Eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo…

Image result for icoana maicii domnului ocrotitoarea romaniei

Fiindcă sunteţi tot trupeşti. Câtă vreme este între voi pizmă şi ceartă şi dezbinări, nu sunteţi, oare, trupeşti şi nu după firea omenească umblaţi?
Căci, când zice unul: Eu sunt al lui Pavel, iar altul: Eu sunt al lui Apollo, au nu sunteţi oameni trupeşti?
Dar ce este Apollo? Şi ce este Pavel? Slujitori prin care aţi crezut voi şi după cum i-a dat Domnul fiecăruia.
Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească.
Astfel nici cel ce sădeşte nu e ceva, nici cel ce udă, ci numai Dumnezeu care face să crească.
Cel care sădeşte şi cel care udă sunt una şi fiecare îşi va lua plata după osteneala sa.
Căci noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. – I Corinteni 3: 3-9

De ceva vreme, urâtorul de oameni și dușmanul mântuirii, a creat tulburare printre credincioșii și preoții care s-au îngrădit de erezia ecumenistă. Se ceartă frate cu frate, ortodox cu ortodox… S-au format tabere și grupuri… Unii îl urmează pe cutare părinte ce a întrerupt pomenirea, alții pe altul. Iar preoții la rândul lor, după ce au rezistat primei încercări de dezbinare din iarna trecută (problema de a fi pro sau contra părinților Arsenie Boca și Nil Dorobanțu), se pare că sunt gata să cedeze celei de-a doua ispite de a se rupe unii de alții din cauza unei noi dileme: cum să-i numim și ce sunt cei care încă sunt în comuniune cu ierarhii eretici (preoți și credincioși), eretici sau părtași la erezie?

Exista ortodocși, partași la erezie și eretici sau doar ortodocși și eretici?

Există acrivie cu dragoste?

Există duhovnic infailibil?

Pentru început să vedem ce este erezia.

Erezie (gr. hairesis și lat. haeresis <=>opțiune, alegere) este un termen istorico-religios și teologic care desemnează un sistem de gândire sau credințe contrare unui sistem dominant.

Etimologie

Termenul de „erezie” vine din grecescul αιρεσις, hairesis (de la αιρεομαι, haireomai, „a alege [ceva]”, „a opta [pentru ceva]”), care înseamnă a face o alegere din tot, a se rupe de totalitate – de întregimea învățăturii celei drepte, și de trupul Bisericii celei adevărate. Erezie și eretic sunt cuvintele pe care le folosește Irineu de Lyon în scrierea sa Contra Haereses (Împotriva tuturor ereziilor) pentru a descrie învățătura și pe cei care se opun Bisericii creștine, în opoziție cu poziția ortodoxă (de la ortho- „dreaptă” + doxa „gândire/credință”) a Bisericii creștine.

Aceeași filieră etimologică exploatează în zilele noastre teologul grec Christos Yannaras atunci când spune : „Erezia înseamnă a te opri numai la o parte din întreg și a o absolutiza, a o lua drept întregul în ansamblul lui. Cred că cea mai bună definiție a ereziei este aceasta: absolutizarea relativului și relativizarea absolutului.” – Wikipedia

După cum știm, în iunie 2016 a avut loc un pseudosinod în insula Creta, ce s-a vrut a fi pan-ortodox, la care au participat 10 Biserici autocefale. Știm că acolo s-au semnat erezii disimulate meșteșugit în fraze cu aspect ortodox. Ca urmare, pliroma ortodoxă conștientă, care reacționase și înaintea acestui sinod,  a reacționat și după, mult mai energic. Credincioși și preoți au cerut socoteală ierarhilor trădători, inclusiv în România. După câteva luni au început să apară rând pe rând preoți care au întrerupt pomenirea ierahilor. În octombrie 2016, la sinodul anual al BOR, toți episcopii români au semnat (din câte se pare sau au fost de acord) recunoașterea „Sfântului și Marelui Sinod din Creta”. Drept pentru care, toți episcopii Bisericii Orotdoxe Române s-au vădit ca eretici (deși erau cu mult timp înainte), iar daca vor fi fost vreunii care, siliți sau constrânși au semnat, dar avînd cugetare ortodoxă, încă nu s-au arătat. Așadar pe tot cuprinsul țării, deși la distanțe de sute de kilometri între ei, au apărut preoți mărturisitori  și credincioși care participă la slujbele lor. Dar au apărut și ispitele.

