PROTEST la Patriarhie impotriva Sinodului tâlhăresc din Creta – 30 august ora 9:00

sinod

Marţi, 30 august, la ora 9.00, sunt aşteptaţi pe dealul Patriarhiei toţi cei care au un cuvânt de spus împotriva ecumenismului şi a celor 25 de arhiepiscopi şi episcopi care au semnat documentele de la Sinodul tâlhăresc din Creta în frunte cu PF Daniel. Atenţie protestul nu este autorizat! La această acţiune şi-a anunţat prezenţa şi monahul Ioan mărturisitorul din Sfântul Munte Athos.

De asemenea, călugări din Sfântul Munte Athos, împreună cu toţi cei care doresc, vor ţine post negru, până seara la ora 20.00, apoi doar pâine şi apa timp de trei zile, respectiv în zilele de 22, 23 şi 24 august 2016 (luni, marți, miercuri).

Cei din alte zone ale țăriise pot duce la sediile episcopiilor si mitropoliilor de care aparțin.

În acelaşi timp, creştinii sunt chemaţi la rugăciune pentru păstrarea dreptei credinţe ortodoxă – Psaltirea o data pe zi + Paraclisul Maicii Domnului.

Dumnezeu să ne lumineze şi să ne întărească pentru a păstra dreapta credinţă!

Mai multe detalii aici: https://www.facebook.com/events/1778826342402623/

COMUNICAT cu privire la începerea nepomenirii ierarhului, în cazul “Scrisorii deschise…” adresate IPS Teofan

Metropolitan_Teofan_Savu7

Este vorba despre scrisoarea celor 4500 de preoți, călugări și mireni, care acum sunt peste 5000, prin care îl avertizau pe mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, că nu-l vor mai pomeni la slujbe dacă nu își retrage semnătura de pe documentele eretice de la Sinodul tâlhăresc din Creta: 

PLINĂTATEA VIE A BISERICII RESPINGE SINODUL DIN CRETA – Ultimatum pentru mitropolitul Teofan din partea a peste 4500 de de preoti, călugări și credincioși

COMUNICAT cu privire la începerea nepomenirii ierarhului, în cazul “Scrisorii deschise…” adresate IPS Teofan

În urma răspunsului primit, prin intermediul unui Comunicat al Biroului de presă al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, la “Scrisoarea deschisă către ierarhii care au semnat în Creta”, înaintată Înaltpreasfinţiei Sale Teofan, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, la data de 11 august 2016, însoţită de 7 anexe, în care s-a demonstrat din punct de vedere canonic, dogmatic şi patristic că hotărârile adoptate la sinodul din Creta sunt eretice, deoarece contravin învăţăturilor Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, tradiţiei şi practicii sale şi gândirii Sfinţilor Părinţi, şi urmând prevederile canonului 31 Apostolic, ale canonului 15 al sinodului I-II din Constantinopol (din 861), ale canonului 11 al Sinodului din Cartagina şi practica Bisericii de-a lungul secolelor în situaţii în care episcopul cade şi persistă în erezie sau în părtăşie cu erezia, preoţii şi ieromonahii din eparhie semnatari 1 ai Scrisorii au întrerupt pomenirea la sfintele slujbe a Înaltpreasfinţiei Sale Teofan, care a mărturisit că nu este întrutotul de acord cu sinodul din Creta, dar că nu îşi retrage semnătura decât în cazul în care un viitor sinod panortodox va anula hotărârile acestuia.

Prin urmare, până în momentul în care Înaltpreasfinţia Sa se va dezice de hotărârile sinodului din Creta, îşi va retrage semnătura de pe acele hotărâri şi va milita pentru invalidarea acestora în cadrul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţii şi ieromonahii semnatari 2 ai Scrisorii vor înlocui, la Sfânta Liturghie şi în ecteniile celorlalte slujbe bisericeşti în care sunt pomeniţi întâistătătorii Bisericii, numele ierarhului locului cu expresia “pe toţi arhiereii ortodocşi, care drept învaţă cuvântu adevărului”. Prin aceasta este pomenit implicit şi arhiereul locului, în măsura în care este ortodox şi drept învaţă cuvântul adevărului. Pomenirea la sfântul altar a ierarhului se va relua în momentul în care Înaltpreasfinţia Sa se va dezice de deciziile sinodului şi-şi va retrage semnătura de pe documentele sinodale.

Demersul de nepomenire a ierarhului nu reprezintă o dovadă de neascultare şi neorânduială în Biserică, menită să producă tulburare, ci dorinţa noastră de a rămâne în frica lui Dumnezeu. Măsura vizează îngrădirea împotriva ereziei sau a părtăşiei cu erezia, nicidecum separarea de Sfânta Biserică Ortodoxă, ai cărei fii credincioşi continuăm să fim, potrivit prevederilor canonului 31 Apostolic şi canonului 15 de la Sinodul I-II Constantinopol, care atenţionează că cei ce, prin nepomenirea ierarhului, se îngrădesc de erezie sau de părtăşie cu erezia nu se vor supune certării sau caterisirii, deoarece “nu cu schismă au rupt unitatea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi de împărţiri” (ultima teză a canonului 15, I-II Constantinopol).

Nu a existat şi nici nu va exista nici cea mai mică intenţie de a ne separa de Biserica Ortodoxă, în care ne-am născut duhovniceşte şi continuăm să viem, pe care am moştenit-o din moşi-strămoşi neschimbată de două mii de ani şi o mărturisim ca singura adevărată Biserică a lui Hristos. Cei 25 de arhierei români prezenţi la sinodul din Creta au creat un precedent unic în viaţa Bisericii, prin care au introdus o autoritate şi un reper normativ pe linie de Credinţă, semnând documente în numele întregii BOR şi erijându-se în reprezentanţi ai întregii plirome ortodoxe româneşti. Considerăm că acest nou tip de autoritate, care doreşte să se impună ca normă de Credinţă, este o abatere de la practica de milenii a Bisericii, instituind o formă de conducere unilaterală, ruptă şi de comuniunea existentă în Biserică, şi de elementul sobornicesc al acestei comuniuni. Lipsa noastră de reprezentare ortodoxă în sinod ne justifică să nu acceptăm aceste documente, elaborate şi semnate împotriva conştiinţei noastre ortodoxe. Pentru ce s-a semnat la sinod trebuie să răspundă cei implicaţi.

