Traducerea lui Cornilescu – UN FALS NUMIT „BIBLIE”

Iată un articol edificator în acest sens:

BIBLIA CORNILESCU – UN FALS, O INSELARE, O MODALITATE DE INDREPTATIRE A EREZIILOR

Toate grupările eterodoxe, în speță protestante și neoprotestante laudă cu cerbicie Biblia în traducerea lui Cornilescu și o prezintă ca pe o mare realizare a modernității. În cele ce urmează vom vedea contrariul și vom înțelege de ce această făcătură nu este altceva decât instrumentul de îndoctrinare sectară a unor oameni care nu sunt preocupați de duhul și de adevărul credinței. Bogdan Mateciuc ne prezintă mai jos succesiune de dovezi impotriva acestui fenomen sectar care încearcă fără frică de Dumnezeu să falsifice înțelesurile scripturistice după bunul lor plac doar pentru a lovi în adevăr și a susține teorii străine de Dumnezeu și Biserica Lui cea adevărată:

Dumitru Cornilescu s-a născut din părinti crestini ortodocsi, în comuna Slasoma, jud. Mehedinti, la data de 4 aprilie 1891. Tatăl său era învătător, iar mama casnică. Amândoi bunicii lui fuseseră preoti. Dumitru urmează scoala primară în comuna natală, sub îngrijirea tatălui său. După terminarea scolii primare, pleacă la Bucuresti pentru a urma cursurile Seminarului Teologic Ortodox, încercând să continue traditia preotească din familia sa. În această perioadă, în loc să se aplece asupra bogatei literaturi crestine multi-seculare a Bisericii Ortodoxe, tânărul Cornilescu intră în contact cu cărti neoprotestante si începe să devină mai întâi curios, apoi atras de crestinismul simplificat si denaturat prezentat în acestea. După terminarea seminarului, urmează cursurile Institutului Teologic Ortodox din Bucuresti. Deja credinta sa este impregnată de ideile neoprotestante, în mintea lui Biserica Ortodoxă având nevoie de niste treziri religioase asa cum au avut loc în America secolului 19. Devine tot mai încredintat de ideea – asa cum avea să relateze mai târziu, după ruperea de dreapta credintă – că crestinii ortodocsi din ziua de astăzi sunt cu totii într-o stare duhovnicească proastă, necesare pentru îndreptare fiind niste cărti simple, într-un limbaj accesibil tuturor. Îsi însuseste tot mai multe idei protestante si îsi clădeste, pornind de la ele, o mântuire proprie, individuală si rationalistă, separată de Trupul lui Hristos si de părtăsia cu Sfintii lui Dumnezeu.

Între 1912-1916 frecventează biserica “Cuibul cu barză” din Bucuresti, unde preotul Tudor Popescu începuse să propovăduiască idei religioase protestante. Prin “noutatea” oferită, Tudor Popescu devine un model pentru studentul Cornilescu, de la acesta învătând a predica.

Iată cum definea cunoscutul filosof si gazetar Nae Ionescu activitatea din acea perioadă a lui Cornilescu:

“De trei ani se continua stăruitor, la “Cuibul cu barza”, actiunea evanghelizatoare, eminamente neortodoxă, a preotilor T. Popescu si D. Cornilescu, prin predici si prin cărti pe a căror copertă sfânta cruce este încălecată de coroana bizantină a unei regine de sânge englez.”

Tudor Popescu începuse să elimine pasaje din Sfânta Liturghie, potrivit cu ideile lui de “înnoire” a Bisericii. De pildă, nu mai spunea în cadrul slujbei “Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieste-ne pre noi” si nici “Pentru rugăciunile sfintilor părintilor nostri…”

Aceasta este perioada în care Cornilescu începe să traducă în limba română scrieri protestante considerate de el utile pentru trezirea religioasă a românilor ortodocsi. De la această activitate până la ideea “necesitătii” unei noi traduceri a Sfintelor Scripturi nu a fost decât un pas. Cu o falsitate remarcabilă, Cornilescu avea să povestească ulterior cum si-a dat el seama că românii nu se pot întoarce la Dumnezeu din cauză că limba română folosită în Sfânta Scriptură era una greoaie. Relatările protestante care îl prezintă pe Cornilescu ca pe un mare teolog contin afirmatia absolut eronată că în acea perioadă, Bibliile românesti erau scrise cu caractere chirilice! Imediat după absolvire începe “traducerea” Bibliei. Este sustinut în această actiune de printesa Rallu Calimachi, de religie protestantă, adeptă si ea a unei noi traduceri – moderne – a Scripturilor. Ea îi oferă găzduire în castelul ei de la Stâncesti, jud. Botosani, unde Cornilescu realizează, timp de patru ani, noua sa traducere, ajutându-se de traducerile protestante în limbile engleză, franceză si germană. Dincolo de erorile de traducere, pe care le vom prezenta mai jos – cauzate de necunoasterea suficientă a limbilor originale scripturale, dar si de anumite înclinatii protestante – Cornilescu preia din versiunile protestante însăsi structura pe cărti a Sfintelor Scripturi (eliminând cărtile deutero-canonice de la sfârsitul Vechiului Testament). Astfel, în 1920, el publică la Bucuresti “Cartea Psalmilor sau Psaltirea Împăratului David”, un an mai târziu văzând lumina tiparului întreaga Scriptură în versiunea Cornilescu. Traducerea Cornilescu contine numeroase greseli, iar însusi stilul traducerii conduce la pierderea adâncimii de întelesuri din traducerea ortodoxă. Iată câteva dintre cele mai importante aspecte în care traducerea Cornilescu s-a îndepărtat de adevăr: Mântuirea. O problemă majoră este felul în care redă Cornilescu versetele legate de mântuirea celor credincioşi (Mat. 24:13, Ioan 10:9, F.A. 2:40…). În timp ce în traducerea ortodoxă “mântuirea” are un sens ce implică o priveghere, o luptă pe parcursul întregii vieţi, în traducerea lui Cornilescu citim despre creştini că “sunt mântuiţi” sau “sunt deja pe calea mântuirii”, în spiritul învăţăturii neoprotestante că mântuirea este încheiată, că are o dată calendaristică precisă în viaţa credinciosului şi că este sigură. Pe baza unei rugăciuni de acceptare a jertfei Mântuitorului, omul ar avea Raiul asigurat.

“Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim [toís dé sozoménois], este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:18)devine la Cornilescu:
“dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.”

La fel şi citatul: “Pentru că suntem lui Dumnezeu bună mireasmă a lui Hristos între cei ce se mântuiesc [en toís sozoménois] şi între cei ce pier” (2 Corinteni 2:15),devine le el:
“cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei care sunt pe calea pierzării.”

Înţelesul cel adevărat al mântuirii îl dă chiar Hristos când spune: “Şi I-a zis cineva: Doamne, puţini sunt, oare, cei ce se mântuiesc [olígoi hoi sozómenoi]? Iar El le-a zis: Nevoiţi-vă [agonízesthe] să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea.” (Luca 13:23-24)

În zadar Cornilescu modifică pasajul: “Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?” căci răspunsul: “Nevoiţi-vă să intraţi…” elimină orice idee de mântuire exterioară, raţională, automată, extrem de sigură, fără vreo conlucrare – prin nevoinţa, lupta şi osteneala faptelor – din partea celui ce caută poarta cea strâmtă.

De aceea Scriptura ne vorbeşte despre o mântuire [hoi sozómenoi] care trece prin nevoinţă [agonízesthe], de o mântuire care cere o continuă înfrânare a trupului, de o mântuire care se poate strica şi pierde dacă faptele “trupului” nu mai oglindesc credinţa “sufletului”: “Iar tot cel ce se nevoieşte, de toate se înfrânează [pás dé ho agonizómenos pánta engrateúetai]. Şi aceia adică ca să ia cunună stricăcioasă, iar noi nestricăcioasă. Eu drept aceea aşa alerg, nu ca cum nu aş şti; aşa dau război, nu ca cum aş fi bătând văzduhul. Ci îmi chinuiesc trupul meu [hypopiázo mou tó sóma] şi îl supun robiei; ca nu cumva altora propovăduind, însumi să mă fac netrebnic.” (1 Corinteni 9:25-27)

În originalul grecesc, creştinii se mântuiesc [en toís sozoménois] în cadrul unui proces duhovnicesc prin care sufletele lor sunt încă supuse ispitirii, au nădejdea, nu siguranţa mântuirii, conform Apostolului: “Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte, alerg la ţintă [katá skopón dióko], la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus.” (Filipeni 3:13,14)
Traducerea eronată folosită de Cornilescu conduce în mod inevitabil la o contradicţie faţă de cuvintele lui Pavel, prin care arată că nu este mântuit şi că încă aleargă după cunună. Aceeaşi înţelegere ortodoxă despre mântuire se regăseşte şi la Apostolul Petru: “Şi de vreme ce dreptul abia se mântuieşte [δίκαιος μόλις σῴζεται], cel necredincios şi păcătos unde se va arăta?” (1 Petru 4:18) în opoziţie cu interpretarea protestantă care încearcă din nou diluarea textului: “Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?”

Modificări în Vechiul Testament.
“Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Acesta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul.” (Facere 3:15) Acesta” [autós], adică Iisus Hristos, schimbă radical întregul înţeles, aducând mesajului un caracter profetic clar, fiind legat de vestirea de peste veacuri de la 1 Ioan 3:8. Cornilescu însă traduce: “aceasta [ea] îţi va zdrobi capul…”, pierzând cu totul latura mesianică a textului. Aceeaşi cenzură se constată şi asupra pasajului: “nu numai cu pâine trăieşte omul, ci cu tot Cuvântul [epí pantí rhémati] care iese din gura Domnului” (Deuteronom 8:3), care în varianta Cornilescu devine: “ci cu tot ceea ce iese din gura lui Dumnezeu”, lipsa termenului cuvântul [rhéma] tăind orice legătură semantică şi profetică cu lógos – Logosul Întrupat – Iisus Hristos.