1- Sunt sau nu eretici preoții și credincioșii care nu s-au îngrădit de erezia ecumenismului, prin întreruperea pomenirii episcopilor?

Întreruperea pomenirii episcopului care semnează, afirmă sau face în vreun fel acte eretice înseamnă ruperea comuniunii cu acesta (cu ereticul), după cum afirmă Sfântul Maxim Mărturisitorul și însăși canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol, din 861, canon pe care se bazează, alături de altul (30 Apostolic), întreruperea pomenirii.

– „Chiar dacă tot Universul va fi în comuniune cu Patriarhul, eu nu voi fi în comuniune cu el. Precum ştiu că Sfântul Duh prin Apostolul Pavel spune că îngerii înşişi vor fi anatema dacă ar propovădui într-alt chip, aducând ceva nou în credinţă”(Galateni 1,8). – Fragment din procesul Sfântului Maxim mărturisitorul

„Căci cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu întâiul stătător al lor pentru oarecare eres osândit de sfintele sinoade sau de Părinţi, Fireşte adică, de comuniunea cu acela care propovăduieşte eresul în public şi cu capul descoperit îl învaţă în Biserică, unii ca aceştia nu numai că nu se vor supune certării canoniceşti, desfăcându-se pe sineşi de comuniunea cu cei ce se numeşte episcop chiar înainte de cercetarea sinodicească, ci se vor învrednici şi de cinstea cuvenită celor ortodocşi”. – Fragment din canonul 15 I-II

Deci rupem comuniunea cu episcopul sau mai bine zis pseudo-episcopul eretic și cu cei de un cuget cu el. În nici un caz cu Biserica!

Urmăriți următorul raționament:

Dacă noi, cei care ne-am îngrădit de ecumenism si de ecumeniști, NU rupem comuniunea cu Biserica, dar am rupt-o cu toți cei care pomenesc sau acceptă pomenirea (numindu-i pe toți eretici), cu care Biserică NU am rupt comuniunea? Rezultă că numai noi suntem Biserica și atunci e inutil să mai afirmăm că nu rupem comuniunea cu o Biserica pe care o formăm numai noi și că recunoaștem că ar mai fi har în restul Bisericii? Care e restul Bisericii?!

Și dacă toți cei care acceptă pomenirea ierarhilor eretici sunt și ei eretici, în primele luni după falsul sinod din Creta, când nimeni nu întrerupsese pomenirea, UNDE ERA Biserica?!

Ar putea spune cineva: „în toată lumea erau destui episcopi și credincioși în adevăr”.

Dar să luăm cazul Bisericii Ortodoxe Române. Cine era ortodox imediat după Creta? Nimeni? Unde era Biserica Română, căci nimeni nu întrerupsese pomenirea? A existat o pauză de câteva luni în continuitatea Bisericii pe teritoriul României? E absurd! Dar înainte de Creta, când de ani de zile se vădeau ereziile proferate de ierarhii români, cine era ortodox în România? Chiar nimeni?! Unde era Biserica?!

Ar mai putea spune cineva: „Biserica era printre membrii ei, eretici sau partași la erezie, deci tot eretici…” O altă absurditate – Biserică cu toți membri eretici…!

Și dacă afirmăm că este încă har la cei ce nu au întrerupt pomenirea (chiar dacă folositor numai unor anumite categorii de credinciosi) și ar fi la fel de absurd să spunem că nu mai este deloc har, atâta vreme cât se vede destul de clar că tainele la ei sunt valide, dar îi numim eretici, cum poate fi Biserică la eretici? Nu e un  nonsens?

Concluzia este că cei care sunt încă în comuniune cu ierarhii trădători, dar au gândire ortodoxă, nu sunt eretici!

Eretic este cel ce are un sistem de gândire schimbat fața de adevărul ortodox!

Este adevărat că cel care refuză să ia atitudine față de ereziile ierarhilor pretinzând că e prea mic, că încă nu e timpul, că ar fi o atitudine prea radicală, fiindu-i teamă etc se face într-o oarecare măsură vinovat pentru lipsa lui de reacție și va da socoteală pentru asta, dar nu îl putem numi eretic atâta timp cât se raportează la adevărurile ortodoxe în mod corect.

Că este așa, e suficient să ne gândim cum a fost în istoria Bisericii. Oare înainte de condamnarea unei erezii în Sinoadele Ecumenice, toți preoții întrerupeau pomenirea? Cu siguranță nu. Oare Sinoadele îi considerau eretici și pe cei ce nu avuseseră curajul de a întrerupe pomenirea ierarhilor căzuți, dar aveau gândire ortodoxă? Nu cred.

