Staţi neclintiţi şi rugaţi-vă! Părintele Iulian de la Prodromu către un pomenitor: „Nu sunteți eretici.”

Dincolo de tonul ostil al celui ce ia interviul, la adresa „nepomenitorilor” pe care chiar îi numeşte zeloşi, răzbate părerea echilibrată a marelui duhovnic prodromit…


Staţi neclintiţi şi rugaţi-vă!

interviu cu părintele Iulian Lazăr, Schitul Prodromu, Athos, 26 noiembrie 2017

– Binecuvântaţi!
Doamne ajută! Bine aţi venit. Luaţi loc!
– Am mai fost la Sfinţia Voastră acum trei ani.
Da, aţi mai fost…
– Părinte, îngăduiţi să vă întreb ceva în legătură cu Sinodul din Creta. În urma lui s-a făcut mare dezbinare în popor. La noi, în Moldova, s-a ajuns că nu mai vorbesc fraţii între ei, îi consideră eretici pe cei care pomenesc ierarhul locului. Este bună atitudinea lor?
Ce pot să-ţi spun eu? O fost un sinod viclean. Rugăciunea spune: ,,şi ne izbăveşte de cel viclean!,, Că cel rău zâmbeşte şi te arde. Că am aflat că au venit eretici acolo şi s-au rugat împreună.
– Dar nu s-au rugat împreună. E adevărat că au fost prezenţi acolo…
Uite ce-i, dacă protestantul, care n-are cruce, a stat în biserica ta, în timpul slujbei, înseamnă că s-au rugat împreună! Ba mai mult, au fost poftiţi acolo. Cine i-a invitat? Cel mai mare i-a invitat acolo.
– Da, au greşit. Însă atitudinea celor care au luat măsuri, după aceea, e drastică. S-a ajuns până acolo că unii preoţi, chiar ieromonahi cu nume recunoscut, au spus să nu mai fie îngropaţi morţii cu preot, dacă este pomenitor, ci doar cu Psalmul 118, să nu se mai împărtăşească, fiindcă nu mai este har în Biserică…
Vin ruşi pe la mine, ca la un bătrân, şi ortodocşi din Basarabia şi mă întreabă: ,,Când va fi războiul cel mare? Acum sau mai târziu?,, Astăzi nu mai sunt războaiele din Evul Mediu, acum sunt războaie că dacă apasă pe un buton se şterge o ţară de pe hartă. Păi, dacă ei ar afla o planetă cu viaţă pe ea, s-ar duce acolo şi ar arde pământul. Uite, ia Scriptura şi citeşte la 2 Petru, capitolul 3, versetul 10, aşa, deschide şi citeşte!
– Da, Părinte, citesc: ,,Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând se vor desface, şi pământul şi lucrurile de pe el se vor mistui. Deci, dacă toate acestea se vor desfiinţa, câte de mult vi se cuvine vouă să umblaţi întru viaţă sfântă şi în cucernicie. Aşteptând şi grăbind venirea zilei Domnului, din pricina căreia cerurile, luând foc, se vor nimici, iar stihiile, aprinse, se vor topi! Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor Lui, ceruri noi şi pământ nou, în care locuieşte dreptatea. Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând acestea, sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de El în pace, fără prihană şi fără vină. (……) Deci voi, iubiţilor, cunoscând acestea de mai înainte, păziţi-vă, ca nu cumva, lăsându-vă târâţi de rătăcirea celor fără de lege, să cădeţi din întărirea voastră,,.
Acuma, te rog, citeşte 1 Petru, capitolul 4 cu versetul 12!
– Cum spuneţi Sfinţia Voastră. Iată citesc: ,,Iubiţilor, nu vă miraţi de focul aprins între voi spre ispitire, ca şi cum vi s-ar întâmpla ceva străin. Ci, întrucât sunteţi părtaşi la suferinţele lui Hristos, bucuraţi-vă, ca şi la arătarea slavei Lui să vă bucuraţi cu bucurie mare. De sunteţi ocărâţi pentru numele lui Hristos, fericiţi sunteţi, căci Duhul slavei şi al lui Dumnezeu Se odihneşte peste voi; de către unii El se huleşte, iar de voi se preaslăveşte. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaş, sau fur, sau făcător de rele, sau ca râvnitor de lucruri străine. Iar de suferă ca creştin, să nu se ruşineze, ci să preamărească pe Dumnezeu, pentru numele acesta. Căci vremea este ca să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu; şi dacă începe întâi de la noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu. Şi dacă dreptatea abia se mântuieşte, ce va fi cu cel necredincios şi păcătos?,,
Ei, acum ce-aţi mai vrea?
– Părinte, cei care s-au dat de partea Părinţilor nepomenitori au ajuns la ură, scriu hule, adresează mesaje injurioase, de-a dreptul oribile, pe care preoţii în cauză nu le recunosc, dar ucenicii le făptuiesc în numele lor.
Uite, astăzi dimineaţă a fost pe aici un preot şi i-am zis: Grăbiţi-vă să vă pocăiţi, că se apropie ceva rău! Vin la mine grupuri de ruşi cu anumite proorocii şi eu îi cred, se apropie al Treilea Război Mondial. Şi i-am spus preotului şi vă spun şi vouă, lăsaţi păcatele, să nu vă prindă moartea ca fulgerul. Spovediţi-vă şi împărtăşiţi-vă, pe unde puteţi şi cum puteţi! Fiţi pregătiţi că ne aşteaptă ceva! Dacă găsiţi Liturghie unde nu se pomeneşte, împărtăşiţi-vă acolo! Dacă nu, grăbiţi-vă acum!
– Da, însă au ajuns că nu-i mai pomenesc nici pe patriarhii vechi, adormiţi, pentru că sunt eretici, că nu-i valabilă preoţia lor…
Aici s-a băgat satana. Vezi, la început nepomenirea a fost bună, a fost un adevăr. Dar, s-a băgat satana, ca să-i învârtă şi să le succească minţile. Da, acum ne întrebăm ce facem noi?
– Acum s-au sfătuit să-l facă pe unul dintre ei episcop.
Vai de mine! Vai de mine! Să vă mai spun un cuvânt. Dintre cei care au semnat în Creta, de ce nu vine un mare sfânt ierarh, ca în Proloagele Bisericii, să spună poporului: ,,De astăzi nu pot să mai fiu episcopul vostru, fiindcă am săvârşit un păcat mare şi nu mai pot să fiu episcopul vostru,,. Poporul să-i ceară a rămâne. Iar el să le spună că se va aşeza culcat pe pragul bisericii şi toţi, la ieşire, să-l calce în picioare. În vechime aşa au făcut, l-au smerit, la cererea lui, şi astfel s-a pocăit. A venit glas de sus şi a spus: ,,Pentru smerenia ta, iertate sunt păcatele tale!,, S-a arătat vreun ierarh în faţa lumii să spună: ,,Am greşit, iertaţi-mă!,,?
– Dar nu aţi văzut că pe aceia care au refuzat să semneze i-au scos afară, anume că sunt forţaţi din motive politice, şi a semnat patriarhul în locul lor?
Acesta-i un semn că vin vremuri apocaliptice. Sunt evenimente care n-au fost de când e lumea şi în America, şi în Grecia, şi în România, cum a fost la Timişoara. Îngăduie Dumnezeu să coboare din cer un sul negru şi să ia tot ce întâlneşte în cale. De acum să ne aşteptăm că vor veni peste noi şi mai grele decât acestea. De aici decurge cuvântul: Grăbiţi-vă, grăbiţi-vă şi vă curăţiţi de toate păcatele!
– Părinte, cei care am rămas în biserică şi facem ascultare suntem eretici?
Nu, nu sunteţi eretici. Eretici sunt cei care au semnat acolo, în Creta.
– Păi, nepomenitorii susţin că ne facem părtaşi cu erezia celor care au semnat.
Uite ce-i, frământările astea din biserică nu vor dura mult. Se va face ceva, de asta spun, grăbiţi-vă acum!
– Dacă se va face ceva, ne răsculăm cu toţii…
Ascultă ce-ţi spun, se va face ceva în Biserică, de asta repet, grăbiţi-vă acum, că s-au arătat multe semne.
– Am ajuns de nu ne mai înţelegem fraţii între noi, pe motiv că avem păreri diferite.
Ei, asta e dihonia din lume, vezi la Evanghelia după Luca 13 cu versetul 24, când cineva din mulţime îl întreabă pe Mântuitorul dacă sunt puţini cei ce se vor mântui, Domnul le răspunde: ,,Siliţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea,,. am prins un cuvânt mare din Evanghelia de la Matei 5, 23-24: ,,Dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi te împacă cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău,,. Mulţi sunt care nu se împacă deloc cu fratele lor şi se duc şi se împărtăşesc, fără ca să se fi iertat înainte. De aceea şi spune, în continuare, în altă Evanghelie, că aceia care au primit Sfintele daruri fără iertare vor auzi: ,,Duceţi-vă de la faţa Mea, blestemaţilor, nu vă cunosc pe voi!,,. Dar dezbinările acestea, cine le-a adus oare ?
– Ştim, Sinodul din Creta şi cu ierarhii. Dar, vă dau un exemplu concret. Am fost la biserica nepomenitorilor zeloşi, acolo m-am întâlnit cu un teolog de frunte al lor are mi-a zis: ,,Eu astăzi m-am împărtăşit şi sunt sigur de mântuire. Dar tu nu eşti sigur de mântuire, că mergi la biserica ereticilor,,. Această siguranţă a lor pentru mântuire cum vi se pare?
Asta este şfichiuire de la satana, toate frământările acestea vin de la satana, ca să tulbure lumea! Măi, vă spun, nu vă pripiţi cu ei, ci încet-încet se vor dumiri, va veni şi timpul să ne lămurim… Dar noi atât să ştim că a fost un sinod viclean şi a adus dezbinare în lume. Noi nu trebuie să ne dezbinăm, să ne ţinem credinţa, să ne grăbim la spovedanie şi la Sfânta Împărtăşanie. Vin mulţi preoţi din ţară pe aici şi eu le le spun, măi, uite ce, la proscomidie pomeneşte pe ierarhul nostru cel credincios, dacă poţi să mai bâjbâi pe acolo, pomeneşte, că nu ştii cum sunt văzuţi la Dumnezeu. Dar, vezi, dezbinarea a venit de la sinodul ăsta…

