MUGUR VASILIU, PREZENT! 28 Mai, doi ani de la trecerea la Domnul

Acum doi ani trecea la Domnul luptătorul naționalist, scriitorul, editorul, etnologul Mugur Vasiliu. A fost înmormântat la Mânăstirea Petru Vodă.

Mai multe citiți în articolul de anul trecut:

Dumnezeu să-l ierte pe Mugur Vasiliu! Veşnica lui pomenire!

A fost unul dintre inițiatorii Protestului din Piața Universității din 1990. Suspect este că a murit la scurtă vreme după ce a lansat o serie de clipuri video pe YouTube în care aborda subiecte interesante cu privire la naționalism, istorie etc. Subiectul predilect era Mișcarea Legionară. A avut și câteva tentative de protest împotriva primirii „refugiaților” musulmani.

Iată-l protestând în fața sediului institului „Ellie Wiessel” cerând demisia comunistului Alexandru Florian (3 mai 2016):

Aici, vorbind despre realitatea conspiratiei:

Pomenirea Părintelui IUSTIN PÂRVU – 16 iunie

17 ore în scaunul de spovedanie

Părintele Iustin spunea: „Când ai de a face, ca duhovnic, cu ceata aceasta nesfârşită de penitenţi, îţi trebuie o răbdare ca a lui Hristos ca să nu te îngrozeşti de felul în care satana lucrează în lume cuprinzând sufletele oamenilor. Diavolul este foarte iscusit în a îndemna pe oameni la păcat şi foarte inventiv în a insufla păcatele de tot felul în inima oamenilor. Apăsaţi de greutatea păcatelor enorme, oamenii vin aici să şi le spună.Unele păcate sunt grele ca iadul, te îngrozeşti ascultându-le, cad peste tine, ca duhovnic, asemenea unor bolovani imenşi şi strivitori. Atunci stau şi mă rog să mă apere Dumnezeu de slăbiciuni sufleteşti şi de încrâncenarea inimii. Şi se risipeşte spaima păcatului grozav şi penitentul pleacă uşurat”.

Când eram profesor la Seminarul Teologic, unii părinţi ai elevilor veneau să se spovedească la noi, la părinţii profesori. Apoi stăteau la Sf. Liturghie şi se împărtăşeau. Am observat că părintele unui elev, când venea la miruit, îmi săruta mâna şi apoi umărul. După două sau trei întâplări de felul acesta l-am întrebat de ce mă sărută pe umăr. Omul, care se spovedea la mine, mi-a răspuns: „Părinte, am sărutat umărul pe care am pus păcatele mele prin spovedanie”.Atunci m-am speriat. Aveam propriile mele păcate şi mă îngrozeam de faptul că cineva mai punea şi păcatele lui pe umerii mei. Acum, când l-am auzit pe părintele Iustin, m-am gândit câte greutăţi are un duhovnic de mănăstire, care este, poate, mai solicitat la spovedanie, decât oricare altul.

Dacă Dumnezeu îl întăreşte câte 17 ore pe zi în scaunul duhovniciei, sigur că Duhul Sfânt lucrează în preacuvioşia sa puterea neîngrozirii de ce aude, răbdarea şi uşurarea inimii şi minţii de povara păcatelor ascultate.

Nu ştiu ce vorbeşte părintele Iustin cu penitenţii săi, nu în sensul înşiruirii păcatelor mărturisite, ci în sensul iertării, ce cuvinte de mustrare şi de iertare le spune, cum le aşază sufletul curăţat prin spovedanie în rosturile lui, cu ce cuvinte îi mângâie sfătuindu-i să nu mai greşească. Dacă te duci la uşa pe care penitenţii ies după mărturisire, vei vedea că oamenii au feţe ca de înger. Radu Gyr scria, într-un volum de poezii de pe frontul din Rusia – unde fusese trimis de mareşalul Antonescu să moară –, că „Ostaşii au chip ca de înger când mor”.

Cuvântul părintelui este tare, în sens spiritual, dar mai mare decât cuvântul care iese din gura lui este duhul din el care ţi se comunică dincolo de cuvânt, cu o forţă irezistibilă, fără a-ţi viola gândul şi sensibilitatea, în mod mângâios, cuprinzându-te din toate părţile ca o apă binecuvântată. Dar şi logica lui este spirit de foc, ieşind dintr-o convingere nestrămutată a credinţei lui, dintr-o experienţă de duhovnic uriaşă, încununată şi de experienţa închisorilor prin care a trecut, unde răbdarea lui s-a format şi unde a mângâiat, a mustrat şi a vindecat cu rugăciunea şi cu dragostea.

Un pelerin îmi spunea – şi eu am fost de părerea lui – că cel mai tare (exprimarea lui) dintre toţi monahii de astăzi este Părintele Iustin. Eu nu am sesizat tăria lui din comportament, dar în duh şi în consevarea puterii pe care o are asupra oamenilor, fără nici o gesticulaţie ostentativă, este, într-adevăr, cel mai tare monah, mai tare ca orice arhiereu care, prin fatalitatea poziţiei, rămâne mereu izolat, ieşind din această situaţie forţată numai prin gesturi de voinţă excepţională, care rămân memorabile, dar sunt rare. Părintele Iustin este una cu mănăstirea, una cu slujirea, una cu spovedirea, una cu penitentul pe care îl curăţă prin spovedanie, şi-l consolează prin cuvânt bun şi iubire.

Dragoste prin fapte, patriotism fără lozinci

Pot spune ca, prin experienţa anilor de puşcărie, prin cădere şi ridicare, Dumnezeu mi-a dat o mare putere de dragoste pe care o practic faără efort şi pe care nu am avut-o înainte de această experienţă. Dragostea mea se exercită la nivelul unei parohii, dragostea părintelui Iustin se exercita la nivelul unei ţări întregi şi chiar şi dincolo de hotare, dacă mă gândesc la numărul imens de persoane din Vest care-l cunosc.

Dumnezeu a dăruit ţării, pe vremea persecuţiei comuniste, părinţii spirituali şi duhovnicii cei mai mari din istoria Bisericii noastre. Aceştia au menţinut credinţa în inimile românilor prin cuvântul lor tare. Atunci când ierarhia se plia şi când cuvântul ierarhilor era ambiguu, aceşti părinţi spirituali au ţinut sus inima românească în nădejdea că Dumnezeu nu ne-a părăsit. Cine ar putea înşira numele lor scris cu litere de foc în conştiinţă. Slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru că nu ne-a lăsat în mâinile vrăjmaşilor noştri ca să-şi râdă de noi şi să spună: bine, bine.

Dar Dumnezeu a pregătit în tot acest timp, în adânc, subterani şi necunoscuţi, alţi sfinţiţi părinţi care au luat locul celor care au fost chemaţi la Domnul după căderea comunismului, oameni cu o mare putere de sacriificiu – şi mă gândesc la Părintele Iustin, căci a sta 17 ore în scaunul spovedaniei este un mare sacrificiu pentru Hristos şi pentru semeni. Aceşti monahi crescuţi în închisori, batjocoriţi, umiliţi, dar niciodată frânţi, au învăţat acolo că adevărata dragoste de neam nu are nici o legătură cu noţiunea de naţionalism practicată de socialismul ştiinţific şi nici dragostea de patrie nu are nimic de a face cu patriotismul de partid.

Acolo am înţeles şi am trăit această dragoste, fără lozinci, fără fanfaronadă partinică, ne-am iubit Biserica, patria şi neamul de care eram despărţiţi prin violenţă şi crimă, cu toate fibrele inimii noastre, aşa cum şi-au iubit evreii patria (dăruită târziu, nu aparută odată cu neamul în ea dintru început, ca la noi) şi am suspinat cu inima frântă văzând cum ticurile verbale comuniste erau preluate (fără nici o rezistenţă, măcar intelectuală) de unii reprezentanţi ai Bisericii şi de o parte din elita ţării noastre. Acolo am învăţat să ne iubim patria cu ardoarea şi cu nădejdea cu care evreii din Babilon au făcut-o în timpul robiei; acolo am învăţat cât de sfântă este noţiunea de neam, cât de cristică este ea şi nu un cuvânt de dispreţ, cum era pentru comunişti şi cum este astăzi pentru masonii şi ereticii din Vest (şi de la noi) care ne batjocoresc sufletul şi iubirile cele mari.

