Chișinău -14 naționaliști către 1000 de rusofoni – Aici e țara moldovenilor și a românilor!

Acum un an – 9 mai 2018. Membrii Noua Dreaptă față în față cu 1000 de manifestanți rusofoni ce sărbătoreau ziua victoriei împotriva fascismului în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Vă confirm că sunt împotriva ereziei ecumenismului cu toate manifestările sale…” – RĂSPUNSUL EPISCOPULUI PETRU DE UNGHENI ȘI NISPORENI din Basarabia, la somația celor opt mânăstiri din episcopia sa

După cum știți: https://danielvla.wordpress.com/2016/03/31/opt-manastiri-din-republica-moldova-episcopia-de-ungheni-si-nisporeni-vor-intrerupe-pomenirea-patriarhului-kiril-si-a-ierarhului-locului-daca-acesta-nu-va-lua-atitudine-impotriva-ecumenismului-si-a/ 

Iată și răspunsul episcopului Petru de Ungheni și Nisporeni: 

Către stareţii şi stareţele de mănăstiri

025din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Nimic nu este mai puternic

decât conştiinţa care te mustră

şi nimic nu este mai încurajator

 decât conştiinţa împăcata”

Sf . Maxim Marturisitorul

Trecem toţi printr-o perioadă grea în care Biserica lui Hristos este primejduită din pricina multor provocări, dar mai ales din cauza celei mai periculoase erezii ale vremurilor noastre, anume ecumenismul, care încearcă să altereze concepţia despre Biserică, atentând la Dogma despre Biserica cea Una, Sfântă Sobornicească şi Apostolească. Nu în zădar Cuviosul Părinte Iustin Popovici, Sfântul dogmatist al veacului al XX-lea , o numeşte ”Panerezie a secolului”.

Luând cunoştinţă cu adresarea stareţilor şi stareţelor de mănăstiri cu obştile lor monahale (în număr de peste 260 de persoane) privind dezacordul legat de „Sfântul şi Marele Sinod” din iunie 2016 şi de textele proiectelor de documente pentru acest „Sinod” precum şi analizele teologice indicate în adresare, cu regret am constatat că textele documentelor pentru acest Sinod, conţin ambiguităţi şi contradicţii grave (Biserica e Una şi în acelaş timp sunt şi „alte Biserici”). O altă problemă majoră a acestui „Sinod Panortodox” este faptul că nu e numit „Ecumenic” aşa cum ar trebui să se numească un Sinod a Toată Ortodoxia, care mai are şi pretenţia de a se numi „ultimul criteriu de judecată în probleme de credinţă”, dar în acelaşi timp nerecunoscând aşa cum era firesc să o facă, Sinoadele de pe timpul Sfântului Fotie cel Mare şi Sfântului Grigorie Palama ca ecumenice (Sinoade ce au anatematizat erezia papistă – Filioque şi primatul papal şi graţia creată) , prin care ar fi arătat că e continuator al Tradiţiei Sinodale a Bisericii şi ar fi putut fi receptat ca Ecumenic.

Vă confirm că sunt împotriva ereziei ecumenismului cu toate manifestările sale şi mărturisesc că textele documentelor pentru Soborul Panortodox în forma lor actuală sunt inadmisibile şi necesită să fie revizuite în duhul patristic şi al tradiţiei bisericeşti în vederea condamnării ecumenismului, iar dacă acest Sinod nu va condamna ecumenismul şi „Consilul Mondial al Bisericilor” ci din contra, îl va lăuda, consider că nu trebuie (ca Biserica Autocefală) să participăm la un astfel de Sobor. Unitatea Bisericii stă în pazirea întreagă şi nevătămată a învăţăturilor Dreptei Credinţe Ortodoxe lăsate nouă de Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi, deci dezbinaţi de Biserică (schismaticii) sunt toţi care cugetă osebit de Sfinţii Bisericii, ne spune Sfântul Teodor Studitul. Hristos a numit Sobornicească Biserica Sa deoarece numai Ea pastrează Adevărul şi Mărturisirea de Credinţă, fără de care nimeni nu se poate mântui. Multi spun ca acest Sinod nu se va ocupa de Dogme, ca nu va schimba Calendarul, nici postul, nici monahismul si nici randuiala Slujbelor Bisericii, lasandu-ne sa dormim linistiti. Dar acestia nu ne spun ca se schimba inasi Dogma (Adevarul veşnic descoperit de Dumnezeu absolut necesar pentru mantuirea oamenilor) despre ce inseamna Biserica, inducandu-ne ideea cum ca Biserica ar cuprinde toate confesiunile desparţite de Ea, numindu-le „Biserici nedepline” cu Har, Taine, Succesiune Apostolica si Mantuire.

Si pe plan local, sunt pentru retragerea din aşa numitul Consiliul Mondial al Bisericilor şi folosirea unei terminologii strict teologice şi bisericeşti precum şi condamnarea oricărui alt document ecumenist din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Menţiunea sfinţiilor voastre despre trista moştenire a multitudinii gruparilor (caselor) sectare în cuprinsul Episcopiei, reconfirmă greaua povară pe care o avem. Iata ca interzicerea oricărei practici de prozelitism în cadrul dialogurilor interreligioase şi a Consiliului Mondial al Bisericilor, nu facilitează în nici un fel reîntoarcerea la adevar a sufletelor rătacite. Iar întîlnirile şi rugaciunile comune între ortodocşi şi alţi reprezentanţi ai aşa zisei lumi creştine, cum ar fi, spre exemplu luterani, protestanţi, papistaşi şi alţi eretici, debusolează definitiv conştiinţa ortodoxă a creştinilor. Ne rugăm să ne întarească Bunul Dumnezeu să aducem lumina credinţei în inimile însetate pentru ca toată suflarea să laude pe Domnul în Duh şi Adevăr. Desigur, tot mai greu e să facem acest lucru, deoarece mişcarea ecumenistă nivelează Biserica Ortodoxă cu toate rătăcirile şi ereziile şi nu mai discern oamenii unde este adevărul, învinuind Biserica Ortodoxă de relaţii fraterne cu alte culte aşa zis creştine. În afară de adresarea mănăstirilor, alţi parohi de biserici şi grupuri întregi de creştini au venit la Episcopie cu aceleaşi temeri şi îngrijorări privind Soborul Panortodox. Am discutat cu fiecare în parte câte, 3-4 chiar şi până la 5 ore despre problema ecumenismului şi efectele devastatoare ale acestuia.