părintele Ghenadie

interviu apărut în revista Credinţa Ortodoxă Anul XXI nr 12 (250), Decembrie 2017

 

124 de gânduri despre „Staţi neclintiţi şi rugaţi-vă! Părintele Iulian de la Prodromu către un pomenitor: „Nu sunteți eretici.”

 1. Mai, si Antim si Sava si Ciprian si altii care or fi, o iau razna, se duc in schisma. Clar. La pomenitori harul se revarsa din plin. Mie imi este foarte clar. Sunt sigur de aceasta si simt neindoielnic acest lucru. Pomenitorii nu sunt eretici odata ce sunt salas al Duhului Sfant si prin ei se revarsa harul Duhului Sfant si savarsesc Tainele. Doar acei pomenitori care sunt de accord cu eresul din Creta sau l-au semnat au o parte eretica in ei, mai précis, au cuget eretic, sunt purtatori de erezie, nu au mintea lui Hristos, dar nu sunt eretici. Un viitor sinod ii va ,,face’’ eretici. Eu, personal, m-as putea spovedi si impartasi la ei fara nicio frica si nu m-as intina. Trebuie luptat individual, in mod personalizat cu fiecare. Sinaxa din Grecia, de saptamana trecuta, pare un inceput bun. Ma tem sa zic mai mult, pentru ca vedem ca surprise apar de la o clipa la alta. Acestia de la noi, in loc sa mearga bine si sa se ataseze la aceasta sinaxa, acum se dezbina si se duc in schisma. Imi pare bine ca nu m-am spovedit inca la nepomenitori, pentru ca nu esti sigur unde o iau. Realitatea o arata. Daca ramaneau uniti dupa sinaxa de la Botosani, acum numai bine se uneau cu sinaxa din Grecia, dar asa, acest tip de nepomenitori o submineaza si pe aceasta.

  Apreciază

  • Creanga Teofil, nu au luato razna, numai că nepomenirea cf canon 15 de la Constantinopol se aplica strict pt căderea în erezii al pseudo episcopilor, adică trebuie discernământ, iar schisma nu au provocato nepomenitori, ba ei procedează ft bine din punct de vedere canonic, schisma au provocato domnii ierarhii, acceptând sinodal ereziile acolo în Creta

   Apreciază

   • Iar în caz că nu știai SF Chinotita a ratificat sinodul cretan, personal am postat linkul pe diverse bloguri, daca nu mă înșel și pe prezentul blog, din păcate nu am auzit pe nimeni sa mediatizeze cazul, după cum știm prigoana a început și acolo iar profețiile spun destul de clar că va cădea și SF Munte, pa ce ne bazam când zicem asta? Pai ft simplu, acolo sau alocat diverse sume de bani de la ue și alte organisme financiare pt diverse, acum aflam că ue face presiuni asupra guvernului Tipras pt schimbarea statutului SF Munte, fapt consemnat și în supermemorandumul, sa nu mai vorbim de participarea lui Efrem de la Vatopedi la diverse întruniri ecumeniste, iar de atragi atenția asupra la toate astea de striga după tine schismaticilor, deși cei care au intrat în horă cu ereticii sunt schismatici, că nu degeaba a zis SF Cosma Etolul că lumea va inebunit și de nu vei fi că ei vor zice că tu ești nebun

    Apreciat de 1 persoană

    • Mihai, chiar nu vezi înșelarea în care te afli? Te grăbești să îi acuzi pe monahii din Sfântul Munte (pe care nu îi cunoști) că s-au vândut Uniunii Europene și ți se pare normal asta? Nu mai zic de faptul că te grăbești să demonizezi Uniunea Europeană bazându-te doar pe o singură sursă de informație (surse anti-occidentale, anti-ue, etc.) Mie mi-e clar că voi, așa-zișii nepomenitori, sunteți în înșelare când vă aud cum vă grăbiți să îi băgați pe toți în iad: x s-a lepădat, de Biserică, y s-a vândut UE, etc.

     Apreciază

    • sfappetrupavelandrei
     UE este creatia ocultei mondiale. Majoritatea monahilor din Sf Munte s-au vandut sau tac in mod las. Dar nu toti.
     Majoritatea ortodocsilor tac si habar n-au ca trebuie sa-si marturiseasca si sa-si apere credinta. Unii nu sunt capabili sa faca asta.

     Apreciat de 1 persoană

  • Sf. Maxim Grecul în ”Scrieri dogmatico-polemice”, p. 183:
   ”Cine își ține cu tărie părerea lui greșită și se împotrivește puternic, având în conștiință convingerea despre adevărul rătăcirii sale, fără nici o nădejde de schimbare, acela este eretic. Iar dacă el procedează așa din neștiință, atunci este numit rătăcit, nu eretic. Sfântul Mucenic Iustin Filosoful spune despre el însuși: „Pot să mă rătăcesc, însă eretic nu voi fi”.

   Apreciază

  • Creanga ereticule! Pr Iulian a cazut si tare rau imi pare pt el a cazut si pt sava in parte si pr theodoros si pr ciprian si multi vor cadea. Pt ca nimeni nu vede ce se intampla si cum este un experiment pitesti la nivel mondial. Este satanic pt ca Ecumenistii sunt ij afara Bisericii dar uniti cu toate sectare si paganismele si au devenit medium si demonizati intr-atat incat demonii de asupra lor au ajuns sa io arate pana si frumosi la fata ca ingeri de lumina ca daca i-ati vedea cum sunt v-ati i gropa de vii. Ereticul paisie care a venit din athos trimite linea la ereticii pomenitori.
   Ati ajuns sa si desfiintati cuvintele eretic si ortodox. De au de numai pomenitor si nepomenitor! Dupa mintea voastra Hristos unde Il Lasati? Ortodocsii sunt in comuniune in Hristos cu Hristos si prin Hristos cu alti ortodocsi. Ereticii nu sunt ij comuniune cu ortodocsii si nici nu pot fi de vreme ce sunt in comuniune cu diavolul si despartiti de Hristos.
   Dar Cine mai spune adevarul acum nimeni! ?
   Zizis ar trebui sa i-a mustrare pt ceea ce spune ca spunand ca nu Cine nu stie este afectat de erezie. De parca erezia nu ar fi duhul diavolului?! Il contrazic acum grecii si ar trebui sa ceara iertare dar vazand ca primeste binecuvantari le ereticului serafim de pireu care a fost deja mustrat de pr Manolis.
   Toti au ajuns sa marturisesca o alta evanghelie. Spune Sf Evanghelie ca de omul eretic dupa a doua si a Treia mustrare departeaza-te, ca este de insusi fapta sa osandit.
   Acum am mers la conf pr sava si se parte ca doar comuniune religioasa spune sa nu ai cu ereticul ij rest poti sa mananci da bei sa faci orice. Aceasta este hula?
   Hristos unde esre? Poti sa mananci cu cei care Il rastignesc a doua oara cu stiinta mai rau ca fariseii si iuda!
   Sf parinti spun nici buna ziua sa nu ii dai ereticului dar Cine mai tine aceasta.
   Iti spun ca esti extremist ca nu ai dragoste ?!
   Potlrunca intai o stiu acesti parinti care cu totii merg pe calea ereziei ?
   Dar daca nimeni nu vede ca harul in lume s-a luat de un an si a fost slobozita lucrarea inselarii pt imputinarea oamenilor care se impartasesc ortodox si Sf Liturghii ortodoxe, si Harul Sfantului Duh este numai acolo unde este marturisirea adevarata, nu erezie sau schisma. La pr ciprian harul se vedea la sf liturghie dar daca el nu vedea ca acest har nu este ceva in plus ca la Sf grigorie palama, din mandrie, ci era doar harul care era in lume peste tot pana lucrarea inselarii a prins putere, atunci normalitàtea a o confunda cu inselarea pe cand acel har la Sf Liturghie era harul care era dat pt marturisirea dreapta. Dar acum cu pr theodoros au ajuns sa schimbe si sa fie in contradictie cu Maruri si rea parintelui sava. La beius deja de indreptau spre schisma. Este jalnic peste tot si vine antihrist cum.s-a anuntat in ierusalim insa nimeni nu mai stie ce sa creada. Tineti marturisirea sf parinti. Cu omul eretic nu poti sa lego nici prietenie nici pace nici dragoste nici sa mananci nici sa bei. Daca veti tine aceasta acrivie veti vedea ca veti ramane in Biserica care asa invata prin Sf parinti, si cu sigur anta singuri si prigoniti de toti pt adevar. Eu nu pot fi prieten cu Iuda.

