Staţi neclintiţi şi rugaţi-vă! Părintele Iulian de la Prodromu către un pomenitor: „Nu sunteți eretici.”

Dincolo de tonul ostil al celui ce ia interviul, la adresa „nepomenitorilor” pe care chiar îi numeşte zeloşi, răzbate părerea echilibrată a marelui duhovnic prodromit…


Staţi neclintiţi şi rugaţi-vă!

interviu cu părintele Iulian Lazăr, Schitul Prodromu, Athos, 26 noiembrie 2017

– Binecuvântaţi!
Doamne ajută! Bine aţi venit. Luaţi loc!
– Am mai fost la Sfinţia Voastră acum trei ani.
Da, aţi mai fost…
– Părinte, îngăduiţi să vă întreb ceva în legătură cu Sinodul din Creta. În urma lui s-a făcut mare dezbinare în popor. La noi, în Moldova, s-a ajuns că nu mai vorbesc fraţii între ei, îi consideră eretici pe cei care pomenesc ierarhul locului. Este bună atitudinea lor?
Ce pot să-ţi spun eu? O fost un sinod viclean. Rugăciunea spune: ,,şi ne izbăveşte de cel viclean!,, Că cel rău zâmbeşte şi te arde. Că am aflat că au venit eretici acolo şi s-au rugat împreună.
– Dar nu s-au rugat împreună. E adevărat că au fost prezenţi acolo…
Uite ce-i, dacă protestantul, care n-are cruce, a stat în biserica ta, în timpul slujbei, înseamnă că s-au rugat împreună! Ba mai mult, au fost poftiţi acolo. Cine i-a invitat? Cel mai mare i-a invitat acolo.
– Da, au greşit. Însă atitudinea celor care au luat măsuri, după aceea, e drastică. S-a ajuns până acolo că unii preoţi, chiar ieromonahi cu nume recunoscut, au spus să nu mai fie îngropaţi morţii cu preot, dacă este pomenitor, ci doar cu Psalmul 118, să nu se mai împărtăşească, fiindcă nu mai este har în Biserică…
Vin ruşi pe la mine, ca la un bătrân, şi ortodocşi din Basarabia şi mă întreabă: ,,Când va fi războiul cel mare? Acum sau mai târziu?,, Astăzi nu mai sunt războaiele din Evul Mediu, acum sunt războaie că dacă apasă pe un buton se şterge o ţară de pe hartă. Păi, dacă ei ar afla o planetă cu viaţă pe ea, s-ar duce acolo şi ar arde pământul. Uite, ia Scriptura şi citeşte la 2 Petru, capitolul 3, versetul 10, aşa, deschide şi citeşte!
– Da, Părinte, citesc: ,,Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând se vor desface, şi pământul şi lucrurile de pe el se vor mistui. Deci, dacă toate acestea se vor desfiinţa, câte de mult vi se cuvine vouă să umblaţi întru viaţă sfântă şi în cucernicie. Aşteptând şi grăbind venirea zilei Domnului, din pricina căreia cerurile, luând foc, se vor nimici, iar stihiile, aprinse, se vor topi! Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor Lui, ceruri noi şi pământ nou, în care locuieşte dreptatea. Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând acestea, sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de El în pace, fără prihană şi fără vină. (……) Deci voi, iubiţilor, cunoscând acestea de mai înainte, păziţi-vă, ca nu cumva, lăsându-vă târâţi de rătăcirea celor fără de lege, să cădeţi din întărirea voastră,,.
Acuma, te rog, citeşte 1 Petru, capitolul 4 cu versetul 12!
– Cum spuneţi Sfinţia Voastră. Iată citesc: ,,Iubiţilor, nu vă miraţi de focul aprins între voi spre ispitire, ca şi cum vi s-ar întâmpla ceva străin. Ci, întrucât sunteţi părtaşi la suferinţele lui Hristos, bucuraţi-vă, ca şi la arătarea slavei Lui să vă bucuraţi cu bucurie mare. De sunteţi ocărâţi pentru numele lui Hristos, fericiţi sunteţi, căci Duhul slavei şi al lui Dumnezeu Se odihneşte peste voi; de către unii El se huleşte, iar de voi se preaslăveşte. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaş, sau fur, sau făcător de rele, sau ca râvnitor de lucruri străine. Iar de suferă ca creştin, să nu se ruşineze, ci să preamărească pe Dumnezeu, pentru numele acesta. Căci vremea este ca să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu; şi dacă începe întâi de la noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu. Şi dacă dreptatea abia se mântuieşte, ce va fi cu cel necredincios şi păcătos?,,
Ei, acum ce-aţi mai vrea?
– Părinte, cei care s-au dat de partea Părinţilor nepomenitori au ajuns la ură, scriu hule, adresează mesaje injurioase, de-a dreptul oribile, pe care preoţii în cauză nu le recunosc, dar ucenicii le făptuiesc în numele lor.
