Sfaturi nepotrivite și anacronice ale părintelui Ioan de la Sihăstria Rarăului despre pseudo-sinodul din Creta și întreruperea pomenirii

Iată un interviu din septembrie 2017, în care duhovnicul de la Sihăstria Rarăului atinge și problema falsului sinod cretan și a întreruperii pomenirii:

Pentru început, transcriptul fragmentului ce ne interesează (între minutele 15:34 și 19:20):


Noi trebuie să ne păstrăm credința, dreapta credință, altfel nu ne mântuim.

Ceea ce o fost la… Creta, aceea o fost satanism. Mâna lu′ papa de la Roma, și masonilor…

Asta e nenorocirea: că creștinii noștrii se împart, ei se despart. Se împart și se despart. Se retrag din sânul Bisericii.

Întrebare: – Trebuie să fim de acord cu ecumenismul?

Nu cu ecumenismul! Trebuie să fim de acord cu Ortodoxia!

Mitropoliții noștri sunt ortodocși. Am vorbit personal cu ÎPS Teofan, cu ÎPS Pimen, cu ÎPS Ioan de la Timișoara și cu alți episcopi și o zis, să căutăm să păstrăm ortodoxia noastră: „noi suntem ortodocși până la moarte. Punct. Pân-la moarte.”

Suntem ortodocși. De ce plecăm din Biserică? Ne facem câte colibuțe pe colo, pe colo. Nu știu ce mânăstire aici, aproape, unde se duc ereticii aștia, care n-au episcop, n-au nimic. Fac pe marii cuvioși. Cum o fost părintele ăla de la Bistrița, „mare duhovnic”… arhimandritul… nu știu cum să… S-au retras din Biserică și fac propagandă antiromânească, antiortodoxă, anticreștină, căci caută să despartă pe creștinii din Biserică de episcopi. N-ai voie așa ceva!

– Da părinte, dar vedeți, ei s-au retras din cauză că nu-l mai pomenesc pe mitropolit.

Da de ce să nu-l pomenească?

– Pentru că o semnat în Creta.

Aia e treaba lor. Nu i-o scos nimeni…

– (Treaba) asta să se lămurească.

Nimeni nu o scos din mânăstire pe nimeni, nu?

– Da.

De ce să nu-l pomenești când zice că și pe vrăjmașul tău să-l pomenești, să-l iubești? Roagă-te pentru el. Pomenește. El te-o făcut preot, te-o făcut monah, te-o făcut ce te-o făcut acolo. Ți-o dat în mână frâiele, ți-o dat pâinea în mână și tu acuma ce… fugi de el? Nu. Trebuie să asculți.

Că dacă începe prigoana e altceva. Atunci se vede care îi cu dreapta credință și care îi cu ecumenismul, cu satanismul. Abia atunci se va vedea. Dar până atunci suntem toți ortodocși.

O spus ÎPS Teofan: Nu trebuie să ne despărțim. Să ne unim. Să fim o forță, să putem păstra credința, să nu râdă sectarii de  noi. Să nu râdă ereticii. Să nu râdă dracii.

Știți? Asta e.

Creștinul dacă nu se spovedește, daca nu se împărtășește, nu se mântuiește. Un creștin ortodox, dacă vrea să se mântuiască, trebuie să se împărtășească săptămânal, măcar săptămânal. De ce? Pentru că… dacă ne despărțim de Hristos nu ne mântuim. Asta e. Dacă ne despărțim de Hristos nu ne apără nimeni. Nădejdea la Dumnzeu: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin! Asta e. Trebuie să ne împărtășim des.

Și ÎPS Teofan și toți ierarhii și patriarhul nostru Daniil, la fel, să ne împărtășim des. Dar noi suntem leneși și dăm vina unii pe alții, dar nu dăm vina pe noi, că suntem fără credință. Căutăm orice motiv numai să nu avem obligații. Și noi despărțim. Dar mergi la biserică și rogă-te. Dumnezeu aude și te apără. Dar ne rugăm lui Dumnzeu permanent?


Comentariu:

Aşadar spune părintele Ioan că în Creta a fost satanism, cu amestecul papei şi masonilor. Mulți au afirmat lucrurile astea şi probabil e adevărat.

În continuare însă, părintele face o serie de afirmații greşite. În primul rând spune că (nepomenitorii probabil) se retrag din sânul Bisericii.