Să ne imaginăm o țară cu un conducător căreia i se declară război de către o țară vecină. Țara vecină fiind mai bine înzestrată militar, învinge. Cucerește țara conducătorului în discuție, care fuge în exil cu oamenii credincioși lui. Populația cucerită, în marea ei majoritate acceptă asuprirea străină și pactizează vrând nevrând cu dușmanul. Unele oficialități, ca și unii ofițeri din armata rămasă pe loc colaboreză de asemenea cu cuceritorii. Doar o minoritate de partizani se retrage în munți și continuă lupta de gherilă cu invadatorii. Dar lucrurile se schimbă. Conducătorul izgonit revine cu forțe armate puternice și își recucerește țara. Urmează pedepsirea trădătorilor. Vor cădea capete… În principal oficialitățile care se fac vinovate de trădare și ofițerii din armată. Cei cu rang important. Adică liderii trădării. Dar ce va face cu populația care a pactizat și ea de bună voie sau silită cu dușmanul? Fiind un conducător înțelept și înțelegând neputința omenească, căci nu toată lumea are stofă de erou sau mărturisitor, îi va ierta și va reinstitui pacea în țară. Nu-i va  considera trădători. Va recomanda ca populția (minoritară), care a opus rezistență să nu urască și să nu se separe de ceilalți (mult mai mulți), care s-au supus invadatorilor.  Însă lupătorii din  munți vor fi cinstiți ca niște eroi.

Comparația poate s-o facă fiecare…

Iar dacă afirmăm că numai noi suntem Biserica, cu siguranță suntem în înșelare! Unde ar mai fi cei șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchii lui Baal/ecumenismului?!

2  – Acrivia cu dragoste. Despre aceasta citiți, vă rog la: https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2017/10/01/pacatos-sunt-dar-eretic-nu/

3 – Există duhovnic infailibil? Cu siguranță nu există om care să nu poată greși. Dacă duhovnicul povățuieste conform Sfintei Scripturi și Sfintelor Canoane, facem ascultare. Dacă nu… ascultăm mai mult de Dumnezeu decâte de oameni. Mai multe citiți tot la: https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2017/10/01/pacatos-sunt-dar-eretic-nu/

Așadar pentru ce se ceartă părinții și credincioșii care au întrerupt pomenirea? De ce ascultă șoaptele vrăjmașului mânturirii? De ce nu renunță la orgoliile personale? De ce nu iartă necondiționat? Oare noi care ne credem corecți nu am greșit niciodată nimănui? Nu este lupta noastră împotriva fiarei ecumeniste? Pentru ce ne luptăm între noi? De ce trebuie să ne împărțim în grupulețe?

O caracteristică a grupărilor schismatice este tocmai această fărâmițare continuă. Ori noi, afirmăm că  nu suntem schismatici. Și cu adevărat NU suntem! Deci să nu ne despărțim, pentru a nu-i sminti pe cei ce vor mai vrea să vină alături de noi. Oare s-a desființat Biserica dintr-o dată, după adunarea din Creta și am  reînființat-o noi?

Cu siguranța mai este har la cei care nu au întrerupt pomenirea, căci nici un Sinod nu i-a declarat oficial eretici pe ierarhi și pe cei care le urmează în atitudinea eretică.

Cât har, și pentru cine folositor, cine ne va spune? Poate părinții înduhovniciți, care au întrerupt pomenirea și se roagă noaptea cu lacrimi și dorm pe pat de scânduri și mănâncă hrană uscată o dată în zi…

 

58 de gânduri despre „Eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo…

 1. În sensul comparației făcute… Chiar și familiile care nu pleacă în munți, dar sunt de partea acelor partizani, fie prin ajutor direct oferit lor, fie prin simpla împotivire de alt fel față de regimul străin, sunt vrednice de laudă. Ar fi culmea ca partizanii din munți să-i socotească trădători. Ar lupta doar pt ei, nu și pt restul țării, ceea ce ar fi nonsens.

  Aceasta cred că este noima canonului 15 I-II, care spune la final că cei ce au întererupt pomenirea „nu au rupt cu schismă unitatea Bisericii, ci s-au silit să izbăvească Biserica de schisme și de dezbinări”. Doar nu se izbăvesc numai pe ei, ci Biserica de erezie. Dacă se înrerupe comuniunea cu toți cei ce pomenesc pe episcopii semnatari, indiferent dacă ar fi dreptr credincioși acei preoți, atunci unde este izbăvirea Bisericii? Este vorba de osândirea Bisericii, nu de izbăvirea ei. De fapt, unde este erezia? Căci marea parte a Bisericii este declarată eretică. Și se ajunge să se izbăvcească prin nepomenire de tot restul Bisericii.

