dumnezeu, ci lucrarea duhului rău. Nici un creştin, nici un preot şi nici un Sfînt nu ar atribui duhului celui rău un lucru dumnezeiesc; este limpede că prin descoperire dumnezeiască Părintele Gheorghe Calciu – care niciodată nu a spus vreun neadevăr şi care s-a remarcat tocmai prin această limpezime a sincerităţii mărturisirii sale – a spus foarte clar că neputrezirea sa nu este minune dumnezeiască, ci lucrarea vrăjmaşului diavol, şi că, tocmai din acest motiv, pentru a evita sminteala multora, doreşte ca trupul său să fie reîngropat.

Începînd cu 1999, Mănăstirea Petru Vodă, mai ales prin activitatea cărturărească a monahului Filotheu Bălan, a publicat mii de pagini de literatură a Sfinţilor din temniţele comuniste, mărturisitori pe care i-a promovat publicîndu-le cărţile şi dedicîndu-le o amplă activitate de susţinere cu cuvântul scris şi rostit. Cinstirea Sfinţilor constă în cinstirea sfinţeniei vieţii lor, a învăţăturilor lor, a scrierilor lor, a testamentului lor, a memoriei lor şi a moaştelor lor. Mănăstirea noastră respectă toate aceste forme de cinstire a Sfinţilor şi nu poate fi de acord cu nici un fel de încălcare a acestei cinstiri. Ca stareţ, şi având în unanimitate acceptul şi susţinerea întregii noastre obşti, prin vot deschis, la două sinaxe premergătoare pomenirii de şapte ani a Părintelui Gheorghe Calciu, am hotărît nedezgroparea Părintelui, hotărîre conformă cu canoanele bisericeşti şi cu constituţia ţării.

Înţelegem, ca Mănăstire drept-credincioasă, cinstirea sfintelor moaşte conform Sinodului al Şaptelea Ecumenic din anul 787. Deoarece Mănăstirea noastră este închinată şi Sfinţilor Închisorilor, ca al doilea hram, şi pentru mulţimea faptelor de sfinţenie a Părintelui Gheorghe Calciu, cunoscute întregii lumi, nimeni dintre noi nu s-a îndoit vreodată de sfinţenia Părintelui Gheorghe Calciu, şi nimeni nu poate fi de acord cu necuviinţa săvîrşită asupra sfintelor oseminte ale Părintelui Gheorghe Calciu. Îngropat cu toată rînduiala de îngropăciune de către însuşi Prea-fericitul Patriarh Teoctist şi de Prea-cuviosul Arhimandrit Justin Pârvu în anul 2006, Părintele Gheorghe Calciu este pomenit şi venerat în fiecare zi de obştea noastră şi de pelerinii ce ne vizitează, spre folos sufletesc şi mîngîiere duhovnicească, rugîndu-se neîncetat pentru noi.

Fie acestea spre mărturisirea adevărului întru pacea Domnului nostru Iisus Hristos.

Stareţ al obştii Mănăstirii Petru Vodă,

Protosinghel Hariton Negrea 

Mai jos e postată o anexă cu scrisoarea-testament a părintelui Gheorghe Calciu, pe care nu o mai reproduc, căci este în general cunoscută (se poate citit sub acest articol, la secţiunea Related). 

Şi cum acest comunicat nu lămurea prea bine situaţia stânjenitoare a apariţiei pe site-ul Mânăstirii a unui articol al monahului Filoteu (şters la puţin timp după postare, zilele trecute, pe 12 ianuarie), în care acesta aducea grave acuze la adresa fratelui Gabriel (Apologeticum) şi monahului Teodot, astăzi a mai apărut o înştiinţare: 

Înştiinţare a Consiliului Duhovnicesc al Mănăstirii Petru Vodă

17 ianuarie 2014

În urma întrunirii Consiliului Duhovnicesc al Mănăstirii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil – Petru Vodă, astăzi, 17 Ianuarie 2014, s-a hotărât că următoarele aspecte nu sunt reprezentative pentru poziţia oficială a Mănăstirii noastre. Ne referim la publicaţiile făcute fără binecuvântarea Starețului, precum:

– unele materiale, care sunt neortodoxe sau politice, de pe site-ul apologeticum.ro, administrat de Gioacăș Teodor-Gabriel;

– unele afirmaţii necanonice sau care aduc atingere evlaviei faţă de Ierarhia Ortodoxă, din unele interviuri ale monahului Teodot;

– materialul cu titlul „Rugămintea obștii Mănăstirii Petru Vodă către Serviciile de Informații…” postat pentru o perioadă scurtă de timp pe site-ul oficial al Mănăstirii.

Stareț,
Protosinghel Hariton Negrea 

Aşadar, s-a hotărât părintele stareţ Hariton să facă ordine sau s-a hotărât să fie doar mai corect politic? Aceasta, având în vedere că, după câte se pare, atâta timp cât a trăit Părintele Iustin Pârvu, el nu a cenzurat vreodată articolele (fie ele şi politice) ale fratelui Gabriel-Apologeticum. Şi nici pe monahul Teodot n-am auzit să-l fi redus la tăcere părintele Iustin… 

Actualizare: Tot ieri apărut un articol în adevarul.ro, un articol în care părintele stareţ îl disculpă pe monahul Filotheu Bălan, spunând că era la masă: 

Stareţul de la Petru Vodă a început să-i cerceteze pe fraţii de obşte pentru a descoperi pe cel care a postat duminică, 12 ianuarie a.c., pe site-ul oficial al mănăstirii (manastirea.petru-voda.ro), un comunicat ce nu avea binecuvântarea sa.   