Uite, astăzi dimineaţă a fost pe aici un preot şi i-am zis: Grăbiţi-vă să vă pocăiţi, că se apropie ceva rău! Vin la mine grupuri de ruşi cu anumite proorocii şi eu îi cred, se apropie al Treilea Război Mondial. Şi i-am spus preotului şi vă spun şi vouă, lăsaţi păcatele, să nu vă prindă moartea ca fulgerul. Spovediţi-vă şi împărtăşiţi-vă, pe unde puteţi şi cum puteţi! Fiţi pregătiţi că ne aşteaptă ceva! Dacă găsiţi Liturghie unde nu se pomeneşte, împărtăşiţi-vă acolo! Dacă nu, grăbiţi-vă acum!
– Da, însă au ajuns că nu-i mai pomenesc nici pe patriarhii vechi, adormiţi, pentru că sunt eretici, că nu-i valabilă preoţia lor…
Aici s-a băgat satana. Vezi, la început nepomenirea a fost bună, a fost un adevăr. Dar, s-a băgat satana, ca să-i învârtă şi să le succească minţile. Da, acum ne întrebăm ce facem noi?
– Acum s-au sfătuit să-l facă pe unul dintre ei episcop.
Vai de mine! Vai de mine! Să vă mai spun un cuvânt. Dintre cei care au semnat în Creta, de ce nu vine un mare sfânt ierarh, ca în Proloagele Bisericii, să spună poporului: ,,De astăzi nu pot să mai fiu episcopul vostru, fiindcă am săvârşit un păcat mare şi nu mai pot să fiu episcopul vostru,,. Poporul să-i ceară a rămâne. Iar el să le spună că se va aşeza culcat pe pragul bisericii şi toţi, la ieşire, să-l calce în picioare. În vechime aşa au făcut, l-au smerit, la cererea lui, şi astfel s-a pocăit. A venit glas de sus şi a spus: ,,Pentru smerenia ta, iertate sunt păcatele tale!,, S-a arătat vreun ierarh în faţa lumii să spună: ,,Am greşit, iertaţi-mă!,,?
– Dar nu aţi văzut că pe aceia care au refuzat să semneze i-au scos afară, anume că sunt forţaţi din motive politice, şi a semnat patriarhul în locul lor?
Acesta-i un semn că vin vremuri apocaliptice. Sunt evenimente care n-au fost de când e lumea şi în America, şi în Grecia, şi în România, cum a fost la Timişoara. Îngăduie Dumnezeu să coboare din cer un sul negru şi să ia tot ce întâlneşte în cale. De acum să ne aşteptăm că vor veni peste noi şi mai grele decât acestea. De aici decurge cuvântul: Grăbiţi-vă, grăbiţi-vă şi vă curăţiţi de toate păcatele!
– Părinte, cei care am rămas în biserică şi facem ascultare suntem eretici?
Nu, nu sunteţi eretici. Eretici sunt cei care au semnat acolo, în Creta.
– Păi, nepomenitorii susţin că ne facem părtaşi cu erezia celor care au semnat.
Uite ce-i, frământările astea din biserică nu vor dura mult. Se va face ceva, de asta spun, grăbiţi-vă acum!
– Dacă se va face ceva, ne răsculăm cu toţii…
Ascultă ce-ţi spun, se va face ceva în Biserică, de asta repet, grăbiţi-vă acum, că s-au arătat multe semne.
– Am ajuns de nu ne mai înţelegem fraţii între noi, pe motiv că avem păreri diferite.
Ei, asta e dihonia din lume, vezi la Evanghelia după Luca 13 cu versetul 24, când cineva din mulţime îl întreabă pe Mântuitorul dacă sunt puţini cei ce se vor mântui, Domnul le răspunde: ,,Siliţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea,,. am prins un cuvânt mare din Evanghelia de la Matei 5, 23-24: ,,Dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi te împacă cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău,,. Mulţi sunt care nu se împacă deloc cu fratele lor şi se duc şi se împărtăşesc, fără ca să se fi iertat înainte. De aceea şi spune, în continuare, în altă Evanghelie, că aceia care au primit Sfintele daruri fără iertare vor auzi: ,,Duceţi-vă de la faţa Mea, blestemaţilor, nu vă cunosc pe voi!,,. Dar dezbinările acestea, cine le-a adus oare ?
– Ştim, Sinodul din Creta şi cu ierarhii. Dar, vă dau un exemplu concret. Am fost la biserica nepomenitorilor zeloşi, acolo m-am întâlnit cu un teolog de frunte al lor are mi-a zis: ,,Eu astăzi m-am împărtăşit şi sunt sigur de mântuire. Dar tu nu eşti sigur de mântuire, că mergi la biserica ereticilor,,. Această siguranţă a lor pentru mântuire cum vi se pare?
Asta este şfichiuire de la satana, toate frământările acestea vin de la satana, ca să tulbure lumea! Măi, vă spun, nu vă pripiţi cu ei, ci încet-încet se vor dumiri, va veni şi timpul să ne lămurim… Dar noi atât să ştim că a fost un sinod viclean şi a adus dezbinare în lume. Noi nu trebuie să ne dezbinăm, să ne ţinem credinţa, să ne grăbim la spovedanie şi la Sfânta Împărtăşanie. Vin mulţi preoţi din ţară pe aici şi eu le le spun, măi, uite ce, la proscomidie pomeneşte pe ierarhul nostru cel credincios, dacă poţi să mai bâjbâi pe acolo, pomeneşte, că nu ştii cum sunt văzuţi la Dumnezeu. Dar, vezi, dezbinarea a venit de la sinodul ăsta…