Ne aflăm iubiţii mei în perioada Postului Învierii de aceea vă îndemn prin cuvintele Sfântul Antim din Chios „Rugăciunea nu-i un lucru greu. Este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. Rugăciunea are nevoie, în acelaşi timp, de post şi de priveghere. Postul slăbeşte patimile, iar privegherea le omoară. Rugăciunea îi dă aripi omului, îl face să urce spre ceruri şi-i daruieşte harisme dumnezeieşti” la post şi rugăciune, pentru ca înfrînându-ne trupurile şi patimile cu smerenie să ne rugăm Atotmilostivului Dumnezeu care este Dătătorul a tot binenele să nu ne lase pe noi fiii Săi pradă vrajmaşului. Domnul nostru cel în Treime Sfânt, Slăvit şi Închinat, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt cu nemăsurata lui Înţelepciune le veghează şi le îndreaptă pe toate şi ne învaţă că ”Fără Mine nu puteți face nimic.” (In 15-5).

În urma întîlnirii cu stareţii şi stareţele de mănăstiri din cuprinsul episcopiei, s-a hotărît de a pomeni în continuare ierarhia Bisericii, iar ca protest faţă de prevederile din textele documentelor pentru Soborul panortodox, până la acesta, se binecuvinteaza stare de rugăciune pe întreg cuprinsul episcopiei. Textele documentelor nu sînt în varianta sa finala, deci avem nădejde că vor suferi modificări în duh patristic. În fiece parohie s-a desemnat câte o persoană şi după un grafic stabilit va citi câte o oră, zilnic, psaltirea.

Iar cinului monahal se binecuvinteză zilnic pînă la asa zisul Soborul din iunie să rostească trei sute de ori rugaciunea lui Iisus, o sută de ori către Maica Domnului, cinci zeci de ori către toţi Sfinţii şi cinci zeci de ori către Îngerul păzitor; miezonoptica şi utrenia să se săvîrşească zilnic la orele 24.00; psaltirea neadormită, astfel încât, neâncetat să se înalţe sfinte rugăciuni punând nădejdea în cuvintele Mântuitorului ”Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide”.

Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte întru marturisirea Credinţei Dreptslăvitoare!

+ Petru

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

Sursa: Graiulortodox Via: atitudini.com 


Nu pot să zic decât: Vrednic este! La noi vom vedea așa mânăstiri și credincioși și așa răspunsuri de la episcopi vreodată?

Opt mânăstiri din Republica Moldova (Episcopia de Ungheni și Nisporeni) vor întrerupe pomenirea patriarhului Kiril și a ierarhului locului, dacă acesta nu va lua atitudine împotriva ecumenismului și a temele contestate ale „Marelui Sinod”

Preiau articolul: 

RECOMANDĂM. Modova. Opt mănăstiri vor întrerupe pomenirea patriarhului și episcopulului locului dacă acesta nu va lua atitudine de osândire a textelor pentru ”Sfântul și Marele Sinod”

Episcopia Ungheni

Peasfinției sale,

Preasfințitului PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni,

Preasfințite stăpâne,

    Cunoscându-vă ca pe un adevărat arhipăstor care, în duhul dragostei și al jertfirii, în multe trude râvnește pentru Biserică, pentru vechile așezăminte monahale și toți dreptslăvitorii creștini care se află sub oblăduirea Preasfinției Voastre, cu durere în suflet noi, stareții și starețile mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, dimpreună cu obștile monahale pe care le reprezentăm, ca niște fii duhovnicești și mădulare vii ale Bisericii, ne expunem profunda îngrijorare față de provocările parvenite în adresa Bisericii și a Sfintei noastre Credințe Ortodoxe.

    Fiind îngrijorați de cele ce se întîmplă în sînul credinţei noastre ortodoxe, dar în mod deosebit de desfăşurarea Sfântului şi Marelui Sinod, care va avea loc la Academia Ortodoxă din Creta în perioada 16 – 27 iunie 2016;la data de 31 ianuarie 2016 am intervenit cu o adresare către Preasfinția voastră  însoțită de o rezoluție cu semnăturile Stareților și Starețelor astfel atenționînd despre eventualele pericole la care suntem expuși.

    Acum suntem nevoiți să constatăm că temerilenoastre expuseîn adresarea sus menționată prin care am susținut rezoluţia simpozionului internaţional teologic cu tema „Sincretismul inter religios” ce s-a desfăşurat în municipiul Chișinău în perioada 21-22 ianuarie 2016 care este și raportul Protopresbiterului Theodoros Zissis, Profesor Emerit al Facultăţii de Teologie a Universităţii Aristoteliene din Tesalonic., s-au adeverit pe deplin, iar glasurile ortodocșilor care au încercat să avertizeze pe mai marii bisericii despre pericolul lepădării credinței, au fost nesocotite și marginalizate. În cadrul rezoluției pomenite s-a vorbit inclusiv despre faptul că ”din scurta prezentare a evoluției pe care a parcurs-o pregătirea Sfântului și Marelui Sinod se vede foarte clar că metodologia și ordinea de zi a acestuia nu numai că sunt străine de Tradiția Ortodoxă, ci se fac chiar demersuri conștiente pentru a o altera și distruge”[1]și că ”în momentul de față nu avem motive să sperăm că Sinodul va constitui o continuare autoritativă și autentică a sinoadelor precedente și că va hotărî patristic și în Duhul Sfânt, ci în spirit ecumenist și secular”[2]. Cu părere de rău aceste lucruri și-au păstrat valabilitatea și după ce au fost făcute publice documentele pregătitoare[3] pentru așa numitul ”Sfântul și Marele Sinod”, chiar dacă în adresa ierarhilor, cu suficient timp înainte, au fost făcute multe avertizări și rugăminți pentru a nu primi învățăturile ecumeniste.