  Apreciat de 1 persoană

   • Eu recunosc că mi se pare o idee năstrușnică să vorbim de „acrivie iconomică”. E o contradicie de termeni. Acrivia propusă de Sf. Teodor Studitul este fix la fel cu aceasta, adică lipsa de comuniune liturgică, dar cu posibilitatea de a te ruga împreună, a sta la masă și de a avea demersuri comune cu cei ortodocși, dar care sunt în comuniune cu ierarhii semnatari. Pe de altă parte, înțeleg nevoia folosirii acestei expresii pentru a induce o mai bună înțelegere și apropiere de ceilalți, dragoste, nu dispreț. Dar asta ar fi trebuit să se înțeleagă de la sine. Acrivie fără dragoste înseamnă extremism, nu acrivie. În fine…

    Dar voiam să întreb: De ce ar fi erezie nouă această „acrivie iconomică”? Nu e cam mult să acuzăm rapid de erezie orice deviere? E o deprindere normală?

    Apreciază

    • Nu se inventeaza termeni noi, deja lumea se hraneste cu ciuperci otravitoare nu numai ca au inceput sa accepte acest termens dar sa creada ca e ortodox si sa i se dea o aparenta ortodoxa asa ca-s nevoit sa zic : Anathema acriviei-iconomice izvorata din netrairea unora , un fals termen izvorat din iubirismul ecumenist

     Apreciază

    • E izvorata din mintea unora care cred ca au ajuns pe culmea virtutilor: dragostea, ce dragoste e aia cand zici ca stilistii nu is eretici ???si nici macar nu te interesezi sa le vezi istoricu dar tu zici(si nu zic de tine Lavrentie) ca ai dragoste, vorbim de vindecare bolii si tu nu te uiti la cauze??? Ce dictor esti matale unul fals dupa cum spunea pr Romanides. Sfintii recunoasteau ca au pacate nu CA EI AU DRAGOSTE, daca avea ceva farâma de dragoste vedea harul, stia toata plastirea pe de rost ca sa fie preot…e tipic ecumenist sa nu ii zici eretic, ereticului Teofan(si in general ereticul) ca se supara!, folosind prerextu dragostei unii au ajuns sa o considere si injuratura acest termen ereticule numai ca sa nu mai le strice iubirismu din religia lui antihrist, tot sub prerextu dragostei ii indeamna la carduri cu 666, deci care dragoste????

     Apreciază

    • ayeaye20
     Daca parintele Claudiu a gresit facand unele asocieri de termeni nepotrivite, nu inseamna ca e eretic! Poti avea dragoste si fara sa fii mare traitor. Si apoi de unde reiese ca a zis ce a zis din „iubirism ecumenist”? Pur si simplu din considerente pastorale a zis ce a zis. Intelegand neputinta unora de a rupe comuniunea cu ierarhii eretici.

     Si de ce nu te adresezi cum se cuvine parintelui Lavrentie? Te crezi la egalitate si cu preotii/ieromonahii acum?

     Apreciază

   • Nu știu precis care era situația Sf. Maxim, cu ceilalți preoți și episcopi. Este de cercetat.
    Sigur nu era în comuniune cu Patriarhiile importante, afară de Roma. El a organizat Sinoade în Apus, cu ajutorul papei Martin înainte de a se întoarce la Constantinopol. Evident că avea comuniune cu cei din Roma.
    Oricum, el nu s-a dezis de cei ce au comuniune cu Patriarhul de C-pol, ci de cei ce aveau credința strâmbă.

    Apreciază

    • Nici cu Roma nu a mai fost ca si Roma a intrat in Comnuniune cu restu asta e dovada ca erezia acapareaza si se exctinde mult si „foarte tarziu” Dumnezeu intoarce roata…era pe net pasaju de il gasesc o sa il pun

     Apreciază

    • Zis-au lui:
     – Dar ce vei face, de vreme ce cei din Roma sunt uniţi cu cei din Constantinopol? Căci aseară au sosit de la Roma două delegaţii şi mâine dimineaţă, în ziua duminicii, se vor împărtăşi cu Patriarhul din Preacuratele Taine. Cuviosul răspunse:
     – Chiar dacă tot Universul va fi în comuniune cu Patriarhul, eu nu voi fi în comuniune cu el. Precum ştiu că Sfântul Duh prin Apostolul Pavel spune că îngerii înşişi vor fi anatema dacă ar propovădui într-alt chip, aducând ceva nou în credinţă(Galateni 1,8).