Îl contrazice în această privință a doua parte a canonului 15 I-II Constantinopol:

Căci cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu întâiul stătător al lor pentru oarecare eres osândit de sfintele sinoade, sau de Părinţi, fireşte adică, de comuniunea cu acela, care propovăduieşte eresul în public, şi cu capul descoperit îl învaţă în Biserică, unii ca aceştia nu numai că nu se vor supune cercetării canoniceşti, desfăcându-se pe sineşi de comuniunea cu cel ce se numeşte episcop (mitropolit, patriarh –n.n.) chiar înainte de cercetarea sinodicească, ci se vor învrednici şi de cinstea cuvenită celor ortodocşi, căci ei nu au osândit pe episcop (mitropolit, patriarh –n.n.), ci pe pseudoepiscopi (pseudomitropolit, pseudopatriarh –n.n.) şi pe pseudoînvăţători, şi nu au rupt cu schisma unitatea Bisericii, ci s-au silit să izbăvească Biserica de schisme şi dezbinări.” 

Spune foarte clar canonul că preotul care rupe comuniunea cu ierarhul ce afirmă o erezie trebuie cinstit ca un ortodox şi nu trebuie pedepsit, aşadar nu iese din Biserică.

Părintele declară că e împotriva ecumenismului, dar îi numeşte ortodocşi pe mitropoliți. Spune că a vorbit personal cu ÎPS Teofan, Pimen, Ioan de la Timişoara şi alții, care i-ar fi spus că rămân ortodocşi până la moarte.

Mai sigur e că aceştia l-au păcălit, aşa cum s-a întamplat în cazul părintelui Simeon de la Sihăstria „răzgândit” de vreo câteva ori de oamenii pseudo-mitropolitului Teofan – Părintele Simeon Zaharia a reintrat sub ,,ascultare” faţă de ereticii cretani

Ce fel de ortodocşi pot fi cei ce sunt tot mai des în cârdăşie cu ereticii papistaşi (şi nu numai) la slujbe, la sfințiri, la aniversări? Ce fel de ortodox este mincinosul Teofan care declara public în anii ’90 că acelaşi Hristos este şi pe „sfânta” masă a romano-catolicilor sau când semna procesele verbale de la Chambesy în care erau recunoscuți ca ortodocşi ereticii monofiziți şi se propunea să se ridice anatemele date de Sfinţii Părinți ereziarhilor lor din trecut. Ce fel de ortodox este Ioan Sălăjan, care la fel este înconjurat de papistaşi şi aprinde focuri „sacre” pe la întâlnirile ecumeniste interreligioase. Aceştia sunt ecumenişti care recunosc tainele ereticilor.

Dar să fi cercetat mai adânc părintele Ioan şi ar fi văzut foarte uşor că nu papa şi nu masonii (cu excepția faptului când însuşi ierarhii nu vor fi fost masoni) au semnat în Creta, ci ai noştri mitropoliți şi episcopi şi patriarh(i). Ei au semnat „satanismul” din Creta. Şi dacă acolo a fost satanism organizat de masoni, cum vine asta că episcopii români sunt ortodocsi, dacă tocmai ei sunt, până la ultimul, cei care au semnat ce s-a hotărât acolo? Semnezi erezii şi vrei să te numeşti ortodox?!

E adevărat că cei care s-au îngrădit de erezia ecumenismului s-au împărțit în mai multe grupuri, dar asta şi pentru că nu există cineva (un ierarh sau mai mulți) cu autoritate duhovnicească care să-i conducă.

Pentru că toți episcopii noştrii sunt trădători şi nu are cine mărturisi alături de credincioşi.

Dar sunt destui care merg pe o cale echilibrată.

Că este voie să te desparți de episcopul care nu mărturiseşte ortodox, o spun canoanele şi sfinții: 

Sfântul Nicodim Aghioritul:
”Se cuvine să ne îngrădim pe noi înșine și să ne separăm de episcopii care în chip vădit, stăruie în greșeală, privitor la cele ce țin de Credință și de Adevăr, așadar se vădesc a fi eretici sau nedrepți.”