    Este de lăudat faptul că prin poziția și acțiunile Bisericii Ortodoxe Ruse, au fost scoase de pe ordinea de zi teme ca ”Calendarul Ortodox si sărbătorirea datei Paștelui”, nu se schimbă învățătura despre post, nu se schimbă rânduiala Sfintei slujbe, însă se adoptă la nivel sinodal învățăturile eretice despre ecumenism, care ”În loc să fie condamnat, Sinodul îl adoptă indirect și îi consolidează pozițiile, de altfel, se vede că acesta este și scopul principal al Sinodului, toate celelalte subiecte sunt pretexte și umplutură.”[4]. Noi însă mărturisim împreună cu Sf. Maxim Mărturisitorul că ”nu există compromis și iconomie în chestiunile de credință, de care depinde mântuirea veșnică a sufletelor oamenilor.” și nu primim sub nici o formă erezia ecumenistă care vatămă conștiințe și se răspândește tot mai mult printre clerici și mireni.

    Când vorbim de adeverirea temerilor noastre ne referim în special la proiectele de documente pregătitoare pentru Sinodul Panortodox care au fost adoptate de Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse prin cuvintele „Membrii Soborului Arhieresc mărturisesc că în forma lor actuală, proiectele de documente pentru Sfântul şi Marele Sinod nu încalcă curăția credinței ortodoxe şi nu contravin predaniei canonice a Bisericii”[5].

    Alăturându-ne analizelor teologice făcute de unele personalităţi de vază ale Ortodoxiei, cum ar fi mitr. Serafim de Pireu, mitr. Anastasie de Limassol, mitr. Hieroteos (Vlachos)de Nafpaktos, protopresbiter Theodoros Zissis, prof. Dimitrios Tselenghidis, precum şi scrisorii adresate patriarhului Neofit al Bulgariei de către clericii şi mirenii Bisericii Ortodoxe Bulgare şi hotărârii sinodale a vrednicei de laudă Biserici Georgiene, ţinem să mărturisim că în textele proiectelor de documente pentru „Sfântul şi Marele Sinod”se conţine un şir de încălcări grave aleînvăţăturii bisericeşti.

     Considerăm ca fiind inadmisibile pentru un text sinodal pan-ortodox ideile de „restabilire a unității creștine„, „căutarea unității pierdute” sau „recunoaşterea altor biserici creştine” care sunt adesea menționate în paragrafele 4, 5, 6, 7, 12 etc. Noi, însă, ştim că, după cuvântul Sf. Fotie cel Mare, „Există doar o singură Biserică a lui Hristos, Apostolească şi Sobornicească. Nu mai multe, nici măcar două, iar celelalte sunt sinagogi ale celor ce viclenesc şi sinod al răzvrătiţilor”[6].

    În afară de aceasta documentele introduc o învăţătură nouă despre sistemul sinodal, anume că acesta „constituiejudecătorul desemnat şi ultim în materie de credinţă”, fapt ce contravine însuşirii soborniceşti a Bisericii.În plus în documente este lăudată şi încurajată participarea Bisericii Ortodoxe în mişcarea ecumenistă şi, în particular, în Consiliul Mondial al bisericilor – un adevărat izvor de erezii.

     La Adunarea generală a preoților din cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni din luna ianuarie curent, ne-ați reamintit cu tristețe faptul că ați moștenit 160 de Biserici Ortodoxe și peste 84 case sectare la o populație de  320. 000 de oameni. Oare participarea Bisericii Ortodoxe Ruse la Consiliul Mondial al Bisericil nu va deschide acestora mai larg calea? Ce foloase am obținut noi pînă acum de la aceste întruniri și dialoguri interreligioase unde se interzice prozelitismul? Prin ce a fost întărită dreapta și măritoarea noastră credință? Cîți s-au întors din rătăcirea sa?

    Preasfinţite stăpâne, pe lângă dovezile teologice pe care le-am amintit mai sus, aceste proiecte de documente încalcă însăşi conştiinţa noastră creştină, însăşi dragostea pentru Adevăr, pentru Domnul nostru Iisus Hristos şi pentru Biserică-mamă, care este adevăratul trup al lui Hristos. Noi mărturisim în fiecare zi că Biserica este Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească şi de acest Crez vrem să ne ţinem cât ne va da Domnul suflare, ca nu cumva să ne aflăm străini de El.

     Ne doare, vlădîca, faptul că s-au luat asemenea hotărâri la Soborul Arhieresc, de aceea ne punem nădejdea în rugăciunile Maicii Domnului, care varsă lacrimi neîncetate pentru păcatele noastre, din cauza căroraîngăduie Dumnezeu răspândirea fărădelegilor şi a învăţăturilor mincinoase.

     Credem, stăpâne, că adevărul nu poate fi trecut sub tăcere, căci după cuvântul Sf. Teodor Studitul:„porunca Domnului grăieşte să nu tăcem în vremuri de primejdie pentru credinţă, căci zice să vorbeşti şi să nu taci, şi „De se va îndoi cineva, nu va binevoi sufletul Meu întru el” (Evrei 10:38) şi „Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga” (Luca 19:40). Fiindcă atunci când este vorba de credinţă, nu putem spune: Eu cine sunt? Preot? Defel. Căpetenie? Nici asta. Ostaş? De unde? Lucrător? Nici asta. Sărac, agonisindu-şi hrana de pe o zi pe alta. Nu mă priveşte pe mine treaba asta şi nici nu cade în seama mea. Vai, pietrele vor striga, şi tu vei rămâne mut şi fără grijă? […] Căci şi acest sărac, dacă acum nu vorbeşte, în ziua judecăţii va fi fără de răspuns şi vrednic de osândă fie şi numai din pricina aceasta”[7].

