Senatul a ADOPTAT TACIT un proiect de lege al UDMR privind Codul Administrativ prin care limba maghiară poate deveni limbă oficilă în localitățile cu minorități etnice (indiferent de procent) și steagul Ungariei și steagul secuiesc vor fi arborate pe instituțiile publice!!!

Senat: Legea privind autonomia Ținutului Secuiesc, respinsă cu ...

Am arătat în acest articol: Ce înseamnă adoptarea tacită a unei legi în prima Cameră sesizată în Parlament.

Și iată încă o adoptare tacită, după cea privind autonomia ținutului secuiesc, dar… nu e chiar tacită din  moment ce Comisia Juridică a Senatului a dat aviz favorabil…

Proiect de lege-bombă adoptat tacit de Senat: limba maghiară devine limbă oficială în Ardeal; drapelul Ungariei va putea fi arborat pe instituții publice/Comisia juridică a dat aviz pozitiv

Senatul a adoptat tacit, în data de 8 aprilie a.c., o propunere legislativă privind Codul administrativ inițiată de UDMR care va oficializa practic limba maghiară în Transilvania și va permite arborarea drapelului Ungariei și a steagului secuiesc pe instituțiile publice ale statului român.

Propunerea a fost inițiată de mai mulți senatori și deputați UDMR și a fost depus în Parlament în octombrie 2019.

Potrivit art. 94 alin. 1 din propunerea legislativă privind Codul administrativ adoptată tacit de Senat „În unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, precum și prefecturile, serviciile publice deconcentrate, Inspectoratele Județene ale Poliției Române, au obligația să asigure în raporturile cu aceștia, folosirea limbi minorității naționale respective, în conformitate cu prevederile Constituției, ale prezentului Cod și ale tratatelor internaționale la care România este parte”.

În prezent, prevederea care reglementează utilizarea limbii materne a cetățenilor care aparțin unei minorități naționale în administrația publică locală și serviciile publice deconcentrate este art. 94 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 care prevede că „În unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, precum și serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceștia, și a limbii minorității naționale respective, în conformitate cu prevederile Constituției, ale prezentului cod și ale tratatelor internaționale la care România este parte”.

Noutatea adusă de propunerea UDMR privind Codul administrativ adoptată tacit de Senat pe 8 aprilie a.c. este obligativitatea asigurării folosirii limbii materne și lărgirea sferei de aplicare la Poliția Română. Dacă propunerea va fi adoptată și de Camera Deputaților, camera decizională, Poliția Română, o structură din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, deci a administrației publice centrale a statului, va fi obligată să permită utilizarea limbii maghiare în relația cu cetățenii români de etnie maghiară.

Fragment din propunerea legislativă privind Codul administrativ adoptată de Senat în data de 8 aprilie a.c.

Pragul de 20% pentru utilizarea limbii materne în relația cu instituțiile publice este eliminat

Propunerea UDMR privind Codul administrativ adoptată tacit de Senat menține și chiar lărgește prevederea din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ care creează, practic, cadrul legal pentru oficializarea limbii maghiare în toată Transilvania. Astfel, art. 94 alin. 2 din propunerea UDMR privind Codul administrativ adoptată tacit de Senat prevede că „Autoritățile și instituțile publice, precum și celelelate entități juridice prevăzute la alin. (1), prin hotărârea organelor lor deliberative sau după caz, organelor de conducere pot decide asigurarea folosirii limbii minorităților naționale în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale nu ating ponderea prevăzută la alin. (1)”.

Această prevedere, prezentă într-o formă mai restrânsă și în O.U.G nr. 57/2019, adoptată tacit de Senat în data de 8 aprilie a.c. dă posibilitatea utilizării limbii materne chiar și acolo unde ponderea populației minoritare nu atinge pragul de 20%. Practic, pragul de 20% este în mod neconstituțional desființat de această prevedere din propunerea UDMR privind Codul administrativ care reprezintă o noutate în sistemul administrativ românesc.

Drapelul Ungariei și steagul secuiesc vor putea fi arborate pe instituțiile publice ale statului român

Noutatea adusă de propunerea UDMR privind Codul administrativ adoptată tacit de Senat în data de 8 aprilie a.c. este cea de la art. 94 alin 3 referitoare la simboluri ale minorității care pot fi utilizate alături de drapelul național al României: „Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean prevăzute la alin. (1), prin hotărârea organelor lor deliberative sau după caz, organelor de conducere pot adopta și folosi, alături de însemnele oficiale ale României și alte însemne, simboluri care exprimă identitatea etnică, istorică, culturală și economică a cetățenilor aparținând mnorității naționale, locuitori ai unității administrativ-teritoriale în cauză”.

Această prevedere adoptată tacit de Senatul României creează cadrul legal care va permite arborarea drapelului Ungariei și a steagului secuiesc pe instituțiile publice ale statului român. Asta pentru că în februarie 2019 Congresul UDMR, care a avut loc în zilele de 22 și 23 februarie, la Cluj-Napoca, a adoptat, cu unanimitate de voturi, ca steagul roşu, alb şi verde, drapelul Ungariei, să fie simbol naţional propriu al comunităţii maghiare din România, alături de steagul Ţinutului Secuiesc, de imnul Ungariei şi de imnul Ţinutului Secuiesc. Decizia Congresului UDMR reprezintă în esență un veritabil act de trădare națională venit din partea UDMR. În același mod poate fi catalogat și decizia Senatului României de a adopta tacit o propunere legislativă care pune în practică decizia Congresului UDMR din februarie 2019 (mai multe detalii aici).

Propunerea are aviz favorabil de la Comisia juridică a Senatului

Propunerea UDMR care va oficializa limba maghiară în Transilvania și va permite arborarea drapelului Ungariei și a steagului secuiesc pe instituțiile publice ale statului român are aviz favorabil din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări de la Senat, comisie condusă de senatorul PSD Șerban Nicolae (detalii aici).

Fișa propunerii legislative poate fi următiră aici. Textul propunerii legislative poate fi consultat aici.

Sursa:

EXCLUSIV. Proiect de lege-bombă adoptat tacit de Senat: limba maghiară devine limbă oficială în Ardeal; drapelul Ungariei va putea fi arborat pe instituții publice/Comisia juridică a dat aviz pozitiv