CANONUL 33 apostolic (CARTILE SAU SCRISORILE CANONICE DE PREOTIE)

Nici unul dintre episcopii si presbiterii sau diaconii straini sa nu se pri­measca fara scrisori de încredintare (recomandare), si aducându-le pe acestea, sa fie ispititi (verificati), si daca vor fi propovaduitori ai dreptei credinte, sa fie primiti, iar de nu, dându-li-se lor cele de trebuinta, sa nu-i primiti pe ei în biserica (comunitate), fiindca multe se fac prin vicleana rapire (amagire).

(12, 13 ap.; 11, 13 sin. IV ec; 7, 8, Antioh.; 42 Laod.; 23, 106 Cartag.)

Mai spune părintele că e treaba lor ce au semnat acolo. Ei bine este şi treaba noastră, căci dacă ne vând credința suntem direct implicați şi noi.

Sfaturile acestui duhovnic sunt anacronice, pentru că îndeamnă în mod ilogic să băgăm capul în nisip ca struții şi să ne facem că nu vedem. Ba mai mult, să ne amăgim că sunt şi ortodocşi adevărați. Aşa s-a făcut timp de 100 de ani şi s-a ajuns ca ortodocşii să nu mai ştie de ce sunt ortodocşi şi cât de ortodocşi sunt. Acum deja au făcut prea mult. Au instituit, la nivel panortodox, oficial ecumenismul.

Mai vorbeşte ceva şi de prigoană, despre faptul că n-ar fi scos pe nimeni din mănăstiri. Da. N-au scos înainte. Dar odată ce preoții şi monahii au început să mărturisească împotriva pseudo-sinodului din Creta, episcopii şi mai ales Teofan au dezlănțuit prigoana. Deci unde e ortodoxia lor, părinte??

Se mai acreditează ideea că dacă ierarhul te-a făcut preot, monah etc trebuie să i te supui necondiționat, ca un sclav, indiferent de credința şi de trădările acestuia. Ei bine tocmai regulile ortodoxiei ne dau dreptul să reacționăm. Căci nu ierarhul hirotoneşte sau dă ceva, ci Dumnezeu prin ierarhia pământească a Bisericii.

Dezbinătorii sunt tocmai ei, căci îşi închipuie că pot face, zice sau semna orice, fără să-i tragă nimeni la răspundere.

Întreruperea pomenirii NU este rupere de Hristos şi NICI ieşire din Biserică, iar despre faptul că trebuie să ne împărtăşim săptămânal pentru a ne mântui, aceasta este o afirmație falsă. Hristos spune: „Dacă nu veți mânca trupul Meu şi nu veți bea sângele Meu nu veți avea viață în voi.” Nu zice nici cât de des nici cât de rar. Dacă împărtăşirea săptămânală ar fi o condiție obligatorie pentru mântuire, ar însemna că, de exemplu, pustnicii care se împărtăşesc rar nu s-ar putea mântui. Sigur că e de preferat împărtăşirea deasă, cu responsabilitate, dar nu se poate condiționa mântuirea de numărul zilelor când ne-am împărtăşit.

În concluzie sfaturile părintelui Ioan sunt nepotrivite, neîntemeiate canonic şi anacronice.

Precizez că, prin cele scrise mai sus, nu caut să-i subminez în nici un fel autoritatea duhovnicească acestui părinte şi nu îl acuz că ar fi neortodox. Consider că sfinția sa este ancorat în duhovnicia cuminte şi ascultătoare de secol XX, dar cam ruptă de realitatea din ce în ce mai multor trădări a minciuno-ierarhilor ce ne păstoresc.

 

74 de gânduri despre „Sfaturi nepotrivite și anacronice ale părintelui Ioan de la Sihăstria Rarăului despre pseudo-sinodul din Creta și întreruperea pomenirii

 1. Doamne ajuta! Frate Daniel ma bucura ravna dumneavoastra pentru apararea si pastrarea dreptei credinte. Cu toate acestea oare marturisirii noastre de credinta ce duhuri ii preced? Oare duhul pacii, al bucuriei, al dragostei sau duhul tulburarii, nelinistii, jignirii si judecarii clerului bisericesc si cinului monahicesc? Cu iertare si dragoste, Adrian

  Apreciază

 2. Pr Ioan saracu,in 50 de ani de manastire……….a inteles si el ceva..:Ti-a dat paine ,trebuie sa asculti,se ducea la pr Iustin Parvu numai de fatada…Dumnezeu sa-l lunineze cat mai are timp!