De aceea părintele Iustin este iubit şi, ca el, toţi călugării care păstrează această iubire nestinsă şi linia de credinţa adevărată, neîntinată de cea mai mare erezie a secolului – cum o numesc grecii – ecumenismul, devenit la noi ceea ce era până în 1990 erezia comunistă, acceptată de o mare parte a ierarhiei şi de unii preoţii care pun înaintea purităţii ortodoxiei falsul creştinism al ecumenismului, vlastar al masoneriei care a creat revoluţia franceză, cu toate crimele ei odioase, prin lozinci mincinoase ca: libertate, egalitate, fraternitate, dar care nu s-a sfiit deloc să afirme că vor spânzura pe ultimul rege cu maţele ultimului preot. Toate aceste lozinci şi acte au trecut integral în revoluţia bolşevică, având aceiaşi părinţi: masoneria şi erezia.

Adevăraţii purtători de Hristos

Sufletul românesc, simplu şi curat, a simţit erezia şi pericolul şi cei buni se adună în jurul unor duhovnici trăind în mânăstiri spre a asculta cuvântul lor de adevărată învăţătură. Ei nu se tem de terorişti, ei, părinţii, nu primesc pe oficialii masoni sau comunişti mascaţi pe uşile din spate ale mănăstirilor pentru a-i pune la locuri de «cinste», pentru că adevăratele mănăstiri nici nu au astfel de uşi, nici astfel de locuri de cinste. Aici învaţă creştinul ortodox adevărata credinţă, aici se mângâie lacrimile vărsate pentru păcatele făcute, aici se sfinţeşte prin formula pe care spoveditorul o rosteşte la sfârşit: „… iar eu, netrebnicul preot şi duhovnic, prin puterea ce-mi este dată de sus, te iert şi te desleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”. Apoi cu sfătuirea blândă: „caută de acum să nu mai greşeşti!”

Fireşte, nu cred că astăzi ar fi mai puţini sfinţi părinţi şi duhovnici decât au fost în vremea comunismului. Ar însemna să mă îndoiesc de milostivirea Mântuitorului nostru pentru poporul nostru oropsit. Sunt pline mănăstirile de astfel de duhovnici, sunt pline parohiile de astfel de preoţi care îşi asumă toate riscurile unei predici libere de orice minciună şi care nu aspiră nici la funcţii adnministrative, nici la scaune arhiereşti. Ei sunt purtătorii de Hristos, nu purtătorii de cuvânt mincinoşi al unor epicopi.

Vorbesc însă de părintele Iustin pentru că îl cunosc, pentru că l-am văzut lucrând pentru Biserica adevărată, ca ascultător al celor şapte Sinoade ecumenice şi al tuturor canoanelor şi învăţăturilor sfinţilor părinţi ai Ortodoxiei, fără „agiornament”, fără inveţii anti-ortodoxe, fără abandonarea liniei cristice a credinţei pentru o bursă sau o funcţie. Cum să nu salte inima în noi când vedem astfel de urmaşi ai lui Hristos, care nu aduc laude puternicilor zilei, ci numai lui Dumnezeu, şi care îşi pun viaţa pentru Hristos şi pentru turma Lui, păstori care intră în staul pe uşă şi oile îi cunosc glasul şi-l ascultă, şi-l urmează, pentru că nu este păstor năimit, ci adevărat păstor, el însuşi urmând Marelui Păstor Iisus.

În chemarea la ascultare, Iisus ni se adresează tuturor, în primul rând arhiereilor, apoi preoţilor, diaconilor, ieromomahilor, ierodiaconilor, monahilor, monahiilor şi turmei celei vorbitoare pentru care Iisus Şi-a pus sufletul Său şi pentru care noi răspundem în cazul neascultării chemării Domnului nostru Iisus Hristos. Ordinea enumerării mele implică şi ordinea răspunderii categoriilor respective. Vai celor care mistifică mesajul Domnului, căci judecata Lui va fi ca un foc.

Dar noi ne îndreptăm ochii cu nădejde către purtătorii adevăraţi de Hristos, şi ne rugăm ca cei buni să strălucească pe cerul Ortodoxiei ca nişte faruri călăuzitoare, iar mănăstirea Părintelui Iustin, cu toţi vieţuitorii ei, alături de toate mănăstirile adevărate care „nu au trecut pe la Irod”* să fie înălţate ca nişte stele pe cerul României, asemenea stelei celor trei magi, ca să ne arate Cine este adevăratul Dumnezeu şi cum trebuie să ne închinăm Lui, nu ca lui Baal, ci depunând la picioarele lui Hristos, lacrimile pocăinţei noastre, aurul minţii, tămâia inimii şi smirna sufletului nostru. Amin!

(Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa – Revista Rost nr. 33, noiembrie 2005, pp. 10-12)


* După eliberarea din închisoare, am fost cu Marcel Petrişor şi cu Lucian Popescu, la casa părinţilor săi din Ocişor. Îndată, Securitatea s-a instalat pe la toate ieşirile din sat, probabil erau câteva zeci de agenţi. Într-o noapte, târziu, cineva a bătut la geam. Am crezut că era vreunul din agenţii Securităţii, care venea să verifice dacă suntem acasă. A intrat repede în casă un barbat tânăr, un muncitor, care ne-a spus pe nerăsuflate, că vine din partea Oastei Domnului din regiune, care a aflat de prezenţa mea acolo şi care dorea să ştie dacă „mă aflam bine”. Omul a adăugat însă de imediat, mişcându-şi degetul arătător ca semn de negaţie: „Să ştiţi că nu am trecut pe la Irod”.

Sursa: https://www.fericiticeiprigoniti.net/justin-parvu/1792-parintele-iustin-un-adevarat-purtator-de-hristos

Dumnezeu să-l ierte pe Mugur Vasiliu! Veşnica lui pomenire!

Pentru noi, a fost în primul rând luptător naționalist. Dumnezeu să-l aşeze cu drepții în împărăția Sa! 

Scriitorul Mugur Vasiliu, editorul publicației Axa, a murit după o lungă suferință pricinuită de boală. Pe la ora 18:00 s-a mutat la cele veşnice, după o îndelungă suferinţă pricinuită de cîteva atacuri cerebrale, scriitorul, etnologul, editorul şi omul politic creştin Mugur Vasiliu. Dumnezeu să-l ierte şi să-l numere cu aleşii Săi!

PS: Pentru cei ce nu îl cunosc, pot să afle mai multe despre iniţiativele şi lucrările sale pe saitul revistei Axa: http://axa.info.ro/.

Mugur (născut la 9 Martie 1965, absolvent al Facultăţii de Litere a Universităţii Bucureşti şi iniţiator al celui mai lung protest din lume – Piaţa Universităţii) a fost cel ce a întemeiat la Guvernul României Departamentul şi apoi Ministerul Românilor de Pretutindeni, în anul 1998. A deţinut vreme de doi ani funcţia de ministru secretar de stat pentru românii de pretutindeni. În anul 2000 a organizat la Sibiu ultimul Romfest – adunarea românilor de pretudindeni – împreună cu Părintele Gheorghe Calciu.

Sursa: dcnews.ro

Iată și un text de pe ligastudentilor.net

Aţi auzit de Mugur Vasiliu?

Dintre studenţii de astăzi, foarte puţini îi cunosc sau au auzit măcar de cei care au iniţiat mişcarea studenţească românească după 1989. Şi nu ne temem să afirmăm că fără Mugur, probabil, Liga Studenţilor nu s-ar fi înfiinţat sau, cel puţin, studenţimea la începutul anilor ’90 nu ar fi avut acelaşi rost.

Mugur Vasiliu este unul dintre fondatorii Ligii Studenţilor, prima organizaţie naţională studenţească înfiinţată după căderea regimului comunist în 1989, formată în jurul unui grup de studenţi de la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti care îi frecventau pe foştii deţinuţi politici Petre Ţuţea, Pr. Dumitru Stăniloae, Pr. Constantin Voicescu şi mulţi alţii. Majoritatea interviurilor cu ei, pe care astăzi le cunoaştem, i se datorează.