    Mai credem că prin mărturia vie a Preasfinţiei Voastre va străluci lumina adevărului înaintea oamenilor, iar poporul va fi călăuzit pe căile cele binecuvântate ale Sfinţilor Părinţi: „Întrebându-l pe Petru dacă-L iubeşte mai mult decât ceilalţi, şi auzind ceea ce ştia mai dinainte de a-I spune Petru: „Doamne Tu ştii că Te iubesc”, i-a arătat cum poate să-L slujească mai mult; că zice: „De Mă iubeşti, păstoreşte oile Mele şi mieluşeii Mei”. Aceasta se cuvine să faci şi tu, Părinte; că oile se primejduiesc a fi sfâşiate de lupi, şi Cel iubit de tine le iubeşte pe ele foarte – iar cei ce iubesc cu adevărat fac cele ce îi desfată pe cei iubiţi. De altfel, nu mică e primejdia să pierzi răsplata multelor şi marilor tale osteneli, dacă vei sta nepăsător atunci când se poartă război cumplit împotriva adevărului şi cinstitorii lui sunt vânaţi”[8].

     Preasfințite stăpîne, luînd în considerație argumentele prezentate în această adresare, cerem să luați atitudine, pînă luni, 4 aprilie 2016, să înălţaţi glasul întru apărarea dreptei credinţe, care să fie auzit de întreaga noastră Biserică şi să condamnaţi hotărârile nelegiuite ale Soborului Arhieresc și să osândiți pan-erezia ecumenismului, precum și pe persoanele care îl susțin sau l-au susținut și încă nu s-au pocăit pentru acest lucru. În caz contrar, vă aducem la cunoștință că împreună cu obștile ce le reprezentăm nu vom pomeni arhiereul locului și patriarhul, aplicînd canonul 15 Sinodul I-II Constantinopol.

     Cu adâncă smerenie cerem părinteştile voastre rugăciuni şi binecuvântări arhiereşti. Să vă întărească Domnul Dumnezeu în toată mărturia cea dreaptă şi toată lucrarea cea bună şi mântuitoare de suflet.


[1]Din lucrarea Protopresbiterului Theodoros Zissis: ”SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD AL BISERICII ORTODOXE

Se cuvine să sperăm sau să fim neliniștiți?”

[2]ibidem, p. 7.

[3]http://www.patriarchia.ru/db/document/page3.html

[4]Din lucrarea Protopresbiterului Theodoros Zissis: ”SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD AL BISERICII ORTODOXE

Se cuvine să sperăm sau să fim neliniștiți?”

[5]http://sobor.patriarchia.ru/db/text/4367700.html

[6]Sf. Fotie cel Mare – Epistola I către papa Nicolae

[7]Epistola 81, cartea a doua, P.G. 99, 1321A-C

[8] Vieţile sfinţilor pustinici din Siria, IBMBOR, Bucureşti, 2001, p. 29

declaratie manastiri EUN - 0001

declaratie manastiri EUN - 0002

declaratie manastiri EUN - 0003

declaratie manastiri EUN - 0004

declaratie manastiri EUN - 0005

declaratie manastiri EUN - 0006

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://episcopia-ungheni.md/ 

Via: 

RECOMANDĂM. Modova. Opt mănăstiri vor întrerupe pomenirea patriarhului și episcopulului locului dacă acesta nu va lua atitudine de osândire a textelor pentru ”Sfântul și Marele Sinod”

Sinaxa stareților și starețelor din Episcopia Ungheni și Nisporeni (Mitropolia Chișinăului), care declară că sunt de acord cu părintele Teodor Zissis

sinaxa În după-amiaza zilei deduminică, 31 ianuarie 2016,cu binecuvîntarea Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, toţi stareţii şi stareţele mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei noastre s-au întrunit într-o Adunare Extraordinară în incinta mănăstirii „Cuvioasa Parascheva” Hîncu.

    Adunarea a fost prezidată de Președintele Departamentului Eparhial Mănăstiri și Viață monahală, Arhimandritul KIRIL (Braguța).

     De această dată stareţii şi stareţele mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni s-au întrunit îngrijoraţi fiind de cele ce se întâmplă în sânul credinţei noastre ortodoxe, de hotărârile ce sunt luate de către unii ierarhi şi Biserici Autocefale, dar în mod deosebit de desfăşurarea Sfântului şi Marelui Sinod, care va avea loc la Academia Ortodoxă din Creta, în perioada 16 – 27 iunie 2016.

    În cadrul întrunirii a fost întocmită o adresare Preasfințitului Episcop PETRU, și o rezoluție cu semnăturile Stareților și Starețelor potrivit căreia suțin raportul Protopresbiterului Theodoros Zissis, Profesor Emerit al Facultăţii de Teologie a Universităţii Aristoteliene din Tesalonic, cu tema „SFÂNTUL ŞI MARELE SINOD AL BISERICII ORTODOXE. Se cuvine să sperăm sau să fim neliniştiţi? ” care este şi rezoluţia simpozionului internaţional teologic cu tema „Sincretismul interreligios” ce s-a desfăşurat în municipiul Chişinău în perioada 21-22 ianuarie 2016.