Şi pentru a fi totul limpede, textul de mai sus se regăseşte şi la Matei 4.4, unde dialogul dintre Hristos şi diavolul este redat întocmai după Biblia ortodoxă Septuaginta şi nu după traducerea lui Cornilescu.

Sau în alt loc în Septuaginta: “Jertfă şi prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit [thysían kaí prosphorán ouk ethélesas, sóma dé katertíso moi].” (Psalmi 39:9) Traducerea lui Cornilescu prezintă denaturări majore: “Tu nu doreşti nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile.” (Psalmi 40:6) Cenzurarea profeţiei nu este doar evidentă, ci şi lipsită de orice logică.

Tradiţia.
O altă schimbare a textului care nu îi face cinste lui Cornilescu este traducerea selectivă a cuvântului care apare în Noul Testament cu referire la traditii. În 2 Tesaloniceni 2: 15, citim în traducerea lui Cornilescu: “Asadar, fratilor, rămâneti tari si tineti învăţăturile pe care le-ati primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.”

Cuvântul tradus aici “învătăturile” este cuvântul grecesc paradosis, acelasi cuvânt care apare si în textul din Matei 15:2, 3, unde Iisus îi ceartă pe iudei pentru că respectă mai mult niste porunci omenesti în dauna poruncilor lui Dumnezeu. Cornilescu, având anumite prejudecăti împotriva traditiei ortodoxe, a preferat sa folosească un alt cuvânt. Ce spune de fapt textul din Tesaloniceni? Apostolul Pavel îi îndeamnă pe credinciosi sa tina traditia pe care au preluat-o de la el. Aceasta traditie era atât scrisa, cât si orală.

Preoţia.
La Evrei 7:24, în Biblia ortodoxă (traducerea IPS Bartolomeu Anania) se poate citi: “dar Iisus are o preotie netrecătoare prin aceea că El rămâne în veac”, pe când în traducerea Cornilescu scrie “Dar El, fiindcă rămâne în veac, are o preotie, care nu poate trece de la unul la altul”. Citatul este folosit de protestanti pentru a justifica necredinta lor fată de succesiunea apostolică.

Chipurile cioplite.
Textul ortodox “rusinati cei care se închină chipurilor cioplite” devine în traducerea Cornilescu “rusinati cei care se închina icoanei”.
În Apocalipsa, “chipul fiarei” devine pentru Cornilescu “icoana fiarei”. Icoana e totusi un termen care apare mult mai târziu. In textul original (grecesc, masoretic, manuscrisele de la Marea Moarta) nu apare. La Cornilescu însă apare.

Ultimul Adam.
În Biblia ortodoxă, Iisus Hristos este mentionat si ca “ultimul Adam” (ESCHATOS ADAM – în greacă, conform 1 Corinteni 15:45). Cornilescu traduce eronat si foloseste “al doilea Adam” pentru Iisus, si nu Ultimul, cum indică termenul eschatos.

Naşterea din nou.
În Evanghelia după Ioan, cap. 3, verset 3, este redată discutia Domnului Iisus cu Nicodim. Mântuitorul îi spune: “Dacă nu se naste cineva de sus, nu poate să vadă împărătia lui Dumnezeu”.
Cornilescu, traducând în fapt după versiunile protestante engleză si franceză ale Bibliei (neoprotestantii îl laudă totusi ca pe un erudit al limbilor vechi), scrie “dacă nu se naste cineva din nou…”, pentru a face potrivirea cu doctrina neoprotestantă a nasterii din nou a crestinului, în urma unei rugăciuni spontane, care marchează totodată si încheierea mântuirii.
Textul original grecesc – gennisi anothen – înseamnă “să se nască de sus”. De altfel, la versetul 4, unde Nicodim întreabă cum poate să se nască un om bătrân,Cornilescu adaugă de la sine “…din nou”.

Mia de ani.
În cartea Apocalipsei, capitolul 20, Cornilescu traduce din Biblia engleză, nu din originalul grecesc. În timp ce în original se vorbeşte despre “mii de ani”, Cornilescu traduce “o mie de ani”, aliniindu-se astfel ereziei neoprotestante a “împărăţiei de o mie de ani”.
Dacă el ar fi fost, aşa cum încearcă să-l prezinte neoprotestanţii, un erudit în limbile ebraică şi greacă, în mod evident ar fi văzut şi înţeles originalul grecesc! (Interesant faptul că, la linkul indicat mai sus, deşi textul grecesc vorbeşte despre “mii” (“o mie” la plural), traducerea englezească foloseşte tot “o mie”.)

De asemenea, Cornilescu nu este constant în privinţa unor cifre din Vechiul Testament. La 2 Împăraţi 8:26, Ahazia are 22 de ani, iar la 2 Cronici 22:2, are 42 de ani. Există şi alte exemple.

Din cauza erorilor grosolane, noua traducere nu a întârziat să producă reactii. Asa cum am mentionat mai sus, simplificarea si modernizarea exprimării s-au făcut în dauna întelesurilor duhovnicesti. În vara anului 1923, Dumitru Cornilescu şi Tudor Popescu îsi petrecut concediul împreună, la Blankenburg, în Germania, unde Cornilescu mai fusese cu alt prilej. Cunoscuse acolo un pastor protestant, Moderson, care organiza în fiecare vară cursuri “biblice”. De altfel, acest Moderson făcea si el parte dintr-o dizidentă din propria biserică si tinea aceste cursuri “biblice” anume pentru a-si propovădui ideile personale. Între Moderson şi Tudor Popescu se leagă o oarecare prietenie, părintele Popescu alunecând astfel si mai mult pe panta rătăcirii sectare. Pentru atenuarea disputelor iscate de traducerea sa, Patriarhul Miron Cristea îi recomandă lui Cornilescu să plece pentru o vreme din tară. Cornilescu îi urmează sfatul si pleacă în Elvetia, unde va rămâne până la sfârsitul vietii (survenit în anul 1975), sustinut fiind de printesa Calimachi si rupt complet de dreapta învătătură crestină. Astăzi, protestantii si neoprotestantii din România îl prezintă pe Dumitru Cornilescu ca pe o mare personalitate – “un mare teolog ortodox care s-a întors la Dumnezeu prin citirea Bibliei într-o limbă accesibilă”. Relatările lor contin, pe lângă informatii eronate (Cornilescu a fost ba preot, ba călugăr ortodox), si afirmatii tendentioase în genul “Cornilescu s-a pocăit si a fost dat afară din Biserica Ortodoxă”. Cititorul este făcut să înteleagă că în Biserica Ortodoxă nu sunt permise pocăinta si întoarcerea la Dumnezeu! În ceea ce priveste calitatea de “teolog” a lui Dumitru Cornilescu, trebuie spus că nu orice posesor al unei licente în Teologie este si theologos. Numai cel ce cunoaste pe Dumnezeu este în măsură să vorbească drept despre El. Altfel, chiar si Florin Buhuceanu, liderul homosexualilor din România, trece tot drept “teolog”, având si el o diplomă în Teologie Ortodoxă. După părerea părintelui Cleopa, prezentată în cartea “Pelerinul român” de pr. Gh. Băbut, Dumitru Cornilescu a fost o persoană ce a căutat să profite financiar de ajutorul sectantilor, traducerea sa nefiind decât o făcătură bună doar a sminti ortodocsii.

În loc de încheiere:
Am citit traducerea lui Cornilescu de mai multe ori, înainte de a citi traducerea ortodoxă. Limbajul simplu m-a ajutat să înteleg învătăturile de bază ale Sfintelor Scripturi. Când am început însă să citesc traducerea ortodoxă, am rămas uimit de frumusetea si de bogătia duhovnicească a textului. În mod deosebit, Epistola către Evrei, în varianta ortodoxă, oferă – prin exemplele de răbdare si stăruintă ale patriarhilor Vechiului Testament – întelesuri mult mai profunde în ceea ce priveste mântuirea ca proces de durată în viata credinciosului.

Iată ce zice şi părintele Cleopa:

Biblia sectară şi Biblia Ortodoxă. Diferenţele dintre minciunile sectanţilor şi dreapta credinţă

Biblia Ortodoxa are urmatoarele carti: Vechiul Testament are 39 de carti + 14 carti, adica 53 de carti; a lor nu are decat 39 de carti, restul le-au scos afara. Noul Testament are 27 de carti; acesta si la ei are tot atitea carti, dar este plin de greseli. Deci, Biblia adevarata ortodoxa, are un total de 80 de carti. Ei ii zic la a noastra ,,Biblia bogata” dar oare este una si saraca, oare Dumnezeu nu are numai o Biblie? Biblia este cuvantul lui Dumnezeu vorbit catre oameni, este glasul lui Dumnezeu catre om. Când ne rugăm, noi ridicam glasul catre El, iar cand citim Biblia El ne vorbeste noua, Sectarii au scos din Scriptura multe carti.

Iata greselile Bibliei sectare:

1. Pe ea nu scrie decat, Biblia – fara a mai scrie unde este editata si de cine, scrie acolo ,,Societatea biblica”, dar care-i aceea? In Biblia ilustrata veti gasi rachete, sportivi, tineri sarutindu-se, cladiri din SUA, presedinti ai S.U.A. Orice gasesti in ele numai pe Iisus Hristos nu. Intr-un loc este o cruce fara Hristos pe ea, l-au rupt pe Iisus de pe ea: lepădare de Iisus Hristos!