A co-iniţiat şi organizat demonstraţia maraton din Piaţa Universităţii (22 aprilie – 13 iunie 1990), cea mai lungă manifestaţie anticomunistă din lume, care a fost reprimată cu brutalitate de către minerii aduşi din Valea Jiului la comanda preşedintelui de atunci, Ion Iliescu, şi a primului ministru Petre Roman. În timpul evenimentelor din 13-15 iunie 1990 a fost lovit cu târnăcopul în cap de către un miner, supravieţuind miraculos.

După redeschiderea dosarului Mineriadei de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a devenit martor pricipal în dosarul în care Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu şi alţii sunt cercetaţi pentru crimele împotriva umanităţii. Cu ochii săi a văzut utilizarea de muniţie de război împotriva studenţilor la „începuturile democrației”.

Pe fondul curentului anticomunist studențesc, rectorul Universității din București, profesorul Emil Constantinescu, ajunge Președinte al României. Cu sprijinul său și, în principal, al colegilor de la Liga Studenților, pe baza unui proiect elaborat în anii de studenție înființează în 1998 Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) în 1998, care de anul acesta este Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP).

Timp de doi ani a fost în conducerea DRP având funcţia de ministru cu rang de secretar de stat, fiind primul demnitar român care a vizitat Valea Timocului după al Doilea Război Mondial și care a redeschis problema fondului Fundației Gojdu din Ungaria, fondată de filantropul român Emanoil Gojdu în 1869 pentru studenții români de pretutindeni. Tot atunci a trasat şi prima strategie în 10 puncte pentru românii din afara graniţelor, primul document stategic de acest fel al vremii, care „a supărat” unele ambasade ale unor state din jurul ţării. În 2000 a organizat, alături de părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, ultimul congres al românilor de pretutindeni.

Antropolog şi etnolog, doctorand în filologie cu o teză despre folclorul românesc, de-a lungul timpului a realizat o serie de documentare şi cercetări inedite cu privire la viaţa, credinţa şi obiceiurile ţăranului român, urmându-i lui Horia Bernea. Iniţiator al grupării intelectuale „Scara” și al revistei cu același nume, a strâns în jurul său pe cei mai buni ai generației sale, cu o înaltă conştiinţă naţională şi creştină. Este primul şi singurul editor al colecţiei complete de proverbe ale românilor adunate de Iuliu A. Zanne. În publicistica sa se regăsește doar o parte din blândețea, încrederea, istoria și curajul cu care întotdeauna îi îmbărbăta pe tineri și îi bucura pe bătrâni.

Mugur a trecut din această viaţă la Domnul, după o lungă suferinţă, în seara zilei de Duminică, 28 mai, chiar când era sărbătorită Ziua Românilor de Pretutindeni. Va fi înmormântat miercuri, 31 mai, la ora 11:30, în cimitirul Mănăstirii Petru Vodă din judeţul Neamţ.

Cu siguranţă, într-o lume cufundată în forme fără fond şi mundan, cu o studenţie a cărei unic scop pare doar obţinerea unei hârtii care la finalul studiilor nu îţi garantează fericirea, astfel de oameni, precum Mugur, trec neştiuţi prin viaţă. Aprindeţi-i o lumănare!

Dumnezeu să-l odihnească!

Îţi mulţumim pentru dragoste, bătrâne!

Imagini de la înmormântarea luptătorului naţionalist Nicolae Purcărea

NICOLAE PURCĂREA a fost condus pe ultimul drum. Funeraliile unui legionar. Ultimul supravieţutor al Grupului celor 13 care au reînfiinţat Partidul „Totul pentru Ţară”.

DSCN3162Ieri, luni 28 septembrie 2015, a fost condus pe ultimul drum cel care va rămâne în istoria Braşovului, dar şi a României, efigie a demnităţii şi mărturisirii creştine, luptătorul anticomunist NICOLAE PURCĂREA.

O mulţime impresionantă, alcătuită în cea mai mare parte din tineri, au înfruntat ploaia şi frigul pentru a petrece la locul de odihnă pe cel ce le-a fost reper moral, îndrumător, lider spiritual, profesor şi legământ de credinţă.

DSCN3194Desfăşurată la biserica Sf. Treime din Schei Braşovului, ceva mai la deal de casa desprinsă din basme a renumitului sculptor popular, slujba de înmormântare s-a desfăşurat într-o astmosferă solemnă, dominată de un isihasm desprins parcă din temperamentul şi trăirea celui condus pe ultimul drum. Pe tot timpul slujbei, tineri îmbrăcaţi în costume naţionale cu drapele tricolore au înconjurat catafalcul acoperit de drapelul patriei, preotul paroh evidenţiind în cuvântul său ponderea covârşitoare a tineretului, neobişnuită pentru înmormântarea unui nonagenar. De altfel, pe tot parcursul celor 4 zile şi nopţi de priveghi, în ciuda oboselii, aceşti tineri nu se dezlipiseră de sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale bătrânului legionar, citind încontinuu psaltirea şi alte rugăciuni.

DSCN3174Părintele a prezentat o scurtă schiţă biografică a celui plecat în veşnicie, exprimându-şi convingerea că parohia sa cunoaşte o zi istorică. S. sa a apreciat că Nicolae Purcărea a reprezentat un reper de integritate morală, rolul său în viaţa spirituală a multor tineri de pe întregul cuprins al ţării fiind covârşitor.

DSCN3152Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici Luptători Anticomunişti, dl Octav Bjoza, colaborator asiduu al lui Nicolae Purcărea în cadrul AFDPR, a elogiat statura integră pe care acesta a păstrat-o în lunga sa perioadă de detenţi politică, mărturisind că de la Nicolae Purcărea şi camarazii săi a învăţat, în închisorile comuniste, să respecte oamenii indiferent de apartenenţă etnică, religioasă sau politică, deprinzând deopotrivă spiritul toleranţei, dar şi acela al demnităţii şi intransigenţei morale. Octav Bjoza a deplâns faptul că, la 25 de ani de la căderea comunismului, pârghiile politice şi economice ale societăţii româneşti se află în continuare în mâinile foştilor comunişti, care au falimentat România şi au umilit polpulaţia acestei ţări, ajungând să elaboreze legi prin care oameni ca dl Purcărea sunt din nou condamnaţi şi aruncaţi oprobiului politic.

DSCN3172A urmat unul din consilierii bisericii, un apropiat al lui Nicolae Purcărea, care a dat citire unei poezii impresionante, special create pentru acest eveniment.

DSCN3164Seria cuvântărilor a fost încheiată de Florin Dobrescu, secretarul Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu, al cărui iniţiator a fost, printre alţii, şi Nicolae Purcărea. Acesta a evocat anii de după Revoluţia din Decembrie 1989, când supravieţuitorii conducerii Mişcării Legionare din întreaga ţară se adunau cu regularitate în casa din Scheii Braşovului a lui Nicolae Purcărea, acolo având loc toate întrunirile şi întocmindu-se documentele ce au stat la baza reînfiinţării Partidului „Totul pentru Ţară”, la iniţiativa grupului de 13 alcătuit din grade legionari şi foşti lideri ai Frăţiilor de Cruce în frunte cu dr. Nistor Chioreanu şi av. Virgil Mateiaş. Florin Dobrescu a arătat că aceşti oameni nu au făcut în realitate niciodată politică şi că adevăratul scop al înfiinţării acestui partid a fost acela de a educa un eşantion de tineri, transmiţându-se valorile şi principiile moralei creştine în viaţa publică, pentru care ei luptaseră şi suferiseră. De aceea, a apreciat Dobrescu, cei care au aşteptat de la acest partid performanţe electorale, l-au judecat greşit neînţelegându-l. Numărul mare de tineri prezenţi în biserică ne îndreptăţeşte să credem că Nicolae Purcărea şi camarazii săi şi-au îndeplinit misiunea, iar neamul românesc mai are încă o şansă, a încheiat fostul preşedinte executiv al TPT.

DSCN3223Purtat pe umeri de tineri îmbrăcaţi româneşte, Nicolae Purcărea a fost dus în cimitirul de pe dealul de deasupra Scheilor Braşovului, fiind coborât în mormânt în timp ce întreaga asistenţă cânta Imnul legionarilor căzuţi. „Drum de foc şi biruinţă pentru Garda ta”, a răsunat cimitirul de pe care încă se ridicau ceţurile.

