Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – Interviuri (video, audio)

Convorbiri duhovniceşti

Cunoaşterea lui Dumnezeu prin Ortodoxie

 Despre rugăciune

Ziua a opta – interviu luat de pictorul Sorin Dumitrescu

Sfânta Treime – Dumnezeul iubirii şi al conştiinţei 

Diferenţele dintre Ortodoxie şi catolicism

Sensul vieţii