Sinodul nu a condamnat nimic altceva decât pe posibilii săi opozanţi, din punctul de vedere al participanţilor nemaiexistând alte ideologii, răsturnări de valori şi pericole iminente pentru viaţa Bisericii. Avertizaţi încă înainte de sinod asupra tuturor elementelor vulnerabile, le-au tratat cu uşurinţă şi neluare în seamă, astfel încât amărăciunile şi situaţiile neplăcute create acum în întreaga ţară pe tema sinodului nu trebuie să mai supere şi să mai deranjeze pe nimeni. Prevenirile în acest sens au venit din întreg spaţiul ortodox, noi nu reprezentăm o excepţie sau o acţiune izolată. Fenomenul este receptat la nivel general de pe aceleaşi poziţii pe care ne regăsim şi noi. Reacţiile produse după sinod sunt caracteristice şi unitare la nivelul tuturor celor implicaţi în toate Bisericile Ortodoxe, care procedează în felul lor specific.

Să fim obiectivi, să fim realişti, avem suficiente surse de documentare! De aceea, să le studiem, să le aprofundăm în modul cel mai responsabil şi să le judecăm pe toate în frica lui Dumnezeu!

Dumnezeu să ne ajute şi să ne ferească de orice formă de rătăcire şi de părtăşia cu erezia! Amândouă produc căderea din har şi din duhul curat ortodox.

Pentru a sublinia pericolul grav al căderii în erezie, prezentăm o formă de manifestare a gândirii ecumeniste, pe care noi dorim să o evităm în Biserica noastră. În oraşul Ijevsk 3 din Rusia a fost deschisă recent o moschee, iar la ceremonie a participat şi episcopul local al BORu, mitropolitul Viktorin de Ijevsk şi Udmurtia. Iată două fragmente din cuvântarea ţinută de acesta: „Este sărbătoarea noastră comună. Noi astăzi deschidem casa în care se va afla Cel de sus, unde El va fi prezent 24 de ore din 24, unde va fi rugăciune, unde va fi studiat Coranul, unde va fi şi se va pogorî har împreună cu rugăciune peste fiecare din cei ce vin aici.”

„Eu am făcut o făgăduinţă, o promisiune lui Dumnezeu, lui Allah, că atunci când va fi deschisă această moschee, eu voi aduce în dar un covor. Atât de mult am aşteptat această zi! Şi iată astăzi vreau să împlinesc această făgăduinţă”.

În plus, mitropolitul Viktorin a propus ca strada pe care se află alături o biserică ortodoxă şi o moschee să fie denumită „Strada sobornicească”. Avântul ecumenist total al mitropolitului a fost susţinut şi de înaltul muftiu al Rusiei, Talgat Tadjuddin: „Să vină [lumea] încoace, fiecare la templul său, dar Dumnezeu este unul şi este unic”.

Spre deosebire de cei care încearcă să-şi mărturisească credinţa ortodoxă fără compromisuri şi sunt afurisiţi pentru asta, promotorii eresului ecumenist nu suferă nici o sancţiune chiar şi după abateri de o gravitate nemaipomenită, precum cea de mai sus. Iată forme concrete de apostazie, practicate în Bisericile Ortodoxe membre ale C.M.B., care nu scandalizează pe niciunul dintre participanţii la sinodul din Creta, nu au făcut şi nu fac motivul unei condamnări unanim ortodoxe, şi conduc, prin tăcere, asumare şi părtăşie, spre o masivă prăbuşire de Har în Biserica Ortodoxă. Lipsa condamnării la acest sinod a oricăror forme de erezii şi schisme, precum şi a tuturor ideologiilor distructive, fără precedent în întreaga omenire, conduce la concluzia că toate documentele au fost pregătite şi hotărâte în mod premeditat şi semnate intenţionat, cu bună ştiinţă, fapt dovedit şi de toate celelalte nereguli şi presiuni semnalate de ierarhii care nu au semnat şi de celelalte Biserici care nu au participat. Lipsa condamnării presupune asumare, părtăşie şi consimţire la care nu putem adera prin participanţii la sinod. Cu ce nu conteşti eşti de acord. Tocmai de aceea şi în acest context noi am întrerupt pomenirea ierarhului, pentru a nu ne face părtaşi acestor grave compromisuri.

“Cine se află în apostazie şi în schismă?” îi întrebăm pe cei ce se manifestă ca proecumenişti şi adepţi ai acestui sinod. O studiere profundă şi în frica de Dumnezeu măcar a Sfinţilor Părinţi şi a Marilor Duhovnici şi teologi ai secolului XX le va demonstra că sunt în totală contradicţie cu aceştia cu privire la aceste grave probleme. Ne referim în mod deosebit la: Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici, Sfântul Iustin

Popovici, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, Sfântul Ioan Maximovici, Sfântul Ierarh Filaret al Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora, Mitropolitul Averchie Tausev, Cuviosul Filothei Zervakos, Părinţii Arsenie Papacioc şi Iustin Pârvu. Cum se poate face abstracţie în mod atât de ostentativ, la nivelul B.O.R., al teologiei româneşti şi implicit al pregătirilor şi deciziilor sinodului din Creta, de poziţia şi Teologia acestor mari trăitori şi Mărturisitori ai Ortodoxiei contemporane în gravele probleme cu care se confruntă Biserica şi lumea actuală?