IMG_00005227Întreaga ceremonie s-a încheiat cu o masă în memoria celui de care vremelnic ne-am despărţit, totul realizându-se de către fiica lui Nicolae Purcărea, Zina Burloiu Manesă şi ginerele său, Sorin, cei care i-au fost mai mult decât nişte copii, lor transmiţându-le marele creator popular ştafeta artei sale care a depăşit de mult frontierele României, fiind cunoscută pe întregul mapamond.

Reporter: Arcadie Ursachi

IMG_00005228

DSCN3145

Sursa: buciumul.ro

NapocaNews solicită Parchetului General deschiderea unei anchete privind decesul suspect al naţionalistului Vlad Hogea

Preiau articolul: Misterul morţii a lui Vlad Hogea.Solicităm Parchetului General deschiderea unei anchete privind decesul suspect

În timp ce reptilele sovietice şi ale globalismului nivelator şi ateu trăiesc bine mersi până peste 80 de ani, oferind lecţii de morală bolşevică, patrioţii români mor suspect până în vârsta de 40 de ani. Fostul deputat ieşean Vlad Hogea a murit în urma unui infarct cauzat de motive neelucidate încă. Trupul fostului parlamentar se află în prezent la IML, acolo unde legiştii urmează să afle cauza decesului.

Vlad Hogea a murit sâmbătă, 27 decembrie, în jurul orei 14.00, la subsolul unui bloc din Bucureşti în care locuia împreună cu soţia. Fostul parlamentar ieşean coborâse acolo în jurul orei 13.00, prăbuşindu-se pe scări. La subsol, Hogea avea amenajată o bibliotecă unde îşi petrecea des timpul citind. Un vecin de-al ex-deputatului l-a observat pe Vlad Hogea prăbuşit pe scări şi a anunţat-o pe soţie. Medicii nu au mai putut face însă nimic pentru a-i salva viaţa, ieşeanul fiind răpus de un infarct.

Până la acest moment nu sunt cunoscute cauzele care au provocat infarctul ce i-a răpus viaţa lui Vlad Hogea. Trupul acestuia a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Bucureşti, acolo unde urmează să fie efectuată necropsia. În cursul zilei de luni, 29 ianuarie, legiştii vor transmite posibilele cauze ale decesului. Vlad Hogea urmează a fi înmormântat marţi, 30 decembrie, până la acest moment nefiind stabilit oraşul în care acesta îşi va duce somnul de veci. Sunt două variante: Bucureşti, acolo unde locuia de mai multă vreme cu soţia sau Iaşi, unde sunt înmormântate rudele sale şi unde Hogea avea mai mulţi prieteni.

Ex-deputatul avea un copil de doar patru luni şi urma să împlinească 38 de ani în luna ianuarie. El s-a stabilit în Bucureşti alături de soţie după ce şi-a vândut proprietăţile de la Iaşi. Alin Aivănoaie, unul dintre prietenii apropiaţi ai lui Vlad Hogea s-a arătat şocat de dispariţia acestuia declarând că nu ştie ca fostul deputat să fi avut probleme de sănătate. “În urmă cu o lună am vorbit cu el şi mi-a spus că şi-a făcut analizele şi că rezultatele erau bune. Nu ştim ce a cauzat infarctul. Sunt şocat de dispariţia bunului prieten Vlad Hogea la o vârstă atât de fragedă”, a declarat corespondentului “Adevărul” Alin Aivănoaie.

Credem că moartea subită a naţionalistului Vlad Hogea este suspectă şi publicaţia NapocaNews solicită public Parchetului General al României deschiderea unei anchete privind moartea misterioasă a fostului deputat. Cerem, de asemenea, publicarea de către IML a buletinului privind autopsia fostului deputat, patriotul român Vlad Hogea. În ultima vreme, ca lider PRU, Vlad Hogea s-a remarcat ca vârf de lance împotriva iredentismului şi extremismului maghiar din Ardeal. Moartea fulgerătoare a lui Vlad Hogea pare, conform datelor de până acum, opera unor profesionişti ai serviciilor secrete străine?

NapocaNews

Mai multe citiţi aici: Nationalistul VLAD HOGEA – mort in urma unui INFARCT la … 37 de ani

Dumnezeu să-l ierte şi să-l primescă întru cele de sus, iar aici, pe pământ, să se facă dreptate!

Petre Ţuţea – 112 ani de la naştere

Acum 112 ani, în data de 6 octombrie 1902, se năştea în Boteni, judeţul Argeş, marele gânditor creştin, economist şi om politic Petre Ţuţea. În calitatea sa de membru activ al Mişcării Legionare, după ce în prealabil a fost un om de stânga, a fost un prieten apropiat al altor mari personalităţi care au marcat naţionalismul interbelic românesc, precum Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica sau Petre Pandrea.

În cadrul Guvernului Național-Legionar instaurat în septembrie 1940, Petre Țuțea a îndeplinit funcția de Șef de Serviciu și apoi cea de Director în Ministerul Economiei Naționale. După lovitura de stat antonesciană a fost Șef de secție în Ministerul Războiului iar între anii 1944-1948 a fost Director de studii în Ministerul Economiei Naționale.

După venirea comuniştilor la putere, Petre Ţuţea este arestat şi condamnat mai întâi la 5 ani închisoare (1948-1953), apoi la 18 ani de muncă silnică din care a executat 8 ani în această fază (1956-1964) în diverse penitenciare (Bucureşti, Jilava, Ocnele Mari), dar mai ales la Aiud unde era concentrat grosul vârfurilor legionare, fiind eliberat în anul 1964 cu sănătatea zdruncinată în urma torturilor îndurate.

A continuat să fie urmărit de Securitate şi i-au fost confiscate mai multe manuscrise în urma numeroaselor descinderi domiciliare.

Petre Ţuţea a murit în ziua de 3 decembrie 1991, apucând să traiască prăbuşirea regimului totalitar comunist în 1989. Cu toate acestea a fost şi un critic al direcţiei pe care s-a înscris România postdecembristă, diametral opusă gândirii sale axate pe Naţiune şi Divinitate. Sursa: FrontPress.ro

Veşnica lui pomenire!