2. Au scos din Vechiul Testament 14 carti: de la proorocul Maleahi pana la Evanghelia lui Matei, urmatoarele carti: Tobit, Cartea Iuditei, Cartea lui Baruh, Epistola lui Ieremia, Cintarea celor trei tineri, Cartea a treia a lui Ezdra, Cartea intelepciunii lui Solomon, Cartea intelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirah; Istoria Suzanei, Istoria omorârii balaurului Bel, Cartea I Macabei, Cartea II Macabei, Cartea III Macabei, Rugaciunea lui Manase, au scos afara de la pagina 917 la pagina 1097, adica un total de 180 de pagini. Ce scrie la Apocalipsa: ,,De va scoate cineva din cuvintele cartii acestei prooroci, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vietii si din cetatea sfânta si de la cele scrise in cartea aceasta” Apoc. 22, 19). Si ei au scos ce au vrut ei. Numai doua Biblii in lume sunt bune si egale: Biblia ortodoxa, pe care sectarii o zic Biblia bogata si Biblia catolica. Numai Biblia si Noul Testament aprobate de Sinod sint bune. Toate drăciile le-au facut, dracii de sectari, dracii ăştia fără de coarne.

Biblia Ortodoxa

3. Nu au Psalmul 50: in orice Biblie de cind ar fi ea, Psalmul 50 este: ,,Milueste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta . . . “, psalmul de pocainta al lui David, la ei este Psalmul 51, care zice: ,,Ai mila de mine, Dumnezeule, in bunatatea Ta!“, cu totul altul este sensul la noi si altul la ei.

4. In Psalmul 96, 7, la ortodocsi spune: ,,Sa se rusineze toti cei ce se inchina chipurilor cioplite si se lauda cu idolii lor” la sectari in Psalmul 97, 7 – căci nici numerotarea psalmilor nu este identică – scrie: ,,Sint rusinati toti cei ce slujesc icoanelor si care se falesc cu idolii”, lor nu le plac icoanele, ca le-au facut idoli. Dar idolii sunt: animale, pasari, oameni, zei, astri, soarele, pietrele; la acestea sa nu te inchini. Icoana il arata pe Dumnezeu, si Moise a facut Heruvimi in cort, tot icoane.

5. Numerotarea Psalmilor este gresita, au taiat un psalm in doua, la noi este psalmul 96, iar la ei 97. Textul este foarte încâlcit.

6. În Noul Testament, la Matei 1, 20 scrie la noi: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logdnica ta”, iar la ei, la sectari scrie: ,,Pe Maria, nevasta-ta!” dar oare Maica Domnului i-a fost nevastă lui Iosif? Ce dracie! Cum s-a implinit atunci proorocia lui Isaia 7, 14: ,,Iata fecioara va avea in pintece si va naste fiu . . . “? Ce ratacire grozava, nu se naste Hristos dintr-o nevasta, ci dintr-o fecioara!

7. In Evanghelia de la Luca 1; 28, la noi scrie: ,,Bucura-te cea plina de har” iar la sectari:,,Plecaciune tie .. . .” Au inlocuit ,,Bucura-te” ca sa nu fie ca la noi la Acatist. In limba greaca scrie: ,,Herete” = bucura-te – alta greşeală a lor.

8. La Luca 1, 43, la noi scrie: ,,Si de unde mie cinstea aceasta, ca sa vina la mine Maica Domnului meu?” iar sectarii au pus: ,,mama Domnului” in loc de Maica Domnului, ei n-o cinstesc, ci o batjocoresc!

9. L-a Luca 1, 48, la ortodocsi scrie: ,,Ca iata, de acum ma vor ferici toate neamurile” la sectari scrie asa: ,,Ca iata de acum incolo, toate neamurile imi vor zice fericita”. Este o injosire adusa Maicii Domnului. Daca ei n-o cinstesc, atunci au ajuns s-o batjocoreasca, ca-i o femeie de rând, că a mai avut copii. Ce drăcii in capul lor!

10. Greşeli mai sunt la Tit 3, 10 si in multe locuri, asa-i Biblia lor, daca si-au stricat credinta si-au stricat si Scriptura.

11. La I Tim 3, 1: ,,De doreste cineva sa fie Episcop. . .” la ortodocsi, iar la sectari: ,, . . . sa fie episcop” cu explicatia, episcop = priveghetor, supraveghetor. Mare greşeală. Episcopii numai in Biserică îi gasim. Numai Biblia si Noul Testament tiparit de Biserică sunt bune, ca de sunt asa cum au fost si in urma cu 2000 de ani, ale lor va duc in Iad. Noi avem carti foarte vechi, scriptura nu-i de ieri sau alaltaieri. ,,TOATA Scriptura este de Dumnezeu insuflată” (II Tim 3, 16) deci toata nu numai o parte.

12. In Biblia ortodoxa gasim cuvantul preot sfintit de apostoli. La sectari cuvantul preot = batrin, deci un om oarecare de rind, mare greseala. Preotul este preot pus de sfintii Apostoli. Vezi Iacov 5, 14.

Prima carte in romaneste este Liturghierul de la 1545 de la Minastirea Bistrita, R. Valcea; Evangheliarul lui Coresi, Brasov 1560; Noul Testament de la Alba Iulia, 1648; Bibia de la Bucuresti, 1688; Cazania lui Varlaam, Iasi 1643; Marturisirea de credinta a lui Petru Movila, 1642; Biblia de la Blaj, 1743; Biblia lui A Saguna, ilustrata, Sibiu 1853; Biblia de la 1911, de la Bucuresti; Biblia de la Iasi, 1883; Biblia de la Bucuresti, 1914; Biblia lui Galaction, Bucuresti 1936 dupa originalul ebraic; Noul Testament de la Cluj, 1941 de N. Colan; 100 000 Biblii Buc. 1975; 100 000 Biblii Buc. 1982-1983; Noul Testament 300000 1968, 1975, 1983; Mica Biblie mai multe editii. Sirbii au tiparit 500 000 Biblii, Românii 300000, iar grecii foarte putine. Aceste Biblii sint ale Bisericii, numai acestea sa le cititi. Ei se lauda cu un ratacit Cornilescu, care i-a dus la pierzare. Daca au aparut recent, de unde sa aiba ei Biblia cea adevarata?”

Parintele Ilie Cleopa

Aşadar „Biblia” ereticilor de pe la noi, neoprotestanţi, conţine numeroase erori. Greşeli de traducere intenţionate pentru a justifica multele abateri de la adevăr ale sectanţilor.

Să nu se mai bată păcăliţii de către draci, cum că e aceeaşi Biblie, doar că ei au traduceri în limbaj mai modern şi că nu au folosit decât sinonime. Adevărul e că au schimbat înţelesul multor pasaje din Sfânta Scriptură.

Anunțuri

39 de gânduri despre „Traducerea lui Cornilescu – UN FALS NUMIT „BIBLIE”

 1. Să ne fie cu iertăciune,
  Citim în Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte TEOCTIST Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: Cap. 12, 29, pag. 358. „Iar David a adunat întregul popor şi a mers la Raba şi s-a luptat împotriva ei şi a luat-o. Şi a luiat coroana de pe capul regelui ei, care cântărea un talant de aur, având şi pietre scumpe, iar aceasta a fost pusă pe capul lui David. A luat din cetate şi belşug de prăzi. Iar pe poporenii din ea i-a scos afară şi i-a pus să taie cu fierăstrăul şi cu grapa de fier şi cu securea şi să lucreze la cuptărul de ars cărămidă.; şi asta a făcut cu toate cetăţile fiiilor lui Amon. Apoi David şi întreg Israelul s-au întors la ierusalim.

