Concluzia unui musulman care a studiat bine Coranul: Iisus este Cuvântul lui Dumnezeu, Creatorul şi toţi musulmanii trebuie să devină creştini

Filmul are subtitrare în engleză. Cu subtitrare în Română îl puteţi vedea aici:

Dar iată şi transcriptul celor spuse de musulman: 

Deducţie logică – Mario Joseph

…că Iisus Hristos nu era Dumnezeu.
Pentru mine, Dumnezeu era doar Allah,
crezând că Allah nu a fost niciodată căsătorit,
astfel că Allah n-avut niciun fiu.
Aşa că am predicat că Iisus Hristos nu era Dumnezeu.
Atunci cineva m-a întrebat, „Cine a fost Iisus?”
din mulţime.
Poate era musulman, dar totuşi m-a întrebat, „Cine a fost Iisus?”
Eu predicând pe atunci că nu El era Dumnezeu,
dar întrebarea totuşi rămânea: „Cine a fost El?”
Dorind să aflu cine a fost El,
am citit din nou întregul Coran de la început:
şi în 114 versete din totalul de 6666 din Coran.
Citindu-l, am dat peste numele profetului Mahomed de doar 4 ori
în schimb l-am găsit pomenit pe Iisus în 25 de locuri.
Atunci, în clipa aceea, am devenit puţin confuz, întrebându-mă:
De ce Coranul face mai multe trimiteri la Iisus?
Şi în al doilea rând:
Nu am observat niciun nume de femeie pomenit în Coran:
Nici numele mamei profetului Mahomed
sau numele soţiei lui ori numele fetelor lui, nimic.
În tot Coranul,
doar un singur nume de femeie am găsit:
şi anume, Maria, maica lui Iisus.
Nu am dat peste nici un alt nume de femeie.
Astfel capitolul 3 al sfântului Coran,
se numeşte: „Arborele genealogic al Mariei”,
iar capitolul 19 al sfântului Coran
este numit simplu: „Maria”
Un întreg capitol este dedicat Mariei.
Aşa că am devenit foarte curios în a afla
„De ce se pomenesc în Coran toate aceste lucruri?”
despre Maria
În sfântul Coran, capitolul 3 şi începând cu versetul 34
se spune că Maria s-a născut fără păcatul strămoşesc,
şi că niciodată n-a căzut în niciun păcat în toată viaţa ei,
şi că a fost pururea fecioară.
În versetul 23 din capitolul 50 din Coran se mai spune că
s-a ridicat la ceruri cu tot cu trupul său pământesc.
Chiar şi –Ridicarea Ei la ceruri – este pomenită în sfântul Coran.
Acum să ne întoarcem la Iisus
Când am ajuns la versetele 45 până la 55 din capitolul 3,
În care, în cele 10 versete se vorbeşte despre Iisus.
Primul lucru pe care Coranul îl pomeneşte, (expresie în limba arabă)
Este cuvântul din arabă (كلمة الله) care înseamnă „Cuvântul al lui Dumnezeu”,
al doilea cuvânt din arabă (روح الله) care înseamnă „Duhul lui Dumnezeu”,
şi al treilea cuvânt din arabă (المسيح عيسى) care înseamnă „Iisus Mântuitorul”.
În acest fel Coranul îl descrie pe Iisus ca:
Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu şi Iisus Mântuitorul.
Apoi Coranul mai zice că Iisus a vorbit,
Când era foarte mic,
Cam la 2 zile după ce s-a născut.
Atunci a început să vorbească
Coranul mai pomeneşte că
Iisus a creat o rândunică vie din ţărână.
A luat puţină ţărână în mâini,
i-a dat o formă de păsărică;
şi când a suflat peste ea, a devenit vie.
Cred astfel că Iisus era purtător de viaţă.
A dat formă şi viaţă, ţărânei, tinei.
Coranul mai pomeneşte de faptul că
Iisus a vindecat un orb din naştere,
un lepros, ş.a.m.d.
Şi mai curios este faptul că Coranul pomeneşte
Că Iisus a înviat morţi;
Iisus s-a ridicat la ceruri;
Fiind viu
Şi va reveni iarăşi pe pământ.
Când am citit despre toate aceste fapte în Coran
m-am gândit la ce zice Coranul
despre Mahomed.
Ştiţi ceva, conform Coranului,
profetul Mahomed nu este Cuvântul lui Dumnezeu,
nici Duhul lui Dumnezeu,
niciodată n-a vorbit pe când avea doar 2 zile,
niciodată n-a dat viaţă vreunei păsări mici creată din ţărână,
nici nu a vindecat vreodată oameni bolnavi,
niciodată n-a înviat pe careva din morţi,
el însuşi, Mahomed, a murit,
şi conform islamului, nu mai este viu
şi nici nu va mai reveni pe pământ.
Precum se vede, sunt o mulţime de diferenţe între
aceşti doi profeţi.
Reţineţi că nu l-am numit pe Iisus, Dumnezeu.
Ideea mea era că „Iisus a fost un profet,
Chiar a fost un profet mai mare decât Mohamed.”
Acestea fiind spuse, într-o zi m-am dus la învăţătorul meu,
Tocmai la acela care mi-a predat 10 ani religia la colegiul arab
Şi l-am întrebat:
„Învăţătorule, cum a creat Dumnezeu universul?”
Şi mi-a răspuns,
„Dumnezeu a creat universul prin cuvânt.”
PRIN CUVÂNT.
Apoi l-am întrebat din nou:
„Cuvântul” este creator, înţelegând prin asta o persoană sau un proces de lucru în sine?
Trebuie s-o clarific.
Întrebarea mea a fost,
Dacă „Cuvântul” este creator, înţelegând prin asta o persoană sau un proces de lucru în sine.
Coranul spune că Iisus este Cuvântul lui Dumnezeu.
Dacă învăţătorul meu îmi spune că Cuvântul lui Dumnezeu e creator în sine(Dătător de viaţă),
asta înseamnă că Iisus este arhitectul vieţii,
atunci musulmanii trebuie să devină creştini.

Sursa: youtube

Cu precizarea că textul „se spune că Maria s-a născut fără păcatul strămoşesc” nu este corect din punct de vedere ortodox. Maica Domnului s-a născut şi ea ca şi noi cu păcatul strămoşesc, dar prin sălăşluirea în pântecele ei a Mântuitorului, a fost curăţită de El aşa cum noi suntem curăţiţi la botez. Coranul conţine multe alte erori şi aberaţii filosofico-teologice, în general, dar şi când face referiri la elemente preluate din creştinism. E posibil însă, ca citind printre rânduri, cum a făcut acest om, să cuprindă şi informaţii despre adevăratul Dumnezeu.

Acum, depinde la ce formă de creştinism a ajuns acest Mario Joseph… Bine ar fi să ajungă la Ortodoxie!