Gheorghe Funar candidează ca independent la preşedinţie – Ce ne propune

Scrisoare deschisa a candidatului independent Gheorghe Funar

Gheorghe Funar, liderul aripii dizidente anti-vadimiste a Partidului România Mare, a anunţat la începutul lunii august că va candida ca independent la alegerile prezidenţiale din noiembrie, sloganul electoral al acestuia fiind ”România unită, cu români fericiţi!”. Pentru a putea să se înscrie oficial în cursa electorală, acesta va trebui să prezinte Biroului Electoral Central o listă cu minim 200.000 de semnături de susţinere valabile. Deocamdată fostul primar al Clujului a transmis o scrisoare-manifest pe care o redăm integral:
“Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al României, din noiembrie a.c., au o importanţă crucială pentru existenţa şi viitorul Poporului Român şi a Patriei noastre. După 25 de ani de anti-românism şi jaf internaţional, alegerile pentru funcţia de Preşedinte al României pot şi trebuie să ducă la o ADEVĂRATĂ SCHIMBARE, de la dictatură la democraţie ! În România ultimilor 25 de ani au existat foarte multe vorbe despre democraţie, dar în fapt a fost o dictatură exercitată de asasinii economici şi asasinii politici internaţionali şi autohtoni împotriva Poporului Român, prin intermediul şi cu sprijinul partidelor politice care s-au aflat, cu schimbul, la Putere.
După decembrie 1989, în România a existat şi s-a exercitat dictatura partidelor politice împotriva Poporului Român ! Minorităţile politice s-au grupat şi-au acţionat, timp de 25 de ani, împotriva alegătorilor care le-au votat. Cei trei Preşedinţi ai României post-decembriste (Iliescu, Constantinescu şi Băsescu) şi primii-miniştrii s-au comportat şi au acţionat ca stăpâni ai Poporului Român ! Majorităţile parlamentare nu au fost stabilite de alegători, nu au exprimat voinţa Poporului Român şi nu au apărat Interesul Naţional ! Aceste construcţii politice artificiale au fost impuse de stăpânii străini ai României cu scopul de a putea jefui enorm din avuţia Poporului Român, mai ales pe calea privatizărilor, a concesionării bogăţiilor naturale şi a retrocedărilor ilegale de clădiri, terenuri şi păduri.
Jaful din avuţia naţională şi pagubele produse Poporului Român, în ultimii 25 de ani, de Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, împreună cu partidele şi alianţele politice care i-au susţinut, sunt mult mai mari decât distrugerile din cele două Războaie Mondiale, din secolul trecut!
Regimurile şi Guvernele post-decembriste au ajuns şi s-au menţinut la Putere prin fraudarea alegerilor şi, apoi, prin migraţia parlamantarilor, care nu este şi nu poate fi sancţionată prin încetarea mandatului.
După ce au fraudat alegerile, cei ajunşi la Putere au creat cadrul legal pentru finanţarea partidelor politice parlamentare din banii contribuabililor. După ce le-au furat voturile, aleşii din Parlament i-au pus la plată pe săracii români.
Regimurile post-decembriste, precum şi toate Guvernele din perioada 1990-2014 au refuzat să prezinte pubic STAREA NAŢIUNII şi au ascuns ADEVĂRUL privind drumul greşit pe care au îndreptat Poporul Român şi România ! Niciun Regim post-decembrist şi niciun partid politic care s-a aflat la Putere nu şi-a asumat responsabilitatea pentru modul în care a guvernat România şi pentru STAREA NAŢIUNII !
Partidele politice care s-au aflat la Putere au fost preocupate, mai ales, de două obiective: îndeplinirea poruncilor stăpânilor străini ai României şi, respectiv, de fraudarea alegerilor pentru ca ulterior să poată face jocurile politice.
Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, împreună cu partidele politice care s-au aflat la Putere în ultimii 25 de ani, au adus Poporul Român şi România în cea mai periculoasă situaţie din ultimile milenii.
Împotriva Poporului Român s-a pus la cale şi se desfăşoară, de 25 de ani, cel mai mare Holocaust din Istoria Omenirii, mult mai mare decât cel suferit de evrei în timpul celui de al-II-lea Război Mondial !
În campania electorală pentru alegerile din noiembrie a.c. candidaţii din partea partidelor şi alianţelor politice care s-au aflat la Putere, în diverse combinaţii, respectiv Elena Udrea, Victor Viorel Ponta şi Klaus Johannis au ocazia să prezinte bilanţul guvernării Regimurilor post-decembriste, timp de 25 de ani, împotriva Poporului Român şi României. Cei trei candidaţi au şansa să explice alegătorilor şi telespectatorilor de ce partidele lor: au furat Poporului Român cea mai mare bogăţie a sa, care este munca; de ce au desfiinţat peste şase milioane locuri de muncă; de ce au închis fabricile, uzinele, combinatele, minele, unităţile agricole, unităţile militare, şcolile, spitalele, institutele de cercetare ştiinţifică etc; de ce au obligat să emigreze peste cinci milioane de români, mai ales tineretul din România; de ce au dat la străini, aproape gratuit, bogăţiile naturale ale Poporului Român; de ce au îndatorat Poporul Român cu peste 150 miliarde euro şi ce au realizat din aceste împrumuturi uriaşe; de ce au lovit crunt în: Învăţământ, Sănătate, Armată, Industrie, Agricultură, Transporturi şi Turism; de ce au răstignit satul românesc; de ce au umilit şi batjocorit milioane de români; de ce au lovit sistematic în demnitatea cetăţenilor români şi în mândria de a fi român; de ce au otrăvit cetăţenii români cu aditivi alimentari cancerigeni şi tineretul cu produse etnobotanice; de ce au acceptat şi susţin genocidul provocat de exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică; de ce au pregătit exproprierea cetăţenilor români de către titularii licenţelor de exploatare minieră; de ce au făcut din români cei mai săraci locuitori din Uniunea Europeană şi cetăţeni de rangul doi; de ce au susţinut participarea U.D.M.R. la guvernare şi acţiunile sale împotriva românilor şi a României; de ce au pregătit revizuirea Constituţiei şi au inclus în Legea fundamentală pretenţiile U.D.M.R. şi ale Ungariei îndreptate împotriva Poporului Român şi a Statului Naţional Unitar Român; de ce au adoptat o lege privind vânzarea pământului românesc la străini cu încălcarea Constituţiei; de ce nu au valorificat în Interesul Poporului Român rezerva valutară a României; de ce au acceptat retrocedările ilegale de clădiri, terenuri şi păduri (în valoare de peste 100 miliarde euro); de ce au pregătit şi fraudat alegerile; de ce au oferit la milioane de români pensii şi ajutoare sociale de exterminare mai ales a persoanelor cu handicap; de ce au dispărut peste 10.000 de copii din România şi care este soarta lor; de ce au fost încurajate adopţiile internaţionale şi au fost vânduţi la străini peste 20.000 de copii; de ce au ascuns ADEVĂRUL privind Istoria Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial din Grădina Maicii Domnului şi Istoria Limbii Române, urmaşă a Limbii Primordiale a Geto-Dacilor ş.a.
Merită întrebaţi, de către alegătorii şi moderatorii de emisiuni de televiziune şi radio, cei trei candidaţi, Udrea, Ponta şi Johannis, dacă îşi asumă responsabilitatea şi consideră că sunt vinovate partidele lor de modul de guvernare al României, pentru consecinţele acestuia şi, în final, de ce candidează pentru funcţia de Preşedinte al României.
Învăţând din lecţiile amare ale Istoriei din ultimii 25 de ani, Poporul Român are şansa să aleagă ca Preşedinte al României pe un candidat independent, un român iubitor de Neam şi Ţară, cu frică de Dumnezeu, care să respecte Constituţia şi legile, care să oblige Guvernul şi Parlamentul ca să pună în aplicare ceea ce hotărăşte Poporul Român prin referendumuri, în probleme de Interes Naţional ! Guvernanţii şi parlamentarii pot fi obligaţi astfel să renunţe la mentalitatea de dictatori şi să devină „slugi” ale Poporului Român.
Dacă nu vor fi capabili şi nu pot să respecte voinţa Poporului Român vor fi înlocuiţi, în mod legal, cu alţi români patrioţi, competenţi şi incoruptibili.
Românii, din Ţara-Mamă şi de pretutindeni, au şansa uriaşă la alegerile din noiembrie a.c. să facă trecerea paşnică de la dictatura partidelor politice la democraţie ! Este necesar ca românii să se deştepte, să se unească, să se prezinte cu toţii la urne şi să voteze pentru ADEVĂRATA SCHIMBARE ÎN BINE a soartei Poporului Român şi a României !
În acest context politic şi văzând cine sunt candidaţii propuşi de partidele şi alianţele politice pentru funcţia de Preşedinte al României, precum şi reluarea de către aceşti candidaţi a obiectivelor din campaniile electorale, promisiuni pe care nu le-au realizat în 25 de ani, m-am decis să accept solicitarea Filialelor Partidului România Mare (P.R.M.) pentru a candida ca independent la alegerile din noiembrie a.c.
Cu toate că sunt cunoscut de milioane de români din Ţară şi de pretutindeni, pentru Dumneavoastră şi cei care doresc să mă susţină, prin semnături pentru înscrierea în campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României, am să prezint câteva date biografice, respectiv câteva informaţii despre activităţile şi preocupările mele:
– M-am născut la data de 29 septembrie 1949 în oraşul Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, din părinţi români, Maria şi Vasile Funar.
– Sunt căsătorit, cu Sabina-Mărioara Funar, prof.univ. dr. la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca şi avem un băiat George-Sabin şi trei nepoţi.
– Locuiesc în Municipiul Cluj-Napoca, str.Parâng nr.8, bloc H4, ap.14.
– Am absolvit Facultatea de Studii Economice din Cluj-Napoca şi sunt doctor în economie.
– În perioada 1977-1992 am fost cadru didactic (asistent şi lector) la Institutul Agronomic „Dr.Petru Groza”, respectiv Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (U.S.A.M.V.).
– În perioada 1990-1992 am fost ales prodecan al Facultăţii de Horticultură.
– În perioada 1992-2004 am fost ales şi reales primar al municipiului Cluj-Napoca.
– În perioada 2004-2008 am fost ales senator de Cluj, pe lista Partidului România Mare.
– În Parlament am fost ales lider al Grupului parlamentar P.R.M. şi apoi secretar al Senatului României.
– În Parlamentul României am avut o activitate foarte bogată, nemaiînregistrată la niciun ales din ultimii 150 de ani.
– În primăvara anului 1990, am fost unul dintre fondatorii Filialei clujene a Uniunii „Vatra Românească” şi ai Partidului Unităţii Naţionale Române (P.U.N.R.).