     Apreciază

    • @ayeaye20
     Nu pot răspunde decât aici.
     Văd că le știi pe toate. Eu am citit altceva în Străjerii Ortodoxiei. Ar trebui verificate textele.
     Răspunsul Sf. Maxim: „Chiar dacă cei sosiți se vor împărtăși, nu vor putea aduce ei înșiși nici un prejudiciu scaunului Romei, de vreme ce n-au cu ei nici o scrisoare către Patriarh.”
     Iar mai târziu i se spune Sfântului Maxim: „Fiindcă întreg Apusului și toți cei ce au sucit lucrurile în Răsărit privesc la tine…„, cerându-i-se să intre în comuniune cu C-polul pentru a-i atrage și pe aceia. Pentru că refuză, este bătut și i se taie limba și mâna.

     Apreciază

    • Sfintii Catacombelor Rusiei pag.127 : „Pentru aceasta, Sfântul Maxim Mărturisitorul, când s-a făcut o încercare de a-l convinge şi de a-l forţa prin torturi groaznice să intre în comuniune de rugăciune cu patriarhul aflat în înşelare, a exclamat:
     „Chiar dacă întregul univers ar intra în comuniune cu patriarhul, eu singur nu voi face aceasta”.

     Apreciază

    • Lavrentie : Pag. 126-127 Sfântul Maxim Mărturisitorul și tovarășii săi întru martiriu, Deisis Sibiu 2004:
     7. Atunci i-au spus:
     – Și ce vei face dacă romanii se vor uni cu bizantinii? Căci iată că ieri au sosit apocrisiarii[emisarii] Romei și mâine se vor împărtășii cu patriarhul; și va fi evident pentru toți că tu i-ai întors de la credință pe romani; căci negreșit când ai fost luat pe sus tu de acolo, ei s-au unit cu cei de aici (19)
     El însă le-a zis: Chiar dacă cei care au venit se vor împărtăși, nu vor aduce nici un prejudiciu scaunului Romei, pentru că n-au adus nici o scrisoare pentru patriarh; și nu sunt deloc convins că romanii se vor unii cu cei de aici dacă ei nu vor mărturisi că Domnul și Dumnezeul nostru vrea și lucrează mântuirea noastră după fiecare din firile din care, în care și care este El.
     Și ei i-au spus:
     – Dar dacă romanii se împacă cu cei de aici, ce faci?
     Și el le-a zis:
     –Duhul Sfânt îi anatemizează prin Apostolul [Pavel] chiar și pe îngerii care ar inova, ceva pe lângă ceea ce s-a propovăduit[ Ga 1, 18 ]
     (19- Aluzie la emisarii Bisericii Romei veniți să negocieze – după condamnarea definitivă în martie 654 a sfântului papă martir Martin I la exil în Crimeea, condamnare acceptată însă mult prea ușor – sfințirea noului papă ales, Eugeniu I,om conciliant, a cărui alegere fusese organizată de exarhul imperial. „ Faptul că Sfântul Martin I e încă în viață și protestează în scrisori contra acestei proceduri le ridică acestora, cum remarcă mai încolo Sfântul Maxim, orice drept de a angaja scaunul Romei în materie dogmatică. Comuniunea lor cu patriarhul monotelit Petru (654–668) nu-i angajează decât pe ei înșiși. Totodată, se vede că la Constantinopol era binecunoscut rolul hotărâtor al Sfântului Maxim la Sinodul Lateran care condamnase în 649 oficial atât monotelismul, cât și Typos-ul”(GARRIGUES, „Le Martyre”,p. 420).„Roma acceptă o apropiere care seamănă cu un compromis în chiar momentul în care episcopul ei legitim e deportat, iar teologul ei cel mai ferm era în proces. Nu se va pierde ocazia de a i se arăta grotescul situației și de a i se reproșa faptul de a fi, în sensul strict al cuvântului,mai papist decât papa”(J.-M. GARRIGUES, Maxim le confesseur– la Charite, avenir divin de l’homme, Paris, 1976, p. 68–69).)