Preoţii spun credincioşilor şi celor care au semnat „Scrisoarea deschisă…” că au încercat să înlăture Mitropolitul. La ce folosesc aceste dezinformări într-o dezbatere care se doreşte pentru Adevărul de Credinţă? Poporul credincios simte, prin Harul Credinţei curate pe care o trăieşte, unde este Adevărul. Grav este când păstorii îi hrănesc cu un adevăr viciat, sau cu jumătăţi de adevăr.

În Rusia şi în Ucraina au început caterisirile clericilor care condamnă sinodul şi compromisurile patriarhului Kirill cu papa, precum şi afurisirile unor credincioşi din partea unor ierarhi. Dar pe acest mitropolit Viktorin, şi pe alţii asemenea lui, care se găsesc peste tot în lumea modernă creştină, nu îi cateriseşte sau afuriseşte nimeni. Oare nu sunt atât de izbitoare aceste contradicţii, atât de puternice aceste dovezi, pentru a se vedea în ce stare amăgitoare ne aflăm prin ecumenism? Dacă sfidăm astfel de evidenţe, oare nu ne luptăm direct cu Dumnezeu? Un arhiereu dovedit apostat (Viktorin) rămâne necondamnat, ca să distrugă pe mai departe Biserica, iar noi, care ne silim împreună cu alţi dreptmăritori creştini din întreaga Ortodoxie, ierarhi, clerici şi teologi, să păstrăm neatinsă Predania Sfintei Biserici, suntem motiv de scandal, denigrare şi poticneli. Vom da seama de tot ce facem fiecare în aceste timpuri atât de tulburi şi primejdioase pentru soarta Bisericii şi a omenirii!

S-au exprimat voci, chiar de la nivelul MMB, că „Scrisoarea deschisă…” cu cele 7 anexe, adică întregul Document, a fost întocmit în mod ireproşabil, mai puţin partea cu oprirea pomenirii ierarhului. Precizăm însă că fără această componentă, Documentul nu ar fi avut nici o putere şi nici un efect, la fel ca toate celelalte documente trimise înainte de sinod. În plus, noi nu ne putem expune primejdiei de a fi atinşi de posibilele urgisiri care pot cădea peste Biserică şi lume, ca urmare a acestor permanente apostazii care se manifestă peste tot, devenind un mod de viaţă curent.

Nu suntem departe de prăbuşirea Occidentului, prin rătăcirile elementului protestant şi catolic.Formal, suntem încă ortodocşi, dar în fond, ne-a atins şi pe noi în mod profund această formă de pustiire. Părintele Cleopa spunea: „Cu numele suntem creştini, dar cu faptele suntem mai răi decât păgânii”. Cine îl mai aude, cine îl mai ascultă? Spunea părintele, de asemenea: „Ştiţi dumneavoastră ce vremuri trăim noi? Noi suntem cei de pe urmă! Ar trebui numai să plângem în toată ziua, dar nu simţim! Trăim în nesimţire, că aşa au trăit şi cei dinainte de potop”.

În concluzie, să ne aplecăm cu trezvie şi cu adâncă responsabilitate asupra mesajului primit de la toţi cei care s-au exprimat atât de clar şi de lămurit cu privire la aceste timpuri şi răsturnări (cu vădite semne că sunt cele de pe urmă), majoritatea acestora fiind sfinţi, iar alţii mari trăitori ai Ortodoxiei. Atât timp cât ascundem lucrul acesta sau îl răstălmăcim ne asumăm răspunderea de a duce în eroare poporul credincios şi a ne primejdui propria mântuire.

Comitetul de redactare


Note de subsol:

1 Exceptându-i pe cei ce s-au dezis de semnătura pe Scrisoare şi de sprijinul acordat acestui demers.

2 Vezi nota 1.

3 http://www.aparatorul.md/ecumenism-total- in-boru- mitropolitul-viktorin- am-facut- o-fagaduinta- lui-allah/.

Sursa: aparam-ortodoxia.ro

,,POFTIŢI LA ROMÂNIA,, (la pământul României) – documentar ,,ÎN PREMIERĂ cu Carmen Avram,,

Harta Romania

România de vânzare. Peste 40% din terenurile arabile ale ţării sunt vândute sau arendate la străini!!! Şi noi stăm şi dormim şi visăm sau nu ne pasă… şi lăsăm marionetele din politică să facă ce vor. Vom mai avea ţară peste vreo zece ani?

,,Un calcul strict teoretic arată că fiecărui român îi revine un hectar din suprafața acestei țări. În ultima vreme, însă, acest calcul nu mai este valabi. 4,5 milioane de români nu prea mai au pe ce sta. Hectarul lor s-a dat. Aproape 20% din România, o suprafață cât Moldova, nu ne mai aparține. Am vândut-o sau am arendat-o la străini. Din China până în Danemarca și din SUA până în Liban, foarte multă lume este suspect de interesată de pământul nostru. Pe care îl cumpără cu ușurință și uneori prin corupție și minciună. Oficialii noștri spun că nu au ce face, că sunt obligați de UE. Este o minciună. Nu ne obligă nimeni. Ca dovadă, am și rămas ultima țară de pe continent care își dă teritoriul fără restricții.,,

Blogul SINODUL TÂLHĂRESC demască manipulările revistei ”Familia ortodoxă”, ale blogului „Cuvântul Ortodox” și ale „Basilica.ro” referitoare la gravitatea acceptării/semnării de către delegația B.O.R. a documentelor sinodului din Creta

Adevărul despre Sinodul din Creta şi aşa-zisa schismă din BOR. O analiză a diversiunilor revistei “Familia Ortodoxă” şi a blogului anonim “Cuvântul Ortodox”

RIC2

Semnarea unor documente eretice de către delegaţia României, în Creta, a stârnit nelinişte în rândul unor clerici şi credincioşi din Biserica Română. Protestele iau tot maimare amploare, în timp ce ecumeniştii găsesc mereu pretexte să minimalizeze importanţa aplicării deciziilor validate de către participanţii români la sinod.