părintele Ghenadie

interviu apărut în revista Credinţa Ortodoxă Anul XXI nr 12 (250), Decembrie 2017

 

Ieroschimonahul Paisie Prodromitul răspunde comunicatului starețului trădător de la Prodromu

Preiau de pe Strana Ortodoxă

Comunicatul :

http://basilica.ro/wp-content/uploads/2017/06/Comunicat-oficial.pdf

 

Raspunsul Epitropului I al Schitului Prodromu, Ieroschimonahul Paisie, la comunicatul „oficial” emis la 26.06.2017 de starețul Atanasie Prodromitul difuzat spre înștiințarea românilor ortodocși de portalul de știri al Patriarhiei Române basilica.ro si de cel al MMB, doxologia.ro:

download (5).jpg

download (6).jpg

download (7).jpg

download (8).jpg

download (9).jpg

Situația acuală din Schitul românesc PRODROMU din Muntele Athos

prodromu

După cum se auzise la un moment dat: 

Situație fără precedent sau zvon fals: SINAXA SCHITULUI ROMÂNESC PRODROMU DESFIINȚATĂ DE CONDUCEREA MARII LAVRE?? 

Apoi o certitudine: 

SCHITUL PRODROMU A ÎNTRERUPT POMENIREA PATRIARHULUI BARTOLOMEU 

Apoi situația a devenit tulbure, căci iată ce citim într-un articol care prezintă situația actuală din Schitul Românesc Prodromu (nu știu dacă situația e reală, dar de obicei cam așa evoluează lucrurile unde nu este unitate si cum românii sunt vestiți prin lipsa de unitate…): 

Marturisire !Situatia actuala din Schitul Prodromu,Sf. Munte Athos !