  Apreciază

 2. Nu s-a publicat întreg articolul. Răspuns întrerupt. Repun articolul în acest comentariu.
  ………………………………………………………………………………………………….
  Să ne fie cu iertăciune,
  Citim în Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte TEOCTIST Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: Cap. 12, 29, pag. 358. „Iar David a adunat întregul popor şi a mers la Raba şi s-a luptat împotriva ei şi a luat-o. Şi a luat coroana de pe capul regelui ei, care cântărea un talant de aur, având şi pietre scumpe, iar aceasta a fost pusă pe capul lui David. A luat din cetate şi belşug de prăzi. Iar pe poporenii din ea i-a scos afară şi i-a pus să taie cu fierăstrăul şi cu grapa de fier şi cu securea şi să lucreze la cuptărul de ars cărămidă.; şi asta a făcut cu toate cetăţile fiiilor lui Amon. Apoi David şi întreg Israelul s-au întors la Ierusalim.
  Înţelegem că:
  – dacă pentru cucerirea, nu luarea, cetăţii RABA (o cetate între alte sute de cetăţi ale
  arameilor), a fost nevoie de „întreg poporul” (lui Israel), acest popor, a lui Israel, nu era prea numeros.
  – aflăm din textul de mai sus că cetatea RABA era o cetate foarte bogată, bogăţie care
  reflecta stadiul dezvoltării societăţii arameice din „ţara în care curgea lapte şi miere”, o ţară aşadar bogată, bine şi frumos lucrată şi întreţinută, care a fost atacată de către ISRAEL (anagrama arată IL, adică Domnul, şi ARES, adică zeul războiului, zis şi Marte, adică Moartea).
  – Numele RABA ne vorbeşte despre „RA” (care este AMON) şi de „BA”, care înseamnă
  Suflet în limba egiptenilor, „BA” fiind fonemul prin care rumânii (foşti ramani) îşi exprimă opoziţia. Arameii din Asia Mică (Pământul de Mijloc) au fost la origine ramani, ei erau fiii (NATI) lui Uran. Aceşti fiii (Nati) de ramani au fost CĂRAŢI de către Uranos (Amon-Ra), apoi de către Saturn 1 (SalmoxiS 1), zis SEB (Aton – Ra), apoi de către Saturn 2 (SalmoxiS 2), zis Set-Nehes, din Ramania – Ţara Neilor şi a Neiţelor. Anagrama cuvântului RABA face ARAB iar acest cuvânt nu este semit ci arim (arameu) şi înseamnă: fericit. „Arabia fericită” era odinioară „BASARABIA”, pământ ARABIL şi nu slut, sterp şi pietros, precum pământul „arabilor” de astăzi.
  – David, strămoşul lui Iisus, cucereşte RABA, o jefuieşte (acesta este cuvântul) şi
  măcelăreşte întreaga suflare aramaică care se închina lui AMON–RA, care este URAN, adică CERIU, adică Tatăl lui SATURN 1 (Dokius), care este IHVH (Aton–Ra), la care se închina David (strămoşul lui Iisus) şi poporul său.
  Citim în Biblia sau Sfânta Scripitură Vechiul (39 capitole) şi Nou Testament (27 capitole), Cap. Luarea Rabei (de către David, strămoşul lui Iisus) şi supunerea amoniţilor (Amon-Ra este Uranos sau Ceriu – Tatăl Ceresc – Celestate), pag. 333: „A scos pe locuitori şi i-a trecut prin fierăstraie, prin grape de fier şi securi de fier, şi i-a pus în cuptoarele de cărămizi, aşa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. Şi David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul”.
  – David nu i-a pus pe arameii din Raba să taie cu fierăstrăul, David i-a tăiat cu fierăstrăul
  pe arameii din Raba. David nu i-a pus pe arameii din Raba să lucreze la cuptoarele de cărămizi ci i-a ars pe rabaeni în cuptoarele de cărămizi”. După acest macabru HOLOCAUST închinat lui IHVH, care este BAAL-MOLOH (numele se află în cuprinsul cuvântului „HOLO-CA-UST”, unde finemul „CA=31”, citit destrograd este „13/M+OLOH”) David, strămoşul lui Iisus, a jefuit, adică a PRĂDAT (ARPAD, în ebraică) cu tot poporul său israelian cetatea RABA şi toate cetăţile lui AMON (care esre RA, Sore în Egipet, care este URAN=UN RA=UN SORE= monoteism carpatin)
  – David a ucis, a ucis, a ucis, milioane de aramei din „ţara în care curgea lapte şi miere”,
  ţară ştiută vechii lumi purtând numele de CaNan (nan este sărac), al cărui litoral se denumea Palestina (de la pelasgi, căci filistean este pelasg, adică arim, ARIAN (IARNĂ, adică ALB) şi nu SEMIT, adică METIS, adică BAL, un alb amestecat, metisat, bălţat, pestriţ).
  Frumos numele „CLEOPA” . Anagrama arată „EL CAPO”.
  Roscoban
  Vă spunem „La Mulţi Ani” (!), de la AnuL, care este UrAnuL, adică CeriuL, TatăL căsăpit de către fiul său Saturn 1 (cu complicitatea mamei sale G-aia), „Saturn”, din Tursan care înseamnă pelasg, care este Iehova, sau Adonai, în cinstea căruia Saturn 2 (Gruia lui Novac, adică Saturn 1) a ridicat în IABES templul lui Saturn 1 numit de locuitori SEB. Cuvântul „BES-ERICA” ne arată pe Saturn 1 (Ş-ABA-TAI) şi pe ERICA care este RICA (ARIMA), adică RHEA. Acest Templu (Toex) a fost lăsat de către GRUIA (Salmoxis 2), numit Purpureus, în grija fiiilor Măriei Sale (SalmoxiS 2), gemeni care se numeau Hierosolimos (hiero înseamnă sfânt, sol înseamnă unic, mos înseamnă înţelept – de unde „Solomon”) şi Judaios (judecător, de la iud care înseamnă şarpe, iudă este şerpoică iar verbul a iudi înseamnă a îndemna pe cineva la rău. IUDĂ, de unde IUDEEA). IABES este IERUSALIM, nume care nu este semit ci o expresie ramană, arimă sau aramaică:„ ÎS LEU ARIM” (vorbim de Uran, numit în Egipet şi Harmakis = Leul de la Giseh), deci nu SEMIT. Din cele mai vechi timpuri asistăm la o nesfărşită luptă între adepţii lui AMON-RA (URANOS din Ramania, care se oglindeşte sub URSA) şi adepţii lui „ATON-RA” (ATON …versus „NATO”). „RA” nu este nicum „BUN”. Rumânii cred însă în „B-Unul DuMNeZău” care este RUMÂN, din NUMĂR, adică …NEMURITOR.
  …………………………………………………………………………………..

  Apreciază

  • Roscoban
   Faci niste amestecuri destul de ciudate.
   – In Asia mica nu existau aramei. Ci hititi, indoeuropeni, cu limba total diferita. Poate doar o nesemnificativa intrepatrundere a populatiilor.
   – Arameii erau semiti si vorbeau o limba semitica al carui dialect era si ebraica. Ebraica a fost inlocuita treptat cu aramaica, caci pe timpul lui Iisus se vorbea aramaica.
   – E nepotrivita si falsa apropierea aramei- ramani, romani\rumani. Noi suntem iafetiti, nu semiti!
   – Cred ca e nepotrivita si asemanarea Saturn-Zalmoxis.
   – De aici nu reiese ca David i-a omorat: „Iar pe poporenii din ea i-a scos afară şi i-a pus să taie cu fierăstrăul şi cu grapa de fier şi cu securea şi să lucreze la cuptărul de ars cărămidă.”
   Din celalalt citat reiese un masacru. Care e citatul adevarat?
   – De unde milioane de aramei???!
   In evul mediu tarile romane aveau fiecare, spun istoricii, fiecare cam cate 500 000 (cinci sute de mii) de locuitori. De unde milioane de aramei in antichitate, tinand cont ca arameii erau amestecati si cu alte populatii din Orientul Mijlociu??!!
   – cuvantul holocaust vine din greaca – ὁλόκαυστον (holókauston) si nu din limbile semitice! In ebraica se zice: Hașoa השואה, în idiș: Hurben חורבן).

   Eu zic sa lasi anagramele fara rost si sa studiezi mai bine credinta in Adevaratul Dumnezeu!
   La multi ani!

   Apreciază

 3. Frate Daniel, nici cu versiunea lui Grigore Pisculescu(Gala Galaction), adica cea actuala a BOR, nu trebuie ca sa ne laudam. Pur si simplu a pus textul masoretic intercalat cu textele asa zis apocrife. Versiunea lui Pisculescu schimba sensul multor proorocii astfel incat talcuirile la cartile Vechiului Testament al Sfintei Scripturi facute de Sfintii: Ioan Gura de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, a Sfantului Ierarh Teoctist al Bulgariei, samd, sa devina greu de inteles. Daca citesti Omilii la Matei de Sf. Ioan Gura de Aur ai sa-ti dai seama. In schimb versiunea de la 1688 a lui Cantacuzino e cea mai buna. Se gaseste tiparita tot de catre BOR in Facsimil si translatata in caractere latine. Grigorie Pisculescu ar trebui pus alaturi de Cornilescu.
  Doamne ajuta!

  Apreciază

  • Alex,
   Asa o fi. Poate nu chiar alaturi de Cornilescu care e apostat si a tradus pentru a indreptati ereziile protestante si neoprotestante.
   Mai avem si traducerea lui Bartolomeu Anania, dar se pare ca nici aia nu e perfecta.
   Totusi, oricat de imperfecta ar fi varianta bibliei ortodoxe pe care o avem, pe noi nu ne afecteaza asa tare, pentru ca avem Harul, care ne indruma prin Sfintele Taine, prin Sf Traditie si avem si Sf Sinoade Ecumenice care ne calauzesc, alaturi de sfintii pe care i-ai pomenit.

   Pentru eretici Biblia e o piatra de poticnire. Si daca e tradusa si gresit…. Au drumul asigurat spre iad….

   Apreciază

   • Frate Daniel, daca te duci cu versiunea Pisculescu ca sa-i combati pe sectanti, te faci de batjocura 100%. E foarte usor pt. ei ca sa-ti demonstreze ca Biblia BOR e o versiune modificata a textului masoretic, e foarte usor pt. ei sa convinga astfel ca sfintii nostri parinti sunt niste mincinosi, Doamne iarta-ma, sa nu fie.

    Apreciază

   • Alex,
    Dupa cum vezi, in articolul de mai sus, din pasajul referitor la preotie si altele reiese clar ca versiunea lor e falsificata. Nu pot sa ne faca de ras pe noi cu biblia lor. Cati sectanti ai gasit care sa vina cu textul masoretic sa te combata.
    Si oricum, in articolul asta se aduc argumente si din traducerea lui Bartolomeu.
    Articolul, de fapt sunt doua, e preluat! Dar e suficient pt a vedea care e traducerea mai sucita.

    Apreciază

   • Pe scurt frate Daniel, noi ca ortodocsi nu avem nicio datorie ca sa sa traducem si sa folosim textele masoretilor ci din contra !!!: SA LE DAM ANATEMEI!!! Biblia Ortodoxa(a lui Cantacuzino) are Vechiul Testament tradus dupa Septuaginta si care mai tarziu in sec XX s-a descoperit a fi la randul ei mai fidela(99%) textelor descoperite la Marea Moarta decat versiunea masoretilor(78%).
    Doamne ajuta!

    Apreciază

   • Raspuns ptr.Daniel Via;Conform cu;1.Corinteni,6;9-10,citim;Nu stiti ca cei nedrepti nu vor mosteni Imparatia lui Dumnezeu?Nu va inselati in privinta aceasta;nici curvarii,nici inchinatorii la idoli,nici preacurvarii,nici malahii,nici sodomitii,nici hotii,nici cei lacomi nici betivii,nici defaimatorii,nici raparetii,nu vor mostenii Imparatia lui Dumnezeu.Iata deci cine va ajunge in iad.Eu cred ca aceste versete nu au fost traduse gresit.Si unde gasim mai multa lacomie si hotie ca la aceea care spun asa de tare ca ei nu sunt eretici si ca doar la ei se gaseste adevarata traducere a Bibliei? Sti cine sunt acestia?

    Apreciază

    • Ionel Vasiloni
     Deja te-ai facut judecator peste toti ortodocsii! Crezi ca tu o sa dai verdictul la judecata?! Imi inchipui ca ii cunosti pe toti. Dar fiecare va da socoteala in contul lui. Cat tupeu poti sa ai!