Pentru a muşamaliza situaţia creată, adepţii ereziei ecumeniste susţin că protestatarii se rup de Biserica Ortodoxă şi produc schisme.O altă diversiune se conturează în jurul ideii că informaţiile publicate pe internet nu ar fi reale, în spatele lor fiind “nişteturbulenţi carecaută agitaţie”. Amintim aici că declaraţiile ierarhilor greci, sârbi, ruşi, ciprioţi etc.,comunicatele Bisericilor Locale care nu au participat, sau alte articole publicate de noi (şi alte bloguri), au fost preluate de pe site-uri oficiale şi bloguri cu administratori cunoscuţi (persoană fizică sau juridică) care îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile difuzate. De exemplu, site-ul romfea.gr, esteadministrat de Emanuel Polighenis etc.

Pe blogul “Cuvântul Ortodox” fostul blog “Război întru cuvânt”, în 14 august 2016, a apărut o mărturie a mitropolitului Ierotheos Vlachos cu un titlu si subtitlu manipulator. În titlu scria: “În ciuda dezimformărilor şi în ciuda contestatarilor, mitropolitul Ierotheos Vlachos laudă poziţia Bisericii Ortodoxe române la sinodul din Creta…”. În subtitluscria: “Am primit din partea Mitropoliei de Nafpaktos, spre publicare”. Prin subtitlu, administratorii blogului “Cuvântul Ortodox” dau impresia că textul postat de ei a fost trimis special de către IPS Ierotheos, pentru a fi publicat tocmai pe blogul lor. Până în prezent nu există nici o dovadă a comunicării mitropoliei de Nafpaktos cu blog-ul respectiv.Textul este publicat pe siteul oficial al mitropoliei şi poate fi preluat de către oricine doreşte să se folosească de aceste texte în limba română. Titlul textului de pe “Cuvântul Ortodox” nu-i aparţine mitropolitului grec, ci a fost pus cu scop diversionist de către cei trei administratori care se zbat din răsputeri săapere interesele ecumeniste ale delegaţiei române din Creta. Textul cu pricina este un fragment dintr-un articol mai amplu al mitropolitului Ierotheos, în care, printre altele prezintă şi ce a făcut delegaţia României.Atât mitropolitul de Nafpaktos, cât şi noi, apreciem partea bună a delegaţiei Române, dar nu putem exclude realitatea că ierarhii români au acceptat în mod oficial ecumenismul, prin semnăturile lor. Aceste decizii validate de ei rămân de acum încolo în istoria Bisericii Române ca valide şi se vor pune în aplicare. Ce interes au cei trei administratori ai “Cuvântului Ortodox” săconvingă credincioşii din BOR să accepte aceste noi dogme eclesiologice de nuanţă ecumenistă? Mitropolitul grec prezintă lucrurile aşa cum stau ele în realitate, dar de aici până a pune în lumină un lucru care are consecinţe eretice, este o cale lungă, o minciună lipsită de cel mai elementar bun simţ şi respect faţă de cititorii blogului, pe care încearcă să-i manipuleze.

Situaţia delegaţiei BOR aş putea să o comparcu un cetăţean care se opune să-şi vândămaşina şi casa, dar în cele din urmă semnează la notar că le vinde. Astfel rămâne şi fără casă şi fără maşină, chiar dacă verbal si-a exprimat dorinţa de a nu le înstrăina.Semnăturile pe documente rămân pentrutotdeauna. Acest lucru vor să-l ascundă şi să-l minimalizeze cei trei administratori ai blogului “Cuvântul Ortodox”. Argumentele lor nu stau deloc în picioare, totul fiind o manipulare bine gândită pe care să o răspândească prin intermediul cititorilor blogului respectiv. Pe lângă aceasta menţionăm că între “Cuvântul Ortodox” şi biroul de presă al Patriarhiei Române există o legătură foarte strânsă, după cum se observă prin faptul căbasilica.ro a preluat acelaşi mesaj scos din context pe care l-a publicat. De ce basilica.ro nu a preluat textul direct de la mitropolitul grec? A fost nevoie de intermediari?

Ceea ce spune IPS Ierotheos Vlahos este real si cunoastem cu toţii, nimeni nu acuză ierarhii români pentru că au avut intenţii bune, ci pentru că au lăsat pe umerii Bisericii noastre o povară foarte grea. Deciziile ecumeniste adoptate în Creta sunt obligatorii şi pentru Biserica României datorită semnăturilor membrilor delegaţiei. Despre gestul apostat al ierarhilor noştri, părintele Iulian de la schitul românesc Podromu (Sfântul Munte Athos), spune că au abandonat învăţătura sănătoasă, spălându-se pe mâini ca Pilat din Pont care se justifica că nu e vinovat pentru răstignirea lui Iisus. Pilat a acţionat corect până la un moment dat, dar apoi s-a spălat pe mâini, dând vina pe iudei. La fel şi BOR s-a retras şi a acceptat documentele eretice, ca dovadă semnăturile existente pe documentele respective. 

O altă diversiune a administratorilor “Cuvantul Ortodox” a fost publicarea unei scrisori din partea mănăstirii Vatoped, sub numele unui necunoscut “m. Th”. Cine esteacest “m. Th”? Un pseudonim pe care nouă ni l-au prezentat a fi oficial, spunându-ne aceeaşi minciună: “Am primit prin email de la manastirea Vatoped”. Din informaţiile pe care le avem, mănăstirea Vatoped nu a transmis nici unuia dintre cei trei administratori, vreun email cu acel conţinut. O altă minciună manipulatoare. Nicăieri nu apare undocument, cu ştampilă şi semnătură, cu antet sau un număr de înregistrare. Aşa-zisa scrisoare de la Vatoped este o invenţie a cuiva care se luptă din răsputeri ca românii să accepte decretarea oficială a ecumenismului, cum s-a întâmplat în Creta.