– În perioada 1992-1997 am fost ales preşedinte al P.U.N.R., iar din 1998 până în iunie 2013 am fost ales secretar general al Partidului România Mare. La Congresul extraordinar al P.R.M., din 27 iulie 2013, desfăşurat la Alba Iulia, am fost ales preşedinte al Partidului România Mare. Dosarul cu modificările la Statutul P.R.M. şi hotărârile adoptate la acest Congres se află încă pe rol la Tribunalul Bucureşti şi din acest motiv, pentru a nu fi blocată candidatura mea din partea P.R.M. (nefiind pronunţată o decizie definitivă) am decis să candidez la alegerile din noiembrie a.c. ca independent, dar susţinut de Partidul România Mare şi de românii care acceptă oferta mea electorală.
– Am avut onoarea să candidez la funcţia de Preşedinte al României, din partea P.U.N.R., la alegerile din 1992 şi 1996. În anul 1992 m-am clasat pe locul trei, fiind votat de aproape 1,3 milioane de alegători, reprezentând 10,9% dintre cei care s-au prezentat la urne. Atunci sloganul meu electoral a fost „Munca, legalitate, unitate, demnitate şi credinţă în Dumnezeu”.
– În anul 2011 am publicat cartea „Holocaustul împotriva românilor” (687 pagini), urmată în anul 2012 de cartea „Holocaustul împotriva Poporului Român” (507 pagini). Am în pregătire o nouă carte cu titlul „Holocaustul din Grădina Maicii Domnului”. Cele trei cărţi cuprind opiniile autorului cu privire la viaţa politică, economică şi socială din România ultimilor 25 de ani, precum şi numeroase soluţii concrete de rezolvare a consecinţelor guvernărilor post-decembriste.
Conform Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, este necesar ca la dosarul fiecărui candidat să fie depusă o listă cuprinzând cel puţin 200.000 de semnături ale susţinătorilor săi.
Sloganul electoral al candidatului independent Gheorghe Funar este „ROMÂNIA UNITĂ, ROMÂNI FERICIŢI !”
Cu ocazia strângerii de semnături şi în campania electorală voi prezenta o mare parte dintre soluţiile concrete şi realiste privind dezvoltarea economică a României şi creşterea rapidă a nivelului de trai al cetăţenilor români. Temele şi soluţiile prezentate în continuare sunt ocolite sau uitate de candidaţii anunţaţi din partea Dreptei şi Stângii politice, pentru funcţia de Preşedinte al României.
În mod normal şi din respect pentru Poporul Român pe care l-a umilit, batjocorit şi sărăcit, timp de 25 de ani, ar trebui ca partidele politice parlamentare care, la comandă politică străină, au „năpârlit” acum în alianţe de Dreapta şi de Stânga, să-şi asume responsabilitatea asupra consecinţelor guvernării României, să ceară iertare românilor din Ţara-Mamă şi de la cei obligaţi la emigrare, să anunţe că în următorii 25 de ani nu îşi mai desemnează candidaţi la funcţia de Preşedinte al României şi nu mai participă la fraudarea alegerilor şi la actele de corupţie.
Principalele teme pe care le voi aborda în campania electorală sunt următoarele:
– Adoptarea principiului democratic al conducerii României de către Poporul Român, prin referendumuri naţionale, iar Parlamentul, Preşedintele şi Guvernul României, precum şi partidele politice sunt obligate să îndeplinească obiectivele stabilite de majoritatea cetăţenilor români.
– Unirea românilor şi respectarea poruncilor Fiului lui Dumnezeu.
– Interzicerea vânzării pământului strămoşesc, care este bun naţional, la state străine, la persoane juridice şi persoane fizice străine, până când în toate ţările din Uniunea Europeană se legiferează şi se trece la vânzarea terenurilor agricole la străini.
– Valorificarea uriaşelor bogăţii naturale din România în Interes Naţional, numai prin contracte de împărţire a producţiei, din care cel puţin 85% să rămână Poporului Român. Se interzice, prin lege, jefuirea bogăţiilor naturale, în schimbul unor redevenţe derizorii şi umilitoare.
– Reindustrializarea ţării, asigurarea locurilor de muncă şi repatrierea românilor care au fost obligaţi să emigreze de Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu.
– Unirea României cu Republica Moldova, după modelul Germaniei, până la 1 Decembrie 2018, pe baza voinţei exprimate de Poporul Român, singurul din Europa care trăieşte despărţit în două state.
– Dezvoltarea multilaterală şi în ritm rapid a relaţiilor cu Republica Moldova, după modelul german.
– Sprijinirea puternică a comunităţilor româneşti din străinătate şi aplicarea principiului reciprocităţii în relaţiile cu Ungaria, Serbia, Ucraina şi Bulgaria, în ceea ce priveşte drepturile minorităţilor etnice.
– Valorificarea în Interes National a rezervei valutare a Poporului Român, aflată în administrarea Băncii Naţionale, prin alocarea a cel puţin 70% pentru creditarea pe termen lung a agenţilor economici, prin C.E.C. Bank, cu o dobândă de maxim 2%, în vederea dezvoltării economice a României şi a asigurării locurilor de muncă pentru toţi cetăţenii români.
– Redeschiderea minelor şi prelucrarea în România a minereurilor feroase şi neferoase.
– Naţionalizarea unităţilor economice care au fost privatizate şi apoi închise datorită nerespectării clauzelor contractuale, de către noii proprietari, porecliţi „investitori strategici”.
– Oprirea tăierii pădurilor pentru combinatele unor investitori străini, interzicerea exportului de buşteni şi cherestea, prelucrarea masei lemnoase în România.
– Prezentarea în Parlament a proiectului Legii Bugetului de Stat şi promulgarea acesteia numai cu excedent bugetar.
– Alocarea anuală din Produsul Intern Brut (P.I.B.) a cel puţin: 10% pentru Sănătate; 8% pentru Învăţământ; 4% pentru Armată; 3% pentru Cultură (din care 1% pentru şantierele arheologice şi pentru redeschiderea muzeelor de istorie) şi 2% pentru Cercetare ştiinţifică.
– Asigurarea locurilor de muncă pentru români în România, precum şi repartiţii pentru tineri la absolvirea şcolilor şi facultăţilor.
– Reducerea cotei unice de impozitare la 10% şi a T.V.A. la 10%, iar la alimentele de bază la 3%.
– Creşterea calităţii vieţii prin majorarea salariului minim pe economie la 1.500 lei/lună, a pensiei minime şi ajutoarelor sociale la 1.000 lei/lună, a alocaţiei de stat pentru fiecare copil la 500 lei/lună, triplarea burselor pentru elevi şi studenţi, începând cu anul 2015. Ulterior, nivelul acestora, inclusiv a tuturor salariilor şi pensiilor, va creşte anual cu cel puţin 25%.
– Creşterea nivelului de trai al cetăţenilor români prin alinierea salariilor şi pensiilor la nivelul celor din Uniunea Europeană.
– Asigurarea hranei sănătoase pentru populaţia României prin valorificarea întregului potenţial agricol şi refacerea sistemului naţional de irigaţii.
– Realizarea unei reţele naţionale a pieţelor de gros pentru contractarea şi valorificarea produselor agricole de la ţărani şi micii fermieri.
– Interzicerea otrăvirii cetăţenilor români cu aditivi alimentari cancerigeni şi produse etnobotanice.
– Interzicerea exploatării gazelor de şist prin fracturare hidraulică, precum şi a folosirii cianurii în minerit la exploatarea aurului, argintului şi metalelor rare.
– Elaborarea şi aplicarea unui Program Naţional de lichidare a sărăciei din România, din viaţa şi casele românilor, în cel mult cinci ani.
– Reducerea vârstei de pensionare la 60 de ani pentru femei şi 62 de ani pentru bărbaţi.
– Stoparea programului criminal de depopulare a României, mai ales a satelor şi zonei montane, precum şi adoptarea şi finanţarea unui Program Naţional pentru dezvoltarea zonelor rurale, păstrarea tradiţiilor strămoşeşti şi valorificarea moştenirii istorice de la Geto-Daci.
– Cunoaşterea şi valorificarea ADEVĂRATEI ISTORII a Poporului Român, a Limbii Române şi apărarea Genialului Mihai Eminescu.
– Blocarea modificărilor la Legea minelor, susţinută de toate partidele politice parlamentare, care urmăreşte exproprierea românilor de către titularii licenţelor de exploatare minieră.
– Acoperirea integrală a pagubelor produse de inundaţii, la cetăţeni şi persoane juridice, din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.
– Realizarea reţelei naţionale de autostrăzi în maxim cinci ani, precum şi finalizarea lucrărilor începute în domeniul hidroamelioraţiilor, în maxim trei ani.
– Modificarea Codului fiscal în sensul că mărirea impozitelor, a taxelor şi accizelor se hotărăşte numai de către Poporul Român, prin referendum naţional.
– Creşterea datoriei externe a României, precum şi sursele de rambursare a creditelor luate de Regimurile post-decembriste, împreună cu guvernatorul Băncii Naţionale a României, se hotărăsc numai de către Poporul Român, prin referendum naţional.
– Combaterea rapidă şi cu fermitate a corupţiei, a evaziunii fiscale, a intrărilor în insolvenţă şi a rambursărilor ilegale de T.V.A.
– Anularea Legii privind procedura insolvenţei şi înăsprirea pedepselor pentru cei care nu plătesc datoriile la Buget şi la firmele creditoare.
– Transparenţă totală şi desecretizarea contractelor de privatizare, a contractelor de concesionare a bogăţiilor naturale şi a licenţelor de exploatare a resurselor naturale, încheiate în ultimii 25 de ani.
– Abrogarea Legilor de privatizare a PETROM şi a Băncii Comerciale Române (B.C.R.), precum şi renegocierea privatizărilor diktate de Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.), Banca Mondială şi Comisia Europeană.
– Redeschiderea celor 3.000 de şcoli româneşti şi a celor 50 de spitale închise în timpul Regimului Băsescu, cu concursul premierilor Emil Boc, Mihai Răzvan Ungureanu şi Victor Viorel Ponta, precum şi cu sprijinul P.S.D., P.D.L., P.N.L. şi U.D.M.R.
– Finanţarea din Bugetul de Stat şi din bugetele locale a lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului, la biserici şi mănăstiri.
– Tragerea la răspundere penală şi civilă a persoanelor vinovate de privatizările frauduloase de lichidarea unităţilor economice şi a locurilor de muncă, de îndatorarea Poporului Român la bănci străine, de acordarea licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale la cele mai mici redevenţe din lume, de Holocaustul împotriva românilor.
– Prezentarea în Parlament a bilanţului tranziţiei, privatizărilor, reformelor, aderării la Uniunea Europeană şi al îndatorării la băncile străine.
– Eliminarea imunităţilor pentru Preşedintele României, parlamentari, miniştrii, procurori şi judecători.