     Apreciază

 4. – Literele (buchiile) sânt cifre şi numere care, la rândul lor sânt vibraţii spirituale. La
  baza limbajului se află un lanţ algebric. Psihicul oricărei fiinţe este un procesor biologic. Pisihicul Omului este un procesor biologic de înaltă frecvenţă care a permis apariţia limbajului de tip uman, prin dezvoltarea onomatopeelor (forme de exprimare ale altor fiinţe de pe Pământ). Mihai Eminescu spunea: „Limba română este limba cumpenei universale … limba de formule”. Numele „EMINESCU” ascunde expresia : ”NE UIMESC” (ale sale gânduri). Gematria este un sistem numerologic care atribuie literelor valori numerice. Biblia este scrisă în sistem gematricial. Cabala este produsul gematriei. Cuvântul „CABALA” ascunde expresia „CAL ALB”, concept numero-lingvistic care înseamnă PACE (AREN).
  Lingvistica matematică şi istorică este temelia lingvisticii statistice şi etimologice.
  – Ţara „ARAM” (Cuvântul „aram” îl aflaţi în numele aramaic al cetăţii arameice
  „SAMARIA”, care vă spune: „AI RĂMAS – MARIA ! AI-RAM-EVA”. Citiţi destrograd!) a apărut odată cu prăbuşirea SuMĂRului, un fapt istoric consemnat în toate tratatele de istorie veche universală, în artefacte antice, în inscripţii megalitice, în memoria colectivă a oamenilor care, odată, alcătuiau PelasGeea. Peleg este Numele lui URAN. Geea este Gaia, Tina ori Maia). Sumăreinii, „oamenii lui RAM”, au fost oameni de Rasă Albă (copiii lui „RA”. Planeta Pământ este a 7-ea fiică a Soarelui, iar copii acestei Fiice numite „G-aia” sânt copiii „Soarelui”, adică a lui „RA”) colonizaţi în Asia Mică de către URAN, sau CERIU, ori ANU (TIMP, sau LER) apoi de către Saturn 1, sau Dokius, numit în Orient „NI-NURTA”. Fonemul „NI” este actuala notă „SI”. Înlocuim: „SI.NURTA” = „I SATURN”. Domnia Sa are mai mult de 54 de nume.
  – „ARAM” nu înseamnă „SEMIT”, cuvânt care derivă din „METIS” (în lumea pelasgă era
  numele unei frumoase şi deştepte Neiţe, fiica lui OchiAnos şi a divinei Tethys. METIS este prima soţie a lui ZeuS, alias Jo sau Joe, sau Diaus-Pitar, era mezinul lui Saturn 1 şi al divinei Rhea, Neiţă (Zeiţă) care şi-a scăpat fiul ca să nu fie mâncat (devorat) de către soţul ei, Saturn 1, alias „CRĂ-CIUN”, din care „KIUN” (de unde UNIK) înseamnă „Saturn” în limba ebraică, „RHEA” adică Rica, muica divinei „HERA”). „Crăciun fericit” înseamnă „Saturn săturat!”. Dar Fecioara Maria din Aram (Nazaret nu faîăcea parte din Iudeea) şi înţeleptul iudeu Iosif au fugit cu Pruncul Iisus – FiuL Dommnului, din Aram şi din Iudeea (două ţări diferite), în Egipt, acolo unde MOLOH, care este ATON-RA, nu avea nici o putere, pentru că în Egipet Domnea „AMON-RA” care este URANU, adică CERIU, sau ANU. Acesta este mesajul subliminal pe care trebuie să-l înţelegeţi din Noul Testament! Cuvântul „ARAM” arată „MARA” (Fecioara), ne arată „RA-MA” (AM RA), care arată pe „RA” (soarele care Răsare şi Apune), iar „AR”, arată Soarele care Apune, dar care va Răsări. Fonemul „RA” se află în URAN=UN RA= UN SOARE. În numele lui URAN(OS) aflăm originea Monoteismului patriarhal de factură pelasgă, uraniano-saturniană, concept atlant (ânalt), adică pelasg (tursan, de unde saturn), din care RAMAN, din NAMAR, care înseamnă NUMĂR, cuvânt care ascunde „RUMÂN”, adică „UN MĂR”, adică un ROD obţinut dintr-un mare DOR de OM, de Neu/Zeu. Se înţelege? Odată cu prăbuşirea Imperiului Pelasg (Peleg este numele lui Uran) oamenii (co-PI-ii Neilor şi a Neiţelor, a Zeilor şi a Zeiţelor) s-au „amestecat”, s-au „metisat” (un lucru firesc, atâta timp cât este sub un strict control). Arameii (arămiţi, adică „bine arşi” de soarele Orientului) au însemnat oamenii care s-au amestecat în timpul acelui RăzBel osiriaco-saturnian (adică a oamenilor desfrânaţi împotriva oamenilor care urmau legile „BELAGINE”=„ALEGE BINE”, legi primite în dar de către Saturn 1 de la sora sa Basileea, adică HeStia, sora şi soţia sărmanului Hyperion, RĂZ-BEL care au prăpădit vechea omenire din care au apărut noi popoare, limbi, culturi şi civilizaţii. Acestui RĂZBEL i-a pus capăt Saturn 2 care este Gruia – Purpureus, numit Seth-Nehes de către egipteni şi Typhon de cătren greci. Dar răul nu piere niciodată. Purpureus a fost trădat, Ramania a fost prădată şi distrusă de către Jo, adică ZeuS, moment în care începe Noua Eră a Omului Nou.
  – Repet: „RUMÂN” se trage „NUMĂR” care se spunea în ramană (pelasgă) „NAMAR”
  din „RAMAN” – neam (adică alb) RĂMAS din străvechea lume pelasgă – hiperboreeană. Conceptul „indoeuropean” şi „indo-europenizare” este o exprimare a unor ştiinţifici certaţi cu adevărul, este un fals menit a ascunde vechea lume a urieşilor, dar şi a puilor de urieşi sau jidovi ori ispolini, titani (de unde tătâni), atlanţi, care sântem noi, oamenii. Să aveţi în vedere că unul din vechile nume ale Dunării era IND, devenit ERIDAN, fost NUN, devenit ISTRU, numit OchiAnos POTA-MOS, iar după spargerea zăgazurilor, la Cazane, a apărut DUNĂREA, cuvânt care arată ADUNARE şi „DE URAN” … Dunăre de mânios. „A trece Dunărea” este o expresie trivială, aluzie la alungarea peste Dunăre a nepoftiţilor de către Rumânii Născători de Rasă Umană. Aşa spune Cuvântul şi noi credem în Cuvânt!
  Biblia dă, dar nu bagă în cap la nimeni!
  SATURN 1 (Dokius, NOVAC, adică Urieş, adică JIDOV) este SALMOXIS 1, ucigaşul Tatălui URAN. EL, titanul, a declanşat un nimicitor război civil în lumea pelasgă. SATURN 2 este GRUIA LUI NOVAC . GRUIA („I GRÂU”, deci nu-i neghină!) a fost fiul divinei Rhea, sora şi soţia lui Saturn 1 şi fiica Tatălui Uran (Ceriusau Anu). Gaia, sau Tina (de unde JusTina) cu ajutorul fiului ei, în sufletul căruia a iscat gelozia şi ura, pământeanca, Gaia, oarbă de gelozie, l-a judecat şi l-a pedepsit pe Uran (Ceriu), care a fost ucis mişeleşte de FiuL cu un COSOR, adică o DACĂ (pumnal miC cu lama înconvoiată în forma literei C/3. TREI = IERT= E RIT). A şaptea poruncă este: Să nu fi desfrânat! 7 (litera G în română, Zain în ebraică) şade în conjuncţie de 3/C. Număraţi pe deGetele de la o mână! Aţi aflat simbolul Facerii şi al rostului acestei Faceri. Cuvântul „SACRIFICIUL” ascunde. ”SCRI-ACI-FIUL”.
  Vă rog respectuos să citiţi cartea de căpătâi a românilor: „Dacia preistorică”, Nicolae Densuşianu, cel mai mare traducător român de texte antice. La pag. 611, Ed. Mentor 2000, Buc. veţi citi: „Zamolxis, filozoful şi legiuitorul cel mare al geţilor, a fost, după tradiţiunuile greceşti, unul şi acelaşi cu Saturn”. Pag. 613: „Fenicienii numeau pe Saturn EL, un nume pe care-l aflăm şi în cărţile lui Moise, aplicat la suprema divinitate a ebreilor” (se înţelege că al nostru cuvânt, „Dumnezeu” nu este semit (ebreu–IHVH, sau arab–ALLAH) ci este „RUMÂN”, din „NUMĂR” … adică „Nemuritor”, căci numerele nu se sfârşesc neam! Sântem unicul popor de pe lume care poartă (sau cară) în numele său, conceptul de Nemurire. Dacă sânteţi român ar trebui să fiţi mândru de acest adevăr …!). Pag. 613. „Ebreii, scrie Tacit (un roman, un istoric care a trăit şi a scris cu mâna lui cu adevărat şi nu o persoană inventată) celebrau ziua a şaptea, în onoarea lui Saturn, după cum spuneau unii (Tacit, Historia 1.V. 4). Epitetul de Sabaoth ce se atribuie majestăţii divine în Testamentul Vechi, încă nu se poate explica din limba ebree. (După Hieronym (Epistola 136 ad Marcellam), cei 70 de interpreţi au tradus cuvântul Sabaoth prin „AQUILA (vultur, zăgan, şorliţă, aceră, etc.) EXERCITUM”- Isidori Orig. 1. VII. 1 7. Quartum nomen (Dei) dicitur Sabaoth, quod vertitur in Latinum exercitum. Autorii anticităţii considerau această denumire ca identică cu SABAZIUS”. Însă amândouă formele acestea „SABAOTH” şi „SABAZIUS” derivă din SABUS şi SEB , numele lui SATURN”. Conchidem: „IA-BES” (AI SEB) era vechea denumire a oraşului „IERUSALIM”, nume care este plămădit în „Capa-Dokia” din expresia rumânească: „ÎS LEU ARIM” (arim, care arată „I MĂR”, nu SEMIT, care, la rândul său arată METIS, cuvânt care, la rândul vă şopteşte: „MI SET”, adică „G/7”, „CIFRA”, din „FRICA”, care ascunde pe „GRUIA” (Purpureus) care a adus „URGIA” în lumea pelasgă). IERUSALIM ne arată şi „MILA ŞUREI”, expresie care face trimitere la Muntele ŞureAnu şi al SARMISEGETUZA, cuvânt în care aflăm: „AZ MI-S GETU ARES”. „AZ” … dar IERI !?