Blogul “Cuvântul Ortodox” se ascunde sub anonimat. Nici unul dintre cei trei administratori nu îşi fac cunoscut numele, ceea ce ne ajută să înţelegem că nimeni nu îşi asumă responsabilitatea pentru felul în care se postează informaţiile pe acest blog. Cu atât mai mult,o personalitate de talia mitropolitului Ierotheos Vlachos, nu dă niciodată comunicate unor “războinici” care, din prea multă “responsabilitate” şi “demnitate”, se ascund sub anonimat. Din câte se observă, basilica.ro oferă acestui blog credibilitate, din moment ce preia articole de pe el. Din felul în care decurg lucrurile, se observă o clară secondare a site-ului basilica.ro, de către blogul “Cuvântul Ortodox”. Pe lângă aceasta, la rubrica de comentarii nu publică toate intervenţiilecititorilor incomozi la anumite articole, în mod special cele la care nu au răspuns, de multe ori fiind foarte incisivi. Nu vrem săfacem public numele celor trei adiministratoti ai “Cuvântului Ortodox”, cel puţin deocamdată, dar dacă va fi nevoie nu vom ezita să-i demascăm. Promitem.

Dintre cei care, pe lângă “Cuvântul Ortodox”,secondează basilica.rosunt şi ActivNews, Iulian Capsali, Virgil Vlăiescu (cunoscut sub numele de Virgiliu Gheorghe), revista “Familia Ortodoxă” şi alţii. Aceştia răspândesc zvonul că opoziţia din România, faţă de sinodul din Creta, este o tulburare creată artificial în spatele căreia sunt interese neortodoxe. Dar cine are interese ortodoxe? Cei care acceptă oficializarea ecumenismului în Biserica Ortodoxă? Cei care, de ochii lumii, spun că sunt împotriva ecumenismului, dar susţin ca această ereziesă devină oficială în Biserica României? Este lesne de înţeles că cine acceptă sinodul din Creta, acceptă implicit erezia ecumenistă ca formă oficială în Biserica Ortodoxă. Un teatru asemănător îl joacă cu multă abilitate stareţul Hariton Negrea şi monahul Filoteu Bălan de la mănăstirea Petru Vodă. Am ascultat două predici ale dânşilor în care se pronunţa că nu acceptă ecumenismul, la fel şi în faţa obştii (combătând ecumenismul), dar militează din răsputeri să fie acceptat sinodul ecumenist din Creta, ceea ce arată o mare contradicţie între afirmaţiile verbale şi fapte. Am certitudinea că părintele Iustin Pârvu ar fi avut o atitudine cu totul diferită.

Cea mai mare manipulare făcută de susţinătorii sinodului din Creta este aceea prin care aceştia mint credincioşii din BOR, răspândind zvonul că opoziţia faţă de ecumenismul decretat prin semnarea documentelor finale în Creta, ar duce la schismă în Biserica Română. Este o minciună deoarece nici unul dintre cei care şi-au manifestat dezacordul, prin diferite metode, faţă de deciziile din Creta, nu s-au rupt de Biserica Ortodoxă. Chiar dimpotrivă, aceştia luptă din răsputeri să păstreze nealterate învăţăturile Bisericii. Deşi aduc astfel de afirmaţii mincinoase, nici basilica.roşi nici colaboratorii ei, mai sus amintiţi, încă nu au putut dovedi un caz real, prin care să-şi justifice afirmaţiile. În ceea ce priveşte oprirea pomenirii ierarhilor care au semnat (şi/sau a celor care sunt în comuniune cu aceştia) nu este schismă, deoarece aceştia au rămas în Biserica Ortodoxă Română, nu au trecut la stilişti sau la vreo sectă, nu au părăsit (abandonat) bisericile sau mănăstirile, rămânând în continuare în aceleaşi lăcaşuri de cult, unde au fost şi până acum. Astfel s-a întâmplat şi cu preoţii şi monahii din Biserica Rusă care au oprit pomenirea patriarhului Chiril. Aceştia nu au părăsit Biserica Rusă, sunt în continuare mădulare ale Bisericii Ortodoxe Ruse, conform canonului 15 de la sinodul din Constantinopol (861), considerat de către mulţi teologi ca fiind cel de al VIII-lea Sinod Ecumenic. Întreruperea pomenirii este o măsură radicală şi curajoasă, în acelaşi timp, care îi sperie pe mulţi dintre ierarhi. Aşa se explică disperarea unor ierarhi, şi măsurile abuzive luate în astfel de situaţii. Ţinând seama de interesele Patriarhiei Române, se înţelege de ce anumite bloguri sau reviste (care fără binecuvântare arhierească nu pot fi scoase la vânzare) răspândesc astfel de zvonuri diversioniste legat de o presupusă schismă în Biserica Română.

Comparând faptele concrete cu afirmaţiile susţinătorilor sinodului din Creta, constat că lipsa argumentelor teologice îi determină sărecurgă la astfel de metode.