     Apreciază

    • Larchet, Jean-Claude – Sfăntul Maxim Marturisitorul. Mediator între Răsărit şi Apus Ed. DOXOLOGIA, Iaşi 2010. La un moment istoric dat, când erezia s-a răspândit în toate bisericile, Biserica Sobornicească s-a redus la un mic număr de credincioşi, chiar putem spune, la unul singur… Fiecare parte, chiar şi cea mai mică a Bisericii, fie şi un singur credicios, poate fi numit Biserică Sobornicească. Celor care voiau să-l silească pe Sfântul Maxim să se împărtăşească cu monoteliţii, le răspunde: “chiar dacă întregul univers (Oikoumeni) s-ar împărtăşi cu voi, eu unul nu mă voi împărtăşi”. El opune catholicitatea sa unei ecumenicităţi eretice. (pag. 209)

     Apreciază

 2. În RAI, Adam şi Eva erau ortodocşi?
  Ei erau Botezaţi de Tatăl Nostru?
  Dumnezeu e Duh, e Iubire, e Cuvântul prin Care Se manifestă uneori Iubirea Creatorului. Nu cumva suntem toţi fraţi şi surori de la Adam şi Eva?

  Iubirea e Iubire, Viaţa Veşnică e Viaţă veşnică, nu pe etape. Raiul revine pe Pământ acum. Aşa să fie, pentru veşnicie!

  Apreciază

 3. Fratele Valerica zice ca au existat alti parinti care au intrerupt pomenirea inainte de Creta deci asta pica: Dar să luăm cazul Bisericii Ortodoxe Române. Cine era ortodox imediat după Creta? Nimeni? Unde era Biserica Română, căci nimeni nu întrerupsese pomenirea?

  Apreciază

  • ayeaye20
   Nu stiu daca au fost parinti care au intrerupt pomenirea. Si daca au fost ce inseamna asta? Ca Biserica Romaneasca s-a redus la ei?! Cu siguranta va fi fost un timp, inainte de Creta, cand nimeni nu a intrerupt pomenirea ierarhilor. Aminteste-ti de Chambesy, Balmand, vizita papei Ioan Paul al II-lea…
   Conform acestei idei pe care o sustii, tu ai fost ecumenist si inainte de Creta si imediat dupa Creta, pana sa rupi comuniunea cu ecumenistii.
   Recunosti ca ai fost ecumenist? Recunosti ca ai fost eretic?

   Apreciază

   • Da am fost ecumenist pana cand Adevarul a iesit , si m-am retras inainte de Creta, dar ecumenistii (care acu asculta orbeste de unii nepomenitori )m-au tras iarasi (pe vremea cand nimeni nu se gandea sa intrerupa pomenirea) si iar i-am lasat singuri problema e ca multimea te trage ea nu o tragi tu pe ea

    Apreciază

    • Da AM FOST ptr ca stiam ca nu e voie sa mergi la eretici dar nu aveam toate detaliile(aveam putine detalii) care au comfirmat ca retragerea se facusem bine , a te desparti de eretici dupa Creta la cate detalii sau dezvaluit inainte si dupa Creta chiar nu mai pot zice aceia ce zic ca au gandire ortodoxa ca ei is ortodocsi NU MAI AU SCUZA cei ce stiu si putin si nu aplica se FAC ERETICI, SI DA POTI FI ORTODOX CU NUMELE DOAR SI SA AI HARISME, asta inseamna ca Biserica e la tine?? si atunci de ce sfintii talcuiesc ca va zice Dumnezeu ca in numele meu ati scos demoni dar nu va cunosc pe voi?? Cum au harisma minunilor si nu e Biserica cu ei ?? Ca sa fie Mantuiti??? Da ptr ca is eretici necondamnati sinodal dar care si-au batut joc de canoane si aici pe pamant au scapat dar la Judecata lui Stapanului Iisus nu mai scapa, de ce crezi ca ii rabda Dumnezeu si nu apare sinodu ce sa ii condamne pe nume ptr ca sa treaca timpu si sa nu mai aibe nici un cuvant de dezvinovatire ,sinodu va fi , va fi pace dupa apoi razboi si brusc antihrist ptr ca nici acea pocainta nu va dura mult dupa sinod…

     Apreciază

    • Eu nu vorbesc de harisme…
     Eu unul nu ma recunosc ca eretic (ma refer la timpul cand am inteles adevarul ortodox).
     Sunt pacatos si mult pacatos, dar eretic nu sunt.
     Si daca vreodata nu voi intelege pe deplin subtilitatile teologice voi zice si eu cum ziceau mucenicii: Cred in ceea ce credeau Sfintii Parinti!