  – Au greşit aceia care au socotit planeta Saturn a şaptea planetă din sistemul Solar. Greşala
  s-a datorat faptului că „socotitorii” nu cunoaşteau cifra „0”, numită de rumâni „NULA” care ascunde „ANUL”, adică „URAN”… „CERIU” … venerat când, pe Ceruri, omul „AFLĂ” (din care „alfa” elen, apoi „alef” iudaic). LUNA PLINĂ=ANUL PĂLIN. Tato Nipal este Tatăl Nostru Ceriu – Celestate!
  Cuvântul Domniei Voastre: „IAFETIT” este însuşit din Biblie (care se rosteşte „TANAK, din „TANACH”, cuvânt care ascunde verbul românesc „CÂNTĂ”. „TANAC” în limba română înseamnă „lamura făinii”, adică: „ce este mai bun din ce este mai bun”). Cuvântul „IAFET” ascunde „TAIE F/6” dar şi „FETIA” (Fecioria), cuvinte ale vechii limbi atlanto-pelasgo-ramano-dacgete şi nu „indoeuropene” pentru simplu motiv că Omul „RAM” de Rasa Albă (brahmanică) a colonizat nordul Indiei şi nu invers.
  Se întreabă Domnia Voastră dacă cucerirea cetăţii RABA (se preface în „ARBA” şi înseamnă că ai „ACIA 4/D” –„ACIA AI IDEEA”– ) a însemnat un masacru: vă rog, cu tot respectul, să citiţi cu atenţie Biblia! Vă dau câteva exemple, câteva din zeci de exemple pe care ni le oferă Cartea Sfântă: „Biruinţa asupra midianiţilor”. 16. „Şi atunci pedeapsa a izbucnit în adunarea Domnului”. Notă: Numerologic, 16/P arată puterea pe care 7/G o exercită (vedeţi în „Patela de la Pietroasa” cei 16 juzi şi pe Gaia în mijloc!). 17. „Şi acum omorâţi pe orice prunc de sex masculin şi omorâţi pe orice femeie care a cunoscut vreun bărbat, culcându-se cu el (aşadar erau alese doar fecioarele). Cuvântul „MIDIAN” îl poartă pe „DIAN” (de unde DAN I) care îl aflaţi în „OPHI-DIAN” (Şarpe). Vedem bine că avem de aface cu un război între semiţi (ebrei) şi nesemiţi (aramei din Aram sau, extins: Cannan) şi nu cu un război între semiţi, aceştia constituind în acele timpuri poporul lui „ISRAEL” (IL ARES) care, cu „Ne-huŞtan” în frunte, invadase „ţara în care curgea lapte şi miere” venind, aceşti semiţi, din pustiul Arabiei. Sau: „Iubirea şi ascultarea de Dumnezeu” (este greşit scris „Dumnezeu” căci, cuvântul Dumnezeu este românesc. Corect este: „Iubirea şi ascultarea faţă de Sabaoth”, înseamnă vărsare de sânge şi distrugerea unei vechi civilizaţii, aşa cum astăzi iubirea de Allah înseamnă acelaşi lucru). 12.2. „Locul de închinare ales de Domnul” (adică de EL, care este IL sau Saturn 1. „Să nimiciţi în întregime toate locurile în care popoarele pe care le veţi izgoni au slujit dumnezeilor lor, fie pe munţii înalţi, fie pe dealuri şi sub orice copac verde”. 3. Să le surpaţi altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idoleşti, să le ardeţi în foc, să dărâmaţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să faceţi să le piară numele din locurile acelea”. Acesta este Sabatoh! Vă mai miraţi că nu mai avem vechile altare, că au fost distruse ori ciopârţite sute de megaliţi, că ne-au fost distruse davele, ucişi preoţii, părinţii şi mamele noastre? 4. „Judecata case lui Ahab”. 11. Şi Iehu a lovit pe toţi care mai rămăseseră din casa lui Ahab la Israeel, pe toţi mai-marii lui, pe prieteni şi pe preoţi şi n-a lăsat să scape nici unul” (aceste fapte sânt fapte de ucideri în masă). DEUTERONOM (DU-TE NE OMOR) 16. Să nimiceşti TOATE popoarele (aşadar milioane de oameni) pe care Domnul Dumnezeul tău ţi le va da: să n-arunci nici o privire de milă spre ele şi să nu slujeşti dumnezeilor lor; căci aceasta ar fi o cursă pentru tine”. Acesta este Domnul care vorbeşte în Biblie!
  Vorbiţi Domnia Voastră de numărul rumânilor uitând că „dacii şi geţii constituiau cel mai numeros popor după inzi” (Herodot). Armata Regelui Get Burebista însuma 200.000 luptători, cifră care se raportează la o populaţie de minimum 5.000.000 locuitori rezultaţi din cele 200 de triburi ramane. Drept îi că armata regelui „DaC”, „DECE-BAL”, număra circa 38.000 luptători, ramani care au fost puşi să lupte împotriva a 150.000 romani (circa 15 legiuni). Nu uitaţi că TIBRU s-a numit RUMON! Nun uitaţi că ARES s-a născut în Ţara Zeilor, adică în Ramania, s-a născut Domnia Sa pe Arieş. Numărul mic al armatei regelui dac DeceBal care şi-a sacrificat fiul în numele lui „Zalmoxe – Moloh” se datora faptului că Dacia lui DeceBal şi a preutului molohian Vezina însemna numai 14% din străvechea Ramanie – Ţara Zeilor (vezi Paul Lazăr Tonciulescu), vestul Olteniei, Banatul până la Istru şi Tisa şi Ardealul până la Moloh, zona munţilor Bihorului (izvoarele „SOMEŞ” Cald). Burebista reuneşte cele 200 de triburi ramane şi reface în cea mai mare parte Ramania – Ţara Neilor şi a Neiţelor, având capitalele principale la: Genucla (azi Somova); Argetdava (azi Popeşti-Novaci), Ramidava, azi Rupea; Sarmisegetuza (azi Grădiştea Muncelului). Celebra frază: „tăiaţi viile” face trimitere la „ruguri” la oprirea sacrificiilor umane în noul Stat DaCGet întemeiat la anul 82 (5426 A.F.) de către Ioan 1 – Reunificatorul, ucis mişeleşte de Preda (din Arpad, adică vampir în ebraică), la Cozia, în 5 (ban) mai an 44 (5464 Anul Facerii Omului Nou), din ordinului preotului molohian „DECE-NEU” şi a trădătorilor de Neam şi Ţară Scorilo („rilo” înseamnă duşman) şi Cotiso. Slavă Marelui rege Get Burebista (Ctitorul) care a văzut lumina zilei la „Arge-T-Dava”, în Dava Urieşilor. „Da-Vă” sau „ZEU”.
  – Nu am afirmat că „HOLOCAUST” vine din limba ebraică. Eu v-am explicat cum a fost
  plămădit acest cuvânt. Fonemul „CA” din „HOLO-CA-UST” arată cifrele „31.” Citit destrograd, 31 arată 13, arată „M”. Înlocuim şi obţinem, deloc întâmplător, pentru că nu există o entropie a cuvintelor, nu există „haos”, ci doar o altă ordine: „TU S. MOLOH”. ŞOAH, din ebraică, păstrează cu sfiinţenie numele Zeului ŞAUE pe care Domnia Voastră îl poate afla în Tăbliţa rotundă de la Tărtăria, căsuta 4/D (simbol a lui Saturn şi Marte), Casă a Morţii. Ritualic, în numele lui Moloh (Saturn) au fost ucişi 6 milioane de evrei, oameni nevinovaţi, consideraţi de nişte ucigaşi că aceşti evrei nu mai credeau în EL, că e emancipaseră şi deveniseră … atei.
  Cât priveşte povaţa Domniei Voastre, ea arată lumii întregi iritarea, frica şi lipsa de respect în formula de adresare. Tot ce pot spune Domjniei Voastre este că trăim în secolul XXI, secolul marilor prefaceri ale Pământului şi ale Omului, secol (veac) în care, în general, RELIGIA va ţine negreşit pasul cu Timpul iar, în particular, RELIGIA (GAI & LER, adică FiuL & Muica) trebuie să reflecte cu fidelitate caracterul neamului pe care-l slujeşte şi îl apără, trebuie să se identifice până la amănunt cu tradiţiile şi obiceiurile oamenilor pe care, cu milă, îi păstoreşte. Religia şi Preotul nu şed între Om şi Dumnezeu. Preotul şi Religia şed între oameni şi în mintea oamenilor care văd în B-Unul Dumnezeu pe Tatăl lor şi nu un stăpân, boier ori ciocoi. Vă rog să aveţi în vedere că Dumnezeu este Tatăl Nostru! Dumnezeu nu este stâpânul Omului, căci omul nu este animal! Noi, Fiii şi Fiicele B-Unului Dumnezeu nu sântem robii, sclavii, sau şerbii, Divinităţii ci nepreţuitele Sale Creaţii. Lumea a fost Creată prin Cuvânt, lumea nu a fost creată cu bâta!
  – Aţi scris: „Adevăratul Dumnezeu”. Am pătruns credinţa în „Adevăratul Dumnezeu” şi
  am aflat că „A-D” este radicalul numelui Divinităţii Supreme la babilonieni: „AD-AD”, (CAPUL) nume care îl identifică pe ANUL, CERIU, MUNTEANU. Fonemul „AD” arată pe c.n.l. 14/N, arată Mează-Noapte, arată DACIA care se oglindeşte sub URSA.
  Consideraţi acest mesaj ca fiind ultimul din câte am scris până acum, mesaje semnate „Roscoban”, un nume pe care Domnia Voastră va trebui să-l identifice în mitologia românească pentru afla cui anume v-aţi adresat … aşa cum v-aţi adresat.
  La rândul Meu, vă doresc din tot sufletul meu de rumân „La Mulţi Ani” expresie rumânească pe care o las Domniei Voastre ca să o înţeleagă.
  Ca să cugeţi în casa cu geţi!