Viorel Istrate (economist)

UN ALT MĂRTURISITOR: Protosinghelul ELEFTERIE TĂRCUȚĂ, de la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Parascheva„ din Roman, NU-L MAI POMENEȘTE LA SLUJBE pe Ioachim Băcăuanul

Iată că mărturisitori tot apar. De data asta chiar sub nasul lui Ioachim Băcăuanul… 

CĂTRE ÎNTÂI-STĂTĂTORUL
ARHIEPISCOPIEI ROMANULUI ȘI BACĂULUI

 

„Drept aceea, luaţi aminte de voi înșivă și de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstrați Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său.” (Faptele Apostolilor 20, 28)

Subsemnatul, Protosinghel Elefterie Tărcuță, preot slujitor si duhovnic de 24 de ani la Catedrala Arhiepiscopala a Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului, momentan împins în iadul ereziei pentru pacatele mele, de către Parintele si Arhiepiscopul Ioachim, am gasit totusi putere de la Bunul Dumnezeu să strig din acest iad după ajutor.
In aceasta perioada de 24 de ani am ascultat si cunoscut durerile multor credincioşi si chiar necredincioşi. De multe ori am fost pus intr-o situatie penibila, sa răspund de ce unii preoţi si ierarhi ai Sfintei Biserici comit nedreptati si smintesc prin comportamentul lor. Ma simt si eu printre ei, cu pacatele mele, dar nu ca eretic. Intotdeauna a trebuit sa găsesc o scuza sau un motiv, intr-un mod protector, pentru a nu denigra slujitorii si Sf. Biserica. Acum, cand ca ierarhi ne-ati tradat intr-un mod miselesc la acest „sinod” din Creta, ba ati mai implicat si preoţii, cerandu-le sa nu vorbeasca credincioşilor despre hotararile luate cu acest prilej, acum cand ati pus lumina sub obroc, noua oare ce ne ramane de făcut?! Sa aşteptam sa vorbeasca pietrele?…
„Zic voua: Daca vor tacea aceştia, pietrele vor striga.” (Luca 19,40)
Da, sunt o mica piatra, am inca viata, asa cu pacate, totuşi mai am putina constiinta, ma doare ca ne-ati sfaramat sub picioare si trebuie sa strig.
„Dumnezeu este lumina si nici un întuneric nu este intru El. Daca zicem ca avem impartasire cu El si umblam in întuneric, minţim si nu savarsim adevarul.” (I Ioan 1, 5-6)
Oare ati uitat avertismentul Sf. Apostol Petru: „Dar au fost in popor si prooroci mincinoşi, dupa cum si intre voi vor fi invatatori mincinoşi care vor strecura eresuri pierzatoare si, tagaduind chiar pe Stapanul Care i-a rascumparat, isi vor aduce lor o grabnica pieire; Si mulţi se vor lua dupa invataturile lor rătăcite si, din pricina lor, calea adevarului va fi hulita; Si din pofta de avere si cu cuvinte amagitoare, ei va vor momi pe voi. Dar osanda lor, de mult pregătită, nu zăboveşte si pierzarea lor nu dormiteaza. Caci daca Dumnezeu n-a crutat pe ingerii care au păcătuit, ci, legandu-i cu lanţurile intunericului in iad, i-a dat sa fie paziti spre judecata; Si n-a crutat lumea veche, ci a pastrat numai pe Noe, ca al optulea propovăduitor al dreptatii, cand a adus potopul peste cei fara credinţa. Si cetatile Sodomei si Gomorei, osandindu-le la nimicire, le-a prefăcut in cenuşa, dandu-le ca o pilda nelegiuiţilor din viitor; Iar pe dreptul Lot, chinuit de petrecerea in desfranare a celor nelegiuiţi, l-a izbăvit. Pentru ca dreptul acesta, locuind intre ei, prin ce vedea si auzea, zi de zi, chinuia sufletul sau cel drept din pricina faptelor lor nelegiuite.”(II Petru 2,1-8)
– „Vai voua, cărturarilor si fariseilor fatarnici! Ca inchideti Imparatia Cerurilor inaintea oamenilor; ca voi nu intrati si nici pe cei ce vor sa intre nu-i lasati.”(Matei 23, 13)
– „Nu fiti partasi la faptele cele fara roada ale întunericului, ci mai degraba osanditi-le pe fata.”(Efeseni 5,11)
– „Vai de cei ce zic râului bine si binelui rau; care numesc lumina intuneric si intunericul lumina; care socotesc amarul dulce si dulcele amar!” (Isaia 5,20)
– „Pastorul cel bun isi pune sufletul pentru oile sale.”(Ioan 10,11)
– „Pastoriti turma lui Dumnezeu, data in paza voastra, cercetand-o nu cu silnicie, ci cu voie buna, dupa Dumnezeu, nu pentru castig urat, ci din dragoste.”(I Petru 5,2)
– „Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui Dumnezeu si pe fiii diavolului; oricine nu face dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubeşte pe fratele sau.”(I Ioan 3,10)
Lumina lui Hristos lumineaza tuturor. Sfinţii Părinţi ne-au lasat adevarata teologie dobandita prin viata lor ascetica. Astăzi „teologia” se face uneori la mese festive si la Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB), dobândind o noua conotatie ideologica care s-ar mai putea numi theos-manipulare psihologica a credincioşilor. Asa s-a infestat trupul Bisericii Ortodoxe. Asa s-a ajuns ca „teologia” sa „omoare” veşnicia. Vindecarea va veni doar prin ieşirea din acest organism plin de viermi ai iadului.
Eu nu am dreptul sa va invat sau sa va judec, ne va judeca Dumnezeu pe toti, dar eu, piatra sfaramata fiind si vazand constiinta credincioşilor zdrobita in picioare si aruncata in bezna, in intunericul cel mai din adanc, lipsit de Adevăr, ma intreb: nu ne mai temem oare de Dumnezeu? N-am inteles inca ce urmăresc mai marii lumii de azi?! Nu vedem ca Romania este vanduta politic, teritorial, economic?
„Caci, atunci cand se ridica sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişuna pretutindeni.” (Psalmul 11, 8)
Mai trebuie sa fie si Biserica noastra Ortodoxa partasa la demolarea tarii si a credinţei- stramosesti? Participand la sinodul din Creta v-ati dat implicit acordul – prin semnătură – la toate prevederile stipulate in memorandum! Trebuia inca o data salvat Baraba si vândut Domnul nostru Iisus Hristos?!! Si iata turma aruncata in intunericul cel mai din adanc: ECUMENISMUL! Explicati-le enoriaşilor ce duh diabolic are aceasta „erezie a ereziilor”: vorbiti-le – nu cu diplomaţie – ci clar, raspicat, sa inteleaga si omul mai simplu.
„Este un Domn, o credinţă, un botez.” (Efeseni 4,5)
Ati intrat prin uşile imparatesti in Sf. Altar al Catedralei Arhiepiscopale cu un episcop eretic armean, ati ingaduit sa-i binecuvinteze pe credincioşi, iar aceştia sa-i sărute mana.
Botezati prin stropire si ingaduiti ca preoţii sa boteze la fel, si nu prin afundare de trei ori in cristelnita.
Ati binecuvântat si sustinut întâlnirile ecumeniste pe tot cuprinsul Eparhiei.