„Nimeni nu recunoaşte nimic, toţi au alibi-ul că erau la masă la ora la care s-a umblat în calculator. De asta e mănăstire de obşte, totul e la comun, şi mâncarea, şi banii, pe site poate posta oricine, dar cu binecuvântarea mea. În acel comunicat erau acuzaţii grave, iresponsabile, învinuiri, şi cred că e vorba de un conflict din interior“, spune stareţul Hariton Negrea.

  Acesta a dispus ştergerea imediată a postării care apărea sub semnătura monahului Filotheu Bălan, purtătorul de cuvânt al mănăstirii. Comunicatul apărea sub forma unei scrisori deschise şi se intitula „Mănăstirea Petru Vodă către serviciile secrete: «Luaţi-vă slugile şi lăsaţi-ne în pace»“.   Acolo se aduceau acuzaţii grave serviciilor de informaţii, în special SRI, cum că ar superviza şi ar controla activitatea monahilor prin intermediul unor persoane infiltrate, cu scopul de a deteriora imaginea mănăstirii. Ca exemplu era dat ultimul scandal produs la Petru Vodă la finele anului trecut, prin deshumarea „tâlhărească” a osemintelor părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa.

Postarea a fost vizibilă pentru scurt timp pe site-ul mănăstirii, suficient pentru a naşte în mediul online tot felul de scenarii şi speculaţii.   „Acel articol a stat pe site mai puţin de 24 de ore, şi eu am dispus să fie scos, pentru că ceea ce se scria acolo este lipsit de adevăr, nu era scris de Filotheu Bălan, şi nici nu avea binecuvântarea mea. Cineva s-a ţinut de glume rele, necuviincioase, iar pentru cei din mănăstire, afirmaţiile sunt josnice. În timp ce eram la masa de prânz, cineva a intrat şi a pus acel comunicat. “, a declarat stareţul Hariton Negrea.  

...

În paralel, stareţul a început să investigheze cine ar fi putut să fie autorul comunicatului din 12 ianuarie, şi a aflat că postarea s-ar fi făcut duminică, la prânz, în timp ce călugării erau la masă alături de credincioşii care au participat la Sfânta Liturghie.

„Toţi au alibiul că erau la masă”   „Deocamdată nimeni nu spune nimic. Toţi au alibiul acesta, că erau la masă în momentul când s-a intrat pe site şi s-a postat articolul. Eu cred că cine a vrut să facă rău a pândit momentul“, mai spune Hariton Negrea. Din cercul suspecţilor este eliminat din start Filotheu Bălan, cel care semnează comunicatul, deoarece stareţul susţine că l-a văzut cu ochii lui la masă.   „Acolo erau făcute nişte acuzaţii nereale şi iresponsabile la adresa serviciilor secrete. Dacă l-aş găsi pe autor, l-aş pune să-mi prezinte argumentele pentru care a lansat acele acuzaţii, l-aş întreba de ce a făcut acest gest fără binecuvântarea mea. Apoi l-aş pune în discuţia obştii şi l-aş trimite în faţa consistoriului de la Mitropolie. În funcţie de gravitatea faptelor, se poate aplica cea mai grea sancţiune, anume ca pe o perioadă de trei ani să nu mai aibă posibilitatea să fie ridicat în grad“.

Stareţul a ţinut să mai sublinieze că nu a fost vorba de nici o presiune din partea SRI sau a Mitropoliei Moldovei după apariţia comunicatului din 12 ianuarie.    „Cei de la SRI nici nu ne-au luat în seamă. Au fost tot felul de scenarii, dar nu e nimic adevărat“, susţine protosinghel Hariton Negrea.

Citeste mai mult: adev.ro/mzjy07

Deci, părintele stareţ Hariton Negrea, îl scoate basma curată pe Filoteu şi spune că nimeni nu recunoaşte ca a scris articolul denigrator la adresa monahului Teodot şi a fratelui (de mânăstire) Gabriel administratorul de pe Apologeticum şi SRI-ului că i-ar fi folosit pe aceştia ca agenţi infiltraţi, căci toţi erau la masă. Să zicem că altcineva, din afara mânăstirii, a postat mult-discutatul articol, prin diverse metode (spargerea parolelor etc)  sau… cineva minte.  Rămâne însă un semn de întrebare: avea şi sfinţia sa ceva împotriva lui Gabriel (Apologeticum) şi a lui Teodot? Căci nu e de acord nici el şi nici Consiliul Duhovnicesc al Mănăstirii  cu: 

– unele materiale, care sunt neortodoxe sau politice, de pe site-ul apologeticum.ro, administrat de Gioacăș Teodor-Gabriel;

– unele afirmaţii necanonice sau care aduc atingere evlaviei faţă de Ierarhia Ortodoxă, din unele interviuri ale monahului Teodot; 

Care sunt acestea din moment ce Părintele Iustin nu i-a oprit, atât cât a trăit, pe cei doi să se exprime în scris (fratele Gabriel) sau verbal (monahul Teodot)?