  Apreciază

  • Voi ortodocsi macar cal ati cunoscut pe Dumnezeu nu iati multumit si nici nu lati proslavit ca dumnezeu si inima voastra fara pricepere sa antunecat deaceia slujiti pentru bani domnul Isus a spus ca fara plata ati primit si fara plata sa dati iar voi santet numa cu ghandul la bani si cautati sa va adunati comori pe pamant Domnu sa aiba mila de voi

   Apreciază

   • alexandru circeie,
    Hai nu mai spune!
    I-ai cunoscut tu pe toti ortodocsii? S-au pe toti preotii ortodocsi?
    Asta e o judecare a aproapelui de cea mai joasa speta.
    Mantuitorul a zis sa nu judecam ca sa nu fim judecati. Voi tocmai asta faceti – judecati. Ba inca si generalizati cu nerusinare.
    Si mai pretindeti ca respectati toate poruncile si va numiti „crestini”.
    Ipocritilor! Nu va e rusine?

    Apreciază

    • De fapt ei,heterodocsi,isi motiveaza caile spirituale dand vina pe pacatul oamenilor.Vedeti ca multi dintre ei sunt departe,cu intelegerea,de invataturile ortodoxe.

     Apreciază

  • tavi vancea

   SA JUDECE!
   Noi aducem slava SFINTEI TREIMI – TATALUI si FIULUI si SFANTULUI DUH.
   Aducem preacinstire MAICII DOMNULUI si cinstire SFINTILOR si INGERILOR.
   Marturisim invatatura Domnului nostru IISUS HRISTOS propovaduita in lume de SFINTII APOSTOLI si revelata SFINTILOR PARINTI de la cele SAPTE SINOADE ECUMENICE si nu numai.
   Marturisim CREZUL ORTODOX NICEO-CONSTATINOPOLITAN al celei UNA SFANTA, APOSTOLEASCA SI SOBORNICEASCA BISERICA.

   Cine nu marturieste cele de mai sus este ANATEMA!

   Apreciază

 5. Mare diferenta nu am gasit intre Biblia Cornilescu si cele scrise ca ar fi diferite.Am citit ambele Biblii si sunt aproape identice. .Ceea ce trebuie sa fie important,estecredinta,pocainta ,dragostea de Dumnezeu si aproapelui,si o relatie apropiata cu Dumnezeu .Mai sunt si altele,dar nu asa de importante.Chiar Domnul Isus a spus ca cel mai important este sa-l iubesti pe Dumnezeu si pe aproapele.Restul vin de la sine…Cu respect !

  Apreciază

  • Nicolae Belba,
   Pai daca esti orb, de aia n-ai gasit mare diferenta. Dar si daca ati fi avut Biblia noastra, tot stramb ati fi inteles-o!
   Dar voi nu sunteti in Biserica! De ce discutati cu noi de la egal la egal??!!
   La voi nu exista Duh Sfant, la voi nu exista preotie, la voi nu exista liturghie (nici TRUPUL LUI HRISTOS) si celelalte slujbe. Sunteti cu totul rupti de ierarhia cereasca cu ingeri si sfinti.
   Voi aveti ”biserici” intemeiate de diavolii arhiconi, care va stapanesc!

   Apreciază

   • Nici o traducere nu este perfectă. Am prieteni evrei mesianici, (care cred în Mântuitorul Iisus Hristos), dar Îi spun Numele original, în limba ebraică / aramaică , Yeshua ha MashYah. Ei pretind că Noul Testament a fost scris în limba aramaică, pentru că pe vremea Mântuitorului, și a sfinților Apostoli, în Iudeea se vorbea aramaica. Ce părere aveți ??? Vă mulțumesc.

    Apreciază

    • Ucenicul,
     E adevarat ca nici o traducere nu e perfecta, dar cea a lui Cornilescu e un fals grosolan care schimba intelesul unor pasaje din Scriptura. Asa ceva nu ai voie sa faci, caci cazi sub anatema Sfintilor Apostoli.
     Majoritatea scrierilor din Noul Testament au fost redactate in greaca. Dar, de exemplul Sf Evanghelist Matei, isi scrie evanghelia prima data in aramaica, iar in preajma anului 65 o rescrie in greaca, limba culta a bazinului Mediteranei. Sf Ap. Marcu a scris in greaca alexandrina combinata cu elemente aramaice si latinesti. Sf Ap si Evanghelist Luca a scris numai in greaca. Sf Ap Ioan scrie in greaca, caci scrie pt crestinii din Asia Mica, elenizata.

     Dar noi, ortodocsii, chiar daca avem ceva inexactitati de traducere in Bibliile noastre, cunoastem adevarul evanghelic esential din Sfanta Traditie, pe care protestantii au exclus-o.

     Apreciază

 6. Domnul Isus sa te facă sa Il cunosti cu adevărat , pocăiește in oricare religie ești și slujește lui Dumnezeu cu adevărat , nu scoate paiul din ochiul fratelui tău ,când tu stai cu bârna in al tău ! Domnul sa te cerceteze și sa îți ajute sa te lumineze Amin

  Apreciază

  • Marco
   Navaliti toti apostatii si ereticii pe aici sa ne invatati pe noi ortodocsii despre Dumnezeu… Despre care „dumnezeu”? Al vostru? Inventat dupa mintea dracilor arhiconi? Voi va inchinati cui nu stiti. Noi ne inchinam cui stim!
   Noi nu avem o religie, ci o credinta revelata – Ortodoxia!
   Daca ati avea putina minte, daca dracii v-ar lasa, ati intelege ca nu exista alta Biserica in afara celei Ortodoxe!
   Puteti sa va creati voi tot felul de adunari pe care sa le numiti „biserici”, puteti sa aveti pretentia ca detineti adevarul, dar degeaba. Nici nebunii nu cred ca sunt nebuni. Asa si voi: nu credeti ca sunteti eretici.
   Nu poate exista decat o Biserica, cu o singura structura ierarhica pamanteasca. Duhul Sfant nu se imparte pe mai multe bisericute. Nu pot oamenii crea Biserici! Nu exista decat UNA, care a fost si este – Biserica Ortodoxa!
   Ce sa ne invatati voi pe noi??!
   Nu aveti ce! Noi avem credinta revelata. Voi aveti o credinta inventata.
   Sa va lumineze Dumnezeul cel adevarat sa vedeti Adevarul si unde este Biserica!

   Apreciază

   • M-am intalnit cu acest articol pe internet si am citit o parte din el. Dupa acea am coborat la partea comentariilor in care ma steptam la cuvinte pline de ura, mandrie si aroganta.

    Ohh si nu am fost dezamagit, acelora care iti dau dreptate ii tratezi cu respect si va adulati uni pe alti dar cand apare cinveva cu o idee diferita iti pierzi rabdarea si ti se umple gura cu fiere si arunci asupra los hule si acuzati falice.

    Unde? te intreb unde este rabdarea, unde este dragoste pentru aproapele tau? Unde este dragostea pe care o propovaduieste Domnul Isus Hristos.

    Atunci cand cineva iti pune in fata niste idei diferite nu stai sa te gandesti sa raspunzi prin invataturi biblice si prin dragoste, arunci asupra lui judecata divina, oare nu faci si tu acelasi luctu cu afrimatiile tale? Deti tu adevarul? Este credinta ta adevarul? nu scrie oare in Biblie ca Isus este Adevarul, Calea si Viata? Ai inteles tu oare pe Isus mai bien ca oricare dintre noi? De ce atuncea vorbesti cu atata ura? Oare nu din prisosul inimi vorbeste gura?

    Pocaiestete si invata pe ceilalti ce insemna pocainta si atuncea vei incepe sa intelegi mesajul Lui Isus. Si atunce mesajul tau va fi de unitate va fi o chemare la intelegere.

    Apreciază

    • Nimeni – asta e un alt nume cu care se prezinta diavolul.

     Acuzatii… cum ai zis?? In tot ce am scris aici am scris adevarul!
     Poate ca eu nu sunt smerit, dar chiar si asa am spus adevarul.
     Reciteste cu atentie toate raspunsurile mele si cauta sa vezi, (cu rugaciune sincera la Dumnezeu) daca nu cumva am dreptate.
     Voi nu sunteti in Biserica, nu aveti Duhul Sfant si invatatorul vostru e diavolul! De ce? Pentru ca denaturati adevarul! Intelegeti si invatati dupa mintea voastra.
     Fiecare protestant e un mic papa. Fiecare se crede infailibil in ceea ce crede. Sunt aberatii doctrinele voastre. INTOARCETI-VA LA ADEVAR, LA ORTODOXIE!
     Nu va mai aratati jigniti de criticile dure, ca niste muieri sensibile, ci luati aminte la ce spunem noi pe aici! Botezati-va ORTODOX, cu botez canonic, dupa randuiala Bisericii! Credeti in Maica Domnului si in Sfinti si in Ingeri. Acceptati traditia Bisericii! Pomeniti-va mortii, caci mare plata are de la Dumnezeu cel ce-si pomeneste mortii! Spovediti-va si impartasiti-va la preoti ortodocsi! Urmati sfintilor, nu mintilor voastre ratacite de diavoli!