   Apreciază

   • Profesore uite un comentariu de pe glasup stramosesc si ei zic , cam acelasi lucru ca pr Zisis:
    Andy Su • 3:05 PM, 2017-12-16
    Recent au fost publicate dosarele din arhiva KGB despre infiintarea patr. Moscovei :
    http://diak-kuraev.livejournal.com/1851267.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
    Unele citate despre organizarea sinodului din 1945 in Moscova care a ales patriarhul: „NKGB URSS propune:
    … să inceapa selectarea candidaților pentru a participarea la sinod din rândul clericilor și laicilor, alegind persoane care au o autoritate religioasă în rândul clericilor și credincioșilor și care, în același timp, sunt verificate si sunt agenți sau patrioti de incredere.
    Este important să se asigure ca printre candidații nominalizați numarul de agenți NKGB sa fie majoritar, ca sa fie capabili sa promoveze la sobor linia necesara noua…”
    Deci, majoritatea la sobor nu era pur si simplu eretica dar era alcatuita din dusmani din neamul lui Ana si Caiafa, toti imbracati in arhierei si preoti !
    Se intreaba daca au mai primit oamenii har de la asa clerici ?
    Sinodul preotilor nepomenitori din Crasnodar a constatat ca agentii KGB nu puteau savirsi tainele, dar Dumnezeu totusi ii sfintea pe mireni (care nu cunosteau care-i situatia) dupa credinta lor, numai El stie cum. Cineva a presupus ca pe ei i impartasa ingerul nemijlocit, nu preotul tradator care conform invataturii Bisericii nu avea har pentru asta.

    Apreciază

 2. Ce-i cu disperarea asta? Oare nu toate se fac cu deplina ingaduinta a lui Dumnezeu? Oare n-are El mila de faptura Sa? Nu deschide El cai de scapare? Cunosc toate ce le-ati spus. Dar se greseste si de-o parte si de alta. Daca ar fi asa cum fac nepomenitorii schismatici inseamna ca nici n-ar mai fi necesara pecetluirea si venirea lui Antihrist deoarece trierea s-ar face de pe acum. Pomenitorii trebuie sa meraga in iad, deci toti ortodocsii, in afara de vreo 10 – 20 de nepomenitori.

  Apreciază

 3. Daca pr Iulian spune clar ca ,sin din Creta a fost viclean,iar viclean stim bine cine e(spunem in fiecare zi:Si n-e izbaveste de cel viclean)atunci nu e clar ca ,a fost un sin Eretic?!!!Stiti ca la pr Iulian nu sant lasati sa intre decat pomenitorii,eu personal fiind alungat de pr Clement?!!! Stiti ca pr Iulian e tinut la regim de puscarie,si nimeni nu mai asculta de el in schit,numai ucenicii lui care au fost dati afara din schit?!!! Stiti ca pr Iulian nu se impartaseste cu cei din schit?! Ei daca nu stiti dl Creanga ,nu mai vorbiti prostii!!!La fel si D-stra D-le Daniel,cand unul fuge dintr-o barca in alta exista riscul sa se inece,asa ca Sf Parinti care acum sunt batjocoriti de ierarhii masoni,ne-au aratat destul de bine ce sa facem,can 15(1-2),nu a fost dat degeaba,si nu cu rol facultativ,el trebuie aplicat….si atat!!

  Apreciază

  • Ion, ceea ce uimește la culme este faptul că schismatici strigă schismatici, după proverbul cine zice ăla este, adică ai vedem destul de clar ceea ce fac la lumina​ zilei, că nu este zi lăsată de la Dumnezeu în care ei sa nu se scalde in erezii iar prin pomenire este că și când le-ai zice bravo băieți, ba le-ai mai da și un brânci sa se ducă de tot

   Apreciat de 1 persoană

 4. Erezie = Sinodul din Creta
  Schisma = cand nepomenitorii spun ca daca mergi la pomenitori nu te mantuiesti, chiar daca esti impotriva sinodului din Creta.
  Asta foarte schematic.

  Trebuie sa te misti intre aceste doua laturi. Spectrul acesta este umplut in felul urmator: spre extrema numita erezie se situiaza ierarhii care au semnat acolo si in jurul lor se polarizeaza preotii si cei care sunt de acord cu el, indiferent ca sunt pomenitori sau nepomenitori, iar spre extrema numita schisma se situiaza Sava, Ciprian, Antim si cu toti ai lor. Aceste doua variante sunt gresite. Nepomenitorii care cred ca la pomenitori este mantuire daca sunt impotriva sinodului si pomenitorii care cred ca nepomenitorii sunt in regula atata timp cat sunt de acord cu pomenitorii care sunt impotriva sinodului, sunt in pozitie corecta. Este foarte clar.

  Apreciază

  • Sfântul Nicodim Aghioritul (1809) (Tâlcuirea Canonului 46 Apostolic, Pidalionul de la Neamț de la 1844):

   „Se cuvine sã ne îngrãdim pe noi înșine și sã ne separãm de episcopii care, în chip vãdit, stãruie în greșealã privitor la cele ce țin de credințã și de adevãr, așadar se vãdesc a fi eretici sau nedrepți.”

   Apreciază

  • Sfântul Grigorie Palama ne pune în lumină această problemă

   ”Din Biserica lui Hristos fac parte toți cei care urmează adevărul, iar cei care nu urmează adevărul nu fac parte din Biserică. Acest lucru îi privește mai cu seamă pe cei care se înșeală pe ei înșiși, numindu-se pe sineși sau numindu-se unii pe alții păstori și sfințiți arhipăstori. Căci ni s-a predanisit că nu persoanelor dă importanță creștinismul, ci adevărului și rigorii credinței”.

   Apreciat de 1 persoană

  • Sfântul Maxim Mărturisitorul:

   ”Biserica Sobornicească nu este o anume Biserică sau adunarea Bisericilor locale, care s-au îndepărtat de Adevăr, ci este cea care păstrează ”mărturisirea dreaptă și mântuitoare a credinței în Hristos.”

   „Dacă, de dragul iconomiei, împreună cu credinţa cea rea este suprimată şi credinţa mântuitoare, atunci o astfel de formă de pretinsă iconomie este de fapt o separare totală desăvârşită de Dumnezeu şi nu o unire”.

   „Vă rog să fiţi aspri şi neînduraţi faţă de orice ar putea să ajute la dăinuirea credinţei lor nebuneşti, căci socotesc ură faţă de oameni şi despărţire de Dumnezeiasca dragoste ajutorul dat rătăcirii ereticeşti spre mai mare pierzanie a celor ce se ţin de această rătăcire

   Apreciază

 5. Creanga teofil,prob d-stra e ca aveti capul infundat cu calt,cititi si vedeti cea ce faceau Sf Parinti in astfel de situatii,nu stiti absolut NIMIC!!!Ganditi ca un copil mofturos,prob vine chiar de la ortodocsi ca d-stra!