„Anunț pentru crestinii dreptslavitori,referitor la situatia din prezent,in Schitul Romanesc Prodromu,Sfântul Munte Athos si cum au decurs evenimentele după sinodul eretic din Creta .
Informatiile va sunt dezvăluite in premiera!
Nu exista pana la ora actuala publicat ceva adevarat intru-totul.
Sunt un vietuitor al acestui schit,n-am sa-mi afisez numele,dar după cele scrise aici va puteti da seama ca vreau sa va marturisesc adevarul.Nu vreau sa va sperii de la început,dar trebuie sa va marturisesc ca situatia actuala din schit este putin spus dezastruoasă.Aceasta din aproape toate punctele de vedere.Cine vrea sa se convinga sa intrebe pe cei care trec pe aici.Desigur,daca au ochi duhovnicesti cu care sa vadă.Sa incep cu ce este mai important,adica partea duhovniceasca.
Acea adunare eretică din  Creta, care din „discreti” s-au facut aratati public ,ne-au creat o mare posibilitate sa ne probăm pe noi însine in aceste circumstante  grave si chiar fara precedent din toata istoria Bisericii Ortodoxe.La noi in acest schit,in momentul de fata,conducerea o deține fostul staret Atanasie.Personal nu-l mai consider staret,pentru că a cazut in erezie,fiind in comuniune cu ereticii ecumenisti,pomenind numele lor la slujbele din biserica si coliturghisind cu ,,preoții”ecumenisti.Iar pe deasupra nu vorbeste public despre erezia ecumenista,si nu lasa pe ucenicii pe care îi spovedeste,sa se informeze sau sa citească din Sfintii Parinti despre erezii.
Pe alta parte pozează ca,,ortodox”.Veniti la fata locului si va veti convinge singuri,ca nu-i greu de observat.Iar in ce privește asa zisa obste,situatia este urmatoarea:majoritatea merg după cum dictează cel de sus pus.Doi parinti țin o gândire indoelnica,adica au oprit pomenirea ereticului Bartolomeu,dar comuniunea nu.Si acum sunt sub canon,adica nu au voie sa slujeasca,acestia fiiind ieromonahi.In schimb,pentruca vin la biserica unde se pomeneste ereticul,fac,,ascultare”si vin si la trapeza cu ,,obstea”,nu sunt pârâti la manastirea Lavra.Cei doi Parinti sunt ieroshimonahul Paisie si ieromonahul Ioil.Parintele Ioil, in schimb slujeste numai in sobor cu cei care pomenesc pe eretic,neconstientizand ca aceasta este tot comuniune cu erezia.V-am informat,pana aici de extremiști ecumenisti,constienti sau in curs de conștientizare si de asa zisi moderați,adica cei doi preoți.Mai sunt parinti care constientizeaza erezia ecumenista dar ,stau totusi inca in partasie cu cei care pomenesc.Dar atentie,ca avem si o singura persoana neutra ,monahul Gherasim.De fapt este mult mai ascuns si vatamator,atat pentru el insusi cât si pentru ceilalti.Deci deocamdata nu comentam acest caz .Acum sa va spun cate ceva,despre controversatul părinte ieroschimonah Iulian.Opera lui de activitate,in mare parte se repetă ca pe vremuri.Sa ma explic putin.Părintele avand faima deja cunoscuta de mare duhovnic greu îi vine sa si-o păstreze in situatia actuala.Un părinte pe care l-a preocupat in special studiul cărților de tot felul,nu a reusit totusi sa conștientizeze intru totul gravitatea evenimentelor pe care le trăim astăzi, apoi sa sfatuiasca corect
sufletele spre mântuire.De ce spun acestea?Deoarece,se vede din fapte.Dansul este de partea moderatilor.De fapt ,fiind in sinaxa schitului,a jucat si inca mai joaca un rol foarte important.Acum si-a dat demisia pentru avantajul ecumenistilor.La inceput,era de acord cu nepomenirea ereticului la slujbe,ca ,,sinodul „din Creta a fost talharesc,si ne sfatuia sa mărturisim dreapta credinta si chiar ne-am bucurat la început.Dar ne întrista faptul ca primea împărtășanie de la oricine liturghisea.Dar apoi, a inteles ca nu face bine si a intrerupt comuniunea cu cei care pomenesc si se inpartasea
numai de la cei doi preoti moderati,caci atunci la inceput au slujit o perioada fara sa pomeneasca.Trecand vremea,a venit inca o incercare peste parintele Iulian.A fost prigonit,amenintat si chiar numit înșelat,spunandui-se ca produce tulburare si dezbina obstea.
Fiind stresat de toate acestea si influentat si de ingrijitorul lui,schimonahul Hariton,a cedat făcând cea mai mare gafa,de fapt repetand aceasta gresala ca si in trecut,ducandu-se la biserica la iertarea de obste,facand metanie ca a gresit.Groaznica cadere au considerat-o multi, mai ales cand a mai sfatuit cu insistenta si