  Apreciază

 3. Pentru credinciosul simplu Creta nu a schimbat nimic sau mai nimic. Textele liturgice au rămas la fel.
  Pe de altă parte, greșelile catolicilor au apărut înaine de Marea Schismă, cum e filioque ( care în sec VIII e clar afirmat).
  Nu înseamnă asta că trebuie să cedăm catolicilor și nici nu s-a cedat liturgic.
  În altă ordine de idei, cred că Patriarhia Moscovei nu a semnat tocmai ca să facă zâzanie între credincioși, nu din grijă pentru apărarea credinței. Că la o adică Patriarhia Moscovei nu a avut nimic împotriva lui PF Daniel al nostru, că doar l-au și vizitat și și-au și arătat unitatea credinței.
  Mulți dintre comentatorii „nepomenitori”, nu e cazul lui danielvla, sunt stiliști sau chiar rusofili, care cred ei că pot face probleme unității românilor, că tot a venit Centenarul Unirii.

  Apreciază

   • Nu la acte scrise ne uitam vi Stapanul Iisus ne-a zis cum sa ii depistam dupa ROADE: rugaciuni cu ereticii, pomeni cu papistasi , sianagi, mosi craciuni si oane sârbe in Biserici, nebotezarea papistasilor comuniune de potir, actele cu cip nu is probleme, foarte „bune” roade au

    Apreciază

    • „Se cuvine însă a boteza din nou pe cei ce după cărţile lor nu se botează în numele Sfintei Treimi: Al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, nici prin trei afundări, ca Socinianii, unitarii şi alţii.”
     Sursa: https://apologeticum.files.wordpress.com/2010/02/randuiala-cum-se-cuvine-sa-primim-pe-schismatici-adica-pe-papistasii-care-vin-la-ortodoxie.pdf

     Or, catolicii sunt botezați ]n numele Preasfintei Treimi, de aceea ei sunt miruiți, nu și botezați, când vin la Dreapta Credință.

     Apreciază

    • lui Ioan…
     Care „treime” la Papistasi? CUm sa fie sfanta?
     Dumnezeul lor e Papa ca „alalalt” e „morto definitivo”; duhul Papei poate fi duh de om, nicidecum Sfantul DUh iar despre Fiul pe care il considera plecat dintre oameni pe care sa-i „mantuie” Papa…. ‘geaba statui ochioase, muzica vrajita, discur cultural cu aparenta morala….
     Nu cultura este cea care mantuieste ci credinta ori „ei” au lepadat credinta crestina luaind doar forme pe care le-au si schimbat.
     Cum sa fie valid un ritual – furt de cele sfinte – bazat pe minciuna???

     Apreciază

    • Gheorghe, sursa informației cum că ‘Dumnezeu la catolici e papa’ este nimeni alta decât eretica Ellen White în cartea Tragedia veacurilor, unde cică e citat un Catehism catolic din sec. XVI sau XVII.
     Am mai întâlnit aceeași informație într-un articol al părintelui Aldea pe saitul Atitudini, care tot de același catehism pomenește.
     DAR eu nu am încredere în adventiști și nici nu am văzut această informație (nici măcar în cărți catolice) în afară de la White (și pr. Aldea).
     Au catolicii destule erori chiar și fără aia de mai sus.

     Apreciază

    • Dumnezeu la catolici nu e papa, dar papa se crede „dumnezeu pe pamant”, conform doctrinei lor nascocite la Conciliul Vatican II si nu numai. Dumnezeul romano-caticilor e un dumnezeu inventat. Ei cred intr-o alta treime decat noi. Deci treaba cum ca cine e botezat in numele Sfintei Treimi ar fi crestin cade. Ei nu sunt botezati si nu sunt crestini. Nici romano-catolicii nici ceilalti eretici, teologic vorbind, nu au acelasi Dumnezeu ca noi. Ei isi zic crestini in mod fals, iar unii dintre noi ii numesc asa cu un termen generic, pt a-i deosebi de pagani. Unii spalati pe creier de ecumenism chiar ii cred crestini. Dar nu sunt, pt ca nu sunt botezati. Sigur, la nivel individual, sunt si ei sub purtarea de grija a adevaratului Dumnezeu.