Ati ingaduit tacit savarsirea de cununii mixte de către unii preoţi ai Eparhiei Romanului si Bacaului.
Ingăduiţi ca vinul folosit pentru Sf. Euharistie sa provină din comerţ (acesta avand diverse adaosuri).
Toate acestea le-am observat si le spun cu TOATA DUREREA.
In anul 2003, 18-19 oct. a avut loc in Romania un referendum prin care se cerea fiecărui cetatean sa-si exprime acordul sau dezacordul privind revizuirea Constitutiei. In Legea nr. 429 din oct. 2003, emisa de Parlamentul României, găsim la art. 145:
„(1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, in scopul transferării unor atributii către institutiile comunitare, precum si al exercitării in comun cu celelalte state membre a competentelor prevăzute in aceste tratate, se , face prin lege adoptata in şedinţa comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, cu o majoritate de doua treimi din numărul deputatilor si senatorilor.
(2) Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.”
Ca sa devină lege aceste articole, erau implicaţi si unii ierarhi care trebuiau sa încurajeze cetatenii sa mearga la vot.
La aceeaşi data era prevăzută si sfinţirea bisericii Sf. Dimitrie din Bacau.Coincidenta?! Aproape de usa bisericii era plasata urna de vot; dupa ce credincioşii erau indemnati sa treca prin Sf. Altar, sa sărute Sf. moaşte, la ieşire li se cerea sa-si exprime acordul „fărădelegii”. Atunci, ierarhii noştri ne-au invatat sa facem primii pasi spre Europa atee/eretica si sa ne inchinam ei.
Adevărul despre eşecul lucrărilor acestui sinod l-au spus Prea Sfinţiţii Părinţi si cei care trăiesc teologia ortodoxa si vrednici vor fi in veac! I.P.S. Serafim de Pireu, I.P.S. Ierotheos Vlachos, P.S. Longhin Jar, Protopresviterul Theodoros Zisis, prof. Dimitrie Tselenghidis…
La acest sinod s-au acceptat tacit Teoria trunchiului comun, Teoria ramurilor si Teoria baptismala, adica globalizarea lumii si a Bisericii; numai ca la Dumnezeu teoriile nu functioneaza. Arborele are rădăcinile in pamant, iar Biserica are rădăcină, izvorul in CER, la Hristos Care este si Cap al ei. Ce partasie are Biserica, pentru care S-a răstignit Hristos, cu aceasta globalizare?! A fost odata blestemat un smochin, va fi si acest arbore blestemat din rădăcină de Domnul nostru Iisus Hristos! Acum gustam din roadele lui otrăvite…
Aceste abateri atat de grave la care ati consimtit, sub semnătură proprie, in deplina cunostinta, m-au determinat sa revăd o serie de canoane ale Sfinţilor Părinţi si astfel, la CANONUL 15, SIN. I – II (861) „OSANDA SCHISMEI. SCHISMA FATA DE PATRIARH. CARE DESPĂRŢIRE NU ESTE SCHISMA?”, am găsit urmatoarele:
„Cele ce sunt rânduite pentru presbiteri, episcopi si mitropoliti, cu mult mai vârtos se potrivesc pentru patriarhi… Caci cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu intaiul stătător al lor pentru oarecare eres osândit de Sfintele Sinoade, sau de Părinţi, fireşte adica, de comuniunea cu acela care propovaduieste eresul in public si cu capul descoperit il invata in Biserica, unii ca aceştia nu numai ca nu se vor supune certării canonicesti, desfacandu-se pe sinesi de comuniunea cu cel ce se numeşte episcop chiar inainte de cercetarea sinodiceasca, ci se vor învrednici si de cinstea cuvenita celor ortodocşi. Caci ei nu au osândit pe episcopi, ci pe pseudo-episcopi si pe pseudo-invatatori, si nu au rupt cu schisma unitatea Bisericii, ci s-au silit sa izbaveasca Biserica de schisme si de dezbinări.”
Conform acestui canon de mai sus sunt si CANONUL 3 APOSTOLIC, CANONUL 6 DE LA SINODUL LAOD, DE LA GANGRA (340), CANONUL 5 AL SINODULUI LOCAL DE LA ANTIOHIA (341), CANOANELE 10, 11, 12 ALE SINODULUI LOCAL DE LA CARTAGINA (491), CANONUL 19 DE LA SINODUL 4 ECUMENIC (451), CANONUL 31 SI 32 ALE SINODULUI VI ECUMENIC (691).
Deplin conştient, cu frica de Dumnezeu, cu durere in suflet si, in acelaşi timp, cu inima impacata si cu rugăciunile Sfinţilor Părinţi, eu personal nu v-am mai pomenit dupa acest sinod din Creta si nu va voi mai pomeni pana nu veti retrage acea semnătură de la sinodul din Creta. Daca ereticii si sincretistii se vădesc prin lipsa sinceritatii si a pocăinţei, stăruind in chip satanic in erezie, noi ce facem? Sfinţii si Părinţii inaintasi ai noştri, care au întrerupt pomenirea pseudo-episcopului au continuat sa slujeasca Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie si toate Tainele Bisericii, ramanand in comuniune cu Biserica Ortodoxa, dar ingradindu-se de numitul episcop de care aparţineau.
Intrucât sunteti cel care ati incalcat cele trei mărturisiri de credinţa depuse la hirotonia intru arhiereu, cand ati jurat ca veti respecta dogmele si canoanele neştirbite, nu vom accepta, atat subsemnatul, cat si dreptcredinciosii, sa fim numiţi schismatici sau eretici.
„UNDE SUNT DOI SAU TREI ADUNAŢI IN NUMELE MEU, ACOLO SUNT SI EU IN MIJLOCUL LOR.” (Matei 18, 20)