Pentru a vedea Adresarea şi Rezoluţia cu semnături apăsaţi: AICI

Sursa: 

SINAXA STAREȚILOR ȘI STAREȚELOR DIN CUPRINSUL EPISCOPIEI DE UNGHENI ȘI NISPORENI

 

Profesorul DIMITRIE TSELENGHIDIS către mitropolitul Vladimir al Chișinăului – ANALIZA UNOR TEME ECUMENISTE ce se vor discuta la Marele Sinod din iunie 2016

UNIVERSITATEA ARISTOTELIANĂ DIN TESALONIC

FACULTATEA DE TEOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE

CATEDRA DE TEOLOGIE DOGMATICĂ

PROFESOR: DIMITRIOS I. TSELENGHIDIS

541 24 TESALONIC

TEL. BIROU: 2310-996-957, ACASĂ: 2310-342-938

MOBIL 6951391117 

Tesalonic 31/1/2016

Către

Înaltpreasfințitul

Mitropolit al Chișinăului

și întregii Moldove

Membru permanent al Sinodului Permanent

al Bisericii Rusiei

VLADIMIR

al CHIȘINĂULUI ȘI MOLDOVEI 

Înaltpreasfințite1,

În vederea convocării Sfântului Sinod al Bisericii Rusiei, aș dori cu evlavie să vă pun în atenție anumite sugestii și observații teologice referitoare la textele, publicate deja, ale celei de-a V-a Conferințe Panortodoxe Presinodale, texte de care în curând vă veți ocupa pentru a lua decizii asupra lor la nivel sinodal.

Observațiile mele teologice vizează textul: ”RELAȚIILE BISERICII ORTODOXE CU RESTUL LUMII CREȘTINE”.

Textul acesta dă la iveală un lanț întreg de inconsecvențe sau chiar de contradicții teologice. Astfel, la articolul 1 proclamă conștiința de sine bisericească a Bisericii Ortodoxe, considerând-o – foarte corect – ”Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească”. Însă, la articolul 6 prezintă o formulare care vine în contradicție cu articolul de mai sus (1). Se menționează în acest sens, că ”Biserica Ortodoxă recunoaște existența istorică a celorlalte Biserici și Confesiuni Creștine care nu se află în comuniune cu aceasta”.

Aici se pune următoarea întrebare teologică cât se poate de îndreptățită: Dacă Biserica este ”UNA”, potrivit Simbolului de Credință și a conștiinței de sine a Bisericii Ortodoxe (Art. 1), atunci cum de se vorbește despre alte Biserici Creștine? Este evident că aceste alte Biserici sunt eterodoxe.

Însă ”Bisericile” eterodoxe nu pot fi numite sub nici o formă ”Biserici” de către ortodocși, pentru că, dacă abordăm lucrurile din punct de vedere dogmatic, nu se poate vorbi de un pluralism al unor ”Biserici” care au dogme diferite, și anume în multe aspecte dogmatice. În consecință, atât timp cât aceste ”Biserici” rămân neschimbate în ereziile din credința lor, nu este corect din punct de vedere teologic să le recunoaștem – și anume la nivel instituțional – caracterul de Biserică, fiind ele în afara ”Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească”.

La același articol (6) există și o a doua contradicție teologică gravă. La începutul acestui articol se menționează următorul lucru: ”Potrivit naturii ontologice a Bisericii, unitatea acesteia este cu neputință de zdruncinat”. Însă la sfârșitul aceluiași articol se scrie că Biserica Ortodoxă, prin participarea ei la Mișcarea Ecumenică, are ca ”scop cert pregătirea căii care duce către unitate”.

Aici se pune întrebarea: De vreme ce unitatea Bisericii este un dat, atunci ce fel de unitate se mai caută în cadrul Mișcării Ecumenice? Oare se înțelege prin aceasta întoarcerea creștinilor occidentali la Biserica cea UNA și unică? Așa ceva însă nu reiese din litera și duhul textului în întregul său. Dimpotrivă, chiar se dă impresia că este o realitate sciziunea din interiorul Bisericii, iar perspectivele celor care participă la dialoguri vizează tocmai unitatea scindată a Bisericii

Prin neclaritatea sa, creează confuzie teologică și articolul 20, care spune: ”Perspectivele dialogurilor teologice ale Bisericii Ortodoxe cu celelalte Biserici și Confesiuni creștine sunt determinate întotdeauna pe baza criteriilor canonice ale tradiției bisericești deja existente (canoanele: 7 al Sinodului II Ecumenic și 95 al Sinodului 5-6 Ecumenic)”.

Însă, canoanele 7 al Sinodului II Ecumenic și 95 al Sinodului 5-6 Ecumenic vorbesc despre recunoașterea Botezului anumitor eretici, care își exprimă interesul de a intra în Biserica Ortodoxă. Însă, din litera și duhul textului, dacă îl judecăm din punct de vedere teologic, înțelegem că nu se vorbește deloc despre întoarcerea eterodocșilor la Biserica Ortodoxă cea Una. Dimpotrivă, în text este considerat dintru bun început ca fiind de la sine înțeleasă validitatea Botezului2 eterodocșilor – chiar și fără o hotărâre panortodoxă asupra acestei probleme. Cu alte cuvinte, textul adoptă ”teologia baptismală”. În același timp, este ignorat în mod intenționat faptul că eterodocșii contemporani din Apus (romano-catolici și protestanți) au nu doar o singură dogmă, ci o mulțime de dogme prin care se diferențiază de credința Bisericii Ortodoxe (în afară de Filioque, harul creat al Tainelor, primatul, infailibilitatea, tăgăduirea icoanelor și a deciziilor Sinoadelor Ecumenice și altele).

Semne de întrebare legitime ridică și articolul 21, în care se menționează că ”Biserica Ortodoxă… apreciază pozitiv textele teologice emise de aceasta (se referă la Comisia ”Credință și Ordine”)… cu privire la modul de abordare a Bisericilor”. Aici va trebui să atragem atenția că aceste texte nu au fost judecate de Sinoadele Bisericilor Ortodoxe Locale.