     Apreciază

    • Eu as fi bucuros sa vad cati mai multi catolici adusi la Ortodoxie. Catolicii gresesc cand spun ca papa e infailibil, ca nu poate gresi in materie de credinta. Probabil ca primirea catolicilor se face doar cu miruire pentru a nu ii jigni, ca un pogoramant.

     Apreciază

    • Ioan C.
     Pai vezi? De aia zic eu ca afirmi erezii. Catolicii se primesc prin botez, pt ca ei nu au botez. Ei nu sunt botezati in numele aceleiasi Sfinte Treimi ca noi. Au fost cazuri cand s-au primit si prin iconomie doar prin mirungere. Dar acelea au fost exceptii. Iconomia sau pogoramantul sunt exceptii, nu regula.
     Cand vine un eretic la ortodoxie trebuie sa se lepede in mijlocul bisericii de erezia in care a fost. Deci cum s-ar evita jignirea? Vorbesti prostii.

     Apreciază

    • Danielvla, eu nu vorbesc prostii, că mă documentez.
     Iată aici ce spune pr. Petru Pruteanu, care ține de Patriarhia Moscovei, deci bănuiesc că vei asculta de el:
     ” Personal, nu-mi permit să vin cu acuzaţii la acest capitol, ştiind că secole de-a rândul (aproximativ sec. VI-X) Biserica de Răsărit nu s-a arătat scandalizată de faptul că latinii botezau printr-o singură afundare sau chiar prin stropire. Culmea e că chiar „marele stâlp al Ortodoxiei” din sec. XV, Sf. Marcu al Efesului, considera că romano-catolicii trebuie primiţi doar prin Mirungere, deşi ştia foarte bine că aceştia nu sunt botezaţi prin întreită-afundare, aşa cum prevede Canonul 50 Apostolic. Abia în 1755, un Sinod local din Constantinopol a hotărât ca romano-catolicii să fie (re)botezaţi, pentru că nu au cele trei afundări, dar chiar Patriarhia Constantinopolului, cu mult înainte de înfiinţarea „mişcării ecumenice”, a neglijat propria hotărâre şi nu-i mai (re)botează pe romano-catolici (cu excepţia Muntelui Athos şi a unor eparhii din Grecia).

     Deci, şi în cazul cărţii de faţă, nu acuzăm de careva tendinţe ecumeniste (greu de demonstrat obiectiv)”
     Sursa: http://www.teologie.net/2014/08/19/recenzie-primire-ortodoxie/

     P.S. Mi se pare comic că în viața reală sunt mulți mai puțini ortodocși împotriva BOR, decât pe net.

     Apreciază

    • „Unii autori au presupus că această nouă politică se datora noii conjuncturi provocate de căderea Constantinopolului. Biserica dorea să evite o înrăutăţire mai mare a relaţiilor cu Apusul. Primind această iconomie, însă, Biserica n-a încuviinţat practica necanonică a Latinilor, cu o singură afundare, ci doar a primit prin iconomie botezul Latin ca valid[2]. Astfel, în 1575, Patriarhul Ieremia al II-lea (1572-1594) critică deschis în corespondenţa sa cu teologii lutherani de la Tübingen botezul printr-o singură afundare şi botezul prin stropire, dar nu îl declară invalid[3]. În 1715, însă, Dosithei al Ierusalimului afirmă că Latinii care nu sunt botezaţi prin întreită afundare se primejduiesc să fie socotiţi nebotezaţi[4]. În 1708, Patriarhul Kiprian (1708-1709) consideră botezul Latinilor valid prin iconomie. În 1718, Patriarhul Ieremia al III-lea (1716-1726) a fost întrebat de Ţarul rus Petru cel Mare despre botezul apusenilor. În epistola sa către Ţar din 31 august 1718, Patriarhul face trimitere la o hotărâre sinodală a înaintaşului său, Kiprian (1708-1709), care spune că mirungerea trebuie să fie modul de primire a lutheranilor şi calvinilor la Ortodoxie, după ce se vor lepăda de greşelile lor[5].”
     Sursa: https://www.pemptousia.ro/2014/06/modul-de-primire-a-convertitilor-romano-catolici-in-biserica-ortodoxa-2-sinodul-de-la-constantinopol-din-1484/

     P.S. Cum nimănui nu îi place să fie jignit, nu am să mai scriu pe aici.
     Doar atât, nimeni dintre voi, bloggării ortodocși nu critică Patriarhia Moscovei pentru măcelurile întâmplate în Ucraina, că dacă îi critici pe ruși imediat ești făcut filetist, cănd ei de fapt sunt niște imperialiști, care au cea mare țară din lume, ca teritoriu, dar tot nu le ajunge.
     Au văzut rușii că nu le mai merge cu comunismul, că nu mai pot prosti pe nimeni, acuma o dau ei pe ortodoxie.
     Dacă sunt atât de ortodocși să dea la celelalte neamuri ceea ce au răpit, nu doar Basarabia și Tezaurul.