     Apreciază

    • Am trimis un comentariu la acest articol. Nu l-ati postat… pot sa stiu de ce? Eu m-am abonat la blogul dumneavoastră…
     Marius Lucan

     Apreciază

    • Marius Gabriel Lucan
     Faptul ca te-ai abonat nu inseamna ca trebuie sa aprob toate aberatiile neortoxe.
     Daca te uiti la titlu blogului vei vedea ca scrie Ortodoxie.
     Blogul asta informeaza in special ortodocsii, iar in secundar pe toti ceilalti care vor sa cunoasca adevarul.
     Nu stiu de ce te-ai abonat daca nu crezi in Adevarul Ortodox.
     Iti raspund si la primul comentariu, dar sper sa nu continui la nesfarsit cu parerile personale si eretice in acelasi timp. Te poti limita si doar la a citi.

     Apreciază

  • Se scrie , Domnul Iisus HRISTOS in Adevar si nu in minciuna voastra a celor strambi care nu vreti a Accepta ADEVARUL SI LUMINA SFANTA CARE DE 2000 de ani si coboara ca Marturie nemincinoasa la Ierusalim de Sfanta Inviere numai in Biserica Orthodoxa spre a va intoarce in Adevar .
   Insa dracu ucigal ar Crucea va tine in mrejele lui si slujiti astfel intunericul.
   Dreapta Credinta este ORTHODOXIA si nu este o religie ci este VIATA, CALE SI ADEVAR .
   Biblia Adevarata este a lui BOR sub traducerea lui PS Bartolomeu Anania editiile aparute si sub binecuvantarea lui Teoctist.
   Insa pentru ca au schimbat de la 1600 traducerea aratata pe tagma jidovilor din 666 in 660 asta este alta discutie… prin asta aratandu se lucrarea vicleana a potrivnicului Crucii si a slugilor sale , slugi ale intunericului.
   Iubiti Lumina ca sa fiti Fii ai LUMINEI si nu fii ai intunericului , spune Sfantul Apostol Pavel
   Si Adevarul Curat nu a fost cenzurat sau schimbat din Apocalipsa Sfantului Ioan , unde 666 este aratat ca fiind semnul fiarei.
   ….
   Multi lupi in piei de oaie insa dupa roade se cunosc .
   Si Cuvantul Aratat este roada si odraslirea fiecaruia , de a fi a lui HRISTOS sau sluga la tatal minciunii.

   Apreciază

  • Striga ma dracii din tine ca nu vrai sa ti marturisesti Botezul Orthodox dat prin nume …te inchini la idoli ca pe astia stii sa ii marturisesti .
   Daca ai fi marturisit numele de crestin orthodox poate nu ti luai osanda insa NEMARTURISIND ADEVARUL singur iti iei osanda .

   Apreciază

  • Marius Gabriel Lucan pe August 27, 2017 la 11:50
   Comentariul tău așteaptă moderare.
   Precizări:
   – Parintele Cleopa nu a priceput termenul de APOCRIFE = neinspirate, cărți care nu au caracter sacru precum Sfintele Scripturi, altfel n-ar mai fi vorbit aberații. Faptul că ”BIBLIA” Ortodoxă are și apocrifele incluse, este o rușine nu o cinste (înainte de a mă anatemiza, studiați tematica)
   – Dorințele lui Cornilescu nu trebuie respinse doar pentru că a fost înclinat spre simplitate, să nu uităm că Domnul Christos s-a născut într-o iesle, într-un sat, a trăit smerit, fiind răstignit pe o cruce. Uneori noi complicăm lucrurile rătăcind și încurcându-i și pe alții.
   – Ca o curiozitate Biblică, Mântuitorul a fost botezat la maturitate (aproape 30 de ani) Ioan Botezatorul boteza adulti care isi marturiseau pacatele (fara nasi), aceasta fiind si practica Bisericii Primare. Mai tarziu, asa zisa presupunere (ca sigur or fi fost botezati si copii) a devenit dogma, inlocuind practica principala, botezul adultilor – merita studiat subiectul…
   – Cat despre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, scoaterea acestei formule din liturghie a fost bazata in gandirea lui Cornilescu, nu pe invataturile sectare ci pe lipsa suportului Scriptural…
   Închei cu un verset biblic din traducerea BOR
   Matei 22:29 „Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.”
   Rătăcirea Creștină are loc tocmai în cadrul ignoranței și ignorării Scripturilor și nicidecum al simplității „sectare”.

   Apreciază

   • Marius Gabriel Lucan
    In primul rand ca nu l-am gasit pe cel de pe 27 august cand zici ca l-ai scris. Nu stiu de ce.
    Apoi sa raspund…
    1 – Nu parintele Cleopa isi spune parerea, ci Biserica prin el.
    Cartile Vechiului si Noului Testament sunt stabilite si aprobate prin canoanele Sinoadelor Ecumenice. Adica tot ortodocsii, adica Sfintii Parinti au stabilit care sunt reale si care nu. Cele 14 carti aprocrife de la sfarstitul Noului Testament au fost lasate ca „bune de citit” tot de Sfintii Parintii. Faptul ca scrii „Biblia” in ghilimele este o jignire la adresa Bisericii Ortodoxe.

    2 – Cornilescu nu avea nici o autoritate sa simplifice nimic. Trebuia sa traduca din original, asa cum era. Dar el, fiind apostat, a vrut sa indreptateasca unele idei protestante.

    3 – In privinta botezului – Sf Ioan Botezatorul boteza cu botezul pocaintei. Ce facea el nu era un botez mantuitor. Era doar o preinchipuire a adevaratului Botez care a fost instituit de Mantuitorul. Despre botezul copiiilor si rolul nasilor se poate studia invatatura ortodoxa. Faptul ca nu cunosti importanta si rolul Botezului o dovedeste si punerea in discutie a varstei la care se poate administra aceasta Sf Taina.
    Nu conteaza parerea dumitale personala, ci a a Bisericii. Dumneata esti doar un om care interpretezi dupa o minte neortodoxa si neinduhovnicita, in timp ce Biserica, prin Sfintii ei, a hotarat in concordanta cu voia lui Dumnezeu.

    4 – Sfanta Liturghie nu se bazeaza doar pe Biblie, ci pe intreaga invatatura a Bisericii. Nu tot ce a zis sau facut Iisus Hristos a fost scris in Biblie. Iar Cornilescu nu avea dreptul si nici autoritatea sa modifice Sfanta Liturghie!

    5 – De ratacit va rataciti voi, neintelegand Scripturile! „Simplitatea sectara” nu e simplitate, ci e lipsa de Duh, e erezie si inspiratie demonica!

    Apreciază

    • Domnule Daniel,Daca nu l-ati gasit cum de ati raspuns punctual la el??? 😂😂😂Iar daca l-ati gasit, de ce nu l-ati publicat?Apare doar raspunsul dumneavoastra la obiectiile mele.Nu stiu ce varsta aveti, dar va comportati ca la 16 ani…Oricum, tot Biblia spune ca „Tatăl minciunii este diavolul” iar cei  e mint sunt fii lui…Pace!

     Apreciază

    • Dupa cum ai vazut, am aprobat si am raspuns unui comentariu mai lung pe care l-ai repostat pe 31 august, cu tot cu mesajul referitor la moderare (prima data il pusesei pe 27 august). Nu stiu de ce nu l-am vazut atunci.
     Asa ca, nu mai ma acuza de minciuni!
     Daca si Biblia o interpretezi dupa aceeasi logica cu care ma critici pe mine… e clar de ce nu intelegi mare lucru.
     Oricum, comentariul e plin de erezii si l-am aprobat si am raspuns doar ca sa arat bunavointa.

     Apreciază

    • Mai , preasfinte danielvla – Ia-ti capre …cu traducerile tale intelepte ale lui ONAIA al tau cu traducerea lui si alti mari ,,intelectuali„ de doi lei …ca ortodoxia ta este plina de preacurvari Popi , hulpavi / avari …jeguri umane . Daca erau unu – doi -zece as mai fi inghitit ….dar ,,fraierul„ de Cornilescu pe care-l denaturezi tu …a tradus atat de prost , incat invataturile sale n-au reusit sa produca nici a mia parte de popi de ultima speta , precum ortodoxia ta ! Imi face greata ,,trucajul ortodox„ . Daca ma voi crestina ….in nici un caz nu m-as face ortodox. Am devenit alergic la ce vad…! Fanatici perversi !

     Apreciază

    • Romeo
     Daca nu esti crestin e foarte rau. Daca vrei sa te faci altceva decat ortodox, n-o sa fii cu adevarat crestin si vei face o alegere fatala. Dar, na… ce sa faca dracii, daca nu sa-ti prezinte raul provocat de ei la ortodocsi, ca sa te indeparteze…

     Apreciază

 7. Precizări:
  – Parintele Cleopa nu a priceput termenul de APOCRIFE = neinspirate, cărți care nu au caracter sacru precum Sfintele Scripturi, altfel n-ar mai fi vorbit aberații. Faptul că ”BIBLIA” Ortodoxă are și apocrifele incluse, este o rușine nu o cinste (înainte de a mă anatemiza, studiați tematica)
  – Dorințele lui Cornilescu nu trebuie respinse doar pentru că a fost înclinat spre simplitate, să nu uităm că Domnul Christos s-a născut într-o iesle, într-un sat, a trăit smerit, fiind răstignit pe o cruce. Uneori noi complicăm lucrurile rătăcind și încurcându-i și pe alții.
  – Ca o curiozitate Biblică, Mântuitorul a fost botezat la maturitate (aproape 30 de ani) Ioan Botezatorul boteza adulti care isi marturiseau pacatele (fara nasi), aceasta fiind si practica Bisericii Primare. Mai tarziu, asa zisa presupunere (ca sigur or fi fost botezati si copii) a devenit dogma, inlocuind practica principala, botezul adultilor – merita studiat subiectul…
  – Cat despre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, scoaterea acestei formule din liturghie a fost bazata in gandirea lui Cornilescu, nu pe invataturile sectare ci pe lipsa suportului Scriptural…
  Închei cu un verset biblic din traducerea BOR
  Matei 22:29  „Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” 
  Rătăcirea Creștină are loc tocmai în cadrul ignoranței și ignorării Scripturilor și nicidecum al simplității „sectare”.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s