  Apreciază

 6. Ptr dl Creanga,Sfintii Teodor Studitul,Marcu Evghenicul,Maxim Marturisitorul,Grigorie Palama,Iustin Popovici,Paisie Aghioritul,Gheron Gavriil (ucenicul Sf Paisie Aghioritul,care nu pomeneste) toti sunt nepomenitori schismatici!!!

  Apreciază

  • Asta arata claritatea lor in intetelegerea ( lor )a canonului 15, adica dupa ei canonu 15 e schisma mai erau niste inteligenti pe la Petru Voda ca Filotheu si Teodoct(doct de minte stricata in intelegere gresita), si parca ptr orbi e scris in acel canon ca cine il aplica NU FACE SCHISMA

   Apreciază

 7. Sf. Maxim Grecul în ”Scrieri dogmatico-polemice”, p. 183:
  Sf. Maxim Grecul în ”Scrieri dogmatico-polemice”, p. 183:
  ”Cine își ține cu tărie părerea lui greșită și se împotrivește puternic, având în conștiință convingerea despre adevărul rătăcirii sale, fără nici o nădejde de schimbare, acela este eretic. Iar dacă el procedează așa din neștiință, atunci este numit rătăcit, nu eretic. Sfântul Mucenic Iustin Filosoful spune despre el însuși: „Pot să mă rătăcesc, însă eretic nu voi fi”.

  Apreciat de 1 persoană

 8. Antiecumenistii si nepomenitorii schismatici (pentru ca trebuie sa existe doua categorii: schismatici si neschismatici) s-au dezlantuit dupa pseudosinodul din Creta cu toata furia lovind ca o grindina orbeste in toate directiile si pe cei vinovati si pe cei bine intentionati insetati numaidecat de sange si de rupere (schisma) aruncand cu margaritare (canoane, legi si citate) in capetele multora pentru a le sparge. Nici in Tora nu gasesti o asa de grabnica si dura aplicare a pedepsei pentru cei care calcau poruncile cum o gasesti la acei comentatori sau blogeri ortodocsi supercorecti. La ei nu gasesti ravna, ci disperare: gata, totul este catastrofal, sfarsitul a venit, nu mai este timp de liniste, nu mai este timp de gandire, scoatem sabia, ne rupem, oamenii trebuie deja judecati, cine-i impotriva n-are dreptate, etc. Parca Dumnezeu nu mai exista, parca nu toate acestea se intampla cu ingaduinta Sa? Lipsesc linistea, rabdarea, discernamantul, intelepciunea, tactul, nadejdea, dragostea si credinta.

  Tuturor celor care se inscriu in acest curent catastrofic si care cer aplicarea imediata si fara mila a legilor si canoanelor, le opun cateva paragrafe (capitolul, Atitudinea lui Fotie faţă de Papă) din cartea Istoria schismei, scrisa de marele sfant Nectarie de la Eghina referitoare la alt mare sfant Fotie.

  Apreciază

 9. ,,Merită observat faptul că Fotie a dat uitării enciclica sa îndreptată împotriva Papei Nicolae şi a acceptat unirea din nou cu Biserica romană, unire refăcută prin sinodul lui Ignatie, nemaimenţionând deloc diferenţele dogmatice pentru care a supus Biserica romană judecăţii şi care-l determinase să declare ruperea de ea. Această schimbare de gândire ne duce la presupunerea că Fotie şi-a retras enciclica împotriva Papei Nicolae nu din pricina dispariţiei abaterilor dogmatice expuse în ea, ci din alte pricini, pe care le vom descoperi cu uşurinţă. Căci dacă alcătuirea enciclicei şi întrunirea unui numeros sinod împotriva Papei fuseseră dictate de motive dogmatice, întrucât Biserica romană nu-şi îndreptase deloc dogmele greşite, nu-i era îngăduit lui Fotie să mai aibă părtăşie cu ea după caracterizarea ei ca eretica. …

  Respingând deci această acuzaţie, se naşte întrebarea de ce Fotie îi recunoaşte ca fiind de aceeaşi credinţă pe aceia pe care cu doar un deceniu în urmă i-a afurisit ca eterodocşi? …

  Motivele care l-au silit pe Fotie să-şi schimbe atitudinea pe care o avusese faţă de Papa Nicolae au ţinut cont de noile realităţi. Poziţia lui Fotie care reiese din enciclică era îndreptată împotriva lui Nicolae, nu împotriva tuturor episcopilor Bisericii Apusene. Aceste motive nemaiexistând acum – Nicolae murind, iar pe scaunul papal şezând Ioan al 8-lea, bărbat cuviincios şi înţelept – lui Fotie nu i-a fost greu să reînnoade legăturile paşnice cu Apusul, lăsând la o parte diferenţele de credinţă de dragul păcii şi al dragostei, considerând de ajuns să se păstreze el dimpreună cu Biserica lui în duhul drept al Ortodoxiei şi arătându-se în continuare potrivnic susţinerii dogmei referitoare la purcederea Sfântului Duh. Pentru aceea s-a grăbit să reia legăturile cu scaunul Romei, întrerupte cu aproape un deceniu înainte.’’

  Iata-l pe sf Fotie in partasie cu Biserica romană după caracterizarea ei ca eretica, lăsând la o parte diferenţele de credinţă de dragul păcii şi al dragostei, pentru organizarea celui de-al 8 lea sinod unde a reuşit să dea o puternică lovitură semeţiei apusenilor şi anatematizarea celor ce îndrăznesc să adauge ceva la Simbolul de Credinţă.

  Iata cu cat tact si cu strategie a lucrat Sf Fotie pentru a obtine rezultatul dorit. Nu a dat cu bota in balta cum fac nepomenitorii si comentatorii schismatici. Pe langa aceasta, ruptura dintre Roma şi Constantinopol era deja mare şi de netrecut încă cu o sută de ani înainte de Fotie. Si avea sa mai dureze pana in 1054. Iata cata rabdare a avut Biserica cu cei din Apus! Acestia sunt sfintii parinti! Vedeti cata rabdare, cata intelepciune, cat tact?

  Si acum, daca nu esti de accord cu saccsiv ca pamantul este plat sau ca sfarsitul este la anul, gata, esti eretic si impotriva sfintilor parinti. Si mai vin vreo trei comentatori-catei de-ai lor si-ti trantesc cateva canoane sau citate-n cap si au rezolvat problema. Ei cred ca pe noi nu ne doare foarte mult aceste lucruri sau ce fac ierarhii? Ba da. Dar nu asa se procedeaza.

  Daca va veni un sinod care sa dea anatemei pseudosinodul din Creta e posibil sa-i afuriseasca si pe nepomenitorii schismatici.

  Apreciază

  • Eu vad ca dimpotriva, saccsiv are o parere echilibrata despre ce se intampla.
   Dar nu ziceai si tu acum un an intr-un articol, pe care mi l-ai dat sa-l public, ca Biserica a primit o lovitura de moarte si se scufunda? Si cand ti-am zici sa refaci articolul si sa scrii corect, ai zis ca ti-e greu? Acum faci pe echilibratul si spui ca te bucuri ca nu te-ai spovedit la vreun preot nepomenitor? Nu ziceai tot tu ca trebuie sa te ingradesti? De ce nu te-ai ingradit?
   De ce nu-i urmezi pe preotii echilibrati dintre cei ce au intrerupt pomenirea

   Apreciază

   • Mă uitam acum, au apărut o serie de ,,bocitori” de serviciu care ai ,, compătimesc” pe pseudoierarhii ecumeniști ce au semnat cu bună știință în Creta, că vezi Doamne au fost forțați și amenințați sa semneze, că ei au vrut sa nu semneze dar sau făcut presiuni bla, bla, bla și de ,,terorizati” ce erau mai că zburdau precum gazelele, dar acum ias întrebă: daca Bartolomeu le zicea mergeți de va aruncați în cap lor acolo, oare ei așa făceau?!, Bun hai că au fost presați și terorizati așa cum susțin aceste/acești bocitori de serviciu, dece nu vin frumușel acuma și să se căiască și să se dezică de acele aprobări la care au semnat de la un capăt la celălalt (unicat pintre cei prezenți acolo) și în același timp sa se facă și demersurile necesare pentru ieșirea b.o.r din organizații oculte masonice precum c.m.b și c.e.b?!
    Nu, ei nici pomeneală dacă le atragi atenția ei vin și ați sar în cap strigând după tine schismaticilor, deși în schisma ei au căzut, procedează aidoma jidanilor când le spui ceva ați sar în cap cu holocaustul, așa și ăștia ați sar în cap cu schisma

    Apreciat de 1 persoană

    • Iar ce am observat la Pr Vulcănescu tot zicea de un Pr Fotie ce slujește la Tesalonic împreună cu Pr Nicholas Manolis și Zisis la Tesalonic, acel Pr Fotie slujește la o capelă de la marginea unei păduri, localnicii de acolo iau amenajat și un adăpost unde sa steie cu familia căci în urma încetări pomenirii lui Makarios de Sidirokastrou a fost alungat și din locuinta cu familia sa, parcă am postat linkul și pe prezentul blog, sau o fi alt pr Fotie și noi nu știm?!