     Apreciază

    • Ioan C
     Ia uite ce ai scris:
     „Astfel, în 1575, Patriarhul Ieremia al II-lea (1572-1594) critică deschis în corespondenţa sa cu teologii lutherani de la Tübingen botezul printr-o singură afundare şi botezul prin stropire, dar nu îl declară invalid[3].”
     Nu-l considera invalid??!!
     Adica il considera valid. Adica luteranii au botez valid…. Si tu crezi asta?
     Pai atunci esti clar ecumenist.
     Patriarhul ala, daca o fi zis ceva de genul asta, ortodox nu era. Asta daca nu au pus altii pe seama lui aceasta atitudine fata de luterani.
     Si ce treaba au rusii aici?!
     Cum nu-i critica nimeni? Kiril e ecumenist si a mai fost criticat.
     Comunismul nu a fost creat de ei. Eu nu tin cu rusii, eu caut sa tin cu Adevarul.

     Apreciază

   • Iarta-ma, nu ma „tin” de tine dar aprecierea corecta este alta:
    Ereticul se afla „in eroare” teologica, adica e gresit ceea ce presupune ca ar fi corect. EL se poate stradui – chiar gresit – sa fie credincios.
    Ateul este nebun – se impotriveste cuiva pe care nu Il cunoaste!
    Cum poti dusmani pe cineva pe care nu L-ai „aflat”???
    Ei se impotrivesc imaginatiei proprii si prin aceasta se comporta ca si cum ar avea o boala „auto-imuna”, de fapt se palmuiesc cu o mana si se mangaie cu cealalta.
    Primul – ereticul se repara uneori si pentru el ne rugam, celalalt nu prea se fara „socuri”, fara izolare – ca se contamineaza lumea de boala asta a dusmaniei fara dusman.
    Ateul este „vrajmas” al lui Dumnezeu iar scoaterea legiunii din el cere mult post si rugaciune….

    Apreciază

 4. Si sa spuna pr Ioan la ce preot si ce patriarhie se impartasea cand era singur Sfantul Maxim, mai bine pribeag decat cu satanele ecumeniste…bine ca is acu si preoti ce au intrerupt comuniunea si chiar de nu or sa mai fie ca exemplu e Sfantul Maxim (care nu a deznadajduit si sa inventeze scuze ca daca nu are unde merge se duce la vrajmasii lui Hristos)nu prietenii ecumenistilor

  Apreciază

 5. Pingback: NAUCITOR / Parintele Ioan de la Rarau: “In Creta a fost satanism dar … Ierarhii ce au semnat acolo sunt ortodocsi pana la moarte” | SACCSIV - blog ortodox

 6. Dinou e culmea cum un preot ca pr Ioan,la fel si razboinicul Teodop de la Petru V,spun ca ,Sin din Creta a fost satanic si facut de masoni,si in acelasi timp spun ca ,Ierarhii nostri sunt ortodocsi,deci ori esti prost,ori tradator,iertati.ma!!

  Apreciază

  • Vrem nu vrem episodul creta a fost si este momentul adevarului pt multi, aici se vede in ce ape se scalda fiecare, iar culmea penibilului sa vi sa zici ca, Canonul 15 de la Constantinopol este schisma, dupa cum se vede treaba in continuare se baga gunoiul sub pres si se vin cu tot felul de vorbe dregatoare si scuze care mai de care mai naucitoare, deja parca vedem ca nu mai dureaza mult si Sfinti Parinti vor fi categorisiti schismatici pe fata de catre apostati si cei in cuget si simtiri cu ei