izgonire de sub epitrafil, a celor care nu vor sa se duca si sa ceara iertare de la ,,staret”.De neichipuit acest lucru si de neinfaptuit,deoarece nu trebuie ca un ortodox sa-si ceara iertare in fata celui cazut in partasie cu erezia.Si din aceasta cauza,a inceput sa iasă la iveală adevarata fata ascunsă .Părintele Iulian,facand acest gest catre ecumenisti,adica de prosternare la picioarele ereticilor,s-a ales cu stergerea denumirii de înselat,neprigonirea din obste si rămanerea sub canon,împreună cu cei doi preoti de mai sus numiți.Iar canonul este,sa nu se împărtășească pana la Buna-Vestire,sa nu spovedeasca niciunul care a oprit pomenirea,iar scoaterea din sinaxa,sau iesirea,i-a fost tot impusă.Aceasta este situația părintelui Iulian foarte pe scurt,si  incompletă.Acum sa va spun si despre cei care nu pomenesc pe ereticul Bartolomeu.Acestia ii poți numara pe degete.
Ieroschimonahul Damaschin Raus,schimonahul Nicodim,monahul Efrem,schimonahul Varsanufie,monahul Marcu,monahul Valerian ,acestia care mai sunt inca in schit, iar doi,rasoforul Rafael si fratele Ioan fiind si ei cu nepomenirea ecumenistilor,au plecat din schit.Cei care au ramas,primii trei sunt amenintati de mănăstirea Lavra prin scrisoare ,sa paraseasca schitul.Cu toții,acesti Parinti nu merg la slujbele de la biserica,pentru ca acolo se pomeneste un eretic.Nu merg la ascultarea de ,,obste”,unii, pentru ca nu mai recunosc nici o autoritate cazuta in partasie cu
ereticii,altii au fost scoși de la ascultarea de ,,obste”si de la trapeza de ,,obste”,pe motiv ca nu vin la biserica unde se pomeneste patriarhul eretic.Lupta aceasta nu a fost deloc usoara nici pentru ei.La inceput au fost si ei trasi pe sfoara de mestesugaretul intr ale rautatii.Li s-a oferit ocazia de a castiga la un moment dat,majoritatea voturilor pentru nepomenire,chiar in sinaxa schitului,vorbesc aici numai de cei care erau atunci in sinaxa.DarAtanasie ,fostul staret,caci acum chiar daca mai este numit de Lavra staret ,si-a pierdut autoritatea,cel putin in fata celor care nu pomenesc pe eretici.Zic
ca Atanasie a incercat dupa obiceiul lui sa simuleze demiterea lui.De fapt avand intermediari pe cei doi parinti moderati au reusit sa destabilizeze in asa fel situatia incat si-a preluat scaunul de staret punand conditia intoarcerii in staretie,tocmai a scoaterii unui sigur membru din sinaxa,care tinea pe ceilalti uniti.Cum a fost inscenat totul ve-ti observa:staretul si-a anuntat demisia doar verbal,inchizandu-se in chilie,chiar putin inainte de hramul Sfantului Antipa,cand trebuia sa vina si
staretul Lavrei la hram.A ales acest moment,ca sa fie cat mai putin timp de actiune.Mai in graba,nesfatuindu-se cu totii,cei doi preoti,Paisie si Ioil s-au dus repede la chilia staretului,cu un plan de pace masluita,de fapt de compromis,caci deabia acum ies la iveala toate prin roadele lor.Si care a fost planul lor. Atanasie le-a spus celor doi preoti din sinaxa,ca nu vrea sa conduca doua obsti separate.Adica atunci Paisie si Ioil inca slujeau singuri fara sa pomeneasca,iar toti care erau cu nepomenirea se impartaseau la ei doi.Asta il deranja pe Atanasie.Iar al doilea lucru foarte incomod
era monahul Efrem (pr care a fost la conf. din Romania),care era pionul principal in sinaxa.Asadar,strategia a fost urmatoarea:staretul daca a vazut rugamintile celor doi intermediari,le-au pus condiții.Care au fost acelea?Primul si cel mai important,sa facă cei doi preoti presiuni asupra parintelui Efrem ca sa-si dea singur demisia,astfel Efrem va fi invinuit ca prin modul sau de a mentine nepomenirea influientand
sinaxa ,el de fapt ar fi vinovat de luarea schitului de catre greci.Iar al doilea lucru a fost ca cei doi parinti, adica Paisie si Ioil,care de fapt sau dus la staret pentru a-si cere iertare,au primit ca si canon sa nu mai slujeasca la altar,ci numai in sobor daca vor.Toate aceste conditii le-a incuviintat si parintele Iulian, duhovnicul celor doi ieromonahi,caci si el face acest canon…
Vai de noi prin ce caderi am trecut!Slava lui Dumnezeu si Maicii Sale, ca mai este cine sa marturiseasca adevarul , ravnitori care chiar daca nu au fost asa de la inceput,chiar si prin trecerea acestor caderi,sau ridicat si au continuat cu pocainta si cu toata rusinea lupta  care deabia este la inceput si cu ajutorul lui Hristos Dumnezeu vor duce crucea pana la capat,vor avea cu siguranta nadejde de mantuire.
Iertati-ma,si  rugați-va si pentru mine păcătosul!”
Un Parinte vietuitor al Schitului Prodromu ,Sf. Munte Athos 