     Apreciat de 1 persoană

    • Pai inseamna ca d-aia nici nu vrei sa renunti la cnp 666 si de esti in acelasi gand cu cei ce emana erezii ca ciupercile dupa ploaie, – -cine se aseamna se aduna , era o vorba- -lumea nu mai vrea sa se Pocaiasca(ortodox) si sa spuna cum zice sfantul Paisie : Am gresit , aici se vede ortodoxia nu ca inventam erezii multi au gresit dar au avut pocainta , se face aceeasi gresala :NU RECUNOASTEM CA GRESIM ZICEM CA SUNTEM INFAILIBILI, si iti mai zic un detaliu dupa spovedania unui mirean la un popa despre care stia ca zice ca papistasi au botez s-a spovedit si s-a innegrit haru l-a ars desi el habar nu avea ca haru ii arde si innegreste pe cei CE STIU ce STIA e ca nu prea e voie a te spovedi la cei cred ca papistasii au Taine deci…nu exista pocainta intre nepomenitori mai ales ca unii au primit articolu tau cu Pr Rafail Berestov si au refuzat pocainta

     Apreciază

    • Insusi ca nu recunoase ca a gresit si ca inventat termeni arata ca se crede Infailibil,( ca ,crede in mintea lui ca gata s-a terminat nu mai e preot daca zice ca a gresit, preot esti cand iti revii cand te ridici si iti recunosti greseala …cnp-ul afecteaza pocainta

     Apreciază

    • Te intreb eu atunci cum cel ce pomeneste are „gandire ortodoxa” dar fapta lui arata ca pomenind ereticul propovaduieste necredinta(erezia) ce o marturiseste episcopul, atunci canonul 15 e un fals

     Apreciază

 4. Aici : „Și dacă afirmăm că este încă har la cei ce nu au întrerupt pomenirea (chiar dacă folositor numai unor anumite categorii de credinciosi) și ar fi la fel de absurd să spunem că nu mai este deloc har, atâta vreme cât se vede destul de clar că tainele la ei sunt valide, dar îi numim eretici, cum poate fi Biserică la eretici? Nu e un nonsens?”
  l-ai contrazis pe Sfantul Teofilact cu argumentele logice a celui ce nu renunta la ereziile ce le inventeaza

  Apreciază

    • Eu am zis asa:
     „Și dacă afirmăm că este încă har la cei ce nu au întrerupt pomenirea (chiar dacă folositor numai unor anumite categorii de credinciosi) și ar fi la fel de absurd să spunem că nu mai este deloc har, atâta vreme cât se vede destul de clar că tainele la ei sunt valide, dar îi numim eretici, cum poate fi Biserică la eretici? Nu e un nonsens?”

     Adica daca toti sunt eretici in restul Bisericii, acolo unde noi zicem ca inca mai e har, cum mai e Biserica daca toti sunt eretici? Asta zic.
     Zice Sf Teofilact altceva?

     Apreciază

    • Toti CARE STIU ,aici si pr Staicu e pe langa, toti CARE STIU IS ERETICI, Si da mai toti popii is chemati si reeducati la acele asa zis sinoade eparhiale deci NU PRE EXISTA NU STIU in cazul popilor …Stii raspunsul Biserica e acolo unde e Adevarul, da zice mai multe detalii Sf Teofilact pe care nu le cercetam ca avem servici ca ii credem pe unii nepomenitori ca au studii dar mai toti nu au studiat cu Dummezeu prin traire ,pot sa va dau exemple de mireni si nu ma refer la mine care i-au intrecut pe Teologii facultatilor , dar unii nici ce e in facultate nu au inteles si au ajuns preoti, tocmai ca sa fie usor de suspus in duhul Ascultarii ecumeniste

     Apreciază

    • Longhin a intrerupt pomenirea lui Onufrie cum a promis? Nu! Si ca sa te faci preot tre sa vezi haru vad eu haru? Vad nepomenitorii haru??? Ciprian Staicu il vede dar nu stia ca il vede…el a fost hirotonit de greci parca , am zis detaliul asta ca ereticul Teodot zicea ca e hirotonit de români , si apropo cartea aia cele doua extreme are lipsuri adica zica , ca canosnele nu-s obligatorii si Nicodim Milas ne zice ca is obligatorii apoi Floca a preluat si a zis si el ca is obligatorii , si apoi nu se zice ca Sf Justin Popovici a intrerupt comuniunea deci e buna de foc cartea aceea pe multi i-a dus in ratacire nezicand detaliile astea doua capitale …si cartea la noi a venit din Athos prin Evanghelismos