     Apreciat de 1 persoană

  • CREANGA TEOFIL
   Prima data ai vorbit de Bisericile Locale, care pot cadea in erezie. Asta e adevarat.
   Te-ai referit la ele ca la niste corabii ce se pot scufunda.
   Pe urma ai folosit termenul de Biserica:

   „…și noi ortodocșii nu trebuie să fim deloc liniștiți (mai ales după eresul din Creta când Biserica a primit o lovitura de moarte și s-a spart mai tare ca niciodată condusă spre stâncile ereziei chiar de cârmacii ei – ierarhii ecumeniști), ci, mai mult ca înainte, trebuie să deschidem ochii, să ne trezim, să ne neliniștim, să ne îngrijorăm și să înjghebăm un plan de salvare, fiind evident că ierarhii, mai conștient sau mai puțin conștient, caută cu dinadinsul să scufunde corabia mântuirii, iar pe noi să ne înece în adâncurile iadului”

   Biserica (cea Una) nu poate primi lovituri de moarte, pentru ca „nici portile iadului n-o vor birui”!
   Corabia Bisericii nu se poate „sparge”!”
   Corabia mantuirii nu se poate scufunda!

   Apreciază

 10. Nu ma contrazic.Cat despre saccsiv, nu este chiar asa, pentru ca mie nu mi-a scapat, ochiului meu sufletesc nu i-a scapat ca are ceva in neregula. Plus ca postarile mele le-a cenzurat cum a vrut; si asta intarind ce-am simtit.

  Anul trecut mi-ati dat sa refac un articol pentru ca am spus ca ,,toate bisericile autocefale vor cădea în erezie’’. Insa este corect cum am spus. Faceti comparatie cu urmatoarele texte luate de pe https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/page/4:

  Din procesul Sf. Maxim Mărturisitorul
  Dacă „porţile iadului nu vor putea birui Biserica” întemeiată de Hristos, aceasta nu înseamnă că o anumită Biserică Locală nu ar putea cădea niciodată în erezie, din pricina unei harisme, unei puteri sau unui privilegiu, pentru că nici o biserică particulară nu se identifică „a priori” şi definitiv cu Biserica. (pag. 211) (Sursa: Larchet, Jean-Claude – Sfăntul Maxim Marturisitorul. Mediator între Răsărit şi Apus Ed. DOXOLOGIA, 2010)

  Toate bisericile au căzut într-un moment sau altul în erezie şi deci s-au aflat în afara Bisericii Soborniceşti (Catholiceşti). În anumite momente chiar toate bisericile au căzut în erezie, şi Biserica Sobornicească n-a mai existat decât prin câţiva credincioşi care nu încetau a mărturisi Credinţa Ortodoxă. (pag. 211)(Sursa: Larchet, Jean-Claude – Sfăntul Maxim Marturisitorul. Mediator între Răsărit şi Apus Ed. DOXOLOGIA, 2010)

  Cat despre ingradirea mea deocamdata, reiau descoperirea avuta anul trecut si pe care am redat-o in acelasi material la dv..:
  Eram la sfântul maslu. Icoana Maicii Domnului era în stânga mea, la câțiva metri în față. Și m-am rugat, în sinea mea, Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, ce trebuie să fac în legătură cu acest așa-zis sinod din Creta, cum trebuie să procedez, să-mi descopere acest lucru.
  După puțin timp, am simțit aceasta: Trebuie să mă îngrădesc (acesta este cuvântul) de ereziile emise și semnate acolo, afurisându-le și dându-le anatemei (iată și modalitatea), lucru pe care l-am făcut în scrisoarea adresată celor 24 de ierarhi ecumeniști români care au semnat acolo. Iată o reacție rapidă, imediată, pe care trebuie s-o avem fiecare dintre noi, ca răspuns la acest eres, pentru protecția personală.
  Apoi, din nou m-am rugat: Da, dar, noi, în sens colectiv, ce trebuie să facem?
  Și după un oarecare timp, puțin mai mult ca înainte, am simțit aceasta: Trebuie un for bisericesc (atenție, n-a fost cuvântul sinod, dar cuvântul for bisericesc poate cuprinde și acest înțeles; probabil, în ideea că pe viitor, sinoade în adevăratul sens, după toate regulile și care să exprime adevărul, vor fi aproape imposibil de realizat și atunci un sinod de dimensiuni mai mici, o sinaxă, probabil, va fi suficient) care să dea anatemei acest eres din Creta.

  Apreciază

 11. Toți cei care sunt părtași la erezie sunt tot eretici! Cum adică, ierarhul e eretic dar preotul care-l pomenește și este părtaș și răspânditor al aceleiași învățături eretice, nu e eretic?

  Apreciază

  • Lia
   Daca ierarhul e eretic si preotul care il pomeneste este raspanditor ar acelorasi invataturi, este eretic si preotul. Dar daca preotul are gandire ortodoxa si stie ca ierarhul greseste, dar totusi ezita sa intrerupa pomenirea, nu il putem numi eretic.
   Are o vinovatie pentru ca sta in comuniune cu un eretic si il tolereaza, dar nu poate fi numit eretic. Ar fi nedrept. Si nu stim motivele pentru care inca ezita. Poate din frica, poate pentru a nu ramane cu familia pe drumuri, poate spera sa se indrepte ierarhul etc…

   Apreciază

   • Avem cazuri de preoți alungați pe drumuri cu familii cu tot în urma încetării pomenirii, atenție și cazul de la Petru Vodă care distribuia pliante cu sinodul tâlhăresc deși nu încetase pomenirea, a fost alungat suit intro mașină și azvârlit la poarta schitului Radeni

    Apreciază

 12. Ar fi frumos dacă acești nepomenitori s-ar duce în măicuța Rusie, unde ar fi pe deplin înțeleși.
  Însă tare mă tem că or sta tot în România tot încercând să facă tulburare în popor împotriva ierarhiei legitime a Bisericii.
  Aștept să fie făcut eretic pe acest blog și Ștefan cel Mare, că a corespondat cu papa de la Roma și cu alți conducători de state catolice.
  Mă mir că nepomenitorii nu fac minuni de drepți ce sunt, chiar mai drepți decât Sfinții Apostoli, că aceia s-au îndoit uneori.

  Apreciază

 13. Am citit acest articol și sunt puțin cutremurat de această atitudine cu care nu pot fi de acord al părintelui Iulian. Știu că îmi voi atrage multe anateme și blesteme din partea unora dar consider că ar fi de folos să prezint și un punct de vedere din partea așa-zișilor eretici.

  Întâi vreau să menționez că nu consider lepădare de credință sau erezie ceea ce s-a întâmplat la Sinodul din Creta. Nu văd nici o erezie sau trădarea a Ortodoxiei acolo. Ceea ce văd acolo e că au fost anumite decizii ce NU au modificat dogmele Bisericii și unele exprimări, unele puncte ce necesită mai multe clarificări deoarece lasă loc de interpretări (cum a și susținut Biserica Ortodoxă Română).

  Când citesc acest articol mă cutremur deoarece văd că sunt niște cuvinte spuse din auzite („Că am aflat că au venit eretici acolo şi s-au rugat împreună.”) și tot felul de amenințări apocaliptice. Mă iertați dar nu sunt de acord cu părerea păr. Iulian deși am încredere în viețuirea sa sfântă. Până la urmă Hristos nu ne mântuiește în funcție de ce vorbim și cum gândim ci în funcție de trăirea noastră. Deci îmi permit să consider că a greșit (cum s-au întâlnit destul de multe greșeli în anumite informații date de păr. Cleopa și care nu au schimbat cu nimic sfințenia părintelui).

  Observ și eu că sunt tot mai multe semne ce se împlinesc și care ne apropie tot mai mult de sfârșit. Văd și faptul că unii episcopi au slăbiciuni destul de mari (cum am avut chiar și noi un episcop homosexual activ) și duc în confuzie Biserica. Dar nu văd în asta un motiv de a ne închide în noi, de a ne izola.

  Cred că mulți de aici mai țin minte cazul acelei tinere de 15 ani care cititnd tot felul de articole apocaliptice a fugit de acasă cu gândul că vine sfârșitul lumii. Îmi aduc aminte cum și eu am rămas cu totul șocat și speriat când am descoperit la o mănăstire faptul că există în codul de bare numărul 666 deoarece atunci a fost prima dată când am conștientizat cât de aproape e sfârșitul. Și o discuție cu un monah mă speriase și mai tare și mă gândeam că trebuie să mă călugăresc cât pot. Nu mai zic apoi de site-uri apocaliptice din care citisem și care mă aruncau mai tare în panică. Nu mă apropiau de Dumnezeu ci doar mă speriau.

  Nu e ok o astfel de gândire. Consider că trebuie să acceptăm tot ce ne va da Hristos deoarece El ne știe limitele (mulți sfinți repetau neîncetat: nu vă fie frică că Hristos nu vă va lăsa). Consider că în loc de a trăi într-o astfel de panică și de izolare, noi ar trebui să încercăm să trăim în Hristos. Mai puțin pe site-uri apocaliptice și mai mult în rugăciune și în biserică. Mai puțin pe site-uri apocaliptice și mai mult în școli, la locul de muncă să ne facem treaba ca niște adevărați creștini (am întâlnit destul de mulți creștini practicanți și care în viața laică erau cu totul incompetenți – oare așa sunt creștinii adevărați?) și în familie (nu doar în mod fizic ci și emoțional alături de familie).

  Din punctul meu de vedere ecumenismul este modul creștinilor (de orice denominațiune) de a răspunde rugăciunii lui Hristos în grădina Ghetsimani „ca toți să fie una”. Apar anumite exagerări? Da, dar asta nu e motiv să ne izolăm de ceilalți. Hristos nu vrea lași, nu vrea oameni fricoși. Dacă unii o dau în bară nu înseamnă că e o ok să ne închidem de ceilalți. Sunt catolici, monofiziți, baptiști, penticostali, luterani, etc. care au o dragoste sinceră de Hristos. Nu putem să îi aruncăm în iad pe toți.

  Cred că Hristos ne cheamă la o altă viață, la un alt mod de a trăi. Să nu uităm că Hristos nu se izola ci dimpotrivă: petrecea tot mai mult timp cu acești oameni decăzuți și pierduți. Considerați că protestanții, catolicii, ortodocșii de rit oriental sunt căzuți? Atunci de ce sunteți atât de porniți împotriva Bisericii care încearcă să îi întoarcă pe aceștia la Adevăr? Haideți să fim practici: convertiri din astea simple nu se vor face așa de ușor pentru sute de milioane de creștini. E nevoie uneori ca mai marii diferitelor denominațiuni să accepte învățătura Ortodoxă și să aducă cu ei toți creștinii care îi urmează.

  Iarăși nu văd nicăieri în Evanghelia ca Hristos să zică ceva despre autoritățile politice, despre vestul civilizat care era în acea perioadă Imperiul Roman. Și atunci de ce începem să anatemizăm tot felul de organizații cum ar fi UE, NATO, OMS, etc.? Noi trăim în secolul manipulării. Atunci de ce nu încercăm ca fiecare informație să o aflăm din surse contrare?

  Acestea sunt câteva gânduri ce aș avea de zis. Nu sunt foarte organizate dar mă doare când văd unii oameni care trăiesc tot timpul în această panică a vremurilor apocaliptice și a organizațiilor sataniste. Cred că ar fi mai de folos să ne concentrăm asupra lui Hristos și asupra binelui decât asupra răului. Îmi aduce minte de un păr. Teofil Roman ce zicea la un moment dat că există azi o anumită obsesie pentru rău în Biserică. Mai mult ne pasă de mesajul vrăjmașului decât de mesajul lui Hristos.

  Sărbători fericite în continuare!

  Apreciază

  • Dar nu trebuie sa cadem nici in cealalta extrema ca nu-i ceva grav. Eresurile semnate trebuie combatute neaparat si ierarhii ne vand. Este evident, mai cu voie, mai fara voie.

   Noi trebuie sa avem reactii permanent, sa aratam ca suntem vii.

   Protestanții, catolicii, ortodocșii de rit oriental sunt căzuți, sunt efectiv eretici. Ai nostri ne vand in intalnirile ecumeniste, de la Chambesy, Balamand, în Consiliul Mondial al Bisericilor, etc. și se întineaza, și se spurca cu ereticii si paganii și cu învățăturile lor mincinoase. Nu castiga pe nimeni. Iar rezultatul s-a văzut in Creta.

   Noi nu dialogăm credința cu ereticii, noi îi evanghelizăm pe aceștia.

   Mântuitorul Hristos n-a predicat la alte neamuri. Cât de mult s-a smerit Hristos, până la moarte de ocară pe cruce, până la iad s-a coborât, dar la cei de altă credința nu s-a dus să le propăvăduiască adevărul; n-a fost de demnitatea Sa. Chiar și ucenicilor Săi le spune să nu se ducă la cei de altă credință în timpul activității Sale: „În calea păgânilor să nu mergeți, și în vreo cetate de samarineni să nu intrați”(Mt. 10, 5). Deci cei de altă credință n-au fost vrednici de propăvăduirea directă a Fiului lui Dumnezeu.
   Iar organizațiile UE, NATO, OMS sunt masonice si in final sataniste. Trebuie sa fim cu discernamant.
   In legatura cu ce fac ierarhii si preotii nostri in intalnirile ecumeniste urmariti ce spune Theodor Zisis. link-ul – https://www.youtube.com/watch?v=u8hTWnXY1AY
   .

   Apreciază

   • Mai terminati cu discernamantul singurl discernamant adevarat il au sfintii celalalt(discernamant) din carti prin intelegerea gresita da cu virgula e de dorit a ajunge sfant si apoi sa vorbesti de discernamant cel ce vorbeste de cele ce nu a trait e deja osandit

    Apreciază

  • Prietene Andrei sau Pavel, cum te-o chema. Nu intelegi aproape nimic. Ai o gandire infestata de erezia ecumenista. Ai face bine sa eviti sa mai scrii aici. Nu de alta dar mai citesc si altii prostiile tale.
   Pr Iulian nu vorbeste din auzite. Chiar au fost chemati ereticii sa asiste la pseudo-sinodul din Creta.

   Apreciază

 14. Doamne ajuta. Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat ortodox. Locuiesc in București si nu stiu la ce biserică sau preot sa merg. Nu am posibilitatea sa merg in alt oraș la preoți nepomenitori, de aceea sunt foarte derutata. Ma gândeam sa merg la slujbele de la biserica bulgară Sfantul Ilie pentru ca, din cate am înțeles, biserica ortodoxa bulgara a respins sinodul si ma gândeam ca slujbele de acolo sunt binecuvântate. S-ar putea sa gresesc, asa ca am nevoie de sfatul dvs. Va rog sa ma îndrumați si sa ma ajutați pt ca nu am pe nimeni cu care sa vorbesc despre aceasta problema si nu stiu cum sa acționez. Mulțumesc mult.

  Apreciază

 15. Vă mulțumesc tuturor pentru răutățile gratuite. Atitudinea voastră mă face să fiu și mai sigur că sunt pe calea cea bună.

  Prietene Daniel am postat aici deoarece la alt articol menționai faptul că ai permis comentarii destul de răutăcioase la adresa ta (sau cel puțin asta am înțeles din acel comentariu) așa că mă gândeam că ești deschis și la viziuni contradictorii cu viziunea ta.

  Oricum, ținând cont de mesajul tău, nu voi mai posta pe blogul tău. Poți să îmi ștergi și mesajul acesta că până la urmă mesajul îți era adresat în principal ție (exceptând primul alineat care era adresat mai multor persoane dar înțeleg dacă ștergi și acel aliniat).

  Sărbători fericite în continuare!

  Apreciază

  • sfappetrupavelandrei
   Hai sa mai imblanzesc un pic din rautatile de care ne acuzi. Sa incerc sa-ti explic.
   Ai zis:

   „Întâi vreau să menționez că nu consider lepădare de credință sau erezie ceea ce s-a întâmplat la Sinodul din Creta. Nu văd nici o erezie sau trădarea a Ortodoxiei acolo.”

   Asta m-a determinat sa iti zic sa nu mai scrii. Pentru ca daca crezi ca pseudo-sinodul din Creta este inofensiv inseamna ca esti ecumenist.

   Dar sa incerc sa-ti explic.
   In Creta in primul rand s-a instituit dictatura lui Bartolomeu si a patriarhilor. Fiecare delegatie a fiecarei Biserici Locale a avut 25 de reprezentanti. Dar vot hotarator a avut doar patriarhul sau intaistatorul. Ceilalti 24 din fiecare delegatie au votat de forma. Asa ceva nu s-a mai intamplat la un sinod ortodox. Ar fi fost suficient numai asta pentru a fi declarat neortodox acest sinod.

   S-a recunoscut denumirea de „biserici” pentru adunarile eterodocsilor in documentul nr 6. Argumentul ca este un termen tehnic sau sociologic, nu tine pt ca in tot contextul acelui document reiese ca le recunosc ereticilor eclesiologia. Iar prin faptul ca unora le zic „biserici” si altora „confesiuni” dovedeste ca le recunosc ereticilor diferite trepte de bisericitate. Adica unii sunt „biserici” si altii mai putini „biserici”. Prin asta pseudo-sinodul cretan afirma erezia bisericilor nedepline.

   Tot in acelasi document se fac referiri… pozitive, ca sa nu zic laudative la adresa CMB. Tradarea care se face la acest Consiliu este deja cunoscuta. Se pune Ortodoxia la acelasi nivel cu toate ereziile care aduc blasfemie Duhului Sfant, Maicii Domnului si Sfintilor. Prin acest document se declara CMB ca autoritate teologica de referinta. Adica se instituie la nivel oficial ecumenismul promovat de CMB.

   In tot documentul nr 6 se vorbeste despre unirea crestinilor, despre unitate Bisericii etc. Adica aproape fiecare pasaj contine erezia unitatii pierdute a Bisercii sau, indirect, teoria ramurilor.

   Documentul despre casatorie da posibilitatea fiecarei Biserici Locale sa incalce canonul 72 Trulan (de la Sinodul 5-6 Ecumenic), cel care interzice casatoriile intre ortodocsi si eretici.
   Nici un sinod ortodox nu a stipulat incalcarea vreunui canon al sinoadelor ecumenice. Prin aceasta decizie pseudo-sinodul cretan introduce oficial ecumenismul in familie. Casatorind un ortodox cu o eretica inseamna ca li se recunosc tainele ereticilor. Recunoscandu-le tainele rezulta ca le recunosti bisericitatea. De aici rezulta iar ca nu au folosit termenul de „biserici” intamplator.

   Prezenta ereticilor, ca asistenti, la aceasta caricatura de sinod, e un alt fapt nemaivazut in Ortodoxie. In toata istoria ereticii au fost prezenti in calitate de impricinati, in nici un caz de supervizori.

   Exista probleme si la documentul despre post.

   Un alt element de o mare gravitate este ca unul dintre documente prevede sanctiuni pt cei ce s-ar opune deciziilor acestui sinod. Asadar cei zece „papi”/intaistatatori, care au luat decizii in Creta, se cred infailibili. Si nu asteapta acceptarea pliromei Bisericii. Numai ca pliroma ortodoxa niciodata NU va fi de acord cu ce au stabilit ei acolo.

   Un alt element negativ este faptul ca se pare ca s-au facut presiuni pt a se vota ce a fost pe agenda acestui fals sinod (dupa cum spune mitropolitul Ieroteos Vlahos).
   Si mai sunt si alte nereguli.

   Asadar episcopii romani prezenti acolo, cu patriarhul in frunte, desi numai acesta a avut vot decizional, au semnat cu totii devenind eretici prin semnatura. Majoritatea erau dinainte eretici.
   La sinodul din octombrie toti episcopii BOR au luat act de deciziile „ortodoxe” din Creta si n-a mai zis nimeni nimic.
   Prin asta s-au facut toti vinovati de tradare si de erezie si orice preot ortodox e indreptatit sa intrerupa pomenirea acestor pseudo-episcopi.

   Apreciază

   • danielvla,

    În ideea de a avea o discuție argumentată, fără jigniri și răutăți am câteva observații la mesajul scris de tine:

    „inseamna ca esti ecumenist”
    Ce înțelegi prin cuvântul „ecumenist”? Dacă prin ecumenism te referi la dialogul dintre Biserica Ortodoxă cu celelalte denominațiuni creștine în scopul unității atunci sunt ecumenist. Dacă prin ecumenism te referi la renunțarea dogmelor Bisericii de dragul unei unități superficiale între diferite denominațiuni creștine atunci nu sunt ecumenist. Dacă prin ecumenism înțelegi faptul că pot accepta că și catolici și protestanți se pot mântui deoarece Hristos caută la inima omului și nu la teologia lui atunci sunt ecumenist. Dacă prin ecumenism înțelegi faptul că aș considera că și catolicii și protestanții au Adevărul deplin atunci nu sunt ecumenist.

    „In Creta in primul rand s-a instituit dictatura lui Bartolomeu si a patriarhilor.”
    Cuvântul dictatură mi se pare foarte, foarte dur și aș întreba: ce anume te-a făcut așa de sigur de tine în a folosi acest cuvânt atât de dur? În plus, de ce e dictatura lui Bartolomeu? Sau dacă există o dictatură a patriarhilor atunci ce Biserică e aceea în care un episcop (patriarhul) nu e în comuniune cu ceilalți episcopi? Însuși Hristos a zis că dacă satana se sabotează singur atunci împărăția lui nu poate domni. Dacă ar exista o dictatură atunci Bisericile toate ar fi gata cu ele. Mi se pare exagerată această atitudine.

    „Argumentul ca este un termen tehnic sau sociologic, nu tine pt ca in tot contextul acelui document reiese ca le recunosc ereticilor eclesiologia.”
    Îmi poți da un citat de unde să reiasă ceea ce susții (că le sunt recunoscute ereticilor eclesiologia)?

    „Tot in acelasi document se fac referiri… pozitive, ca sa nu zic laudative la adresa CMB. ”
    Dacă prin referiri pozitive la adresa ecumenismului se înțelege ceea ce am zis că înțeleg eu prin ecumenism atunci aici nu prea avem ce discuta. E clar că avem viziuni diferite despre acest subiect.

    „Prin acest document se declara CMB ca autoritate teologica de referinta. ”
    Unde apare asta în acel document?

    „Prezenta ereticilor, ca asistenti, la aceasta caricatura de sinod, e un alt fapt nemaivazut in Ortodoxie.”
    Aceasta este o informație FALSĂ care apare explicată în documentul creat de BOR cu întrebări și răspunsuri în ce privește Sinodul din Creta. Prezența reprezentanților diferitelor denominațiuni eterodoxe a fost doar la deschiderea Sinodului și când s-au comunicat deciziile finale. Discuțiile din Sinod au fost cu ușile închise unde nu a participat nimeni: nici presa și nici reprezentanții denominațiunilor eterodoxe. De asta tot ce știm e de la mitropolitul Ieroteos Vlachos și nu de la televizor.

    „Exista probleme si la documentul despre post.”
    Ce probleme?

    „Un alt element de o mare gravitate este ca unul dintre documente prevede sanctiuni pt cei ce s-ar opune deciziilor acestui sinod.”
    La ce sancțiuni te referi? Și nu se aplicau sancțiuni pentru cei care respingeau Sinoadele Ecumenice? Până la urmă de asta îi facem pe unii eretici: pentru că resping deciziile din Sinoadele Ecumenice.

    „Un alt element negativ este faptul ca se pare ca s-au facut presiuni pt a se vota ce a fost pe agenda acestui fals sinod (dupa cum spune mitropolitul Ieroteos Vlahos). […] Asadar episcopii romani prezenti acolo, cu patriarhul in frunte, desi numai acesta a avut vot decizional, au semnat cu totii devenind eretici prin semnatura. ”
    Și tot mitropolitul Ieroteos Vlahos are cuvinte laudative atât la adresa patriarhului Daniel (de care spune că la un moment dat a blocat Sinodul pur și simplu până nu s-a scris în documente versiunea românească – parcă era tot pe o chestie de ecumenism din ăsta căldișor și care cam arată că nu a fost chiar o dictatură a PF Bartolomeu). În același timp, imediat după Sinodul din Creta, mitropolitul Anastasios din Siria (sper să nu îl încurc) a participat la Sf. Liturghie în București cu PF Daniel. Doi mitropoliți ce au respins vinderea credinței s-au grăbit după Sinodul din Creta să slujească cu membrii BOR. Ce spune asta despre ierarhii noștri? Mie îmi spune că au avut o prezență ce a impresionat (cum a zis chiar ÎPS Ieroteos), că au fost ierarhi vrednici.