– Asigurarea unor alegeri libere şi nefraudate prin următoarele modificări aduse cadrului legal.
a) În Biroul Electoral Central (B.E.C.) şi în birourile electorale din teritoriu să intre, de drept, reprezentanţii tuturor candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României şi nu doar cei ai partidelor politice parlamentare şi ai alianţelor dintre acestea, aşa cum este în prezent. Prin O.U.G.nr.45/2014, premierul şi candidatul Victor Viorel Ponta a interzis candidaţilor independenţi şi candidaţilor partidelor politice neparlamentare să aibă reprezentanţi în B.E.C. şi în birourile secţiilor de votare , cu scopul evident de a putea frauda alegerile pentru funcţia de Preşedinte al României, din noiembrie 2014.
b) Să fie eliminaţi din listele electorale cei 2,2 milioane de alegători fictivi, „masă de manevră” pentru a stabili cine câştigă, prin furt, funcţia de Preşedinte al României. Conform datelor oficiale, numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în listele electorale este mai mare cu 2,2 milioane decât numărul cetăţenilor adulţi stabilit la recensământul populaţiei din anul 2011, rezultatele căruia au fost publicate în Monitorul Oficial, abia la începutul lunii august 2014.
c) Buletinele de vot să fie înseriate.
d) Să se prevadă în Legea electorală pedeapsa cu închisoare de la 3 la 5 ani şi confiscarea integrală a averii pentru cetăţenii care pregătesc sau participă la fraudarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României.
e) Să se interzică manipularea alegătorilor prin sondaje de opinie în timpul campaniei electorale, precum şi exit-polurile la ieşirea alegătorilor de la urne, în fond o altă stratagemă folosită pentru fraudarea alegerilor.
– Dizolvarea de drept a partidelor politice care pun la cale sau participă la fraudarea alegerilor.
– Interzicerea alocaţiilor bugetare pentru partidele parlamentare şi pentru U.D.M.R.
– Scoaterea în afara legii a U.D.M.R. şi interzicerea partidelor politice constituite pe criterii etnice.
– Stoparea acţiunilor diabolice ale Ungariei şi ale revizionismului maghiar vizând dezmembrarea teritorială a României şi obţinerea autonomiei Ardealului.
– Înlăturarea de pe teritoriul României a însemnelor care amintesc de ocupaţia Ungariei şi de crimele săvârşite de teroriştii unguri împotriva românilor, evreilor şi secuilor.
– Expulzarea din România a cetăţenilor care au acţionat, în ultimii 25 de ani, împotriva Statului Naţional Unitar Român, a Limbii Române, a simbolurilor naţionale ale României, a lui Mihai Eminescu, a celor care au susţinut şi au participat la Holocaustul împotriva românilor, precum şi a celor care au acţionat pentru autonomie teritorială sau alte forme de autonomie ori separatism pe criterii etnice.
– Salvarea rapidă a românilor de la deznaţionalizare şi creşterea sprijinului Statului Român pentru păstrarea identităţii etnice a românilor de pretutindeni.
– Adoptarea cadrului legal pentru apărarea demnităţii românilor din Ţara-Mamă şi de pretutindeni.
– Oprirea împărţirii teritoriale a României cerută de U.D.M.R. şi susţinută de toate partidele politice parlamentare şi candidaţii lor la funcţia de Preşedinte al României.
– Asigurarea unei bune colaborări şi în Interes Naţional între Preşedintele României, Parlament şi Guvern pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Poporul Român prin referendumuri.
– Participarea Preşedintelui României la şedinţele de Guvern în care se dezbat probleme de Interes Naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice, precum şi la cele în care se prezintă proiectele de legi sau ordonanţe de urgenţă vizând respectarea hotărârilor luate de Poporul Român prin referendumuri naţionale.
– Prezentarea de către Preşedintele României, în fiecare an, în Parlament a STĂRII NAŢIUNII, precum şi a unor mesaje cu privire la principalele probleme economice, sociale şi politice ale Naţiunii Române.
– Respectarea obligaţiilor asumate de România ca ţară membră a Uniunii Europene şi a N.A.T.O.
– Atragerea integrală de către Guvern a fondurilor europene cuvenite Poporului Român.
– Extinderea relaţiilor cu Republica Populară Chineză şi marele popor chinez prieten al Poporului Român.
– Dezvoltarea relaţiilor cu Federaţia Rusă şi repatrierea, până la sfârşitul anului 2018, a celor două tezaure ale Poporului Român care au fost duse la Moscova, în anii 1917 şi 1944 (cele 300 plăci mari de aur din tezaurul de la Sinaia).
– Respectarea tratatelor internaţionale ale României, cu excepţia celui cu Ungaria care trebuie urgent denunţat şi a celui cu Ucraina care se impune a fi renegociat.
– Eliminarea, din anul 2015, a umilinţelor la care sunt supuşi cetăţenii români prin neacceptarea, în ultimii 8 ani, a intrării României în Spaţiul Schengen şi a vizelor pentru S.U.A., Canada şi Australia.
Dacă aveţi şi alte propuneri de teme pe care să le susţin în campania electorală, Vă rog să le transiteţi, pe adresa de e-mail gheorghe_funar@yahoo.com, respectiv ioanbaldea@yahoo.com ori prin poştă la adresa sediului Partidului România Mare din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj.
Rezolvarea temelor prezentate mai sus depinde mult de viitorul Preşedinte al României, dar decizia finală aparţine Poporului Român, care trebuie să acţioneze unit, cu responsabilitate şi cu fermitate.
Cetăţenii-alegători care nu vor să participe la vot în noiembrie 2014 înseamnă că acceptă pe mai departe, pentru ei şi urmaşii lor, dictatura partidelor politice îndreptată împotriva Poporului Român, precum şi continuarea politicilor de jefuire şi dezmembrare teritorială a României. Cei care nu se vor prezenta la vot înseamnă că sunt de acord ca asasinii economici şi asasinii politici străini şi autohtoni să decidă, în următoarele decenii, soarta Poporului Român şi viitorul României.
În cazul în care Dumneavoastră agreaţi o parte din temele expuse mai sus şi doriţi ca viitorul Preşedinte al României să le îndeplinească împreună cu Poporul Român şi pentru fericirea Neamului Românesc, Vă adresez cinci rugăminţi:
1. Să completaţi, cel puţin, un exemplar din lista de susţinători ai candidatului independent Gheorghe Funar şi apoi, până cel târziu la data de 16 septembrie a.c., să-l expediaţi în original, prin poştă, la adresa P.R.M. Cluj, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr.3, Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj. Pentru alte detalii puteţi suna la telefonul 0264-591.448 sau pe e-mail.
2. Să transmiteţi prin e-mail această SCRISOARE DESCHISĂ şi formularul (ataşat) pentru strângerea de semnături la cel puţin 20 dintre neamurile şi prietenii Dumneavoastră.
Tabelul ataşat nu trebuie completat în format electronic, ci acesta trebuie printat şi completat pe toate câmpurile inserate (de preferat, cu un pix cu pastă albastră) cu toate datele corecte, solicitate în formular.
3. Să participaţi activ, în măsura posibilităţilor, la campania electorală pentru susţinerea candidatului independent Gheorghe Funar şi să mergeţi la vot în zilele de 2 şi 16 noiembrie 2014 pentru a decide: SCHIMBAREA DICTATURII PARTIDELOR POLITICE CU DEMOCAŢIA; REUNIFICAREA PATRIEI; FERICIREA POPORULUI ROMÂN.
4. Să conştientizaţi că, dacă în 25 de ani, partidele politice care s-au aflat la Putere şi au avut susţinere majoritară în Parlament nu au reuşit să rezolve problemele României şi ale Poporului Român, nu au reuşit să îndeplinească promisiunile electorale propuse tot de ele, atunci cu siguranţă că noii candidaţi ai alianţelor de Stânga şi de Dreapta pentru funcţia de Preşedinte al României vor oferi electoratului aceleaşi gogoşi şi pomeni electorale. Partidele şi alianţele care îi susţin pe aceşti candidaţi ( Udrea, Johannis şi Ponta) se pregătesc să fraudeze din nou alegerile din noiembrie a.c la fel cum au procedat şi în anii trecuţi. Este incredibil , dar adevărat. Partidele politice parlamentare, care abia după 25 de ani au primit poruncă să se adune, teoretic, la Stânga sau la Dreapta, se pregătesc intens, au staff-uri profesioniste, care să fure cea mai înaltă funcţie în Statul Român, aceea de Preşedinte al României. Cu prilejul acestor alegeri din noiembrie a.c. românilor le-a fost dat să afle că hoţii sunt unii de Stânga şi alţii de Dreapta. Mare e Grădina Domnului ! Niciunul dintre candidaţii partidelor şi alianţelor politice pentru funcţia de Preşedinte al României nu poate jura, cu mâna pe Biblie, că formaţiunile politice din care au făcut sau fac parte nu au fraudat alegerile precedente (prezidenţiale şi parlamentare) şi că nu se pregătesc pentru a fura voturile alegătorilor şi la alegerile din 2 şi 16 noiembrie a.c.
Personal, am convingerea că domnii Victor Viorel Ponta, Klaus Johannis şi doamna Elena Udrea vor spune Adevărul şi nu vor avea curajul să jure strâmb, cu mâna pe Biblie.
Vă amintiţi că după turul II al alegerilor din anul 2009 pentru funcţia de Preşedinte al României, actualul premier Victor Viorel Ponta a recunoscut public că cei din echipa lui Traian Băsescu au furat mai mult decât cei din alianţa care l-a susţinut pe candidatul Mircea Geoană. Acum, pentru alegerile din noiembrie a.c. cei din conducerea P.S.D. şi aliaţii lor sunt mult mai bine pregătiţi pentru fraudarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României, dar au uitat să ţină seama de faptul că ei nu pot fura atât de mult cât românii vor vota. De asemenea, cei care se pregătesc şi vor să fraudeze alegerile pentru noul Preşedinte al României nu au luat în calcul faptul că alesul Poporului Român va solicita Parchetului şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie (D.N.A) să-i cerceteze penal pe toţi cei implicaţi în tentativa şi în fraudarea alegerilor din noiembrie a.c.
5. Să ţineţi seama de ceea ce a scris Genialul Mihai Eminescu în ziarul „Timpul” din 5 decembrie 1882: „Istoria îşi are logica ei proprie: nici un neam nu e condamnat de a suporta, în veci, un regim vitreg, corupt şi mincinos.” Au fost prea mulţi cei 25 de ani de dictatură a partidelor politice aflate la Putere, a Preşedinţilor şi Guvernelor României împotriva Poporului Român !
Vă mulţumesc pentru sprijinul acordat. Prin munca şi votul Dumneavoastră se vor împlini speranţele pentru o Românie unită şi fericirea Poporului Român!”

