Video – Despre ereziile papistașilor (așa-ziși catolici), protestanților și monofiziților – Mihai Silviu Chirilă

Pentru folosul ortodocșilor care nu sunt încă lămuriți.

În inregistrarea de mai sus, subliniez o greșeală a lui Mihai Silviu Chirilă. La minutul 26:35 spune că papa ar fi „primum inter pares”, dar această formulă este folosită în Ortodoxie pentru a desemna calitatea patriarhilor ortodocși (corect – „primus inter pares” = primul între egali).

„Primus inter pares, sau primul între egali este o formulă latină prin care este desemnată persoana cu cea mai mare autoritate (decanul de vârstă sau rangul cu cel mai mare prestigiu) dintr-un grup de persoane de rang egal. De obicei, este o soluție considerată potrivită pentru gestionarea sistemelor în care toți participanții sunt egali” – wikipedia

Pentru papă se folosește formula „primus sine paribus”, adică primul fără egal, șeful absolut; autoritate care greșit îi se acordă de către supușii lui papistași.