    Apreciază

   • Prahovene ti minte cand ai zis ca nu te-ai rugat cu Sava la conferinta la Bucuresti , simpla ta prezenta dupa cum zice pr Iulian e considerata Rugaciune cu Sava :)) asta e si un raspuns ptr ecumenistii care zic ca ereticii luterani sau anglicani is doar pe post de bibelou de portelan la saptamana de spurcaciune ecumenista

    Apreciază

   • Se vede de la sapte poste ca iti place doar sa te razbuni si sa corectezi tu tot,dar tot de la sapte poste se observa ca ori nu esti atent la text,ori te dai la corectat ,doar avand aceasta ,,indeletnicire”,fara sa cunosti gramatica sau ortografie.Nu ca ar fi asta important pt.mantuire,dar te dai mare,fara sens.In acelasi text apare si cuv.,,iti”(,,iti dau cu citate”) si cuv.,,ati'(,,ati indepartat’).Deci,sunt doua cuv.total diferite.Si ,ca sa ITI arat ca esti penibil,chiar in propozitia ta ,,supercorecta” ai facut o gafa lingvistica:,,Se scrie iti si nu ati cu i din i.”-trebuia sa pui o frumoasa virgula pt.a arata ce ai vrut sa transmiti:Se scrie iti si nu ati,cu i din i(altfel reiesea ca ati e scris cu i din i,ceea ce era vizibil si pt.un orb ca nu e asa)Toti gresim,dar tu,daca tot te-ai nascut cu hipercorectitudinea in sange trebuie sa fii ,,brici”.

    Apreciază

    • Femeia in Biserica sa taca???iti spune ceva ?? Trebuia o virgula dar cine intelege intelege, i-a acu ne spui si noua ai vazut harul de ca de orbi duhovnicesti cu stare intermediar is satul, hai sa fiu brici si iti zic ca daca nu vezi harul in viata asta de acum sa nu te astepti sa vezi Raiul dincolo, orbi de aici vor fi orbi si dincolo adica la iad; porti blugi, porti capul acoperit ca o crestiba tot timpul? Te uiti la tv? Cu lepadare 666 cnp ce ai de gand sa faci? Stilistii is eretici sau schismatici, ce culare are harul? Cate firi are Hristos , poate spovedi cineva care vede harul dar nu are hirotonia de la arhiereu? Mergi la cei ce il pomenesc pe Ciobotea sau au comuniune cu ceilati eretici, cat porti la pantof? Ce varsta ai? Esti Maritata? La cununie e inovatie sa se puna cununi de metal pe cap? Tot la cununie e bine ca se da piscot si vin la Miri? ai cumva carduri bancare cony bancar cu 666? Ai ajuns la al treilea cer ca Sfantul Pavel? Ce e al treilea cer, exista stare intermediara intre ortodox si eretic?, ecumenismul ce ?

     Apreciază

    • Poate ne explicati si canonul 15 de ce nu e schisma sau poate ceva de Filioque?? De imaculata conceptie ati auzit, dar de sacra inima , e ortodoxa sacra inima si de ce ar fi ortodoxa sau nu ar fi ortodoxa?si mai lasati cliseele ca nu sunteti Serafim Rose el e la Rai dvs ce urmati acrivia ecumenica(ecumenista)?

     Apreciază

    • Mai nu trebuie sa simti tre sa vezi , de nu vezi esti mort, si unii se bazeaza pe simturile lor si cateodata se incred in ei mai mult decat in Har si cred ca simt bine, asa cred ei ca simt, intrebare e ca de cand esti in Ortodoxie , de cati ani? Si nici tu nu ai ajuns sa vezi harul, da ce faceti voi la Biserica va uitati la TV??

     Apreciază

   • Na ca m-ai nimerit:nu port blugi,port capul acoperit,ca o crestina,tot timpul,televizor nu am,sunt maritata(in cazul in care ai vrea sa ma ceri in casatorie,dupa ce ti-am descoperit atatea calitati),nu am primit cardul de sanatate,ci scot adeverinta la tre luni.Mai adaug ca sunt prof.de religie si tocmai am predat la clasa a II-a despre cele 2 firi ale Mantuitorului.Cat despre har,inca il mai primesc prin Sf.Taine,nu sunt asa de vrednica precum esti tu care ii cunosti si culoarea.Si,in final,nu stiam ca acest blog este biserica (ai spus ca femeia trebuie sa taca in bis.),sau unii isi creeaza bis.pe unde pot.

    Apreciat de 1 persoană

    • Daca credeti ca Biserica is doar zidurile suferiti de ereziile jidovesti ale celor din Vechiul Testament care credeau ca doar in Templu poti fi cu Dumnezeu, pai daca primiti harul de ce nu ati ajums sa il vedeti? Nu asta e scopul si rostul Tainelor ca sa vedem lumina de pe Tabor? Deci ce ati primit de nu vedeti harul, ce ati facut atatia ani cu viata dvs de nu ati ajuns sa vedeti darul-harul???cum puteti spune ca primiti daca nu vedeti ???

     Apreciază

    • Si erau intrebari, nu afirmatii sau exclamatii, acum intrebarea e: stiind ca religia e cinstea(inchinarea( demonilor o sa va dati demisia sau sa ramaneti cu cinstirea adusa demonilor si sa predati ortodoxia ?? Nu e compatibila cu ortodoxia si nici cnp si documentele dracesti nu is

     Apreciază

    • “Va veni vremea ca oamenii să înnebunească şi când vor vedea pe cineva că nu înnebuneşte se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor”. (Sf. Antonie cel Mare)

     Apreciază

  • Andrei acela sau cum i o zice nu a venit ca sa asculte el a venit ca sa ne invete iubirea ecumenista…oamenii sinceri nu se mantuiesc tu de ce crezi ca glata e cu Ciobotea si popii ecumenisti? Ei cred ca astia is Hristos, ce zicea Pr Fageteanu pr Novikov preotul e doar un bisturiu nue Hristos, a zice ca preotul e Hristos e alta necredinta, aceia nici ortodocsi nu-s

   Apreciază

   • Pai acolo pe blogul lui Teodot numa vorbe ,,liniștitoare” le zice, n-am nimic cu Teodot, il înțeleg că ai este frică, că de frica sa sucit la 180 de grade, dar mai bine stătea în banca lui, și vrem nu vrem trebuie să recunoaștem că și la Petru Vodă o data cu venirea lui Hariton a început reeducarea

    Apreciază

    • Problema e nu ca a inceput reeducare problema e ca de ce nu lupta ca sa NU FIE REEDUCATI, au exemple vii in cimitir Sf Calciu, Sf Justin. Dar se pare ca poti sa si mori cu Sfintele Moaste langa tine fara sa iei har de la ele …

     Apreciază

    • Sa deie Domnul sa se lumineze cei de la Petru Vodă și să înțeleagă că așa nu se poate și sa nu ai dezamăgească pe Părinții Iustin și Calciu care au fost adevărați stâlpi ai ortodoxiei, pe undeva il înțeleg și pe Teodot că dacă a văzut că nu are cu cine de acolo a bătut în retragere, dar în niciun caz sa se întoarcă la 180 de grade

     Apreciază

 16. Este inselare! Cum pocaiti-va si spovediti-va oriunde ar fi?
  Promoveaza Impartasirea spre osanda la ereticii demonizati! S-a lepadat de Hristos si clar ca simte ceva rau! Este ghena pt Cine Isi bate joc de Hristos!
  Contrazice pe Sf Parinti!
  Este hula crea ce spune!
  L-Am iubit pe pr Iulian insa acum a ajuns ca iuda!
  Vine antihrist mai degraba decat razboiul.
  Cum poti sa te pocaiesti in erezie?!
  Voi intelegeti ca toti au innebunit de la Zizis la pr iulian.
  Nimeni nu vrea sa mai marturisesca adevarul.
  De ce nu spuneti ca pr Iulian manca si bea impreuna cu ereticii ?!
  Oare poate fi prietenie intre cei care il iubesc pe Hristos si cei care il rastignesc a doua oara?
  Esre nebunie!
  Tocmai aceasta este ecumenismul, prietenie intre inselati si eretici farà Hristos!
  Nu mai este frica de Dumnezeu nicaieri !
  Oare nu vede Dumnezeu orice,nu va ganditi,??
  De Hristos nimanui nu-i mai pasa sa il apere, ci fiecare la oara sa!
  Hristos plange pe Cruce ca nimeni nu vrea sa o mai duca impreuna cu El. Oare nu va doare ca este rastignit? Cum puteti fi prieteni cu cei care il vand.

  Apreciază

  • Alexandru
   Nu este.
   Daca la pomenitori inca este har, asa cum si credem, harul nu va fi fiind inutil. Iar cei care se spovedesc si impartasesc la pomenitori (dintre cei incapabili sa inteleaga ca trebuie sa se ingradeasca de erezie) se vor impartasi de acest har. Ei oricum tot la pomenitori se vor duce, indiferent de ce vom zice noi. Asa ca, din punctul acesta de vedere, nu este deloc inselare ce zice pr Iulian.

   Apreciază

 17. Pingback: Replică la interviul cu Părintele Iulian Prodromitul scris de monahul Ghenadie si publicat în revista Credinţa Ortodoxă – STRANA ORTODOXA

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s