„BISERICA MEA PORŢILE IADULUI NU O VOR BIRUI.” (Matei 16, 18)

Cu adanca durere in suflet, mărturisesc ca fiind prima data, in 30 de ani de monahism, cand adopt o astfel de atitudine. Pot sa o marturiseasca cei care m-au cunoscut. Dar acum am devenit nebun in acest veac. Glasul Sf. Scripturi si al Sf. Părinţi sunt aici de fata si m-au sfătuit sa iau aceasta decizie.
Asa sa-mi ajute Dumnezeu! AMIN.

Protosinghel Elefterie Tărcuță

IMG_00011

IMG_00022

IMG_00033

IMG_00044

 

Sursa: http://psaltirea.ro/files/Scrisoare%20Protos%20Elefterie.pdf

CÂND IUDELE DEȚIN MAJORITATEA…. 35 de stareți și starețe din județul Vâlcea S-AU DEZIS de mărturisitorii de la Lacul Frumos

Cum să nu te miri că doar unul mărturisește și toți ceilalți 35 se dezic de el, când, astăzi, stareții și starețele sunt puși de episcopi și nu mai sunt aleși de obștile mânăstirilor așa cum era în vechime? Când amestecul ierarhilor mânjiți și trădători se face simțit până și în cel mai neînsemnat schit… Toți sunt puși special pentru a reprezenta interesele clerului superior, după criteriul slugărniciei și al priceperii în manevrarea banului și îi conduc cu mână de fier pe bieții călugări, care n-au voie să sufle nici măcar în apărarea dreptei credințe. Dar fiecare își are plata sa. 

În articolul de mai jos puteți vedea și semnăturile celor 35 de trădători, căci ei sunt trădătorii și nu cei patru monahi de la Mânăstirea Lacul Frumos, așa cum pretinde autoarea textului, afonă în ale ortodoxiei. 


35 de stareţi şi stareţe de la mănăstirile din judeţul Vâlcea s-au reunit azi la Arhiepiscopia Râmnicului în Sinaxă. Pe ordinea de zi, unul dintre punctele dezbătute a fost situaţia celor patru monahi de la Mănăstirea Lacul Frumos din Vlădeşti care au întrerupt pomenirea arhiepiscopului Varsanufie.

Situaţie inedită în Ortodoxia Română în judeţul Vâlcea. Patru monahi, fostul stareţ al Mănăstirii Lacul Frumos Stareţ Ieromonah Grigorie, monahul Chiriac, Monahul Atanasie şi fratele Valerică, au scos cu ceva timp în urmă portretul ÎPS Varsanufie din biserică şi au refuzat să îl mai pomenească. Măsura luată de Preaînalt a fost aceea de a-l schimba pe stareţ, aducându-l pe Efrem de la Mănăstirea Cozia, slujind alături de încă câţiva monahi de la Pahomie. Câţiva credincioşi s-au răzvrătit însă împotriva decizie ÎPS Varsanufie, pornind o adevărată “răscoală” pe reţelele de socializare. Surpriza însă a venit astăzi, unde, în şedinţa Sinaxei, stareţii şi stareţele din Vâlcea au semnat o adresă prin care îşi exprimă dezabrobarea faţă de acţiunile acestora şi cer separarea de Biserica Ortodoxă.
“Astăzi, 09.08.2016, Noi, Stareţii şi Stareţele din Arhiepiscopia Râmnicului, întruniţi în Sinaxă la Centrul Eparhial am hotărât următoarele:
1. În conformitate cu Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale, ne exprimăm dezabrobarea şi delimitarea faţă de acţiunile monahilor de la Mănăstirea “Lacul Frumos”, cu privire la documentele Sinodului Bisericii Ortodoxe ţinut în Creta, la întreruperea pomenirii Chiriarhului nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie la sfintele slujbe şi separarea lor faţă de Biserica Ortodoxă Română;
2. În acelaşi timp cu nădejde în Preasfânta Treime, ne rugăm pentru redobândirea păcii sufleteşti, căinţă faţă de rătăcirea în care se află şi reîntoarcerea lor în comuniune cu noi toţi şi Chiriarhul nostrum, precum şi revenirea lor la o viaţă monahală conformă cu Învăţăturile şi Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe”.
Adresa este semnată de toţi cei 35 de stareţi şi stareţe, după cum se observă în fotografiile ataşate.

arh
arh 2
arh 3

Sfânta Mănăstire Lacul Frumos se află în satul Pleașa din comuna Vlădești, județul Vâlcea. Biserica și chiliile sfintei mănăstiri au fost ctitorite de ieromonahul Paisie Vasiloglu de la Sfânta Mânăstire Frăsinei şi de localnicii Traian Avrinte şi Mihail Gujan, între anii 1994-1997. Biserica este închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Locașul monahal a fost ctitorit cu binecuvântarea PS Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului.

Letiţia Lazăr 

Sursa: evenimentvalcean.ro