În sfârșit, la articolul 22 se dă impresia că Sfântul și Marele Sinod care urmează a se întruni pornește de la premisa infailibilității hotărârilor sale, întrucât consideră că ”păstrarea credinței ortodoxe autentice este asigurată doar de sistemul sinodal care în Biserică constituie întotdeauna judecătorul competent și ultim asupra subiectelor credinței”. În acest articol se trece cu vederea faptul istoric că în Biserica Ortodoxă criteriu ultim este conștiința dogmatică veghetoare a pliromei Bisericii, care în trecut a validat sau a judecat a fi tâlhărești și sinoade considerate ca ecumenice. Sistemul sinodal prin el însuși nu asigură în mod mecanic corectitudinea credinței ortodoxe. Acest lucru se întâmplă doar atunci când episcopii sinodali au înlăuntrul lor lucrător pe Sfântul Duh și Calea Ipostatică, adică pe Hristos, așa încât sinodalii să fie în fapt ”următori ai Sfinților Părinți”.

EVALUARE GENERALĂ A TEXTULUI

Prin cele ce s-au scris și se sugerează în mod limpede în textul de mai sus, este cât se poate de clar că inspiratorii și alcătuitorii lui operează o legalizare instituțională a sincretismului și ecumenismului creștin prin hotărârea unui Sinod Panortodox. Acest lucru însă ar fi catastrofal pentru Biserica Ortodoxă. Din acest motiv propun cu smerenie retragerea lui în totalitate.

Și o observație teologică la textul ”TAINA CĂSĂTORIEI ȘI IMPEDIMENTELE LA ACEASTA”. La articolul 5, i, se menționează: ”căsătoria dintre ortodocși și eterodocși este oprită potrivit acriviei canonice, neputând fi binecuvântată (canonul 72 al Sinodului 5-6 Trulan), dar poate fi binecuvântată prin pogorământ și din iubire de oameni, cu condiția clară ca pruncii ce rezultă din această căsătorie să vrea să se boteze și să crească în Biserica Ortodoxă”.

Aici, condiția clară ca „pruncii ce rezultă din această căsătorie să vrea să se boteze și să crească în Biserica Ortodoxă” vine în contradicție cu validarea teologică a căsătoriei ca Taină a Bisericii Ortodoxe și acest lucru, pentru că apare nașterea de prunci – în legătură cu botezarea pruncilor în Biserica Ortodoxă – care ar consfinți sacralitatea căsătoriilor mixte, lucru interzis în mod clar de anumite canoane ale Sinoadelor Ecumenice (72 al Sinodului 5-6 Ecumenic). Cu alte cuvinte, un sinod neecumenic, așa cum este Sfântul și Marele Sinod ce urmează a se întruni, relativizează o hotărâre clară a unui Sinod Ecumenic. Iar acest lucru este inadmisibil.

Și încă ceva. Și dacă din nunta săvârșită în Biserica Ortodoxă nu rezultă prunci, această căsătorie este validată teologic în virtutea intenției soțului eterodox de a-și fi integrat eventualii copii în Biserica Ortodoxă?

În consecință, din punct de vedere teologic, paragraful 5, i trebuie eliminat.

Cu cel mai profund respect, 

download

Dimitrios Tselenghidis, 

Profesor al Universității Aristoteliene din Tesalonic

1 Am scris acest răspuns la solicitarea Mișcării Juriștilor Ortodocși din Republica Moldova, în calitate de organizatori ai Conferinței Teologice Internationale Ortodoxe „Sincretismul interreligios”, care a abordat problema Sfântului și Marelui Sinod și s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, în orașul Chișinău, pe 21-22 ianuarie 2016.

2 Se instituționalizează transformarea iconomiei în dogmă. Potrivit învățăturii ortodoxe, iconomia este abaterea temporară de la acrivie, de la canonul credinței, din cauza neputințelor omenești, în cazuri excepționale, având ca scop întoarcerea oamenilor la dreapta credință, în pofida piedicilor obiective. 

Sursa: 

Analiza documentului ecumenist elaborat pentru Sfîntul și Marele Sinod din 2016: ”RELAȚIILE BISERICII ORTODOXE CU RESTUL LUMII CREȘTINE”.

Guvernul Republicii Moldova a fost investit în secret la miezul nopții. Adică protestatarii au fost păcăliți

Guvernul de la Chișinău a depus jurământul în secret

Guvernul de la Chișinău a depus jurământul în secret

Noul Guvern al Republicii Moldova a depus, aproape de miezul nopții, jurământul de învestire. Ceremonia s-a desfășurat în secret, departe de ochii presei, fiind confirmată printr-un comunicat difuzat noaptea târziu de Președinția de la Chișinău.
„De modul în care se va acționa în perioada imediat următoare va depinde credibilitatea pe plan intern și internațional al acestui cabinet de miniștri. Susținerea populară este un element obligatoriu pentru succesul politicilor guvernamentale”, ar fi declarat prim-ministrul Pavel Filip, în cadrul ceremoniei, citat în comunicatul Președinției.
Aceasta în timp ce, în ajun, în jurul Parlamentului și pe holurile acestuia au s-au produs violențe legate de modul în care Cabinetul lui Filip a fost votat.
O mulțime estimată la câteva zeci de mii de oameni a ieșit în stradă pentru a protesta împotriva faptului că noul Guvern a trecut prin plenul Parlamentului cu încălcarea tuturor procedurilor regulamentare – în regim de urgență, cu Biroul Permanent și membrii comisiilor chemați ca la raportul Comitetul Central al partidului și fără măcar a putea fi luat la întrebări de deputații care s-au declarat în opoziție. Oponenții susțin că noul Guvern ar fi emanația oligarhului Vladimir Plahotniuc, care încearcă să uzurpeze puterea de stat prin intermediul unor interpuși din anturajul său.
De cealaltă parte, protestatarii sunt acuzați de tentativă a unei lovituri de stat, în folosul Kremlinului, exponenții căruia, potrivit tuturor sondajelor, vor câștiga alegerile anticipate, în cazul în care acestea vor fi organizate în viitorul imediat.
În acest context, experții au remarcat că, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova de la declararea Independenței față de URSS, atât forțele de dreapta, cât și cele de stânga – situate pe poziții geopolitice adverse – s-au aliat împotriva unui adversar comun. Acesta, în opinia partidelor extraparlamentare, dar și a principalei forțe de opoziție din Legislativ, Partidul Socialiștilor, este Vladimir Plahotniuc, care ar putea instaura un regim autoritar în Republica Moldova.
Cele două părți neagă orice legături între ele, dar, pe de altă parte, insistă pentru anticipate. Această opțiune comună este tratată de forțele pro-guvernamentale drept dovada unei cârdășii.
Cu toate că, pe parcursul asaltului asupra Parlamentului au fost chemați să îndemne lumea la calm, oficialitățile moldovene au preferat să păstreze tăcerea (noaptea au apărut îndemnuri semnate de premierul în exercițiu, Gheorghe Brega, și președintele Parlamentului, Andrian Candu, care roagă protestatarii și forțele de ordine să nu recurgă la violențe – n.red.).
Sondajele recente atestă, într-adevăr, o posibilă victorie a socialiștilor, conduși de Igor Dodon, împreună cu „Partidul Nostru”, al lui Renato Usatîi, care ar opta pentru reorientarea Republicii Moldova spre Moscova, în cazul unei victorii electorale.
În același timp, după părerea lui Andrei Năstase, liderul Platformei „Demnitate și Adevăr” (DA), lumea a ieșit în stradă revoltată de modul în care au fost călcate normele democratice, legislația în vigoare și drepturile cetățenilor, doar pentru ca actuala guvernare să-și păstreze puterea.
Violențele de aseară au fost cu greu stăpânite de organizatorii protestelor. Cu toate acestea, oamenii sunt chemați și astăzi în centrul Chișinăului.
Sursa: activenews.ro 

Parlamentul de la Chișinău se întrunește astăzi, la orele 16.00 (miercuri, 20 ianuarie), într-o ședință extraordinară, pentru a vota învestirea unui nou Guvern, condus de Pavel Filip. În paralel, la Parlament se desfășoară o amplă manifestație de protest, convocată de opoziția extraparlamentară și mai multe organizații neguvernamentale, care îl acuză pe oligarhul Vladimir Plahotniuc de tentativă de uzurpare a puterii de stat, prin intermediul unor interpuși din Partidul Democrat din Moldova (PD).
Organizatorii protestului, printre care Platforma Demnitate și Adevăr (DA), care s-a transformat recent într-un partid politic, spun că Pavel Filip, cunoscut ca una dintre persoanele apropiate lui Vladimir Plahotniuc, a încropit peste noapte componența noului Cabinet de Miniștri și un program de guvernare, fără să-l supună dezbaterilor publice.
În viitorul Guvern sunt promovate mai multe persoane din al doilea eșantion al  fostei echipe de guvernământ, cu ar fi viceministrul în exercițiu al Economiei, Octavian Calmîc, propus în funcția de vicepremier, ministru al Economiei, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Galbur, propus în funcția de vicepremier, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, sau șeful Biroului pentru Reintegrare (cu Transnistria – n.red.), propus în funcția de vicepremier (fără portofoliu) pentru Reintegrare. De asemenea, în noul Cabinet sunt promovate persoane extrem de controversate, fiind vorba despre Alexandru Jizdan, propus pentru funcția de Ministru al Afacerilor Interne cu toate că este bănuit de legături cu interlopii. Asta, de altfel, nu a împiedicat numirea lui, anterior, în funcția de vicedirector al Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău.
Votul de învestire a noului Guvern era inițial așteptat pentru ziua de joi, cu atât mai suspectă fiind, în opinia protestatarilor, graba cu care a fost convocată astăzi o ședință extraordinară a Parlamentului.
Dacă își vor respecta angajamentul asumat prin semnarea declarației de constituire a noii majorități parlamentare, Guvernul lui Pavel Filip are asigurate 56 de voturi pentru. Acestea provin din partea deputaților PD, formațiune finanțată și controlată de facto de Vladimir PLahotniuc, a 14 foști parlamentari comuniști, 13 deputați ai Partidului Liberal (PL), condus de Mihai Ghimpu, și opt transfugi de la Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), al fostului premier Vlad Filat, cercetat în prezent sub arest pentru implicare în furtul unul miliard de doalari din circuitul bancar al Republicii Moldova.
Analiștii politici moldoveni susțin că există motive suficiente de a bănui presiuni, șantaj și corupere a mai multor din acești deputați, pentru a-i determina să accepte un viitor premier, exponent al intereselor lui Vlad Plahotniuc.
Totodată, ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, Jammes Pettit, a declarat aseară într-o emisiune televizată că Washington-ul ar accepta orice Guvern pro-european la Chișinău, indiferent de coloratura politică a viitorului prim-ministru. El a lăsat astfel să se înțeleagă că Occidentul nu ar agrea ideea unor alegeri anticipate, pentru care optează forțele extraparlamentare, dar care ar putea aduce la guvernare stânga pro-moscovită.
Sursa: activenews.ro/ 

Să vedem pe unde vor scoate cămașa acum autoritățile de la Chișinău. 
De remarcat și tupeul fără limite al amabasadorului SUA, care are pretenția să accepte Washington-ul un Guvern la Chișinău. 
Deci basarabenii au un guvern de ciudați, la fel ca cei ai lui Cioloș….

Proteste violente la Chișinău

VIOLENŢE la Chişinău după învestirea noului Guvern. Protestatarii au luat cu asalt Parlamentul. Cel puţin 10 răniţi

Proteste la Chişinău, după votul de învestire a noului guvern moldovean. Sute de persoane s-au adunat în faţa Parlamentului pentru a denunţa Guvernul condus de premierul Pavel Filip. Lucrurile au scăpat însă de sub control. Gardul de protecție din jurul Parlamentului a fost dat jos de protestatari. 