     Apreciază

    • Si ca sa treci granita iti trebuie cnp, cu harul lui Dumnezeu l-am ars 666 nu imi trebuie, monahii din Romania pe acele documente is monahi d-aia nu reactioneaza l-au vandut pe ce pe 666, si stilistii is eretici ca ei nici nu considera problema cnp-ul masonic cu toate simbolurile lor si ce se mai bat cu caramida in cap Meletie masonu calendaru si ei umbla cu simbolurile masonilor

     Apreciază

    • Cine se crede vrednic de preotie, arata deja mandrie. Sfintii fugeau de preotie, unii chiar isi taiau o ureche , ca sa cada sub acel canon ca : cel ce se mutileaza singur(scopeste) sa nu se faca preot…

     Apreciază

 5. Problema e ca nu e traire de aici incep ereziile si unii dupa ce ca is prinsi cu ele se mai dau si Teologi, care Sfant a zis sa vorbeasca despre Dumnezeu cei ce nu au traire???,dar unii ca sa nu scada in ochii oamenilor ca deh pe ei nu ii intereseaza ochii lui Dumnezeu/ adica, cum ii vede Dumnezeu inventeaza de parca au legatura Directa cu Sfanta Treime cand ei macar nici talcuirile Sfintilor nu le-au citit, cum zice Sf. Paisie poti sa te spovedesti si impartasesti si sa nu il ai in tine pe Hristos, lumea e amagita de forma de vorbe frumoase exact ce fac ecumenisti si uite unde s-a ajuns ca marea majoritate am ajuns ce ? niste falsi hristosi , niste antihristi! Si daca ii bagi omului lumina in ochi zice ca ce ai cu mine? esti un urator de oameni! Nu ma iubesti ca imi spui Adevarul ,ăla ma iubeste de ma minte frumos ca nu vine antihristu ca ecumenismu nu e lepadare, cipu nu are 666 in el , documentele nu ne lipsesc de har, ca statu ma protejeaza prin darea de drepturi la parade sodomite, si daca imi mai da si ceva bani tac din gura ca el ma hraneste ,care Dumnezeu care da ploaia ? Imi da malaiu poate sa si Teologhiseasca, ce conteaza ca si asa nu intelege lumea si is niste oi manipulabile cu iubirism si ascultare falsă . Bai oameni fara minte , intelege Dumnezeu! ce hule spuneti si cand va da o palma o sa va țiuie urechile mai ceva ca locomotiva

  Apreciază

 6. Si inca ceva nu marturistorii ii scot din erezie pe altii ci insusi Stapanul Hristos e printre ei si ii scoate din mijlocul ereticilor cum i-a scos si pe marturisitori si pe oricare dintre noi, si da Insusi Hristos ii si invata …cum ? asta ramane o mica taina.

  Apreciază

 7. Stimate D-le Daniel Vlad, Imi place pagina dv. pentru ca accepta comentarii,spre deosebire de CrestinOrtodox…Vreau sa va semnalez 2 evenimente care m-au facut mandru…de a fi Roman:1]Festivalul de Muzica Bizantina de la Iasi,unde a participat si corul meu preferat ,Cappella Romana. 2] ,,Sinodul” ecumenic din Bucuresti,OCT.21, cand Patriarhul Rusiei Kiril se va intalni cu Ph.Constantinopolului Bartolomew…,pentru prima data. Deasemenea Papa se va opri la Bucuresti,la anul, in drumul lui la Moscova….Era si timpul ca a III-a Roma sa nu mai fie….cenzurata….Doamne ajuta, Luc.

  Apreciază

 8. Pingback: Conferință a lui gheron Sava Lavriotul la Mesteacăn, județul Satu Mare (septembrie 2017) – Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism

 9. Pingback: SĂ NE RUGĂM pentru părintele Ciprian Staicu, să-l izbăvească Dumnezeu de mânie, care este fiica mândriei, căci iată că a mai „legat/blestemat” pe cineva – Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism

 10. Pingback: OBICEI? Încă un ortodox blestemat de preotul Ciprian Ioan Staicu. Iată "motivul" - OrtodoxINFO

 11. Pingback: OBICEI? Încă un ortodox blestemat de preotul Ciprian Ioan Staicu. Iată „motivul” – Presa Ortodoxă

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s