Oare s-a dezis și părintele Iulian Prodromitul de ce spunea? 

Video 1 și 2 – PĂRINTELE IULIAN DE LA PRODROMU ÎMPOTRIVA sinodului tâlhăresc din Creta 

Părintele Iulian Prodromitul – despre Sinodul tâlhăresc din Creta 

Din nou Părintele IULIAN DE LA PRODROMU despre ierarhii apostați: „Dacă au primit și au fost părtași cu hulirea Maicii Domnului și-a sfinților și-a Mântuitorului, n-ai voie să-i pomenești!„ 

SĂ TACĂ MINCINOȘII ECUMENIȘTI – Dovezile video că monahii din Athos AU AVUT BINECUVÂNTARE de la părinții Iulian de la Prodromu și Gavriil Aghioritul pentru a ține conferințe în România 

Scrisoarea Părintelui IULIAN PRODROMITUL către Părintele SIMEON ZAHARIA, pentru a-l încuraja să rămână statornic în mărturisirea anti-Creta 

ACTUALIZARE:

Părintele Iulian de la Prodromu A RĂMAS PE LINIA MĂRTURISIRII ORTODOXE și nu îl pomenește pe ereziarhul Bartolomeu și nici nu se împărtășește în biserica schitului (de la cei ce pomenesc), după cum explică monahul Efrem situația (ascultați de la minutul 45:47): 

Conferința de la Arad a lui gheron SAVA LAVRIOTUL – 21 aprilie 2017

 

Situație fără precedent sau zvon fals: SINAXA SCHITULUI ROMÂNESC PRODROMU DESFIINȚATĂ DE CONDUCEREA MARII LAVRE??

Imagini pentru schitul prodromu
Actualizare: 
Vă rog să luați această știre cu rezervele de rigoare, având în vedere că nu este încă nimic oficial anunțat. Dacă se va dovedi că este doar un zvon total fals, voi șterge acest articol. 
Informatie de ultima ora… la Sf. Munte Athos, situatia in schitul Prodromu e fara precedent. Ieri dupa amiaza, dupa 5 ore de discutii, egumenul man. Marea Lavra (de care apartine schitul Prodromul), a spus ca Sinaxa schitului e desfiintata si de acum el conduce schitul, iar staretul Atanasie va participa la sinaxa Lavrei. Monahii prodromiti, care sustin nepomenirea, vor trebui sa plece. Pr Iulian, sustine nepomenirea. Riscul major e sa trimita preoti greci sa faca slujba in limba greaca! Sa ne rugam si ptr ei! A inceput marea prigoana! Daca crestinii sunt prigoniti si li se arata dragoste, grija si dialog doar ereticilor, ce fel de conducatori avem? Cine a prigonit crestinii de-a lungul veacurilor? Sa ne intareasca Dumnezeu in lupta cea buna si sa ne asteptam la ce este mai rau!
Mesaj preluat de la A N. 
Sursa: mesaj pe facebook

Nu știu dacă știrea e reală (am fost asigurat că da) , dar dacă e… e grav! 

Inseamnă că vor să le pună pumnul în gură monahilor români mărturisitori. 
Dar nu le e rușine grecilor? Sute de ani românii au sprijinit Athosul și acum vor să îi dea afară tocmai pe cei din neamul cel mai binefăcător din istorie al Grădinii Maicii Domnului? 
Ar fi trebuit să avem o mânăstire autonomă, nu un schit! Ar trebui să revendicăm o mânăstire, dacă tot vor să facă grecii pe șefii. 
Să ne rugăm pentru mărturisitorii de la Schitul românesc Prodromu! 
Să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să le îndrepte mintea celor care au căzut în rătăcirea ecumenistă și îi apără pe cei fără cuget ortodox, care au semnat sau organizat sinodul tâlhăresc din Creta! 
Să ne rugăm să avem ierarhi ortodocși, atât în BOR cât și în celelalte patriarhii, inclusiv în cea de Constantinopol, care a căzut adânc în erezie și prigonește mărturisitorii antiecumeniști!