   Apreciat de 1 persoană

 7. „10. Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere.
  11. Căci, fraţii mei, despre voi, prin cei din casa lui Hloe mi-a venit ştire că la voi sunt certuri;
  12. Şi spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos!
  13.Oare s-a împărţit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi botezaţi în numele lui Pavel?
  14. Mulţumesc lui Dumnezeu că pe nici unul din voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius,
  15. Ca să nu zică cineva că aţi fost botezaţi în numele meu.
  16. Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.
  17. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos.
  18. Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 1, 10-18)

  Apreciază

 8. Este eretic! Pozitia preotilor am mai spus ca este mai rea decat cea a minciuno-episcopil or eretici pt ca ei mint si pe ep. Eretici si poporul. Ei vor fi judecati si mai rau. Cum poti sa spui ca tu esti ortodox dar pomenesti si esti in comuniune cu un eretic?
  Daca moare acesta si tu nu i-ai spus ca este eretic te osandeste si tu! Este pacat sa nu spui pacatul aproapelui, din dragoste spre mantuire!
  Si ei se laudati ca au constiinta ortodoxa ? Chiar ?
  Si apoi pe Hristos unde Il pun?
  Ca dupa ei cred ca este de ajuns constiinta ortodoxa de parca comuniunea dintre madularele Bisericii s-ar face prin constiinta, nu prin Hristos!
  Pt ce a mai venit Hristos deci?
  In numele Cui s-au botezat?

  Eretici si pagano di talhari ii numesc pe toti cei care mananca so beau impreuna cu cei care au numai singura partasie la erezia lor nebuna! Nu mai zic, comuniune directa!
  Este satanism in romania dar nimeni nu vede!
  Ieri trecea un bier popa eretic care era innegriti de atata osanda cu boboteaza ! Mai rau este ca ei cred ca fac bine.macar daca ar tacea! Au duhul hulei asupra lor si sunt demonizati toti.
  Au ajuns medium ale induistilor si evreiilor satanisti din loja.
  De acolo pleaca tot.
  Dalai’Lama se inchina cardinalilor catolici pt ca este de rang mai jos.
  Este in itinere demonica in lume, nimeni nj vede.
  De mult ca spun ca au ajuns asa indraciti ca ingerii de lumina ii acopera acum.pe patriarhii antihristi si ei se vad frumosi la infatisare. Daca i-ati vedea in lumina ati fugi si voi in munti!
  Nici buna-ziua sa nu dati ereticilor si celor care sunt prietenii lor !

  Apreciază

    • Cred ca nu ai fost pe la lectiile de limba romana si nici nu ai avut curiozitatea sa citesti ceva despre „logica”, nu te supara!
     Cand ii spui cuiva ca ceea ce face este spre osanda nu inseamna ca tu l-ai osandit/judecat si nici nu l-ai condamnat ci ca il ajuti sa evite pericolul, sa se salveze.
     Cum i-ai spune cuiva cu un pahar de sticla in mana- daca ii dai drumul de mana pe pardoseala de cment se va sparge paharul….
     NU e parere proprie, nu e blestem, nu e dovada de superioritate a mintii ci dovada de ajutor spre evitarea de stricaciune.
     Unde ai vazut ca cineva de-aici le-a urat sau i-a „trimis” la focul vesnic?
     Nu cred ca se bucura cineva care NU PRIMESTE MARTURISIREA LUCIFERICA DIN CRETA atunci cand respinge[m] rastalmacirile/discursurile dar si actiunile – in consecinta evidenta – ale semnatarilor si – scuzati din nou – slugilor care le pupa mana intorcandu-i spatele lui Hristos.
     Il condamna inca o data la crucificare prin „apararea” ereziilor si sustinatorilor lor, tristi si nefericiti apostaziati.

     Apreciază

 9. Pingback: Părintele Ioan de la Sihăstria Rarăului despre pseudo-sinodul din Creta și întreruperea pomenirii, sfaturi nepotrivite și anacronice | ganduri din ortodoxie

 10. Pingback: Părintele Ioan de la Sihăstria Rarăului despre pseudo-sinodul din Creta și întreruperea pomenirii, sfaturi nepotrivite și anacronice – Presa Ortodoxă

 11. Pingback: Părintele Ioan de la Sihăstria Rarăului despre pseudo-sinodul din Creta și întreruperea pomenirii, sfaturi nepotrivite și anacronice | ortodoxiadreaptacredinta

 12. PR.IOAN DE LA RARAU E MARE TRAITOR AL ORTODOXIEI ASA CA STIE CE VB…..E CLAR CA NU-I DEACORD CU SIND.TALHARESC DIN CRETA…A VAZUT SI SFINTIA SA HARUL MAI E IN BISERICA SI MULTI PRIN INTRERUPEREA POMENIRII AU IESIT DIN BISERICA DAOR CA PR.PAROH POMENESTE IERARHUL CRETAN.