funar
Potrivit unui comunicat de presă de acum câteva săptămâni, Gheorghe Funar a spus că a decis să candideze ca independent deoarece justiţia l-a recunoscut ca preşedinte de drept al PRM pe Corneliu Vadim Tudor, decizie contestată de fostul primar al Clujului.
Curtea de Apel București a respins definitiv în luna aprilie contestația depusă de aripa Gheorghe Funar a Partidului România Mare, privind candidatura sa la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai. Fostul primar al Clujului a atacat în instanță decizia Biroului Electoral Central prin care a fost respinsă lista candidaților săi la europarlamentare pe listele PRM. El a pierdut procesul atât la Tribunalul București, cât și la Curtea de Apel București. BEC a respins cererea de înregistrare depusă de Gheorghe Funar în numele PRM observând că potrivit mențiunilor din Registrul Partidelor Politice, valabile pe 26 martie, președintele partidului era considerat Corneliu Vadim Tudor.
Gheorghe Funar, fost primar al Clujului timp de trei mandate, a fost președintele PUNR între 1992 și 1997 și, din 1998, a devenit membru PRM, unde a ocupat poziția de secretar general. A mai candidat la Preşedinţia României în anul 1992 din partea PUNR şi s-a clasat pe locul al treilea după primul tur de scrutin, cu 10,9 la sută din voturi. În vara anului 2013 a organizat la Alba Iulia un Congres al dizidenţilor din cadrul PRM. S-a votat demiterea lui Vadim Tudor şi excluderea sa din partid. Adunarea nu a fost considerată statutară de Vadim Tudor, care până în prezent a câştigat în instanţă procesele cu “puciştii”. Scandalurile de acest gen nu-i sunt străine lui Gheorghe Funar. În 1997, când a fost înlocuit de la șefia PUNR de Valeriu Tabără, a refuzat să recunoască decizia, să părăsească sediul PUNR sau să predea ștampila partidului, chiar și după ce a fost exclus. Sursa: FrontPress.ro

%d blogeri au apreciat asta: