Traducerea lui Cornilescu – UN FALS NUMIT „BIBLIE”

Iată un articol edificator în acest sens:

BIBLIA CORNILESCU – UN FALS, O INSELARE, O MODALITATE DE INDREPTATIRE A EREZIILOR

Toate grupările eterodoxe, în speță protestante și neoprotestante laudă cu cerbicie Biblia în traducerea lui Cornilescu și o prezintă ca pe o mare realizare a modernității. În cele ce urmează vom vedea contrariul și vom înțelege de ce această făcătură nu este altceva decât instrumentul de îndoctrinare sectară a unor oameni care nu sunt preocupați de duhul și de adevărul credinței. Bogdan Mateciuc ne prezintă mai jos succesiune de dovezi impotriva acestui fenomen sectar care încearcă fără frică de Dumnezeu să falsifice înțelesurile scripturistice după bunul lor plac doar pentru a lovi în adevăr și a susține teorii străine de Dumnezeu și Biserica Lui cea adevărată:

Dumitru Cornilescu s-a născut din părinti crestini ortodocsi, în comuna Slasoma, jud. Mehedinti, la data de 4 aprilie 1891. Tatăl său era învătător, iar mama casnică. Amândoi bunicii lui fuseseră preoti. Dumitru urmează scoala primară în comuna natală, sub îngrijirea tatălui său. După terminarea scolii primare, pleacă la Bucuresti pentru a urma cursurile Seminarului Teologic Ortodox, încercând să continue traditia preotească din familia sa. În această perioadă, în loc să se aplece asupra bogatei literaturi crestine multi-seculare a Bisericii Ortodoxe, tânărul Cornilescu intră în contact cu cărti neoprotestante si începe să devină mai întâi curios, apoi atras de crestinismul simplificat si denaturat prezentat în acestea. După terminarea seminarului, urmează cursurile Institutului Teologic Ortodox din Bucuresti. Deja credinta sa este impregnată de ideile neoprotestante, în mintea lui Biserica Ortodoxă având nevoie de niste treziri religioase asa cum au avut loc în America secolului 19. Devine tot mai încredintat de ideea – asa cum avea să relateze mai târziu, după ruperea de dreapta credintă – că crestinii ortodocsi din ziua de astăzi sunt cu totii într-o stare duhovnicească proastă, necesare pentru îndreptare fiind niste cărti simple, într-un limbaj accesibil tuturor. Îsi însuseste tot mai multe idei protestante si îsi clădeste, pornind de la ele, o mântuire proprie, individuală si rationalistă, separată de Trupul lui Hristos si de părtăsia cu Sfintii lui Dumnezeu.

Între 1912-1916 frecventează biserica “Cuibul cu barză” din Bucuresti, unde preotul Tudor Popescu începuse să propovăduiască idei religioase protestante. Prin “noutatea” oferită, Tudor Popescu devine un model pentru studentul Cornilescu, de la acesta învătând a predica.

Iată cum definea cunoscutul filosof si gazetar Nae Ionescu activitatea din acea perioadă a lui Cornilescu:

“De trei ani se continua stăruitor, la “Cuibul cu barza”, actiunea evanghelizatoare, eminamente neortodoxă, a preotilor T. Popescu si D. Cornilescu, prin predici si prin cărti pe a căror copertă sfânta cruce este încălecată de coroana bizantină a unei regine de sânge englez.”

Tudor Popescu începuse să elimine pasaje din Sfânta Liturghie, potrivit cu ideile lui de “înnoire” a Bisericii. De pildă, nu mai spunea în cadrul slujbei “Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieste-ne pre noi” si nici “Pentru rugăciunile sfintilor părintilor nostri…”

Aceasta este perioada în care Cornilescu începe să traducă în limba română scrieri protestante considerate de el utile pentru trezirea religioasă a românilor ortodocsi. De la această activitate până la ideea “necesitătii” unei noi traduceri a Sfintelor Scripturi nu a fost decât un pas. Cu o falsitate remarcabilă, Cornilescu avea să povestească ulterior cum si-a dat el seama că românii nu se pot întoarce la Dumnezeu din cauză că limba română folosită în Sfânta Scriptură era una greoaie. Relatările protestante care îl prezintă pe Cornilescu ca pe un mare teolog contin afirmatia absolut eronată că în acea perioadă, Bibliile românesti erau scrise cu caractere chirilice! Imediat după absolvire începe “traducerea” Bibliei. Este sustinut în această actiune de printesa Rallu Calimachi, de religie protestantă, adeptă si ea a unei noi traduceri – moderne – a Scripturilor. Ea îi oferă găzduire în castelul ei de la Stâncesti, jud. Botosani, unde Cornilescu realizează, timp de patru ani, noua sa traducere, ajutându-se de traducerile protestante în limbile engleză, franceză si germană. Dincolo de erorile de traducere, pe care le vom prezenta mai jos – cauzate de necunoasterea suficientă a limbilor originale scripturale, dar si de anumite înclinatii protestante – Cornilescu preia din versiunile protestante însăsi structura pe cărti a Sfintelor Scripturi (eliminând cărtile deutero-canonice de la sfârsitul Vechiului Testament). Astfel, în 1920, el publică la Bucuresti “Cartea Psalmilor sau Psaltirea Împăratului David”, un an mai târziu văzând lumina tiparului întreaga Scriptură în versiunea Cornilescu. Traducerea Cornilescu contine numeroase greseli, iar însusi stilul traducerii conduce la pierderea adâncimii de întelesuri din traducerea ortodoxă. Iată câteva dintre cele mai importante aspecte în care traducerea Cornilescu s-a îndepărtat de adevăr: Mântuirea. O problemă majoră este felul în care redă Cornilescu versetele legate de mântuirea celor credincioşi (Mat. 24:13, Ioan 10:9, F.A. 2:40…). În timp ce în traducerea ortodoxă “mântuirea” are un sens ce implică o priveghere, o luptă pe parcursul întregii vieţi, în traducerea lui Cornilescu citim despre creştini că “sunt mântuiţi” sau “sunt deja pe calea mântuirii”, în spiritul învăţăturii neoprotestante că mântuirea este încheiată, că are o dată calendaristică precisă în viaţa credinciosului şi că este sigură. Pe baza unei rugăciuni de acceptare a jertfei Mântuitorului, omul ar avea Raiul asigurat.

“Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim [toís dé sozoménois], este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:18)devine la Cornilescu:
“dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.”

La fel şi citatul: “Pentru că suntem lui Dumnezeu bună mireasmă a lui Hristos între cei ce se mântuiesc [en toís sozoménois] şi între cei ce pier” (2 Corinteni 2:15),devine le el:
“cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei care sunt pe calea pierzării.”

Înţelesul cel adevărat al mântuirii îl dă chiar Hristos când spune: “Şi I-a zis cineva: Doamne, puţini sunt, oare, cei ce se mântuiesc [olígoi hoi sozómenoi]? Iar El le-a zis: Nevoiţi-vă [agonízesthe] să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea.” (Luca 13:23-24)

În zadar Cornilescu modifică pasajul: “Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?” căci răspunsul: “Nevoiţi-vă să intraţi…” elimină orice idee de mântuire exterioară, raţională, automată, extrem de sigură, fără vreo conlucrare – prin nevoinţa, lupta şi osteneala faptelor – din partea celui ce caută poarta cea strâmtă.

De aceea Scriptura ne vorbeşte despre o mântuire [hoi sozómenoi] care trece prin nevoinţă [agonízesthe], de o mântuire care cere o continuă înfrânare a trupului, de o mântuire care se poate strica şi pierde dacă faptele “trupului” nu mai oglindesc credinţa “sufletului”: “Iar tot cel ce se nevoieşte, de toate se înfrânează [pás dé ho agonizómenos pánta engrateúetai]. Şi aceia adică ca să ia cunună stricăcioasă, iar noi nestricăcioasă. Eu drept aceea aşa alerg, nu ca cum nu aş şti; aşa dau război, nu ca cum aş fi bătând văzduhul. Ci îmi chinuiesc trupul meu [hypopiázo mou tó sóma] şi îl supun robiei; ca nu cumva altora propovăduind, însumi să mă fac netrebnic.” (1 Corinteni 9:25-27)

În originalul grecesc, creştinii se mântuiesc [en toís sozoménois] în cadrul unui proces duhovnicesc prin care sufletele lor sunt încă supuse ispitirii, au nădejdea, nu siguranţa mântuirii, conform Apostolului: “Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte, alerg la ţintă [katá skopón dióko], la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus.” (Filipeni 3:13,14)
Traducerea eronată folosită de Cornilescu conduce în mod inevitabil la o contradicţie faţă de cuvintele lui Pavel, prin care arată că nu este mântuit şi că încă aleargă după cunună. Aceeaşi înţelegere ortodoxă despre mântuire se regăseşte şi la Apostolul Petru: “Şi de vreme ce dreptul abia se mântuieşte [δίκαιος μόλις σῴζεται], cel necredincios şi păcătos unde se va arăta?” (1 Petru 4:18) în opoziţie cu interpretarea protestantă care încearcă din nou diluarea textului: “Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?”

Modificări în Vechiul Testament.
“Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Acesta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul.” (Facere 3:15) Acesta” [autós], adică Iisus Hristos, schimbă radical întregul înţeles, aducând mesajului un caracter profetic clar, fiind legat de vestirea de peste veacuri de la 1 Ioan 3:8. Cornilescu însă traduce: “aceasta [ea] îţi va zdrobi capul…”, pierzând cu totul latura mesianică a textului. Aceeaşi cenzură se constată şi asupra pasajului: “nu numai cu pâine trăieşte omul, ci cu tot Cuvântul [epí pantí rhémati] care iese din gura Domnului” (Deuteronom 8:3), care în varianta Cornilescu devine: “ci cu tot ceea ce iese din gura lui Dumnezeu”, lipsa termenului cuvântul [rhéma] tăind orice legătură semantică şi profetică cu lógos – Logosul Întrupat – Iisus Hristos.

Şi pentru a fi totul limpede, textul de mai sus se regăseşte şi la Matei 4.4, unde dialogul dintre Hristos şi diavolul este redat întocmai după Biblia ortodoxă Septuaginta şi nu după traducerea lui Cornilescu.

Sau în alt loc în Septuaginta: “Jertfă şi prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit [thysían kaí prosphorán ouk ethélesas, sóma dé katertíso moi].” (Psalmi 39:9) Traducerea lui Cornilescu prezintă denaturări majore: “Tu nu doreşti nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile.” (Psalmi 40:6) Cenzurarea profeţiei nu este doar evidentă, ci şi lipsită de orice logică.

Tradiţia.
O altă schimbare a textului care nu îi face cinste lui Cornilescu este traducerea selectivă a cuvântului care apare în Noul Testament cu referire la traditii. În 2 Tesaloniceni 2: 15, citim în traducerea lui Cornilescu: “Asadar, fratilor, rămâneti tari si tineti învăţăturile pe care le-ati primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.”

Cuvântul tradus aici “învătăturile” este cuvântul grecesc paradosis, acelasi cuvânt care apare si în textul din Matei 15:2, 3, unde Iisus îi ceartă pe iudei pentru că respectă mai mult niste porunci omenesti în dauna poruncilor lui Dumnezeu. Cornilescu, având anumite prejudecăti împotriva traditiei ortodoxe, a preferat sa folosească un alt cuvânt. Ce spune de fapt textul din Tesaloniceni? Apostolul Pavel îi îndeamnă pe credinciosi sa tina traditia pe care au preluat-o de la el. Aceasta traditie era atât scrisa, cât si orală.

Preoţia.
La Evrei 7:24, în Biblia ortodoxă (traducerea IPS Bartolomeu Anania) se poate citi: “dar Iisus are o preotie netrecătoare prin aceea că El rămâne în veac”, pe când în traducerea Cornilescu scrie “Dar El, fiindcă rămâne în veac, are o preotie, care nu poate trece de la unul la altul”. Citatul este folosit de protestanti pentru a justifica necredinta lor fată de succesiunea apostolică.

Chipurile cioplite.
Textul ortodox “rusinati cei care se închină chipurilor cioplite” devine în traducerea Cornilescu “rusinati cei care se închina icoanei”.
În Apocalipsa, “chipul fiarei” devine pentru Cornilescu “icoana fiarei”. Icoana e totusi un termen care apare mult mai târziu. In textul original (grecesc, masoretic, manuscrisele de la Marea Moarta) nu apare. La Cornilescu însă apare.

Ultimul Adam.
În Biblia ortodoxă, Iisus Hristos este mentionat si ca “ultimul Adam” (ESCHATOS ADAM – în greacă, conform 1 Corinteni 15:45). Cornilescu traduce eronat si foloseste “al doilea Adam” pentru Iisus, si nu Ultimul, cum indică termenul eschatos.

Naşterea din nou.
În Evanghelia după Ioan, cap. 3, verset 3, este redată discutia Domnului Iisus cu Nicodim. Mântuitorul îi spune: “Dacă nu se naste cineva de sus, nu poate să vadă împărătia lui Dumnezeu”.
Cornilescu, traducând în fapt după versiunile protestante engleză si franceză ale Bibliei (neoprotestantii îl laudă totusi ca pe un erudit al limbilor vechi), scrie “dacă nu se naste cineva din nou…”, pentru a face potrivirea cu doctrina neoprotestantă a nasterii din nou a crestinului, în urma unei rugăciuni spontane, care marchează totodată si încheierea mântuirii.
Textul original grecesc – gennisi anothen – înseamnă “să se nască de sus”. De altfel, la versetul 4, unde Nicodim întreabă cum poate să se nască un om bătrân,Cornilescu adaugă de la sine “…din nou”.

Mia de ani.
În cartea Apocalipsei, capitolul 20, Cornilescu traduce din Biblia engleză, nu din originalul grecesc. În timp ce în original se vorbeşte despre “mii de ani”, Cornilescu traduce “o mie de ani”, aliniindu-se astfel ereziei neoprotestante a “împărăţiei de o mie de ani”.
Dacă el ar fi fost, aşa cum încearcă să-l prezinte neoprotestanţii, un erudit în limbile ebraică şi greacă, în mod evident ar fi văzut şi înţeles originalul grecesc! (Interesant faptul că, la linkul indicat mai sus, deşi textul grecesc vorbeşte despre “mii” (“o mie” la plural), traducerea englezească foloseşte tot “o mie”.)

De asemenea, Cornilescu nu este constant în privinţa unor cifre din Vechiul Testament. La 2 Împăraţi 8:26, Ahazia are 22 de ani, iar la 2 Cronici 22:2, are 42 de ani. Există şi alte exemple.

Din cauza erorilor grosolane, noua traducere nu a întârziat să producă reactii. Asa cum am mentionat mai sus, simplificarea si modernizarea exprimării s-au făcut în dauna întelesurilor duhovnicesti. În vara anului 1923, Dumitru Cornilescu şi Tudor Popescu îsi petrecut concediul împreună, la Blankenburg, în Germania, unde Cornilescu mai fusese cu alt prilej. Cunoscuse acolo un pastor protestant, Moderson, care organiza în fiecare vară cursuri “biblice”. De altfel, acest Moderson făcea si el parte dintr-o dizidentă din propria biserică si tinea aceste cursuri “biblice” anume pentru a-si propovădui ideile personale. Între Moderson şi Tudor Popescu se leagă o oarecare prietenie, părintele Popescu alunecând astfel si mai mult pe panta rătăcirii sectare. Pentru atenuarea disputelor iscate de traducerea sa, Patriarhul Miron Cristea îi recomandă lui Cornilescu să plece pentru o vreme din tară. Cornilescu îi urmează sfatul si pleacă în Elvetia, unde va rămâne până la sfârsitul vietii (survenit în anul 1975), sustinut fiind de printesa Calimachi si rupt complet de dreapta învătătură crestină. Astăzi, protestantii si neoprotestantii din România îl prezintă pe Dumitru Cornilescu ca pe o mare personalitate – “un mare teolog ortodox care s-a întors la Dumnezeu prin citirea Bibliei într-o limbă accesibilă”. Relatările lor contin, pe lângă informatii eronate (Cornilescu a fost ba preot, ba călugăr ortodox), si afirmatii tendentioase în genul “Cornilescu s-a pocăit si a fost dat afară din Biserica Ortodoxă”. Cititorul este făcut să înteleagă că în Biserica Ortodoxă nu sunt permise pocăinta si întoarcerea la Dumnezeu! În ceea ce priveste calitatea de “teolog” a lui Dumitru Cornilescu, trebuie spus că nu orice posesor al unei licente în Teologie este si theologos. Numai cel ce cunoaste pe Dumnezeu este în măsură să vorbească drept despre El. Altfel, chiar si Florin Buhuceanu, liderul homosexualilor din România, trece tot drept “teolog”, având si el o diplomă în Teologie Ortodoxă. După părerea părintelui Cleopa, prezentată în cartea “Pelerinul român” de pr. Gh. Băbut, Dumitru Cornilescu a fost o persoană ce a căutat să profite financiar de ajutorul sectantilor, traducerea sa nefiind decât o făcătură bună doar a sminti ortodocsii.

În loc de încheiere:
Am citit traducerea lui Cornilescu de mai multe ori, înainte de a citi traducerea ortodoxă. Limbajul simplu m-a ajutat să înteleg învătăturile de bază ale Sfintelor Scripturi. Când am început însă să citesc traducerea ortodoxă, am rămas uimit de frumusetea si de bogătia duhovnicească a textului. În mod deosebit, Epistola către Evrei, în varianta ortodoxă, oferă – prin exemplele de răbdare si stăruintă ale patriarhilor Vechiului Testament – întelesuri mult mai profunde în ceea ce priveste mântuirea ca proces de durată în viata credinciosului.

Iată ce zice şi părintele Cleopa:

Biblia sectară şi Biblia Ortodoxă. Diferenţele dintre minciunile sectanţilor şi dreapta credinţă

Biblia Ortodoxa are urmatoarele carti: Vechiul Testament are 39 de carti + 14 carti, adica 53 de carti; a lor nu are decat 39 de carti, restul le-au scos afara. Noul Testament are 27 de carti; acesta si la ei are tot atitea carti, dar este plin de greseli. Deci, Biblia adevarata ortodoxa, are un total de 80 de carti. Ei ii zic la a noastra ,,Biblia bogata” dar oare este una si saraca, oare Dumnezeu nu are numai o Biblie? Biblia este cuvantul lui Dumnezeu vorbit catre oameni, este glasul lui Dumnezeu catre om. Când ne rugăm, noi ridicam glasul catre El, iar cand citim Biblia El ne vorbeste noua, Sectarii au scos din Scriptura multe carti.

Iata greselile Bibliei sectare:

1. Pe ea nu scrie decat, Biblia – fara a mai scrie unde este editata si de cine, scrie acolo ,,Societatea biblica”, dar care-i aceea? In Biblia ilustrata veti gasi rachete, sportivi, tineri sarutindu-se, cladiri din SUA, presedinti ai S.U.A. Orice gasesti in ele numai pe Iisus Hristos nu. Intr-un loc este o cruce fara Hristos pe ea, l-au rupt pe Iisus de pe ea: lepădare de Iisus Hristos!

2. Au scos din Vechiul Testament 14 carti: de la proorocul Maleahi pana la Evanghelia lui Matei, urmatoarele carti: Tobit, Cartea Iuditei, Cartea lui Baruh, Epistola lui Ieremia, Cintarea celor trei tineri, Cartea a treia a lui Ezdra, Cartea intelepciunii lui Solomon, Cartea intelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirah; Istoria Suzanei, Istoria omorârii balaurului Bel, Cartea I Macabei, Cartea II Macabei, Cartea III Macabei, Rugaciunea lui Manase, au scos afara de la pagina 917 la pagina 1097, adica un total de 180 de pagini. Ce scrie la Apocalipsa: ,,De va scoate cineva din cuvintele cartii acestei prooroci, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vietii si din cetatea sfânta si de la cele scrise in cartea aceasta” Apoc. 22, 19). Si ei au scos ce au vrut ei. Numai doua Biblii in lume sunt bune si egale: Biblia ortodoxa, pe care sectarii o zic Biblia bogata si Biblia catolica. Numai Biblia si Noul Testament aprobate de Sinod sint bune. Toate drăciile le-au facut, dracii de sectari, dracii ăştia fără de coarne.

Biblia Ortodoxa

3. Nu au Psalmul 50: in orice Biblie de cind ar fi ea, Psalmul 50 este: ,,Milueste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta . . . “, psalmul de pocainta al lui David, la ei este Psalmul 51, care zice: ,,Ai mila de mine, Dumnezeule, in bunatatea Ta!“, cu totul altul este sensul la noi si altul la ei.

4. In Psalmul 96, 7, la ortodocsi spune: ,,Sa se rusineze toti cei ce se inchina chipurilor cioplite si se lauda cu idolii lor” la sectari in Psalmul 97, 7 – căci nici numerotarea psalmilor nu este identică – scrie: ,,Sint rusinati toti cei ce slujesc icoanelor si care se falesc cu idolii”, lor nu le plac icoanele, ca le-au facut idoli. Dar idolii sunt: animale, pasari, oameni, zei, astri, soarele, pietrele; la acestea sa nu te inchini. Icoana il arata pe Dumnezeu, si Moise a facut Heruvimi in cort, tot icoane.

5. Numerotarea Psalmilor este gresita, au taiat un psalm in doua, la noi este psalmul 96, iar la ei 97. Textul este foarte încâlcit.

6. În Noul Testament, la Matei 1, 20 scrie la noi: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logdnica ta”, iar la ei, la sectari scrie: ,,Pe Maria, nevasta-ta!” dar oare Maica Domnului i-a fost nevastă lui Iosif? Ce dracie! Cum s-a implinit atunci proorocia lui Isaia 7, 14: ,,Iata fecioara va avea in pintece si va naste fiu . . . “? Ce ratacire grozava, nu se naste Hristos dintr-o nevasta, ci dintr-o fecioara!

7. In Evanghelia de la Luca 1; 28, la noi scrie: ,,Bucura-te cea plina de har” iar la sectari:,,Plecaciune tie .. . .” Au inlocuit ,,Bucura-te” ca sa nu fie ca la noi la Acatist. In limba greaca scrie: ,,Herete” = bucura-te – alta greşeală a lor.

8. La Luca 1, 43, la noi scrie: ,,Si de unde mie cinstea aceasta, ca sa vina la mine Maica Domnului meu?” iar sectarii au pus: ,,mama Domnului” in loc de Maica Domnului, ei n-o cinstesc, ci o batjocoresc!

9. L-a Luca 1, 48, la ortodocsi scrie: ,,Ca iata, de acum ma vor ferici toate neamurile” la sectari scrie asa: ,,Ca iata de acum incolo, toate neamurile imi vor zice fericita”. Este o injosire adusa Maicii Domnului. Daca ei n-o cinstesc, atunci au ajuns s-o batjocoreasca, ca-i o femeie de rând, că a mai avut copii. Ce drăcii in capul lor!

10. Greşeli mai sunt la Tit 3, 10 si in multe locuri, asa-i Biblia lor, daca si-au stricat credinta si-au stricat si Scriptura.

11. La I Tim 3, 1: ,,De doreste cineva sa fie Episcop. . .” la ortodocsi, iar la sectari: ,, . . . sa fie episcop” cu explicatia, episcop = priveghetor, supraveghetor. Mare greşeală. Episcopii numai in Biserică îi gasim. Numai Biblia si Noul Testament tiparit de Biserică sunt bune, ca de sunt asa cum au fost si in urma cu 2000 de ani, ale lor va duc in Iad. Noi avem carti foarte vechi, scriptura nu-i de ieri sau alaltaieri. ,,TOATA Scriptura este de Dumnezeu insuflată” (II Tim 3, 16) deci toata nu numai o parte.

12. In Biblia ortodoxa gasim cuvantul preot sfintit de apostoli. La sectari cuvantul preot = batrin, deci un om oarecare de rind, mare greseala. Preotul este preot pus de sfintii Apostoli. Vezi Iacov 5, 14.

Prima carte in romaneste este Liturghierul de la 1545 de la Minastirea Bistrita, R. Valcea; Evangheliarul lui Coresi, Brasov 1560; Noul Testament de la Alba Iulia, 1648; Bibia de la Bucuresti, 1688; Cazania lui Varlaam, Iasi 1643; Marturisirea de credinta a lui Petru Movila, 1642; Biblia de la Blaj, 1743; Biblia lui A Saguna, ilustrata, Sibiu 1853; Biblia de la 1911, de la Bucuresti; Biblia de la Iasi, 1883; Biblia de la Bucuresti, 1914; Biblia lui Galaction, Bucuresti 1936 dupa originalul ebraic; Noul Testament de la Cluj, 1941 de N. Colan; 100 000 Biblii Buc. 1975; 100 000 Biblii Buc. 1982-1983; Noul Testament 300000 1968, 1975, 1983; Mica Biblie mai multe editii. Sirbii au tiparit 500 000 Biblii, Românii 300000, iar grecii foarte putine. Aceste Biblii sint ale Bisericii, numai acestea sa le cititi. Ei se lauda cu un ratacit Cornilescu, care i-a dus la pierzare. Daca au aparut recent, de unde sa aiba ei Biblia cea adevarata?”

Parintele Ilie Cleopa

Aşadar „Biblia” ereticilor de pe la noi, neoprotestanţi, conţine numeroase erori. Greşeli de traducere intenţionate pentru a justifica multele abateri de la adevăr ale sectanţilor.

Să nu se mai bată păcăliţii de către draci, cum că e aceeaşi Biblie, doar că ei au traduceri în limbaj mai modern şi că nu au folosit decât sinonime. Adevărul e că au schimbat înţelesul multor pasaje din Sfânta Scriptură.

106 gânduri despre „Traducerea lui Cornilescu – UN FALS NUMIT „BIBLIE”

 1. Să ne fie cu iertăciune,
  Citim în Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte TEOCTIST Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: Cap. 12, 29, pag. 358. „Iar David a adunat întregul popor şi a mers la Raba şi s-a luptat împotriva ei şi a luat-o. Şi a luiat coroana de pe capul regelui ei, care cântărea un talant de aur, având şi pietre scumpe, iar aceasta a fost pusă pe capul lui David. A luat din cetate şi belşug de prăzi. Iar pe poporenii din ea i-a scos afară şi i-a pus să taie cu fierăstrăul şi cu grapa de fier şi cu securea şi să lucreze la cuptărul de ars cărămidă.; şi asta a făcut cu toate cetăţile fiiilor lui Amon. Apoi David şi întreg Israelul s-au întors la ierusalim.

  Apreciază

 2. Nu s-a publicat întreg articolul. Răspuns întrerupt. Repun articolul în acest comentariu.
  ………………………………………………………………………………………………….
  Să ne fie cu iertăciune,
  Citim în Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte TEOCTIST Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: Cap. 12, 29, pag. 358. „Iar David a adunat întregul popor şi a mers la Raba şi s-a luptat împotriva ei şi a luat-o. Şi a luat coroana de pe capul regelui ei, care cântărea un talant de aur, având şi pietre scumpe, iar aceasta a fost pusă pe capul lui David. A luat din cetate şi belşug de prăzi. Iar pe poporenii din ea i-a scos afară şi i-a pus să taie cu fierăstrăul şi cu grapa de fier şi cu securea şi să lucreze la cuptărul de ars cărămidă.; şi asta a făcut cu toate cetăţile fiiilor lui Amon. Apoi David şi întreg Israelul s-au întors la Ierusalim.
  Înţelegem că:
  – dacă pentru cucerirea, nu luarea, cetăţii RABA (o cetate între alte sute de cetăţi ale
  arameilor), a fost nevoie de „întreg poporul” (lui Israel), acest popor, a lui Israel, nu era prea numeros.
  – aflăm din textul de mai sus că cetatea RABA era o cetate foarte bogată, bogăţie care
  reflecta stadiul dezvoltării societăţii arameice din „ţara în care curgea lapte şi miere”, o ţară aşadar bogată, bine şi frumos lucrată şi întreţinută, care a fost atacată de către ISRAEL (anagrama arată IL, adică Domnul, şi ARES, adică zeul războiului, zis şi Marte, adică Moartea).
  – Numele RABA ne vorbeşte despre „RA” (care este AMON) şi de „BA”, care înseamnă
  Suflet în limba egiptenilor, „BA” fiind fonemul prin care rumânii (foşti ramani) îşi exprimă opoziţia. Arameii din Asia Mică (Pământul de Mijloc) au fost la origine ramani, ei erau fiii (NATI) lui Uran. Aceşti fiii (Nati) de ramani au fost CĂRAŢI de către Uranos (Amon-Ra), apoi de către Saturn 1 (SalmoxiS 1), zis SEB (Aton – Ra), apoi de către Saturn 2 (SalmoxiS 2), zis Set-Nehes, din Ramania – Ţara Neilor şi a Neiţelor. Anagrama cuvântului RABA face ARAB iar acest cuvânt nu este semit ci arim (arameu) şi înseamnă: fericit. „Arabia fericită” era odinioară „BASARABIA”, pământ ARABIL şi nu slut, sterp şi pietros, precum pământul „arabilor” de astăzi.
  – David, strămoşul lui Iisus, cucereşte RABA, o jefuieşte (acesta este cuvântul) şi
  măcelăreşte întreaga suflare aramaică care se închina lui AMON–RA, care este URAN, adică CERIU, adică Tatăl lui SATURN 1 (Dokius), care este IHVH (Aton–Ra), la care se închina David (strămoşul lui Iisus) şi poporul său.
  Citim în Biblia sau Sfânta Scripitură Vechiul (39 capitole) şi Nou Testament (27 capitole), Cap. Luarea Rabei (de către David, strămoşul lui Iisus) şi supunerea amoniţilor (Amon-Ra este Uranos sau Ceriu – Tatăl Ceresc – Celestate), pag. 333: „A scos pe locuitori şi i-a trecut prin fierăstraie, prin grape de fier şi securi de fier, şi i-a pus în cuptoarele de cărămizi, aşa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. Şi David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul”.
  – David nu i-a pus pe arameii din Raba să taie cu fierăstrăul, David i-a tăiat cu fierăstrăul
  pe arameii din Raba. David nu i-a pus pe arameii din Raba să lucreze la cuptoarele de cărămizi ci i-a ars pe rabaeni în cuptoarele de cărămizi”. După acest macabru HOLOCAUST închinat lui IHVH, care este BAAL-MOLOH (numele se află în cuprinsul cuvântului „HOLO-CA-UST”, unde finemul „CA=31”, citit destrograd este „13/M+OLOH”) David, strămoşul lui Iisus, a jefuit, adică a PRĂDAT (ARPAD, în ebraică) cu tot poporul său israelian cetatea RABA şi toate cetăţile lui AMON (care esre RA, Sore în Egipet, care este URAN=UN RA=UN SORE= monoteism carpatin)
  – David a ucis, a ucis, a ucis, milioane de aramei din „ţara în care curgea lapte şi miere”,
  ţară ştiută vechii lumi purtând numele de CaNan (nan este sărac), al cărui litoral se denumea Palestina (de la pelasgi, căci filistean este pelasg, adică arim, ARIAN (IARNĂ, adică ALB) şi nu SEMIT, adică METIS, adică BAL, un alb amestecat, metisat, bălţat, pestriţ).
  Frumos numele „CLEOPA” . Anagrama arată „EL CAPO”.
  Roscoban
  Vă spunem „La Mulţi Ani” (!), de la AnuL, care este UrAnuL, adică CeriuL, TatăL căsăpit de către fiul său Saturn 1 (cu complicitatea mamei sale G-aia), „Saturn”, din Tursan care înseamnă pelasg, care este Iehova, sau Adonai, în cinstea căruia Saturn 2 (Gruia lui Novac, adică Saturn 1) a ridicat în IABES templul lui Saturn 1 numit de locuitori SEB. Cuvântul „BES-ERICA” ne arată pe Saturn 1 (Ş-ABA-TAI) şi pe ERICA care este RICA (ARIMA), adică RHEA. Acest Templu (Toex) a fost lăsat de către GRUIA (Salmoxis 2), numit Purpureus, în grija fiiilor Măriei Sale (SalmoxiS 2), gemeni care se numeau Hierosolimos (hiero înseamnă sfânt, sol înseamnă unic, mos înseamnă înţelept – de unde „Solomon”) şi Judaios (judecător, de la iud care înseamnă şarpe, iudă este şerpoică iar verbul a iudi înseamnă a îndemna pe cineva la rău. IUDĂ, de unde IUDEEA). IABES este IERUSALIM, nume care nu este semit ci o expresie ramană, arimă sau aramaică:„ ÎS LEU ARIM” (vorbim de Uran, numit în Egipet şi Harmakis = Leul de la Giseh), deci nu SEMIT. Din cele mai vechi timpuri asistăm la o nesfărşită luptă între adepţii lui AMON-RA (URANOS din Ramania, care se oglindeşte sub URSA) şi adepţii lui „ATON-RA” (ATON …versus „NATO”). „RA” nu este nicum „BUN”. Rumânii cred însă în „B-Unul DuMNeZău” care este RUMÂN, din NUMĂR, adică …NEMURITOR.
  …………………………………………………………………………………..

  Apreciază

  • Roscoban
   Faci niste amestecuri destul de ciudate.
   – In Asia mica nu existau aramei. Ci hititi, indoeuropeni, cu limba total diferita. Poate doar o nesemnificativa intrepatrundere a populatiilor.
   – Arameii erau semiti si vorbeau o limba semitica al carui dialect era si ebraica. Ebraica a fost inlocuita treptat cu aramaica, caci pe timpul lui Iisus se vorbea aramaica.
   – E nepotrivita si falsa apropierea aramei- ramani, romani\rumani. Noi suntem iafetiti, nu semiti!
   – Cred ca e nepotrivita si asemanarea Saturn-Zalmoxis.
   – De aici nu reiese ca David i-a omorat: „Iar pe poporenii din ea i-a scos afară şi i-a pus să taie cu fierăstrăul şi cu grapa de fier şi cu securea şi să lucreze la cuptărul de ars cărămidă.”
   Din celalalt citat reiese un masacru. Care e citatul adevarat?
   – De unde milioane de aramei???!
   In evul mediu tarile romane aveau fiecare, spun istoricii, fiecare cam cate 500 000 (cinci sute de mii) de locuitori. De unde milioane de aramei in antichitate, tinand cont ca arameii erau amestecati si cu alte populatii din Orientul Mijlociu??!!
   – cuvantul holocaust vine din greaca – ὁλόκαυστον (holókauston) si nu din limbile semitice! In ebraica se zice: Hașoa השואה, în idiș: Hurben חורבן).

   Eu zic sa lasi anagramele fara rost si sa studiezi mai bine credinta in Adevaratul Dumnezeu!
   La multi ani!

   Apreciază

 3. Frate Daniel, nici cu versiunea lui Grigore Pisculescu(Gala Galaction), adica cea actuala a BOR, nu trebuie ca sa ne laudam. Pur si simplu a pus textul masoretic intercalat cu textele asa zis apocrife. Versiunea lui Pisculescu schimba sensul multor proorocii astfel incat talcuirile la cartile Vechiului Testament al Sfintei Scripturi facute de Sfintii: Ioan Gura de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, a Sfantului Ierarh Teoctist al Bulgariei, samd, sa devina greu de inteles. Daca citesti Omilii la Matei de Sf. Ioan Gura de Aur ai sa-ti dai seama. In schimb versiunea de la 1688 a lui Cantacuzino e cea mai buna. Se gaseste tiparita tot de catre BOR in Facsimil si translatata in caractere latine. Grigorie Pisculescu ar trebui pus alaturi de Cornilescu.
  Doamne ajuta!

  Apreciază

  • Alex,
   Asa o fi. Poate nu chiar alaturi de Cornilescu care e apostat si a tradus pentru a indreptati ereziile protestante si neoprotestante.
   Mai avem si traducerea lui Bartolomeu Anania, dar se pare ca nici aia nu e perfecta.
   Totusi, oricat de imperfecta ar fi varianta bibliei ortodoxe pe care o avem, pe noi nu ne afecteaza asa tare, pentru ca avem Harul, care ne indruma prin Sfintele Taine, prin Sf Traditie si avem si Sf Sinoade Ecumenice care ne calauzesc, alaturi de sfintii pe care i-ai pomenit.

   Pentru eretici Biblia e o piatra de poticnire. Si daca e tradusa si gresit…. Au drumul asigurat spre iad….

   Apreciază

   • Frate Daniel, daca te duci cu versiunea Pisculescu ca sa-i combati pe sectanti, te faci de batjocura 100%. E foarte usor pt. ei ca sa-ti demonstreze ca Biblia BOR e o versiune modificata a textului masoretic, e foarte usor pt. ei sa convinga astfel ca sfintii nostri parinti sunt niste mincinosi, Doamne iarta-ma, sa nu fie.

    Apreciază

   • Alex,
    Dupa cum vezi, in articolul de mai sus, din pasajul referitor la preotie si altele reiese clar ca versiunea lor e falsificata. Nu pot sa ne faca de ras pe noi cu biblia lor. Cati sectanti ai gasit care sa vina cu textul masoretic sa te combata.
    Si oricum, in articolul asta se aduc argumente si din traducerea lui Bartolomeu.
    Articolul, de fapt sunt doua, e preluat! Dar e suficient pt a vedea care e traducerea mai sucita.

    Apreciază

    • Dragă prietene….ia dumneata traducerile ortodoxe mai vechi…la ceea ce priveste „preotii” sa vezi cum te contrazici singur…asta doar asa ceva simplu…apoi pune toate traducerile una langa alta…citeste de mai multe ori în profunzime versetele menționate de tine atat din traducerile Bor cat si Cornilescu…iar daca crezi ca ai suflare de sus ai sa înțelegi ca ori cat de gresit sau stalcit este tradus anumit verset mesajul divin nu poate fi stirbit…asta numai daca crezi ca este transmis de la Dumnezeu.

     Apreciază

    • Pentru Ciprian,
     Într-adevăr, în traducerile mai vechi ortodoxe ale Noului Testament se scrie „presviter”.
     Însă „presbiter”, pentru creștinii din Biserica primară, avea înțelesul de „bătrân” și de „preot”, că iată ce scrie în Noul Testament versiunea interconfesională în nota 1 de la 2 Ioan 1:1, citez: „1 În comunitatea primară termenul „prezbiter”, care înseamnă „bătrân”, se referea la o funcție de conducere spirituală.”.
     În aceeași traducere, la Glosar (aflat la sfârșit) scrie la „Prezbiteri” următoarele și citez: „În limba greacă presbuteros, adică bătrân, are mai multe înțelesuri în NT:
     (…)
     d) se putea referi la conducătorii spirituali creștini. (…) În timp a căpătat sensuri noi, ajungând să însemne preot sau pastor, sau persoană cu responsabilități de conducere în biserică (cf. epistolele 1-2 Timotei, Tit).”.

     Apreciază

    • “Trăiască Domnul”

     “Urarea” de mai sus este din traducerea Bibliei făcută de Cornilescu.
     Recunosc că e unul dintre motivele pentru care nu citesc versiunea Cornilescu: Ce, Dumnezeu are nevoie de viaţă lungă? Nu e El veşnic? Ori Cornilescu traduce nepotrivit?

     Dar iată versetele împricinate din versiunea Cornilescu:
     – “Traiasca Domnul si binecuvantata sa fie Stanca mea! Inaltat sa fie Dumnezeu, Stanca mantuirii mele” (2 Samuel 22:47; dar II Regi 22:47 în Biblia Ortodoxă);
     – “Traiasca Domnul si binecuvantata sa fie Stanca mea! Marit sa fie Dumnezeul mantuirii mele” (Psalmul 18:46; dar Psalmul 17:50 în Biblia Ortodoxă).

     Apreciază

   • Pe scurt frate Daniel, noi ca ortodocsi nu avem nicio datorie ca sa sa traducem si sa folosim textele masoretilor ci din contra !!!: SA LE DAM ANATEMEI!!! Biblia Ortodoxa(a lui Cantacuzino) are Vechiul Testament tradus dupa Septuaginta si care mai tarziu in sec XX s-a descoperit a fi la randul ei mai fidela(99%) textelor descoperite la Marea Moarta decat versiunea masoretilor(78%).
    Doamne ajuta!

    Apreciază

   • Raspuns ptr.Daniel Via;Conform cu;1.Corinteni,6;9-10,citim;Nu stiti ca cei nedrepti nu vor mosteni Imparatia lui Dumnezeu?Nu va inselati in privinta aceasta;nici curvarii,nici inchinatorii la idoli,nici preacurvarii,nici malahii,nici sodomitii,nici hotii,nici cei lacomi nici betivii,nici defaimatorii,nici raparetii,nu vor mostenii Imparatia lui Dumnezeu.Iata deci cine va ajunge in iad.Eu cred ca aceste versete nu au fost traduse gresit.Si unde gasim mai multa lacomie si hotie ca la aceea care spun asa de tare ca ei nu sunt eretici si ca doar la ei se gaseste adevarata traducere a Bibliei? Sti cine sunt acestia?

    Apreciat de 1 persoană

    • Ionel Vasiloni
     Deja te-ai facut judecator peste toti ortodocsii! Crezi ca tu o sa dai verdictul la judecata?! Imi inchipui ca ii cunosti pe toti. Dar fiecare va da socoteala in contul lui. Cat tupeu poti sa ai!

     Apreciază

 4. – Literele (buchiile) sânt cifre şi numere care, la rândul lor sânt vibraţii spirituale. La
  baza limbajului se află un lanţ algebric. Psihicul oricărei fiinţe este un procesor biologic. Pisihicul Omului este un procesor biologic de înaltă frecvenţă care a permis apariţia limbajului de tip uman, prin dezvoltarea onomatopeelor (forme de exprimare ale altor fiinţe de pe Pământ). Mihai Eminescu spunea: „Limba română este limba cumpenei universale … limba de formule”. Numele „EMINESCU” ascunde expresia : ”NE UIMESC” (ale sale gânduri). Gematria este un sistem numerologic care atribuie literelor valori numerice. Biblia este scrisă în sistem gematricial. Cabala este produsul gematriei. Cuvântul „CABALA” ascunde expresia „CAL ALB”, concept numero-lingvistic care înseamnă PACE (AREN).
  Lingvistica matematică şi istorică este temelia lingvisticii statistice şi etimologice.
  – Ţara „ARAM” (Cuvântul „aram” îl aflaţi în numele aramaic al cetăţii arameice
  „SAMARIA”, care vă spune: „AI RĂMAS – MARIA ! AI-RAM-EVA”. Citiţi destrograd!) a apărut odată cu prăbuşirea SuMĂRului, un fapt istoric consemnat în toate tratatele de istorie veche universală, în artefacte antice, în inscripţii megalitice, în memoria colectivă a oamenilor care, odată, alcătuiau PelasGeea. Peleg este Numele lui URAN. Geea este Gaia, Tina ori Maia). Sumăreinii, „oamenii lui RAM”, au fost oameni de Rasă Albă (copiii lui „RA”. Planeta Pământ este a 7-ea fiică a Soarelui, iar copii acestei Fiice numite „G-aia” sânt copiii „Soarelui”, adică a lui „RA”) colonizaţi în Asia Mică de către URAN, sau CERIU, ori ANU (TIMP, sau LER) apoi de către Saturn 1, sau Dokius, numit în Orient „NI-NURTA”. Fonemul „NI” este actuala notă „SI”. Înlocuim: „SI.NURTA” = „I SATURN”. Domnia Sa are mai mult de 54 de nume.
  – „ARAM” nu înseamnă „SEMIT”, cuvânt care derivă din „METIS” (în lumea pelasgă era
  numele unei frumoase şi deştepte Neiţe, fiica lui OchiAnos şi a divinei Tethys. METIS este prima soţie a lui ZeuS, alias Jo sau Joe, sau Diaus-Pitar, era mezinul lui Saturn 1 şi al divinei Rhea, Neiţă (Zeiţă) care şi-a scăpat fiul ca să nu fie mâncat (devorat) de către soţul ei, Saturn 1, alias „CRĂ-CIUN”, din care „KIUN” (de unde UNIK) înseamnă „Saturn” în limba ebraică, „RHEA” adică Rica, muica divinei „HERA”). „Crăciun fericit” înseamnă „Saturn săturat!”. Dar Fecioara Maria din Aram (Nazaret nu faîăcea parte din Iudeea) şi înţeleptul iudeu Iosif au fugit cu Pruncul Iisus – FiuL Dommnului, din Aram şi din Iudeea (două ţări diferite), în Egipt, acolo unde MOLOH, care este ATON-RA, nu avea nici o putere, pentru că în Egipet Domnea „AMON-RA” care este URANU, adică CERIU, sau ANU. Acesta este mesajul subliminal pe care trebuie să-l înţelegeţi din Noul Testament! Cuvântul „ARAM” arată „MARA” (Fecioara), ne arată „RA-MA” (AM RA), care arată pe „RA” (soarele care Răsare şi Apune), iar „AR”, arată Soarele care Apune, dar care va Răsări. Fonemul „RA” se află în URAN=UN RA= UN SOARE. În numele lui URAN(OS) aflăm originea Monoteismului patriarhal de factură pelasgă, uraniano-saturniană, concept atlant (ânalt), adică pelasg (tursan, de unde saturn), din care RAMAN, din NAMAR, care înseamnă NUMĂR, cuvânt care ascunde „RUMÂN”, adică „UN MĂR”, adică un ROD obţinut dintr-un mare DOR de OM, de Neu/Zeu. Se înţelege? Odată cu prăbuşirea Imperiului Pelasg (Peleg este numele lui Uran) oamenii (co-PI-ii Neilor şi a Neiţelor, a Zeilor şi a Zeiţelor) s-au „amestecat”, s-au „metisat” (un lucru firesc, atâta timp cât este sub un strict control). Arameii (arămiţi, adică „bine arşi” de soarele Orientului) au însemnat oamenii care s-au amestecat în timpul acelui RăzBel osiriaco-saturnian (adică a oamenilor desfrânaţi împotriva oamenilor care urmau legile „BELAGINE”=„ALEGE BINE”, legi primite în dar de către Saturn 1 de la sora sa Basileea, adică HeStia, sora şi soţia sărmanului Hyperion, RĂZ-BEL care au prăpădit vechea omenire din care au apărut noi popoare, limbi, culturi şi civilizaţii. Acestui RĂZBEL i-a pus capăt Saturn 2 care este Gruia – Purpureus, numit Seth-Nehes de către egipteni şi Typhon de cătren greci. Dar răul nu piere niciodată. Purpureus a fost trădat, Ramania a fost prădată şi distrusă de către Jo, adică ZeuS, moment în care începe Noua Eră a Omului Nou.
  – Repet: „RUMÂN” se trage „NUMĂR” care se spunea în ramană (pelasgă) „NAMAR”
  din „RAMAN” – neam (adică alb) RĂMAS din străvechea lume pelasgă – hiperboreeană. Conceptul „indoeuropean” şi „indo-europenizare” este o exprimare a unor ştiinţifici certaţi cu adevărul, este un fals menit a ascunde vechea lume a urieşilor, dar şi a puilor de urieşi sau jidovi ori ispolini, titani (de unde tătâni), atlanţi, care sântem noi, oamenii. Să aveţi în vedere că unul din vechile nume ale Dunării era IND, devenit ERIDAN, fost NUN, devenit ISTRU, numit OchiAnos POTA-MOS, iar după spargerea zăgazurilor, la Cazane, a apărut DUNĂREA, cuvânt care arată ADUNARE şi „DE URAN” … Dunăre de mânios. „A trece Dunărea” este o expresie trivială, aluzie la alungarea peste Dunăre a nepoftiţilor de către Rumânii Născători de Rasă Umană. Aşa spune Cuvântul şi noi credem în Cuvânt!
  Biblia dă, dar nu bagă în cap la nimeni!
  SATURN 1 (Dokius, NOVAC, adică Urieş, adică JIDOV) este SALMOXIS 1, ucigaşul Tatălui URAN. EL, titanul, a declanşat un nimicitor război civil în lumea pelasgă. SATURN 2 este GRUIA LUI NOVAC . GRUIA („I GRÂU”, deci nu-i neghină!) a fost fiul divinei Rhea, sora şi soţia lui Saturn 1 şi fiica Tatălui Uran (Ceriusau Anu). Gaia, sau Tina (de unde JusTina) cu ajutorul fiului ei, în sufletul căruia a iscat gelozia şi ura, pământeanca, Gaia, oarbă de gelozie, l-a judecat şi l-a pedepsit pe Uran (Ceriu), care a fost ucis mişeleşte de FiuL cu un COSOR, adică o DACĂ (pumnal miC cu lama înconvoiată în forma literei C/3. TREI = IERT= E RIT). A şaptea poruncă este: Să nu fi desfrânat! 7 (litera G în română, Zain în ebraică) şade în conjuncţie de 3/C. Număraţi pe deGetele de la o mână! Aţi aflat simbolul Facerii şi al rostului acestei Faceri. Cuvântul „SACRIFICIUL” ascunde. ”SCRI-ACI-FIUL”.
  Vă rog respectuos să citiţi cartea de căpătâi a românilor: „Dacia preistorică”, Nicolae Densuşianu, cel mai mare traducător român de texte antice. La pag. 611, Ed. Mentor 2000, Buc. veţi citi: „Zamolxis, filozoful şi legiuitorul cel mare al geţilor, a fost, după tradiţiunuile greceşti, unul şi acelaşi cu Saturn”. Pag. 613: „Fenicienii numeau pe Saturn EL, un nume pe care-l aflăm şi în cărţile lui Moise, aplicat la suprema divinitate a ebreilor” (se înţelege că al nostru cuvânt, „Dumnezeu” nu este semit (ebreu–IHVH, sau arab–ALLAH) ci este „RUMÂN”, din „NUMĂR” … adică „Nemuritor”, căci numerele nu se sfârşesc neam! Sântem unicul popor de pe lume care poartă (sau cară) în numele său, conceptul de Nemurire. Dacă sânteţi român ar trebui să fiţi mândru de acest adevăr …!). Pag. 613. „Ebreii, scrie Tacit (un roman, un istoric care a trăit şi a scris cu mâna lui cu adevărat şi nu o persoană inventată) celebrau ziua a şaptea, în onoarea lui Saturn, după cum spuneau unii (Tacit, Historia 1.V. 4). Epitetul de Sabaoth ce se atribuie majestăţii divine în Testamentul Vechi, încă nu se poate explica din limba ebree. (După Hieronym (Epistola 136 ad Marcellam), cei 70 de interpreţi au tradus cuvântul Sabaoth prin „AQUILA (vultur, zăgan, şorliţă, aceră, etc.) EXERCITUM”- Isidori Orig. 1. VII. 1 7. Quartum nomen (Dei) dicitur Sabaoth, quod vertitur in Latinum exercitum. Autorii anticităţii considerau această denumire ca identică cu SABAZIUS”. Însă amândouă formele acestea „SABAOTH” şi „SABAZIUS” derivă din SABUS şi SEB , numele lui SATURN”. Conchidem: „IA-BES” (AI SEB) era vechea denumire a oraşului „IERUSALIM”, nume care este plămădit în „Capa-Dokia” din expresia rumânească: „ÎS LEU ARIM” (arim, care arată „I MĂR”, nu SEMIT, care, la rândul său arată METIS, cuvânt care, la rândul vă şopteşte: „MI SET”, adică „G/7”, „CIFRA”, din „FRICA”, care ascunde pe „GRUIA” (Purpureus) care a adus „URGIA” în lumea pelasgă). IERUSALIM ne arată şi „MILA ŞUREI”, expresie care face trimitere la Muntele ŞureAnu şi al SARMISEGETUZA, cuvânt în care aflăm: „AZ MI-S GETU ARES”. „AZ” … dar IERI !?
  – Au greşit aceia care au socotit planeta Saturn a şaptea planetă din sistemul Solar. Greşala
  s-a datorat faptului că „socotitorii” nu cunoaşteau cifra „0”, numită de rumâni „NULA” care ascunde „ANUL”, adică „URAN”… „CERIU” … venerat când, pe Ceruri, omul „AFLĂ” (din care „alfa” elen, apoi „alef” iudaic). LUNA PLINĂ=ANUL PĂLIN. Tato Nipal este Tatăl Nostru Ceriu – Celestate!
  Cuvântul Domniei Voastre: „IAFETIT” este însuşit din Biblie (care se rosteşte „TANAK, din „TANACH”, cuvânt care ascunde verbul românesc „CÂNTĂ”. „TANAC” în limba română înseamnă „lamura făinii”, adică: „ce este mai bun din ce este mai bun”). Cuvântul „IAFET” ascunde „TAIE F/6” dar şi „FETIA” (Fecioria), cuvinte ale vechii limbi atlanto-pelasgo-ramano-dacgete şi nu „indoeuropene” pentru simplu motiv că Omul „RAM” de Rasa Albă (brahmanică) a colonizat nordul Indiei şi nu invers.
  Se întreabă Domnia Voastră dacă cucerirea cetăţii RABA (se preface în „ARBA” şi înseamnă că ai „ACIA 4/D” –„ACIA AI IDEEA”– ) a însemnat un masacru: vă rog, cu tot respectul, să citiţi cu atenţie Biblia! Vă dau câteva exemple, câteva din zeci de exemple pe care ni le oferă Cartea Sfântă: „Biruinţa asupra midianiţilor”. 16. „Şi atunci pedeapsa a izbucnit în adunarea Domnului”. Notă: Numerologic, 16/P arată puterea pe care 7/G o exercită (vedeţi în „Patela de la Pietroasa” cei 16 juzi şi pe Gaia în mijloc!). 17. „Şi acum omorâţi pe orice prunc de sex masculin şi omorâţi pe orice femeie care a cunoscut vreun bărbat, culcându-se cu el (aşadar erau alese doar fecioarele). Cuvântul „MIDIAN” îl poartă pe „DIAN” (de unde DAN I) care îl aflaţi în „OPHI-DIAN” (Şarpe). Vedem bine că avem de aface cu un război între semiţi (ebrei) şi nesemiţi (aramei din Aram sau, extins: Cannan) şi nu cu un război între semiţi, aceştia constituind în acele timpuri poporul lui „ISRAEL” (IL ARES) care, cu „Ne-huŞtan” în frunte, invadase „ţara în care curgea lapte şi miere” venind, aceşti semiţi, din pustiul Arabiei. Sau: „Iubirea şi ascultarea de Dumnezeu” (este greşit scris „Dumnezeu” căci, cuvântul Dumnezeu este românesc. Corect este: „Iubirea şi ascultarea faţă de Sabaoth”, înseamnă vărsare de sânge şi distrugerea unei vechi civilizaţii, aşa cum astăzi iubirea de Allah înseamnă acelaşi lucru). 12.2. „Locul de închinare ales de Domnul” (adică de EL, care este IL sau Saturn 1. „Să nimiciţi în întregime toate locurile în care popoarele pe care le veţi izgoni au slujit dumnezeilor lor, fie pe munţii înalţi, fie pe dealuri şi sub orice copac verde”. 3. Să le surpaţi altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idoleşti, să le ardeţi în foc, să dărâmaţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să faceţi să le piară numele din locurile acelea”. Acesta este Sabatoh! Vă mai miraţi că nu mai avem vechile altare, că au fost distruse ori ciopârţite sute de megaliţi, că ne-au fost distruse davele, ucişi preoţii, părinţii şi mamele noastre? 4. „Judecata case lui Ahab”. 11. Şi Iehu a lovit pe toţi care mai rămăseseră din casa lui Ahab la Israeel, pe toţi mai-marii lui, pe prieteni şi pe preoţi şi n-a lăsat să scape nici unul” (aceste fapte sânt fapte de ucideri în masă). DEUTERONOM (DU-TE NE OMOR) 16. Să nimiceşti TOATE popoarele (aşadar milioane de oameni) pe care Domnul Dumnezeul tău ţi le va da: să n-arunci nici o privire de milă spre ele şi să nu slujeşti dumnezeilor lor; căci aceasta ar fi o cursă pentru tine”. Acesta este Domnul care vorbeşte în Biblie!
  Vorbiţi Domnia Voastră de numărul rumânilor uitând că „dacii şi geţii constituiau cel mai numeros popor după inzi” (Herodot). Armata Regelui Get Burebista însuma 200.000 luptători, cifră care se raportează la o populaţie de minimum 5.000.000 locuitori rezultaţi din cele 200 de triburi ramane. Drept îi că armata regelui „DaC”, „DECE-BAL”, număra circa 38.000 luptători, ramani care au fost puşi să lupte împotriva a 150.000 romani (circa 15 legiuni). Nu uitaţi că TIBRU s-a numit RUMON! Nun uitaţi că ARES s-a născut în Ţara Zeilor, adică în Ramania, s-a născut Domnia Sa pe Arieş. Numărul mic al armatei regelui dac DeceBal care şi-a sacrificat fiul în numele lui „Zalmoxe – Moloh” se datora faptului că Dacia lui DeceBal şi a preutului molohian Vezina însemna numai 14% din străvechea Ramanie – Ţara Zeilor (vezi Paul Lazăr Tonciulescu), vestul Olteniei, Banatul până la Istru şi Tisa şi Ardealul până la Moloh, zona munţilor Bihorului (izvoarele „SOMEŞ” Cald). Burebista reuneşte cele 200 de triburi ramane şi reface în cea mai mare parte Ramania – Ţara Neilor şi a Neiţelor, având capitalele principale la: Genucla (azi Somova); Argetdava (azi Popeşti-Novaci), Ramidava, azi Rupea; Sarmisegetuza (azi Grădiştea Muncelului). Celebra frază: „tăiaţi viile” face trimitere la „ruguri” la oprirea sacrificiilor umane în noul Stat DaCGet întemeiat la anul 82 (5426 A.F.) de către Ioan 1 – Reunificatorul, ucis mişeleşte de Preda (din Arpad, adică vampir în ebraică), la Cozia, în 5 (ban) mai an 44 (5464 Anul Facerii Omului Nou), din ordinului preotului molohian „DECE-NEU” şi a trădătorilor de Neam şi Ţară Scorilo („rilo” înseamnă duşman) şi Cotiso. Slavă Marelui rege Get Burebista (Ctitorul) care a văzut lumina zilei la „Arge-T-Dava”, în Dava Urieşilor. „Da-Vă” sau „ZEU”.
  – Nu am afirmat că „HOLOCAUST” vine din limba ebraică. Eu v-am explicat cum a fost
  plămădit acest cuvânt. Fonemul „CA” din „HOLO-CA-UST” arată cifrele „31.” Citit destrograd, 31 arată 13, arată „M”. Înlocuim şi obţinem, deloc întâmplător, pentru că nu există o entropie a cuvintelor, nu există „haos”, ci doar o altă ordine: „TU S. MOLOH”. ŞOAH, din ebraică, păstrează cu sfiinţenie numele Zeului ŞAUE pe care Domnia Voastră îl poate afla în Tăbliţa rotundă de la Tărtăria, căsuta 4/D (simbol a lui Saturn şi Marte), Casă a Morţii. Ritualic, în numele lui Moloh (Saturn) au fost ucişi 6 milioane de evrei, oameni nevinovaţi, consideraţi de nişte ucigaşi că aceşti evrei nu mai credeau în EL, că e emancipaseră şi deveniseră … atei.
  Cât priveşte povaţa Domniei Voastre, ea arată lumii întregi iritarea, frica şi lipsa de respect în formula de adresare. Tot ce pot spune Domjniei Voastre este că trăim în secolul XXI, secolul marilor prefaceri ale Pământului şi ale Omului, secol (veac) în care, în general, RELIGIA va ţine negreşit pasul cu Timpul iar, în particular, RELIGIA (GAI & LER, adică FiuL & Muica) trebuie să reflecte cu fidelitate caracterul neamului pe care-l slujeşte şi îl apără, trebuie să se identifice până la amănunt cu tradiţiile şi obiceiurile oamenilor pe care, cu milă, îi păstoreşte. Religia şi Preotul nu şed între Om şi Dumnezeu. Preotul şi Religia şed între oameni şi în mintea oamenilor care văd în B-Unul Dumnezeu pe Tatăl lor şi nu un stăpân, boier ori ciocoi. Vă rog să aveţi în vedere că Dumnezeu este Tatăl Nostru! Dumnezeu nu este stâpânul Omului, căci omul nu este animal! Noi, Fiii şi Fiicele B-Unului Dumnezeu nu sântem robii, sclavii, sau şerbii, Divinităţii ci nepreţuitele Sale Creaţii. Lumea a fost Creată prin Cuvânt, lumea nu a fost creată cu bâta!
  – Aţi scris: „Adevăratul Dumnezeu”. Am pătruns credinţa în „Adevăratul Dumnezeu” şi
  am aflat că „A-D” este radicalul numelui Divinităţii Supreme la babilonieni: „AD-AD”, (CAPUL) nume care îl identifică pe ANUL, CERIU, MUNTEANU. Fonemul „AD” arată pe c.n.l. 14/N, arată Mează-Noapte, arată DACIA care se oglindeşte sub URSA.
  Consideraţi acest mesaj ca fiind ultimul din câte am scris până acum, mesaje semnate „Roscoban”, un nume pe care Domnia Voastră va trebui să-l identifice în mitologia românească pentru afla cui anume v-aţi adresat … aşa cum v-aţi adresat.
  La rândul Meu, vă doresc din tot sufletul meu de rumân „La Mulţi Ani” expresie rumânească pe care o las Domniei Voastre ca să o înţeleagă.
  Ca să cugeţi în casa cu geţi!

  Apreciază

  • Voi ortodocsi macar cal ati cunoscut pe Dumnezeu nu iati multumit si nici nu lati proslavit ca dumnezeu si inima voastra fara pricepere sa antunecat deaceia slujiti pentru bani domnul Isus a spus ca fara plata ati primit si fara plata sa dati iar voi santet numa cu ghandul la bani si cautati sa va adunati comori pe pamant Domnu sa aiba mila de voi

   Apreciat de 1 persoană

   • alexandru circeie,
    Hai nu mai spune!
    I-ai cunoscut tu pe toti ortodocsii? S-au pe toti preotii ortodocsi?
    Asta e o judecare a aproapelui de cea mai joasa speta.
    Mantuitorul a zis sa nu judecam ca sa nu fim judecati. Voi tocmai asta faceti – judecati. Ba inca si generalizati cu nerusinare.
    Si mai pretindeti ca respectati toate poruncile si va numiti „crestini”.
    Ipocritilor! Nu va e rusine?

    Apreciază

    • De fapt ei,heterodocsi,isi motiveaza caile spirituale dand vina pe pacatul oamenilor.Vedeti ca multi dintre ei sunt departe,cu intelegerea,de invataturile ortodoxe.

     Apreciază

    • sunt nestiutoare si va rog sa imi raspundeti unde scrie de sfintele taine in sfanta biblie pe care noi le tinem si in care credem undeva in biblie domnul isus spune ca iau fost desfiintate llegile sale prin traditiile pe care respectivii evrei le urmau apoi referitiva la ziua de inchinare lasata e oare gresit sa urmezi ce scrie in biblie intu-totul fara traditii si interpretari

     Apreciază

  • tavi vancea

   SA JUDECE!
   Noi aducem slava SFINTEI TREIMI – TATALUI si FIULUI si SFANTULUI DUH.
   Aducem preacinstire MAICII DOMNULUI si cinstire SFINTILOR si INGERILOR.
   Marturisim invatatura Domnului nostru IISUS HRISTOS propovaduita in lume de SFINTII APOSTOLI si revelata SFINTILOR PARINTI de la cele SAPTE SINOADE ECUMENICE si nu numai.
   Marturisim CREZUL ORTODOX NICEO-CONSTATINOPOLITAN al celei UNA SFANTA, APOSTOLEASCA SI SOBORNICEASCA BISERICA.

   Cine nu marturieste cele de mai sus este ANATEMA!

   Apreciază

   • recunosc ca nu am cunostiinte biblice nici istorice.Daca rugaciunea CREZUL recunoscuta la sinodul de la Niceea spune :si marturisesc un botez intru iertarea pacatelor de ce se boteza noul nascut acesta trebuia doar dus la biserica si il marturiseste nasul parinte spiritual acesta nu il educa nu il conduce si nu raspunde de ce va face acel copil stim ca asa este cand sa schimbat felul in care se facr botezul si de unde stim ca asa e corect

    Apreciază

    • farkas maria
     Si cei mici, nou-nascutii, au pacatul stramosesc. Toti oamenii se nasc cu el. Si apoi, Scriptura zice ca nu exista nici un om cu adevarat drept pe pamant. Contrazici scriptura??

     Apreciază

 5. Mare diferenta nu am gasit intre Biblia Cornilescu si cele scrise ca ar fi diferite.Am citit ambele Biblii si sunt aproape identice. .Ceea ce trebuie sa fie important,estecredinta,pocainta ,dragostea de Dumnezeu si aproapelui,si o relatie apropiata cu Dumnezeu .Mai sunt si altele,dar nu asa de importante.Chiar Domnul Isus a spus ca cel mai important este sa-l iubesti pe Dumnezeu si pe aproapele.Restul vin de la sine…Cu respect !

  Apreciază

  • Nicolae Belba,
   Pai daca esti orb, de aia n-ai gasit mare diferenta. Dar si daca ati fi avut Biblia noastra, tot stramb ati fi inteles-o!
   Dar voi nu sunteti in Biserica! De ce discutati cu noi de la egal la egal??!!
   La voi nu exista Duh Sfant, la voi nu exista preotie, la voi nu exista liturghie (nici TRUPUL LUI HRISTOS) si celelalte slujbe. Sunteti cu totul rupti de ierarhia cereasca cu ingeri si sfinti.
   Voi aveti ”biserici” intemeiate de diavolii arhiconi, care va stapanesc!

   Apreciază

   • Nici o traducere nu este perfectă. Am prieteni evrei mesianici, (care cred în Mântuitorul Iisus Hristos), dar Îi spun Numele original, în limba ebraică / aramaică , Yeshua ha MashYah. Ei pretind că Noul Testament a fost scris în limba aramaică, pentru că pe vremea Mântuitorului, și a sfinților Apostoli, în Iudeea se vorbea aramaica. Ce părere aveți ??? Vă mulțumesc.

    Apreciază

    • Ucenicul,
     E adevarat ca nici o traducere nu e perfecta, dar cea a lui Cornilescu e un fals grosolan care schimba intelesul unor pasaje din Scriptura. Asa ceva nu ai voie sa faci, caci cazi sub anatema Sfintilor Apostoli.
     Majoritatea scrierilor din Noul Testament au fost redactate in greaca. Dar, de exemplul Sf Evanghelist Matei, isi scrie evanghelia prima data in aramaica, iar in preajma anului 65 o rescrie in greaca, limba culta a bazinului Mediteranei. Sf Ap. Marcu a scris in greaca alexandrina combinata cu elemente aramaice si latinesti. Sf Ap si Evanghelist Luca a scris numai in greaca. Sf Ap Ioan scrie in greaca, caci scrie pt crestinii din Asia Mica, elenizata.

     Dar noi, ortodocsii, chiar daca avem ceva inexactitati de traducere in Bibliile noastre, cunoastem adevarul evanghelic esential din Sfanta Traditie, pe care protestantii au exclus-o.

     Apreciază

 6. Domnul Isus sa te facă sa Il cunosti cu adevărat , pocăiește in oricare religie ești și slujește lui Dumnezeu cu adevărat , nu scoate paiul din ochiul fratelui tău ,când tu stai cu bârna in al tău ! Domnul sa te cerceteze și sa îți ajute sa te lumineze Amin

  Apreciază

  • Marco
   Navaliti toti apostatii si ereticii pe aici sa ne invatati pe noi ortodocsii despre Dumnezeu… Despre care „dumnezeu”? Al vostru? Inventat dupa mintea dracilor arhiconi? Voi va inchinati cui nu stiti. Noi ne inchinam cui stim!
   Noi nu avem o religie, ci o credinta revelata – Ortodoxia!
   Daca ati avea putina minte, daca dracii v-ar lasa, ati intelege ca nu exista alta Biserica in afara celei Ortodoxe!
   Puteti sa va creati voi tot felul de adunari pe care sa le numiti „biserici”, puteti sa aveti pretentia ca detineti adevarul, dar degeaba. Nici nebunii nu cred ca sunt nebuni. Asa si voi: nu credeti ca sunteti eretici.
   Nu poate exista decat o Biserica, cu o singura structura ierarhica pamanteasca. Duhul Sfant nu se imparte pe mai multe bisericute. Nu pot oamenii crea Biserici! Nu exista decat UNA, care a fost si este – Biserica Ortodoxa!
   Ce sa ne invatati voi pe noi??!
   Nu aveti ce! Noi avem credinta revelata. Voi aveti o credinta inventata.
   Sa va lumineze Dumnezeul cel adevarat sa vedeti Adevarul si unde este Biserica!

   Apreciază

   • M-am intalnit cu acest articol pe internet si am citit o parte din el. Dupa acea am coborat la partea comentariilor in care ma steptam la cuvinte pline de ura, mandrie si aroganta.

    Ohh si nu am fost dezamagit, acelora care iti dau dreptate ii tratezi cu respect si va adulati uni pe alti dar cand apare cinveva cu o idee diferita iti pierzi rabdarea si ti se umple gura cu fiere si arunci asupra los hule si acuzati falice.

    Unde? te intreb unde este rabdarea, unde este dragoste pentru aproapele tau? Unde este dragostea pe care o propovaduieste Domnul Isus Hristos.

    Atunci cand cineva iti pune in fata niste idei diferite nu stai sa te gandesti sa raspunzi prin invataturi biblice si prin dragoste, arunci asupra lui judecata divina, oare nu faci si tu acelasi luctu cu afrimatiile tale? Deti tu adevarul? Este credinta ta adevarul? nu scrie oare in Biblie ca Isus este Adevarul, Calea si Viata? Ai inteles tu oare pe Isus mai bien ca oricare dintre noi? De ce atuncea vorbesti cu atata ura? Oare nu din prisosul inimi vorbeste gura?

    Pocaiestete si invata pe ceilalti ce insemna pocainta si atuncea vei incepe sa intelegi mesajul Lui Isus. Si atunce mesajul tau va fi de unitate va fi o chemare la intelegere.

    Apreciază

    • Nimeni – asta e un alt nume cu care se prezinta diavolul.

     Acuzatii… cum ai zis?? In tot ce am scris aici am scris adevarul!
     Poate ca eu nu sunt smerit, dar chiar si asa am spus adevarul.
     Reciteste cu atentie toate raspunsurile mele si cauta sa vezi, (cu rugaciune sincera la Dumnezeu) daca nu cumva am dreptate.
     Voi nu sunteti in Biserica, nu aveti Duhul Sfant si invatatorul vostru e diavolul! De ce? Pentru ca denaturati adevarul! Intelegeti si invatati dupa mintea voastra.
     Fiecare protestant e un mic papa. Fiecare se crede infailibil in ceea ce crede. Sunt aberatii doctrinele voastre. INTOARCETI-VA LA ADEVAR, LA ORTODOXIE!
     Nu va mai aratati jigniti de criticile dure, ca niste muieri sensibile, ci luati aminte la ce spunem noi pe aici! Botezati-va ORTODOX, cu botez canonic, dupa randuiala Bisericii! Credeti in Maica Domnului si in Sfinti si in Ingeri. Acceptati traditia Bisericii! Pomeniti-va mortii, caci mare plata are de la Dumnezeu cel ce-si pomeneste mortii! Spovediti-va si impartasiti-va la preoti ortodocsi! Urmati sfintilor, nu mintilor voastre ratacite de diavoli!

     Apreciază

    • Am trimis un comentariu la acest articol. Nu l-ati postat… pot sa stiu de ce? Eu m-am abonat la blogul dumneavoastră…
     Marius Lucan

     Apreciază

    • Marius Gabriel Lucan
     Faptul ca te-ai abonat nu inseamna ca trebuie sa aprob toate aberatiile neortoxe.
     Daca te uiti la titlu blogului vei vedea ca scrie Ortodoxie.
     Blogul asta informeaza in special ortodocsii, iar in secundar pe toti ceilalti care vor sa cunoasca adevarul.
     Nu stiu de ce te-ai abonat daca nu crezi in Adevarul Ortodox.
     Iti raspund si la primul comentariu, dar sper sa nu continui la nesfarsit cu parerile personale si eretice in acelasi timp. Te poti limita si doar la a citi.

     Apreciază

  • Se scrie , Domnul Iisus HRISTOS in Adevar si nu in minciuna voastra a celor strambi care nu vreti a Accepta ADEVARUL SI LUMINA SFANTA CARE DE 2000 de ani si coboara ca Marturie nemincinoasa la Ierusalim de Sfanta Inviere numai in Biserica Orthodoxa spre a va intoarce in Adevar .
   Insa dracu ucigal ar Crucea va tine in mrejele lui si slujiti astfel intunericul.
   Dreapta Credinta este ORTHODOXIA si nu este o religie ci este VIATA, CALE SI ADEVAR .
   Biblia Adevarata este a lui BOR sub traducerea lui PS Bartolomeu Anania editiile aparute si sub binecuvantarea lui Teoctist.
   Insa pentru ca au schimbat de la 1600 traducerea aratata pe tagma jidovilor din 666 in 660 asta este alta discutie… prin asta aratandu se lucrarea vicleana a potrivnicului Crucii si a slugilor sale , slugi ale intunericului.
   Iubiti Lumina ca sa fiti Fii ai LUMINEI si nu fii ai intunericului , spune Sfantul Apostol Pavel
   Si Adevarul Curat nu a fost cenzurat sau schimbat din Apocalipsa Sfantului Ioan , unde 666 este aratat ca fiind semnul fiarei.
   ….
   Multi lupi in piei de oaie insa dupa roade se cunosc .
   Si Cuvantul Aratat este roada si odraslirea fiecaruia , de a fi a lui HRISTOS sau sluga la tatal minciunii.

   Apreciază

  • Striga ma dracii din tine ca nu vrai sa ti marturisesti Botezul Orthodox dat prin nume …te inchini la idoli ca pe astia stii sa ii marturisesti .
   Daca ai fi marturisit numele de crestin orthodox poate nu ti luai osanda insa NEMARTURISIND ADEVARUL singur iti iei osanda .

   Apreciază

  • Marius Gabriel Lucan pe August 27, 2017 la 11:50
   Comentariul tău așteaptă moderare.
   Precizări:
   – Parintele Cleopa nu a priceput termenul de APOCRIFE = neinspirate, cărți care nu au caracter sacru precum Sfintele Scripturi, altfel n-ar mai fi vorbit aberații. Faptul că ”BIBLIA” Ortodoxă are și apocrifele incluse, este o rușine nu o cinste (înainte de a mă anatemiza, studiați tematica)
   – Dorințele lui Cornilescu nu trebuie respinse doar pentru că a fost înclinat spre simplitate, să nu uităm că Domnul Christos s-a născut într-o iesle, într-un sat, a trăit smerit, fiind răstignit pe o cruce. Uneori noi complicăm lucrurile rătăcind și încurcându-i și pe alții.
   – Ca o curiozitate Biblică, Mântuitorul a fost botezat la maturitate (aproape 30 de ani) Ioan Botezatorul boteza adulti care isi marturiseau pacatele (fara nasi), aceasta fiind si practica Bisericii Primare. Mai tarziu, asa zisa presupunere (ca sigur or fi fost botezati si copii) a devenit dogma, inlocuind practica principala, botezul adultilor – merita studiat subiectul…
   – Cat despre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, scoaterea acestei formule din liturghie a fost bazata in gandirea lui Cornilescu, nu pe invataturile sectare ci pe lipsa suportului Scriptural…
   Închei cu un verset biblic din traducerea BOR
   Matei 22:29 „Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.”
   Rătăcirea Creștină are loc tocmai în cadrul ignoranței și ignorării Scripturilor și nicidecum al simplității „sectare”.

   Apreciază

   • Marius Gabriel Lucan
    In primul rand ca nu l-am gasit pe cel de pe 27 august cand zici ca l-ai scris. Nu stiu de ce.
    Apoi sa raspund…
    1 – Nu parintele Cleopa isi spune parerea, ci Biserica prin el.
    Cartile Vechiului si Noului Testament sunt stabilite si aprobate prin canoanele Sinoadelor Ecumenice. Adica tot ortodocsii, adica Sfintii Parinti au stabilit care sunt reale si care nu. Cele 14 carti aprocrife de la sfarstitul Noului Testament au fost lasate ca „bune de citit” tot de Sfintii Parintii. Faptul ca scrii „Biblia” in ghilimele este o jignire la adresa Bisericii Ortodoxe.

    2 – Cornilescu nu avea nici o autoritate sa simplifice nimic. Trebuia sa traduca din original, asa cum era. Dar el, fiind apostat, a vrut sa indreptateasca unele idei protestante.

    3 – In privinta botezului – Sf Ioan Botezatorul boteza cu botezul pocaintei. Ce facea el nu era un botez mantuitor. Era doar o preinchipuire a adevaratului Botez care a fost instituit de Mantuitorul. Despre botezul copiiilor si rolul nasilor se poate studia invatatura ortodoxa. Faptul ca nu cunosti importanta si rolul Botezului o dovedeste si punerea in discutie a varstei la care se poate administra aceasta Sf Taina.
    Nu conteaza parerea dumitale personala, ci a a Bisericii. Dumneata esti doar un om care interpretezi dupa o minte neortodoxa si neinduhovnicita, in timp ce Biserica, prin Sfintii ei, a hotarat in concordanta cu voia lui Dumnezeu.

    4 – Sfanta Liturghie nu se bazeaza doar pe Biblie, ci pe intreaga invatatura a Bisericii. Nu tot ce a zis sau facut Iisus Hristos a fost scris in Biblie. Iar Cornilescu nu avea dreptul si nici autoritatea sa modifice Sfanta Liturghie!

    5 – De ratacit va rataciti voi, neintelegand Scripturile! „Simplitatea sectara” nu e simplitate, ci e lipsa de Duh, e erezie si inspiratie demonica!

    Apreciază

    • Domnule Daniel,Daca nu l-ati gasit cum de ati raspuns punctual la el??? 😂😂😂Iar daca l-ati gasit, de ce nu l-ati publicat?Apare doar raspunsul dumneavoastra la obiectiile mele.Nu stiu ce varsta aveti, dar va comportati ca la 16 ani…Oricum, tot Biblia spune ca „Tatăl minciunii este diavolul” iar cei  e mint sunt fii lui…Pace!

     Apreciază

    • Dupa cum ai vazut, am aprobat si am raspuns unui comentariu mai lung pe care l-ai repostat pe 31 august, cu tot cu mesajul referitor la moderare (prima data il pusesei pe 27 august). Nu stiu de ce nu l-am vazut atunci.
     Asa ca, nu mai ma acuza de minciuni!
     Daca si Biblia o interpretezi dupa aceeasi logica cu care ma critici pe mine… e clar de ce nu intelegi mare lucru.
     Oricum, comentariul e plin de erezii si l-am aprobat si am raspuns doar ca sa arat bunavointa.

     Apreciază

    • Mai , preasfinte danielvla – Ia-ti capre …cu traducerile tale intelepte ale lui ONAIA al tau cu traducerea lui si alti mari ,,intelectuali„ de doi lei …ca ortodoxia ta este plina de preacurvari Popi , hulpavi / avari …jeguri umane . Daca erau unu – doi -zece as mai fi inghitit ….dar ,,fraierul„ de Cornilescu pe care-l denaturezi tu …a tradus atat de prost , incat invataturile sale n-au reusit sa produca nici a mia parte de popi de ultima speta , precum ortodoxia ta ! Imi face greata ,,trucajul ortodox„ . Daca ma voi crestina ….in nici un caz nu m-as face ortodox. Am devenit alergic la ce vad…! Fanatici perversi !

     Apreciază

    • Romeo
     Daca nu esti crestin e foarte rau. Daca vrei sa te faci altceva decat ortodox, n-o sa fii cu adevarat crestin si vei face o alegere fatala. Dar, na… ce sa faca dracii, daca nu sa-ti prezinte raul provocat de ei la ortodocsi, ca sa te indeparteze…

     Apreciază

    • Copilu.
     Nici macar nu stii ce inseamna BOTEZ.Te intreb eu care nu sunt asa scolit ca matale cum poti face un legamant cand tu esti un sugar?Chestia cu sectare e deja expirata.Numai dupa ce ii pupi poalele lui Arsenie Boca devii un adevarat Ortodox.Tine-o tot asa neratacitule.Nici macar nu intelegi prea multe frustratilor ,tu si inteligenta care a scris articolul de mai sus.Daca tot o da atata cu biblia sa aprofundeze putin:1 Timotei 2: 11-14
     Femeia să se înveţe în linişte, cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc femeii nici să înveţe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniştită. Căci Adam a fost zidit întâi, apoi Eva. Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia, amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de poruncă.

     Numai bine.

     Nicu

     Apreciază

 7. Precizări:
  – Parintele Cleopa nu a priceput termenul de APOCRIFE = neinspirate, cărți care nu au caracter sacru precum Sfintele Scripturi, altfel n-ar mai fi vorbit aberații. Faptul că ”BIBLIA” Ortodoxă are și apocrifele incluse, este o rușine nu o cinste (înainte de a mă anatemiza, studiați tematica)
  – Dorințele lui Cornilescu nu trebuie respinse doar pentru că a fost înclinat spre simplitate, să nu uităm că Domnul Christos s-a născut într-o iesle, într-un sat, a trăit smerit, fiind răstignit pe o cruce. Uneori noi complicăm lucrurile rătăcind și încurcându-i și pe alții.
  – Ca o curiozitate Biblică, Mântuitorul a fost botezat la maturitate (aproape 30 de ani) Ioan Botezatorul boteza adulti care isi marturiseau pacatele (fara nasi), aceasta fiind si practica Bisericii Primare. Mai tarziu, asa zisa presupunere (ca sigur or fi fost botezati si copii) a devenit dogma, inlocuind practica principala, botezul adultilor – merita studiat subiectul…
  – Cat despre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, scoaterea acestei formule din liturghie a fost bazata in gandirea lui Cornilescu, nu pe invataturile sectare ci pe lipsa suportului Scriptural…
  Închei cu un verset biblic din traducerea BOR
  Matei 22:29  „Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” 
  Rătăcirea Creștină are loc tocmai în cadrul ignoranței și ignorării Scripturilor și nicidecum al simplității „sectare”.

  Apreciat de 1 persoană

  • Sau credeti cumva,ca Dzeu.este ortodox?,nicidecum,unii dintre d.voastra aveti o mandrie demonica,si credeti in mod gresit ca Dzeu nu iubeste si pe ceilalti oameni.El sa va dea lumina Adevarului.Amin.

   Apreciază

  • Adrian Talos
   Iisus Hristos este Ortodox, caci crede drept in Tatal, crede drept despre El insusi si despre Duhul Sfant. Este Capul Bisericii Sale, in care voi NU sunteti si in care nu credeti.
   DE UNDE reiese ca eu cred ca Dumnezeu nu iubeste pe toti oamenii?!!!
   Ii iubeste pe toti si le da tuturor sanse nenumarate sa vina la Adevar, dar daca omul incapatanat nu vrea, nu-l obliga. Fiecare isi alege Raiul sau iadul.
   Voi credeti stramb si daca nu veniti la Adevar si in Biserica, prin Botez, nu veti avea partea de/cu Hristos.
   Veniti in adevarata Lui Biserica, cea Ortodoxa!

   Apreciază

   • Frate…mereu ma amuza incăpățânarea voastră înrădăcinata! Cine a spus ca Domnul Iisus a fost ortodox? Bai fraților terminați cu astfel de prostii…
    Ne dam cu presupusul fiecare…mai bine deschide-ti Biblia (oricare versiune, numai citiți!) si terminati cu astfel de prostii! Si altii cred in Sfânta Treime, si altii se închina Lui si Ii cunosc autoritatea asupra Bisericii (a se intelege Biserica – o comunitate spirituală formată din credincioșii Sai, nu o confesiune sau o religie)…in plus altii nu pup mortăciuni nici nu o venerează pe Fecioara Maria pt ca nu a spus nicăieri nici Fiul, nici Tatal, nici Duhul Sfânt, nici un alt apostol (in Biblie) sa facem asta. Serios, zice unul ,,sfant” sa ne sinucidem toți ca ajungem in Rai si gata…sa vezi ce încep oamenii sa creadă toate prostiile. Fecioara Maria a fost o sfanta, e demnă de apreciat’, dar nu începem acum sa facem rugăciuni catre ea si sa o punem alături de Divinitate. UNDE VEDEȚI VOI IDEEA ASTA IN TOATA SCRIPTURA? SFÂNTUL APOSTOL PAVEL CHIAR A FOST UN SFÂNT IAR UNII AU VRUT SA SE ÎNCHINE ÎNAINTEA LUI SI AU CREZUT CA ESTE UN ZEU, INSA EL A SPUS CA ESTE OM SI CA DUMNEZEU MERITA INCHINAREA.
    De ar fii ca voi, ar trebui sa ma închin la toți sfintii care au trait înaintea erei noastre. Mai bine uitați-va fiecare in Biblia pe care o are in casa, citiți-o si vedeți care e adevarul si unde va aflați…cât din ce faceti este conform Bibliei si cât este învățătura dictata de nu mai stiu ce ,,luminat” despre viata căruia nu știți prea multe si nici dacă a trăit sfințenia asa cum se spune despre el.
    Acum o sa-mi ziceți ca ideea ,,sola Scriptura” e nasoala…sincer…daca însuși Cuvântul Lui este incomplet si are nevoie de idei născocite de asa zisi sfinti ( un adevărat sfant te învață ce te învață Dumnezeu adica ceva conform Cuvântului Lui, altfel nu e sfant, e doar unul care s-a gandit sa mai adauge ceva dogme la ce e scris in Biblie cu intenții bune, insa fara însuflețirea divina).
    Daca voi insa credeți ca ce a au scris oamenii sub influența Lui mai trebuie rectificat si completat cu alte dogme si principii care pur si simplu sunt păgâne si nu au pic de concordanța cu Biblia, atunci…mergeți asa cum credeti. Unora nici Dumnezeu nu le mai face nimic, ci ii lasa in ,,voia pornirii inimii lor”. NU INSISTA DUMNEZEU SA DESCHIDEȚI BIBLIA SI SA LĂSAȚI CE SPUNE PREOTUL, EL DOAR AȘTEAPTĂ CA CINEVA SA CAUTE ADEVARUL IN CUVÂNTUL SAU NU IN ÎNVĂȚĂTURA OMULUI. AȘTEAPTĂ….AȘTEAPTĂ….AȘTEAPTĂ…APOI TRIMITE O SUFERINȚA, O PAGUBA, O DURERE TRUPEASCA IN SPERANȚA CA OMUL SA SE TREZASCA SI SA TERMINE CU ATATA AROGANTA SI ,,BĂTUT IN PIEPT” CA EL E ORTODOX, CATOLIC, NEOPROTESTANT SAU MAI STIU EU CE.

    Am o ultima ideea apoi o întrebare.
    Dumnezeu ne-a chemat la sfințire nu la o religie…daca tu crezi ca e bine ce faci conform Scripturii….mergi asa, insa trăiește sfintirea, iar daca vezi ca nu reusesti ( si sigur nu) atunci roagă-te Lui si citește Scriptura…vei vedea cum vei intelege multe si vei identifica multe greseli in fiecare religie in parte. Deci, religia e zero…conteaza viata ta. Nu te va întreba la Judecata : ,,Ai fost ortodox sau nu?”
    Ci fiecare va fi judecat pt faptele lui pe care le.a făcut cât timp a trait fizic pe aceasta lume (2Corinteni 5:10).

    CUM NE VOM INTELEGE SUS IN CER TOTI DE RELIGII DIFERITE DACA AICI JOS NE CERTAM CA NISTE COPII SI FIECARE ISI ARE RELIGIA LUI????

    Apreciază

   • Raspuns pt „nu eu”

    Ca sa nu spuneti iar ca sunt arogant, o sa incerc un raspuns pt cei ca dumneata, desi precizez inca o data, ca nu veti putea intelege, caci sunteti ametiti de duhurile satanice care v-au inspirat credintele voastre gresite.

    Ar fi trebuit sa precizezi ce esti; penticostal, adventist, evanghelist, baptist.

    Ortodoxia inseamna dreapta credinta. Orto – drept, doxos – credinta, invatatura in limba greaca. Din moment ce Iisus Hristos cunoaste adevarul, caci El insusi este Adevarul, evident ca e ortodox, caci crede drept, corect si tot ce i-a invatat pe oameni este in sens ortodox.
    Ca mai apoi au venit unii ca voi sa denatureze adevarul, asta nu schimba cu nimic caracterul drept al invataturii lui Hristos.

    Obsesia voastra cu cititul numai al Bibliei, desi si noi citim si dam interpretarea corecta a Bisericii, nu cum faceti voi intelegand-o in mii de feluri, este pur si simplu ridicola.
    E ridicol sa crezi ca intr-o carte, indiferent cat de multe pagini ar avea, se poate cuprinde toata invatatura despre viata, despre ce trebuie sa faca oamenii in amanunt, despre lumea vazuta si cea nevazuta etc.
    Spre exemplu in Biblie nu se spune prea multe despre ordinea cereasca, a ingerilor, despre numele capeteniilor ceresti. Noi, ortodocsii, avem descoperirile Sfantului Dionisie Areopagitul, care ne dezvaluie, cat a permis Dumnezeu despre acestea.
    Sau… in Biblie nu s-a pastrat (nici nu avea cum) experienta de aproape doua milenii a Bisericii prin sfintii ei. Voi (protestantii si neoprotestantii) nu cunoasteti mai nimic din lupta sfintilor, din experientele lor ascetice, din luptele impotriva duhurilor rautatii, nu le pastrati numele (pt ca nu aveti legatura cu adevarata Biserica), nu stiti nimic despre ei, nu-i cunoasteti. Ce fel de Biserica e aia care nu stie mai nimic despre sfintii din trecut?
    Si sunt multe alte aspecte pe care Biblia nu le cuprinde.

    Voi nu credeti corect in Sfanta Treime si ca urmare nu va inchinati la Dumnezeul celui caruia ne inchinam noi.

    Despre care autoritate a Bisericii vorbesti? Care comunitate a Bisericii? Vrei sa spui ca Biserica e ceva abstract? Nicidecum. Biserica e o realitate. Biserica e o institutie divino-umana. Capul ei e Hristos. Exista Biserica Biruitoare, din cer si Biserica Luptatoarea, de pe pamant, pe care o formeaza credinsiosii ce cred DREPT despre dumnezeire si care are o ierarhie formata din episcopi (care pot si mitropoliti sau patriarhi), preoti si diaconi. monahi si mireni (adica totalitatea credinciosilor ortodocsi).
    Biserica Luptatoare = Biserica Ortodoxa. La randul ei Biserica Ortodoxa se compune din Biserici Ortodoxe Locale (B. O. Română, Bulgara, Rusa, Sarba, a Constatinopolului, Georgiana, a Antiohiei, a Ierusalimului, a Alexandriei, a Greciei, a Ciprului si alte cateva care nu au statut de patriarhii – Finlanda, Cehia si Slovacia, Polonia, a Americii).
    Din care faci parte?
    Daca nu esti in una din acestea NU esti in Biserica.
    Comunitati puteti forma cate vreti, dar ele nu vor fi in veci Biserici, caci nu au continuitate apostolica si nici succesiune harica.
    Biserica nu este doar o institutie sociala, ci este in primul rand o institutie harica. Biserica este doar acolo unde este harul Duhului Sfant transmis prin urmasii Sfintilor apostoli – episcopii.
    Asta nu intelegeti voi, Nu va puteti forma Biserici singuri. Voi nici botezati nu sunteti.

    Despre asa-numitele „mortaciuni”, o denumire blasfemiatoare data de voi trupurilor nestricacioase ale sfintilor citește aici:

    Psalmul 15, 9-10
    „Pentru aceasta s-a veselit inima mea si s-a bucurat limba mea, dar inca si trupul meu se va salaslui intru nadejde.
    Ca nu vei lasa sufletul meu in iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tau sa vada stricaciunea.”

    Despre Maica Domnului iti voi arata ca esti orb:
    Luca 1, 28-29:
    „Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.
    Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? ”

    Salutul arhanghelului Gavriil a fost un fel de inchinaciune catre Fecioara Maria, caci altfel nu s-ar fi mirat de aceasta.
    Si iar:

    Luca 1, 46-49
    „Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul.
    Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,
    Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.
    Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui.”

    Deci „iată, de acum mă vor ferici toate neamurile” adica ma vor cinsti, precinsti. Si „mi-a făcut mie mărire Cel Puternic” – adica i-a adus slava insusi Dumnezeu.

    Aceste ar trebui sa fie suficiente pentru a intelege ca Maica Domnului nu este un om oarecare si nici o sfanta oarecare.
    Gandeste-te ca Dumnezeu a avut timp de 9 luni ca templu trupul Fecioarei Maria. Ea nu a fost si nu putea ramane dupa aceea un simplu om.

    Sfantul Apostol Pavel este un mare Sfant, dar nu o poate egala in veci pe Maica Domnului! Nici un sfant nu e mai presus de ea.
    Ea este chiar si mai „cinstita decat heruvimii si mai marita, fara de asemanare, decat serafimii” adica decat puterile ingeresti.

    DA, trebuie sa-i cinstim si pe toti sfintii Vechiului Testament!

    Despre Biblie ti-am scris si mai sus. E o aberatie acea sola Scriptura a voastra. Asta desi, majoritatea temeiurilor celor ce se fac in cultul ortodox se afla in Sfanta Scriptura.

    Sfintii nu rectifica Biblia! E o alta aberatie ce ai zis. Ca nu au concordanta cu Biblia, asta o zici din capul tau, fara sa cunosti invataturile Sfintilor Parinti.
    Noi nu ne batem cu pumnul in piept ca suntem ortodocsi, ci pur si simplu afirmam adevarul credintei noastre (neavand nici un merit ca suntem in dreapta credinta).

    Ortodoxia e credinta revelata, nu religie. Mai bine da-ti sfaturi tie si vezi in ce greseli si hule cumplite te afli si vino la drepata credinta.

    Da, oameni vor fi judecati dupa faptele lor, dar si pt ce au crezut si pt minciunile pe care le-au raspandit despre Dumnezeu si Biserica Sa. Poate ai auzit de vamile vazduhului, adica cercetarile demonilor la iesirea sufletului din trup. Iata vama a 19-a:

    „(Vama a nouasprezecea) Am ajuns apoi la vama ereziilor, a mincinoaselor cugetari asupra adevaratei religii ortodoxe, a lepadarii de dreapta credinta ortodoxa, a hulirilor si blasfemiilor. Acolo se intreaba gandurile necuvenite si socotinta stramba fata de dreapta credinta crestineasca, departarile de dreptcredincioasa marturisire a adevaratei credinte, neindeplinirea fagaduintelor si indatoririlor crestinesti, indoirea in credinta, hulele asupra sfinteniei si altele asemenea acestora. Acea vama am trecut-o fara de cercetare, pentru ca in viata avand si pazind dreapta credinta, nu m-am aflat vinovata. Si asa de acolo am mers inainte, apropiindu-ne de portile cerului.”
    Din cartea „Vamile vazduhului” – scrisa in secolul X (dupa anul 900).

    Despre intrebarea de la final… nu pot sa spun ca mai stupida intrebare nu am vazut.
    Avand in vedere ca cei care nu cred drept despre Dumnezeu (dintre cei ce isi zic crestini) nu cred in acelasi Dumnezeu ca ortodocsii, la fel e si situatia celor de alte religii (paganii), dupa cum zice Psalmul 95, 5: (Biblia de la 1688):
    „Toti dumnezeii limbilor sunt dimoni.”

    Deci cum vor putea ajunge in Cer cei care cred in demoni (paganii) sau cei care au credinte inspirate de demoni (voi, ereticii)???

    Apreciază

    • Prietene ai scris un roman crezând ca spui multe dar de fapt un singur lucru : ca eu sunt erotic si tu drept credincios al Lui. Bravo! Felicitări…sa.ti faca statuie si sa te venereze ca si tu esti un sfânt si un înțelept fara masura. Spui despre unii care se roagă Lui si despre unul care atunci cand se ,,pocăiește” la ,,eretici” si viata lui este schimbată…despre un astfel de om tu spui ca e eretic si ca se duce in iad. Bravo…esti deștept tare! Omul nu mai fura, nu mai curvestr, nu mai blestema pe Dumnezeu dupa ce ajunge intr.o astfel de ,,secta” si dupa ce citește Biblie si voi (in căzul de fata -tu) Spuneti/spui ca un astfel de om nu are treaba cu dreapta voastră credinta si ca automat cerul e pentru voi exclusiv. Toți sunt eretici, toți sunt nebuni si îndrăciți pt ca nu au insigna de ”ortodox”. Doamne câta orbire si prostie!
     Din curiozitate am urmărit ecuația ta…si la um moment dat am fost de acord cu multe pana acolo cand ai pus egal intre Biserica luptătoare si Biserica Ortodoxa.

     DACA PT MINTEA TA A LUPTA CU DEMONII ÎNSEAMNĂ SA TE DUCI IN CARCIUME SI SA TE ÎMBEȚI, SA TE HRĂNEȘTI CU PORNOGRAFIE, SA TR MASTURBEZI, SA TRAIESTI CU PRIETENA ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE SI DUPA SA APRINZI LUMÂNĂRI LA BISERICA SI SA ZICI CA ESTI BINE…BRAVO…ESTI BINE…LUPTA.TE IN COMTINUARE! ASTFE DE DREPT CREDINCIOS AM FOST SI EU INTR.UN FEL SI NUMAI LUPTĂTOR NU AM FOST. ASTFEL DE LUPTĂTOR SUNT CAM TOTI DESPRE CARE TU SPUI CA VOR AJUNGE IN RAI! Bravo! Esti bun tare!
     Închina.te cui vrei, pupa pe cine vrei si lupta.te in ritmul in care voi asa învingeți duhurile si demonii – cu paharul in mâna, cu femeia semidezbrăcata pe care o țineți de mâna, cu înjurături, furt, minciuna si multe altele. Ar trebui sa vezi câți s.au scârbit de atata teorie împrăștiată de ,,credința dreapta” care scoate pe banda rulantă oameni atat de strâmbi si străini de Dumnezeu, ba chiar si preoți la fel de săraci in ce privește sfințirea vieții lor. Crede-ma ca vorbesc persoane cu mine care sunt scarbite de tot ce vad in jurul lor i. Ce privește marea si falnica, atotștiutoarea si nepătata, unica si desăvârșita voastră credința!

     As aveam multe de comentat…dar mi.am dat seama…nu am cu cine!
     Auzi…imi zice el mie de Psalmul 15 unde Împăratul David prorocea despre Domnul Iisus legat de faptul ca Sufletul Lui (Al Domnului Iisus) nu va fi lăsat de Tatal in Locuința morților ci Il va invia. Acum sigur imi spui ca e o interpretare de a mea. Adu.ti aminte se cate ori scrie in cele patru Evanghelii ca lucrurile s.au intamplat conform unor profeții….in fine. Am alte treburi mai importante decat sa.ti spun tie ca eu ma închin Lui ci nu Satanei si ca drept dovada El ma asculta si in plus imi schimba si viata si ma ajuta sa nu mai cad ci sa.mi trăiesc viata in sfințenie…creare un demon nu te.ar ajuta! Dar, na…asta e mentalitatea voastră!

     Frate…as putea sa.ti zic multe…insa spune un verset asa :,,e timpul cand cei înțelepți trebuie sa taca!”

     Apreciază

    • Ti-am spus multe in speranta ca vei intelege ceva, bai cap patrat.
     Eu nu sunt frate cu tine, ereticule, apostat si blasfemiator de sfinti!
     Te-ai apucat sa judeci pe toti ortodocsii. Ii cunosti tu pe toti.
     Implinitorule al poruncilor dracilor arhiconi.
     Se mantuieste cine vrea cu adevarat, nu cine se cuvioseste la eretici.
     Zapacitule, de aia te-au lasat dracii curviei, injuraturilor, furtului si ce mai faceai inainte, ca te-au luat in primire demonii arhiconi, mult mai subtili si mult mai periculosi. Ar fi trebuit sa lupti cu ei din Ortodoxie.
     In afara Bisericii nu este mantuire! Si tu nu esti in Biserica, apostatule.
     Vino-ti in fire, tradatorule, care te-ai dus la „pocaiti”, pt ca n-ai cunoscut cu adevarat Ortodoxia. Intoarce-te cat mai ai timp.
     Psalmul 15 este o profetie in sens mai larg, caci la versetul 3 vorbeste si de „sfintii care sunt pe pamantul Lui”.

     Apreciază

    • Deși am spus ca închei discuția aici, totusi vreau sa Menționez cateva idei.
     1. Nu conteaza religia pe care (nu) o am. Mi se par non-sensuri atâtea divizări ale creștinilor, insa ce e tragic este faptul ca toti, fie baptiști, evanhelisti, penticostali, sau mai stiu eu ce, tin mai mult la ceea ce au primit prin înaintașii lor decat la ceea ce e scris in Biblie si destul de evident. Deci nu sunt aici sa influențez pe nimeni sa se convertească la o anumită religie, vreau doar ca oamenii sa nu mai fie manipulați de tot felul de ,,legi” umane ,,sfinte” care nu au pic de legătura cu Biblia (si aici ma refer la orice religie).
     2. Oricât ai încerca sa ma convingi ca diavolul eliberează pe un om, eu tot nu te cred. As fi ipocrit sa o fac! Mai înainte iti spuneam ca eu cred doar ce spune Biblia, si acum sa cred ce spune Sfântul Aghioritul? Cum poti crede ce spune nu stiu cine cand NU RESPECTA CUVINTELE MÂNTUITORULUI?
     Daca Mântuitorul a spus ca ,,Orice împărăției nu se dezbina pe ea insasi (am dat referința biblica mai sus, in mesajul anterior) si ca diavolul, dupa ce DUMNEZEU ,,face curat in inima omului” vine tot cu același demon si pe langa el mai ia altii, CUM SA MAI CRED EU CEEA CE SPUNE SFÂNTUL AGHIORITUL? Tie ti se par cumva a fi in concordanța? Uite dovada ca de cele mai multe ori dați la o parte ceea ce spune Biblia (chiar însuși spusele Mantuitorului) ca sa credeți ceea ce a spus acel sfânt. DE CE? E mai demn de crezare decat Iisus?
     Oricât de sfânt ar fi fost acest parinte (asa cum il numiți voi, deși Părinte e Dumnezeu), pentru mine nu e demn de crezare DECAT atunci cand ceea ce spune are legătura cu spusele Bibliei. Oricât si incerca sa ma convingi ca de fapt acest sfânt a fost de acord cu Iisus, insa el ar fi completat ceva sau orice Argument imi vei aduce nu il voi accepta. E adevărat ca unele miracole (vindecarea bolilor sau altele ) le face foarte bine si diavolul (a se citi pasajele din Exodul in care vrăjitorii Egiptului au reusit sa faca minuni asemănătoare cu ale Dumnezeirii), insa puterea satanica e limitata. Eu vorbeam de o eliberare de sub puterea unui demon, lucru pe care il face doar Dumnezeu conform spuselor Mantuitorului. Nu spun ca tot ce zice acel sfânt Aghioritul este minciuna, pt ca nu-mi permit sa zic asta…spune chestii reale si demne de crezare (nu am citit ce spune el) Insa daca cumva tu vrei sa spui ca un om demonizat e eliberat de către forțele întunericului ca apoi sa il orbească alta forța demonica superioară, ceea ce spui nu are baza biblica!
     Ti-am mai spus, citesc si eu carti dar nu iau totul de bun fara sa analizez. Sunt oameni care au spus multe conform Scripturii insa poate pana la un punct, de unde au aberat.
     IAR PE MINE NU MA DERANJEAZĂ FAPTUL CA CITITI ALTE SCRIERI DIN AFARA BIBLIEI, INSA DE MULTE ORI IMI DAȚI CITATE DIN ACELE SCRIERI SI NU VENIȚI CU ARGUMENTE CLARE DIN BIBLIE. SI ACEASCA PRACTICA DA IMPRESIA (SAU CHIAR CERTIFICA) FAPTUL CA ȘTIȚI MAI MULT CEEA CE SPUN SFINȚII DECAT CE SPUNE DUMNEZEU IN SCRIPTURA. IAR DACA UNUL SE RIDICA SA SPUNA SI EL CA UN SFANT A GHRESIT INTR-O INTERPRETARE A UNEI DOGME SAU INVATATURI SI CA S-A DEPĂRTAT DE SCRIPTURA, VOI SĂRIȚI PE EL SI DACA A-TI AVEA VOIE L-ATI OMORI PT CA SI-A PERMIS SA VIRBEASCA INPOTRIVA UNUI SFANT (CARE PANA LA URMA A FOST SI EL UN OM). Mai bine studiați Biblia si nu mai credeți tot ce se spune si ceea ce ati fost invatati, nu le mai luați pe toate de bune…vedeți, cumva poate sunt lucruri pe care înaintașii noștri pur si simplu nu le-au priceput sau nu au vrut sa le priceapa.

     Încă ceva mai spun. Marcu 4:11 si 12 ,,Vouă va e dat sa cunoașteti taina imparatiei lui Dumnezeu, dar pentru cei de afara totul se face in pilde, Ca uitându-se, sa privească si sa nu vadă, si, auzind, sa nu înțeleagă, ca nu cumva sa se întoarcă si sa fie iertati.” (Traducerea BOR)
     In mare parte, știm cu toti sensul acestor cuvinte ale Mantuitorului…insa vreau sa spun ca daca un om e încăpățânat si nu vrea sa accepte ideea ,,hai sa vad si eu daca asa e sau nu” adica ideea de autoconvingere, acelui om nu i se va revela si nici nu va intelege lucruri noi, ci se va ghida dupa ce au spus altii, din respectul de a nu-i contrazice. O GÂNDIRE TOTAL INUMANA!
     TOTI AVEM ACCES LA INFORMATII, TOT AVEM DREPTUL LA CUNOAȘTERE, TOTI AVEM DREPTUL LA ANALIZA LUCRURILOR, INSA DE CELE MAI MULTE ORI NE SUNT INTERZISE ACESTE DREPTURI INTR-UN MOD INDIRECT DE CĂTRE RELIGIE.
     AUD DES SPUNÂNDU-SE :,,NU CITI SINGUR BIBLIA CA TE RATACESTI!”
     Ghidul dat de Dumnezeu a ajuns sa fie considerat de multi o harta proasta, dupa care multi ajung in Iad.
     Stiu…o sa-mi spuneti acum :,, de ce sunt atâtea religii diferite care au aceeași Biblie?”
     Pentru ca toti o au si nu o deschid, crezând mai mult ceea ce au moștenit de la parintii lor!
     Unii spun ca exista mai multe botezuri si ca cel practicabil azi este cel imediat dupa nașterea ființei umane. Altii zic conform celor spuse de Ap Pavel :,,exista un singur botez, o singura credinta…” si asa cum se deduce clar din Scriptura practica botezul la maturitatea omului atunci cand acesta e capabil sa-si identifice păcatele si sa le marturiseasca.
     Acest lucru este doar unul dintre multe subiecte conflictuale ce fac divizare intre religii.
     Nu am studiat idea asta referitoare la botezul copiilor, insa as vrea (chiar sunt curios ) sa aflu de unde a apărut si ce baze scripturale are.

     In fine…vorbim mult si nu facem mare lucru. Ce este cert este faptul ca OMUL TINDE SA CREADĂ MAI MULT PE OM DECAT PE DUMNEZEU! TINDE SA CONSERVE IDEILE CHIAR DACA SUNT ERONATE SAU INCOMPLETE. OMULUI II E FRICA SA CONTRAZICĂ UN INAINTAS SFANT, DE PARCA L-AR CONTRAZICE PE DUMNEZEU.
     O ASTFEL DE GHANDIRE ESTE EXACT A UNOR VITE CARE SE TIN DUPA INSTINCTUL FOAMEI FARA A REALIZA POSIBILUL PERICOL.

     MA ASTEPTAM CA RELIGIA SA TE FAC LIBER LA A GANDI LIMPEDE SI LINISTIT, NU LA A-TI IMPUNE IDEI NĂSCOCITE DE UNII SAU PARȚIAL CONFIRMATE DE SCRIPTURA. RELIGIA AR TREBUI SA TE AJUTE SA-TI DEZVOLȚI CAPACITATEA DE A GANDI NU DE A FI SUGRUMAT SI DE A FI PURTAT ORECUM O VITA PE DRUMUL PE CARE L-AU BĂTĂTORIT ALTII, FIE EL BUN SAU RAU.
     ERAU UNII CARE NU CREDEAU TOT CE SPUNEA AP PAVEL, CI SE DUCEAU ACASA SI ANALIZAU SPUSELE LUI CU CEEA CE ERA SCRIS IN SCRIPTURI.
     AZI NU SE MAI PRACTICA…PLECAM DIN BISERICI SI CEEA CE AS SPUS PREOTUL SAU CEEA CE E SCRIS INTR-O VECHE CARTE SUNT LITERE DE LEGE…BIBLIA POATE SPUNE MULTE, E ,,INCOMPLETA” , ,,TREBUIA ACTUALIZATA” , ,,GREU DE INTELES” etc.

     Nu mai vorbim nici aici nici pe mail. Atat am avut de spus…
     Nu imi place sa ma cert si nici sa susțin la nesfârșit aceleași idei si sa vad ca o fac degeaba. Cine vrea sa vadă faptul ca suntem ținuți intr-o închisoare a cunoștinței unor sfinți de unde cine scapă ,,se duce in Iad” ( pentru ca si-a permis sa contrazică un sfânt si sa creadă Biblia), poate sa vadă…cine nu vrea…va ramane orb in continoare.

     Vom vedea la Judecata daca Dumnezeu a creat omul sa fie controlat de om sau de Dumnezeu. Vom vedea daca omul avea voie sa citească singur Biblia si sa se roage ,,Doamne ajuta-ma sa o inteleg cum trebuie” sau daca avea nevoie de studii superioare si îndrumare lăsate de Sfinții Părinți.
     Ma tem totusi ca atunci va fi prea târziu pentru multi care s-au încăpățânat azi si au continuat in gândirea lor limitată de religia din care fac parte.
     Vor plange atunci…dar…vor fi regrete tardive! Azi ar fi momentul oportun sa faca ceea ce atunci vor intelege.

     Numai bine! Bun ramas!

     Apreciază

    • Reactionati ca niste copii rasfatati si suparaciosi atunci cand va spune omul adevarul.
     Daca va aratam erorile inseamna ca va dusmanim?!
     Ati face mai bine, fiecare dintre voi sa luati aminte daca nu cumva avem dreptate si sa constientizati ca trebuie sa veniti/reveniti in adevarata Biserica.
     Lasati mandria cu variantele ei (ofensa, orgoliul etc) si faceti ce trebuie pentru sufletele voastre – acceptati Botezul Ortodox, daca v-ati nascut in sectele de orice fel sau acceptati Mirungerea daca ati fost botezati la ortodocsi de mici si ati cazut mai tarziu in inselare.
     Reveniti acasa! Va asteptam!
     Personal, sunt dispus sa ajut pe cei ce isi manifesta dorinta de a deveni/redeveni ORTODOCSI.

     Apreciază

 8. Nici nu mă așteptam să fii unul diferit și să nu te simți atacat. Nu ești prima persoana care începe să mă jignească și să spuna exact ce spui tu….se pare că toți operați după aceeași logică și parcă sunteți îndoctrinați sa înjosiți semenii care nu cred cum credeți voi. Da….îmi amintesc de un prieten care spunea că nu știu ce sfânt de-al vostru va învățat prin scrierile lui sa rupeți orice material pe care îl găsiți ce aparține celor protestanti.
  Așa că nu mă mir de atitudinea ta și de cum vorbești cu mine. Și dacă m-ai considera cel mai mare dusman tot ar trebui sa te comporți frumos cu mine conform celor spuse de Domnul Iisus, daca ai fi așa drept și pe drumul spre Rai.
  Iar mentalitatea asta legata de faptul că diavolul eliberaza pe un om de unele vicii ca să-l robeasca cu altul/ alele mai mari e o gândire lipsită de logica umana, nu mai zic că nici conform Bibliei nu e.
  Ce spunea Domnul? Eliberarea omului de sub dominarea diavolului o face DOAR Dumnezeu , deschide Biblia și citește Marcu 3:23-26 sau in Luca 12 și vei vedea că diavolul nu scoate niciun demon din om, cu niciun scop.
  Tot Domnul Iisus a spus că un om după ce este eliberat (de catre El, de catre Dumnezeu), acel demon iese din ființa umană și dacă omul cade și accepta păcatul din nou, acel demon se întoarce și mai ia cu el alți șapte demoni, nu cum spui tu că scapi de curvie și mai știu eu de ce și te prind alti demoni. Se vede clar că operezi cu o logica proprie ce nu are legătură cu gândirea lui Dumnezeu.
  Citește Marcu 9:38-40 și vei vedea că Insuși Domnul nu a zis :,,cine nu merge după Mine sau după noi ajunge in iad” , insa voi gândiți că dacă cineva nu e ca voi automat chiar daca se roagă tot Lui, pe acel om îl considerați eretic și demonizat.
  In fine…îmi răcesc gura degeaba..se vede cât poti…atât poți…sa jignești și să înjosești si sa crezi că tot ce ști tu e Adevărul Suprem.
  Când o sa vad in Biblie că unii au acordat respect înaintașilor lor atât de mult incat au ajuns să se închine osemintelor lor atunci o sa vin și eu pe Calea Dreapta.

  Eu închiei aici discuția (am dat de blogul tau din cauza unui frate de al tau care crede tot ce scri tu sau alții că tine) și îți spun un singur lucru….traiste cum vrei,…fiecare va raspunde pentru ceea ce face. Poti sa te închini cui vrei tu, sa săruți sfintele oseminte ale oricui, sa crezi că ele te vindecă de boli, sau că Fecioara Maria îți oferă pace sau e Aducătoare de binecuvântare sau mai știu eu ce. Poți crede tot ce vrei…atat tu cât și cei ca tine…nu-mi mai pasa…
  Puteti să faceți tot ce spun Sfinții Părinți care au adormit și tot ce spun cei contemporani, tot ce gândiți voi și tot ce vreti voi sa gândiți. Puteti să nu țineți cont de nimic biblic, e treabă voastră…sincer m-am saturat sa tot primesc astfel de jigniri pentru simplu fapt că nu sunt ca voi deși mă străduiesc să fac așa cum scrie Biblia (traducerea BOR) fara sa țin cont prea mult de ce spun alții. Și noi citim cărți care susțin și explică principii biblice, insa nu cred și nu îmi însușesc dogme care nu au o baza solida in Scriptura ci doar o interpretare subiectivă.
  Ne vom întâlni toti la Judecata…și acolo vom da explicații fiecare pt faptul ca am crezut mai mult ce zic alții sau ceea ce am moștenit de la înaintașii noștri decat ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. Vom da socoteală pt faptul că deși mai sunt muuuulte de schimbat în viețile noastre ghidandu-ne după Biblie, iar noi citim tot felul de prostii care par a fii in concordanță cu Scriptura.

  Numai bine sa ai, sănătate si fericire!

  Apreciază

  • Bun. iarta-ma ca te-am jignit, insa…
   Eu m-am straduit sa scriu si sa intelegi ceva, neascuzand adevarul, acela ca voi nu sunteti in Biserica.
   In primul rand nici nu ai precizat religia pe care o aia, desi nu e greu de depistat ca esti neoprotestant si in al doilea rand ne-ai jignit sfintii si pe Maica Domnului pe care o pui mai prejos decat Sfantul Apostol Pavel.

   Imi pare rau ca iti spun, dar ai/aveti o intelegere cu totul gresita a Bibliei. O intelegere cu totul gresita si limitata despre demoni. Despre sfinti ce sa mai zic.
   Daca ai fi citit de ex ce zice Sfantul Paisie Aghioritul si alti sfinti, ai intelege. De aia vorbeam de experienta sfintilor, deloc de neglijat.
   Sf Paisie Aghioritul, de ex, spunea ca diavolul poate sa si vindece boli. Dar ce boli? Cele pe care le provoaca tot el. Si uite un exemplu concret. Deochiul. Deochiul trece cu descantece – formuli magice/demonice transmise in batrani.
   Diavolii au si ei o ierarhie. Daca o capetenie hotaraste sa inceteze un anumit razboi asupra unui om, pentru a fi luat in primire de alti demoni, acel razboi inceteaza. Nu e o prostie ce zic. Mai intreaba si pe altii. Nu zic de la mine lucrurile pe care le zic.

   Daca ai avea o intelegere logica a textului Scripturii, nu ai vedea asa fara rost Ortodoxia.
   Daca vrei, putem discuta pe mail, punctual anumite subiecte. Fara jigniri, dar si fara a ascunde adevarul.

   Pana atunci iti dau un subiect de meditat. Cum crezi tu ca atatea mii si zeci si sute de mii de sfinti pe care ii are Ortodoxia, care au studiat Scripturile, care stiau psalmii pe de rost, care se
   se rugau necontenit au inteles in acelasi sens ca Biserica? Si au demonstrat adevarul ortodox prin minuni si prin vietile lor? De ce n-au ajuns penticostali, evanghelisti, baptisti etc???

   Apreciază

 9. Deși am spus ca închei discuția aici, totusi vreau sa Menționez cateva idei.
  1. Nu conteaza religia pe care (nu) o am. Mi se par non-sensuri atâtea divizări ale creștinilor, insa ce e tragic este faptul ca toti, fie baptiști, evanhelisti, penticostali, sau mai stiu eu ce, tin mai mult la ceea ce au primit prin înaintașii lor decat la ceea ce e scris in Biblie si destul de evident. Deci nu sunt aici sa influențez pe nimeni sa se convertească la o anumită religie, vreau doar ca oamenii sa nu mai fie manipulați de tot felul de ,,legi” umane ,,sfinte” care nu au pic de legătura cu Biblia (si aici ma refer la orice religie).
  2. Oricât ai încerca sa ma convingi ca diavolul eliberează pe un om, eu tot nu te cred. As fi ipocrit sa o fac! Mai înainte iti spuneam ca eu cred doar ce spune Biblia, si acum sa cred ce spune Sfântul Aghioritul? Cum poti crede ce spune nu stiu cine cand NU RESPECTA CUVINTELE MÂNTUITORULUI?
  Daca Mântuitorul a spus ca ,,Orice împărăției nu se dezbina pe ea insasi (am dat referința biblica mai sus, in mesajul anterior) si ca diavolul, dupa ce DUMNEZEU ,,face curat in inima omului” vine tot cu același demon si pe langa el mai ia altii, CUM SA MAI CRED EU CEEA CE SPUNE SFÂNTUL AGHIORITUL? Tie ti se par cumva a fi in concordanța? Uite dovada ca de cele mai multe ori dați la o parte ceea ce spune Biblia (chiar însuși spusele Mantuitorului) ca sa credeți ceea ce a spus acel sfânt. DE CE? E mai demn de crezare decat Iisus?
  Oricât de sfânt ar fi fost acest parinte (asa cum il numiți voi, deși Părinte e Dumnezeu), pentru mine nu e demn de crezare DECAT atunci cand ceea ce spune are legătura cu spusele Bibliei. Oricât si incerca sa ma convingi ca de fapt acest sfânt a fost de acord cu Iisus, insa el ar fi completat ceva sau orice Argument imi vei aduce nu il voi accepta. E adevărat ca unele miracole (vindecarea bolilor sau altele ) le face foarte bine si diavolul (a se citi pasajele din Exodul in care vrăjitorii Egiptului au reusit sa faca minuni asemănătoare cu ale Dumnezeirii), insa puterea satanica e limitata. Eu vorbeam de o eliberare de sub puterea unui demon, lucru pe care il face doar Dumnezeu conform spuselor Mantuitorului. Nu spun ca tot ce zice acel sfânt Aghioritul este minciuna, pt ca nu-mi permit sa zic asta…spune chestii reale si demne de crezare (nu am citit ce spune el) Insa daca cumva tu vrei sa spui ca un om demonizat e eliberat de către forțele întunericului ca apoi sa il orbească alta forța demonica superioară, ceea ce spui nu are baza biblica!
  Ti-am mai spus, citesc si eu carti dar nu iau totul de bun fara sa analizez. Sunt oameni care au spus multe conform Scripturii insa poate pana la un punct, de unde au aberat.
  IAR PE MINE NU MA DERANJEAZĂ FAPTUL CA CITITI ALTE SCRIERI DIN AFARA BIBLIEI, INSA DE MULTE ORI IMI DAȚI CITATE DIN ACELE SCRIERI SI NU VENIȚI CU ARGUMENTE CLARE DIN BIBLIE. SI ACEASCA PRACTICA DA IMPRESIA (SAU CHIAR CERTIFICA) FAPTUL CA ȘTIȚI MAI MULT CEEA CE SPUN SFINȚII DECAT CE SPUNE DUMNEZEU IN SCRIPTURA. IAR DACA UNUL SE RIDICA SA SPUNA SI EL CA UN SFANT A GHRESIT INTR-O INTERPRETARE A UNEI DOGME SAU INVATATURI SI CA S-A DEPĂRTAT DE SCRIPTURA, VOI SĂRIȚI PE EL SI DACA A-TI AVEA VOIE L-ATI OMORI PT CA SI-A PERMIS SA VIRBEASCA INPOTRIVA UNUI SFANT (CARE PANA LA URMA A FOST SI EL UN OM). Mai bine studiați Biblia si nu mai credeți tot ce se spune si ceea ce ati fost invatati, nu le mai luați pe toate de bune…vedeți, cumva poate sunt lucruri pe care înaintașii noștri pur si simplu nu le-au priceput sau nu au vrut sa le priceapa.

  Încă ceva mai spun. Marcu 4:11 si 12 ,,Vouă va e dat sa cunoașteti taina imparatiei lui Dumnezeu, dar pentru cei de afara totul se face in pilde, Ca uitându-se, sa privească si sa nu vadă, si, auzind, sa nu înțeleagă, ca nu cumva sa se întoarcă si sa fie iertati.” (Traducerea BOR)
  In mare parte, știm cu toti sensul acestor cuvinte ale Mantuitorului…insa vreau sa spun ca daca un om e încăpățânat si nu vrea sa accepte ideea ,,hai sa vad si eu daca asa e sau nu” adica ideea de autoconvingere, acelui om nu i se va revela si nici nu va intelege lucruri noi, ci se va ghida dupa ce au spus altii, din respectul de a nu-i contrazice. O GÂNDIRE TOTAL INUMANA!
  TOTI AVEM ACCES LA INFORMATII, TOT AVEM DREPTUL LA CUNOAȘTERE, TOTI AVEM DREPTUL LA ANALIZA LUCRURILOR, INSA DE CELE MAI MULTE ORI NE SUNT INTERZISE ACESTE DREPTURI INTR-UN MOD INDIRECT DE CĂTRE RELIGIE.
  AUD DES SPUNÂNDU-SE :,,NU CITI SINGUR BIBLIA CA TE RATACESTI!”
  Ghidul dat de Dumnezeu a ajuns sa fie considerat de multi o harta proasta, dupa care multi ajung in Iad.
  Stiu…o sa-mi spuneti acum :,, de ce sunt atâtea religii diferite care au aceeași Biblie?”
  Pentru ca toti o au si nu o deschid, crezând mai mult ceea ce au moștenit de la parintii lor!
  Unii spun ca exista mai multe botezuri si ca cel practicabil azi este cel imediat dupa nașterea ființei umane. Altii zic conform celor spuse de Ap Pavel :,,exista un singur botez, o singura credinta…” si asa cum se deduce clar din Scriptura practica botezul la maturitatea omului atunci cand acesta e capabil sa-si identifice păcatele si sa le marturiseasca.
  Acest lucru este doar unul dintre multe subiecte conflictuale ce fac divizarea religiei.
  Nu am studiat idea asta referitoare la botezul copiilor, insa as vrea (chiar sunt curios ) sa aflu de unde a apărut si ce baze scripturale are.

  In fine…vorbim mult si nu facem mare lucru. Ce este cert este faptul ca OMUL TINDE SA CREADĂ MAI MULT PE OM DECAT PE DUMNEZEU! TINDE SA CONSERVE IDEILE CHIAR DACA SUNT ERONATE SAU INCOMPLETE. OMULUI II E FRICA SA CONTRAZICĂ UN INAINTAS SFANT, DE PARCA L-AR CONTRAZICE PE DUMNEZEU.
  O ASTFEL DE GANDIRE ESTE EXACT A UNOR VITE CARE SE TIN DUPA INSTINCTUL FOAMEI FARA A REALIZA POSIBILUL PERICOL.

  MA ASTEPTAM CA RELIGIA SA TE FAC LIBER LA A GANDI LIMPEDE SI LINISTIT, NU LA A-TI IMPUNE IDEI NĂSCOCITE DE UNII SAU PARȚIAL CONFIRMATE DE SCRIPTURA. RELIGIA AR TREBUI SA TE AJUTE SA-TI DEZVOLȚI CAPACITATEA DE A GANDI NU DE A FI SUGRUMAT SI DE A FI PURTAT ORECUM O VITA PE DRUMUL PE CARE L-AU BĂTĂTORIT ALTII, FIE EL BUN SAU RAU.
  ERAU UNII CARE NU CREDEAU TOT CE SPUNEA AP PAVEL, CI SE DUCEAU ACASA SI ANALIZAU SPUSELE LUI CU CEEA CE ERA SCRIS IN SCRIPTURI.
  AZI NU SE MAI PRACTICA…PLECAM DIN BISERICI SI CEEA CE AS SPUS PREOTUL SAU CEEA CE E SCRIS INTR-O VECHE CARTE SUNT LITERE DE LEGE…BIBLIA POATE SPUNE MULTE, E ,,INCOMPLETA” , ,,TREBUIA ACTUALIZATA” , ,,GREU DE INTELES” etc.

  Nu mai vorbim nici aici nici pe mail. Atat am avut de spus…
  Nu imi place sa ma cert si nici sa susțin la nesfârșit aceleași idei si sa vad ca o fac degeaba. Cine vrea sa vadă faptul ca suntem ținuți intr-o închisoare a cunoștinței unor sfinți de unde cine scapă ,,se duce in Iad” ( pentru ca si-a permis sa contrazică un sfânt si sa creadă Biblia), poate sa vadă…cine nu vrea…va ramane orb in continoare.

  Vom vedea la Judecata daca Dumnezeu a creat omul sa fie controlat de om sau de Dumnezeu. Vom vedea daca omul avea voie sa citească singur Biblia si sa se roage ,,Doamne ajuta-ma sa o inteleg cum trebuie” sau daca avea nevoie de studii superioare si îndrumare lăsate de Sfinții Părinți.
  Ma tem totusi ca atunci va fi prea târziu pentru multi care s-au încăpățânat azi si au continuat in gândirea lor limitată de religia din care fac parte.
  Vor plange atunci…dar…vor fi regrete tardive! Azi ar fi momentul oportun sa faca ceea ce atunci vor intelege.

  Numai bine! Bun ramas!

  Apreciază

  • Iti mai raspund si eu.
   In primul rand ar fi fost de bun simt sa spui de ce cult apartii, caci cand dialoghezi cu cineva trebuie sa te prezinti. Nici numele nu ti l-ai scris. Poate o fi cel din e-mail. Dar nu conteaza, caci profilul tau e cel al unui neoprotestant, daca nu cumva unul care pretinde ca e aconfesional si se crede integrat intr-o „Biserica” abstracta ale carei granite nu le cunoaste nimeni. Nici macar el. Probabil unul cazut dintre ortodocsi.

   In al doilea rand, nu incetez sa ma minunez ca duceti lipsa de o minima logica elementara. E ceva caracteristic neoprotestantilor. Nu intelegeti Biblia si nu dati interpretarile corecte si ne acuzati pe noi ca suntem captivi gandirii Sfintilor Parinti sau predicilor unor preoti.
   Cei drept sunt si astfel de categorii de ortdocsi, dar in nici un caz in ceea ce priveste intelesul Scripturii.

   Despre diavol discutia a plecat atunci cand ti-am spus eu ca te-au lasat dracii curviei, ai viciilor etc si te-au luat in primire dracii arhiconi (dracii teologi).

   Sfintii nu contrazic Scriptura. Cu atat mai putin Sfantul Paisie Aghioritul.
   Unde am zis eu si de unde reiese ca imparatia dracilor se dezbina in ea insasi? Ba deloc. Asa cum intr-o batalie comandantii ordona intreruperea unui atac pentru a porni un altul pe alt flanc, tot asa si dracii pot incepe o lupta de ispitire si tot ei sa o opreasca pt a te ispiti in alt fel.
   Sau crezi cumva ca odata ce incornoratii incep o lupta cu omul (chiar si in cazul demonizatilor) sunt captivi in activitatea lor proprie? Adica nu se mai pot opri pana nu cer voie de la Dumnezeu?! O logica absurda, caci ar insemna cu sunt in slujba Lui!
   Si daca ai gasit marturie biblica despre minunile provocate de demoni, de ce zici ca Sf Paisie nu e in concordanta cu invatatura Mantuitorului?

   In Ortodoxie nimeni nu te opreste sa studiezi, dar daca nu ai o baza solida asupra a ceea ce inseamna Biserica si ce e ea, risti sa te ratacesti cumplit.
   Un adevarat ortodox e cel ma liber om, dar libertatea nu consta in a interpreta fiecare dupa cum il taie capul Cuvantulu lui Dumnezeu.
   Libertatea unui ortodox este o libertate in duh. Chiar daca se lupta cu patimile, un ortodox adevarat devine liber, prin lupta, dupa legea Bisericii lui Hristos, prin Spovedanie, Impartasanie si participarea la celelalte Sfinte Taine al Bisericii.

   Ce ne-am face cu o Biserica in care fiecare membru al ei intelege in mod diferit Scriptura? Am avea un haos. Unde ar mai fi unitate de credinta?
   De aceea, bine spunea cineva ca un protestant sau neoprotestant este propriul lui papa. Fiecare protestant se crede infailibil in felul cum intelege Scriptura.

   Esti liber numai daca intelegi in duh si in adevar, daca te indentifici cu intelesul pe care il da Biserica Cuvantului lui Dumnezeu. Daca intelegi diferit, esti in afara. Si in afara Bisericii este imparatia diavolului, oricat de bine intentionat s-ar crede cineva.

   De asemenea, ti-am spus, ca nu ai o intelegere corecta asupra Bisericii. Nu stii ce inseamna si ce e. Nu stii care e, pentru ca nu intelegi modul in care a fost creata si continuitatea ei.
   Si asta, pentru ca neglijezi si dispretuiesti invataturile Sfintilor, cei care au explicat adevarul biblic, ca sa ma exprim ca voi.

   Dar sa speram, ca fiind cu totul sincer in cautarile tale, Dumnezeu te va aduce la Adevar!
   Doamne ajuta!

   Apreciază

 10. POCĂIȚI-VĂ !!! Isus Hristos Domnul nu şi-a dat VIAŢA pentru o religie, religii, filozofii, ideologii etc etc… DOMNUL ISUS HRISTOS ŞI-A DAT VIAȚA PENTRU CA ORICINE CREDE IN EL SĂ NU PIARĂ, CI SĂ AIBĂ VIAȚA VEŞNICĂ ! DECI, CREDINŢĂ NU RELIGIE ŞI ALTE LUCRURI INŞELĂTOARE ALE DIAVOLULUI SI ALE LUMII ACESTEIA… CÂT DESPRE TRADUCEREA LUI DUMITRU CORNILESCU, ESTE O TRADUCERE DESĂVÂRŞITA, INTOCMAI DUPĂ VOIA ŞI CĂLĂUZIREA LUI DUMNEZEU A DUHULUI SFÎNT… NU SLUJI UNEI RELIGII, CI SLUJESTE LUI DUMNEZEU PRIN POCAINTA ADEVARATA SI CREDINTA NEPREFĂCUTA IN ISUS HRISTOS FIUL LUI DUMNEZEU… ALTFEL, RĂTĂCEŞTI ŞI CAUŢI SĂ DUCI ŞI PE ALȚII ÎN RĂTĂCIRE… ŞI UITE-AŞA NU FACI DECÂT SĂ-ȚI ADUNI O MAI MARE „COMOARĂ” DE MÂNIE PENTRU ZIUA JUDECĂȚII ! POCĂIȚI-VĂ ŞI FACEȚI FAPTE VREDNICE DE POCAINȚA VOASTRA ! ISUS HRISTOS ESTE DOMNUL AMIN !

  Apreciază

  • Constantin
   Noi ne pocaim, dar in Biserica, in Ortodoxie.
   Oricine crede in El, dar in Biserica.
   Dar voi nici nu credeti in El! Voi credeti intr-un „Isus” inventat de mintea voastra satanizata.
   Noi, ortodocsii credem in adevaratul Iisus Hristos.
   Cornilescu a fost un apostat, care a iesit din Biserica, ducand in inselare pe multi.
   In afara Bisericii NU exista mantuire!

   Apreciază

 11. In afara carei Biserici? Frate, știi ce e ciudat? Toți acum 2000 de ani eram la fel…intr.o singura Biserica si nu existau n religii. La 1054 voi, ,,drepții” v-ati rupt de Biserica si ați protestat împotriva ei. ,,Biserica ” in mintea voastră = ,,doar noi…pentru ca noi suntem aia buni, noi, doar noi!” Bai frate, dacă un neoprotestant e sectar pt faptul ca nu e de religia majoritara din țara noastra, voi ce sunteți pentru catolici? Nu tot sectari? Băgați 1000 de motive sa nu credeți nu stiu ce versiune si desconsiderația un om care s-a chinuit sa traducă Sfântul Cuvânt. Il numiți acostat si spuneti ca a plecat de la ortodoxie si de aceea e apostat.
  CÂT DE INTERESANT FAPTUL CA INTR-O RELIGIE A IUBIRII SEMENULUI, VOI NU VA IUBIȚI SEMENUL SI-L JIGNIȚI SAU IL DESCONSIDERATI!

  Orice as spune, aveți mereu de comentat! Va botezați enoriașii de mici desi Marcu 16:16 spune ca cel ce va crede va fii botezat, …o dați cu tot felul de argumente legate de n botezuri (,,al pocăintei, al mai stiu eu cui) cand de fapt exista ,,un singur botez”.
  Spuneti ca nu e păcat ca va închinați atâtor oameni si ființe cerești alături de Dumnezeu, cand de fapt nu aveți niciun fundament biblic ci doar prostii scormonite de unii destepti pe care ii idolizati.
  Ap Ioan in Apocalipsa a vazut îngeri, serafimi, heruvimi, ființe cerești si a vrut sa se închine înaintea îngerului care ii vorbea …ce a spus ingerul? ,,sa te închini numai lui Dumnezeu”. Fecioara Maria merita tot respectul din lume…dar e egala cu Dumnezeu? Sute de oameni pupa o pictura si face plecăciuni înaintea ei…ba chiar se roagă ei!
  Ii văd pe mulți cum se chinuiesc sa faca semnul crucii cât mai bine, ca altfel ,,rade diavolul daca nu o faceti corect ” asa cum va învățat nu mai stiu ce sfânt …sa.si bată joc de voi!
  Semnul crucii e relevant nu? Si la următoarea curba Il înjuri pe Hristos de se cutremura iadul cand vede câta prostie locuiește in om.
  Nu vreau sa generalizez…sunt si oameni credincioși, dar au o asa îndoctrinare in a umili o persoana de religie diferită de te sperie pe bune! E clar ca ceva rădăcini sunt înfiripate in prostiile scrise de toti dumnezeii voștri pe care ii credeți mai mult decat Biblia.

  Am stat de vorba cu un batran. Ii ziceam sa citească Biblia…iar el zicea ,,lasa…tot mai de crezut e vrednica nu stiu ce carte, pentru ca omul ăla a avut nu stiu ce viziune”. Si astfel…Paștele este o sărbătoare a ciocnirii unor oua, a iepurasului, a grătarelor, iar Nașterea Domnului a devenit o sarabatoare a lui Crăciun. Săracii copii, nici ei nu va mai inteleg…învață una la religie si tot de aceeași oameni religioși sunt învătați alte tampenii.

  Cei mai buni…voi sunteți…pt ca sunteți cum a fost Iisus, adica respectați toate cele spuse de El….si totusi va comportați exact cum o făceau fariseii si saducheii…desconsiderați pe unul care face cum spune Biblia si nu respecta datina înaintașilor si dogmele lăsate de cei ce au interpretat Biblia asa cum au vrut.
  De-te la un profesor academician de limba romană si întreaba-l care e diferența dintre ,,miluiește-ma” si ,,ai mila de mine”. Apoi gândește-te cum e corect creștinește ,,sa ne mantuim” (NOI NE mantuim prin fapte bune, străduința, rugăciune, ajutoare, pocăință de păcate, împărtășanie etc ) sau ,,suntem mântuiți” (DE CĂTRE CINEVA, nu ca am avut un moment in care ne-am convertit si gata…ne vedem de treaba noastra ca acum suntem ca si ajunși in Rai).

  Daca Cornilescu a greșit cand a spus ,,aceasta” (referire la Eva) in loc de ,,Acesta” (Mântuitorul), gata…toata Biblia e greșita…de parca nu mai exista atâtea profeții despre venirea Lui pe pământ. De parca eu nu stiu ca Hristos a zdrobit capul șarpelui, nu femeia..totuși femeia a contribuit…mai exact Fecioara Maria care a fost curată si L-a primit pe Mântuitorul nostru.

  In fine, chestii inutile…certuri si argumente idioate doar ca sa va liniștiti setea de a batjocori si a calcă sadic in picioare alte religii. Daca toti ar adopta versiune BOR tot ați avea mii de motive de comentat. Așa e omul îngâmfat si cu mintea putreda…el e singur, ca el nu e nimeni.
  ,,Neam stricat si pornit la rau” asa il numea Dumnezeu pe religiosul popor al Israelului care il avea ca tata pe Avraam si ,,ascultau” de Moise, măcar ca nu era asa cum ziceau ei!

  ,,ce a fost va mai fii…nimic nu e nou sub soare” – istoria se repeta. Oameni îngâmfați si dornici de cearta si batjocura la adresa minorităților crestine…sau altfel spus ,,ortodocși”.

  Apreciază

  • Esti foarte prost informata, doamna sau domnisoara!
   – Religii au existat in afara Crestinismului. Cu mii de ani inainte. Religii au si paganii.
   – Cum sa ne rupem noi de Biserica?! Cand zici asta recunosti romano-catolicismul ca Biserica.
   Adica s-au rupt 4 patriarhii de a cincea? Dimpotriva, reprezentantii papei au depus pe altarul din Sfanta Sofia la 1054 „anateme” asupra ortodcsilor. Daca ai sti istorie si ai urmari hotararile sinoadelor ecumenice, ai vedea ca singurii care au ramas fideli Bisericii dinainte de 1054 sunt ortodocsii.
   Si daca vrei sa stii, chiar si inainte de 1054 existau factiuni rupte sin Biserica: nestorienii, monofizitii etc.
   – Cornilescu e apostat pentru ca a apostaziat de la Adevar. De ce s-a mai chinuit sa traduca, daca avea deja traduceri? De ce nu a tradus dupa originale daca tot vroia sa fie mai autentic. Dar nu, el doar a vrut sa dea protestantilor din Romania o „biblie” dupa chipul si asemanarea lor.
   – Confunzi afirmarea adevarului cu lipsa de iubire. E adevarat ca nici noi nu am ajuns la asemenea masura incat sa va iubim si sa va vorbim extrem de duhovniceste, la cat sunteti de nesuferiti…
   – Noi suntem datori sa marturisim adevarul. Indiferent daca va suparati voi sau nu.
   Despre botez si inchinarea la sfinti, care de fapt e cinstire si se duce tot la Dumnezeu, citeste explicatiile din cartile ortodoxe. Daca ai acces la ele.
   – De ce te apuci sa judeci ce face un ortodox dupa urmatoarea curba? Iti va cere Dumnezeu socoteala pentru el? Nu e mai bine sa-ti vezi de propria mantuire? Crezi ca daca un ortodox calca stramb se desfiinteaza Ortodoxia? V-a pus Dumnezeu pe voi judecatori peste omenire?
   Noi nu judecam pacatele voastre, ci credinta voastra stramba si blasfemiatoare.

   – De ce confuzi secularizarea sarbatorilor crestine cu adevaratul sens pe care il au in Ortodoxie? Ne tragi pe noi la raspundere pentru o mercantilizare a Caciunului si Pastelui pe care o incurajeaza chiar cei ce va subventionaeaza pe voi – oculta mondiala.
   – Noi desconsideram credintele voastre protestante, bune de aruncat la gunoi. Adevarate blasfemii.
   De ce va framanta ca nu suntem de acord cu voi? Vedeti-va de treaba si lasati-ne in pace cu aberatiile voastre.
   Biserica nu poate fi decat una. Cea care a fost de la inceput si care este la noi. Nu pentru ca zicem noi, ci pentru ca asa e. Demonstrabil istoric. Dar nu cu istoria falsificata de protestanti. Cititi adevarata istorie.
   – Cornilescu a si gresit (intentionat sau nu, nu stiu) si a si renuntat la credinta adevarata, de ci a apostaziat. Mai precis a fost pacalit. De cine? De draci, ca si voi.
   – Nu exista minoritati crestine! Exista minoritati religioase care isi zic „crestini”.

   Apreciază

   • CEI CARE NU CRED IN SFINTA TREIME GRESESCdaniel va simtiti ofensat pe nedrept daca domnul isus ne_a numit frati dvoastra va credeti mai presus de cei cu care discutati gresalasuntem invatati in biserica sa ne indepartam de sectanti dar ce te faci cand sectantii traiesc chiar dupa STA SCRIS nu fac altceva iau cina domnului se bucura la sarbatoarea invierii domnului care e alceva decit pastile indiferent de biblie trebuie sa te straduiesti sa traiesti dupa invataturile din ea

    Apreciază

    • farkas maria
     De fapt ce vrei?
     Pretinzi ca esti nestiutoare, dar incepi sa ne inveti tu pe noi.
     Mantuirea vine prin:
     – Credinta
     – Fapte
     – Har
     Nu se poate una fara celelalte.
     Credinta trebuie sa fie dreapta, faptele pe masura credintei, iar Harul il gasim concret in Tainele Bisericii : BOTEZ, MIRUNGERE, IMPARTASANIE, SPOVEDANIE, MASLU, PREOTIE, CUNUNIE. La care se aduga alte taine numite ierurgii, SFINTIRE APEI, SFESTANIE, etc.

     Citeste mai bine comentariile mele si vei intelege mai multe!

     Apreciază

 12. Sincer este prima data când citesc ce se întâmpla cu aceasta traducere a BIBLIEI de acest traducător cornilescu care a trăit din 1891- 1975 sunt debusolat și surprins cât poate minți a-și fi foarte bucuros sa cunosc mai multe informații despre adevarata credință !In urma cu un an adică 2018 frecventez o biserica penticostala din Londra A&O și pot sa va spun ca am simțit o mare iubire de Dumnezeu pentru mine dar acuma nu știu ce sa mai spun am citit foarte interesat de cele scrise .VA MULTUMESC CA PRIN INTERMEDIUL DUMNEAVOASTRĂ AM PUTUT SA M-A DOCUMENTEZ MAI MULT CU PRIVIRE LA CELE SCRISE IN BIBLIE !

  Apreciază

  • FLORINEL
   Foarte rau ca frecventati o biserica care nu este biserica!
   Iubirea lui Dumnezeu se manifesta pentru toti oamenii, dar omul se poate si insela cu privire la sfintenia locului in care se afla.
   Pentru ale detalii despre credinta ortodoxa va astept comentariile si in masura in care ma pricep, va voi raspunde.
   Doamne ajuta!

   Apreciază

 13. Oameni buni ,vad ca sunteți foarte credincioși religiei voastre ,și folosiți cuvinte precum rătăciți sau pierduți !! Pentru ca ei au o alta învățătura !!
  Oameni buni religia voastră nici măcar nu va conta înaintea lui Dumnezeu , credeți ca va va întreba cineva dacă ai fost ortodox sau “sectant “ !!
  Va spun ceva ,un singur lucru va conta dacă va asemanati cu Isus Hristos !! Dacă l-ați lăsat pe Dumnezeu sa va modeleze și dacă ați ajuns la cunoștința deplina a lui Hristos !!
  Restu dragii mei sunt detali de care Dumnezeu nu este interesat !!

  Apreciază

  • Stimate Bogdan,

   Protestanții spun că mântuirea e prin credință, nu e nevoie de fapte, dar iată ce zice Apostolul Pavel:
   „5. (..) Dumnezeu,
   6. Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui:
   7. Viaţă veşnică celor ce, prin stăruinţă în faptă bună, caută mărire, cinste şi nestricăciune,
   8. Iar iubitorilor de ceartă, care nu se supun adevărului, ci se supun nedreptăţii: mânie şi furie.
   9. Necaz şi strâmtorare peste sufletul oricărui om care săvârşeşte răul, al iudeului mai întâi, şi al elinului;
   10. Dar mărire, cinste şi pace oricui face binele: iudeului mai întâi, şi elinului.” (Romani 2:5-10).

   Adevărata Biserică are continuitate de la Apostoli până azi, nu ca protestanții (care au apărut datorită lui Luther):
   – „pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.” (Matei 16,:18);
   – „şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:20).

   – Credință are și diavolul, dar nu se mântuiește:
   „19. Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci; dar şi demonii cred şi se cutremură.
   20. Vrei însă să înţelegi, omule nesocotit, că credinţa fără de fapte moartă este?” (Iacov 2:19-20).
   – Și Diavolul mărturisește despre Iisus, dar rămâne pe mai departe diavol:
   „27. Şi ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte.
   28. Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui.
   29. Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie.” (Luca 8:27-29).
   – Și lui Iuda i-a părut rău de răul pe care l-a făcut:
   „Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi” (Matei 27, 3).

   Nu e creștin acela care scoate ceva din învățătura Apostolilor, păstrată atât în scris, cât și prin viu-grai:
   „Aşadar, fraţilor, rămâneţi fermi şi păstraţi tradiţiile în care aţi fost învăţaţi, fie prin cuvânt, fie prin scrisoarea noastră.” (2 Tesaloniceni 2:15)
   * Citatul din 2 Tesaloniceni 2:15 provine din NTR.
   Sursa: https://www.bibleserver.com/text/NTR/2%20Tesaloniceni2

   În loc de încheiere:
   „vă îndemn ca să luptaţi pentru credinţa dată sfinţilor, odată pentru totdeauna.” (Iuda 1:3).

   Apreciază

   • MINTUIREA NU E PRN FAPTELE SAU PRIN CREDINTA.ea e pri HARULlui Dumnezeu iat faptele vin in urma credintei si a trairii personale nu poti fi urmas al lui Hristos si sa faci rele sa nu ajuti sa minti sa nu ai rabdare sa bu pazesti ziua de inchinare dar sa nu lucrezi in zilele de sarbatoare lasata de biserca adica sa desfiintezi legile lui Dzeu cu datini si obiceiuri

    Apreciază

 14. Ce fac sectarii cum ii numiti voi ortodocsii acelasi lucru il faceti si voi duceti pe oameni in ratacire .Domnul Isus spune:Veti cunoaste Adevarul ,si Adevarul va va face liberi .tot Domnul Isus spune Daca Fiul va face slobozi veti fi cu adevarat slobozi.

  Apreciază

 15. În acest context istoric a apărut Biblia lui Wulfila – conducătorul goţilor (cca. 311-382, după unii cercetători, sau cca. 310-385, după alţii), document de o deosebită valoare pentru înţelegerea unui capitol mai puţin cunoscut din istoria creştinismului existent la vremea aceea în teritoriile de la Istru. Sau noi nu am existat pînă la 1545 îmi pare rau dar noi suntem fii lui Dumnezeu cei care am scris biblia nu niște lucrători nevrednici,înșelători și rai ce se numesc poporul ales.

  Apreciază

 16. Imi pare rau, dar biblia cornilesu este printre primele 5 traduceri care se aproprie de cea originala, nu o spun eu ci o spun invatatori de teologie si chiar cei carr studiaza limbile acele din Biblia originala, acest articol ca multe altele, intrun fel sau altu incearca sa distruga imaginea acestei traduceri, lucru penibil si de mare rusine pentru cine la scris. Cam atat spun

  Apreciază

 17. Asta o spuneti Dumneavoastra referitor la Biblie.dar judecata lui Dumnezeu va veni nu conform Bibliei ortodoxe ,catolice sau mai stiu eu ce religie.va veni conform,cuvântului lui Dumnezeu.si de altfel acest cuvant al lui Dumnezeu trebuie înțeles si de oameni care nu au nici o clasa si de cei cu maștere.pentru ca cuvântul lui Dumnezeu spune că Mântuirea sufletului se căpăta doar prin credinta in Fiul lui Dumnezeu.si nimic altceva ,nu aparținînd vreunui cult religia nu a mantuit niciodată pe nimeni in împărăția lui Dumnezeu nu vor ajunge ortodocsi pentru ca unu minte altu fura altu înjură no ajung nici pocaiti pentru ca ăștia sunt „sectanti” .ajung credinciosi si nu aia de duminica ci aia de toate zilele saptamani……………

  Apreciază

 18. Cine a scris acest articol pur si simplu isi uraste dusmanii pe care si-i face singur sau si i-a facut mai demult..Atita neintelepciune să distribui dezbinare intre crestini este o practică care nu merita comentată.Dar un islamist fundamentalist ne-ar taia capul la toti care sustinem credinta crestină de orice fel ar fi ea.Si acest scriitor ar tăia capuri sunt convins după xenofobia care o propagă cu scriptura in mînă.Ce păcat…

  Apreciază

  • Reactionati ca niste copii rasfatati si suparaciosi atunci cand va spune omul adevarul.
   Daca va aratam erorile inseamna ca va dusmanim?!
   Ati face mai bine, fiecare dintre voi sa luati aminte daca nu cumva avem dreptate si sa constientizati ca trebuie sa veniti/reveniti in adevarata Biserica.
   Lasati mandria cu variantele ei (ofensa, orgoliul etc) si faceti ce trebuie pentru sufletele voastre – acceptati Botezul Ortodox, daca v-ati nascut in sectele de orice fel sau acceptati Mirungerea daca ati fost botezati la ortodocsi de mici si ati cazut mai tarziu in inselare.
   Reveniti acasa! Va asteptam!
   Personal, sunt dispus sa ajut pe cei ce isi manifesta dorinta de a deveni/redeveni ORTODOCSI.

   Apreciază

  • Reactionati ca niste copii rasfatati si suparaciosi atunci cand va spune omul adevarul.
   Daca va aratam erorile inseamna ca va dusmanim?!
   Ati face mai bine, fiecare dintre voi sa luati aminte daca nu cumva avem dreptate si sa constientizati ca trebuie sa veniti/reveniti in adevarata Biserica.
   Lasati mandria cu variantele ei (ofensa, orgoliul etc) si faceti ce trebuie pentru sufletele voastre – acceptati Botezul Ortodox, daca v-ati nascut in sectele de orice fel sau acceptati Mirungerea daca ati fost botezati la ortodocsi de mici si ati cazut mai tarziu in inselare!
   Reveniti acasa! Va asteptam!
   Personal, sunt dispus sa ajut pe cei ce isi manifesta dorinta de a deveni/redeveni ORTODOCSI.

   Apreciază

 19. Scriitorule eu îti doresc sa traiesti inca vreo 40-50 de ani de acum inainte,iar după mutli ani să revezi ce ai scris acum.,o sa traiesti un sentiment de jenă/ridicol mare dar eu sper să iti dai seama mai repede de ceea ce faci tu cu scriitura ta.

  Apreciază

 20. Este scris:
  „Atunci, Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos , care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc și Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele. Să nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui.
  Exodul 20:1‭, ‬3‭-‬7 VDC
  https://bible.com/bible/191/exo.20.1-7.VDC
  Nu va jucati cu mantuirea pe care v- a dat -o Domnul Dumnezeu,platind cu Viata Sa ,prin Fiul Lui Preaiubit,Domnul Isus Hristos!!!!Voi intristati pe Duhul Sfant cu inchinarea voastra la morti,cu idolatria si desfraul care le practicati chiar in cladirile unde spuneti ca va inchinati Lui Dumnezeu!!!Ati facut din casa Lui Dumnezeu mai rau ca in templele paganilor,unpland-o cu tot felul de chipuri pe care Tatal meu din Cer nu le cunoaste!!!!Cum credeti ca va va fi rasplata de la Domnul Dumnezeu?!?!

  Apreciază

 21. Si anunturi de genul: Vrăjitoare magie alba colaborez împreună cu preot ptr descantece,etc.
  Sunteti pierduti. Eu in locul vostru nu as sti unde sa ma bag in pământ de rușine,dr voi sunteti orbi,orbi,orbi.

  Apreciază

  • Eu in locul tau, as tacea in loc sa scot pe gura numai aberatii.
   Greselile unor asa-zisi ortodocsi nu justifica ereziile voastre. Cumplitele erezii!
   Inca o data: voi nici botezati nu sunteti (cei care v-ati nascut in erezii). Botezati-va cu Botez adevarat si mai stam de vorba cu voi dupa.

   Apreciază

   • Aha eu as spune greselile a unor asa zisi ortodocși,cam 96% care nu vor o familie asa cum a lasat o Dumnezeu.
    Tu chiar esti spalat pe creier.
    96% de asa zisi ortodocși care injura,se îmbete,vorbesc,preacurvesc,in seama,mint,ucid,sa mai continuu?
    Ăștia s ortodocsii tai.
    Te supere adevărul,doare,nu?

    Apreciază

   • Neoprotestantule,
    E adevarat ca cei 96% (sau cati or fi) multi dintre ei sunt cum zici tu si probabil sunt candidati la iad, DAR pierzi din vedere un lucru: Biserica, chiar si dupa trecerea lor din viata aceasta, se roaga pt ei. Multi vor fi scosi din iad cu rugaciunile Bisericii, Apoi, inainte de moarte multi au sansa sa se intoarca la Dumnezeu, caci au ce le trebuie – Tainele Bisericii!
    Pe cand voi, daca ramaneti in ereziile voastre si in hula impotriva Duhului Sfant, pe care o aduceti necontenit, NU AVETI NICI O SANSA. Voi nu aveti nici o treaba cu Biserica, care e numai Ortodoxa.
    Nu cu rautate zic aceasta.
    De aia tot ce trebuie sa faceti este sa veniti sau sa reveniti la Ortodoxie.
    Ingrosati voi randurile celor 4%.
    De ce nu veniti alaturi de noi? De ce va incapatanati in niste credinte straine de mosii si stramosii vostri?
    De ce ascultati de „teologi„ din sincretista America?
    Cautati radacinile crestinismului, care in nici un caz nu sunt in protestantism!

    Apreciază

 22. Tu chiar ar trebui să taci pentru ca esti pierdut și nu sti,cea ce e și mi grav.
  Voi cu ortodoxia voastră ve ti umple iadul.
  Si de tine imi este mila ,dar mai mila mi de mulțimile pe care le trageți in iad cu voi.
  Morminte varuite v ar spune Hristos.
  Prea sfinți se lăfăie în lux iar oamenii mor in sărăcie.
  Apostolul Pavel și ceilalți apostoli au suferit ptr Hristos,bătuți,echipați,omorât.
  Voi sunteti pe nicăieri cu religia voastră.fatarnici,prefăcuti,farisei,nelegiuiti.orbi total.
  Zic încă odată păcat de cei pe care ii înșelați.
  Dar Dumnezeu va vedea,cunoaște,să nu credeți că l înșelați.

  Apreciază

 23. Imi cer iertare pentru că am generalizat.
  Sunt oameni și oameni, și într o parte și în altă.
  Sunt oameni buni și sunt oameni răi.
  Nu v-oi mai comenta pe acest site.
  Imi cer încă odată scuze.
  Va fi o judecată dreaptă,și acolo trebuie să ne infatisam fiecare.

  Apreciază

  • Foarte bine ca ti-ai cerut iertare, caci o credinta nu se judeca dupa greselile celor mai rai din ea.
   Daca nu te intereseaza Ortodoxia n-are rost sa mai scrii.
   Mi-ar fi parut bine sa te intereseze si sa te ajut, cu putina experienta pe care o am…
   Habar n-aveti ce ocean de comori este credinta noastra, pe care cu nevrednicie o propavaduim si noi pe aici…
   Dar, daca nu te intereseaza… fiecare alege.

   Apreciază

   • Eu totusi zic să l lase pe Dumnezeu sa decida la judecată.
    Cunoști pilda neghinei ,haide să nu ne pripim.
    Asa se spune în pilda, nu? lăsați pana la seceris,adică la judecată.
    Tu mergi cu credința ta,eu merg cu credința mea.
    In final Dumnezeu va hotara,cred ca asa este corect.
    Hai sa nu ne asumam ceea ce este partea lui Dumnezeu.
    Îți doresc să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu,asa cum imi doresc mie sa ajung in Împărăția lui Dumnezeu.
    Cu stima si respect.
    Să ne întâlnim acolo.
    Meditează la ceea ce ți am scris acuma,și dacă ai un cuvânt de zidire scrie,daca nu sa le lăsăm asa.
    Adio prietene.

    Apreciază

 24. „Toate cuvintele Domnului”

  A venit deci Moise şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi legile. Atunci a răspuns tot poporul într-un glas şi a zis: „Toate cuvintele pe care le-a grăit Domnul le vom face şi le vom asculta!”
  (Ieșirea/Exodul 24,3)

  Învățații protestanți au curățat, spun ei, textul Biblei de adaosurile ulterioare, făcute în Antichitatea Târzie și în Evul Mediu, deși nu s-a păstrat un document scris exact de mâna Apostolilor.
  Dar aceste adaosuri sunt la fel de necesare precum titlurile capitolelor, care sunt introduse tot pentru lămurirea textului.
  Ba mai mult, adaosurile fac parte din tradiția vie, că ne spun, de exemplu, la finalul epistolelor Apostolului Pavel prin cine au fost trimise acestea, pentru că referirea se face la persoane concrete, cunoscute de către creștinii contemporani cu Apostolii și de la acei creștini avem acele informații pe care protestanții le cred în plus.
  Și nu ar fi bai că protestanții vor să ajungă la textul original, dar ei nu încetează să ciopârțească textul biblic și să tot taie din el și nu e speranță că se vor opri curând.Ba și traducerea textului nu o mai facem azi în mod literal (cuvânt cu cuvânt) sau cât mai aproape.
  Iar această ciopârțire o întâlnim mai mult în cazul Noului Testament, decât în cazul celui Vechi.
  Iată de ce prezentăm aici două versiuni ale Noului Testament și care urmează Textul Bizantin, devenit Textus Receptus, iar nu Textus Criticus (cel al criticilor protestanți de azi).
  Adaosurile din ambele vesiuni sunt marcate cu litere italice (înclinate).
  Prezentăm aceste versiuni cu scanări anume alese, în care apar două pagini de carte pe o coală A4, adică să nu avem multe pagini de printat, spiralat și de manevrat.

  1. Noul Testament din Biblia 1914
  (îl avem între paginile 673-279 din documentul în format PDF, nu ale cărții)
  Click pentru a descărca și selecta: https://cititorulhome.files.wordpress.com/2020/06/biblia-editia-sinodala-1914.pdf

  2. Noul Testament (Evangheliile și Faptele Apostolilor) din Biblia 1874
  (Între paginile 29-90 din documentul în format PDF, nu ale cărții)
  Click pentru a descărca și selecta: II. P. 29-90 PDF

  3. Noul Testament (continuarea la Fapte, Epistolele, Apocalipsa) din Biblia 1874
  (întregul document de aici)
  Click pentru a descărca: III. Tot

  De reținut!
  Preferăm pentru citit Noul Testament Din Biblia 1914, întrucât folosește ortografia fonetică (se citește cum se scrie), nu cea etimologică. Dar ambele versiuni (Biblia 1914 și Biblia 1874) nu au un caracter confesional explicit (adică textul nu a fost aranjat astfel încât să se susțină mai ușor o doctrină teologică sau alta). Unde nu înțelegem textul din Noul Testament al Bibliei din 1914 ne uităm în textul paralel din Noul Testament al Bibliei din 1874.
  De notat că „fuști” (Biblia 1914) și „fuscei” (Biblia 1874) înseamnă „bâte”, iar „uimire” înseamnă și „extaz” în ambele versiuni.
  Totuși, în 1 Corinteni 15, 5 e vorba de „doisprezece” Apostoli, în Biblia 1914, iar nu de unsprezece, că așa și întâlnim în Noul Testament ortodox din 1905 și în Comentariul la Epistola I către Corinteni a Sf. Ioan Gură de Aur.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s