  Apreciat de 1 persoană

 13. cine te-a facut mai pe tine,parerologul lui peste prajit „aparatorul” ortodoxiei?Cine va pune pe voi sa va faceti blog,cand viata voastra e intr-un tumult continuu?Sa va tulburati si voi si sa ii tulburati si pe altii? Ai tu putere sa talcuiesti cuvintele parintelui? Stiti cum sunteti voi? Mai vicleni decat ateii? De ce? Aia se iau de preoti in general,ca au o neintelegere si o ura? Dar voi aveti o viclenie,dati in stalpii ortodoxiei! Vorbiti voi de parintele Simeon de la Sihastria,de parintele Ioan si altii…iti dai tu cu parerea ,dar cine esti tu?Nu judecati voi inainte sa li se faca judecata acestor parinti cu viata sfanta. Daca tu chiar esti ortodox,pentru prima oara,mi-e rusine ca-mi esti frate ortodox…si daca te vedeam ca pacatuiesti cu o femeie,nu mi-era asa rusine ca suntem frati intru Hristos

  Apreciază

  • ele123
   Asculta cumatra! Una e sa-ti dai cu parerea despre ce scriu si alta e sa ma certi tu pe mine ca sunt viclean si ca lovesc in stalpii ortodoxiei.
   Daca nu ai puterea sa privesti adevarul in fata asta nu inseamna ca eu sunt viclean.
   Ca parintele Ioan e un duhovnic mare, se poate, dar nu e pe deplin sincer.
   Daca ar sta putin sa se gandeasca ar vedea ca se contrazice si apara niste ierarhi eretici.
   Nu eu il acuz, ci el singur se acuza prin ce spune.
   Am precizat ca nu vreau sa-l discreditez in nici un fel. Insa adevarul e unul singur si nu se lasa impresionat de duhovnicia sfintiei sale.
   Asa ca, mai bine gandeste si analizeaza care e adevarul si dupa aia sa ma faci pe mine viclean.

   Apreciază

  • Doamne ajuta! Pr Serafim Badila de la Casiel, si el e contestat, Pr Macarie de la Schitul Muntioru si alti preoti cu viata imbunatatita, cu credinta nestramutata in Hristos au ajuns bataia de jos a nepomenitorilor! Rusine! Acum am vazut mizeria si ma bucur cand cineva le bate obrazul! Poate da Bunul Dumnezeu sa Vada!

   Apreciază

 14. teodora, nu sari asa ca Maria nu s-a exprimat clar.
  mi se pare ca Maria se refera la nepomenitorii care probabil au contestat pe pomenitori.
  Maria îi apara pe pomenitori referindu-se la ” mizeria” nepomenitorilor. deci cred ca e de accord cu parerea pr. Ioan de la Rarau.
  cel putin asa am inteles eu, pacatosul.

  Apreciază

 15. Înaltpreasfințitul Serafim, Mitropolitul Pireului, cere crearea de Biserici Ortodoxe autocefale în Europa

  Înaltpreasfințitul Serafim, Mitropolitul Pireului în martie 2016:
  „Deci, „Sfântul și Marele Sinod” ce urmează a se întruni, dacă într-adevăr intenţionează să fie un sinod ortodox, ar trebui să ia următoarele hotărâri-cheie:
  (…)
  3. Să creeze Biserici Autocefale în Europa, America, Canada și Australia, rezolvând problema diasporei”
  Sursa citat: [embed]http://mirem.ro/pdf/SinodCreta.pdf[/embed] p. 4-5.

  Judecând după cele spuse de Înaltpreasfințitul Serafim, Mitropolitul Pireului, dacă nu retractează între timp, demersuul Patriarhiei Ecumenice de acordare a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene e unul logic, deci nu înțelegem de unde atâta opoziție față de acest demers.

  Apreciază

 16. Pingback: Pr. Ioan de la Rarău este neștiutor, naiv sau cu totul înșelat! Declară că nu a spus niciodată să se plece în comunități – Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s