Update 22:20 Protestatarii au fost scoși din sediul Parlamentului. Aceştia au blocat Bulevardul Ştefan cel Mare.

Update 21:35 Cel puţin zece oameni au fost răniţi, între care şapte poliţişti şi trei civili în urma violenţelor de la Parlament

Update 21:17 Protestatarii au fost scoși din sediul Parlamentului, după ce, anterior, reuşiseră să ajungă şi să ocupe etajul al II-lea al clădirii.

UPDATE 20:39 Sute de polițiști au fost aduși la Parlament. Aceștia au format un cordon. Se încearcă dispersarea mulțimii.

Update 21:10 „Statele Unite indeamna protestatarii si politia din Chisinau sa pastreze calmul si sa fie rezervati. Noi chemam toate partile sa se abtina de la actiuni care ar incuraja sau provoca violenta. Noi de asemenea indemnam autoritatile sa se intalneasca imediat cu protestatarii si sa abordeze ingrijorarile lor intr-un mod deschis si transparent”, precizează Ambasada SUA de la Chişinău, intr-un comunicat postat pe pagina de Facebook.

Update 20:50 Unii dintre deputaţii care se aflau în clădirea Parlamentului au fost scoşi printr-o ieşire secretă, iar alţii s-au deghizat în poliţişti şi s-au făcut apoi nevăzuţi, potrivit UNIMEDIA. Nu se cunoaște numărul aleșilor poporului care au rămas înăuntru.

Update 20:39 Continuă îmbrâncerile între protestatari și poliție, în faţa Parlamentului. Șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit traumatisme ușoare.

Update 20:12 Andrei Năstase, Igor Dodon și Renato Usatîi au ieșit în fața mulțimii. Protestatarii strigă: Unire moldoveni! Cei trei politicieni și-au îndemnat susținătorii să păstreze ordinea.

Update 20:10 Mulţimea se dă în lături pentru a face cale liberă pentru evacuarea poliţiştilor care blochează intrarea şi strigă „Nu loviţi poliţia”. Oamenii legii nu cedează poziţia, informează publika.md.

Update 20:05 Proteste violente şi un incendiu izbucnit în faţa Parlamentului

Update 19.30 Unii poliţişti care păzeau intrarea în sediul Parlamentului au fost loviţi şi scoşi cu forţa de acolo, de către protestatari. La faţa locului a sosit şi liderul PSRM, Igor Dodon.

Update 19:22 Se anunţă că unii lideri ai Platformei DA sunt la negocieri în sala de şedinţe a Legislativului, potrivit publika.md.

Update 19:19  Lideri ai Platformei DA sunt lăsaţi să iasă din îmbulzeala de la intrarea blocată, însă protestatarii nu pleacă de acolo.

Update 19:07 Mai mulţi ziarişti au rămas blocaţi în clădirea Parlamentului

Update 19:03 Poliţia foloseşte gaze lacrimogene împotriva protestatarilor. Manifestanţii cer alegeri anticipate

Update 18:36 Manifestanţii smulg scuturi, scot căştile poliţiştilor şi aruncă acte găsite în clădirea Legislativului. Un protestatar a fost reţinut de forţele de ordine

Update 18:23 Protestatarii au pătruns în Parlament. S-au folosit de o rangă cu care au forţat uşile

http://www.romaniatv.net/TWAgoraInArticle.html?id=5708891

Update 18:14 Protestatarii cer ALEGERI ANTICIPATE

Update 18:13 Manifestanţii au rupt uşa Parlamentului. S-au folosit de răngi pentru a sparge uşile

Update 18:07 Poliţiştii au fost înlăturaţi de manifestanţi

Update 18:05  Protestatarii au ajuns lângă uşa Parlamentului şi scandează „Victorie!” şi „Nu cedăm”! Îmbrâncelile continuă, iar manifestanţii se calcă în picioare.

Oamenii legii au fost daţi jos.Update 17:54 Protestatarii au încercat să le ia scuturile poliţiştilor şi să spargă cordonul de poliţişti

UPDATE 17:51 Manifestanţii scandează în continuare „Iuda!”, „Jos mafia!” şi „Noi suntem poporul!”.

UPDATE 17:46 Protestatarii de la Parlament scandează „Nu cedăm!” şi trag poliţiştii, pe rând, în mulţime. Câţiva protestatari au fost reţinuţi de poliţişti. Între timp, s-a auzit un zgomot puternic, asemător unei împuşcături. Oamenii legii au lansat şi gaz lacrimogen.

UPDATE 17:05 Protestatarii se îmbrâncesc cu forțele de ordine și strigă „Hoții!”. Manifestanţiiau rupt bariera improvizată de protecţie instalată de poliţie.

UPDATE 16:45 Manifestanții au înconjurat clădirea Parlamentului. Aceștia scandează „Jos trădătorii” și „Nu plecăm acasă”.

UPDATE 16:36 Pentru că nu au reușit să întrerupă ședința Parlamentului, iar deputații au reușit să acorde vot de încredere Guvernului Filip, reprezentanții protestatarilor au revenit în scuarul Parlamentului.

 

Protestele împotriva Guvernului Filip ies de sub control. Mai multe filmulețe cu manifestațiile din jurul Parlamentului au fost postate pe rețelele de socializare, informează unimedia.md.

Într-o înregistrare video poate fi observat chiar cum protestatarii dau jos gardul de protecție. Mai mult de atât, pot fi observate îmbrânceli între protestatari și polițiști.

Miercuri, în timp ce Legislativul moldovean se întrunea în şedinţă specială pentru votarea Guvernului Filip, sute de oamenii s-au adunat să protesteze în faţa Parlamentului.

Sursa: romaniatv.net

Liderul PL, Mihai Ghimpu agresat de protestatari: